Skip to Content
North Carolina Newspapers

Carolina watchman. volume (Salisbury, N.C.) 1832-1867, June 26, 1860, Page 1, Image 1

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

--.'4rrfvfefr f t' i vr TtiiirVF.f . ... . i.i i .; a iim i ahu inoiniEToit .Fe -f aer t-r wb- I W-- ' ,v ,.iBua(.,.vi' -V, . . fiu . T t, - Win dali eliaf US, I the fftjtlti f I Vt tar. INtiwat lwsj ia adraawa. fk f.-IWiar iWt at HMlWim ULAau Br UaiLiJ IW BaaLai UaV. taak til kj awtl I aay fr f Um hom, Til" . ' . . - - . tHIItMML ' . . taaBaaa. . , t . MM. t . 0 a C - aaa. ,.. ., . . c e. emia t -. 4. )- I I I. .11 Ml. a Mutt v. , , . , , r - , . ... .. :.- 1 , . j' ... .." .. , . . . .. . ri...ii..i.ii'. i .. ISl ,." t lit'..' . , ..-.J Lt. Art I.i )K OUf OH TUK CKNM'ti TA KER, . Tl filltwtn U pj.tivl.l la all CutialW in ltc Slata M it lo Aiwa kmbarj: , Tat 4iJ kM-m lalia( Inr Cmm Um 4a l Jaa. k mimm yl M.kbla4 mmi! tma mi iIm V-4 wJ 1.1 tlM liM U l'tM Utah UJ tM Ik- lntK lafiMirii tka auw OMat W Mil . 4 traW Umm dia la N'iia FmtJ mmJ lu lb (ioatii Cwviiaa Imm, Ui .i im lakn uat a iiti of aat W Ik -WSoBiai uamiiom u t Ta aaiaa W ohi urwa rkM aJ 4o of aaoa ua laa Id Jim, lia. iauia traaaaf aat-a Mtaoa utar ! jiw 4 mf Vahn af lUai V.I-. 4'rwaat taM( Bmk ftae', Jana Ua aajiag aa I IW ; AttaaJl V ai Jar m ' (Itajaar; iiO ' aaa vaiit aai aa4 'aa. ii iLmC tlaaia. aua4. .... taaa tjiuor, tWM ia iitluouaaU, uvfairy ii jitmiwi l'' a IUIia; Ma uf uimi i .ia'ruf sil .,. "rl. o4 , la fA ttm. Uat mml 4im Uiai, ia-M.-, ijtuiic ; aiaUr l SJ liaM4. CoaMraiag alalMllui af avuliir, Un HJU iaf t iImm af ararjr mmi b. lw4 aoniif laa faar wn4mf iwmm I, IIW, aaaaa ia - aauaV t taa ttmmi at mm ttw awai hr afa, krl, aUuf, cuajilom. wri4 aal wi.J tnj, pac Iimm .ami, mnifiiiia, Ma jN aVala. taauua ul tlla-'M. Cvai'h Arwlllf, lltJl.ji( : Vnir of Bti af Faria ; i imH- uf taaj lmo.J, " pu. aaiatfrfuvvj ; Via w4 Fran ; ; Vata uf fanax inilai ai aaj caia-rj ; Kanifcvr ui 4,atar eallU, ; TUml talaa 'af Jrairatiat ; )laaUvif aaUa af iknl nmrt -- -AB fca 4ag 'TftrawMVTMT aata, tyw, OMteoiN haaaai af rir raaan) ua tana, ditto iuaji ; v aaiaa af tpaaaal awttaa, yuaaJa uf a. aaftaU of fan aal baaa. f aaaal jiauiva aau) Iriaa awUl -a. af aariaf aaj UickaiMI ; Vi m af afvaanl afiijafta, ia MUa ; S vf jill, af via ; Vaiaa af milan wf aiarkr gmt'U h H. af fariMHb wf valirrIGl etwa ; Wat af fcajf batk-ia af rlima ami. jtwm arral ; J. af kafa. af baa; Tuaa af uVa wi. aawf WUi l aal Xat ptvfmr4 mmtf ; So, faaaK of tUf BaM wC llrlr 'J af ailk ' ajnaiauna; uf maJaaf ; af aaa ar kkja. . 'a1000 lb; 4illMn uf nulaw-r li na abi mai; Puanila Jt kni; Jam uf koy ; Valaaaf kaina laaa-f wiar-a ; aliMa .af aanaala ajaatilaaaa. - UuMemaiig IV-1'U . luloHrf. Um UhI lag : Naiaa uf Cufwral-, OuaiuM uf laji ritlaal ;, Naua uf baiana ur jiaf laM ;"(. - hal; faa-aaatMnal j ja(ii kia4 uf raa ai "rNai i "-taiaa'af U Huiarfi kiaat af amrta af t Mada j aiatmran naij kaaJa aawlnyva) : arajra;. aimuaJ )uj-la. ' It W t U kit that it.tj bra.1 af a - UI laajia tW alM ajtwatiyaa aaitwalarl, aa4 auka vat a tumrt ll uf aaaawva. ta lba it aaay ka f-a.ijf la kaai w (la Antat M akJ a baa ka oalia al Ib-if m-t (Jai-ra iaf akuJa. ia tacyiliWat aa m-k t a af ! uat- p tmirt itia A 'aHf fahalT iH V aja) lwf pin ta lakta iaM t'cas a M H iaf lha almaal iaiurtaaca tbM aar uHllaa al-aU b y fall taataJi for apua M .f. a- tt-fii ta navwmia-1 Itoa t Ovaj, Oa (tiax Mar tt a lUt- j aratatiaa if lha fau-ir uks ; il lakea tumtxij alia Ma kaa aaa, ; Yaar, HtajaxtfaHr, . , ,- :- AaMatfflH Mankl 1 SJUef tkt mfrW!irnctr. Xit. Tliinaa IjiiiiII, ueiitMMa-r, Jttl ilia Feler- . hmtfi JmtMpawr, m Katarday, f. Ile third ima in tnnr yrurf Man Th r-Wal bij.fir ... Mf. F. W. Pa, ii. ' Srat carcliaaar, ti:ilivr a lib Mr. Mcti ki, frwri Jl.fi W. 85 ma, Tu ilia tkaf laf tlaar laat urclise. Th a " ' pef mad ita a'rarB-f flii nMN-HDi tula tlal lianac 4 "TIm Tiuit," ai ia, aa uf viil, tfj -irtr f W lit priMik, r ..v . . . Tta lhrta lamal f lf niaaaa aiilM uW arauaat af aaolliar aarlt fatal aaaa af kuMukiajf (r- Ika'a uf - fjba aawat aa raJM'aa . AiM,w auatha Id. a Ukva (ik a-atahwaa, antktaf artk r' 'e-jaui,.MWfa a4 f mhi aW at ailk laa grauM J Scj'lf'lU W a aar4.TEiaj'iaaiHta akuaaJ lkl it kl Wb anajail fcxa aafca 4-f k-l. w abtia )- 1XJCHTH K IftfiXK T TIIK WKST,BY WY. tUXS! -O- a. lit tKa i4irtitm larrrn lit rantilalra far (orriMtr at iaalrat ill, f mvvmr Ellia aaijl I liatl no d'.t.ltf lUa iliacuaiiii lit aj mthirrm vaailil 'iri drr," lint i' imMrUnc dcinandisl lUaJ ;t aknajlj I lirard. lie lli'b arnt inln a arjf iim.-nl in ajitar llftt K Uiaaaiirr waa rriili.ilr M'catrrti iu i'a origin, and that rtiat I'Unk in lha laif'iu w tl (i).-jii.n male uf mnni. ,. lain imiI, afid thai il waill rrnll in (H-aalary injnrr fw tka Kju4. WIh-ii tlii Nate taira n lnl aevaaifj rllita iImmmv anii.l llfllai tLiir'tbm. tiiiall aMttrr. lutao ihat rmU . fwla arc tn lr tut. tlirr.y'i lha nioimtaina uf the Wt and lt.f dill iu f"tt-"ir0B lIu-rfwT ! I paid, il araa linpM lanl In oWr iln" naMnii ( ilia rnnatimtlun in rrfuni Ut flMaulijit'i ( luiMl. Tit Kill Orftgrtaditfial lHalrirt av ililii lur Stall- TrraaNrr aln.til itiiiot-ir tluMiaalnd li4 Ura avraiaia-aifi iliowaniMi 4 liitli aa 1.1 lNue rprfaiti li'tlJa lJ- llimu!i I In1 malrm Nioaitlaina aliicii aiMfwitf a ara fr llit L'M;rvaaHMil iHarntl jft-ta lt-fliiii(r in return f.if all fhia. . Ttiv Wn l.aJ n.,.dir.cmt.4fl,Uf LIKK THE UOItf K J . LKKf'fl. WA8 LVMU in iMi. lilVE! IIIVEtl AXt ' 'LIKK Til K filttVK. W;KKi,Mol:t!! AXIlTIIEUK fci, A.N J.XSATIATK AMl.Lioi:.Vl:I.Kt UY FOK UolCK. : Th Kaaffrn w-'U- ImhiU pi-ii.itivr l-rf-Tc iLrf lacrd.a - - j-hi in lie hanil. 1 liir KNf.MIK UiW Wm with vkirh thrr war drtrir iImhu Tlx- laid had akrd f-r W rm lufrm, Mr. liatlcr atid Mr. Iad akrd f. ft.. 1I wnntit far a an-nv ta aalia ! Whir it t4jfttT and )!.:""' Tlirre -rf la aara f iitulit, thinpi vjal. Hi.Pil wanted t-i iiatt' l-r ineivaoiiift iIh las nn Jr; lie wiIJ . ejiiajir- l-y di-ervar'nj( lite tak l.ind. Tlialak un Jand waa . l-rti 1,1 It in iMMiarun aritb la n aUvea. If a deirel In amend the eitii'titt.in, whr lii we nt ! it hjr Ji-jfiaJalira ., riiariBM-iil iiMtvad id tjr an --n ('-netitim. If wi-tild ha ' aafer f.ir 'tfie;- Kal ," M HVaf k.t md UHh Ai'ajM trattt.J t jwt (It nuaaffMi'tn. . t'-ime politician, ia lha' Kl OMit'n4l and argued lhal if j ttt rifarrm raiafinti Hit taa f (Jaaj Ea4 aa-ra iaarraaaii. that lha I mi would tht re I. Itae a lrrer retrrtitaii'a in lha Sena'e; tint flier ntijrltt l ' feanml, aaid tlie . em"r that lite Weat hiI. not aal.mil In the Iiimi .if a tingle Jeiir, ealli(Mij;h tlieir reiUnee woik ed a reJif;'i.n..,'P,i? I.V" VTh't ?si,J.!h!'. SndtT ! paoem . ' la saliva I lie I'jaal -iil.l Ih 4eed in the jwaerf the Wt. and be tased to hniMw-tern ratlnui-K 7'Ae Haf uvulj f Ae iJun Jtatr il itlnJ in fir jmmju t f lki rafr vrf V, nd W.ittld lt t.ank dnwn iere,-ant H tfia ilrnfti uiaj that liaiik w.rtH L Imti.trrd, f..r tte Ju rilf would ha llie enntrnl --- ami colteettna iff lb-m. l ha jial wa t tlte Wewt-wliat lha rattled tu i.i fee".ni . KAMTEUX MtiLJitED XHT UK AEUII THAT THIS iMtsE WI'M Tflv KH.mv AH 1-fiMI AH ?nE VNTIM'EI TO LA IV tioLDKX Tfttt 'EA-TEKX MEN WERE EESE IX-' 'PEEnrlF TTTEV t iSEXTEI TO BE CAt'GliT IX ftl'CII A TRAr-.llr -WMaa,. Tlte aame agam-li wa rerleJ Ly lha MurfieDafatr CiliMn, a iVwi'tera'lc j'ir,i'r.in.twjT -r T".."' "The .tern. frr l d 1 aftow tht the Eat ia already taied Iiexrfr f.trrti8"t iiefSr tf tfia" WeL" "Ity Ilia n-art ,T th fiaa Treamrer, it i.jai that lfi llraf Ciingrewf'al Iitrk-t pay. fWf.Mt W-ate lav, and the Eijfhlh IKatHet (-V - ... j . - : 1.... .1 i. . . . a .... ja tu. i-m. uauea cuuuir . ja jum . tuo iai.-wy .aJvr '--"-ft - ianteT"aa'T vnij yei in iiiiih wuiiij 111c t-ii iiaa ttrlidi d $MJK lle" annnat Inter on which U lO,faMI, nr nearlv riykl ftW tlie ljul he paya ! THK EAST TA Z It Elt m.lKAlJKM'XES, UP. pi:wEr mwif irixxTrm'EiLiTiix-i'--1 THE VHY ntOM THE VTEfciT IS, LIKE THE HORSE i.EEni, -r.rvirt oive r . TO II IV I V U V RUDIET. I t i'EM IT JMV.Dm ttv UEAITIRkl MY KT.mJEXTIXTIlAT REGARD: aoit I ak y a, ia jnaiica to me, to paUUh lha aaerrti I kvw rJ Iterate. - .. ., , fA.v , No aa eait, doaU f dtliiy 'to tto l)jimtali party Tlta wl-'W coaraa of ny ManbuoO im demonat rated h. I ra-. grot that I ara now antnpelled 10 Uia iaaaa with lha Ot-arnof prw a waliae af aaraeiiy. akaS ajpport ntr, Ellia for ra-' alerttiMi, aad I altall ota fir aim la Aojuat ; fan willisf ta eontril.ute mj beat terrlrea la bLtf of tba Denxarraey, and to ifiaka any aaeriBt4 that ttiay la Vfttiuatv!y deaianijad of e. Jlnt I rwm-4 mwaaiit tany Intpaacliaiant wf m trath falaeaa, la tta latara of any fofa K I preaiime that my owa J.-elarBtloe withont eiirrtiboratiaa, la en.tMjifi f.ie all aba I bow aua,'. It. kaadedaltowairer, llie taa ttiiHMiy wf ulltera caa lt alluce4 la tta ap jiort. - -Vwur ubedient aarrant, J t C IL FOSTER, Ed. -at ' lll wfiat Got. FIIU aaid at Tarbnro, M reporleJ ta Ua - Tarltorw' Mureury, a Oawiucratta papa 1 , '., Tlaa WUka Laaia Waiald gSra-CwttlnJ of LwlL Itoaata) of ilia -Leiafaiare twth Weat.1-It U fnm ih7Kat tW tla mimey cianiea, and Ua Lelirtad that tlio w(la' uf llta M'aat enwarien t;.,.r wonld ajmnd ONE HUNDRED MILLION'S OF IXiLLAIaS ia Laildiug ap tWir railruada, caltin; down tlieir ni-iiiniaiiia, and fillinjf tip tlieir falhya, and It h tha Eauiara aMd lhat Ninat furntaii tba NtMiey. Tha aiTatliVf renli!nj . " Ttirr lUEs MlIJW"llMalIale., .. . : " " JMu Yi ha defended flia Wtat fra tTie cWjpabJU 2uWiu, Mr. Puul aaid; ' . - KAtl.fttiAUft. In a iilaaraiieot pajier lha EJir ( tbia aama leinra4ia " : Praxis it. Tie IjIIioT of ilia paprr wnnld reallhrm Iha . ... anbaiaatial- aw raclaeaa :if ht report if lha Gatearille diacua- : i belweea (rair. Ellt'a ami Mr. li4. Tlte remark attribnted In 0, Ellia, vnU effect thai tha tM4tyUi her full m ran tire of tanf iorr, heaped np," prawaed diiwn and rntininjj o-cr. w hile - thr Weat, l,kth IHlKJ.r.I-4lHTffatlIa ilVKfea" wiwfc'hj that"renib-Hian;"aiiJ lt1"iii pfetse'iifC aJiWin; ib-w fkaiMiwa-aaJ I Jmvartinenee an Ttttd -faatyrTiir aiijr inlr at a diatanee, and al ar. lam aaM' aa na th. MMn. I. den il. TV fVf.'-a- a-- T-gi'niTate.- Ba III "at .'a"na ilia mat w f igmiftt w- .-i ai m4 la taa aa aief a a4 ali jwiM. wkU araraW ae-ra la- HMVaiba arMiraua) -af fe -aa4-yiwv;:'f;hiah. .aJaviaaa-tariMrr 7 -frf-.A a.H-aI j HrauA Jwaa a h) atUartiaa a fd 'nl at attafewua at Ikaj . L-Mjia .J a .t. mi m ffllU .iit m rA ll.r tMU. . 1 tkaa aAf aT' ar tba S&K M at axMkili,' mim .lata afwa ik )Maaa. fa) over'bia OW aiirnalnre, aa tllrwa : rate ana. antaf aaayak-a t Maatka. f, W. -. Vaf la a . iiaa karavaant aJil J r :; t liar I ftrr i i th Cttimji,' " :W--tJiiM4jf i?aim ; Mj.tijH-tIinr baa couiarri! tlte am..uni id.iuto ib iX ..trreanr tj jln'a diitnct, with llie antunnt al.l hyiha fUll Cav , JCfrf""aHN,irK;tji and Jaa btxiL jCuRipaxuiK lia aiaoiHit paid-- ae awafrfy in- hub we fcae aidten with tbeanrvfltlt paid bj4l4ria pwHty, aod baa tiaaxt aynai the dtta aa ap; ? -pewltaa jiem nn-n egamt Enal Taatfmvjwff;thr jffrad-'r ihat llie Et haa entribatrd iarpdy lo We.trnwltailmada, and lhat IIm Weal U already largely indebied to them. Hack) ia mil iie fnci. The Kaal ia latlter lndaMed to the Weat fur an iMieatiatioa liial -f ibia rnl-jt-ct wliiclj 1 Uliev tu b reeiiratw, and J da But tndiera ibal mj aoaapatiliit er any una eUe, will deny ita aeraraey, -Of the 04 milea "uf railroad - cvtitplritd ta ilia JJlattaii. Jtoi itily id mile Wet id lUUifli. TW Et ba mra ha J. Twtro a binrb rajlivad aa lha Weat, and two dullan haa bee eapcudt! fr Eaatem tUilniada wtieiw one ha We eiod- ej f. Wealcrn lauada. , If ibis then, a qneatiiHl of elin al iiHlbiei!iH-a, we of the Eaal are alreadr larrelr Indclited ' IvVwtti? W-!arn fwenda.' Rut tluire I another otattv In ibia rimiH-ciiiai l LiiL I deajre lo call tlie attenfiua of alartuwa- era. lUilr.da are ee-Un fr their hetieflt, f.ir by increaa .Jif U iWiliijc ut. galling the prvJ wl 4 alava. latrnci ter?w -kIlliev iiier'af tlte alu j that Jaime, and add larjpdy to Ida pr.dit d" tave prrty. Thm railrnada tt the State rua "" nf"'K "". 'he Mrg-alTitee blilinC.iiniii-s'aiul tkm OHintiea ihnnijfh wltk h tkrar Uailmfl Mnt I11UV n-tthinaTof ;tM( aJnni; ,ttinti w litem. . - --.ZxZlt. aredMb.fMa tlyiudol4 North SlalVbut 'allaJt' auaP ' .. if- . . m 1 . imw an lau-a- if iue ynm-rvT oj trery portioq gr.lt Winn ' ,.. Jb toumitaiat lUa Malpard., - ; i'V ait A " vaaatlji - .... :. ( 'ft ' ' , t ' The HjbiftjrbJr 4l1-TTf.dfaHHi, wvfMltati.in of Iraiie. r. , " :r.iW f Ilia ITlli April, 0.i.ttW Orftmm frrt ' ' ' Tenple'of llie TTeaf, laataia tka mm who Va doftaMled yoa " afaJnai anjnai eWjpM nad flat yon by Got. KM In E- ', ' taraeeaulict. ' .' l -w- $--- t.,-' .-, . a rv' -c-rt-ac, j'.t T ' 1 . 1 A 4 prwif lhatjb aewoni;tiVi j the Rianfjnf lb ,aen U vwwjnjtufki-tlaarnf from the alelf, "T ."ll'al.a, IT.t. 'a'l - .. . 1 f - . .t. . .1.-. u.. iv.4. a ..:l iu. vn:. 1 1 . .1 . .v ami wNaa iinr a ti jrr?, tt.it. nh na arn lit i in. -. im." rr)rt and admlned It eorrectnaa eseept m taOXE ITEM OXLTI e--- 'Y;-J " l Eaaoe. In aa article wLScb apearad la oar Week ly (eatte nf the lClb, anpied fruai lb MarfieeabWpllaen, ' . Gov. Ellia J mad lo bay ..- Uul-iMlwaen bJmatlf and Mr. I'uid no diflWenca aoa narino politic exrited." "The Go arwor rnneat a to etata he aa nti.nnderWovd. : What ba ' aaid wa ibi : " RetweeN Mr. V. and Uinalf no ptrtnwU ' iWa eilata. f y?rw iibllan of State pey, "ai Veil V- aa on Federal affair, lhey aloud it Idvty ajaaalwr.l'TliIa eve-. - reeium c.iiijkhI with I lie aoiaat given Ly iba SwiMhruo. lar u( bUtdeea lU 11 Jana, 1: hUi tlaa ajfii, . aJ eoUie, ' ' . l'fafaaatuai.jeMpnlHHi, ur Ua ! of n tl prraaa u 1 year. -' Vataean IM EatafaC '. " ; , Value of Paraonai ltt. ' . Plaoa of IRrth, aaminjf iato,'Xerr!uit , . or CUrtitry. ; r ' '" : , - --Married within IU y,.r! .t Attonded Hlb.t aliU ll' tr. ; ' iVfMka iier j aa af h "iKr.eaiK I v aj real and write, , ,v ' ; a -'i ' f ' ." Wl.atW d;bf ; J Juiab, Hinal, I'teaae-, nrldivtic, " , .. ' "i' ' - a i ' . ih vi ia waratrv f v .XuiMh aMle lea wlvl the r V . ar4 tnabat uf each.. , , . . '-' - ' t ..XamW ad EamaW , U -fd 4 ' iiiawWaaTEaitiUreefraatK?tal. kWand lauls Wind, laanna of IJl- orua. . r. "'Aa t-.. , ..." j' - . t. i r.ii it . - a a iiaawr na can jiaaaia. '".v Tba tru of awed oerauil W ha' died, 4 a biia plartj uf abode at the tlifae of death, . - aa in tut lainiiy.-v "?; .- Biatf the r, eel aaa tutor, tree or . 1aetU whether marrieJ or wl tyweJ t ' PUe wf Ilinli, naming 5ute,Trrttur'. or iwautry. ' 'V . e aa -V PECrLATOia-.TtlK!TWLErtI)EFAIiCATlOX;v ..it-- Id rct-lt to a traiiltftnin of fnqalf lHfrd by llie (tnteof. liMva r aaaa af lieatli. .2.af of aanbr, ajraat or inajer of tann. . :; ; - . . Xnmlier of acre of land earjiitepro. . ed and auimor-d. ';-1 ' ' ' . , faab ralaoof ramu " " v , Vala of farwiu implement and tWnery. - ' : ; . amber . of live toelc aeiwaieij, aa rr ILam-e, Aea,'and Male, Mikll Caa, W.-rkilia? OleftVtltr t'attle.Shtap.lSwin) and tlmir ralue. .' ; . , ' i , i Pr-Hlat durii.tf lit year etiJiiij Jana I." 1 9& WW'alvi. and JM tba enjcrjti MO-, " aajaualavla WlaaO,Je.ii.tnr Oala .... PiaatnJ of U'cedib TubaveeOttiinaaJ Cua , i.a IUe ..f 4U0 IU., Pooade of Waul; iiaH-U Pea and Uaana, do. Iriak Ptt l.va, iU Snort Putatoea, dtt, IWtv, Ja . , Itnck wheal, Valen f Orchard pnct m ; lb.i;r, Oailmin wf Wine, Valae.f Market . . irdH'i ltMU.of lJotiar, do. Clieeaa. T'Wia jiil llari "lVitmib ofTStlk Cicoon, - .-. ( ialhxt of Sltul.taav and from wltaltitad, ... - t.aaiiiHtaui jn.iiuv am w wiiamia'tf) - Rnntatire,tha Pwt MwtCtltB , wmmttnication-ln tvlarim wFwliVr Animal . Aecorjdina; ta tlii alatauwwt. be Knew inatbing f llie Uctalc. - 4.aarffrcu r- tton nnriT a few day lrrte tl f a niade pitbtlt, but Ft.aler Waine defjiulier (pa be diaeoecr fronr rial lavk and reirt : f tbetxlb"' And,! .tna TwaaitryA om IW. 41 laU, in.. I the tntq nf .MJ 70. liHtitiiiv aitb ibal.lb (ivXkati.Mt welled Hi eatlj""iirer, until it tvarbed 4l?0tum). Tba ,rt. M!er Ovueraf a4fllef, 'ifta; blame wi :;i6 aiff 'A"lita5- 4 - Fraan wltal we can Wart from d.Earwai iaJUtIj.btaMa. wa.ara. Battafied- taal. any of tit. win ba been arovMiled T.rtut: the Htmna. -are trotftirttttif rhttft. -i. it. i --"-i -' -- - al.A. ... a. -a. . m . a . I fan.- i a i .... n .. u. I7T'" " " wwwj. . . w v. .w je4rearTT aii ..j uinj t doeelv. -J-r- tv a . .;., -.. a .--Jwaa,. r. f,..ai .. . -... 4 ..,"'; , - , -.." - . .-i-i at, lately. Jtki. ine etieaM'm, ii ia aiiegey, occurrea ana . . m:lr4 Uio jtnde. We. euTt belie r welled with the full kuon ledge of Ibe furnxr, m hoae duty re- ; . quired Iti w (in lite lafiguag of tba law) to HVfr4flf rrwt , lhat there are nwltr In llie State. Mlitno. ant a not lu ).nww that tba CeiMU i ta- fo f I",l M., Vnfmn JMfltpmi4tU: . km ra, General Oor- '' ler Genuinr ditf&'ct.f '' ''' on Ike 1 Uh of NaremWr, . llyib, it wa liiowB u Ibe Auditor that Mr. Fowler wa a do. - faiiltee t tba aniunnt of T,H7t ttfl, j to the 8Hb rprrov. wr, inon. ' f Tlia Pllfi Andltetr in JJJJ4, anil we "nppot now, waa Dr" Tbottiaa M. Tte; tlte TUitd Aia(nt Trt Maaler (teneral, waa'iuhn Marron. ', . The black fH.lli t tfic evuuliet travelled y ILtilroadi. aoin tip a fthwi . . , IlalciijTi and Gal.w Rail Itiad, ' " ' Unjiiiriuu and- WcIdiHt Rail RMadr North Candida Rail Rd, . Atlantic and North Carolina Keit IW1, " Weatern Xortb Carolina Rail ft.arnl.- """Wllutlngton inJ CWrluitit lull Itved, l.tM "751 4.1 lanadoit!' .adJMe.atiialaaa.CaV .H"1 " T "P"". """I awauji wm: my reftlrtit trttlrtiete fO.nnor rnarge ot joacenrpeyjn i ino t. ys: 1 wm re. . r,,.-r- h."- "obalfaTJ trjjTTl- sWjslJw brtweea lk- eandidaiea tVr ifuMitmX.; lakaa at lb dnut aaMattae ia l"0,40 fu tb. j , , 'orth Candiaa, Ma. JubavW. IJIi and John Jool, Eq. WaA afkaeaa,. . - . j jB y(iar Jonmal of ,My d, I ibink-l a.4ted a paragrapb riar aWr V--A tWawr af j T free the CajluUUteirata plf i. ttlRiebnrf.wiibai - Pbi. kVlf, .a Mi kweuoa "" irjU peanoaacitiar $u't eiaietnent lltat lir. ElUtfaw 1 al lea!!!) Showing Ihree flfthi of the black poll la the State In tLa eona. J ' ttee thmtigli hkrHterWTiTlTTia .. . : .-, - If we almnld eontalai the emntie adjoining iImm, tbl prciptirtiua would bo ifrvatly btcrcaaaML.. Ia I hem tuiy teaaan,... then, why lave prrpcrty lMtId not contribute it rjnal pro- ! port Wa ttJa Jaaildingnf tliea r.rf rBril-eeo iailra(lla,,: "llit Wett whjle ful'uiabing Caeilittt fr glutting to Market, are -:.-wf njaal brwrflt to tba Eawt by fjtrnidtiag tWjrUta tuowr Mad('r-' . and nurifig into the lap of nur Eaatrra xrt llie rich pro duct of the ft-rllle Iim1 uf lte Wet.' I aald'in Camluek and . eUc here, and I ay here lo dar, tliaSt T am in faror tjf ma - " ping the Western Kxtetulun tu the Tenia, line at tha ear r .-..i.., :r f . .I"""."!1- .1 Milt .. awit.'-vr-rr 'T3r.l.l.:;:ir-a"11 rlu'r: iit- j'ra'iira!iB ui.4". .ia",Ta no i aiao in iitot oi ..z,. thi."l rrrfed for tf Tn thi Lut Leg?latnre, wurkod f h and talked Cir. It, aI intend to ejmtttina to do all 1 rati to aa-com- u pUah tt. trtterhcTia tfteEaatftr WesT'yhwherftrtfi b'tjt.tarnrn onl.sf: or Jtether. 1eeted( h v rni ;r ejr jotj lf jfit. ernor. It ia no rj neat ion of taul ! or w eat i it I a qneettoar in , Slate. Sutilh t'ar.tliit nnL..Virginia hae had llie credit and. -4ettet4t (if the pmducta of Xonb' Carou'iial: JTbl ion!d ta pefiuttla-il i bnige'rr Kortb Carolina ah.mbl be united in Ttih Itireat and fttcling 4 jt.i fa the gforYaHjM'nfint the ntno ey ;f tlte tni-i.-1 aViireeate nrh at linnal ai't-ral ear f ave- btatwJifrc ioJy,H We atw one rjndew- baVe it, t8tFre1i.1W'itil""Bnd Taiit of our reri'JiilTtirtary fatltt ikatlw!i Itl ' ' F-t l-id her full aaeMra of. uaaiiow to tU Stala eaaitif m, r .JitatBrt, preaaed dwB and running eer, and that the Weat, vr-v . cr'"- uke iiiTTroii?flasTi - Vk I Jark ar4M lieaa Wad een- VfifTrV . t.,. amHto7TltaalaTt IT'flf-l aaataw- aa fhtaha. Jl NfM BBUBBaTVaBTal ? - 19 " - i ritijutnoft prnle: i th"taTTlrtfl1ir6f lTTieffyrWrarfnt.- I ' ed together by the ghirSo of lite paai, and by ibe b e of the Tfniare7Iet alo be linked by tlr InteraM of flte"iriSenTrTT" aaa an J-jntem man, and ant apeaking lo, Eatm men, and I . trJl litem if I am efeeted ( ernor, I shall be no . ernor of tbe lt, m jravj aaw f ' lark (rStiajftr) k waaM aaatW tf -j.- t an a. ti . I " wa Vietoria baa eaeaed Prinew At tWaf t peobibrted froa tinokmg an ma 'j.iaoar. - binrta-'liMir ! e'e-rTnair antr wrh mamtk.'j-- lurgardang, a 1 do, lha tindlcaiion of man peearaaaJ kv Jjo and JwjWf? jderijoti 'gVer than any V tnajada of partis uedieney, and kniog rta4 pitiTly ; Tinnt GOV, UXIS WOMAKfcTUE IIAItKiMITTLU I wa born in the Eaat and rr4 in lb Eat, and I claer lb the aaanrialion of my earlyiraT" I am"attclied To Rer jaalii and bir ea cl to the iJegbJi atreaa-t.fliat wind --kv Oi talaeoof nty baaiblaLmh aad. naabed tbe iday gntttmliaf. titdrurf. ii brwaJrl-a Ugdelp; j Xj tb orenee nf ihe kbon of my naatvet-r manhood. iat arhiln I berb.h ijaeae, I ibaSbk. my Creator that I Lr a benrt - awrgo ottrre. ta daaire tbe jaraapeVity af rjr jwrUon of mrj llarfea Ftata. I gfre a' eat to ctiotial ajeWf aclaoal- . '. ' -. .", ... ' ' TliE PtaSTtiFFK'E At LoVlSVllJ.E.' lJ W.ittir(T(, Moiidav, June IL StfrtiJ jyUjialck f. JV 1 VZ; Tint : 1 llrtv lmia ville timrfer haittg liettieJ the eorrvrtneaa of nty" lifialcbexc;jmlitg jlie Ptnia(er, Ronald, I wuU call the antf m of-tlnr Vn in tl - ' aMie mI i tTOrr,. JmaIilTTo wTilT iTi (WlM.iiiniitte by Mr. W. E. Culver, tiie banker wirti . whom the ill lMt4tr 1 madirTTiiVitalt-menraayar"" yrTFT'rv tjriaVmaTdrtbPf nMat4 lepiaMMn oe, in May, ,: ""TSSB", ami totitlitiied np m"tfie Urd October, Ihi", Jfr con ' tract, and that I ageeetl to ja bint i per cout. r anumii ' and iiitrt-r, amounting to ..-" tU'K', and that I aim jiiiil . btiavlH! er rt-fi!. ml all f lavtn utui-nt draft. W Wb Uo tt-k in . advance and put in hit p'arkat.- Tliie time when ibciKigen. "rteiitnt Mir.('t.r, Green', Saiidand IRonattl wwrw de-- nring llie fnteemnient fuml with nin, Jame. Guthrie waa r borrowing 11 from n nd wa har ren itil llie lime, and wri- ling to nit? ahilht ImjtaaSt-rretary, that nttle I enul J proeiirel. V;' twioratnotiey be woul J bo comjH'lteJ to leave ihe Tresaif-Zy :-iy jA-paBTrtjl'. ...:t .It'-'iy TTie fi.ll.ialrig jxinart fmaa a Kilter if Ur. GMllirieLvi-. of, lit eat! t.i.Iw In aai'li S'atv, a o.Mrtiwn tb State, it -rojr number of Rr latin and al the nin time, an Cttltera rtatiMf ? Wa.l,ingttin, Jhu 11, ISU.," txplain ittadt, . -t in .mheciiolt miiL Mr. CnUr' irerueat t : . . - -,'. . -ai rl Jm ih yut wt-nld. make lit. afeUaiaiaitca of i)r. Groeo, bo III be Ci.inniiaaioner and InVbaraing Agent of lb Cn , - z. tor lunj,rtd will bare tbe inotiry lodeptwil, a hub ne ntay "C Did Mr. lint hne not know lliat wca UetMaat would ba in bdtr.in"f tb, Snl Tnaaury law, and eabject the Jriy to ponlabmenl by imprtminment 1 I not Secretary Cobb a warn ' that nch depoair were made I- Hare not lh. Urn thtj;T: brongljt tniha athibn of tTt7priittchr an JTuatiiiaator Geo- - i--tidt aiTdrhrmaf .Mr.-Ronsht Tllirirofll'fa" TiiFroV'opyj xtekto atwjex -Tbe Cwimila ra.iiimittea baa taaaf Imleil ita ,iaaatantw.Fnew, as-aiaJUjuf-Xaiiilaian tu mauataa tarva and otbwr indmnnai poraniU( of lb nuiulwr of b-re, anulea, cm a, and ri- mi other tlowarailtlfJy toahnw tit Hft- - iieeiay of the ij.lw and Ihe inereo of " Xalionul weallb within tin lal ten year. ' fbe Stat tiviternmeni bai nothing what 1 eer, to d-i with the Ceitau,-n- mail . hiiis'tif nj;"1rnt'tMiijir-i-eiir what Ig"' luted on llie tat b-w-k, and gtvea In la tbe maUlraie wbuate aiNiinld tatuie theae lot. Xo man ia, or can be laxad t a bat Ii ehteri'd up.an tb llat'ttf iba""" C'ut Inker, for tlivu hat are made oat ' ai.J rvlnttttd lMlh'riierificrat Waab bet ti tavenu by duliet'on import. 1 rre-Tia Havo inamng -tr h witaie ref,-c nuJli .,lnMe.,iiea.tb" iMnia vr 'atinn-i aU 'I'lie teiwa taker then, Whe either firlewlitelyi make fire ltbre., U.iati that the Ccnlii i taken, auu ihn I ai-i.xiiit of j.n-iK-t ty ia the Stat a-vrr.ilu. fc.friffifnoW f.r Um jpttrbota of - .Ii kiiwaH;ly aiui aiiluliy, II i die h.a al Warlaua. tor . muaMwtion,y Would tii.Utn hit ttatlt, and betray any-""" trttet emiftHhcd to hi baud. XtVff .alal .5JO?biNLti!K mxixiiux idlbn litit in!., rebuke the StdJtrd aftue lb fidlowoielile. "tm Jptttt Aen trnmy wa )Hwn to the IVukwlent mj aei-pral mi'iubi-ra, jfjJie XWitfti'Kffi ated lliat Ke'iadJn. . fereai by Mrrllinbaiian the fAtnaulato' to77Jvi-nHd. or 'iUo 4 nMaaitan In Rtaaaia Or lnn-U. if WarernM aettteee ?n'Hte pn; I ' If . aa .--. . n a a ' a. a aa -.. ' . ltcy rj nte Anmintarraiion; tmi lie UetlincH. Jlr. A oaat--naibaMwaWiJin. retna and put a tracker to it IM1 Jft" makt eery lou L ' ' ' , .u. j.. i ;,fc.av..imi ..ii. i. a..iaiBaM4a. r i bmx am iAawaii.Xi..c bevn in t Meld, nnw, nearlr wn nronrh a ad Korean icing "iH-mocratlc (f) rnd. dre,ml bat been dotiig; and iaMtlfdO'" ill all that he c;m.?rttui.t tfte tX inii- trratte nottrittev frftt Senate, Mr.lliittirr llie Standard doc not JeinHun-e iMrr liitfd-- a a Tina.iriiunior: If utlr " rennet that Mr. intdao kl.ould fmt U tirtrkts July to become. tutJidai.ui -npuoaituin In. tba LKunocralio fwkrty. ' . In lb Orajjrilla IkiUMtratta Cunvean.; he a itn.li.m paaaed rtiuirinij the noiui " iiinm ittevs-jate J iaitiruu Strang to toU, Ilia S:ivl.ttd Mtt.. VartaJ.l to taak - - f-r tTral aetl-and Utat kis Deiooera. . ey i tlulitfuL , : ' --' j -yji -. r :Hw mtn4-aitifi.'r that ona! triig wearfcotreeatw4 latiail roef.aWaf .r.nm.aa.JUi... . . . " . V - - . .. . - r t rriTTr anTT ru rtiatr narTr aaii a. . .1. I j it ... ii i 1 . -. r " tbaifiaeal . lo ittreao it tvvT-Ba tbeittid doilsnt - Hi HnT I If) lliw'"- TTpeat-Poaw iw- Kana-; Inrt Furtieylw lfnTd; r. :- Kama, id IaUiwgraptieatad Kf- the Cmfnle fV-rr- mitten, nml feat i Bed that he wu a eontnictor on the-riii.m ranal itcmnin, and tppbied abont one hundred ad fifty . IriiHnien.. - II had ent I Un large nnmbrnf the natttr---' aJinaiiaan. rarpet. alle-id In ha fnndafentliieli .' paaB.,i-L. ed fronr R, M;' Ilrnwmi, an emplte of the Xavy TarVtLfle received eome of lbnn4ee frank tf IVtiKcra:i Mt-mberalx : jSotnt twa or three iinmlred I hem are Mill left In be Irakr- ion. Several tbouaiid of f het hat-ervf were eirtBlateil V tbjnngU ryntujUaaita. um laaatittg.lba aaial aafl neat hiiaila 1J - wa now deaJ,-rd tUer in" blaak7 It A. fmX tmimm limit. Amrryem. - . . ' -:.;-,V;'y 0 - ' - - ; . : . . Stats SKa-aa.1'otUlilonJ.U .J-V r Tt.l.t. :'v . Jorkaiaa. rSvn3. -v . t nbtiTif maTTtamr. tr inake ho di Btrane " -ioiial Mr. tat.la Imattioii ba lami. it iamueeiio-r mm to anow trial ttetangtit Jnj . aweli, wa 'ahnlt itvlend.biin. Nur (btr it mattarr but devutaAf lo ior onicracy 11 r. Rid.w way bar been in lima pat, h ia a dietargauifer otw, and ww eontiiiue tor phul4tr i.t.'nr -----rr;r Wa hoiiu tit Siandaj-d, f.e the k of bariMiMijr, kill eoaav it attack epoa petua crala wtm are doing baWio 6 tfov. Elba ml tbe plMtToftn of tla larty, aud gift a little j-rw atta-ilnm to Jtwrgaaiaer ad lh oJ cwuxaat.., who) art niaklttg Bar , aujital jai-t , . ;, .aavi.,!.. . ... ....... eitce aaiJ of a'gr)-' g Lorensa Ik.. Winer, that if b had tb wbaae aaar'ld enchrd in a ?ngV "yld, be. .tL not be eutttent wiibont a patcb of gr..ui.d y tbe nt iUi far .J-ta!aa, . v, y

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina