Skip to Content
North Carolina Newspapers

Brevard news. (Brevard, N.C.) 1917-1932, June 14, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

Brevard News votmis-v.xiii llliHVAIill, NniiTIl (lAIan,ISA. KIIIIiAV, JI KK 14. l9l«. TWO DeCWNEP 'iT HEND \rthiir L. Milis, .)f nillo, •: iii'-,. pr.. :;u-c ni. LosI llis l.ili i :■> inu u- ''' ' ’:n;- \^u^■ it n.’ o l-'.d. Johnson, r t \>lu-\il!i-. r ?8L A V r 'J.i. n o w' 11 ,BOARD a? miT:. nr tncli I j' '11;^! ‘ X‘ >. ‘o ■■■(» t;) I'M. .Ii)ln\s«)ii c t .\ Arthur 1,. MilU i>! i ir Wt-Ti' il n I\V!1 •(! .<t; " in tlic l:ikf rtt 1 , ^onvillf Mr, Mill-, CMslucr ,.t' till' l-'iMl' I'.'ltlk r»i (irccTivillr. ’ ' i 11 _r T' I V(> .11 hTi>'i>n, \\ i::l VC DUt \v)i’l.> ci'i"- : Aji]):!!'!!tus t(u- artiti ' ■ huT i ic.l 1 ri'in .\ 111 kc aII', 1 Aslii'vi ll(■ ]' ' tlt'jiinl Mlflll IllfTU ^>1 T" r' 11) T‘ t - 11 > s a VI “ till’ T; V ■: •'nlidvoii In i‘,l at N' st!'(‘i't aiitl IS cni vivfu 1 li> \vi^ t'l'rrui'rly a > lyj>iT 1 11 the ,\ ly !u> lui'i lit'i'Ti ('unth'V Ju-i.r.T at A/,-il.'a Ji. ■ 11 ai pra I " t r< an :i culfT’t that .It !in- lliirv’lli' (It this i ity u:;ri ' tnwai'tl tlu' div;'’’ (■'•lUcr Ilf till' !akt' a' thi-Ui Were ^i^lls, ;i MT'iny urtii-iM'. .Iiihu" ■ callfii 1i r li, ]]) :in 1 1 ’ W. -;f t . hi- :. ■- ina II "i !/. ’li Mills ;,vi • ’ an.l t-.k h:.; 1 \\ h'> : n h.'l.l I ■ S '. {]. I? a.i il ur • hu : till- V.. :■ la Tt. V, I;. ■ t hi- ]il . t ,. .rMi iM _:h t • i aii-.l lUil'rd iii !i a!!'i t satr; 'I'll ■ 'n; ', s-inic '?! 1 M : , < :a;i; r -T il ■ V.' ir -I V 1 a’1'1 1., !v I ■ t!." ■ 1 li-- ■ !l. -n \Vi ‘ (1 rh. I ■■ ■. -• ‘ h:' 1 .1 i. I!" 'I • ■ • ! > : M ■. - • 1 ■ 1 ' ■; • ■; ■ i • ' 01! r ' • • I n t- '" } f ■*'!l pi , ^ n ImT* . k > «l 'U- 9 * W ■ « 'V i> 5 : -1 3 L : \ t ' a ml ’ : ^ 111 -ry (-)• i'sc!,'. T!''^ n ■... • ; j:' t ■ !h-.' '. ■ v.;; _u 1“ ' *' j .Mr--. I\I. !.. 15>’li was tin* \\i!i' dl' i'" '' I !' !I, ' i‘.! it her Ma'•t( i‘ .Ma - *'' a.,(i II.Ill, he.- Cl! t ln> Luii'_:'-, i ^ > ; 'ai'.d \v ill I 1 (, r p: I ti \ vra rs w ;i Si ci'i'. 'h-'* 1 > ‘I wi.. \ ( '... . II:- I 1 il. > . Ma;. ] , ' :i! X, 'rii'- ' :i;iy ^.)a.• ! 1 !i nn'l, !i! Um' iinic" c r ' \rr-. ■ ]i- ;'.f 10 .M. ! )■. ' !!T. ‘ I',, an. 1 "(' i:^-- ’ :s\: : . ■ f'., . ■ i ,■ V. Ma li u Sa , r ; ( if.- • '-ri I Iii- "■. ir: ;i. ; tn o;-.. ‘ (•;. s. ‘ I it i >v. . -i. { I ■.. . t vrry lui > ttu. w. kj An::(.u>u-c- u. ail .iea'. :v; (hrou of itn-v.,, i ^ ih.' aiTr, ..f su^ar '!:at !.:iy !u -I.! ! I ^:^.a^lll M:s. i ..[l i am.- to I5:v- I!-, was ’• ■ iv<!u<-.-l lu liv,‘ poan'!r= | '’nnl yraisa--, and li.-nc- n». A!'-if. - wu.; ill M ^ I ■' v‘ i < • • ^ IS i.'0 pU MI ^ 11 o . 4 i I j ■ . - ■ • ^ I’ca-ua.' 1-■•. twi) .(1 tov.r. ro.!- j oidot cl 11;r.i'ii t i n t he ti iwr . i ! ,■ , 'I.-- -t ' ■■■ ■■ . UilM'l’S. I WI'IIVli VC IlCUUil'- for fan-!'!'!..,,. I,.,,... ! .1..;.. i:i i_ _ ! I ’ I a ■ f' Mi:: 1 .;i,i -.V • t rv- ^ 1 ,i' ■ I , . , i ‘ W.. I V 1 > I I 1 - •> I ; . 1 ' . I . I I 1 1 I ; 1 1 11 c 1 I I \\ J' . I I . j , . , . . . I )• • r..r Tl^cy have rcai,d„ii their dnl.lrcn! i'’• :„’r « ' ■ ■ ' ' - ' 1 I 1 I I , , K . > , - - I . , . , , ^ .111.) » 1 "1 . J 1 - 1 ■ t t >■ T \ ■ 1 : ■ / \ ■ / » V* J I n I t • ! . . ' . 1 ■ . ^ . I it I . - ,,f I;,.- har.i ■; in - : r , 1- . i f- c 1 r atui prcscrviau' par, onlv I... . . i -n - i I . • I 111 j'ia> ■. 1 I' ' :!avc hern ir- n- I "nii '•( ;•■ c. i )o : o! v,t'!\' i . - , , - ■ j ■ , . . . , ■, I 1111 r • I v\ i; h ,■ i u ' 1,' 1 i <' c,' I ■ J11 ( I! 1 s f 11 r ■ ■■•-■rvit an I cai;!!!'.i,y r-.v-^i’ir.'‘i!, !■ ,, | ! '.rc Uii'.iost rare in u ol’ - j 1 ri'!i\ii’ual-; rtMiuirinij:: i.iui-'- \i; '• • t!u- i- ! ; \vc’-;y-!:v • o::,- {;; ' i-Ji'.' I I c ; .ai'r h;; :• o-'.'y u • ' a; *»i t.t;r i il. p> in i ,»ir {<.■.% ;i 'd 1 f; >>,1 ‘ ,-a-o.-. y ■, .nnty, In s ^a\.' . vi r hicr].,'- ' ' ‘a -ru■; . ini! I art' •; > m: ; ■. > i 'caci iT li!1m r ;i(’v>’ :t v.'c ha vc r ;. at :■ n ' ! ■ ’ ■ ; . ■pi p ■ ■,! w,- ■i;’y n,'\v;y■ . ■ I !:f‘ ":i‘- ■' in thv' a ;-i \vc i::; ;; i i IIIt> \ ;t; li . . . ■ . ; .,, , . ct’ : n.'V, ■ ' l!-. ih- \;!i- 1' Vr,:j he dc\'ch !|im■., * ' i! 11 ui' J c--1 ^a !’C( s, : . I.-r f he ad va f.cdiiciit nt inir interc~t = : .':. d 11! e 11. 1 i li a i u I. i t 11 > >' 111 e i i: d ' III' ■:ar ■■ •'oil ! ' • I > n ■ , < f. : r. •;p, - . ill) i;.'. j rcrur.l (d‘ every ,^ai. o' ^u- | ^ „. hotter eiiuiiHm'Ut i ’ * ' : i*'ar fnun t‘ii< <lalo. • , • , , . I nr:-;;-.'.-: !r i)-y'r : liMiu a ]nat»'V.al ^ T a in i i n t . I I , ’ ’ ■■'I ■ ; I’,:' I .Mrs. licll was ■ )i;,'ol t lie ,sf foTiiie-t I i i ^ . .'•,it tfi<:.;:c sclii.o! iion - - I Ci;;; acters t hat I hi town ur coun t_\-i . 'j, jhad. Her eoiiv’. Im;;,--. Ill' i-i„'ht aiai: nD*” C*'‘T P !yi‘'ti('i' aiipi ai'cil ti* !)c i.i jiaiii’al klCt ililOL.fl I N« ijl , elidi iwillen t. aiid lile-;' WCT’e h !■!. 1 and ad vec.alt 1 liv h'T v, it h t hat ti ^ ' IK!; ;! y w h i(di ■.»'a■.;;.i • ■■■t i ri \ i: .ci hi■, •. | * ie ha ! h;.^h . 1 il J v nh a is i.t , ' ;ia ,^a; KiOBlEBlLYELBS M. i. siiM to a V> j ; _VI.TI rt ■lila'Isj till ¥ .1 e .III ■ PcouM.-i‘y O' Volley 9.11 An:cng Sol <-r i::,kctr cunnni^si..us J,, d -Ci ' '■! Ci EhoC- *'■ ■''hipj'iati. ciiniini.-SK .ner . ^-j| p .,,2 laher a- d in-iutiiu:. t'M'pr, Kt tl'.e '' h" ra et i r, 1 < ,i- i .o'i i na-ii a iid Nvoni-' ^ ^1" . the.''''- ‘‘"'i ' x;.ie,->v,.,l h,.,. - j , . 11, , 1^ \v ' 1 h : I ice 11 ’ ■ I .. I ■ TI I > 1 ■ 1; t, yi i 1 . >1 : r ,i ' '' ' ' ' > ■ 11 ■' - 111 ,i i i > ■ |-> W i' h' • ■ < ^ I. I •r■ (an;.':: ;■> ti ;■; in i - - '.e ■■ n ■. ■ 'I'i.- T.ici t:n. 1 -u; t^3i til.' 1 h< aTid >iiriji nciiLr. .1 -I,.- ! ! !i- r. ! n; e • I ! ■ -11 : n.: r fh u ■ i; -V.- . 1 ■ .' ' I ; ; ”e- , 'y 1- ■ :ih i ,v. -I . . ■ ' • :' - I'' ’ 1- e. M. - Stale tit' X’lrth ( ' 1 n ili!i;i in .m< . : I ice t 1 ! . ; : I . . * i .e ■ ' e, , . ;'H I ;i , J ; t ,yi i 1 >1 :]• ,i ' ' ' > ' I i' ' ' I II ,1 i I > ' |’> W 1 ' 11' ' < ^ II! •: • ' ..,!i ; : i >-• riith't duu':! nl.\- te ,,j.. _ ■ri :| .. I • • . r. A. p' y o: ■ U' :■ '! i ■ t h. . •:(! a i;’. I' ( i . a. M.y ^ . >1 C. , ir •' - 11 ■ t :■ :■■■: I i 1' : ic '1 ^ IIL' - 1 ..i>' i !;; ■ ■ p- . 1! 'V: the |i;- ■•'1 ’-T^ a' : 'a r:; ■ ■ i:. r! 'a i:; ei■, ;i :>, ■ i ■ ! ; le _ri t-a t \\ . - id e i-; -, - ., ; ; .. • n .a I, . { :ia ..’i i •»!••; • tha: :i. ,. I,- , I i: i- h. :i VI- 1 tr..- : i .11- i r u I e • 1 : I ! 11- I' i ly i I ;i e| 1 i - ' t ■■ a: ■< , y ■! t r :ai - t ■ ! : ■ - - yt a any ei y. ;- | .re-' n'y e ■ ^ y - : : I-’’ J ( I'liiina - i.a i- . :i \e\', - a’ ■: i ■ .e:, , ha'lL,.,, v> • ■ ;h* i ■ ', ■ fi Til VT I y ,a:.. I SPfi:!AL?iG.::fiE , 'i’he >-a ' ' ; I'e ' ■ ‘ -,V’ y put i ll : y ■ a ' . I., !: • ■ ' 1 ! .' ’ al ia ■ ■ ‘ t i.. ■ ■ ■ y . I ya 'ui'.- -:ye I-].,*; ' \ • "r ai. . ! r- Vi a ! y.ai^ w: ; : I i; !,: r eri- and v.a :; 1 I . h a n I d ■ di a 11 . :i i 1 il • pa ■ i 1 nt. 1 d ‘ : ae I:. I .V n ■ 1'. .Ill ■ r;i M t !'a i- , Vi r re- :: er.- I . i'.-eei V.- re-.v:. 1 I'.ir ; ' :: ! !i ' d. and ' ' aa ' • • di!e I . a I a iu; here !>. h i\v. wv- ; .' 1 la : ■ ■ : Iihe-'- ! i • > , ■ =ai. - r:.,. i, '-y m; I'- r. '1 V, I ai-’i 1. ■■ 1 , 1 V': ine-dav ■ ■ II. (I A- u c- - f ,i' . ■ . 1 • I,, !; 'a; ti.- 'detjVj'' t <'ai!h"!y(- v.a:- 1 ’r-' h;, 1 aaa n claa^ all, 'i'i al f , . •>- - • i ar< > f darr, ‘ a.f ■>- "h “;a- Ta ’’-a :-’iia n' a ,-a.\ faty • .<i- I!..,', .-.c: . if ' '' r.-.- ii"'liy .\f’’er !.o'n-!a a I ’‘‘aai’-Ia .r- ; a i.f r-., . .j , . h a- .! Mr. fa il. h-l rh-- ua>. ■iii'aa- \\’i; irfi, ■ > ■ !. r \ ■ d;.h Wi'aa-r, ■' ■ i • (’•>a . . ae.er • . ■ IH ' ! ha ■' ■ ■ i- ■ ■ a a ■ -.di fl.M< <‘f <T. f; ' . 1 • a I "t a,." f 1; . 1,, T ** r ' 1 I! f s*» P»N .ity t # s. -V»I* .i -3 -i' r • 11 1 • U ! 1^ ;■ M ! ' 1 1. > .'.p..: !ir a '. i^-' >- r 1' - the ie;-f. en. e .; PI f • • » r* f ^ I ; u . , V * I L..1- V-;: \\ •■),: 1- yv, ■ ■ - n hi.i' iir' (d,: 1 SC . ■ 'i! I‘enr.1-. ^ M':... •. in ».*••• ‘ tla' Tie ■ !e ., ' ‘ y Wll’ ■ Hh ; = ’ 'i’t.!- -a' ' .V a ^ .1, - ‘ :-y t-' th- ■ ' ’ a:," 7(iri ' ‘ ' : a ■ . ' : , ■ - . t M t I - ■ ‘ ■ \Vf!id;i.^:i ■> n rh M-s-' y-ryivf ^ U' .. 'PI,,. a; ih-- • c'-^e i'ac tol'ies i^l 'vvi.^t.rT, <i.iT‘h (r, ,]i J1-! last yuar -.vas -d-a \ I! a |1' .1- /. M. C. N r^vv A c 0:‘t\ ~ : : .1 ! . • . a: tia ua. py a. ' .i.al !. : a yi’i . ; aa-" - a ( I '• a I 1' !i ; 1.. <r» f-t a V-.;' ■’"■■I. L, ■ I Vs . T- 7». ' 1 * > - iviil C-.i v.,1 V. WU - * ^-I.* \ J .. <■> i ' 1 > a,, a* te-1 I •' At. Tiic >.esl is laihc wiiaailci -\ui' ' .wi •' the «'a i. 'i’’' ■ : 1-. ,ai a: y ... , ; -! ,■ i; (A-. ■- < a till the .aap' .!•.-s, .. . a ;,.- la.-; V a, a: y . aipl':'-A. '1 in n , ,•■ I'Mi'l Ira.: ::-La:a''-l im\ iy a, ' • r.iniier • yi,.: w . . ,t' r..-i -i-i iva liii'raai la e t . . .A;,..-.! • a. • aipaiy a !- : ;^y ■ W« a- ’ '! t: A',.<! 111!-' il e • ; > ra:' ■- a Tf •■a I ■y.'r; '’i! rca'a; -• ■:.ri - I AAi ! I u.!' . ■ ' ' y \ ;' ■ ■ * ! :i<! tla- ial'.-rnc; .. ih- ^ ..A^ f':' 11; ■ ;-e • Il a I I i e 'r' a ■ ' ■ a ' ' V. ■ " ■ .aiA' ' . < - ev. .. f n ■ ■ a a L',, ■ . -a a! 1 :'d I’a- ,1 ' h l! >a>' lia.' I, "n' ai '( ;■ ■•r-‘ .■ a ; I ■ a. ; a in on their r.liiiia as does the ih“ p: ! I O-T! <>:ir uriiiv ,a;.>.,• |., a.-, I'l-n ami ileal! , I i jii.'xi :;:;e\v dial nilre'is nxiii-- i’ n.A TA. t.!'■• “it i.aii.ia !isl .aa. 1 !iia.! no vin. ijj. l"'n ; ■ I C7i ” ye;:!* a: .: in 'A'aia-C. al .1 to ^•l■^ia . aaii >;*' !e"i (’ress !ias pu' '!'• a. li-.a;; Ilea * i - - •: 1 ]u'!’fA’ e';• il;iU!eiI it;'- ini ';’*l ;• <le«»r. I’iii ii'.y v>ii d;e i;i:. II- (-! . a- ■- da- li’eta'la,s. ai \ ‘!S a -laui v;si! (■; ' s V ry ■ ‘ ' ■ s, N. I'nakiuM- I'; t.rt iuvy,

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina