Skip to Content
North Carolina Newspapers

Duplin times progress sentinel. (Kenansville, N.C.) 1963-current, September 08, 1983, Page 3, Image 16

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

*5 e a o u 0> ? OB (A ?2 o> < 0) E o a> t a> e a> O c < 0 $ &un i* I 2; c ,h<-g M(f.3 3!? xJUfg s a ? 8 "1 l||i^.iiss I'lil is ^ II I s sa in i!in ii cMl I </> IliSllsSl ISHI ?| 41 "J li fi-flillli lilal l! it I 1 02 iiSifllp Ififl II 3, if I ? ? ?of llplffli "Isiai II 1 ^ if I m 2? fill I'll! till! ?L I ? ? sl-aS'siail I *.-8* I IIS ? ? s-"2ls iij ? | p !'P III! ill If k n| I > flfliiill iliPl I I ? 111 Ipf| illtsi 1"! I 3 p!s? = IP O 1 ii IS ? 111 I ?=i f s ? ? Islfpli! fflfp Hi I 2 |lp flli llllll ill I -j lififllsi.-g iillis 11? % IllfllUli Hiiif lis ? o llpiUfff Pup J:? ? -M tfliSafUl 111||l Its m ? ? SisllStill *rtili pi JF ? ? ? S* gl ? * 5 g i -B S 111 ? . g flli-slif-! i?H*i Is* y^jir E d ojl?|| I ??1?lffip siSal-B eSi S^T P "o .3 co SiSa^S *&>? ? * i* * 51 ? o Q. ? ^ ? ? ? ^ "at ? ?> ? to xo ??? ? ?5 2 ? ^ a *- w |og? . ? c ?- ? ?? * ?= 2 2 ? ? t ^ 2 3??2?o o. s ?? ? Q, ? MB m ? m ? a> oS ? 0) -1 O 3 O ? 08Q. 5 cc ?? c .2 c C Ea> S? ^ S wo ? (Or J w (0 h E 5- 3 ^ S 2 E A s O ?o 2 -s oc ? 3? I i ? .7 -co U S ^ Ir-i^ 5? o2 t? = c ? >*w ? k. ? ?-o^-2? ci2= ? ?55 ?= .LiioF^c-'-o 5 O J2S>?o55o?Dpc ? -C o??o" >,^ ? o fB m TJ ? 5E?'.e.?W ? V 2?rO^ |= 0>*? Q (/> CO ~ <5 5 2 -S O .? 3 ? ? 00 T)?Qr?o?K '# ^ o Jr (fl E ? 08 C 0s ?-5>?? ? ? El'ai ^ O O ?? O O *- CO o O 3 J3 ^ (/) := i-.? ? o ~'=2JiSo g'.o2~ ccgjxsffcoSsroo) LL<LUQ.h-LLQ-CLO< ; M i Pn * r w o X > Si -J < AC III ?o^s _____ UJ < < ?6 u. O v> jr !. Jl i IM< ?s J s ? CC ? I? s 0- s 1 c 85 ? S 0 c A ^ I r? ? 5 ? *~ I I o n 2 ^ 1 9 K|??3? I U H|z?|? >Q Vi f| I * g I t ? 2 ? 0D *" f5 KJLI I A 3 I SI I -J |^; <\,ai i " W I III ? 3 < M ? CO ^ < fc ? ? H-ui 1"S? - < a i o:. 3y? o S HI ? m B> 5 < O 2 2 W> ? g .< cgj< * o < s #vtt SI t U J5 x SlfissSii 1 At | ^ 5 A,** ft 8** * J J j A 1x a 3x x^5? ^?5 ?? . y> ?? 1** *lj afra 1 ? si III | ^ C ? I s ^ ^ ? 3 1*1 J 1 * * ^ i ? s CO W 5 _! Si i a ~ 2 * Mtt s 3 <? ? - N - 2 | I 8 ? S s: B ^Ss.'s pi g 1 z. u g* * 8 ? ? I ^ 3 ? ? g ? - Support These Duplin Agribusiness Fair Boosters C Si "S g-8 "8 I P ? lis I 3 1-2 I si 1 ? ! h i Is * j? -5^ >> _ & c >? _ I'S m| J 1 ec | f St Is ? jL li ? ijg. s- 1? I It sK i ?= I I 1| ,|5 ? WH ? III i %* ** ? 5 S-o So ?? . I I ^1 5 - k l! I 1 ' If pi r is us fc 91 P ? ? u-1 8?1 5 *s |a 11* *? S.| | jg **8 | 16 si - ~ sl ?| 5 ? -losSe* ?|I?. ?S?| II a w s ?S >? I a gall 2-Sslls ?1^6 ?sl| !a S 1* 8 52 8? I 6 3&9M i?Spi ||1|| SfcSK 5 1 11 ? i| -if! 5**11-8 3jp5 "1 1 -aS f gl jj" o 1 Jc^^SllcoS^ i " !? * fl -ill ??S?,i-s's-slfe?2 ? s Si i ill it! f|fii||i|ii? t I ?5 2 ?sl ll I I ? lifEEt^EII-S? 6 i e3 f i -s ?I-g f is.^gs-slil -fx, f ol ? w? 5 w 112 ?<j5ik "|swcdu| |g.| 2S u 5? ^ ?-i ej?o coo *r iT? Cx?c/5H Q e* ed-** Z5* o> ir> co c*^ eb O EaucoP jfs sis I ?! | slss | *1 3 llfl 138 1 |i I |. Si?? 1 | | IS | | zi sis -i sjs 58" If i i sis* 4> K H W W W W ^ ^ ^ qq 23 a! 8 ' il 8 ' |s I I 3 ? -p* fl* fcl ? o. U JS Sisii i'isii" as is 11 -j-lll Sjfli ;1 11 I 5 ? v ^<5 u ji *> *0 1- U _ J5.2 c u Qj> f|li| I S|!S| | |s Ugl 1 I |s||i 1 ;|||l j If f&$| 1 flllf j !|l!| I ?! !ill18 ? iiiii 1 iiiii 1 ii iiiiii .11 flltl flltl f|||s|fi| 3-<u-?l ? Mu-fl ? f I ?|i:?,allU -.*? Q oi CO K Qr-lcin-c 0) H^S^a cLci 5 ?* H H

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina