Skip to Content
North Carolina Newspapers

Duplin times progress sentinel. (Kenansville, N.C.) 1963-current, September 08, 1983, Page 6, Image 19

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

I -f ' H- M 0 8 gi\S | | f S 3 z 0 Bk 5 "SfM | ? < *?rs i i iE | 9. r^v ! 4 ? 8 ? o o X k M Q. i ?? i i ??????? C (D t) o . . O c m LLi ? 5 aid) o ^ N ^ ?J \ o9 LO ^ ? c\\J <t> ?fc?2 2 ? = 9 a>ii 2 ^ L. ^ to ?? CO k. 00 So- : 1 8 =S <5or! ? s ?s _Z CC ^ ? a> 5^o zto ff * 5 o9 | LU ?T ?- "" 8 1^8 1 5s* ? kl r- r C ?"* J ? >? r<>, ?i 7 *? ?*? ?? ? "*i '?**.' "i * ~ *sl 00 gil 2 <c*f Q- Q I uj ogili ? Wt*?58 ^ <0 S i z s g ' s I E a si Q_ B S 5hv g ** K 1 "i ^ z S s > r< ? o S3" > ? ^ ^ O z ? O I 8 g ' x o ?2 5 s rv ^ rr> ^ 8 CM S (1) o fi ? Sjw ?y p V tilJsifc* I Llilr I - i ? g -j z * - ? > 1 X ? a S o 8 * o ?? s i > 2 O ?5 X S S 2 ? Ml at ?" m ? s Mi j? U m SS 8 i* > ?o /Jft * ? . (?y ? ?? V/> yj B ?I iS ii *< Z sail 2 ^Oo oz Si ?2 - CD J" ^ If ?s< 2 Cn ^ * rn ? m o co O 8 8 ? 1 ? il I 1^ % *. : 3 fe I aSoj 6 ;?ji | ? ? si ^ ? * .2 * ?* I ??;! Q) ? - > 2 O o> ? o>r : >; ?3 Iff Si ??! (0 > J <0 w - Bw. 10 ? ?- X ~ . : OauQut * : i E ?????!..; s f i ? Support These Duplin Agribusiness Fair Boosters - p| 88888888 888888888888888 HHHHHr-IHH ?-? ??"< r+ ?-? ** ++ 9* ??? 9*4 ?"* ** ** s| 88888888 888888888888888 S?" NNficiNMNci NNNNNNN?^e>ie4Ne?iNNN ~i 88888888 3888888888888888 h S mmm crJn riro w ^wrtfortwwwwrtwrtwrtww ?n 3 5 2 s $ g * s I " " ? Si L. i h\h* iifi piiiiitt piiMiiiiuisi Issssasss issSiiSiiSlslsSi ???? JlfEcutSScuciiai -slfififissfifi SoomeeiAOiAoee ????????? ilsssssss aSKNriNNMNM 118888888 hnririririnriri g| ? If I 1 ? J If ! - &f f |I I I fljij lift iiflilli u t u VSUU.H? uchu?^ S a 2 ? ??xi o-d ?i S-aixi ?? _ ?a gg ? g 388RRR8 Dm ? cab. CO f? ob ob db ob cb ch cb aaaaaa ill III saooSo 888888888 ? *?* ri *4 *>4 HHH 888888888 J NNNNNNNNN ? ?a . 888888888 ft if riririririririfiri Sf ! j I si ? If j, *fi i? 1] 11 a.. aimht ;! si b|1|| 3? i!lll!g IIS28S32 ? 3333.3333 : ssssssss ? : oocoooao 3 S Slsl??28 Urn***** j I ? *9^88888888 : NKnnnmmnnn 5 T 5 ?2 ; i . -=88888888 : wwwwriwco I JS 3 ? ? s ? f I I I - si1 9 *8 I a I I5 llli ii ! i iyi ip tfmrfS | g sf^siig J 1 61 sir immi

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina