Skip to Content
North Carolina Newspapers

The Kings Mountain herald. (Kings Mountain, N.C.) 18??-1974, November 20, 1941, Image 1

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

bb 4b bib SWi Ami 1 Cudeased ( 0B* Bf B?BMB'? B^BBBBtt* m-? B IM Bf BBl t flBB .? Uf?. tfc?B Avail II. ?m* mi ai ii ? ml t'aMavaw m> U? Am mm MM Irmm Ik m, r- * \ . ' * a 1 ? / n>" ' V f ] , Uwflr, Mas .? ? II la M'vl la taufc a M. *M?*r OKri a MM? TV nrWV Mmi *aas*H ? an Itarn Ml V?? Atk mImimu) ?tft Ml Mai MT - . . " **"- ?f *" IkaMa I attf_ Vn II Umix V.tMHu l.an ?* M -ai*i*4* m Mar .iff a ' iara aaar ta gi lailaa ? MH a ?In rvl ?V? la?i H. Mia I* Ibr man Mm at iw liar J*iwr ^ *MI MI lawni M< MgH MM tkn ihrwrt* IIM ? HmNm M Hht. Milk MW Mi MM IM a* bay wMh mM w. ^PPHMMpHp ^B(HBBH^. /^triBji9 tar ??M ?mI tar fHMMl ? tatapi* a^JlNffetal ta? mm fkl I a 1 ^p ^HIIII^^^^^HIli^^HIHHHSSHMMiiiBH i.- - r -i -^R- , vnp^.'-V"': -? * Kim lafail Newt! Brief Form |^||| e^B eefcw?w < ?. > ??? la * Cm Tb* um ml M Hmr*r a I iaiia? k I'. Ha* W Tk?f? !??. fc? tW rtkrrt I >Mli H 't?l nrf*k? MMM I " . . I TV tlk?r?-? i*?4 *1 ttor H? , u- (or tW meu? faar , j .%-* ? Mr Ma? II A * <-* ?f ! I ??l|1?-d ? Mt lirr mam la Ik* Har??rM? >Mltri mat Hl< *)>4 ' ? omul T?rk?> r>??4 ? Hn'iowfe T ? *' NH? Wtil I* ?< ? *| ftr. lt?t r?i*4 iMi ** ' mm H*?AMi KtAc* la ikr ItoMla/ MT>- t* lk> >Of ) M< h???> 1 "... " ' .?'* ' j MtaMr. a K?r>. ? fta<h k mMI Mar >Wn CVik M? Mm MBA pwir MM? M > MM a M*W" trlaM M Mp Mar ImI ??r? Mrlatrtli ?M>4 '' 1 ?11I U M <\ *.-* I? Twa | ? mm* I Mai UnM Ml IMP ' *Ma* la mm ?nawi w mmrnr a ??aill?? j |bf?rN m+4 tor Kfifcl i mmrnm wm m* ' 1 L* ' - . ! ; *? ?' w? thr bmi) mm i|k t? [TULkZiSm!* * *SJm12L TVTL*!! X i __ *m mbm^mmiimmi af hn? ' w* 4 *? Worfd HhWlMT li ^ _^?. . ' I , if Moui UMMmtUMM. LA# Urf>iwi i itti U< Amticmm d iff? _^r . ' ' * ! ' 1* QiT* 9 rumm JtMCT AMO EAMHCD Union Thanks # (Antral Mm Hm4 ( wart Khm PadLBw i' ' ' A? H?* "I Aa <l"t Aa mmtmmm Dr. ft. KJIIJJjLPl l*:' i I...-' . * -Ht.* . ' * itain I f~ '"^' ?5v' Bi ' f |K ' - vU'Kt v ^B^B^|i V ^^^KJBLyjHp'! AND %AV?D A 2 giving bervici i Am III i i ! Iter Mk, ?:IS A. M. Me*. A. G. Smmrmmi "*Umd Up Par W Bf?. A. C. Hirnil In. P. D. Patriri In. ALn?| Mm. J. G. WUAr TaMk Of On Ptfwi" < mrmr m+m mm k 'Vki r nnklM for Mill}' TW mCmh I ?f IW? dalMa b Mir hj m kr Mi HvtM Mini* MN **W r T. PiMM te b ? IN 1 I M MM? WMWIII1 ?? M "lii|i"f ' - " ' ' 'ML mhmmmmmb ftMWi t V ft. ftMM HMMtAi ftl IV N il >? MM IM ftw ??ft> < iftM at MVn ft ? *> . :-*H ierald iEbphaats Are Bit Christmas IJia? NH 1?4>i NnrtM nakcM of' Ik' Kisi- Mimm- : H'l t.f?' I )< !> ?i>i TwMo atokt ?' 4 >kr MaMUK V?rk ItoM tw IM> fi.'aain *? atiki i?k < ?' ? ilkiit?y ?*l MI? >? um? part toi abb t ? w< IV l*i ?!' 'rata to Itoi'ton (>* l?a?> , M?M It ?? MMNWk t|to< I^M ' ?to ul M fvm lu >kt tea <I?f'<l pMiiiu* la Maul _ t uMtim ?*4 J?uaM k*i< u nw*nki?i' k<> "*! Mil ?l>* il.x l>?i> T rt-*Mk?*-> Jtof tt'ktr*) tut to |? ?l?M to Iki 1 A a?4 I* tot*1 M?rk*-' ? ? ?! Hits * ?' IV* Vi$m lvt.?kti*'' (Mto-:' Mil to' ?IM ?rf*v I to- ktol ' iHtoNI i-*a, at SUf. Kb* to I Uw * ? IKtotk at Hto* tojrbt V' tittortMHW I'niMkiHi'i itoH ikai 'to tk' iHiwria > M?(hrr Of l?ral . Lai) INc? "i " ' T|i. maa I * ir4? IM M>- J '> I?.><!??? ? wlii m>n ??< ka>k ?' b?\ | w>i|m . Mm* '* ?'?! 4'i'alk Mr> H # llauiv ? HW k t * 1M' ta < 4* ? So > - rat c |j> I > ? > ? ki-'iM'al at * 3" P J ? 4 |* g . M " Vn. i I*.t * ? realty krintH la War naaWH) an4 na4 rMi 'km rnVft H? i *" ? WlM?? a M i tU'tai wiik?? ?>? fc-M ml a? '?mK la (W*>ilk M?.n4 > GIOMCt NAUNI* HONOMO f ' Viae > xif o* *1 - <M M* * k a aaatur #t M?i< < m4I* < I?a - mntlf i '??* --1" .V iaf bit Ira I t. i??*f ?>i Tarn Tl?l? aalo malkafli aikr > klm a aa-mW fc? MM*-r rrri"*|ii i miviJ ' OMI*?*T rOW kO?T IM | OHMTNM Cm Oaw* Ik? ? ?? to? tfrrHa ?ra*m M fc IHrwi M illMMtt | |( m fir* t " 1 ? - ^ : ?SrSa??S5 - i ! I M MM IMh| Ml IMi Iff yjacrfc^a^fr^ i ' ' I . . uonung ror i Owning VWVVWII& ^ T ? ki- M**? ?> |t n1 mt? ..?riu? i *? ?. M'?* ? > %k U| ?!>?*? ' In rn*m r M ?* 4 I > ? h? <k* < kiwi*** ? )? ? ?< **-< t k rr ?n ?'<lk? * t< a* <kk??a< ? < ff? < < **?.-! ? .' fc ^ 4?* a >Mkr. * i ??' ?? hi' wM-' it I hi k?*? fmrmtu t? M4 M*M to m >?*nto tor fcifft iHtoi.l >' << to*-* (totWrl to lafcf toto- to ? 'to >tor rtotofto* ' m* to ?toto* Mmium 4 r T ?? r-lf?to* ? to?tr to" * ?*to to >*<M <tor tokki' to I tor < to**MMn iMMrd- ? to.to?- to.'mur ftto-t ?K ttf mat a Itotu ttor to m rtoto1 " ? 'tor Urgrto t< to I to r-toto H>. tonM? Mt rtoto aI|m . to tot tor t*f? Iltoto- l*. km*' H<?to>rn t<? ttor tow IVxiiWM V?*f *? ' wtor ttotot Jftlf ?M ** ?tor X*l# f<* ?>U ? prwrm' fc*? 'toto ton i ?>tof Ttor lito ttor v|to*tto tor* w- * -H tot Iwi u rtoto to ttor tof trrttMU*. U> t * >"*'' tto ttor ?<*? * ' nmyfi tortrit- v <*. ttor < Mtt It top ) ttor tour pmrmAt rltt 'to I irtolr B tn tor ktoWW to* (to ' ?" Brl< !? ? |t?( Ttor to I'M I Mir torn' ?! K ,kl * ?' 'rto il? i?r?(. rtwit t?. tori' '???. rrjrr i.tnr ' . Hi-- ti-'t '-tor m tto' toirtort to' ".t tor tl'to'. I Otoalr (tirto ttor tot -rU 'tttor. -ittoWttt' ? #' . ?|*r*taal tr> lar ?rt rr(?l 1?r> ||h ?lt?t * fc? t? At' to**t ?B 'tor hatorrtr ' rr ??B Ttor K-tr- to<iMl?to tto" (Ttoto t tto*? ?tot?-to U- too* <*?> rr-h to'ttorr I * ? trr ttor toB I , tolkut*'<- t.?|. rti'totM tr litHlf If'tm. ttor ?v?tolto - rtt ttrtr* Ttoto tAHxIfm! <t>r|i )u >U| V'?Itlto?B' to'' 1 Httof'l Btlltr .to lid U BB> - to Mill i?i runt* i t??a* ' Bn?'i?|> Ttor Ttr?". . writ*- to til b* t: ? riM ttor mm ml |ri w to lit trr I rr.. t VtMi" Ir r ! tt?B tr mli' * rVmt n" >!< r| rtti'ul a?> ttor-mtor* .tof *W? r ? r.lt t - ?- M tor *!. to? - " to' ' ^ rl ik< loWn in HUI?r N?<k. ' Imt % . Ttajk^ wk. tUrri (<<r?a f ?k4 ?Hn Rnteri > Ijmm* Directors Mart *H ?kr k?C NiMHiliilt ii |?k a?-< t#*< TkMMb> ?Wk' < l..*V? ||.4ri>*U *l'k INrrrlur I M' W' ?? too*' At'*-* * 4? < fc*?' ? i k- ? M> n ?Hk pit pikkI, wv?.) I It) klr> ||?.nO i ?'?imI W| ?* Holt i tt.rr #? <r?.<aiMt?? f i -? ? * lit* lati "til- iMlM t?> , MM to i h- M~r< I- ? * ? Jt .? . ?rkn?l 4 V. *n* ?li|. it. l*>?i t-Ht.1 Ai|' i lint. I?; IV V~* *? ait >!' < H.nt in V i krft int i?<*V I !? in Wt-r- llxtaV IH Vtftl V? lkr?Vt" ??* I | M> -> ??4 Vl >m|IMi Mtll ? i | ? ' 'rapuH'il r . ---Ofkar Aha T> AUntf r.lkL Mm! IUr??4 kill r tpprn ?r Ibr Kl*t> Vmatl* fnlitr Iv r?-*. 'i ini ? ?r ir?' m r? l1wrW?> >I IIWUM ??? > TV amr n Im m??t fWi ?r prrtanriM (W?i ??>m t* ft H Y?a#4 |ftH ? nk | r 4IK? '? (?<hi4 tft* to ?? ftMr. to Orttorf IMk to Hw5K5 ? tfcto i m ?M" Itr pmk Ml Mi Ik W'K* to Ws-t-to**'* KAflMMBMI

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina