Skip to Content
North Carolina Newspapers

The Kings Mountain herald. (Kings Mountain, N.C.) 18??-1974, May 20, 1943, Image 1

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

w | Stale And Fi | Condensed Ii L A*<~ i?M iw KH fc r ?W tk? tin t? ? MMf w< M*'ate I * ' i m *?! UMa| " W wH ' ?UI r Attaata Urn Mm Ik * ?4 ?? . I kWH ?kkl>i I? tinilkllik Ikx ^ WTMMtr to > ntor? > I >? to mN m rtoHMi tar mm of IMM y. ' #? '.V Kings lational News Brief Form luirtfk Hay W TW? Wit < a >mu< IUl| k* U?> H'uwMw !? nyi'iM Jal |? |Mt i Tka ?f to ma to ?iff"* <i ? to to ktol ?K Ma mm I'ltortM A toito at AttotMl) ?. ftoatvt Has fc'toa wf Lrllaito* I WW- | < m *m at < m ft a*to Tka> - to I Mftol at Aafe* ' Mto < ka?H Httt Hat I* la r-f* ?? 4a Ito a??f a??l In I mum itoaWi aa4 to?4ai law la t?u i ya?WVa)laa Ha*" (to* I at?< >?Mi at Mailt * toraMaw a Hi aft-i aa i?a into T (to mIm a ? a mi . wt...* Warirt N iMfea*. UfMliH ml tfc? M*?r WfMM ml Bmml'm't *???*.. taHMlr Vttk IW Ifei mmi* W?**i a : mtMM Mi tw ItalHat* of Ofc? j ? ? HMM* r. m*< ii-wm IMIH ctMt MM IM* at tM SMI aprtll (MMMMmi ?MW I? t j; (Snfff II r.. H lar Ma tmrm ?? Mm BMtk M Mm ? ? at?M llr n> a ahrtaar M a MW Maa Mf Mmi? tM ?Mail t? t Ui>i?aW Mar ? ?*!? *fei >? <n?mi fMBM' Ik> mi < ( i I la a a?iaHal km at ? M a'. ' ' I 9^11 1^*%^, ^ . * ; Moui iVMtfiv Ik ? Hi ii i? I MCHr Uk n?* ! ? ? mm i* (?| i-uk. mm tW (Mi te( m (ft | (itMUM 11 '(Ml ?t<*l ptltylMM a* immm liua ika Mult H*a Ik tl |tiM >1 U IUtr?i. ?kk r ixainMi mmim*I >?? ' Tkt lak* hw km i Im 4 ktt' (M li M ikwll) tin Ikt a ' M -< I taMI kMitu Hill. ? at' f li*< 1'4< hi wrtMr ?Mmmm? ti?l Ih? (tl-? low ?<?? < Iu4?| IIU| iklMU ? * kbl MlMhttl *li V Iv Ik* ktk* It*. I*# I.h rk* l*ktf I O V||I M W ?III t Kill H lui a |h-r *wt b W I?UM< .?.?> b> a i|'#l 1*1 kih|* tlwlt I* I Ikbit a pattttu MI n?k i* ik > *' ? It Iv m mi |m n < itw I H| IUI< ? tW i*li ? * > ?< Ivi Ml 4*1 ? lit* m U) m 141 w is >m4 ' H* UU *u4 m- ua* * ill kt *AU>? 4 Iv (mi Ml < iMy Ml* fit* ? s-4 lbs p*taui ???l) > ? Utlt IM MMMi 4 Us k>rw*l 1MB* l'M| HttH> ?< I. h*i4HI* I? r*-m--| um ?? '? V ????l Ml* M mHrtlf k mm ?iw. ? iMi ? i? litWmrt a*' uy IMI lam-k UMm a IM XI? Mn U W la Um hills I <-My < W% Artkm i imi rtau ywis *4bi thai yuaMi ha4 kk??l I km, i44 tmi taMay H bm lk?i?k ikai ik-titac ka??a?a? ??aM ki .*a4a>i*4 ky Ik* rMy la ??rtla? ya ? ataa a* Ik* akaiiayi mt am mm I lira* am k**> Mai flakrrawa liM ^ ; NmU rm?Mi At 1 Kivaaia MmUm ' ~ Mia" ' i mt ilk KMaala <~M ? k> aaiartalai" ? iMr bm ' < MMBHIrs mt IM rtak I all I m K r Md-kk t'artU Mk. mm* r U Pklrtrk TM yiacna kaa km JUMmI IBM tkrw aart* *lt k ik, Hick kikcM Otr1? OIK k*?t? 1 h*t?r ( Ike r?? (Ml llCkl j Ike M-tntk gr>4r ??rto Will pr> Ml I >i>ll> llBMr far fkv ?? OX 1 part aa4 Ik* W?>? fiirtli Qtrlr ' ?IM rwrMr Ike pn?rM wHfc tk | Iktrf pari Iflrwl Ma af Mlea Ortr? VHk?mf mhw l are Sim af tkr Ma** .} Ikfl'lwM af Ike Mick Srkaal Hake* Map II TVlrlf n?e ?rl itpMi MMi ? M* ?r tfeJ tmcnkmor I Lot***-%m? cL i itain f 7 AmmmI M CMMrt T? -> Twin. Klgfct N / Tfct tMWl *??ra rl vf I Ma K?|i * Maaauw fcfcm! Hski Mi taM* ? |4M? taMtio* M(k< H?| tl*t W ?l* laMal ?. two* * 4 ?aM If la iw?mU| I* I ?M?? l?' kill < lit kkkkkl *lkkl k *kkk l? kdk a r??* k- i? ?l Hi Ml) * ' k) Mb t-a?M ?* wk kkk liirtti f V* * Mkkk- J Plrtijrtlt uf tbk k Hkkl-NtiMli ||?? MiMt >i? lM< *< *u kwl'i| Imka ' H. Ik* a ? ?il?klkki ? Ikiaiio! I*??l li<? k II. kv Wk* !? ? Wl-( ?Hk If >v*? a I - lMl WkMi lak* k>i (k? fa* I? I*' l ?; kit** i*-u*na*?a? l.*i (k* *kt>i*kl I < IMU *1* k* W*r1- 1Wia*iiiii- i.i v Ha'Mk- ?( lb* )b * ?.! Ikx 4 ??4 a i-f*t MW?W<- ' 6! Ik* la*'! I? l?l) t IM*??!>4 (?. Ik* ttkMl p?if i **? * uf Ik* k< k>- * ! ?' -4 surf km ilka Ik Ik* ttiMl >*l.I Ik bt W W lakui la* *-*>>' M*-? k?> art I to luv* ?u4 Ik* ' ' <tki1li? mi rak*' *ic m M k*k * l UMIMCIk OI?*. Km.lya Ullkkk 111* Marti* k lk*M Wii ,.*| iMrai i >r*r*l" Mar* It-l* ? tkili Mt| Mar* M f f?llw* Juki M* at Karl* Myar* i*kk M akk l,i kara Klwak fal' I Akk Krkki Ikrtj Jonkiaa H* u lak kk*~a . Mkk J?*a H?4fla< Ho* at* It* laio.h I*"* Aaa H"?4u? IUT? V??i ma M.r.ut ?* *-** ratu Mah %Am MkMmhkk 4?-aaa* <irtCk ??* arm Tattiaaa (Ma r* M'ki< ilaka 4a> fc Ma?a*< I'harkt Maaa ? ' URnt: Marr Urtk Hart j MlArtMiNW Mar aa Artfcar Hafr* HaHiinki HAMMIOK M T *r||fcl |r TROM*??XKX (larmrr 4?Uy < karW M'Htaa k Mt'M llaaalr On** Mtrrla i iiafcai Mm* Hiaai n I MURM: JMat MKt? r HHkaW 4m Rhyrn I IXMXITI Mil Mm TV*a lilaa* Ka?'?i* Tlaaaa* 4m Hart Ikrtt I taaktrri Hiatrky ?'o* Jib *| H*4 , eta* 4ark ktUJ Mala Hnataa Da I H r rANMMH Tat ftaaamy Mil fat? >?a Oi *-a I rl'i* Ikflt Kotll 4k I lor ?U'<a M i Ilia mi M Mart < I 'HI M M AX Ml I * ? 14 Haaatrra , MtJ*?KKTTKB Dokkt* Oirrt ink H*'ta* Art ha' I **p- ralM of Ikr r?-fn?. rmior rar f . -* : ?> Atari KM r?tll M<| UtH >la<?l U Mm t??! > * ? tor main ta Ilk* U?t Ibbi M* ib. of in: RATION RININOCR ; ?*- ?*f Ui' i i? tv i JS99BE5SSBS9SL Qi mmmtapi Mm k "? % 4 lerald White Select For Camp C Tk? M |?| ?m? 4\* * >: i ??n*u^ ??- tv? Ik Aval ;0?|' . f p; t Al ? % ? ^ -4. * u /? , <*tfrU>+' l-t*? ' !** * ? 1 k? U" * uh ' w4 Hki^t "k W - k, ^ irn k* * * ? ^4to *j i? ? % a? k - *?< * * iua* A a f a?? M o I >PlM f <w t ?' Kti M \ ?k<(4 .* ru.< ttiut ? '?' ? !* l/?(a>-( i< h< i C li iiti> ? < ?.(!?; M> >?#?? lit < * * ? i d * m% ' Jfekf tl AMI' K? * i It H ;t>k us Jnl? I* III t1 |i|^l ) ( Hal ll li l'?J? r Jnl- Xi l*lr?t I'l t-n*.? ' ' tan -ferl A It W * *? < I U'ktrtt K*t K N Hand U|t>' I I antral MrlfetMlrt ? Mr f U Haltkl *.?? < li A K f Mr t M( , IMIH 2: lira! Map' Ml ? Km ? L. Hariri I nasal if hr?? I'rral) Irrtu ? Kt ? Mr UvMfetll Umm Tm KWrt Oilcan Tcaigtrt -Z_ I ?f ?MWr?" at lhe Klaca I MawtUli l.toata rial aOI lafcr Hat a l<?Kfet a? Ihr rr(alar Mrl lag la fen ferM to I fen Munatala Vlrw Haiti Tfer ar? oSnnrt a ill fer In larlrl Mia offer (fen flral nrrllai m J nl? ( ATI int-Mttn.a am feranrl la fe- fe" q . rfel If I fen tofrfI nrrlllf la- . nifefei W. C. Kmtkmmy Near SR?? LlMSfcBHBHfc /Vl'f -jm r AMkM< MM ! Dr. i m Mrm J. K. IKkM; h*> rarvBt- i ly k*M la a ?n mm* 1Jam < lrM?l TV KM|> IkMUta MM i ' IHi w ?r V *?* <?t. M; at W tt4*itf f>M Itak akhk ? ut , i aiMM. > iatt?rrta(tt trail' i Be r?iM?n fir- k<t<| k??ktr I itrarMWur* u- at m wnw>w?<<i iirtl 'kntluait tip a aititf |ta | M" at fart MVa a?4 lalrr , atl ><i< Artaa'ki Mrfcaul at >ak I'Miritltl | l*? 1*4 Mr* Aktkaajr'i utktrr toa ha ami ?tat laai 4 at I frrrlllr ] JM* Draft la^pirtir rW Mt Ib UMi MbbbibIb Va4 Bin lay mm mm tHfiMn ?M ? J cat Var4 aaa aa* mt IV Vat IB IV aaHlrr atala at Marti I'araMM | AND I ' ^ ^ ; 1 , Hi ? II 1 ? I II I 1 ? ; I I [;: ? I: I |: I ? V 4 fli * ? %jm W rivt <.?? tur* set To Leave roft Monday Tt? !? *??. ft* 4 u*< m ( i < tf v. * -/v.# U If-.. I. * * V- V J .* 4. . ** tjL.4 < ? > < .? t ti VI '' 4- Ik*. ? ? ? 1*-' ?;??' *.? ?iil |*i.? .^. ' * '* ? V- ..'vi * ?* , !?. ?.#'* " ? *.' * ? ? .Xv >m(m *? -.'i .i .< * M??v ? ' I*- . ? * Vt-.v??f4. ,'??4K*m? >1 4?* ' ** *: Al? i .1* \'Wrm. iv?t l-?l .I.* ? ' ?<)?? k J ' ?* * . VI-' If* t*' lM*r*'t IW % r f|> a *4 *.? VJ . C ' jM 1* ' \ ' AV ? ' V '-,>fc t?lkn' Vi UiijOti ff.Hd M? li'h'i. T' l *??i ^?. K KI - I: M' ?4t VI4 4f Jr 9*0 t$ i 4 |rM?* I *?V Ix't* ' 4#4*41 4 ??*4) W oi |4fr4l?itl \ W iIubi It al % ! ? l'?rtu la* Mar* Itv'Ui i air t* ( vtlf W UU> Mr|1>* ? ll(u<4 harxi* l?*?at M?*>4 liUMrt Mm IMai'k Ktipti Hiu* lurlr. H?M?> * ??. ) Hotter* Uarta Ob44rt Marat* l>?at- f'alla <? r> Itrtaur Hr||li Fire IWlrvyi HmTmui ilAOAft-TW oM L*??aa HaC a? kwa* MX aiyluMi TB ?? ? i|" mm Wm( Mat* straw* mm* alatoat ? sasylrlaly tmisfrt toy lira sbhk nusftst' Ta*?-*a- alirrsaot skust S v < tsrk Tin iststlm llrr ti >?I1SM nt s*Ss ???4 ik? ? alt tat art* saakl* t# butt lb* fit* i ratr?4 m Axo'ttsr it Mmsuiita ik? hra skkh darirt a ikr kitrkn aba* aa ail ?! ? ri*|o4*t iv?f( Ikft lb* tbbt raaas tb* lraa< part *f Baal Tb* fir* aa* bar* ? f??bBaa la lb* Ian (bat I b*r* aaara asaat ** > aa* a ta*ia? <iatraays All far* liar* attb r?? rfllo* mt a> v la? * *<** iiiwi a* iirsft* by lira *i *aa*a?** loatMtl st>iy t>y ?jIm aa* tsok* Tb? Hoffman Mat** a>>a ana* St lb* IMIbM b*M? sa< ? apt** rtrrsl |**n aa<> aa* antII Mi ' af h by t*af I la*at as ab?> rta* a lb* I alia* bask At ib* fHa* u4 tb* fir* lb* baaaa sar arrapla* by M' aa* Mrs J M. MrOlaats aa* laasUy aa* Mt aa* * r An bar I oraa *11 af Rbp Maaatak" parials ml Mr* M*Ot* MS H>ir< "J> ? Mk? tkalr bMK lira MrUmate fc ipl'l'i 4 it at MHi Da WWH atofr m4 Mr I'arMHI ? dn Ilk fir* mmmnmSX mm In Omrca aM # ?>! r rkaf? M km fraa t? ?f kvt uun A UUL mm ??rv Ik N K IWMk? Ikkrr UMk riwi if la Ilk Hnkk II fitMm* of Ik. I M 4 uaat UaarM af I k?i NMH 4 Hi KtorMa kf a I arm ka rifkan ta Ua4ta* a IK fat Ink rn'Utli tl< I'U'n tfca l< k'HM a-jntst. i* a kt ?* t# it* f r??? l*r a*4 VI i 1. I* Mart t'lf *b? arjit u< M*i if if!f? awl Ik Kiad) tn?r?4? -4 Ilk a*' I u * - it INIo*-r I la- U I i-f la abii-ki il bi ChI?i tit- Ki? ?la )'inla)' VI i )? Mi k-* r Misti a?i?! Ikl I tiwail) han ? f -1? ?'?? | io t?fl n I Ikuaaki I *1 1*11 II k? ikrr aaa a ill I?Ih?? > o< kv tr><< >< t H??f> and I r*-?. i.? ???- i?- id** ta a r*w at atik <lk* " hi**t im*? !>< <? br < ftalitaa Wt ??f? ry?c '< ? ' a U>k"a : I 'b*aa* a ?u?t4 '?? >tt lh? k*?" fc* ko??)i' tl?> aixM ki<- I kuukH ?*- tall lb* M?* kau bad a ?*? a -a*** la* ? |t ln*? a ad tad b Ink r*l a *a | W had pM-aty t Wat' lb**a?S aalM Ma* ' * aami *mM *rV? Mm and it kkad rttk lad and r**-l | a a* (It* ? > ta* flak MM taaaaaa a* aiH Ml M l*a Maa* faaa latailaf Tfet a'a hi'd mr aaalW- tat a ad ta i a Mad M ta I aklka Ik* bat*. .I

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina