Skip to Content
North Carolina Newspapers

The Kings Mountain herald. (Kings Mountain, N.C.) 18??-1974, December 09, 1943, Image 1

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

I I rm I BaaJ Direct ' { IUH^pb S 1 ?rurtflf IV 9k y I ^ tM# is Mi vM ms> *?< sss Isi lis Kits' Kmssiam * * . >* si Ms 9MiM(9 s? i<9sif? ^ I ! %ss9Si sf Ms MM***? * ?< I t' SM SSI c ii?s? (fes I A" ^ jfl* M' H? x. 4 c B til ik* Vmii l?w ?* < Ml M??r* mrnrnrnrnm. mm4 M ?? t? IWMff M. w lh>( Mr suit >kr <? ">? M k?4rr trku k ^^Sfll StSI *" * ? .. ? <AA 40* 4p?vsr ? ?rt?p^ IAV J?' ^^55BImii lj**j^ ? tt 1A B> NSt ..?.? -4A 1 AM j I ftftftftft 8ft ftft "ES- ^ i Jhft? CL ftflMttB 8ft 8ft Jftftft * 8ft 8V ' ?fi iiif I lSi;|l: sii Iff _ *1 S3?Li SS - vnmM ? JWP Hil ***" ** * m VMMI P. w ^WBpM y?_ MM ^ Mtl ? < ? M M ^ I4MI MIIVHI HH H I JHH 8A i ^ I Kings or Hendricks i fars Service W IK CL BM?e taw TSk WiMm * 1 ? L K?'l) ml 1*1 ' iivv-t i ia i -4 l?r*i H *' ' irf tk< *?I HvM.4 r M t*? *w . lMtr ( itw?aw >1 k! *m K?4? HUMUM Hr' ' tromnti^ (HWi IMtrra U. torn* l?i?. Mm kN??i K ' liiUKt' *? a*Mv?l ?l )n4< ) 'k? r<*lr?4 ?. w?M |hui tft-> i? * *?..>- VrMta* aM ' lkn< |M KM ? r*i ttMf ??* ?. a Uwr ?( >1: fH-4Mt! A ? Mt * I MikMcakk Uilarral a f M?lt u. it* vktk ?* >f> ?u< a i utiH <1 m? tUk IW fcrffi Uf tlti >' < <>r4Mt l? M 1. Htik fiai?i ?i af Ik* >i??k | IM *'Vk? iMKMllta ????) I?I m>' tkv MaiM Ik* i?ti?t %M UM n> -ptallua ?( Ik* Mi nkMU' taM Mr Matk The ?u?4v?( w?-r. aawaaally at it j itM Mar MiM r<M tka , 4 >* ( uf rW<k> as stir oW n?4 ?f 1 mkf innsMlr M?4 i u?mmi kKk| tka ikm kr av?? , crae M aaary way CtaMawrt MtM | ?? ST! ??????? s5T?5LTfr: ^ i ilirW^Ii M|?? A ??? ? | SSvSSs!2* Moui (AMERICA K k'ii K+. l m^v^L t 1^5521 ro KAvn r*i Hi* ? Tiw ?ii iy it k *? wtm tmm* mmm ml H?? Good NeigM H Effect Bf_ TW iMt ap? * wrtrt ? MM IB IBM MMMM. ??!?!? -tr m. we**, mm ?f m ** ?M S^?mS?? SStaa : Sm.1* ST JS itain B n heroes | ] * i t Jji |H \ JM Hp? ^ |* jjjsjyjL ifar lad fas Nv lUa ?l Ml " ? ? - IMU*C Vw^vflP r Mrt 4 U VMIrr NM? at Cm ? t?.~?*r?< ?| tto Kl*? ?<>Wlfli t Mwteurtal UMiUM at a **< M M< tin??| an?raiaa U mx ? r??4 Mm H U Wrtn .'Mat ato-* M ill m tor Ik* mmm y*m* ant - ? .' ? ?. ? r rnmmm. M' iMtfT Mrf T'w?n r C I) fairirt ? TV BliMm IV "Omt UfiMy hni?" ? I U?i Hwtey TV i>M TV IVtaM I* ytMM) llnl nriymmt aV iMH im IV ?n-j O MtAK AT HACCKMM ! ar'ivvJvAi ravv ' | all iyil at Vara4aala Harm I iTnt AaaCay al|M at 7 M TV | aaM* M (arAaUf HutWI ta kaai , ika M?aat. wr Policy Pot Local Soldier r pMiai * m4 Vi aa4 ?r kif itr; I wrtilaa rark rkar lar a Vac IV* * . Mr WtfcM arW nMt V Morr iv I UMtrvtra Baa i ?I li 4 aV? aur.ivrvd M* AHIcfci ta fcaaiac kh , ftp ||^ i p{|l ^SS^pSSlI | MWdMHriv %tMwmStr , .IWUII/ . J ? ; ^jHRrap ;' "} v w lerald Medal To B Father Of S ttliiiwi U Ailil fa r [far. IWfl ?f m TW Im *4 ( lirtiM. ? ? I. I'gll- ? (H*? fc < t? lt?-M V?M? ' laltu*) Wrlw iMv ' m H w w .? ' t*i) 4 r; <mi li |nll falfci" ? Tfc< I ?Ik> M*tir aa IU? tall ? at Mlva WUam Ma?<a< P'?!" H?44) IUf?-?4 t.t II, t< A< I w atari |aa-> H?'ia? A It Haw lit', ty V' Ml' M- in) Ito'1 kaduH I><?ai4 *> ilti' Ma. t?? ttiaiM I t|4< Kaiikt Iktal IV*4 Hhm) < ktaHXtt' U'uaUi, ' IUiim < allakaa A^wu^. Im > KaUbtrl la.pit flat at I t>?.4r> itbl W itfeaa fan Kb Jfhy Vir.ti-1. HirfMlk Antr. IWH? Tint Man Hrar} A?" l?.y IM . k ' >4?? Jtl? Ma .14 f J (Murlli Mo> i ( ' lias Alt an oHa-i Jax"Vltta4 Huaart Uaanr Tkoiaaa ' l#?r AHimM Jya* at Mtat.i. 11. a-rt Htk jr Gaati W III.**. M?> ? Hr%?? H?r< Kw?r ? Kakrt N?Wri T I M*0 t'awl M? t?i RiAi ><? M ti ik* Kt<4?' Mi M?l*k Jar. ? ? h"i r*? W ill** M- Klul> i ' arkrlt Ultra l.titW )> | 'Ulii IU y*ao?4 (tab- Mm*** klnt R*?m>U tin *1* Tuj ? ..?* | ?ir?r KrawCh. < aian H?? i Mnnl Hrfdlrklri CMRIITMAI MAC RACC Bbv*hb Bid wtM W tkr *?**? ' fart io*tch< Ifhagt ru *> * k*> ??r**< kiwn ? **4rr Mi kaAftMr H - j ' MM o*hr Ml ***U*4 MM an I 1 'Mr Mr In*'MM i-An -t l? at | 1 >t?M* ??l ?T fcir rtiari h U' M i Nrwr kirtilt rwr???ni*r4 k>< iC? *< ? i fi.r hi* o*t>t?*4lli? Work I 1*4 arktwrrn *< TM h'?lr?m for flit* TMm4a* j * ?m4w! tkr rtlrrriM of tkr 1*4 { 1 1, PrtTllr*?f 4'klM l?**Mtlrr ' I mmkpmm, 4 t* p?tr? Nr 111 Ha rod ( "?" Maanrr a*4 Oar1*M W'lk 1 Mr. ?* _________ t RSTaSr* % _ HT'tSS, mm * / Mili ii ' i '| A-.: . II. I II ' < ???w ? ' ?* e Presented gt Long Tb> lk><>*i?>*kH >"V)n*4 ( I?M (Ul kf |M*wkl'd IX M' < k > l>ak? A l.? t.1 M x lkx. * *4 utkwiJ ( t (m f* #. t* |to?*4.. 4 | a* to* i* '. to?* I *4 i* ?|r Valt4*4 litoHl* ?t i t* la liatl wl fto* I | | Malt |t?i* }4?i? to ?*?*4toatl? ??=?i'*4 ' U |r* * to* to' K*l (to* |*..*-to* 4:t?l MM *? **4 to > I 4 * u?,iu<l*4)*( ll#l**i vl Mv rt* Kw-W; -4 h4*kuM? Iv I * M 4*4 -.tokto *4* **' ? rt * * to"tl4 W l?* " . ti *? u! tfc. *? - f-i > bi*M-4k*r? V - ? U? l(t- . M 14--*** 4 **4B? toftbt* - *4 *to* to*- -4 iff' t tor A rw it !* 4 Uto * to** t- .? *t*i-{ W? || 1 to* 4 m~r . to?o* V ??* |**|) I > t*.*<* to4.4 bototf toe tb* Km* W4M?-..'?-to wMir' to *** to'1 '*** 4tolltojlt*fto4 Ul? -#K *.* ? ** to ** ll I'tofto* ' 4*4aijf I-1-14. 11** Pi**t4*tol *>t lb* I toiirto ? 1 t** * .. to ? 4 t>,.** to* 4 l/'tot I ^1 I lt? Kin rj?!> I ** to Mt?i 14i M 1*1*44 Ik r*|a. * 14* tot* toot* fimam 14. * iM id I: I K-*k* I it* ?to*4 m ml ito* Koto*to Aix IV<? tor* ?? klHtoto to * to Itlto. toto/l l*H| ?to- 4*4. 4Mto to*i Hi4w* * I Awmm-i ' ? m t* mt totoirh to* totot to rrtto Mtori ItolM 4** l*4*rto MtoMtotoh to*.' to** toiton i ?*f I tot* all* * toll Vera a*-*-? i?* totot I Ml H U tototo* * totol toatot pi* I toai a** ! * *-4 tom > ..? to ?l to to *? rfluki UlJ?') I* m I *- r ? of l to* ? t * **?i ltot>i a? Uiitoi tola *im4 kick Ito lb* rrrtocto* a) I to* Kllh'k Air fttir* tal | wttoii tu I a to* ttota U(to lb* lib I Ibai la 1*11 >* .I a trrHtM It> *st> Till* I* U'lWr ? tarnc?4 by bu h> < in* krv? ?m4 m4 Ihr CVIM <>M ra4 ikr Air H?4tl iW ikirr Oak I*~mt ( 1mIm? tv ik> Air M*?4b TV first ?i atlaa? 4 4nar?ttW war rklnfiM sbtW prrlhlyr'lai Ik a ami fllfkl ihr hr?( Air Mri l?r ar'MntMt acbtrrianat la iniM.ua> itrt mat ?????>M I'M I rental Karosr. 4l>1iaraWVM IM arM by a*tH?rbti? Tk>?raMt la rarb of tbaar f(ft. < r raaabat miastna* fnmr ?aa '.y Si- brassry. ab. Ill aarl ?Mltru iWbrttl trial rrralM apart llaa-lt a Ml tbr Araai ?.r. m <?f tltr I'mM fltal** Mte tOM ? llWtf M< " A Uitr ?> r nf Kiu> late tliiaaa* an 'Wrtxl ta to late IteMtr? ate> to* |t?*? Ma afl fCte ?JJto tote to-te.W JUTWIL r . A. TO Tto fto?-T?rtor Am tetlai rf f atorat torn ?W m~* Ttote tea to^'^Taagii y, mm fNBM ? nfni (?? fc

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina