Skip to Content
North Carolina Newspapers

The Kings Mountain herald. (Kings Mountain, N.C.) 18??-1974, June 01, 1944, Image 1

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

:V. V 4 H lg^* H " ?SbMHM&? ?wiumn M. M*> ?.Iml NtartHf <W i?M M- Mn it *' j f* ? *.- > , rl. * u t< ??m r-" ?? Ji' I tafMMMM tar ta tarta * tar*"'" IM?0 rtriM ifMI?< ?hr ?Aw * > WImw . -a , -.- i ^ alfcwilm W"! fcr I IX' t* ? Mf> I \ Urifi m ? i ' * > ? ?(? ?. I'M, | it I >?lt IIHtiw -*-f-MI < 1MT i N< a*? rat-tarm mt- i r. to ' I I* IH. b> *! > a*-l k*. I ft Un at karg? .? . that I o H< t. .1' U IHnro<-t to * ~-'*a ' ia I* v^ arttr wrt fc.* kit* Ma, MHviit** . ? \K* Ma< ?. Tar Start, ta a I nabtrt IMW* "Matt n. a? J, Wtb it* at a)M> aka * ? 4aa*r* ta a* arrar baa u |*vlrrt I laaarn r" a *? v ?m ita- ?< oi :a rkatgr, a rat a p?-.ia**t a- a* a far> t?j tail i<4> aitfc k* a* twa* ,, a* jaa ? *? bain *mmt bif lb. '* lb* t, lit tar ttat Mm ("mi |?,M| ^ la aat a f Uratb "tbr akari m* aa.a baf-rtaUt IIKL?M IHK. Aa>.. Mat b batlraliaa aallta*. Ia4ar y4ar* t ?, \ ftgm iwml eez^w mh **" amfw "<a*f ii" *wmhm n? WwfcrM i*'Hl nmI IW> lu-i ft?? m 4?? f??< .arH* to tw U( l.to?? ? ?4< fartoe* mm <*r <Mrrai?r4 ! m ran^nma^anTm ?? Tit' fiH to Ikr WMVt MM M K. ) K?|* MWIM rtai'W> ,(. M W * hy unit l? M Mat Um? UHwto tol > ?M tor ft. i -v A. K 7*. Tlinfrk hri*||<H (Ik Mr- fcri ta W fit' f*> IW nM?4 i j 1 iatea i Ma ^UlLTO ^ I AMERICAN | IT 111 ' 9i? B . ' .^H |sLt J : ! B ^^B^i I t O Mi t iM giiy? J Kings iliwnl News Brief Form (Mil' ??? l< r|? I m i im?m * *nu?*. m| ' > 1(144(4 *k<l ' i 11I?? N I ?*(>? ?-? **immiiii -x -m . V ? ?* ? ; I w?< at Tk> 'IrfKyo MM (Mlrff. -I ImI . >*n t>< l*r I (Ml f l??M? ?M IW Im sin I MKM4I H i w#1? < >U?m < M(t *M IV ?rf i ?WH af TrallW U4 K?l * a 'U*> 1?f?u i* mimii'a| l>|? ?im aar?? asaNr-l II) ; ? ,4?f. a*.) yrattol* Hk*? 1.1 II Mtki' Mai Jm. ik*i Aanxaai Ulk * a ? la *1 m i? riH ka- W r??*4 ia H la Ma(b- rMlffai ' aal (Ik I ai'llMl' K f?l> uyK. lali lit* laaihat'l * ari* a* yra ' ili?a r?a> tkal "at kait ?ail h ?U4lt lltat rk?al mm. a* Ik- ka(? *' I aa - a?a? at*-*4." fc* aaa-i * * tkal |ir Va.iixa- y*4a*a ?f fciyit ? ? >a | I *>a aktrk ka< *? ?ta| <1 Mi }*i il> aa-i 4alr >a*4ilktw** fiir* lit* Maa a-i4r*~** .ad Ikt t?laaltaa ? traaaa y a I at toy mil OkiWaTi ' *rr a*ar4H 4tigan? IITHOfOtntOX, Mat to?Ot *f? Ina4 to (i?l Ikr jaa*.- alt- i baatf C. 4'. ItaHr ?k*>4 | IT-"**"7**" " ( XRVMMT H Mi. * TwlH mi fbM*4 <a IihUm Mi. af a I iiMi ftaft. ?m W4 IW M? af muftmmi mWl arlai aar af Mr la II I'. R i>?. Ml VMM UM W. ft. 1MB. r, t n M'feMAM. Ma. J?. A. aataf-. ri|M?4 la W frrfa ai < later lir ?fcr M. mi a? rl-t'rt. ?? ? ? ( .rfrH fm? *m>I lak. rwa* a|M R.N Mat.tr la. aa t . a - , d ?l I.^M tta iWf hiMHit. II. '? ?i#' flit.r I kwt II 11 K' ( Va- f ? ?l Mi. i lli< it ?a? tlr U!r . | Mr* IMaat'* V I'l Ht 1ST. rf '?> >ll?. Mi all Mai Mara Bin mt [ ? Ma. I?* aa4 ?!? a^a*'! a i. WaaM Jrartl Martia tl mt ^ aMMtr. Ia> It* ?a M?tai m M iff* mt aiar Ira ta raiar la? a.tl> ,| ' -I'l Bf| IBM, -r, ' ^ IM? Mr.AI?, Ma< > It.. Kr. V0mbam ? > itbmmrt, | Mr (*4it to (Mr tormt Mr-a ?? T?- ?4T x ' **" ? to art ?to iMto tTMm. ito Hi i I* Tm^t. | " ? L* ?M ft* I ""j ljTynr4*TM twi T! S L . , _ | i to* KilM> WW I ritogn to Am* , to* to fMhtog ptoHy.^Tto Vrtotor ?. j HEROES I. IF' -.. . ' ' * ) i Bk I : i K. ?> Ij *< mmmmmmmmmm I* mmm wmmntm. m ?J H Mll ii .,1 . : . - m uiaauaid Kplomas Mo l*r K fiitaaa talk patotar W IIk |j M taftMl rto fc m$ jpftaafcaqp. ? , 4HnrtH Ilk *4 rm- M?Ui null 'kr lf?>1 H ? likiiI m ! i?nm l?r tan* MM* mm '' >4?at 10a _ Iwilwli pfn'H Ifcat Iter h(M i rU|i|fci lit of *?> tto >?Hi?' rk Mt 'i?r .-%?? ? and * |? I Jill lh 111 l< tWr-l nmi.'t lit' M? II..; an . BMirp' I*If v a* tl< If ' V * i Mta- * la a oar' ?.?? If U*i i? na* tkaa flu- a. riotri ' r ?. -? ;< I a ar i. j! ! ; a ral i a.l t?i' fi'-r- ?t ?>>? Mr I ? a ll'M -Irtf-fr-'l of til k ? ?m ? *M ? la faff* l?H 11 ^ tr? I |4 akal ? Mr aa-t *' Ml ? Wa' r A ? M? tar# ?? m rWd tad hir la IW Bi M yltaf*; t ata aaar Itvr a a?U> il ltd hir ? lfc? Itroil fairtli." l?r. tat to aa? taf ratal ? I to InU. taytaf. ytaar mt (to "J1 flM taarrk TW lataallit waa ? I W Mat J. O Viaklrr. ** tar ?f italit) MhW4hI rkaf'l a toaatafm wmm bt Mat. ? U C, "**7 Mw Una-r Vilkffi 4?r- M IW m |W rWk> m rif tag "O* TV I. K. Hmmwi! iV ^ |k ?Hmm tV <if> ? . k Mr4a?i l?4 (Mt'h ?itr A |f< N < Nil IX ( ? iaig: rwak Hrw?;h nr?u. '(J l^l*K tfc-ramd na. * Ilia* ?.!< ?? a a. r*h?* Jw v? fc ?l?a *. r? Hr-a-la* Jar A* a l?wl? A K II ^ ,tt Ki??' i1ti>r?Aif; laki MM t?r?'w? i , , Viilii IVm**1*' H?-? r I a?fca?a ?r lake, u?? ! Jraa l.t a- k '>*? Maul I" T A kr?4n| n <w- r?1 Mrvkkaa.l Q| ta*l 'k-wl I* T A IV IkMtr a ra r an'tikta li*h J-an- f ( ' * ikt t rka?-., I? I Mr Vrl a r t rk <V rlaa * '*V-< U V a r I I* # p*a? ? fa* far a aaw r?*r^ ? \?, >aa-'<* aigat Ta V I. 'i < m j, rata. >?i af Mar t*??( f.ra? * fed k -t I*'* ' ? , tort.. 11 ' ' MMBI* ll?a? * !? b? ?* ??Ni mi Ik l-.lftl v ^ ? l? *V ?4lw? tW ? ? # m4 1># i r? 'i? < to Mr. Tw ?p ?>?-r Cto> m4 Hi tot ? *# . * a* r fe * ?f A* ton f * - ? * *?, .-v *- v?rf^r- . s"^ST~ilv . tain I i " . ??T ??- ' * ?? ?. ? ? iOUATIOl OLAM MB H . t ; .; ; 'J:. I I I m. IM ** ? ? , mm mM I Presented oday Night MiLm ? ? lLalq "1 li N rmu % W RmI. C ? * . U. I CiJb u4 C A r. .<k Tkt ??T*tJT? (MUMttw CI I* t<m i* nuk< IW rr n; 41 w< ?1?!i cf tin Ut.vfJ ? tartr ? ilMti ? ( 'A* yiai ibJ tWy an t? cwt^MfM * rr* tt 1?n Ink ?v: *?! ? at ? U Kiuf TW 1? tint? MA mi In QH^df HOIf ?'H* ?nip Ml t?ralM* (1:1.tw M will ?*fn mmrmtrg II arf Ik* K.00- Mwaaata.* 'hof m TV ?'fc all * ill b> rw4lrl> l I l?? ?>? ! BM tan Btil |trh ! t? IttMil IW ? fcnal lwi*| 4 at lb* I wf tfcwt Ihh r f?i1' ?f? \*l la ) * ? ' ww tk? ?r rkil.tnu ar. aawa'l.. t? aa i * ? It 'll ?td ?w Iwatk kwlfrfal 4 t hminri. > .? .a* '.!? tjiiii ail m W? tiff* rt-art ? ?< i? ii>a 1 at Hi tatai I taw r?*t <r> , a jll l aw law* |>t* r ? _ '? n a I t *a> rawiiaJ iifc lit- liwii tw iai>i IH a* flat <> ' I ri 'Sr-m w?l K>?tf* M . aalaia rWAMLOm TO HKAK p ruvoi M.ialwfi m4 tfcw Kiat' i ' 'ah ' -f M * I 'S < ' k * * ? rt ? l?rk' t* * V ^ #% n* I )?i >a??W4?t , ll) *? "#* l^f?T = ? m r?!fct?^ t? tK# I ?iff* ^ *' r rr? I # M?~ * ' * ar> M? M> lrm - (* |S it* ? irn ill wt ? # ?* ' 4?i< i ??-# M- ?>U kr |Mt ? fir* ?\<# ' ?;> #k' . ' rt- ? ?*> t> ?i fivvt *t-i kt< ft ?f<ii^ ??t. f i !? t|?il'? T* * . f Mi ?? ? f*?* ' ' r n Nw?i. ?W rirf* r m* *~mm Ml ' Hi hfl. r? " < kf IW Iff * Hmm <4 m? a r tw<* W ?*? fcy ?? ? r j > . a J' ^illi'' - - ierald Hoey, Chen ft Newton / I ??*.. ? ' f k? r . rl fr? ? t . ?. U 4??fc4 ??MMt A?l ? ! % O K*? * (vl i k Krs??*w I'l ^4 * * ?.# * 1 .->* i W . r? ? < - V '< . \ ? ^ * ?.? ?* ? ?.> \' ? : . V4'i4-? - v 1 V * ? w . * #' 1 ?* ?* A' . *> ? I ? ; '* " -\. ?' u| l.i?K ?rf ? ' '?? *? j I A' f .' * * V-j4 fji f U.i T ? ? ? . * f. . M %.#-;* 1 it * * ! . t? 7 T. #' tfc ? *1 K ^ - #?.? ** !.% ' . ? ft t ft .. * . 4 * . K " ? V/* A * ',- A- r- t > ...,* % . " . . r. v ?. ... : . s . > *. . . * T fc. . * . ?A, V- * v o* ? f- . ? t ' I*. % . 7.1 . \r ^ 1 -4. **.'" *>;. ?.f. 4 14 tv-f ?.? .. I ' ! .. I C \ ** t * I 1 * ? "4 W ?> I ?.r 4 i>4 >'-44. I. 4.r i * f _ I'.* 'ft* K ? ?{*? ** >? * I ?* f Mf 1% * ? ?* ? ? * w t .*44' i' .n? r> ?* * i> tv i .?. ? *y tft?* ? .% ln'^4 iafrlfr *?* ' r 4 'rM fil iM f*"' ??h 1 f???f TIm ff"? * iftl.f nilrr If tW rrt?'n? frwcr 4 W? rig Mint *\ rf Clk. lu*-l nt b? MHM I7?* mum-i I Iai>' I I H<t* m Il?r % ?trr U ? MBMa <1?4? M?rv ' mi Marnwi. Vfti M'lWit l^? Wr?> iHWa >?u1> OBMmkwt rV ??. . ?Vlf Jkr?^lt?cfawifica lions HlaMj* \ . V 1 * f I ailaH* U ' ful I #1X1' ^ II In IV K ? \ I * i?? I L i i-ir?iii H i < ' '.?. !? M ??., ' ; i. > t.f I VI r f i ' * . l/i- Jj.aa*-- ' \ l . I| W S I V * i.?^i W <1 I . ..-?-* ? I l"?l?J?1 1I .1 tlKM- A KIM it' \ B ilti?m I*, livfi 1A L'** l/ifin t' m.?. IA ; A HfWfi MHliN 1A ?? Al? > r. T*iW. IA I A t j*h? ? twani.u ?r ?n< M?t?r It In Jim ** ! BaMari It It'll Jm f IMterl '.A tA i Vakrf AT IA H j I mi* A Ann A I AH % >l? II 111.-a... "I ? Hftrk > :a j a H J?k? I' IA M la-l TVmmh I' Ma* u r? H M l? Vat ha*-I tMxaak IA ? If ? .laaa n?4f V 1A M la I l'??M A H*#?? |A M l? ' Wrl" J laWf IA T< >1a-.?a Krll I A 9 M iawa. K ?iaa. IA ?? la < iaaM u, IH<n IA l? la I I lV??t l? Niciti IA M" 1*4 l>?-t l? H??'M II l? l?. l^an IA K" 1*4 ?tM Vfcftl' i? .1 * l.?r?. Ma Iw* . i * f" U A f\ J ina? 'ar .4 i*% (?? V- . a?? i * I jif* i H U fl-., > M IM ?? O l A I V*' 1 A *U> 4 1 I \ W >' pw I' Vf>' II } V I M , I > . V 4 J (d? -k. M t k I'f. .tw ? I \ I * f '4i"? *> g ? ?% n* x 'a-? i I tA.? a? t'fk** I' a? T ia-?.i a??* . - ? + 1* T*?4 f >! ! -i a**-**. i ? wM ?*? tW? * ? - * .-? : 1 /? ^ I * ^ % *1rf? -??"# *?*? * ? ' I % I! O .-f % \ ? )i- ? k.*I ! ' t#*t fn .1* %*- my l^'rf i^?t r* . * Ifci r fnrf f? f*?* *V* r *f (1 M?f K * ( lo V r ?? ? 4** ?*? ?<?*? " I *?<+*?? # tWi? ?f 1 ry, Weathers ite Winners fnisonzn killed TBYIVO TO ESCAj?L t n -m . t i ? ! it W> . ??r dt m -. ^ ' ? A %* v. > , > j *L ? * .? * . \? *' - ' * K. * # I > \ ?. M ? - I . .4.*y l r*?m n ?'*Lk ' ;i? % \?||U .- ;#* ?> * > ;- ?.< [ *.???? ^ -*r mm*+ * Uf, p.fc f \H -9~* . A ? ' > ictal'.l . a 4 * * -?f?. ? ;.- - ,. - \ ?. H ? n >'v. * " ho' fc # ' ??*.. * ; .? .. ' v \ . * ' ?a h- t >' 4* *> t, . a-* ' , . ^ -? ?! \'. t :,(ii m i r.m ?/ ? - r _. ? k > > w ? ' > ' t'? tl H 4. T r. . * ' 9 r*> ** * ?' f ?. . ? ! u? I ? t ? r t ,f it*' ?. tw > i? ] ?t? ,? t ,?? . ill KMOLAMl Sii'uf ? ? *; *r ?.?. >| 4( -?? . t Ufil< t f ;? * *1 t.? >.i? tifi'ttn H- 4?aktt M tiMfrw i? a ' *k?i < ??*, < W? %t*M , ? I <Mtii a*t?f \#? V?fk \ V W?m Tct*l Tau: *u tw M( t.?41 74 Ti 14* *'? SS? r1 44 *4? U'? i W.I ?:* i?r '.<4i ? a-. I'* .11 i.4?4 C'-' : / *r ?*. TS :% |1: j-.s fcj*. ;a' . ...| lf 4?. i? 4 I !* 4 , ' * "* 4* |4' CKITftAL P. T. 4. REELECTS OFFICERS .%* ?K. f 3 >;? ? ?^|f . * *^r. * * *?* -?' ^ H.?- t * f r? ' ? r ?1 ?* ? u f ! f ! ?! /,* - A #-r- ;?tt tu?- <i>n. t if \it .% f.f)i i. ? . VI r * 1 i i VI # ? >. it fl.-t -**?? "#. V V. il V * ft-Uf I ^ itl, tu> t? ^ t .?? <*1 H' ? II W VI* ?-f? *ti <! K t Ik ? *? # *v Tfirl ? j? f > rtf T Vr |tftt|rm> t?f rWlrflitmrtit* . 1 Ir t ?l A UriitMt * 4*1 V4?? mi f tafi ' ' IjittW Hb' I ^Cir>U I't I j# rkil4f?a fVMi Mim KalV Mrfar^a t ? fiM ff?4t Mr J ftl ^n?< >|?l ?f Ikf trftMl. ?W ?ri ft .*? ! ? iW I' T A t?ntf Imp iffti. ytuaf *^ial ?I>|4i? ? t? tlM p4*% ffaM-l |?r?|rH, w 'Mlri fW ff?liH ftft'i ?f lb# ftfWft Iftrl ft# lb ?rbMl MaA* ma f?* ? *? % frwmn-1 w+r A I'ft l|?-l #f r p|-rMHAaiHi l#t?| Vft?##| ?# till* ) ?' |a^r. ir tafc |ii IV# ffft'lttf *? ! irtal tif Ml f fcfcfti t*'?r t.% IW * lit tttf It |-ft?i* i Mr llnMnatt frlWr I t.. M |t? ' tl ! ili?i fct.il f.r.i a I !? -? ft.I Ifct fc. fetMtl ft W W >??,- It", i |.% fW? ?t ?? * *?{ |4t#? f t?f fir f >'? ? ?* # f ?T tkr t" u kUftff ' ???**?? t rifUHiN ,< *> 10++ f??f f ?* f*?1 f i?l?- ?f?'i M W* * *# .'?- r, ft i f?? h?'1 I-* t If * # *i. . >V rr rrt' ??tt fa# tii ??' #? * f '4 K ft^- il i Kr * a i% ^ ?r ?' ? *Ahir r ? f # VI nllsftr r? * *g%i %* ;.? *i. < r, .f V M' if f'V l#f jr !:. ? i?f M li? %*?* I * J-4? r* W *4-' #?f 'i# ^ ? ?*? ? If1 fwt ? .t**f %f .?k> nf * * . M V;f ai?r4 4 \t,fiw? \ # ' -?m fW M? * r^? r a* % -4 a??^ fW r I* 4*t ? Mi - a?4 via !? fif ? i?ml ' fti up ?ir iffMNI Anp^fiafrik kf>1 * \ 9W^*n #? |fw?l kK ? IW ' '? tr?> f* T * 1-* IW f * ? !> < ?r V . ?? ?*?? *V?- ?>ln?'i*" ?* if Itr a nf ???ii ko ?? ? ' ?? fk> t*? 4 of ,ktk *wa M M H?> U'? ?? ? a?a ?f f?? >- ak > ( t W Mifwl f?? [ Mr kt ffl4 >1 raM>4'? M *| <k? rtf " J I "*? !??? t- li^.f U 1 -? t< fk> Vaa**?<<. ?*?? ?' ( ., pMflaMag |*"tr ?.

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina