Skip to Content
North Carolina Newspapers

The Kings Mountain herald. (Kings Mountain, N.C.) 18??-1974, October 12, 1944, Image 1

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

F ^ 7^*^ w m- > Sv !?- * ^ * *- . A .-- * ^^F>BII>BBBIIB,B?B*II"B"I" "P J^^kT *' ' .tmmmtmrnwm* I Im tti M, ? ?A ?m ?r I ?m aAMMN W< i i limn i# * fc* % I m?'.lr 1% I iMMti paUw M Ik. pert TW I ? ?* ?. "'M w r?4?Mg (Mk*w * *wk Tki- < . ik. mm Mm *f > ?* apatva la* i ??? * ||W > <? I * <11 I MaaaM |Mr. IMl nHtM Ui to I wwM N ?MK aA. I thf MM* MM t ist rtk I k*w ?il I?1<? Ito fin) Uw I I a4 TImm IMbi- TW l*n? *<?? tfc? taw** I ( m i !*?>? ui T?v | I I* alto* Mi*. |kr M CM par .a a ha* the Mr* >U(rn I MM tW UfM Hiwi I ftM a I -tma: f*aa>| * i*H Hat j I MM ibMi lm har t gmr+ru * |l I MM AmSk rknaatMia* j I mm (Mb, ml Ma thaa ail i mm Mart ta > n af ftak. 11 Ha I HI M Ml r | - ?^r M to* lta*MH M Obi MH IH IAN Bal ? MM bf CSILD. to 1 j^4 ^ ^ HHIHIm, "A M*N HMM" " ? T? KIN T?W Winfl' f w On,., .i to ta Hmt! fMter to ?W htotor*. ik? WmHi to," to fto. Ttatoto. f. Unto" < to aalgtol to toif ^ ?tk iw I ^wwto War Byto? ai 4to~**-a i |toto| fto MM ItoWto, to aM; ?to'i n,:r toTa^ir s Kings Ipr . : V;;B|^ ' H I H fn BMto rnmmmtm m. c ? ! < cMMty mm??j? ki?* ta til r^rtMlH* w *?. mSTmLm aLL iiTT'? Mk to ngMM tar ?ta Bl?> *4 tW vnirM ?? ??(. Mwtai takia? f?ri m Ikr |h^w I ft (M ** V. A ttMtfi. V. J . E. WMl * *hr twUHWl U w t?0 4 IW MfOtaaw, wW W* af?f? ' " I tk? |W .'* ? ?k? *?? , Mr star ? W taMte'W4. TV | Hn V f?MI? wtiM I* Mlraw MB MMU0 City Hmmm 9*0+0*0 mTK ? I * ? ?* ? B MM 1MB ?*rr ^ "J* * T- ' 'it i^Tf ?i?f4 Wr I * rkiliW*. MM* KmMT ?* *. H Mm 4?f rtMnm IMMtaMi II MM IMMMI jyi "* ^ ^ M flb taM ? MM I IM t**?:-. " 7T-- ' . - TW9 ' 1 ' V. - ./"? ' Moon Stele And W Condensed li ? HAW. H>Mw kata W tha %?Hk < M*iiM >*?? ka ?al?t at taa v? .|. a^a mt?i J mm gi M am amtma I<a? Ua Mk rnmmmrni mmr* ma ml I a* Sr?a|<*|M I aa*4 ri wt< aaa tW I anw>ii> mt KaXk I atatiak ka > >nrhr ?l iW gaun.af aaakaa mi ? a ?i i< .a?j aaI Ik* a* data kaali M< Mrt?a-H> pa ?a4a (aa I liaaaa Mllaai aa* Ik* aapfci ml iaa Si. kaaa aa< (an aaaaiaa aa ' iaa M aa <?k ftaaf aawluf> aal airklt aaapat" naia l-a?a kriap a<4i JMiaf tka lltm.aaa a* Ik. 3* a W r aaiaiHaa pa*"*' a lawtalwa '?>kia( r aa M riaaiaak'iaa aat Ika k 'i ialkir af Ikar at alt a.aanipa' !?* /? *?) r liP Kit.).Mill tM Tk. ranrti * ea ka* / ?? Owier "V K'w* ,:kl?Hi Helk.Br - ?wn t ' r fc <k \crtfc I ?Mi?k It. Htrl Oa * Wk ut Ike t? lake k atotf k I ? et .-a T.%k rket Ikfc >. . a k'l ki MMI >a a(4rr tkal Biwr aw ??l le/let>r kk 1 . u* e I: At.tJt.H ?>i )>.. flaw T?r luktaaf efe.llt aMi.tBki? tk t W -k.ktl I ?'ifcee- Mat a ill 4^ . aaat.W* > 1 a< i k.rtik| uf Ike \ ?rtk t a rod aa Haakefe' JUto aliak It W M<l Ui. Tkanka) A |?*itir taaail haa lUkt rtHl< eaa.lle* aik- tit Kk alM??kt?j tk |?i.aal? ti-t Mt a aaaf awl n KaaKt u aw Ikai ad j?t i fftMi11 a*r4> kf ka?ikt ? aft art kanneii laakt. a- kt<l >ag tk I'la ti4t at J M < akart ?( I'kila faU PIM MI KKT. Ckrt l? ? Tke 24th kf tke AtMtwira Uwtii ? aalwi lan of kattiea. I ar . a ill lake |la a haw at the < aral.aa Hkrl tkrt *? 2I Maai at the ^eaiAeaM affe-i.ag tk .a Ike rliik*. V" ahead hk IIII ? I at Ike antiag Weeetra I lea. Baa. ke mm lr Kt kt.l I tea W J. IttagiM.aa Maaafn, latahaa Hale*. I'lBkkaret NK.W1WX. Urt H?TKr hkaatag k a flag i hi Neatka m nwli *??* < ?** Maaa. n4I ekale lialet. aa-l I* in ?U n * *W ' ( on. tin-* W In* liar ! m if 1W1 *1 kai w nut ik? linn that *rr Mi ikiii KAI.IU.H ?Vl la.-irtiaf l'i imh I imiwhmk' VMuk I'm ?? ?? r i Mr4t nfii ' k?km frmtrtrl i>?? TnUr ft*frm ?fc? w*? irkftlab-l U 4n fr>4ai lw i?? V*< a if ? I mail Jnkr, T*jrU? M ?akr r **>?. OU> PtMOCi James Whh ' tain li MMI MNW M. litkmil News i Brief Form ^ *lrl |t* IH|44 ? 01 ?#?< f^i.%.. iui?4t i o^r & ft -i9H- M |? ? ?-ftl f ttm.. (if I* - ri mI 1 i? ?*. Mftl ft* ? '! >>h i*l 4 | t?1 IW Aftf a?t > * ft# l*f? ?%# t ?+ H m* t \ (?* ! V rft t, t f ? mm-i f u?? iAi -1 #.;! ' ft ? ? t*n *ft..|, ?ft? ft# ft 'i? far? irftl ItaSf ffrft Hi Olll. ? ? ,*** ' ?l?aft* * # K^4r?iU?. I1M* ft ft <4 ft 7 rftl 'Iftri.fti tffti \ftftft** ? Hf |?> I'rwv "W'** '* *** . vifw-j 14# >u*?y4 k ?!? ?'i !? '? y < t# t?Nr.(4 # |?\ Ikttkvf *# ) t*4t? t.% |k* <?( flu l.vr ?kf |t. TW? ^ ?('> m <?* ?#!?- I<i, .?< > !.I ' S?-.i A?*> H/^4** an-k ??%*?- r#.f *?u r#ta>iM>9? Tk?"-V.Uc-#^ *% ? t, r? fiw '?#< %**.?' t?. t*?/ ? >Hi|r<fV -i-af t \ J? M a- ! ' ! > *. |#? f.? *? a* ?*r?* fin- IMJ \? ? l-rl 9'W. >* ?-?-< l?-i1 ?m? ttui j'.ft* ?t g 9 t? lift l?-t /?. I !? ? ?? ??# -.% * l*4 |>tk ?< > * * Trt ' flh lirtftf f\*H I fr*- W? Irfl tW < .? Kittr Ik sfli'l ? ?fin. tka Ai?- rtf' * mf I'ftatk ttM ' ?* ? i( ?*? ? * * Via# >.WWt. H IT f?*?r #?iriM l<*4bl? r f ruan A*t* niff ' m ?#?r | V* Kk'l; % .hmm ftmm H#*- | I* Mittlr. tft'l > ? /? ! IrtM# U-IIm^I ik H?H?ak ? klif | 9'\ttt*. IM I#.- fw N?(uimI Mfk?N4 r>iM ? Mkf I 1 ttf Akti | 4 k*#?kt HfkMr'ii r f??r? Wti I* <M< it !>? ta hai.i rM(m# Mi htfn ? Qrt IS w MmIIi tl#n?ft#f ir iHtflf' ruiftlift ta Ui * <#? ??# > ? in rn?< >a? Cm*- a 4# 1 pmmm t tr l '. M?t lai iuui rrfi? ' a*tttlllAi-i it. ?H at r?i*rU>^ it'l r? |att? ? Ji?ar4i ii it MfMit at## MMlat. of tkr ttTmi 0?iH I?4attr I tSa tffa.irio'j at tltr talk af tW i *t??i*k r.|ial*t>at ta Ffaat t'ATkti. M#.wi t?i-i M? -fata Kr< uotrKtM* ( rs I* l?* IW l*<4>^ I k*< fi llw tfttot af IW 4f?rkM ' I* MB Ab? m l?M?l Rrf?tr ?k< aar 1X3 <4n>ka* ?r?* aorrti a M l?r M a? fWr fr -all of lB'?ai ta I ftaf'iM of (itrrk i >larik| t kr l?4 f kfrr <itr- tkr r?t? of rlrkaay l??-aa?? t???aB? U?XIMi\. (M H? ? l*ar?a*? ? ' UB M?nfrta arr now a a" ? pc-l artk nm ?ay 4r?ir?? ia tkof ai(K *a< ajaiaB Hi rw?aa frr Ikf ka?h> ia! N'lakrt alrrnff ' alirk Ikr *?f? arr a?a| ? Itwf I ?W rakan. | aUi k>?ii lkr? arr arfaa>#<r.< racy wm^t combriley IMAIR lidk uyiu |ym ii jbjp TwS'wLoTy ^ ~~*' f&AAMM* ,lZUIi;vi .^._SC_?x-^^SZ-A.: - lerald Ik -0? kwiv? ( M ?H n *W?* ?' > I tifc* If : ? ?? ^ ?l) i"?k| V?at#< # r?jrfc* |- i. ?l hil?M ^ii ? ??.<* (W?t ? ?*.??# Ikk ( At . % ?bf?l ?*'? * * tftM r?r? ? | ? ? >- f !?>--. ( ? ? ? f ' ?Hlkl It . ^iu,4?r I fk# ,,4?* ? !? |?l? M .1 .Ml Vkr V ' %? *? f If * I fei fc-? i f*i? ll'H I * ' ? *?M to )#? < ? .N v IW ji r*. H?? * # ()m fr< *fi?*vt<4' ? ' * I * ??:*?*? j Im*? ? Ik. I*. * ??? r* "'| 1 tfW. A Hi igi' ? W - !? ??? lit tt??4 n| ?* f^ii *: t W ' ?1 l*t? ?*>'< K i ># ??' > '?* ?* *??? ? ! ?* H r fct- ??-? *?*.-< ' V ** .* &? *)????? i b? *rt?a.! ??* ? #.* ? f? i k. ? ?i- < ] I ?*i >' r t i-. r? * ' . f | i .,. > |-?. * ? i* * y . *? * * ? I ' ' . f i??l \l?it I ; ? * ?. "* <* ?* ?* ?* w VI MJ ' ? <4 | . * I l M ti I \ * . ?' jkjkrV^ ** | - k K MttlM i I f ? V . K ; I ? i I v TI ?<- ' i ' f ji r ' >?? ii Jt-? K;? (i f !"-i *. * i ? lim-+ i t ?. '?# rTtlirl ? r? > ? r- i .. < f : ? <4f- ? ?uf ^ r.?Ht lla rf .? . | |v, hj? ^ f? t-t? f ^ 11 H ? ? ? h',. Ju^ Hw'tor |*U?? I ??. , s I .? r f4|vr^ ! ?<? ' *. . (i H*-t l'W?^ l?~ H* rwi n t't'i i f* ar? !* fifft #)< a?tr?4? a??r^ -1 f artfc f-r*/#- t? flu Tkt?l Ol?Nat r?4rf< Ki?f* V<??* t?.? r rfr ilMi? Harrit. tl ?H lx*|rar I ifliBi Uim Miwt * V! ? j?fcrf ???! n R TwW* *( Wiih Par -A" Om Mi Bafa? MtiM Oft Vpf l>?tl f? W?rl* fir ?mi "A* l*?wA ar? trf-tftg aaiM ??ut C l?a t Im> larsl Hir l*rw r ?% ! t?i; Hwr?i V?* all *ar i-?utr? ? iCiayv \ltNii<ta>a. Iir?t\r? a*?t \*? 4 To* ?. ^ %4??|. m W? arv r. Kar l ?' *f t ** U 7r? \rtl O f, % i. <%?ef <>H # A|*f4xaa1? afr r*?fOT??l#?f la fill ) at lk? Itiaak m-l Mara i* 1% M>l U |^y? ? tlw Mr?l alaa| vill f IW i?t k +m\rt t?f tlir |*trwa1 *'A 9 ral aku W ? V??4r I rftlfnt | fvOTt l?f Hto.kUl'kr '* Ht *M?r fW t) >aa?r avl a!4fr?- a?r f ? ! >? ?a ot r fl?M? !? ? k rinrf l?iOT* aVIi' kiKf if fa t^t* lafia B Tli* V IT pOTliar la?|>* u | ^*r?ca1 MM a >1! ?M ^ * *-i Tk-- ? (k% I iink> anil l?r tft^i \?\tm | Mr f?. !1M4 IVa*r fr* * "?ir Man!. ?i a* imiii a? y an ?*Ur ?< tkaf fVn |( MH vAi M aUr ! fH tM MM* I oaf l.i kr rftvt Jal. 5S5P85T w-,rt TV Kmc* Mw*t?ii vkn1 toaai i i ?m iv | mm?< i lit ?>*? 1 fkMl ?Vi n Wy a 7 -4 w a * I-ark r?>*i afti ?.?> 1 IVrtk Ira*. ararad .a tbr f.aal pa- 1 ) ? 4ift Tirol. Iiliail V IV Tad J rmum^fmrni' mmi*haTua * tar Krap fc.ia?iV'a^ ml a ? I yard yaao lktaa|k IV air t. iiaai Ikn kr-krt IV aataa fanl ( Pv faaad ?*>, iVyraVf J mm IV m mkag *a<l mi a l?o| |?? j aa-i ararrd far b? Iraa. l-at IV i roraaar la<M to raarrrl Mark. NilrVa aa-l VHimii M I tbr ftftAfk It Kl?f* m f1? Mniiifrf t rm?fcg i? a* M?it !??. !? r a* k ? | i? I Tfc* Wf ?fr l?ftr |M? I 1K t br |??* > ??* tlN Mmi* 'V* H sf Ij #ir*t i? f ?? ! ' 9Bl?"< < T?>*rr? Hi u, tk* Mwefem^r* H*' !** ?? -' t i*? ? * ftjmm n r rf? ? > i b?<b - ?*frrv* < iil'N Tt- |??T\ H i?l? l-^l' t k?t trB?> |?$ a I * 4 ?? ? !*? ti? f bb|? ?4brf riHifrf. r??? |?n > to U ?? ' ' ! r Vi: r?#? wtaf CUM SBM w M - ?? - . t L !'? A??? * -M ,.?v M W..I I ? ? >imI UKK ? M? i. . W? W-? r**4t 1r4 lk? w a>?s) ? -n i*| ?t a araiKf ? f?t krat^tl t-f tW f"W?n * < hiti m M?? All i <|il a* IW k?fl * ?< * >m? J-! ?( * 4>^>W?*< - f *' f* M?*i'?f? >ft r>MrA in IW r l*w aki'l ? - *? ' I n. <*A It. aitvi I ? M I*4*? afc-l TUr- In Iilltli W mWn mrr r*Mi*'lh| jmt ' mi *1*. MMIIiaf aitttl ITrta* *4.1 *41' I ' ??>' ? T.i II* -? l? | ? ? IW ! ? . Alf-'lH ?n I?-r ?* i, I ' ' " T?**li >* **?W v* , 44 H? li ? 'ill** IV.?->??|. I'? ". ( | Wm. tem. ?> (htA a* i M?k W?*?'( ,?* M1"*' i< ueatjnr mmm !.??% ? >?i * ??** at ..? IWI l^ivi V * ? ? > Mi< K ?H * ^?t liaw < ^ ? 4?4 vl **?? -# * ? *??! W?.? # } "-*) ? u?? i ?i-J ifc-r if u' V g J *!??.> MA * 11> ?<Wf tw. : ^ -<r* ?I r) Itf V I ' \** \^i ?4 rw? V*| ? . a v ? * IK . m. , , I :%iV. ft*- *?>!<* *>.. f ? ?. >.? ? -t.-, i? fr* * > * rti' ? I ? } .# * - ? w * it* V *#, *. ?? , *4* "I *?-? IV?. ? Tim-.i*-. .?).,. \j|..?? . > \ ? ?i.-> t > ? i A J?aul v 14 ? rfr t ? ??< ''' - 'f .'*??| w> fc ?A -*. i- i*l* bi?tU4* *ic Clyde H Dunn a Oerman Fmoiter m .. \i< i i >?. i. .* ' ? ?f ? I ha ' , * i 4 ? i% ,i I m'X', Jr.,' . ~ ' . . . ?. . -?ft * ? r. ? i ,V . . f.. I? V w ?. t. rxu ' ' , .. tot*. TU u t? * ,r- *- r * . al .? lardett* KlecUd |J v \|? *..?? ? I. Hit"' M. !*? vl" ?4* ' It'ft *??f ' ?hr rlr , lift- 'IftMf** ? < ' tii i stdiiM ? ?! *? ?f Bin N !. M' H?r rtt# rn.|r l t A?t lit tint ! il? I rH jr ??f Vb*u< m* W tmltB mI^ir b?-*4 VI r? fVi\Htr I. Hit i t A t i| Rb JW'frltf* *?f f k# ?f in a >f*ir>nuto- atmi ? TV IrraiJ *9Bta?*4 iIk l^ar** aa? in bt Bfvatalatr.t ?} . ti? |ia< m'IHmm f ?#trrf? ?< Bin* Ik Kilfi Moat lia ' l'?t? ^laaafr' ? a I r^ taf haa SS8 Qaaru of 4pp?aa I MH B??V tWr I'lfrOt Vr? AMtoi?i>?4 tl? hiHO? f. I?mbm III rb?* ??f Kta^> VImbo an litfffc K. W?m.i r?io?sl :4V.' M?aart? f af^4r? at ti? HVtbi aihffi aa l?ta*la? Tit ai^4t* .U>atr?t t? tV -* ?? ! I|M' kit#*! In tbr rttiOMBf oil frati tfr?. it Vitfiiia lufia| it frr# tit tft# V ?Jto" "* >; f||?' 'TV ov* tit ? W.Mif u* **r tir it.? Ti?- la?* i Lmt? aaar.l ill >| |4> ?< 11m ! ? ?? -tar Kg >H. afar* afc-t -% J I. M !? t utt CI W I i*rv * Wr? S ll . I??' ?*f* k i tf '"i i fifl ?? ? Mi? I '.a IhH Wat KB* i ? ! mf.|1 (i?nr? r* imimHi4 f r| lif Tk. . ? |! u * ? if tkr *na? i? r*i? ta??k 'i??i *1 nlral ki ImmiI A> a M liRf I* Mr* N#4I O Tlow?** "kwf iVrk af tfcr I-- al War f*r~r 4 lilmMf lhar'l. aw r- ?' km war far riikwf i.a4 l>*fc'a* ariM Vfir ? r* "r? at lk> llaf'l f?r a f waal af >Wir rat m akr* aH < Ikr af 11 * Ikat ka?? km i?a- ? la 'kra far tka | an 11 Wir km anf rw raafaai 4a aat iafiri ?1 a4 kia>k aa rif.ratwi 4at? akvk tea at 4iai #a Ikr aak af Ikr raa aa 4rrt Tk? a?k ?ti ?aH la ftr a air 4 at Ikr liar af rraratl Bpn^M^AvuM WHb TW l?al% < ?r Kvrffif V I'st ?rtT ?1 Ki?(? M \ ba> a iffM W !- ? iimim.'? f?pf '?f ny ?' < !?*? ?*f f?* ?*wa M Will ??-** *t Jf W*t|i |\ < "f|4 ? tk* F-MW \nr. i* f t??*i it lt?l* TW* rr-* l-fsf * ?? , lV?r>, i>| f Iftr I f? wi'fe??r?w frnfM if? |4n I '?Hk iffff #- till rf ? ^ ffe# ?< ?** * n?i f'tfia (M l*v? I* f I* I i Hr f>Mf. -I r #r * H ?| vfrr 111 1#| % ? t f.1 aa ? a?<t f?fl | ho* In d?01 O.I ? Mi IW 4?? til f?a * lihf tirh > nlwotoorr ?< la - ? fV* ? Rvt IftiUnf? fir?? f fc. * r- w - # rr?t W r?f ft** fr?9f ^ ' *,?? R 'T*r \ ?M. Iff # < r|?? i* l'?* *- (?? '? c rIX ?i > ?r?i|U?> fifr ? ? a* 'I' H I'b* > |*ff IPB i^' . ?> ? w M I - >yi?f tltll ?Ar kl?lto?* 4 kr ?? ?< I ! ? < -t ?K? I krfr<4 MM In," IW . ifttm m?k lk? owl 4 M? ? *V? ?f \l -? W?i ? R ?'T K 4to4-< ><rw4 K Kf? Mwrtti* Ikn (* " ? 1 Xtfl IM 'l-w * M to i? l? t?.1 (In- ?' *i t) g 1 > |M > 'tot to (%- < >. * ? AM ?r?* *r> to4 Hrtok ?f? *?A ilnl t* to f*M MM M tw !*? ? A

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina