Skip to Content
North Carolina Newspapers

The Kings Mountain herald. (Kings Mountain, N.C.) 18??-1974, May 03, 1945, Image 1

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

mmmmmmmmmmmmmammmmmmrn MHI Hfe Rm>. W.H. Stmt Fint SermonI l^L* A mT m I - :K?: >1 . . wuu ika* m? <MUi i? ??*- h " '?W U* rtntk-. <j| ^'uwttre Iw ?r?i> Mr tm* ?eiu. *ic Ue**mi 111 V ? '-i i * - ; joyce falls, * jaolst1i. win coram 1 i MMl MMMi IhM at OrMnil I I ^SSlSmtSlStm Bible Fond Gift* Urged _____ i ?^S1S^S5^5S 8SShSEmp^ ^SaSS1 ^""SSS^S* i'SSi 1 Ym'BzS^i Kings mtor To FromcJbrt itrt Sunday I SMlMw MM iBMMk MM CNMMfe feMd* Mr *M h? U )?Mi ?**4 ?< *~"**r t* 1 buiui '?hM uMh k KMig MatMt- ^ <?? . to liar lufhm f i n??>ilin .n ?J?> ?. > pvwtKi and laf 1? )4' < ? j, or Itk ILk.? Mi at) i .? t u. <**!ill ai-*?< lou *?ar? Mn ? k : triack ' autiarA* a* p??4o? ?* . kl tin?. ?M (i ?laArt t lK IV - | . i-o mtr-m mmI ?bc I ux U ' -I I'UWJb C-f.lii.-t. fe j r<??r? sn C!*?- rtrv-'oo P C ??? ' i"r?iat Hr?A fr> C'ullrv Lv t?r. ?j. ttamdolcal trtolii*: . M C -. ?nd .wnwd Ik- M ^ at iu> ftlv nutl buftttt) cllujb n> ;m. Wwr to orarrmac ?a? tor ad tot ;.%I JaOw rt.jrrt tat i- rt?K a li<pka:it J ^ _ *t tsoirtt. Cvfttua Ctatr Lmmul I nr tad Irtrr ? > toitnui K,, lift. ?ar at ft Mai literati /Chilfrh lit !pro; Uar ia?ii it ad Ited a &. n ~ Mia Iniin te Iter knar Mm m Paper Pkk4V k Smcmm ^ 1-1 to an ftteaaMraaat te> Aute?) Man kww IhtMnaai tm iiu< ^ I Mm prnrnm per mMiH ecu* ^ Aa _ ? ^P ^ ^ tofeZto tototoSTto * (M tototo i H to mm to to ^togtoj^M^ UMfeto. SB ? toflto toB to HM to toBBto Ate 4^^. ^ ii ? 'v-4 ' \ rnrnm ' . Moun Local News JulletiiM IIWkx m mm tm?mi ?M MM kM (M vS Ml UMI |??HU rum * Mwum VW S* ? r-a*u?> oiinn m 1 v di*.t f*< hui |4l?lita hw lift. pi~Ufc>rO m ik* ?U l*nroc UMr *-<.% -* * btii> HI I iU SIU t MUNS Jl*A 1^. alaaubV 't; |K > N*kr? ul mu tar M Nuru iu. <i tMMiUr. inula in.ii .. .>tiM lUM) lul it M^.. I?u4t IMUXHJ4 111 MM* |M MTt 4im J fill i unt lcu??U<4 tiy ot titr L' It Uttl t? \m t>J: H?l' ll ? U. I* IMMI CXO *4?. 1 lot.Uit lw iknu I) plat* ?|*I aU ??> yum l? lit Ityanacuui act rut (MHt I* laurrM ipyMcaov la a wmmhI ?Mm?w a tain H City Bectioi lb Farther < ; Charles Harrffl * ? ?_J XlfTS W MM U Mr* DtuUl. H?i 1 itfl ?l Kfi Mww'ifc ?' wr?MMt> | . ?? km m ux *?< ? Nn- . t*r '.i4*iti *iM miHh ><M>ra ? , r >K iru??t r?4ft w?'?u% ?j tr* j , I*' )?-i I>w) ay tu> ?li> Mwi r'n.v , ( tta'llll vOi.M'U lu?> <M llli : 4,til W* As< X(iMU- i? il* - ' ttir ?? ot ? ; ui? ?t*> k.i?* Ml > tia rul A*t' tx> !# I oiitr ?j u? oar *>4 l -*??-?*> i t<*> ?! Mi *rwi M<* A k. Kairtli. < ! Kut HUi 1. C ilv *>< ' ) ln?(> l.V?l Vllrtall \H It Cii.lt ?ti I'M jtsiii ?.* m . ?v? >u ^4 it?<*** IUO. |W 1 lu-f in tw iu |4i !?! WK" i? *<u ??*? * i?i? riu*UnitTlx H-*trijr h-vr * tiu-'JW <U Ml*tar. Ctt+rUMta | Sine Wondeo :la Nasi Attim ~*i ?, Lu< "o'wmi oc April l?b Pfc Hoar pMMM Ibt Air Carpi M . hWM| PWrH ftii Ihrrr he i * vtMrr hr ?** UMMlirril u> thr * - In:'17 iaHc tlu inMm ?t Cmi-) i Taua Mr ?M lor uiimi. - 10 r**rumn ru 1 ? i fc? (Mr .a? at Mr Sm4 iGU? b AMU ' 'Vmm " CI jfv nra M9? J o Oameett i?frai dwinMn I <4 Ikt LMi rM cprtng hacir >ho* r iWcii Ml fer M4 Ifcr ItrfMi ? Mr ate MM u?t i|i' > ? l ? DMVMN T-* ... ? 9* ? 49*9 I ii||l|^WBI^ ajL>:.v ^ .: ,..' v^-?^>^-">:&-.*.*^K -. - - - ? lerald 1 i To Be Hd Candidaccies WW BMW || T-1 MU Hn-:h Air f'fc* MlkUn Pt.Uf Cm ?rutunp 4op Avm Ikrir <># duty Iwuri Ewiyi War Burd? krr|< thr d'*? well M and Iwaiil lo br w<y to Mi car Mrtrn Wujr War Bund* lor thw a i-ek as well as to mv? tor your futwr* I a- i ? ? '? ia?< uto Pater Ccateat Plat Are Gives PWi.< for towww of Kmc I Mouaua oai prodacto? out ?*l I for liar *rH at Mai 11 mm Km j a aid this oval ar dnaUa on a I tor (aawo to br nooarum ihmut. tlw arWoob own aaouomo aac Chairman | add W Hamra-fc mill to ad that Jacob Caapn win br a rtiarpr of unafbf apiftol wmstoo dtoptoy furl Ibr on! Total cm* yrton of ?m ? br otIrrrd lor actaal'i hi I tohi m (too wo- - ter control ttth (trot V1IUO; X. (It* MtM4 It Ir fM UN *AO Ml) aocwd-placr tunrn to rrcw r I1M Ik hutfc portw ip-Mm* Mr Cmtrot Waot Ban IPtrt-Orot oird UiM?ht? rtrk?ird' Am> irvnr*' in mm thr w let ttmtemt m o?<v bo Mi- K C. H. -?U*- Mr ( Montr of tht* port * thr ubortMwr ano Mm oho mm Or gnm far the Mttn paolrit moj titwn iii Mr May 11 j?mmi ton. trtii'ii h?atn?i mt the | Itw Irewertle Iw w WAjMBiiieLr ' Merchants Plan Part In Seventl mSSS mmmiT? JHSMTM | i m m ***** _8jX | d Tuesday Announced Filing Deadline Fel Wednesday; Only Two Races Ij? ?4'M? Iim t Mat tabMlf * ikt It'B ?.*! *) kftrlltuut. ?ii* If I.i'lhrt . t*. ?> ? ? -'? Kilu ?at *lii l?<? ?"? a ue.ui in ??L(Ok lb t ?> ..? !*? <?..> Mo i Ml llkr 1 !>. *? ift+iiil* ir < 1 lull 4 .*. ? I> *l< tMAVti k . to. 4 ?i* t? In HiateWt U-mu Mr. U < .anil uf?l*-. . M' iio*vrw-te fe >4MM MJT is. a feiiMW oil j Vr lite i?U M 'V ' i I*- ?V H'.ltlfc.! > L?M.?# t I -I. afcolo lr<l i? I ? 4*1 iklllM i# .u I.. i - te..: ?ite?> Mi V. ? ?.. r- ri (iiiKirn'MI teaiAA I. U M> Ir I tin IKim 4.1 #1 feature*). itirii iitl ktMi M (h JlrMi tto \ i >. t *?? ??' ifr? rr-ctecU>q. <ot la> ''-.MMU oWt J ti Itiurrii * K U4MHI m$ BUM M A '??< Mi I luriix*. ?rtlo| u KM? IrprrnM., Word i VI lite M: Mo imm-> iititioHiti Kard I and Mi * mrr itprm nU Waid 1 AI?I M-aiimd at >?- kr? t?ufi art tela** TrtiMu. B M MvtU o?d Ur. raltedab I Ml Uw luw - > rmr UIh ipll(d IWfe ?J tefejul TltfeM* Inui Wild 3 a ilai aitbuui ?tete?tetete TImmiIi KteHatMB liati (ivtailf teal U(|i< M ha> tem rrpulrd itel iter mi Vorte 1 b<m3 4 ?ru rated Ml HKinur mi ikimioI .mm Amvthrl ?rt> Mi It* M*<( >>OUr*l artlvtt) t |mUI>?Uuii Ui -?yr <4 Ibr <4 a luU-fMI adieru iniii toy a |n>.p at < ilMrm itdomna Uw ?i?k U Ua pnwl aaH <4 n Wmmb I rum 4} r?oM' h a iiaapMia* at tmmntai ixmmUittm. la* and %-wi and liClM rate- of IIM IHI Ml IM4 nil) ii? rn> loajdiion ana lain Ml iM Alx< lat>4 h mhr: ;? run- nt data nnvnilM ' itr ? > .? timrii d ? : ihr> Tlir irrwn ?)??? a rrdia tarn Mi lata-- 4nc IMS and alau a larva fad mi *aai M. tin (Itt 1 Mxmm4 inHrimawi V<4mm M*a?i all a* faUua* Hal* I add i M> Mali Wird 1 PfartiUC Mill Htoia; Ward ? Klix M...m? taw Manufai luring aaipani Nut; a?<d Ward I Virtue* C'arrulr) ran* pan* Famcr EaEtar Ptfcwrt Paper *4 TK? Uw ll nm amM MM mi* hm Mtta MmrfM pmMM 1MB. I For Ml I Ldib Prhw - 0014 MMmi H0KI1 pwMMBfc |B9 IMt flMM Ml IfeV 1Uh

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina