North Carolina Newspapers

    t V
t ' I ;rr;,
No
I - a rnt it.r r . K 1 I. rti T V li r r i Anl a 1'lld
' ' ' ' ' '. 'i u"ficrr n hr ;
. . Ml.'
. i
.a .j. .1,. .; ci a.' ..
' he. . u .. i U i.
.'ir .: i ccl i-i 'i r
' - In
I I
Ml. .
Jl'v
.:!,,,, . I 'I
, l'i I',"', 1-, ,
V .". '!., .'in
i .i '. o, l , h,
i il
( f , i '; ' i k, i "i inr"
i-a V . r.,1 .,,'.,.- . , , t
' ' ' - i ....'! 0 i, M i
r
... ''l
1 ' 1-. 1.,
i ...i ii , i, 1 ' j .
-i I . i '
I Ii, an I ',..,, 1 1 1 ' i .' ,
n. ., . ' - I '. n . I ai
-1 : '
. . I .1 I o r
-T. I . ,.t
. Ill -'I I ' . I H v.
r ' ' ' I, . : .,
f. Ic , : l i , , .
m 1,.
i .
, I.
I
. 1 1
. ;.i . .. ', i. .
- i 1
- .i.ii i; , t.
. ' . V. .
I t : '
. '
I. I'..',
I '. I, f ,
.'. i, Ii , ntonliiirl
-.innr. ai J itits.nl with l..tu t-
' ! I I.. i M no 1..J i '
ii ! in.il -t a-cuoii.ii the
' I . !a, ..i,l rr u 1)1" Tt-
r : dt Nj.nvj, Ii iiij tl.i- faip- of
i . ' in j m in- '' I. ii dail fl ' 'I llli
N .i ' , ,i' , iliirin lin' Uti WAr
I hi. . ' 'if, vh.(h ctiiji liail
'i ii. i'm'm'hI (I; ami i rli in 2riH
I" l.' t i.i. l a' 'Ijinpn lUv. ami I'DO
I li.ti., j n'aily l.irri i'l to
W n-i J'-K-. w'.io iirrd-iidrd tli.it llifV
,ilt. . ' m.i'lf ; j:unt lit' all tlieir lauJa
'. , .wii, iii' u- I., luiii. I. N il. ii. I) J
i I . l. A mi 14 !'u' i trr., tlie urigiiuU
1 n(-i are 111 ii',- ).v,.,- r. r 1 , in M'
" ' ' ' ' " ' ' ) !. Jint ,m... z ititrui turn
- Z in' li.is , Willi I tit-
. v '"' i'. t h 1 aU ula'i il to b- innt
. 1 1 1 ' . ' i-T i'f pi 1 1 or first of h ,
' ! i- 1 '1 ,1 . , ir; a lctltr daled -T'1.
' ' 1 Hi.' r :jt t'l (int of hit aiqusin!-
a u-i- .. ,;it-v, lis-lojing c i't
1 'I'M'', r ; . J 1 x ' 1 :i I ' I I
1 " 1 1 1 41 to ii- l. in
11 . ' I 1 1 . ", . , t'l "St
i 1. t, 1 i- i,tv,.:) ( I1.11 -.jj
' . n rtk ! ti - liit- ii!. :.. i.l iliere lifii ii.
- .! i. .11.1: 1:1 '11 111 Ins appio.o 11,
' ' "' I1'11 1 ' I r. jiij; t!iciu fioiti
t t 'I '' -"i i'f "pi. 11, and cf en!i! iti
t i":i i ( 'i ti j 1 . f, i.uu at fur llifiu-
n lit- 11- i '--j itli-J ! iiewho
" ' i.- i: l'i Ii,.ii I n-1 f . tluit iM. ul-
' ' ' t i- to M II Kii'i iiljl
' 1 ' ' I 1' M ..tiM. 1'tlC: ? M -ufl.e
' .f n in - il. hi hp Imi) m.iclf in-
,l; ''' 1 1 ''i":i,!r, n a M.hihu ri.ituri-, lo
' I! 1- 1 !.. . : i ,, i.t. 'I'll,, v. -i
'. 1 I .: .:n'-, 1:1 F"' 1 il '. lie
i.- I mi M .r '1, 1.IX 1 l;e
, J' '! ' I M'Or. 1 ;ti..l WiMidliint',
V'-lv u,i '1 in-t arnt.il. l.o
i'l':'''- Sk.ioll I '...I'lmntN L'. ,.ili
' !' ti:Mtl .III..H.2 ll.i' No-
L' 1 i'Ii-ii.-: -1 i,i.; cpoii l,it
" i. ' 'iripe! , ' nmsti-r tc
1 11 "t I, in , u : : l a o i Ivol .inncd tierofS.,
, ' .u !, tl.e f.r; of M.nks. w nh th;
I -, .uiil P':'h,t 1, 1 tals ,nc it by mr
l1' in t i' ti.J.r. Wii'iujr ftipr
': i-r :i 1 r I ' ;i : : i r i n . n( Ni-w Pmvi
l'i' ' L J.' :i' cailiiii: f'n suppli.'s cf
"''oi "I .ir, anil . I cannon f. r th.j
1 t
1.1 1 t f, ., v
10 V '. . a .
1 v.- r
1
1
wi ' i' .
. ! I 1
. ' t. ., ' r.
Il- : v
- I', ' , '...
:,'-'.- in.,
v.-. I ' .
:-. ! 1 1 . . 1
l t 1 . 1 . ! "'
V. . ' .1.11!.-
S UltTK
.kim and li'tu is.
t
1 '
. 1
i.1 -.'
r. ' c .;,,("
I ;i . " A'- .,
i !.'. L '
; vii t
, ,1 . ( .., i i. . l Ni I ' . ri'i i-w . ni; Mif j-aiin ip
- 1 ; f.- .jr.i', ut ..H'li -; u.l'iiini 1 c i. ;in. Hi .
: -..f ; (-,-" i,c i 1. jnn, ' a Irvv of i,i:r
' ' ' 1-"'' !'''''i:' v, ' ., , rtii s.'ti ,'. tin ir.'j ,
' ,; ;' . ";; i ,; u,'ir' ' i - up.m t .. i.mii (,i .:.
- -... t.n 'I'' ti. p-..p!f? .f tl.e neRio foit. m! -
H- ,' I'.tM.'l b Vcho'.U' rtlid Wotnlbi'ir--
' '' . '" ' (' ..tii.atim.,, ili.i.hij I ,.- An, w, m,
,' ' ' "I t'. -ii-'i .ir, n; ii ihi-w In wJintv
ii' 'i;..r.v.:l; v...r .-.-Ktist l!.e t'liiu 1
i ". ' ,r i
!i 'i i
I.i '
I- '.
--. I .1 r. ,
l ' .. 1 'I
rr ,i!ii
N . . i I
',', i s
. , ( ' , ,
1 ,
1 1
I- I- I
' ' ' .
M , V. s
I 1 (. ,
' i.'
,' i i i I
I .M ..
' '' I " '
I, 1. 1 I :, I
I ,1 I
1 I
M.i
:.''i,' .r l
.i. i i ! 1 , ' , i ,
! . 1,1
i.i.i,' 1-.
.1 ' . I I
r. '.'i t'n , i ,,;i,;i
('. V,,'. - . i
1 , ., .', ,1 ,;, ,
' ; ;i " ' i.it.'s ,iuil ,u t, i , f M1,-
" ;if: ( ,, i 1 1 ; j .u i- !,: re u(m , 1
, 'il. ''.i' t . i r i : i v rxpfilcil i ,,' I:,,-,!.
.!! I.r t t. : ii i e.:"i kab!c r v i . i.-n. , cv
i ' ' ! ; ' ii i '- t, i i,i:l',il,'i:v p an! u'lii
' . ' ' "i e ' ' - i rr am ! ' it . Ai t iinli:.r.
' , ' lli'-lli'' ' ' il I'M -."Ulf .11, (i (!.
'! ii ii'i, j ,': ! i, ci . i r ! I,,. ;,,,('(
I, j P . I..' Iftt. , . il, k.,v I .".i
' , I l'i N , , v, ,,' . !', ., ,.f,
' - :. i'. . ioti of ii. t- I i:;,,:,r
' i:t Mi' v r, , lii Cf , i cil ,r . il ),. , ; , i , J
' ir.;t'" v in i i, . , 's
't ' "i'i- ? Ir -.T;in N, ", ?.
' . ., a, u.. . Di, . I I a..-., -AtU
. . . ', -i . '". i .. M u. t r ;;i j,.,,.!. or
! ! I !.!... t : 'ii l'i- ifiim ti i . Kr g.
1 . i u l'i . a nit nc c. aii! iir r
pl ' ' I t. '!'. !. . i f dt tlllll al.ll I '
.... n'Xti; "t 'iMi e ''' ! allot (I ! no
- ' . i -. i p 11 ' 1 ' t ' I1" s'' 1. 1 vi r,i. h I d
: II 1,1 : . ' out (!"!'! lilp Ki.'jj
' ', r s H. i 'in, lor I ihm ; uf. "i,,t
. l.V 1 1 a. . ih one of !.. (w ,,(, 0
,,: it l.-rti-r t" N-Jioll. ci.;:'c.J
: , . ;n ii,.' i.,:'j ira.ion o i' ij-t Au'J-t, ,:.
! ,' I I'll fit' l ! 1 j'l : - .
' I i !.,'.' i a' . ol ilat k an, lii, in-
i . , i
, i. a : i a li m t' ; l:.i i r-'pin i
, , . , ,,- v. ii !j,i . gainst Spain atij
'. i ! I ii" ii "i at.'-; in, tr.ock. v pat-
'',. . ii' ,' ,,"i . 1 ": to il I p!i.! inn to lui
" : 'im' -l.i"- a hi I !:..!.. ui u:'aw,; thre
l ,!,' u il tri a. '.en.-, ot Miliawis
.ii (' ol !ict- ll,. .i 'ai;',
. i" i .;, !. . In r. ui! in tl-e ii.imr of S- 'it'.
' ll I .1 II I .!!.!! ' , ( t lo I i.'l.'s i,;
. inn t.i I..-- auii t'.f vr. ii'1.;, of
nun i'i 1 1 r a' I i .ni,!.,
pi oji'i toil to piti ndt'i S j ,,. .:,
' I lii i tr ii-
., . i .,. iini", ai.il to preot iiiass.oro ainl
ii.v-'i.i. i,. s 1 a 1 1 ' n aioti t1 v l.fi.!.-r ..f'tdc
ll'iiul'n Hi
',1 i a. : l
I I'liited" f.ir-r !, .'..I th ,
i.
f" i
. -.'ii - ,, i. "", i.t i ,
, In ' .k . I
I l'i ..acol.i : !,i i,
" ', I v .1' ' ,1 1'..
i i , ! . : I . i , . i ,
0,1 ' . s I,.,
- j .... 1 1 I , r
no .,, .1 ,.,
- -i''1
Y
i . ., ' ,,, i - i . ,i r i ' In i vi'
1 1 , , t, ,,i ,. . i '. , i ill. i
'. i l. i ii i,' ll,' i hii'1 mi i
i.i 1
t.u ;n,t
, r . j lii i mil I 'if mp.i "i ii s of hi, Caiiiolic
ii . Imiijt"!v "ovfi i'i:-.! in. ritcd Ii
i. .. i r i' ru ' ii i : i ot tin -.' ,'. ,i " hu lip'f t , , i
I'.'- ir.al .1 n ,',i i in ii;n;t uiiii the ku,!" .,,o
"'" 1 ": : !,,:iii,i "''O'l i.ii.eiu i, not ilnsdiv In
,' ','rt ',' ; i 1 1 1 ' ' 1 1 1 i.' 1 1 i!i.H, uiiol ;ih war it, i;5
v i iiiiM.'1-! 1'ii'1-. in ii t be, :t i,, and n,-.
I, . i , . t ifarilv ui'i-i hf l. :!! oi'jrl l,fi,
- i iv ;i'd n'!i t,!. .; t:;,: ,.i ac, inak i
1 ; o I i-iil,l'l , lull to toi I'll i' til I'm; li;'.r
j .li.'v i:iu' ii, ipiaitci; ih.r iliov pm t,,
: ..i I' l! i.'iit V. i .I'.'. I. '! ' ! ll ill ,!, (,.
-,': t' ,t t',,' f ;(;; . :,.,i ,', ii . !Mk.j
th .r ii,.. ll rs and ji ..n Hani, i", I l, ' i ' i I, lr 'h ;i; I .011; '.i ' It i I h, 1 , 1 ., . 1 lot I 'id ' ,1 ll . , . il l' l.a o lo I'll a 1 ' p I 11 1 Vl
I'un.v, ;u- in 1 In ,1.1 . f nl the I ' int ,1 m ,( , , 1 I i, .v. !,, 1 - u s.,., ,1. In : 'i " ol 1 11 sr 1 , 1 1. . . . ,.,,..! i,,. 1 . , 1 I . , ,,-
1 '.. nlil , , 1, r. I, vi 1 1 ,, : I.i j - ' In' i riTi' i i .1 u uii l ., 1 1 ,1 . '1 .niir, vis l.,.;i 1.., 101. 1 11 1 t; I'm v, in ,r , llic 01 1 ,, 1 i' u 1 1 1 r I " , b N ' 1 h , 1 ! ! 1 1 . ) v 1 ,
, 1 ' k ml, , 1 11 m 1 lie I "I uim i'.i.i . 1 .1 . 1 1 1 1 ' in 1 1 1'i'H 1 mi k 1 in 1 ; .1- 111.1 . ..n. . 1 1 .T, wj, ' n r- .nn 0
I 1 . I .' ., ' . 1, il 'I in IK I'll I '. 1,1 , . ii 1 ni 1 III 11' 1 1 ' . . S 1 c 1 , , ,1, I ,. Si, ".i and .l.lMilt 11 t'.i' -v ;ir ,l. t tlT ' ' 1 1 ' .'.
.,",',, I . ,i n' 1 lii r ,1,1. i.o I' ". WV.l li.n. ;-, !v .1 A ..11. t tins si 1 , ...I Sui'n t'l r 1 .a, 1 or, ml , .1 r:i':.!i,l.i h-
, . 1 ,1 .,, ,1! 1 !,. 1, ,! ,11 1 , v.nrri . ' Li. niry tin I ...1 1 , i,,;i' 1.1 l'i n ci.!a did v,,i - tin, .id is run' nn d n, 1 1 ,r ilm 11 ,11 1 n an j !i I ' 1 .. 11 1 n n , ' 1 : 1 11 1.1 m 1 ;riio" , '
1, . . 1 , ' ' , 'in 'i..', Jim il, 111 ,'iy r. nn., '"''.' w .;a 1 n: II : it 0I1 a. 1 1 1 a h! lniliili .ili'.l by llii- l'i 1 ,,,'.1 1 .' to I ..ii.,n at i , e ,, , d 1 1 i l ' . . ' p , I . V . 1 11, m . id a n ' Vf
. ,, , . , n .,1 1,, 1 , ,,nr, u 1 ,,1 , j t.ni k'.ii, 11, Imi 11 ; 11:1,1 1 In- ., .a.ci, o 1 ,.;;: tlu-ir !., sr ,"."1, r.-l.t i, " ' 111 " f , , , .
1 I 1 1 , , 1 ' 1 , , , 1 1,1 o c 1 , , . I , I 1 1 . 101 . tin 1 :i I 1 1 it- Mini' nt ! . on.- oni . m , ,1 A : 1 1 1 , I :.i , 1 1 1 v l 1 ,1 . o r I rnm ; .
... ', . ' . , , , , ".. ,.. So .1 i-'i 'i
, , , , .. , , , ., in 1 1 , , , 1 1 i u i 1 1,1 , i, 1 , ".1,,. I.,,., i ni- 1 , ,, 1 1 ,1; 1 , , , . 1 1 11 ', u 1 , , 1 , , ,i 1 , 1 in 1 . n ,1 1
.... 1 ,, , I , , j , 1 ' ',. I! , 1 ; ..! 1 ,1 , . 1 d 1 In t I 1 ' ! 1, n I , I ' I . i',; .; . t... 1 , t, l1,, , u 1 1 , 1 I I 01 1 1 ; ' " 1 ' "' ' ' " ' ' 1 1 ' 1 '' ' " . "''.'
'. ' ,'i' I-.' .."''' l",i "'j.' ' ' " J' ' " i..' C ll" ill ' !-. i.t 'lie i'fi.Mi;'-"' , -. .f' - .-' r s . , "Wll ' S ' ''' I
lih
; , , . l-l n . r 1 1 . ' ' .
,1 , '.- . . 1 1 : . n i n .1' 1 . I,'.. : 1
,: 1 . : , lull 1- in 1!,, '.. 1 ' 1 . '
, . I 1 , in! t 1 f- ..' 1 .' h . i,-
01 1. ; ' , . 1,1. , '. . r,i;l. :',i- ; 1..1
, ! . ... I , II! ' tn. : , .. n
n. 1 1 m: i , .,1 .1 'i.i I -' 1 , , s , . ". '!,.", ;.,i', 1
.I ot p . . ' !i . , a In. I 1'iii '.1 I" I tiiivc 1 f 1 1
'.llli l riili , m 1 1 ,, 11 . , , : i .' ' i 1 i al I , , 1 1 ' ., !, 1 1 1' I
i, l'l'.,;nt : ,', 1 1, 1 l,i s. Mill 1 1 1 1 ' , 1 , 1. 1 ,,, . ,' ' i,, ,11 . V , , '.' '. 1 1 ' 1 n , , . i
" t 1 1 .. , 11.!. 1 ; li nn,. , ' 1 1 j , t .,: I.,..:, ll , --' n ", " '-. 'r.'
',,; iili l- n....l .,1 I 1 .,:',,.!,, I .,',.1 . - I ..I t!, 1, (ii.it ..... . , . i . , ',
ml. .1 . I l l.,'.ni i.i i loo :i:; ' " ,,.'.: o. .. - 1....L :-!'',' . . .:. 1 !!... I
ai.d U 01 ,.,,'. , ,1, li,, r 11,1 il.,' 1 ,.'. : ( 1 ,1 hi., I,, c . ! v.o ' "
.- 1 ti, liif -l:,i ' s li, I ,111.1 u .. I: in I !,r ml , lid' ! ' 1: r--ot '. ..:.d ....
Zi , I iii -I " .'d lo V in .',rn- V'
i:,i,l .ii I ii.li l i 1 . ..; d ' tmiii'iilcii
1 0.11 "'i 1
1 1 , ' f 1 ' , 1
nlrc.it a.
.7
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view