North Carolina Newspapers

    :.; j ; ; ; : -; .; ; ? j i t; ;: pPjpiPPu iP 'iPp:, pPfpi ''itli; t;v' :s PPi lP VP.PpPi Uf.p ' ;.';: ''PiP P' p SP '.f ;;"-'! isV 'i' pPpPP( PiPp. -PP'-PP - PP i5f S tpf ''' ' ?i:P- '.;; :i;f i?? p ::W.y;-t -.:'. : P'Pp -P'm. "P :PP;PpP : ; ;:!;: ;"i f Si
' A F.ASHIY .HE..yS:?A?.E'R DEVOTED TO POLITIC S,' R E L f 3 1 0 H , D f.C A : T 1 0 H , t N T. R N A L IV g g OV'fe M E H T S , ' A g R I d, K t.T L! R E;S CI N C E " F 0 R E t S K A b". C 0 M E-.S T t C NEW S A K D.C HLE R ft IMMT E LUsTk C fP' 'p
:"Vcl.' jfeft'i.M. "'( " A fell E:Y 2 LX: E' ib? T- E BffJS PAY Z'J.AN I" XiTY'Ts j gTrJp7" HQ Jblfr'S ; iiTF77", ,
L ', , ' ' , I, i t,J,,lM,.w 1- M..II..I in ' liiiiitniin'r'Taiiffdnrw wrry ' ', ... .5': T" ' ,. "j i MpP; 1 '
12:L-2-tfl 1 Joliikafr " irmin-'a ):irtt ,ct iho'rctrf jf 'l vVyiM n't .trfin-ct-nd t!: :iir .sU 'M.Jlh:i: Vc5 ;bp .cpundj as V ComiUUnif ftJlOU " vMvi .Mc3i,"dppf ja' rereix-nca "
. VlMTnrvnirniiTTOI'' " -V.L--.-t"--tn- nccr. .WHssiii:Jjf.Ji;Tit tfcKn- .!?Cin by ' ;!.dr -nUr?. y.yrc thry frp.-r.ra' vc:,;;u;d oa terms 6fV L .AlL , 'lolst Votr. t. ge.&.t ' ' v- . ' ' 3
iih trie that- we '
Catnpbrlliiu..t
t ill UUIllij; MCH, .
TJ r..v. .UI,; rui't-r. f '.vinrM n i;uar.; in it.r ctuic. i' t., , ijrUf Uunm ihdVar ,'0i the llcv- h,v. t;ir tint rurn.i and' tH Msal - suiirapr. - hv canrirc .its
Reply lt nti(icitJ
'.4 -1 p.vu".ee to ihc "ond, according to the" '":
In rclrrcnc id.
according . ;r
LHient.t. that tlicst
jrpmisr s j ir" blessings r '. y.
- - ' - , . . , . - - - I I t V I , , , , . B IllfcS II IIP 1 1 I Mill. ; ' -" u V4
v
J
I;
It
.eternal lite? PP-PP"
villi , nit?" -.that the.
viuiess wit a our . ".
children bfGd : : "
wpmP-
- a-u . .... . ,,,nls r:e dircd" in ' d,i! rent sec-; v,-;nu c;c fcnmueg o vote : Nvin -out.W t lN. tl - - 'Wr' 1 T ; 7 IH 1 ira3 . ,." ,A 'iriMh it w W ,U
teiirw r.nbv i.r. w-t- ri, i mi;."- y- , iy oi i' u uji-, .. i .j-'; r' .f rf s. -;,W-r 'v-v! ' ' -,v -;' : ? ! nx.cs paid .VT.W; j.ivf J reasui'V, v, .. i.v:':: .iri:s -A-;.ti 4.-.-r .v-vi-'j in voiir Tii-nP'' -i- i: uteJMiarcn ORUuil-bV '
I,jjrvi.f ''1 .1-W...VW.U--: ,. . , .- i:;i,'fr! Ii --wt thru to W expected lUt i " v ; i " ?T ' V- : Wiry., hy necessary? No sccli, tf I faytile-,.;, aili i . , ... -4 ..p.- ... i ...... .ur .;.! n!)1:..
,.c.M..w. '' ' ... ... ....... i:,..,;!-,., ,, ..Mfcti.l.;.!.- . o... ...i.o ..... i,.- .is.,-, .;K.U.,V wos(.at,a to:,il(, .Vmertd-'iojh to r.r...t , ....... n.chor,KWH!:.ar. lhe Sin .of-.
,-iV: pHnOide ff.e - .v- iN-u. VVHVv .inrc tnp-tns.,;:;;..
ppp
. . ,jf ' ,
:Vc Wc lil.r C.vr va!.
i:tl 15. kii'iriu, r.V 11 .-vw-.-kIN
k. -i;..s:.- nmriit: .. ( ..
JT. 4 U'illl-ti. ? .r. Ml' i'vi 4 '1
i:ipl V I;iil.:i U
Joint ". ti y .:. ' '; ' '
I.'Pi I'; iitaI,.'tVvy-
ihi. not C'...i.:nnw4rs Ji. -ll c ..iu- J t'tr cii;2tn
tr Blanks 6n Iiwl'P .-vpP' : irV-'-ror-uit; il .t-;-: ,r
in
I .... 1 ... ...1 Z irl m ,1 i .1 . " I I .! r --t.
. ' Witu Tirk. H. .''.: 'l'.-.t.-.trl-; -i.. f ..r. . . - . ; ; ; P , -r I . -"
IDr'r ...i.-utar, '. in: t t . !) ,"t:,m. '.I rJr;ii J-iti!:U lo!i; 1V v Ii jcu I ia,fe
:" Sii-ntr l -..U. . V.:..:" )I-l'.:-i t..-"atiun. ' ( i- , i ' I . , ...,,1 iV, .- ,rrf, ,-.o
It1;-
ti'JI' t t;sS
Wilt,. 'li.k. t.. ;
'! air He .l;ii i wi, ' a lid - re jiv a'e n (t - i ff ? ea-
. . 1 1 H-1 . f T 1 1 1 . w f ! f ,ce K'fti t V, J ' v 4 .
A .!iii;-rr." ' :'.jT.r .i-.-v -.,
U v..- " ll'tiji-;M.v , jK-rtrv TV
2; ,e. y.n -, ' s ar.!''i-l n- eo -urit.si
. 1 1. i'-'tP- J-u ' it -s : 1 1 id J i-s: i 'e'i 1" ii h 1 1 Vtfe :
i.' iy hi-clecu'd . hy Ike pViji' ::'f'l-
i In iv are oiurr ."ti.-f i tntn ? --.r--,;-
, xje VH, i.eavt.and tib : (u ai..a-..r! . a
jt- -V -! w I..-.- a :a .s i y -Vi r "
, .d--nr .-!!. y i-.i-u.-i ; ii.iw:;
V TV fulJ-Avinir. l vi aoiidt-viftl1 P"'! ?"P
m th iii;.m"i'ntui. tlciA::.:'pa,V-'':'ilt'' t'ii;'U;as:-vV-
xV !;, ;i;;i.r .u.j. a ..ire rn:tj;i i
..;.rd -a .-h:. :-.' jhti j i nn'clf
. !.e .aHe-i tr.';'' p$
ml" ii:diad;rri;:x;:iKe :. r -P' P.rppp 7., ":';". - ;"f rif:ice; r -.-. -
ll,-,.tiMliuu..n-i.tntl ev,c.J a i vAhPj, ' !r,.ll.1:.i:.eo.i.e:ef.:. I wi'lVV J,i, . V,;;f "f ' ."' R,?V-, U -V , .
.mu-J, -rxp. ...o-l at ...nrtnd i : - ; . , rf m e ( n ,.,.,, ,i,e lj ti), f,.,,, r itu-::K-:1 - " . - .
ertWc,rc,,t,.c;es..
eialvv '.when il eohsi'leri hat-its - ..' , . . , , t .. , 1 a- - ,Ve 'ia nie.in!.rornn:r.'-.--:-?.'.v--:
,. , ; 1 ? ' '. i'i:'rnii.T hivU, nop Sled "in aud de-. Ii clnui;il, aid that incth thy p-,,cr. - , r . ....
iiut, .Mr. j.rahcr, the ejU:a!ah-ij . ' , . KJt:.' , .. " lr ,, p P -,PP A.:Pp: t - ,P - , - , P -'H V. ',,.;, - I v - 'ti.. , tt! ; i ; ,..,xV1.rV.,.v.V . .fortaciHo Hi :Cr:nlhV M, to 27, : :P P
':Vt'-'""' :' "; "' '' 'P v ri .... uon;' fltSft lluf U:a:auire,;-v. 'o;y)(v Earliest- vv'coniwvdtd.-lhat.-,:. . - - . i v:.;. lh .v.-V -
l i,x V-i-trt.. f.-.n v'r :al., oi latn-uV.uoul n-ht- iht-im n p;irt cFlhc . curaprnroc n: v.c r- ! (eraaHv, in ivferenc a Ji- -t t, " . , '' i . " . ,' - . "
u i. raj i IK ritLd; Uc 1 iVn r. ' Mr. SakVp.. lhisjtrek spvcm b'ta'os 1 IVut. A Nafah, J3 Jtro. T) " rtl ! n J ", '
! t --v -i .1 l nH--''-(,'s;u:! " "J" nir!w tu:r (,"'-Lto.i vuih rhe intt-rnal re-ul-Uw.i .!.i.k- !V,(r.lwto.,1 , . vv. : . .Z :a- i:. .1 i. (Mith) conic- . -
"l '..- ".'ifi.ria, ; thf r.her jro-i;iu:i3 tl " .,Vcrai -IStes. Is lb at prir.eiple in- j mndij Hesln or G d v.i, ';;iu:!t 5 T." 'V V"j ' n-rf- i!ip woW ,: ' . ' '
Unaariuvea
.!iTtr!.?i?r.?t.!. -JA. ..; ,. : c.Kr ,,rr; -aireas.T -asneiJttaGVyiin.;:-,:,-; t:;'r'" P- ,h0illltlT'; 5. rAnd.rjn?. eae0io;var-nt
lu.mJwU -t.v,-k:t,fi rn.t.i';4.?;v :: .J nd; ;uiU-..a":it?r:;U.i:fl Ut uow.a ;aun:iftv . -; " V - : ViC V;-d;.tir-;;:lbc''d.ev wlu'e: ha m Um iv --a ' ;i!td i!'Ve-
' s.u v i't-n.nt'i i .,.a'i'i:ii.vi. : ', - : - : V' ' -join var io veuj, ?aid l.fii.i .t'ssj pe- ( . . ' : i .: -s ,;r . . : ii -fPf vpPp, i v.rns i hf n U'r t -latthW fHiyir : -;a.l odiceoi l!te rafaer, vwiiut ts.tisf- : u. ... . iu
. s,..t .. M,tt. i nn. , ;- . . . . ; , it ; .,,, ,tcoouha-to the lumW 1 icn si. i.i.ttius (.u r,i ; . ( , i
: J(1,m-.-:,..s i.m A , , . , ,. 1J:ij;1,U;- -- .i .- "y ; portion, t-f.-tlj.ate mil U? inurr. - -s -i0l,i ' " . - :.J
Afcwf:.:t,l-.,eKV-;,i.r; :.PP
: . w,wt iv, iao!W::s -,i tW pi r' : 1 u s v "vm
- . i m- . i vi.-. , '': :( '..Vi" t..... ;i;:v.j;hr.::a:'v.ii , ;: "a -'. '"l.:7-iI'"y''rT-r'' f . v.. r: -i. m-rtl.viAyr
us'iSit'4t iif ijifi:'- i.a'n, ( tlie -an
si'! tr tbi's rt-aji'-ion. of t-itis.
Otviili M ir-.i .1. u rrrt y.t;l HtlHU t ) frisrht
A fai-.w't.f jt.r Ui-i'.a.tli.l Jirii-V t ' ''..-.;
l" . Wiih yi T, J -.i ierj"iv6. V;
Yiiti cursor! tn jj ''s'- ;
In' if .m. H.!zt:ln!, tt;;:-tiT PiP-P
On n jr.va, rv- yu;? h n'l.i. : J , : ';.;
Kur M.i'.-'vi' airt't it . ' - ..'."'
F.r i:vn'y .:x'- r as-iv a''lftr!i.t, .".. : - ;
T. Tin ti;-- -a I it-. ;
A.i I l -j.-.: i. -.!...-: Va
- But l!i re ' :-ft..i!vsir . S VV; 't-: 1 'V i--M "!' "
JW' riVi-! . (H.i iiJ t-.l.m- .l.r-u' i.fit, '
, Wri.i Imvcn'l Jit'l Onir 'V .:
Tiny kin-.v- I.. Ii 1. '-i.
roR Tin: Mir. an. - t:r.F.
" - ,...'; t '.. .. .' . ; ,-
not letpaire ihe j lU ie. if Z'.t 5cc.? !
!e a:t.fi-eeil3e:;y
: . , : V. dctertmne to:; ;r.- mttj the;, m.m takiii adnmtae .JU; : 'Ai.. .pl A . U .-, ; IU-n r ese ntii t i e to V,
lv-.lfvc-ii" 1 airs. -; - : V -i..: . . : . . v- - ;-5. .:. - -v., :. ,v,- i.wiu,i; t. i4ii.-:ii vrs a:u.; a ut.- Ki a ies:ai- !:
?lP--P:.-Ilrtx meSirr.-aa? i ' .tie; eperiene? nnafr ttie o.ner ; : .-, v.. 'it;W:. -s-Afrt:! i n hireYh
-rv'Jp
Pi Frcsfti
:yuV-atlh; ' and ?cTh or! battle-lliAKfi
M i .i . , . w , , i! . i rt ( i th,-o vho ia. ke her I i.vj. . ..'aim propem as s.cu.e, i.y-ci 0 llf i'tf)f. vV.nl j-l iod, v. e c uviv , .
.. . :od.(,w:iuU)nto nmn.d i(rVo:e for jneniH-r, of both bran-, - f;.,,J r. . I, ; ; ,:. ' ; Slhfei.nti iI;t:eon ni6V.ntW.ifVi-a ;, ..;:1-f". P .. p'p'-;-
P-p. x.'P-r. faxxJiWA-tW V'--PP,' ie . -'l'v-ai "
t:.b Mat " . i . -.1... . - .- -v. ' ca :i i;i'i; vvMioratiofL'meaan.: M
: 1 U b:is-itv-;.i: u . - f : "..''V.' J . : .-ii .ii P:-iPP.-'.-r.;- " eAelx ytfoanTfV.-i!. 'in hit-rift liv v!hi tav? 'Aa I:MvVa,l-n-.U:jne-4eo1.le.n4 : ya-'-.':;
- . . t "H 1. ' I"' '"' Ill I
1 . f . - ...'-' - i .
ie 7tr;rijM:.;ifc;--;hift''' hati Imp- .
P. ri : 'i j i rt i r n e? t.( tiri,,.ti;u 1-1 h &V as j i ; k
'.by.-'j bbi;v.n!.h'i n' of rr-xonn.
uc 'b' reafa iit ot Ihe IIolv -
l!elift'fy I'll"'!" fa stii fr-rata il.wr. ; .w, ij. tCicrppc.'.tb 1th? '
. vi'lilV'-rnud Wa-ji.".l'yK.)t it. a I'v.t ; '; ''th.1'' . . ' ' '.
e o-d j bii ; i a: y Kph
l rjt'r with me tb:i. iM.-io!' - . "
:r '!:' beii' vinr n::d icpnt-..: ,
P v w.r-d tbri iitr'i ibi- art ii'v
! 1.-... . T ...I !. . i
i u-i :,r,.:.i-...r:-.;' -. i l . -. r ti:"ji; -it;;!
ih.tt iu.Jiv 1:1 :A.;rr-i.'i toi"--ir;V-. ' - vernmenfj it wti! f b frond I olr
thereof, A th ulas Wunfid bv J I PPPPP
eitr-npte, and was keen to work,- . . . :VPPPUPPPPP.
h::: livjeontentd iuidrv.ercs anX the '. .
ir-.tcirirrrr;:,,,!;.,, jfi,tt'rs hwxrts;-cr.:iUarixHlVcr-nJ;17 rj l.,0 cpt in ihc rlrci'mn of Cunetr. , o.f:no Co.ti'n wo;;r ob-4 ; u ! ir ( ii-io . recfiwi -'iu leh-r- ,
P .nv1u.li;,ci.KU,ruh:i;, uii-ine,. Ye Vhe c:ia:i-: y -,;r cp-U'pea
r ; ' i '.AM1' 1', .7n,t ifw fci' i :of .afu.tNH'i -tha-. tot) j!C mceitv of Ahi-.n .isb , ' ' ' 'i'y
)l.(n.r,,X?',t lrrevfb inkVaoun, were ivl-.J to our.J. h j,,;. j-jllhat are raade ail around hioll! Mnr;Uv 1 -W s 3vxxf -I(v isl , ' ' v .
j:.::;:-:..M.nianjpMk bcci.r:.!. yc,it!rra:al houvdth r-rt ihe IW-. p, op'.i- oy ibe siiy.il mi'-rby i:t"t "Vjf pfJ." mo wr4l V' -f ! Hrl a-tire SciUtors that : P(r i'r " ; J.herffe xvi;h me. that tho--o T. " ; v
r . ' : "!"- --:V"';'-V"- - V-S?.:U of Ap-uI, tr.rnan'sand,eOi vtrtoi acMr.pra-' ;j(,.J,)(1,fr r M V.a .amtr.d.ncrX pok iof.o? M.aii kter- M)uj Mi- r fj,,e Lhurcii ot C a, t. ..hr o r ronu bdici in
TptheMiiie, kimCto twtxirrr i( "'Wmid Iiow it NY; is obtain-; V ''."-;(J ' ''WQS'iiVvs
I . " ' ; ,:--":Thei0ffcWgr thoWc.J; !" ti rte.tdctciafimthn frre-ded. Theatre ll.uic hacbbeeriburn-- ' . M V;-? -J- ;-r
I That -tWs the' veiic-wa afknui,.dlu,sl fi . r : 1 v4 , , . .1 . cai;s-o;ht.:s in i.i ciav pA-Vaxv'
' ' - ii rVn ; rv-t - i ' . ' - -f H''of oaehcountv, not xeecd i.- rn V,ow:.,,and nrojxiMJ o;i were made 'r .4 . . , . 1 ; u'ei for ;nn cars to coae fit n- "in x, .vc.s i. , , n .c.a..n .aicn,e .- ::,.'A;;-.;:,v.-.:
j - , UunvUc.ot.i.A. . . . : - ... ; , , ' . ! Vupc it be -ranted ttAt t he. tax.v i-hi u,muui.p. n 37 'Roaians v n -ift? . , . IV he ;:-u r w I h nfe thatthe d - ;
000 (ertofGuta Pwcl'W ',a.?.';?. 'l!-'rt,ot Hallux, on the JStbJlmitam..t a -u-nUa.t ttMW f -ja-0.,j ,hv. ..'.j.i-i t(?( ihk!) good ten-c -and pMr-m.jtolhtrxc.or.dincie.it or r.-!ft..me,tra 'coule.sMons ol fniih,-S.V., . . -. .
V '.V frpro the loot oCOilr'J' '' h'i,cli toVnfcrr,. to furm a' Con- Julio direJ ti'f ,boa.W..a BasSit j ,ij.elv oVe'rioc J ;.5a'dfe.; ftjuiViiTyiiafeg "-P P,
I. Trty itttlUti". -I!..- tl dilution utKWjlatioato.heloeati.i ,1,-y . at this ,,.,! ifi fo' vo:, iWj jy til ,,-c Cu.stitutiou. , . , f '! be tnlr.ed ChV,!,,' 'into 1; .
r lssecmnti. -. t rute vva, governed utitil j i"t-1 a Cvinuoa. bT uly.j. vte- Son;i!ors ar,d FreelISp
1" ll,rit, bv A'.iW.'CraveSiS WtShtLnmks-.Wfet-f thr t.on; Mill rrta.nws the power m the , ' ...vT-LikM V
m : x ; v;, . ui. IMU..Q.U uoiuii uci- irui. i i.vi icu ii .jiicifu. .luciia ai,; ijtu i ..t r?.r . ;..-. . - ; i '.-""; -. i -,t i . ' : r I : 1 ...,, , '' f : ' '.,!
I"'? tf; ro vote.jv.t.e, r.y. -e ,Vc -uoe a?rfe mthe;Mnt ,va fl,r ,h-vconi -.Wc: "l VnVfcw' : ' -
Chief Engineer of the Crolon Atiue
; duct works.- r. vrr. : - ; j
j:aVashingtorim incctno rfP-" t be .an oa,th that thy
Pm
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view