North Carolina Newspapers

    V i.
0
"4
m a
CZal
' J
' !-
R r"To
LY Ln
It
J :
0 '
'
'I
v
):
i
AFAM1LV NEWS:?APE3 DEVOTED TO P 0 L l.T t C S. BELlftlOa, ED li CAT 10 A,'. INTER SjA.'jfi FBt) V EMEU T S, .AS Rl D !H T i?P E, S C1ENC ii fQr EtGM A HP DOMES TIC NEW S, AND GEH tBA U,TEL LICENCE. ,
Vol.ii-.o.o 'f AsSII'K V-I h I SO t:.YO.WJ$ tOi:yTVC;iO"SlBSDA V. A3JSST 27; rs'5'i. ') WH 0" IITS 0. 57 4":-
JL, lJi 3-1 1
vTIlc Sabbat!).
lY YY- onritw hvt p-vity- and kind- Of i boh! rosilt., tlipoilinn,Mio:i wiadd Yive h';cn ieHod ar. ! iri-
wjlimv m::Lm..if.t$i in, in mm :. -
7 ' Inr I Ui u rts. ( l ;n rrr v - I ord . .
- KDiTOK AM) VIU yVWWAOW, ,:. Y - l.V' Jrr, I ::iviv.vl iN'?;v:i--i.,-'('v-r,!-.v vvt;v.our' no-woa noorvoc. ;:;rn r:.e ..Moxavm ar,. uniphauny waited c rt, an 1 i...t Truer li'u t, haneo1i;.r l rurof ,uaMir
T2 n-T r - lr - - Thr :-:ih'ialh. Y Y t'-'Y otin'iy, to iVitMYtSai of YYiiYk K r V en'relii seU! p,- j a a py. in Mdi c ipnclty, 1 ami rotVrn.v vouM then !o iakIi u l:!:ua: of IJoil'b'ir .J'uijn Komily; - Vict- '
ThMtiS'T' ' ofj" r a .-"'t-s 'i i.vrrvt.roa;ll A'.- C'hri'if rfitr, v.ukU U-'Uva' ''.i.'-rn w.b1 ha far U- !onr. tol-f. !u- ri- i t-fiv- i'-N;.;p,or .nwr, ul rov. iho cmIv hop, r!;.ir,rt Kor, Nr Jnnr L. K Urucr: "..' .
r,Vj ir.-wji.-j ijr. ","' V; i'.c'i'an. . fJ is mr!.j ! : lY. i''V. an 1. r- !istj-c ft 1 i-tvlj.itl" ii -.-:icih i!I h ii Mo-vi-mh -liy-ifn iliould c U,to Vc:yllor tY xi'fiir-sj of of ino'iarrliy'atKi .h ut.srn i. to-s!tp Ln.w Cr-imvorih, ir Qcorc l. Tur-, ; .
i.WmJow, iVnif M,'.':m as ; :, a itn 1 'K-'t!!i . ."i-fi"T tnp'X". J, A ::K J i, I a i1"1-' J.M"i'tMi.aC f s ir-ol. (jo f.iiis--:i'tv upi-ii ii.r u-.,t, ,i::i(irin! :U .m u.,n;--. j: vr;ti t ca -aj.,i- 'j't H-m. l-ini tint i yu51- .
!. Yi?v r:.fi- f.'i- iii:;ti :irtvii"f n h.. !j c! I3 i. p:,:r . i- J 1 -t-orut.o ;vky a;-. ..V'-.. i:.-.-1 'n .
I IT
mr)i
T
for
8
- irci
Ui irt 11 ill. r, H'l i .-I i'5 11 -t r
1 "'"i'n are .ith if?..; J a
rc he! rr.riL: fir: liV. ft (v uit'jf m im
I J M! ii' f.ir i'.i k Jji-l Ji f t 1 i-iit I
f 1 r,( 1 '"'i '.-Hi! 1 n-s t'n-, i.nr. tirf JStr 'ft'iu T.mi: S.r i 1
1 i r ' ' " i1
- ?i.-;is'YT'. lYlt': ,;m upon Ih, ; cr uurid m c:. ' t:tr V. 1 1 a t:n!,i! ir-iA ou-.-Yr- i-i pr.i.-.ft'l:: . Wilis. t::. Sir; T,':r..r ".raH,PST
r.i in'!.-'.f"-u a!.! iriijc.- , AYN'iri -(- mi m. C'Y-. J'tr '''' Vfr- lifU v-'w nppYm-! to ft I Yt i ' c Jiitr;;Icn U-r , t r jto-."-1 jr.-n-,:' o. luist-iaMf ff.V.'r., JinI '.irf ?ir
r - :!,c-I.Vl.u it, t,! t'.y Si!-, tidi ilu-YmlVn, a a ir: .a' lOit y. 1 .;nrU;rr -i!;. ht-r -'-u-;n-;hYcrij:T 'j! art ut -p',nt Kuu Ln! hY;harira it- tl.jt l!isi-r? rr hr. rrlni-ck jNiIIik-Iv. .Yv1 Sir Jai.
hatii '1 .1 rr !io:4"' i.i 0:1 wd Yf,ivf'r u, d.j Nia'.ir.i ;vo It. Vci'is in Hi '1 horimc;it, though t JaranlJecciY, iiailln lh.u, a- uiir r.i vr.cial ai:It..r- I'.irl.r; tir v .jnMl. Ainitr-rn: S.t
T ! Y :r '.'! L'i. r ilrr j-i; Yi- . r7,t):a J rit'- nbiuVjl'a' IY!Y, v"''"- .wr'jii:r'" u-- " Iw' louy f ,...-t.rh pA3a;-it:.r? ihTio: it.irv (OC'1" "o Y'nr. "nio:a 1- j. i',.; . ;-4.r:-4,j..vfTruun.
' - r-rr 1 i !, -J s- p :jY. T!"e S-JAi-d-vY to m!!v tV- CM V.(-I in' hi :ir''- ' Y - - au'Iai f..r it wn. I ,V.r. nt'Jicr
T. W.TVVI.'t)::,,. ,gr .i,f,if,, ib.Yi-i v'ivi!., - o it prr.yovH ;'i-f of fa: .i i. p;iANLi.tf. 'm 1 ex i 1 , x. ; .. . - sl Yu oi-:i;i iiw;, rate f i;ati,, Y pais
lo-ntvof II . - . " 1 vio i'4. iot-v.r', t. it !Y,:io;v.!' "r. th. i: jUh'smi: -.' ruiiU'., h uq, Wx "r a few rt'hti-
i.n. ; !i it ? .Lup.nl;y UiHruwn I't.i of hi-p r of r.i n hvuMIx-' ffig'p & 'C- - ,A,as )"YlM Y" hat oi a j-.i.t
f.M theii'ii.hpt.rr-. tin . .it''.' ;a ' ff w-' t r; A. J. 1. V Vkton'.
Mr Y. 1. YMi.
jf Alb itiv. !m ;; r: t ( 1 li; ui tt. .N ; r ft,
10.
ft f
Vllllaui TIioiiijMon, f r !'
A. St. Hrulit-j l, r i r . V
V. IK. I'alitirr, V.Y.f : -l H . . i,,
' William Jfiii . it r ,
1 ? c . itv. ,
lV !,r.v llli'.'isf.V- '
III! IS. tlri rlM. i.r U.l .Pr..
N. . II. ii!i:il. : i . r.!,. r
J. CY Wfiiltmi, i-tr ..: !!.- '
, Kijilc)' cV rjilltm, f..f II it!, r-.a.
.luliil lr. IrVnOii, iw 51.ic.ii, . i
11. I'Mr'inlfi' i.ir I. i -i
I. l4'iiln;nl J ji i'i '
Hlmlf nrr'fj-il . ''II .if f XUi ("i
.M i ri.tjro lir.ll , .l':liwr;f"i'?' il
.M. I-.; .sl; l '-i I ".
'"", " ' '' I" .. - " : -
: A 1(11, '11,-k ' x .. .fl.-.r.ttvlrtf.HllI 'i
; 1.it.'r4 'I -I nit Hi irr, I ; ' I .'t'
1i. rill; I).-. tU
H.'Jl.Wlfl..!!,
f ii, ti .Ii. i ii H
11 i-i ir.l-I'.ui-t.il.K
Ar'ut
Jiiilh.t, fir un).iv In! f. 1 1 "o-1 ( H f v I
f..r )-r .... r.,.
r n'll'.i.' t
ii'IJ.-Cj. ,11 1.. ),"J
.ion.
low
OVCi
hrv. cnnct!(nviv4,.! oau.'uvor t(-Mrpusi road Yr hr Chnu-i'Ur Ivf. I ln. M
J:r o ty lath' r jin l'f 'ir i:ua-.nl UrYl: M.Y'or f lit. Hon: .T
YtYiiX'Y an.l ilh-.r ni) ;v.un oi. f. S:n..!,; AMi y 0 n"-!i!t lit. lion,
thtir fru1! u..s thv .?!" t f'. n.-- in- . A.iit. !.t '1; SiY.-itor t -oik .il, II.
I. r,
nl-! .
I; , ti m
: v t
' v i 1 n IT). i.i
-1
r.x
Iitj-w I'.iiifrV wivrr,ii;.
T,(. l!U-:l-!-l
1K-:jm'-i in.- - , io r.v; -MLf.i L'Y tniri.on, aiui.:'h ru.' w.w rua- , ; tr?" pri m Ui:-c!f, j trp-n .! tj iu'!.i. Unl t S:u :rJ'';. Y Vrs.itin on- llwl.t. IY-l - S v
if :. ' . tvv,.i H( ..-.t, v.m M Iru- no c t w 1'ich u ci;in'l on FrZ ;'ZVt'i? 'it YK' ll':U l'"t" Ju ot N,,uVr ;)1ui pwJ a Yr 011 -o'n: T;,, .t )ZwU Y an olilnni:
!v! "sin ! N ili!atli7 t.-ulXilL Y' i.t I r.irtullv. ihrytr- g!Y-.:Y-' ? t J .VM ma i:u-lf 'iHabi.:i.l.itU tt l.ir.i; lion.- ':i th.r-hY v:vu -!i :.-aT. :y' i- -oYt., If lYth-'
! o .saN'i-iMi t!i' :k ! ! iYloo t'. ;t; if,!'r -::i tiu ,T CoTT :uft ti fi'l-t hv Hi' ur Heine anu Vh iu ilY metoy. c all vv iioallv iscio.. 1 1 c i. frp.'1 Y?,-- 1 rtiH '.u, v 1" w t. ' :a!i!. nr uritwr ilvl.". , .
Y.-. ' L t 14-. I- 'i ,t: V, tt.. ' i r,. 4;i 1 now th iHlif ho it was. hurry- ' ;,v."S.v.T-rT'" c Y ' htl! l.cY ''ileal-..? ;.cvL-u' 1 .1 ivw uonY to uml Y, trY 1 thf.a, riiiil lh- t,h wwrw ( ..i.ti c, t aI1i nr--
ifi't, iip .)!'. 1. i ti v!. I.'I ha ru iiirv.ithunut.rapY.lv towu-Js tho 'hi-ir lnfolin:: lo-TirjrKui ..t I'ihu.--'he 'v;m of atu--..Ya -i: hi c 'iiini- ti. trvt 'lY 1iwm:i . .1?, -j , .(j Y , : ri!lru t Yipai t
it-i 'titu r-. a. i ,'-' 'U prt cop; YIN! Th V'ni wf-s-iihl- at 01V00 V1', fbu. .iy ami Ty Yiy ' Yt. -ion tf (YrjunYiv ll.ois U -Y:ifti.i'j h, i)Y 'Yn;i;,r ( I 1-Y-Yu tu i of Y 1 1 , ' Y. ; . . '.hi aut- ootitYu ntig; . .'
'ii-h'wvi'.a.fY -sil-:i!i N flrop;YI t!.o oars. at h.nn tu or to "n.oallYiii rultivT "finallv ,i .1 tY '- l i!"'Yvjuvn in li'o v. ir.'.ui. - Hi ' iirii n.' Yyv V o:! I, ".t, h.ir.iy -Y ia iiJ.- juimhi.. Thf yhnh"1 '
(() ,f. a 1 ! h'i-Y'r 'hie ".tV-; liivlt hnv1 moroy'o'i !ioint" Hich t-U n' of t lit lollp'.af oaln'r-. ''.loohi (1 th,''iij!:Y -iior ot tht ropr:oUJu.Ui,r3y. aivl l ;Yio i a "!oti . ;:a- !-,". rj ,iM irdij roaniion )!aor. v
iiV,l.i! o.rl) .iMi.ii,; a Ymi iill-ui j t. I h j1 I of tl Y o ni i. r'o 1 i' MV. - w d ca.ltt. ( a in' nt v R- i no-, otlla if aliioU' luU iu 4,. -, . l.Y(". Ii.a'.ll Im.iS ro ,oi.v
T7 Yo vTiM'.-H, l,y V .iv) ui h. 'tonth, an Jhi.'r i'noru ,c:'i ' 1,-J Sprtaiirn p, tf t c u no r,f i!io prio:i-; poi tthqYppo ii!o;Y . i v u h h .i p!.n iwj'J; tho 1 .u r,t,,i t,f tj.o , '
'Mt'.Y n-vt u p-ui.- Uif'-Iat.oi .-f tlii- pYYiYY.-onv Whoa iwy' Y . - ;,r'"';rA ' ' - , nYni, the ):)ohn Ja.l to t ho ur 'H1 0." oin; J ;pi -,., i,rh-. JUr of ,
uhL W.m mm.' .1 a ;.,-..! n-xv.v r- 'x-ad in -t J iii ryhj) viijjii: "( It- " v yVv;vV : l-;J;nii.,v.. .Pomhv in uilytw a (Xiv(i' Tiii Y ioaU r'u r 1 ms- .is -
m' ji.i tp.l- ; ; a : YY. 1",' Yap nri if(MU'..,t j; Ti'U JorY ''.loo you woro ' j I''i ' Yy 4h r.yun, ih.t; thA laLhi im-ct in a;'ta ii of ct'!. 1ij !- : niaptM'
.pio: lY I - Y.Y.ri;arY Yil-jSno' io'r J caoviYr "m" fatuiv';" 1 r !.; X ( 'U JtuirtY :ry ai. Y outiMifo. 1 i-. : ! I Y- ''Y.'iy.i: i .
i i!'orVht' af oTii Vw-Y.Ii :u,,;' HsxYWMnj.sYiYni, oia . r-w.ilin , t!rvif " -f-Y'Y- ' ' 4 " 4r.irco ( y- c In wmi i:jn'.'l..K.rY tuoir if aY'i 1 1 . -fY-f.i h;
'. Lf-pirr- the- t,YV;!i . LJv. Wo 1 , ,V r j. , v, -V, yinrY (a ? YTa-vsv'..v, 'YYcih l'r.Iiv.f.. h, 'v'ai-u u ,11 t." ' 2-:iriM-. -I. ; AY'n-' tf''v -Y
::vY:
ill i"i .'ivYro r''l .t iY-r of ;iu ' A j,;,. j x-'Y ;.u,0;t)Tn"rJ n ho.i- . J- , - 1 ijiry. ; f r v c i i-J fju. - a.va o'
-Aiuhh to iv!t V'lv!:i alt ,! Nyt Von.Y-r.v.1 kv 'af-lp koo" u jvy m 1', j yV.- ; ; Vj1.1' lypi .ev. oa Yj't nYlV
ho tY oUcM.iy'iu ;-n, v-pevioh ..v,.,, f r-rrif.Iv JliV!;:VJ X'hfi vri 1 T' 'il1' !iIsr-." " Y. :-V( -"u ifU ulti haiaY -u'co; -hat. Vif'vV
u'.mm r;.:s i!a Cvus I to tY -. ;,ur!ll h, Yuu.je V;M 'fi- Jirn fvj , ;Y; - ;.Yo-Yy, dp.au' tho niit, he w.'n cn- (
-v:- -tt;:; I tiia-: Vi lihinp1 r.f a'' i, or tho r!jr'-'fi! . ' l-hnw 'l'!n ' ;V L J-'1 : .IVnliY.'f forr.oiy m !v iul, ao.l ooeioi.AfY
- T'f o- : Y.-": 1 honnl'thv Lofl
1-' :l.;v. a: i . . n h imtY'i-n., ih; 1" of hN ;ih!'"-t ot-
,..-f: iir .tt! o l.j-j Iinl'.A J 'ot Vji if-
rnY; a'-. 1-1 lY-vM ilii'hP i-i',
. ,.M;iAf PY ' .y ,
rOK'JSil Hir,C:.l.HfHrf H a-Y: vav AY. as,vMl '
'"a. I.":A ric. Chi -.oriioh!,
I jtlif i Jr;iniil( ,I.
4llUII .iw nl , ' " 1
jn-t.i" V 1 1. !-. i' 1 1 1 1
"'-l.::!i""
- I.
A t--'Yf-Y .
'! l ,( HI 1 M, ("J I n ,'iDJ l III' .!,, K .t-r,
v ;a" !i ! ; .
I ; 1 1
1 .1, j . : ! 1 i - .
'on r4 .1
Y'f-h.i.Y v.'.r h - 1:
- ; 1 1 : v
H.?..l; lLAVfc-i Y. 'X'.'.vljfl-'1 rtw;ififh Y;o almost iIcIirYis-'t-" . 'Whon 1 iat i nVf. 1 I. ut,t.l o'm- ;f..JMi.i. ;tii.Yt'o.- u Hilui
I ll .t' .1 l! J'M il " 1 "1
'h,r i! I'.- "i 1 i - .
V
.nr..
111 I p;.1
.u: I'll K;J,..VY , . ;t,..-l;(, ,i' LP)- vfYY '' :'t':":H,1'l -!H On-i.l" joj. Hi npiiov' -va-.i'-t-' r:joX;yii;::'.Ti.a (fi,;- -v , ; ,jt f. 1; ).(J. t f, 1 r.. .m! Stanly,
i- r -xY- 1 kYV "i"u 7rM V'Ai v!. i r ''! "'2!,'p.; M.'J1"1' j rJ V -'n -rnt.-d tin-ivpr: . 1 nta:hns Taft'!.- itnl iair- fin orsvi1-. of iht ('n , , , ij; Wnlpolo. U. l'lowtliMt,
riho'? 4- In. ',cr YY'ii Mr jVf' vtr; -;";"- ''n' HhJY' YiLY YthfY (kYvv:iaacat hy liov. 1 fil-J'al-ioo ii 1 f I - u n f.!a -k at- WYlYm jhn.M T . Sir- .A. .1. 'l.
S nvi,v-nt if-T vijir, t"ti ' VYt it ii'rl NVl'f Y 'fn , 1 'Y'lIY- , v. ha t 15- u. ihit Jlwi-t i, JnJ? 5 OI " 1 0 , Y jf 1 otl.u v.hr :iYit Y
i'lfj-i.)4 'J! Yv-V..f " '. t . Y .1 1 1 -- '1tiif.i j-f.jfl' ilp.t o.Y:,i4 a! lalf iiY rutif- 'a a:i I lh'-r rtai"Tr:i; 1 :s.l J''1 '':i'- '- aM th. f. U:--.i , i a fair f:"iKatii:iilv .of
I n M.vi" v. , 'Y, ;''Y-f r, f-; -rf f nvoOit:it-oiip!ii 1:. f'jutr-() nir-jin.. ooipn.iTiM' Mhjh i.ail ot,i t..K-ratMt , .:,-u --ooj
.'...i.v -"-' : " . i.Y;. at .vhl..l 4YY.-'Y 'he .isirt.ri r. ,il- ! t:v- I:h-par" .hv? irn ;,'; t rio.
:!h n Y'.i. h. !, to-" vrv- Y. .SiH-'.-ii.VTin' ln! !Yip.rit Yi: vxv-iru.juf ft,(-i)t'--, 1 f i..' ."luat nl-f) iiiv.nNirt :fV-lV. ! ;u!ri .l""l ,J
Y-.;vJi.'..-l uh ,! mI'iV- Vollowin YV.n a! :: io.t: tYtho Socrs-1 ' 'V ';M.r ', t Xi'aiv! i)riJ;a;H Ycuii1ohofali'U.n h'lt ha - v.nco Yc-'1' clrujaicr anl hio-h- of re
Th-
t.-r ::n.
h' i,-,"h, a'. , f.l'lhr taY"
i.! s;.r- - "i'lu'ii'i ; ."i' 'I;-.;,,..
1.. a- i.r.1 iii -I ith llm v ui" tli"
1
) 1 ... I h v t -
I - ill 1 A I ll I , I
H 1. 0i v . -in , -u. I K . .tli v 1 i'. i.i. .
.; Til llM-T-iiLV.-ru n.'l j.- , I ,
' ' ' :;', :
i n ' .'1 ' i" . ' ' ' 1 t
.U I'. 1. 1' .v ' . I '1 s n
1 ,n t a iii t .no i-i :' 1 w 1
r .1 . 11 w . 1 .1 1 .!,'
I, it -riv.- t!i i. l'u- ' !' ''A ;: -lu'U
H iw. !l U C M,. !.- i '.W ;, ,
MifiuM 1I1 -tf. :m'. v .-,! !.. .!, ,
?..mi wiMil.V,. ...!.,: (; '
D.cj li'.U't I 1 U '
Til ll.'.li.' 'V II ild'T " '..II' . v;
AN llll I -.- t Vl.l'. V '. il, r
Si.n,:n 'l !.; I.0111 -!i;.ft: t. Kiirc;
AV '.ii'..- il:.' o.xrtli i IV !: I l -'t: r..1'1 .
, Vi I I I.. .r no i:.'f lull thmo,
'J'l.r.iiijlit!' i .'U.x- ' Mt Vii. v r. -." 1:
NfM'. u luvi-. I h'm ' " n:i...
M irl.tv 1 1 iit' 1 1 1 t i 1 K
( Oil ttiv !. .ii ! 1 j lis. 1 7 1 i
' .nliiul n. . -,i '1 1 ' ' ,
Ut HV li;i:i-:l! V :iv. '. . ..',
T! w iili .u'".l.' t('.n..t iv ..
. ' w It. . r. ' -m! ' v " '
U Mil irt.v U l- - t'.' ;!.
Viul il i ri U u mi .
. . ." ' i ' .
Vr w 1 '.I. vr Vir.' u i.iif!
- mi a my i. k I i' ur- .
Nu.v I I .-liiv. ' r. uf. j
A I n.' tiu -c f'j lU'in. . 1 :
1 . ' "
I Ut i l.iy iHH'a:;;iii ss;
Tin n !-tJf'Ti -: ' .1 ) !"' ;
O11 I Ui n.vli-t- i : "
i.nv-Ei i! .11 It' an 1 T i1. 11.
w.-Yv,' o'ui- la-.u: to pr.ixif nrY J.i.port for :hYp;v ' Jir, wu-h YYY ti--" J"i Y't' ptiIUir-i-tor-. (;ino: in.!i' strcn-tK. iroui tLo 1 iiVjr '.itiojj iu ;,,lt l'UtaY, I i!Yji.-i! nf use r t.wu an'so.rfy -trprior t ii
4 . ''Y. ;' ' ,x ,(..Hi .tt jho-ann'fvt rJrV'of ihi .pr)v I'O 4.-;lMVn:F,'; iiu;i,.-(Y V in'-t toMla; n xii Oow-i'i, ho r.p tothat "Vdrt il a, pnhh-ho.h'm low uonl l(y ii th'- ll-i;.- u 1 'I, .it lYiJairi,
L. 1 h. -"'As i .cv M.r.V; ri':io iu;j!)-i-nT"jpilii'4. V-n.ivoiy ruiayoral.ly : poaYh had -p-r .Uxl in attrihutiitc 'l's p('.!lo.. -.Th-- Yu-" of JN r !,r,rh in th loitr, ami ' Piuliar';! w1.arv
I'm u' a...;,.1 w'.iy. . .fj; f. i i o.Y'ii',to h ; iy , -iuou-n' I V'i;rh(Hit' "liio YiY;th :iY iuvU.ivjC oi tlo -1-1. .to (;iomou:Y . H.ai .l M IV r . r-riJt oftlr h-lj-w- -uaV r.'an-l l!.t- orhr anM ih-oornm
Y- Y 1 H. - r- ViV, " '-;). ;i:p',-. : v.lu.m - Yrao- o Y Y;o;ilti7f 'th-S:Yc. r a.,1, )iYi5tCut iley, Ah'l h,:Yo as liiat la' rn,T:.'jni: poiaa:!-o " nfv:ir Li,.pti( H.JJ, an' roaiJ
1 h? oil Y nV j.'Y "ihh'a.;,: 1 ';a.,i :r..,uo.(!'t:nh'i- r at,-piuih'j; aia1 (bojinitljt; 'jaat - lajr, lutlo lYuht that tho ijut)i ta;,?il Jrxitao k.iy 1! .rci : i!r '1 t ho-o , Ib C-la!y.-
h - n VY o.l ho,-,' J t.,r, tMC- VY c 1 x'uVlituti-nt ni jlf-'alf V.lnr.tit, !p Us tIo'notti-1- Map,ucr 1 : Jt. Juiu-v'. ,fr. . Y aaYrr--" lly :i-
j; h il- t." V ' ,;;,.::,. .Y ta .I.irY''- lr Yt :ti l'S;:itt on;aY'v'l Y" "'Y';1 nhpr.Y')imy nt for hfo. . - Y Hi Y 1 Uf. V'-::S PaYxri ,J 1: '.: . li.f,h;- faci in :tjnr
.1" h";,v 10 of tho r',1 Y. ' : n V,'Y?. I u i!h tho 'ft '1'!ict.;i sale aud' u"-vJ ' i hi n Y qi.ito a diilt . t r.r o hY wont in -V r s T) -'.'Utal Y Yur . ilui'-: ho i af the INrlpjr.
' Y' Y o: ilio 1 ! r rw-ii rY,.ji:i, a 'ol 1:2 K' Jti.'Y lYiY,I'.f,ii I' fo.- uivYr hY Yo.-vr.i'liaih k. ' r a.i 1 a ilotr. ha 1 uoVhi t'oiv I(";ljrYh Kr-p'-f oM't'i I't n .-'j-. .v P Y iil ji f at all lohahV. '.
v. iii I Y " "l,oY,f tio !--' tvl p ,,: h; tho (-h Y .N. -i .''Y'"' ' YXVoio.oJiu'itlhM. l)vYn)qao:nt wh-T'S 'no whoinj-i at-.l Pt-or o.lj, r ( hnonuncr.t .wathir- ,
YoM-l'.oi t! ' U: ,.,'i'iui;. an' .-!;.)' f . , J t Yi' tiia . ''vn.i nl" iu" li .1! )ofaoy YoaI '"i.ttsii: lih bAi il Po. i 1: U ',U;pj n- ta oi Y!jr .iin:tn,i:f
4 Y -: 1 1 1 1 Y ,.; 5-Y'(" Y-' vM'J Y'Y j "1 ,t" ri( r! v.;:pu:ir:":i.ilf ' ' "nUCtHUIurn ' iv.tn.A-M .-(nontrif to ."let voil a-" -! "v'l'.V"1.? :pp'" J ?h Y lr t o.tio.,, o'a'o oftlY iiam-, .
N.r, :n.'iiih:i:;s:"r v th. .p'T'Y ' ..'. , ;'w j..', tlV- ' TY toY ;Y",rrp:ii:!cScir 1 V1 VV" !' '! 'V'1 uUk- rx u.U m:rril ;?r.Y-- of th. M,r p-Yvia:t h.MU-to'.Yr, irr
. f.iis- Y;:. Y:m -: oh uo.." ; n , ,V vlt, nii (in Yui. .1 ia iY- i :V -,Y f ' 1- j "J.K.Y'h" 1 f Y vni tf.a tY!v of h; J fY:o;.f jVi-i - Iri.). Y - -ui'iiln 1- rililiou to iho p'at f ios,-,
(Mo,iiY Yil S ,1 Yi.iiai MsYh - v.i". Y iv mM. - l'Y ' 1"" Y .'Y 1")1. ?j hV Llt h-.r"Y v.tY .n'i ij.t.j ' ''Vm- ia m ,r h- la "V- P -.It h.o aY:YKt'
k( ;,M ..-.Y a "! r vYy.a VvVV',,. Y:l.' J o 1" th, r- ,V 'v-.-"l !Yal vftVr.iC M - I)t- I'op...' illY in hi t nioMj'fonlYa 1 i:5 nigral l-iJ-V f WYht .r (l..,r v ; . 'j;Y lV.(i thjii'-t
( ; 1 1 1
l.-:.i
M a i.-Y i
j: Y;Y.
la'r Y'n
li'vn;. ' H
ri r
1 :io ,:
'i Y. cf
ri!!i
,f th-jhit of-If..
Ui.r.a'o. r r ol ri
i r' t tw ".v - V t-." '-.fl c'i i.i i-,
l'J w h" Y'on f, ;int th
itYU. o' J haaiaau on tho KoiY,: !''nivn,vi' 'sis, l!,,'UM P't. p-.rr, . Wiji.oat a cahiucu I
wnt'h-'i vlrf 'ruho l Mvtao'J.Y of I-YsuH-o.'ifihrtJdT honv Y.: .a,M, u iY A LY - ( ho pu f u' ( Wvc rUia at) h
.; . .. : : i :
iii-ii i,ir a calin.rit nor a utirlv-.-.'-
-Mppart :!..if u hi Y Yvop prafuli.t at- t vf i; t. .r Ik-It. "21 TY1' -th' th' o'llpi 1 1 Y jai tiYpojo-J la the iv.r.r- h Y : j1 ti ' ;t avor ,t .'a thorough ' h. i.i.V" Yt l-i u- ,J;2 ooaa
lv miiio p'VYiW ti:.Y7T .-ihi:; :o: h w-i'f al iv oxot oaY th it oi""'h L4;i ;)o. t!)C Y.t.r(! ,na Yui; 'Wi;oi'. - ' ;" ,. - - Yio. K A 1 h-.i'atrjLs uh'h.lacn.
"rlYu !Yh'.' - a n Ji ...Mnu ihY . jim ! 'i i i. l Y " - ll" a - vt r. a:. Do T omI.o it to MiY.LaY Y rt ut J j lUin-
.u: li 1 Y hiv h p .'"! '..;l'y Y: i'Y -,Y,v. h ( o hoa,h M-YpU4 ana-- n -YYruot.jY Y-Y ho -prio.h .lli w - Y a in! Yn:;-o;iaad. ?'' rj:sfh ... TV.nd'it-
1 1 1 1 I I 1
' 1 . a 0 . 1
"hi. tJ
.: a . vi mo ' i - n'i f. "hf n Oai !;""' i ' ! L i;0;MUui"'Ol Oi I a- p,..t i :i ...j v v 0,1 no.-. ; ;.': w: u v-y.,rs v u . :i':ii, fi t?.-, : t -.- :-- - ? - - --; ....T...v.....f ..,...,,..,,. , ..;Vl,.....: . , . , ii ,.M ... , . . lr- :
oa'i .;.ri :m pn -ja n" T- '-hv atoll' i:ao:.- ,':!ji".l to-' I U-Y'fo- Vf. I-1 aa'.u i.-Ji h:v YU t ftt-cL' ai o .tho In 4t .th".ori-t in tho! I I, imsiVhv-j Iri lau-U :J:2.oa'iai(, ;f n prJs ro; i.jrhrjjy w ell Tur a man
ll.hvi;i! i-vY fl uA -Y f hl;swV i ,; ' YY - Ytiif i 'h- o ?:Ct.V J:Voit' vY-rhl: loit-thtY aro iiicap thlvf of rQ- "h-itio p.vA hornh-; ai,. one m h: "f tt ;rjA 1 "Y . ''inY nY,
.mt.: - of pailt. t n'vi : pi JMYh'r.aia lor th- oAr -, iht Y'.h-.. I.- v,a i j.jnhr..tHi. t.YYy'af! vjuo'v:' td jf .1 "tYo. tla 'ir trirly- pKila- tr.'iu Yhil x -totr.I Vn. j' f r. 4.1 thiJJf-( a" Y . ; ; Yt;i.;rjHiiY .
hVt! h rY- - " r...,r;:M; ct!"-.:".:'' .iiiri.ili-iil ai:iri Tlmy -anY-- l.orl - Trun-; (jKi Ck-j 'r-IIoi ) -h, . 1 - . 'a',ii. t:- YiYY.f ottm -
'7f,"T .-rT" y-YYY-'Y''!' lliiiio aPJJ To- M pctatoiC he tnirraijiy T.yun'mci wtr fahtv- o'Y n "c:i!L-il an, Yiiha tit-'pf'rY( r'oj' the jfoWof Jh-rr: J.onL ii-m-sw . . ,::y , .' lj;iu,r- l
VSY anuih, r of II". " '"' yl .-Kvo'' ; .o'"; ;.l -d a Atl as nn iiYihiaini 011. Th"S tJ" 1 o1. niY.s ru l,( ra;h
oi?H,r IVol is . a-.li; j.! ..ijirif ano! ac
hYft! ih!r:n.r. ooj nnt!i hohYi
c hi.rho4. onh'f, fhouyh quite :
t-lt;or rian. r h- l)ulo n 'WHh-iV-
ooj':
. ;24llOCCUUUll. ''uYa-nt-. laahlr.ti total of r.0i)I vol-, iho ' cr'.m YipparahY uf iJcah;'iu1 K" piactYa! vY-w r..s'!hjuct:.hl -Ipnnv)nv.Yoi. t Yn.f.lj:.; S'p a!or.;;ut: Mr Yr. n.fY- 1Y( c (l-kYjvi r hs-
' YV'i Y")ToT17rr r.uV)"' - Tt'tiiat-s. l.ll Y(?i'Thhhs an I iio:i"Y!Ya;j an;r. oY oiichInco, tu')" S- not, a uatiini un,v i-rncti'-'hy lloyal coni:ui"o.a. ' Yf. ' -V ;!'. r an 1 hupr hi iclrij'if.an.l V. 'Y
hYtioYY.-iPooVi-u'i i..YY'r lVai.1xntY-uo ImYih! tf;'uU -Y) :o a;p;.-nYivno wa. arHar'l A wj-.cully; 1 il i with mrfivithulKr.f tY " Pnt iit!.c'ls fYn Hh.. v4) ,Y-l! .h'- j a 'v'Courts - .
.-:v"n (VfSiiv' .r 'nYl.fc :5u co-a-nit! r.i. I.'Yranc f.r crYnY of; flY- hYii onmY.Y a' Xipw uMion. ovu-cl-illy thorr ol the ohioav P-;?hnm( tY, oYlm t ..jtt-Y.ia;. .tt,;h -:w. 4!t( ui 4rj - ail . anlf pic4 . ,
'Y " ,l. V.,' l ' ,...,.;...;., li hY p' ."--'( i- ')Y;i;Yi r',u:Yn.',aT'h ' Ho. nrilr n tod o!aY. Tho act quicklvanil 'hrn. and the o!'( Mf.ri:i. a-i I iruu,,i-; a-amtK-tY cry ntj -
i;o iii',o.ii;:-i)i' Ii:". it C niui i': 11 " l. " ;- -r ' ' , ' - - . ', . , d .... ,v,i . i' , . t. r, . ....
, u'.' -PAY
' - : 0.' ,,.,..;..,.,.., ,n -',..' rt. s. .I.-1 to n.'CYia r. wt tho nViTt tf'.i' , oti' tl.ov arc mon-mii- 'i11'1'" m.rni- im.ii-, iu. 1.. ui.-nm- mmijio an" i-:)n:n"an trni
1 illo v V n C il 'wl titi- v:Mi!m L- 1 tr'raoat. hri Y-'ylo of cra;o,.- cratio;i:h"' uiiitio llj in nervous henctvliio iack vJYvV- 1 'oro. I hp p.c-rnr v.-"io: m pur p. .had nontiuol 1 'h:n!: the . .
:0in WiYornYrwil)-vYY' p'nt'd xan.. 1 -Y.L-jarrs h uv hiYY v. hilo ho ayi:iC'dYiaYYnt'ral thr'n piYiiy. necc-an to tinnUnd inH-the -p!. lYhmrm, !.!, fru! furir, w.Y.avMho r.orc of the ... ,
P, p-l,' irV-ifrM- un'v' Tho YncircuY-' '-Trlotal 'nuYh, r' tonnY tut .MY aPVa f f-in jv mpYto m. , " o-j(nM CM (h(o ..'.. aro hUly to in.tlor: ' , . . .
H-o-Vrkuv vV- iho npY-, H oY a- : .Y.YY-i-J .hiriirj thr aoatl'Y that i? wYnlyM-aoet- .YTkeJVYrh r.f. r aii-iin alhtlaV ' ' .-."is.-. - a'Yaad ni, o. , l-,rf fphII;. tin oM "
iV.,, DAiY.-n' -T' - - -I: vo- r Y HV211. 1 t::oo inc Y -tY- a tU.n ' of hi. ho n- YmtfiY.Y.. rYYr h-ad::;;: trapor- l-tolih' I 1 . a-i.ry. tZov ,' 'oa-i S'i. of. . !.- f p-.- rs.;-ik:iii rlc .
ilthrnr, an lY'.o vorv" Urs Y:i Y-, 'YY Ihhh ai. 1 -Yt -Yamov vo.iVJ Ythora lY?iai ma.at Y --.i.Y no.I :!r hrYia- or-i M-h t h--i .or. L-r, ti.-. v...- f. V, T; ., i(((a. I
!"!1Y "Vrrr-T hf; -Yoo tc 'ri-Y r-cn - lo-Ytoih "lh? a;aoYit,I l.ltothc V hY'-udt of the paituuilai- cf-fr thr inttitt ;.h-s m :.-.r.il. !r s.aipt aa nt.s rum; v 1, mk- a u j. ao pier, n . t:; JP ui ai,. 1fjW
" A clamlv in-nroaawaY'.-t tVw'gY- .dvid po-nr-iorX l,n .rau-a aricna ir.h!o a-';V Y S'io.P.fil -Mxliich ho wa ahouV'la iuuYr: nYho (JIopc an-l Apj.roh alvi-.) that. H vn. Mr' tood: .-hhrj of-,hai ;Y uf t ! rir .01, up, at,l- rotten .
mnirs siriVo acotcil the ohl hclhn'an Yr', - .1,. , .-, 1 , nr.,' . ' .'..L, Y ' ae or.rrtitul Crcaiont the convict xrU- 'thorn q'iio:vYrph;Y "nd o-a-ttho Coouu'l ypii'ir. (i ; iii-.T.-ahc: (..vf rnrr n: lr'r. ihr r. trar down
atollo;.: . -"cu taho ail ort ot ,iivMi , i vurt-Ml n V T"'- Y? ; or la? . There aro a who ha him rrprit-vod, trom the ac- toous raliur man iutc nc-. ii4 au(Y Lor'J 1 hlYv ': V.i 1 '.Mai. on. -. at, . , r'lY'' i-'l.' rn th-anas and ' "
?mimi?VU? "VOniichtllrntaaihri if t ho un:1.! t L;nia tho n orhltohtaict tual com,Wicff oftlY .rtunlcV 'J IY ,porvov,ru Ye-thoinl alo...honY -V-' W? ji n,'l ,he srab. - -
iuiupit..ja1pia. .( tnni,lo lKi1 b,va taVon. -1 nd 0Qi but oh' hoy mapv that Voicv wa clean.-mY.irco from aPPa.' undor reactioinry hithancoUt apa- p-irtrn-ni; (vY.- r(.i-or- Yn-y. iM v Yw sWi rr ho throng in .
'Manf saiil a Southern ne-roYb ha c t uor-h ;nn rv toohtain a char- aiY henuriful aYl qooth -TYVworht ronf cniOtipftc' 1 ar.d; as' h hatl-fJr;;hy, d-Pair aa cruel m Hrnccfl orup .a--co ,:;t ; j-,h;u r- tY-ir ,Yvjr jan and pilic .process- .
hcwascainiuin- the many rcnt in f clA p wYY1tY f0v..'r Mot p.is wuh hcuutv.aa VoloeJ wiiA h cfcffC '.finy cwcccJ 'art oT hnpa:;iaaacro ianY) . flic vast rnanhcr -?ron. - (ioW-.'-jvpI Y?o. ? - - -,.r, 7 -a,U flyToY-irwm ami lip up-
lim hroans 'wolor 'whar .hoo tpt,v, pp-0; n "tho -rt rr.' -:.i.u'rfa tLo rc (tVl vArtnlhp Jicart. tioi,ce for Y,Ylat inV-raont iti arrive of uicVkvr rkcohuu ib.it of am v 1 F.V. af 'th- ' f.'y, il ui' Wuzdw uhioh have Yo Ion-' Y"" Y
CT4 thcnvYnow;anhe Xorth wa pommitv. Wc alloonimrnco Yith , We ,niht he h,p 'yifwc wcuhh ho via. J v ithout a Kru'iq!Y tUvvq&Urr civ Ifiz'.l n.irrm-lH-bur Nr A. 7'. j-.r hi IY Y nun 1.(. fuhjot,-? joii. alid n'riv. r X
theropU." ' 'atavttoutx f.vo w!o!r will con 'there are l!Y that vie cannot 0acaP a tawc.vwtfc-f.IV '22-yrar o.ffct'tt- .hopo iVr thr - U:-tlif- ..-5 f cVf . .wi vk,j ' Y-ouly hi hrt, tntr h lhc'olu--
Wrlf. ue he pieUdW ho npeYlt,;s thou-hY he ttMod to fifty' 'the 'approach. -YlNea' anVo'eatlivndowoduh a coYrahY -hr.ro Return to iyorat-hy, or a wae dcy-jA-,.n7fj T.iuU, Ult. 1ft i. I! .;. iw jwu.f offliinifsfrjin other king." - ' '
ilonl' . ' ' . Sphi!fth- Att.. ' ' . YmisteunrJ aMimaYipotiMii,' forohad7 od hy thi rinvnvW?f t,v -iMr- .W- rorVva.npiis hYhotd the :- fc
Whvn an aYYrtf(Y-"Tio a iaiuiY 1 Y rY"" Y Y V 7 i iv tie,nnd tia-canlYr-rm of.Sricft,natic.ta'rn of ?nind. Hcpccupud a n'pon.of M. l)f- Torpu-villt.- - nmVt- ('bailor Iy condition of old Ythlne, uitlYall-.- " -
tth) i. an arnr) " ! 'V vTn.h irbary 1 Tmi?h- Majority f the PAl, thate portion of hY tunc, dura-hi ; arc fov, hoof treaty years dld.iir .fArl ufX: Sr ho.Mc-d bv-y, Hunk, and fJ Y-
" -15ccaiehestdIcMhclawandthe !cr' , llHVlc,s0n c untv toil uoa . . ;ht okletl Tbc -Jfript ;50nrPcnt, in. bttin-in- together. prncficafA m nca that voiW-ot ceV;rJr. ', AV. 7V Ao'-irYii- into diraco and ruih'J.
Fofit - '. ' .mt-ic lloor. xvUiI tloinx her liou-t- ;lr of inUwiK.r.inc'0, intfvox rli1 r3i i?o-. nid in , preparing a tale ,at a -lane, H their attention ?irt;t,4 V, u ih ,1cm Uai WdUr,Ah- .horn hue back, Hotrcod uiYcmo
; .Jobn . itU careful fuher'Moai 'Y ,7 P 7 r It 'it Y withal! theMimeftts 61'soctc-1 inch beMcIarcd toataln a Aotch Pdr.cte;! to the pre nt" condition , oi;Y, filM.v: 1 StoL r, In Kurojv; she enat.,I law fo Jprfn" '
ntnv ;;'Y 1 KYxone whYY.evo, strikes but io ccr tnativVir, in Franeo, thac U Wtter fo, UIV,; .MW,J, oes, haadtaial,nWed Kinm V -
oatsvouknothev lunchay V . Yj1Y il - JoYrYv -:Thvreiinot one bright pao enibvUimlent..- Hd was. 4 foar, the: ihrYiVhch' ltepublican.Yat present, pim of ' hnUtUur nl.Mlrshnlt uhieh vas baiil to have Vn Tt 1 "
Yeth thur; sahi John, nioiinSto. .Foltv L n!,Y attemhd tl.V Fe-naY 'o,m 7 ,-od ofnproo: Inthia-' W than lly tqjr,,, -Vftr the. c, Ar i early d;by illC U t C " J
thrmtoomuch tiU ha ch 1 ,,.,': naYnv.wi:!, :ill-ef,;Vl fia. rH;c-in:not ,ro tl.iu
LavcoaK' "'l.' ; ottK- ihoij, an.Mt t friend- Yf Y . '"-'v. Y tiUepnohcan (tmi;r U .s.ww. - ;t ,ort of lh ; 3 Kc lnpa V
; " 11 -. Y 1 ; .i 4 rf ? i Y: t A , : - 11 LL,,L-xVith. hearts -yV
Y ' " ' ' ' Y ' ' ' ' ' ' ' ' - t -' , -"'."! . 'l " Y ' : ' Y , . Y v,
y - ..:-'' Y' - ' ' i ' .4 - " . . f" "
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view