North Carolina Newspapers

    if
"wawa-wwsajTf-r
M
(VY if' i" I i'xV.
stortfi Carolina mm
r. t4
jail; i
v-ti- v
r'&
ch ARLom::
'lU'stliiv .lflcni'ii., Orlobcr II, r-l
r WM.I IVM THOMPSON K-.,.. is ..nr a
prut in M .itiiiinri', mil luirri-il ti nl.t.iin aiivrrtist-
1 ....1 ......... u .....i .. . ., -
17. I' v I'M.'ii i.- . i, ..r a... 1,1 ii, Pi. .li, i.l
lj I. . t IK, r.M.. if our a'-, nt in rnilnili I. ,
jiln.1. nth..r'..Ml tu obUm ivtrtiM i.l-...:( pro. '
run ruiisrriptu.iis. ;
I ' V. II. I'lloicr, I '.mi., i our a i-l!.. r ;i -.1 ac nl !
I., r. ri-ii,. aihi-rl'win. t,ti.;iiiil .i-h-i ni ,. U in. I
otl'.f't h 111 Il-t'ii, Nt w York uiiU I'inKn.;
. '
' - -
T'k- Jnuwt fif..r l.'iA. II, ji.-um ,
R..IU- to spring.
1." H. hav. tint lit. 1. in the habit ( li.rei'llv I
Iu loiiur i.ur fre'iion. bul n r,.. 1 1 ,r ....... .n I.
a fo rifiiiest th-. ritln-r for -Mii-n-rip.
, . , , , ., in',,
ti-m, adrirttst-jr or J. li ne-rk. to rail -,,,0 It,, tt ,
, .......
lu Ifal.i W I ...nl
.U JflVliriUl'tll'tlU. ;
IK- nr.'t alt. tstion tu tile toiv, iMsiitii ins .11
Messrs. r.l,a .v I nin n and ln.o. I'-raue r A -
I'.. Tin V hi.le r;ei-iv-ii titeir I'.M Vil"-ll e-t
;i:nl nr- '111111-0." ti s-ll tin 111. tl'-.- iiaie not
W ..l! i lb' Well ! 1 I I ilii.i:-- ?nr I.K 1. S.
ti.i.-t !-!!: g l.e l'l -lfi. V"i-i!ii i
I in ir ul !t -linn t.i M I. ril :i r's ,-tIvi t tin ini , I
' lU'llhi. . It, ll.'IH' 01,1 ul Ins r.a..i.a '. l.'l 1 :li
inir. r
"y fl? Mii,.!o-iv'y ow any r-pr si nl.ti.n Mr.
O rdiif r ui v ,:i -k
Itailt of II S Solh; Hm
e e.ipl t!i-' !ii,m ,1.
I.ur M'loe. II . r. I t
t lil-n I.e. . I'.. .11 V .I'.n .
i. t ; i Ir' in ti;i- V ii'h
Mr i... I, -o !,.!. il:
i.rs; -i, .Mr , ;.!- i i
in :' eoili r nl" tin IV h
il lll'.lt': Ui.lief le- t'tl
i-,nisi..u,i iiiir
' ' ' "' !'H'
-r' J i.i-iii!
. , . .. , ,
M-. N. I'b r tin u iter !-
:. -i.'iie.i v i ft, iK.t .-.-n ' v-.-.v i'lr-
ti, I" t-.o.- i-i,.. t, rr ,-
t - " i- . - "." II- . ..,
I. I
Ii ..o ... i- u I .!'' l-i"-.
it .! ll- i ... ni , to bi tiiii-J up-li lo n.
li.-nrn i- Ih. tu .jilt i-i tin priueip;:! ,.i '.,,i' J iilliiie,.
. int. rn I. l. Iiius iiit f. 1 1, lo. .1 ,,.', lu. .-a .v.
oi yi . ., . 1,,'h. r. vi., ei y, t i. t: r. n !,rau ill.
i a.- of ii s lit ..i ;,,;jr .1 is, ..i ,1 , rt-.u: ,'u y, ir-.
U ,rus i.n r-til ii! . -: ;.r . to. s. w nt lit. b,-.
Ullt't. hv I i. I ;; . I frt. ,. II-
tv .s fift loitit- l d i', it!i Ihis rri-1 1 1 1 !ih vt v,iv
u o!' :ai h.; r A, 'r -n. liii" . Wt
rut, t!,-r i"fft, sh 1 ii!'n . . ..ti li k.i' Un.
! 1-1 ij'na tio. W .!( ft :V . t v V ' f! Jt' MT
ktto u iiiofv Ii'..h -i, w-Tij ht, nr I i.t iiul ni4M, ur
n n. .r- l-ii-jri,'.!-!.; r km '.. r'- n i-mi. Ii w -laiiirt.j
v ff;i:i ,n I ..!" V i S - r. ii' (n't
!ll!t HXKl. V. ;t ! :t t ( itt-ii i is , -. I Si ( . jt;r-
. tf itjt r l-i tti, fi.t;vi', i!ir in mi.' r
t u )A. I r i!i lin.f Jj i j ..-. in 1. 1.
The Kutza Affair
-serit:-r .11 i;i j h... ;-iol,.i
r. mot. -tr iiite r, .i-tr,.i t,-'.,:t
ptiot i.;r.i',.iin. T -i
U t., l"t".' I f -.ui tiiti.t.. V.
rt- tKv r"iin;,l o' I'-i lEitiiii;
i" frntli tne t a. on 'll t ' i-u.'
... n j.ii tin
ill in'ii.ll, t ,,'
i. li ';, t 1. 1 n .
- li-p.v, t r,,,i.
r .tit :. j.-i
US.I'I.Y 'il' OI U i.i) liliNMIiNT T" A Is.
I I.l .
ii,.. ( , ,i . -.,
li
;. , -. )'-s!, re-'t
t.r , : , I. 'II, O 'il l
lU r. '.it t, 1 rem .f..'.rjt" - n
nf ,,-t it alt'isl t'i l.lii i t t
.n l-i' i i il M ,'.'.' t'.'a, -i
I
ti
- ... it,. .
tt t-. r,-
,1. , I .nr, nl"
. i ur-...-1..I-I..1
t
, ,-t I ,
: s-rt'i'-lii' i
i..,,. , t v :
.: '! ... t I i
r 'ti
l-i-
I " -li1,.- t is t-, .1. ll VI i
I -. ,!.'-. t .- -- r- t r v
i r . . i ! :' 1 e ,i It -ul iii ,,i
: : . - - in . ti nt i ,
i.' I,,,-1 '. i .- ,i t t i, ,
. . , e. 1, t - jT ,- - I. ,:, .,
I I..' ! .. I . ..'ll
tti- f lU t i .r 'tee, o; i,, ' '
, .1 ', ,'-- i ; .,. i, I, H ,i .,
t:. , or i, ... z- i
. I . . I -i ,jr f, j. , .,
t- .n.r . . I 'II
. I...1I
l t. H - t ., i:i k . iii-1-,, -. ti...
i nt l-ri.iiii-i ii, t .i- I. . ' '-,
tie n- , tafv ,.t 1-ie A-:,, ri, ,
' I' " '-
- r n- -1 h j'.l it ml t '. -i ... .1,,
' i ; . - '.. " In- ti e !t. , .
..I "tlii '-. T..U. It, il :i tl ' I, -
tt t, l r, .
S ti ., .. I - . i v b.
T i rg t-. tin. -e
- 111 t l, in nt .".
i.e- , , i 1, ,1. t s- li
r-.ni ,t t i : n.
ttf.
a .in ll,, tl
i-i .1 l'
,,(' ti, (. ,i
I- 11 ! .i. ,-4
f F: .
I '
i I -I.t
r- I
.1- II
M -
t ,- I'i
V'l-i'i
', I" t I
I I.
ll
;l. r
a. if 1 .
g A . .ti
II
'
r ii t
n t o I
I . lu, . I. ,r-. ,
. . ,1 w , -A . b
I t i i'
- . 1 I 1- I. Ill 'i I .1 I . It " ' .1- . .
in li , ., - li o rn-i, -.its hi I " I. ,.,
, i ml - o I tn I I lr ui . ,,!..,,
t-i ' l I ' , .1 i r -,- I it, a , i
n , i i ti, if jit't' -r .1 tn i.i. i-"n ,f ,,
a ! r. ! i. '., r It I- -i, M i itj i-t-
. f - ri : I i tl I , i. t! i , rt ti'1. 'v I .!
It -nt .,1' I l'l f ' t It I li i ! 1 lh - It J ll"
pr eir l, "t' ! mii to- ml rC'iote ,i
I t .
i-l t
I , nl'
i.. i .1 I r e ... n 'i - . il lo t , I
I-rs oi .''i .ol li li-t, .t- ii unlit -t l i, 1. ,-.
ii a nl - t i ss ,ii ti l u - tt in of i tin it it t j. r .
u i ti t'i- r ml' t r, Ky i..t rtci tipf i i. tr r. f.r. -ii
it .titta ol H .s n ijtmt I , 11 i il. b. th lr .
Wst tk 'ir g u f i 6t,.iurefcs it. tif ti'ft tta-i.
JJV.gf 9 SS5f(5 K..k. r..:i:r I., the ui numi- of tl..- r.j..l. i.tt j Mom-lie to make such a cdiiinerciiil treat j
'isi, ti rr.li iii i n.vinitnn of 'l url.i v tli n t.. ll.i in. ' as lie miiilit find when liin t lie ,-pnt to he
rW-'A'T. ! " ".."r1"' "f A Tl"' ,,'v,r"-i!ieiuo.-tiiio.ei'aiiilailvaiit1i-eou.or,iiiothei'
a ,.W I V
by Austria nf the prncmling in tin; rascnf ktt a
l.tivcru
ini li the
Austrian riiculr w. iiii lly iiihln a.eii, lu.vc
lit entetl II in.fKT 111 priHll 0 III lite irflllle n un
a l.ir mi. re iir.-iiscvn nhy eirrini,-" . Ir n. It is
uiiiiirstooit, nice that tU I ubin t 1,1 1'i.im ln,n
I i" i i' in" in hi;ikp air-wii id mm ill tit una in
i :iiiiri-lt:.tif.ii !' tin- pri i: ilinus ol tin- Austrian
I ftiiu If- iii.rR-f in ri e.-ril ti. koi.?f.i 1,1 Sn.vrti.i, in n
tn n hss Uui i!r.; u ti. tlu- st'jji i-1, li..s vi t ciuii
i mi iii'iinuti. ii ili.:t ii ri i;. nls tl i- hum ii tin
I Aim ru on lumtn -nam s ll.i. tr, i...i in ii .;. i.jii
I' til ri:ilsur'.
... . , , , ,, ,
l ma r tht sr i iri un.t i.i'i s it is i u!i i.l tiii.l
Vii-tri.:. in mil. i , ..r um i l..in, iiK m us f. r . t.
j i.-1'..itii.n, .hi. I in a Ht.uii.ir mh-illy mm. rr.i.t. I.li.
h. .rri.ist.nl H i- ti- riiim nt ! ll.i I tun U M t
-Wr, the lril...i..l ..I' 1.,.- ...l.ir r.-..l I'. M.r, o,
! l.M -will !.: ;nr tin- ii in m i il -in i.ls i" tin- m! ii
i,f K,-.t,. T'n. . Mr....r..in. rv .r.e.e.n. I...
Ii u to Hi. l'r.-njiiii mi i tin r ii'iirsi lUuii .,t i.mc
in ii. ir. a mi r.-..M i.s uhii mill, i.r
roN ll.i' ' ii.. ii'-t'i-ii nt tin- .vim r:i-Mi itiintioii.
. . i i. . ..
,.rs ( m, h . i. i.!i. Im i, thin i--i-. u;nii
u i,,,.;, j, , , .,-v ,j. 'J',, , ,i ii.i .. jU-i
ni jnoiu li I jinl n i nt iin.v I" lirii.iu u ) n tin
L'-le .i.iit.ov. ny.il is ii.ed -rii.i r . I ll i s. nu
nine to niiiin In.- AiMrn.ii i. i.t in, ti..i.s..t-. ,
Ill II .1 t ln;l!l 11, ll.i l!i Ml h il III ir. IIiiUl 1
I 1
1
TU ii.at.-ri lrM..i-i0.ii;.rtir!i'.amIii, ul.i.l.
"n n !' l,M" f imhi. . t tin. f n.U.xi- t.-r f
tJwhHl.uVr.nch.n.inrU.I.MnnM.r,
i is. 1 1 k 1 j t.-, in iii,. n iu.11 1,1 il.i- Mii.isti r ill 1. 11. ,
.-ia ami rriiss.-i. it we tind iii tltib Lr..i,i'li nl tl.
..I... . I.1..I L. ..ni""1 "
is."!i'..tTi"n i,l tl.e tr. i... e. '
,1. . - ""'! I""
iim.a I ii h it m 1 1, is iii siioii il luivi'l in. l.i ii 1
tl .ee. LIU.UIl .1111, l.illl- . 1.1 '.ll,.t I 11 I I
- " i
,. N, y, M, r ,., ,
.. , ' . . .
. riiti lr,i...i. li e it..,, . r.. in-,, ,,.11,1 i.l.
pr. llleil si. me 1 ,, ,..r si HO' ' I'll ! I . to tl.l ..
er, tarv m St.. f.- r.-iniin; ti e h :: c. oil oi
li.e in i-eiut ,,r r, viifuii lier.h.in. ruiMt Iii te
1 41'- 1 il t 1 I tl:
M,
,,sl,r.,l IM,r, -,.l, r.tlul..!..!
"' 1' ': "," "
ml in ,ti(i
'.nhet till lit lh. Irtit:, nt litis until r
I'j-Austria nf the uroiifilinjn in tin; inscn
af a'vai llr..,l tin- .Vtlstn. ti t..len.i.t i,l l:...se nr...-.-.-... ! .
ft 2. H-.RJi i' .. , .... . .i . ., . . 1 turn, munch : that lie sliou hi hate cut
EVo sx shSIc. me - , .i i'il in., i i in- t it n it luhl a ta nil' ir.tllSnt linn r .
jr.- I.. ... . . i ..... ....... n li li.. I ui in; iii'iini iii;ii ,'jiii , iiu
. vitinia t'i . Ii.ii.lmiii.il firsiis. . I', in it place on .Moltuav, alio 111 re-ji.et to hi-!lf-n?
t n! 11.11. 1. a- .t !.. 1 nr ri'.,i.. iM hut 11 w.. ii.eniorv the liUsiin-ss hini-fs were eloseit
.-I tii.ti. t:s: v. : t t-i ;-. 1 rmnl v, r..i.li'- itn leu hi 1 I , fc l, ;,; , 1 .,..,..(,. ,1; .
1 1 111 t. . . I l e I Ult.ir ll :.s snhsi qu. litly n Hi r..l. 11
.11 i. f. is iVniti this 1 :i , ; Lut i-1.11I n.t t..l.e sin.
:ii ,i i.t itiunst in ll.e niiiti r to 11,. del, tii, it i.n.
is i u ii r urti'ti tl.e I iii '"i : rtn le
s'ei - il - e
ll' i in ei. i -r no t. i in i-i ' s i ni ir. ,i!i.i
. i , ; ini l'rus-i'i.
li.-l!
vi , iv
v, .'... ,,, I ,'r m te. ti., i.-i-i s oli a i,.r en, re
,,r isi , i 'I v ir. -nil.-;.. tu n." Iho ulul l:e lio y.
, in .11, s my ..r iri.-i:. un.-p-iii. ' P)-n"--
t'.- -t.l.,,l!.t -.1 Its l,,l t.t, .1,1' llll-l,.'!-
.ir rii,-, l'l ;' Kf. .!.''' le'il " in-..l M".L!i t.i the 1''
1 nt : O's t.iir- i. .!:i.tt ..I tie pro. ca
s i.l In.- l..H,'ii,a ' u'ii . -n.r i .- ut s,, , ,i;t
r.l '.n h. ; .11.1 !h t ll.i tl. a ll l.M nl'
.. -ei . n i 1 s r i. ir I. 'hv . c H tint 'rt.
n.t i
.-.N r,. i m i- i' i' i i ot TurK' v tfi ii tl!
m. !!
nj 1, n-it, j. fit lusirt.i i.n will . en I re
,'i i ... ...1 ... ., .1... ,. .1. . tl,. IV. ...,!,
-. . ..... ,i. . w. ... -
.I,..,?,, r 'i",,i'iii,.,i, n i' i,i - i ' . n. ,i,.,.
,. ,, .... . .. -
I i ,tl 1 . . o - I, r i 1 I . - l.i ,. Ill's'- mi ,i ni " .'
. :.,rt ,!.., . t. h i, , t .tun,. t.i.ie i, ti, 1 n.in I,
l , 'I - t - W, Mull -. i ... In It mi ,t liil
" - .r. ...o. s-.:. tl.ii.Kt... r.i.tr.ry. K...
( in j Ine ii.rl ii ,rm l.v ti:e i;.-ll-!l M ,:,-'i r. 1,..
t ,utii . ,;!i-t ,j w ., .. ,i ,(.
'"O' fi.nti i.l nf tin .t Hi i! tin lint ii 0 its itlin.
Imll i.r vvn l.i t --ti'-ieet, '-.i;! h.,,' ;i;,i ti jid ihli.
ill iti'.ii li: i! ii r. L..ir.- It . ' . ii;-.-i l li., ti.. 1 1- li
: .i-i- ' n.i. r - o. i. - ,rjt,-.., ti.-e u- jh .
- ' ." . . t-. li-.e - r , i.;.t, i ?t
li'ts , -' - n I !i .ri ir n; t.i n.i.r i i
, ; j
.' lin e t . 1 I n , u .'I t T lie. .In, I. Ill I
m.iH - u-
'.- . St ..I" nt 1
nit. .1, nt A.isiru,
j. t it t'..
Ml nlu tjl
'.Mil ti ¬
- I' r mi. -t i.-f ..iui i-.-issi rt.-ii tn..t
!' i.l In 1 i I :i.-u'. e l',jt t. e I il
i l. " it'.- i:t r . .
ll . :'"rtit'ilMs f' i T l 1 T',"
w t i'j .r ". I is 3 1 in arr-;i;.i iin lit h:i k i . n i
th A i I r a f i t U ,r. , thi;t K- u.Al 1
Mi li t.i I ii St .t , uii c-rtttli t ..iit,.'
- II. 3.
"
i
In es 1,
i ii.. r f
IV.
l r t..
r (' l-i 1..' ( 'i .', t I V;
Later Iruiu I. mope.
I'.lli 'A I. iF THK UKlTISil MAIL
S'IKAMKU AliAlilA.
I"-," llr.'.i-h l.i ul st' nm -Iri' .1
I aptaiti J I I'K
IN-. !..is aiiivil V . Voik
A, vv i : i -1 1 port -e i-it on ti.e
fr in i. . r;
'. I'll u,t. :,' pi--.
i
,, I.. . .
tl...' .1"
1 lio- llli in-t. J le: .''iii'..,
a-r; .i d ,'it i'tt- - S ait.
Ti::. l.i i-Hi'.mi. M.u:m.s. C..n-y.
a:t, r i - liet .iitii;.' lh ' .! mi
1 (lit (iiti.lt -i, O' i. liil'' 1 Ol.e I I ill it Of ll I II r,
pr p i.i i. niieipaiU . Ljbiu r. in tie
i -.Bi r ".-r-.i'i. 1 he - driuat.il a-oniv ino'lt.-i-l'i'V
tl.e s'lii dillil,' tin- tin k i ln.inj '-li
the ll-i liii.. i.aiili c.11,1 ri-.-i I lit Uo.iln'l
'., -. "t a .. :. ' j. t: . - t o,i'i, ;i;.
il-nt'-r- H.'i Hi iui'V tl, ,. i, jtiii. -.11,11. iii
;. . nf aii '! -er j 'i .lis I ,r ii,i tr-cie.
STAlK TlIAbK. III til'-' M Hi ilt 1 1 tur
ii,.' I -t . !- '1 K M.f. it.id -iilit.y ti. .-..', !
sini-i' tin i!i i rt ll .- i if the .!' ''-
Tut; I.l w.'il-i. !. Mi.ni.V M ttkr.r i.a-1
leeu - rt i -. d. pr --'I b I he ti'.lav r
.'li.'ie :! 't'i' the I'mi'M h '..theuily. '1 !.,
JS-itik ' Ki..'iaiid. i,oi."icr, bid .eit iii
cp ti-i i the rite 1 ;t,t . n.st. (Ve-nb It -mi
.!...:; i I'll
KlliMl K n Ui lii-
Ti.. ri-ji-,1 of tin: 'i''trk:-ii di!, i.ii;- i
iti'i.' t'ti' ,it. ion:: than ever, 'lie- 'i j r t. -an-
l-,.l-.-d to tin- l,i-iie-t piteh of l.-nritj.
l-i-lli. i '.i 11 so iar il- to eitil iii.-jU ti.e ,s.-,t;i
t i : ''.-.. . war ajain-t ll',--i:i :,r :i ,i ntc
t...- tni- in-. !h till- ii, . .i,,', in tin- (ireitt
,,' I'.wr-aii - ii -1 1 a . til',.' t -1 in'i -n e th.; Sul
,., tan V. ! t the t i, ii Vi'-nna i. 't. ,
but 'i',-pj:. !. - fi..i.i Vienna dated tie -nth
nit. e .i.tirin a port that tt prevalent
t:;at -t i iia i i-ieke-l jut Ir-iiu h. r a!
,..v. li'iin with Krat.i and Kn.-! ,nd to si le
' i- w.llt li i-;l. Us -ii'. 'ii ' ill,.-, l i -Ulieti ill t'.e
e-i t r:i i,U , n t e 1 1 , -' ' i -. i le-ty a- i i;t-t ah v
,' I.., tio-i nit, ri. r, re - ,u .:. j.i.t ,, )t i.-ia
iftnei-r, J,.. l'ot.' -il:'l it. .iilijerl..
tn r .ii-pat.-h ir on n iitta -.i .s tn it. n,..
tr.i !. Oi- i.ad hi '-li -selit. t , be Kii.'ii-ii an 1
Kt'V'ii nni.i-t' r 'at C' ti-taiitiiiop',t. t iii .o
in- 1' it. t . i' J ' iii' tir-t ', '.- ! . I ' ;t.
-I .l,:i!i J'ie ll,. .-I, ,; it , piiie,il i- e, . 1, 1 1 li - le t .
i, p ,-i- I -ei in" i,i', .-ii. -I a I itt r l eiiu.'
-4.n:i-t Kn.'ijn I iits In . n e ii.'ei, ii-1 i-l ii .
,,t ,t!' t,e M o--u . ini li. -o tiiiit ii s.i i!,.,t e;,ri
.' - - I ti. U . e.iilri In..- bevu Ii. i ..
i ; ' .,,!!
It ' -. ' i . - l i If the J'li' f:i! i- ii.i . It " .',
-I : I , . 1 1 - , j -' ' '11-,' li,' i'l,iii U ill I lii.ii..' I,.;
1 ,e!:i' r i ,i.i , .... i iii,. r i , ; .,r t .
1' . , t- It wa- ;ii-,, r-itii-ii.-i t tne oi..
f.i.t-- l. twe.'ii til : I,i,'. -I, nil ' ri in ii Am
I,.,.., I i O- lll i ie-i ll Ti ,,V"'i 'I!,,- -'rcf,eii
I i.i r m-i-tiiy that iii
te.
t- sli
"li'l t ..tin
,i-u "din-
up t.i I '..ii-taiitio
r '. -. -1 t.n.' ti
1 he 'll-y of
in 1 tie- li
i'i.t i had iofot ,ne 1 ti
tvirc read V lo l.i in t:
I ,ri, iMiinii'iit - s'-e: ici-ii n lie' i:i
, M i--. . I.. 1 . i.i X till, r, -Mll-oii
....Spanish M:..try b-il r.'.,.,...!. .. i;,,!,,,,. .v ; A . ,'. ,.
JW.ZZX? '
-ttzz- n.v -ss,.,
f l',;. le.r IV'iik Mink tver..a..l a ,,,. , A ' kU. MOtTNI,.l.o MtN.VI ,.-,r.
L, , ii. th.- pl.e,' a f, . d..VS ;! -li!, i.o, 'ft."'- "' ", U ".. H 'l'
, 1 J'liai, , ,. i' wj ,J P. if'"2 ! 1 . .I'....-t'-.i nr I. ,.
.. T lnr. , ( I'W'. .111 I l nates .4 l.ililt Ai. ...B-r. ta, an- anlhnri.l ., 11 Inr n, ,
uf I'lv-'H'-oiiiSi-.:; ..sw;..,,,,,,- TIK..S. h. Juunsiuv.
. - , ' . .
i,'-'- Orl.H,I..J. -Wf
Mil. iVALKKU.
Tito New York Journul of (.'oniiiierco ex
plains (lie causes of Mr. Walker' relitniuisli
iiicnt of the China Minimi. The explana
tions are ecitaihlv not terv credilablo to
-
1 till' Iniveritlliclit. 'J ho Journal says :
; .,11.. i ... 1 .....n, tl.r.,,1 -v,r,.. li
i t
Ir
' eeit;c ltitruetion ; that lie MitMthl lie M'lit
out iii a national .-hip; ami that he fhoulii
, ,., mi, jnin.i'uiatelv. 'J he ail ti.iliit 1 a
. ii s i i
' tion iieei titeii the iiiiiiiitioli.i, anil tui'int-i il
i i . 1 i
I'1 tli-palih Mr n!or in a national lilp !
am t.j ilo it iiiiliifiiiatilv ; hut, owin; to Die
j iK-h i t- ofnuritaaI e.-talii-hiiieiit. tliev couhl
,., ut!lt ,.v ..,, ;M.(f. Mr.
... .' . , - . '
. a.kt-r a- ipiite iieleriiilueil not Ij ;.'u to
' China under a foreign fla', ami not to tru-l
iiimit to the A i leu h a ti . lie voiilil have
.... 1- . ,1 ... 1 it.. , . ..: 1. i.:. . ,! :.. ,i 1
li'i'iii reil, iiti.h.ihlv tjn-l liuii-cli ill tl.e ,
' , 11 ' .. , ,. I
'evetiue cutler hieli tear Ins name.!
i he t i ov iTIiinent cannot send Mr. Walker!
,j t'liili.'l. and neither i he now ill tie li ill- '
(.j,,ei , e various, and to h
1111 !
. . i
ixir.t III. In il t -1 lit. flint lilt I ll.r Iki'ilt.if hi
.... 1 .. 1 : 1.. -f !
" Ul uullil'
I'KATU UF TIIK IiKV. DR. WITIIKlU
M IRi.X. 1
I. C;n i.e seen, i v an obituary m to
day's paper, that tliix eminent Mini-tirol
the ( m- pel ilicil at his re-nletice near till- !
.. W .. .. .1 .... I ' ...I .. . I..
iii, ni nil euini.o liis:. v nun i i en , ita in
- .
hati I een. III the 1 re-h le r ill (. huli i
ill ni . -.. ij . ... " lis tt-iui . n.i I
Ilia hi en, as it Were, the hist to tilai.t tin
s I a i , il :i i ii of 1 1... i, in this emu in it hi t v :
1 ,1 . I i t I ,.,,,, ,1 tut
......,; ...,. -..; ' 11:. ..1 . . ,.
'- - v ...... . .i.i.ei.u iw.-n,
". ,u in.i.i .1... ... -. "ooiw.
1 11 the eloipient ti ilule to the lin-uiory ul
1 1 1 deceased, as a part ul the funeral -term-in
t ! v su-'i-esti'tl that si
.ii.i .it ,
n-eiiutiiliiilit shouitl he elei teil hy the Inein-
1 er- nl t be I'resi.v t. t tan i-huii ii ninl nihi r 1
eitizeiis uf the ljn. to the in.ii,,irv ol Or
Whiier-pooh, as he had done more, perhaps.
tial, at.v other man for the motals ol the
SSk hope the su.'estioii will l-c
ranicd into i llett lliih'om' t'-:uiib i .
VfH. JatiieS Ta!!ma!L'e.bu i'ntl tolildvii-
Iv .,; r Y.,-lr ,,n Tin
hul si..i , v as oirr
t
. ' ar- 01 3-''
lie had K'fH sueeeivelv
nit ml iir of Ciitt-'ri-ss au.l nf lh.- V ,rL
- - - -- -
I...:...... i t: ... , .- .
" - ii ,11'u r, ,nii I j.n iiteiiit I, t ii.'tt'ttt"! in
i ,,. tate : .ii-), a n:i tn1 er of the two State
,,,-,,,.,!.. ;, 1, --,.. ,j t!." eoli-t toll
. ,
-' ' - n" ... -e 1 n i - i , -n i , nn
:,, Xevr V.ok i-ity. he I, as Well pic-i it I.t )!
the New V- i k L' tli Vfl;-i f and vf I he Aillcli-
r,l,i Iii-lltete
' ' ' '
I'KNSIi 'N gl KSTldN SKTTLKK.
i he Secretary of the Interior, on a reel, I
.' i.n u, on a iiie.-uii ol .Mr. vv al io, oiu-
ini-siuin-r ot J'cnsi.nia, ( u hn-ii lie has i
tinned I lias liii'iidi'.l, that it a lirticr i-hlld.
tiiinj a claim under the bounty land art
' . i ti ll.hi r, I" "ill, beci lues .,t as.i: while
ti:-: Ciiiin i.- t.i inliti-' lifire the I'lti-iiii
office. Tat a.,V til,,, b. Sore. l,cissuitl-..t tit.'
arrant, tin-claim lips.s,,,r bei'jiiii'sixtiiiit
.t.d that tins deci-ioti applies to a ea-e in
cu at .U.I a.'.- hi, ii liic ctaiiii was aa.tni.'
it- tni ti to i -'ii.c up tor i-iiiiiiiti'i'i'iri.
llliCKIM. 1! Ml.W Tli 1S
An espi riiiii'tit a lately tried in Kii
land, t-j ascertain how ipucklv a railway
train, under n full hcadnav, n ijht lie -top-
!"'' Ine train was all.. el to attain a
M"'''d of luty Uiih's an hour, when three
hraK.'s wi re aj p;i.-tl, the sf inn sli .t ol!.
i and tin:
.1..' t in: i.-nni': hi-it i -iii.''-i. it enioe i , a
lea'i ,-tait'i. alter ruiiiiiiin about lite u.nrln ii
ard-. 'I lie cipt ritinut was tried to n.
i -rt-.i-.n if ,t -i-iin! ,f ilanr.'i-r e nild be- i i,
i, sea- -u t j st it, tie.: train.
A Mi'K SKT.
'1 iie iiiio of tin' two nin.'s of the detiio
c ratio parly in Ne'.v V irk have I.. . ii i h.uio.
e I. 1 In. " Soit-, ' it i- -aid, de-ire in-real-I'T
I i I": known a- tim I nt.T i ili.-.i II. mo
i i ii J. a li.lliii- in wiii. ii ti.-v win.' re-
I i.ti.'"i by .l iiiii ait i'.iir.-ii. mi e.i
.i.i;. la-t, at raeusc, in deii-i-iii ..f t lu
ll ui. U.-r-., wii-i, i, it ile-iiiii to ha.e the
b'liii' st itt up fi-. iii .N t j ii r k l i a--. iii
tin in. ti. . ijht it th'- wi-e-t co'ir-e t i k-ep
.nt .'t 1 1. i r nay. 'J in,- " Hunk, r-, in coi.-.-'
ipiiOiet; ol iiiitilt hef-,li,t; i r i. t. n. 'I , are
t i be h'.-realti-r cain-il tie: " I', i ribe.l 1 1. n,o.
erat-." '1 lit y are a pri tiv -i t of I. ni.,1-1 at-.
A i.nl.H Mi:iL I'nlt t'Al'T. IN
t.iiAilAM The e iiiitiiilti i i,j ,iitti',l ;it tlie M,'tr-t-
p iit. Ill II li! Ili.'t'ti.l 111 Net? i ')Tr., on the
Ti 1 nit, have j-.ij, .1 sub-eriptiiiii li-t- t-i
col!' i t funds I,.r n'.ld iin dai. li he pp'-enl-d
to the commander of the sloop of war
i i:i ri..
A f"W dr ps of carli'.tiate vf ation'iitia. in
a -inali (piautity of liiiriit r.ii n-tvat. r, aitl
,r ,V" a -aie and e-j-y ai.ti-aei I, A'- . an I
mil eii,tiii , if eai t luliy appln I, iii e il -n-'l
'.r ;i c.irp-t., and nidi i d ail p.'t.
aii'-'i.ir priiiii .' l by ;n : i or a.ka.i' -. Il
it; , '.in- li i- t t.i- n.i -!-il t line to ha i e a i d i pi t
Og.ji'i by w htte'.v a -b, t hi tatii iiiitueliai -Iv
re t in; it
r!Nli.;si.i;s I'Kit i: iu;uaii.
li Mot-. M. lir ,w,i .V S , S. W.-l linj
tou. Ai i-.a .'V IJ , W. li. At II K. Uintei -,
I II. '-I' li . i-pi-j. ,'. II., Iii ! '.
('. l'o, Mirjliey .V li'. J V.J Via;.-,
li li i; li'l. ii l!!l' S.. J I'. Inter vi.l.
.1 W, ,i; ,r I. I',,,;, r A V.. A f. l-'jlei.tti I. -i.
1' ... . t ii -I i , . .i I'. II- n i i l,,!.r.
). .'. . ,v U.tiii-r-, .J. II. II i-ln N-,
i.i.ii.t A Me, A. II. .Mo-, liriiido.i ,t N .
K ".rah nil. .) I! I i-irlaii, ,-i flte K. ' . ,
V. She. k ,V I) , V. K Ai.-a .V l. " !.. r ,V
1 . T. II Uiiite. .1 W. S'.,. k! ,i., li lit.'l,
-Iii it S . .I. n ,'s V , Ul! A. i;, H ,u.-
M , lio. A. ('..It. J. -iil.il, ., A . Van iei-.
t,-j-.-. ti W. t'i , .i, l II. . lie. i. A il
,, . ,, , ,
M i--. A li. i I . Ai X in I, r, t ( i - j i .
l'o of'ft'i- li our IVir i nil I ttl
fivt,' in.' Till' T in: i.'ijt
-".-
e-" -Bwjf
Uz&S&WlhsW UlWWmW
i:Kit .i:i:x iiKRK, which can isk liuruirr at tiik
ivnif, yi-i rr" I'jii,i.'i firim ,-','ii in I nm .111 7111(11
NUTWirilSTAXLUXtJ THE Kfct'FXT
tU'It STUCK CO.Ml'ittSKS IN l'AIIT
r.mlirH Tiri!SE Lri'.CSehi a
1 EDflR-(sicMDnnw,
;itilnncns IUikI:. ). nth CI
of every I'uiiiiiililu .irii ty, ami Sljle,
"3
rockery and
Cutlery, Guns, Fistols,
mil m iinniense vrii Iv ot"
;i f n-liii-h le.vr just bien
tr just bun , !n lid by one ul" tlx-
iii.ply nf
, lei lid by one ill tlx-
ni .rkit. Our snt. Iv nl
"
i- tl . .
l , f HiU I , lirn I J ll.lll.tl. II, 1.1 I e til ,
, j, ,v O : ;ol '--.' m I. is a rt i.l t Si.t, , In
I I.M'f.'UV M:Y.olth tO.v'. Ai-n
t IUhhiz, Slha.Li!. '-hots
1 ll,- hive t.r ...red o',is,... t: ine (l.i!- TO ATM' Vi:iil HASTS. HV C IV and
11 ll.i. SELL t nui ill us if"'i! ! tin V c.,t.
Ij lle iiff t', i.t for tl.e 1 I ml I nn M mil' . fir
n.l SlUHTISHS. e c 11 ..hv.tvs aupply firm
1 I'ureti-a. ri. be lore vou huy it -..! Ik- In v.
Ort. It W3.
ast Ewzmm
mm. nm -
i
,--" w
f I
filiil . I .ui i 11 r l !
Dry floods, (jriscerirs,
flats, Caps, Hoots,
,11 nf liieb w.ll be ' I.l "IV KO I l.v .
1 1 c w ill HOW l it inai r-le a It vt nl t.e a i 'ii I, .. g i'.
S 1 . V. run , M ii-lin .ii I.- I -, . K
J -ek. t i. It. r-in 1 il r li-
FOR
. ' A'
er af tlel.-a f..r l.-.U,. a le ....I pr-Hy.
FOlV G 1 ,7t
n. ,.,.;.,, UU fl-.l'it. I!...-U i i..i K i
, , , ,. , , .. , , . , s, .,-
1 1 in 11-. ".I. lull Kl i, - ' i. H i it. , ii u . Ini l.i. . I. iii . V S . r - .I...-, of
alrrw Hitsvys, tiltit.t. , ll' .;(, E2wtK ttttil Shorn.
i , I .1 . b It ,n -I ,i . ,.!
rsr..w 1., frual..il at.-J I'u.ii. r i. l (.A I!, I- st Cm - i, i J v.. t til KI.K. .it. M- I, n . 'r.l C he. ..
A I I t nf
(.iinnv ."in! Iiintili'i' H iu;"ii'. :ittl ! in- ,
n i - t t,iir,nil r i - f rt i-ici w !.) h, W l-i tv:
Ha m- v t. r ll- t.uy I r- f. ; w w !l t
Ail iiii'U of Coui.try Pr-i luoo t ik n
I'.-ilS ), !S ''wi Litrv. iV., Ac.
-ic.-r - a b-' " " ."1
S'tro IJo. 103, i f.w dioia
's in: s f -. , ' 1 1 - e- "" " I
' Al TH N (N-'l Hi 'lii I '
.'If. 'll . 'I . V i 'I' ' e -f i'li t jt
. I. 11, '-.":i.
i:,.,!. irr. r- at,
te ll l. I ii
t.t ij
siivi.ti,r l;...!v S I'ia k, h. ! ui''
,i t;..b. it I) ii .-nn. , ii .1..
.,ii tie I in .... ni i-. to i 1 ui.iy
mot. ' V
t),f. il. I-'.V
Tin: i:t.t t th::-.
rSVIb V t' ,Hilleeo iI.t. i ll" .11, I' min mi
3 .,,,1 U. I., lie
,it t n .iit
nt in v I, 1,0- Inr nl ti
.. t. v tl.. 1 . tni,. ' '
Hit It in it nl in nllii r.
ti, ml I -i III. 'I w In
ri, li y it ll In '- '.ini ni
J.illN I'. I . I I.l. I. .-I'I K.
Oil. II. I -
:n,ti
i
l B 1 . 4 t . , a C . I ia . a 1 -k
'IP'"
,.. rib tntr r. t'.r s I t.i.
, b- 'I s I tni - " ,- in nt
. w .tt r ... b
;l i,t t.'i,
I'i ih.lt ,
ut. i., t nn.
at
l
j.'in
,il ,
't iri inn li'l la ii -, t . t I .. I'i..
"t.ti b ill il -ii r. . - I r .!. I I
, i.t -rt I ! I'i n ' hi V "'I i!
.1 , .1'
iim ,,1.,.
..,,. rt
l
ri
I.l Oli-.-- lit"-1 1 1 Hi' ni i -' t I
J. A I A V M IN
til l
ii, i-ii-i !
i
Niticc.
m ti 11.1. ii t-i 1 1 if'.
-I IV I I. r. b,r
fi .. ..rlt.lt - , N.tl I' a'l ) nt 1 tola I I tnirl,
I'i youiia siinl lik'l
.,. I. , . , ,i l.i.l.
,,,
I rn y iiii-.-i ini' v "' ' J , . '
-r I ,.....- li ly,
IWlirXZt
!,'' " ' " Hr' ,! ti M I ' 1 "' '""tni
Mr Twin l . rrl. tl.l.i ( rl 11 . N . '.
Mr. I,,n, M.rrb,,, ,.r
"'
. v,. , n t u .,.Kr. i.i-....m-.
. . ... j .
vn., II. la.,J.
"' Ti ,-- Y .L- -r-yf" -"?
tu i n st,,t I hi' pi'ltli'- in KCtli'i"'
ivn vt(v!-p evTevjlll'
.'ii'i i.-m . .1
rxvs'i' n, n-.Kx-- r
ADVAXfK Ci.N AM. KIXIW OK laniiw.
SCT-PXTTQ tSnSZzt nf nil t.imls
tS. j(2DrI3 C U U rS m g
1V.7.. V t ,', uml imt v ntu lr warrnntLil.
W SI
(Syiass 'Harc,
Musical Eiistrumeiits
fi.m in tl.e. N.utiirm I iin s, ipn
tl.lll 111 ti c ..ltlleril I Mil s, l-jpn aaly lo ill U l '!
I lt.i:,T .ltd I lT Sl.l.l'A 'l t.l 1 r otT. ri d fi r
I A I. J..N ..llJ I .si..i.l r.l' lio mo r. u ....
...n i.t. li e n.t, ml . Iln it -l " "'
ml Finst fhr ffffo '"'
.ll, lit . into ll.stni.
1 e f. 11. t III. a b r tut a.. I.- el tl-. If .v.r.i.li.n.a
t'i c ii I' in- at.. -t '' 1 " r""". 1
ur i.nn -i.t. t;e lu c II . t toe tin- p
Slnle ol
l-:i.A & C 'tiling,
IEW T3eS
CO.
I.. .1 i. . ...l ........ ....... i,
... n " .
.1 it-ho ei t a l'l) ill'!".., sli.i k i r
Hardware, Hoiuiets,
Nhoes, &., cVe.,
tl.. v e ,i !
a ol U ni. j
'M ui tl tcrtt N rt'i .rtdiiu -'
ti it .mi tt in
MIMES.
- , S- mi Si.l: ,. .1 K nr.. -lb
moil.!.. I. u b', 11,. i V,
nisvirtiii li. rf'.i.Mu,! ii-.
r, "I. ll h nt tol,lil nlh.
Pfl ,
n I'.".,,,"., . li... V
, t i iri.lv nf
Mr , r, , ,,. -i j
ml St.
U ' , a u - t 1
f ' -1 j.i. .i
i,. IV, t -i nlr. oi I.- il tn e
ei.vi.i Lr mi l .,t, -.
nn .y 1;uaIJ:V Cn
iii f xtlau fr j i ' HjIi. 1 '( n. V-m
II n ('.,.
C1
Li
I-
a
li
u
u.
t-'
C3
b:lo-.v th3 Kmsx'.: n Unci
i . i.i f i t I.l lil'll 'I lili Kit KM II Ml M
' I 'A ,,i irn t .,,-,!, it;: -, n. t ' t II . i 1 1 fttl i .
Ii -I I i itii, r il I n li nli..., ll .--t. In r .tl ru. I, Lrr
W.i 1.1. .AIiIt.M',U.
Cljcao l)!MJ; Slori! !
vn i!i.: ii i:, n. i'.
ThjProprlstci' jijiantion hto Sell
ciicip ininiictiiii tc
;. ,;,,, ,.K,. n.,.
'1
r I .itiiii.iiiit f.
.'iit I. Ii if liv i ii t.pt i hi nlr v . lh , I
I y )i . f in or.li t t.i in. I I it i i i-li-t; .it . 111
; .r "r,ii eii,i hr i M .ii- in'-, t-iii ,rf 'I H.-ir
r " i.t J hi .il' ii' it ,if i i ii . , , n in i lit it ii t (,ti .
j V I r,-- mil i ry it inf.iiif imv. Tim y li . - tl
'i ii.iv ,.'t ,i ll.i ii t .t , t , i h ii- li -. m) mi f iti i,t
uh Hi' , h;i i i in in I i in ,iml I n r r . I m i v
I I fi t kl: t.i - t.i- h-h n .. - t) ft- 1 1 1. ( f r h ll t! - iUiJ
M t j i i i ui ; , i t fr fit f t iii . ini t 'Inr r -. 'I'i
r n,: ti' e III t is
,1,1 oi I i ,.n. .1 y -til i ititii in s. nl i t r ,. rtn b
't ''I io i t I I... ir Sinn . I f II..-
I' rt.i. rs t- ., r -oil rly i in- t-- 1 ilr .1.1.0-1 b .
-. rt. .1 him Inn. .1 I 11 i.iinii. -r ami 1. innbly iin
1"' ' l"ir., r. ,.i,.I .li.i,.e .,11 .,,t., I.-. '-.,,,,,
I'O tl t.e ir W ire or, I'i. v vti.u
t n ir I, 1. tel. ..mi tin
It 1 1 11 a , r -I 1.0 1 i.i
..ti.,1 1 , nil. ..n.t -ii, ib-litii i.
II.,-, tt hltnittl I nn ill-. i,nt,
!' i.t, 1. 1 1 t b.r ( I.s I , t v 1 j I .1 ii I lit. I'
i.l! iilA't I. '. iii,'.
. I',iy- ei 11.-, I rtti' t . ',1 r. In.iils, r.iii,!' ,.
ll. .1. is, t nti-tt t 1., ! tti. n vt.,ltl
' rHE.il- 1)11 I t;s. I Hi: I' II EM II I .V
f ; ; , . ( ,, JS ., , .VS'
.. ,i..s, 1 . mi in . 1,1 1 .1 v y
Mi l .1 I.LS,
will ib. w 11 ',, .- II . 1 ! , ,r St ,r. 1, nl e, 1 ti i, it,
r. 1 lit- .,,,. 1. , J.. u 1 I!.' I,,,,, . r t M.,ri,
l- i -ill I If V II HM I .ill ' I..
..... ...,,,,,.,--, S,A.
1 ' ' 1 "t -'-".
!, ,f, a,-,; .tit
I'A ll. II O fi- I-1..H
, , T, , ,
W ' J l! "' " ' " '. oi I loimu'
M.K, , -, , i,)'i'
, otnlry, r .1,,,, t ..
...... ' ,
I'1".'- l iiurle. Mlr.s t II, t,.,M,,r.
F iirlai.ka &. C... j'l M'-iti r It.. V Y.
'! M,r,i,.l1....ll...'.7ll.uU.,t,J.lt,.v.t!.ir.l.,llirt.V, )
.Mr J. T. HI .Allt and KI.I.A IIK.TII I,. I'AHhM.! ?" r.(Pfr-fp r: Vy
M.rrinl, in t'.b!rru ci.niitv, on the lh
.t. t.v ii. k..,.; Mr. M.vrnn
K,'M,,n . i Wholesale and ! . .,
ixjujij I lit;iil.
I tlo (ounty, on I he !Hli insl., MAIMiAIJKT, ! StHtttl froits n,t Ollirl- t.
k
' TKiiiiTK ok i;i:si'i:i t.
I ... . .-..I I I . . .
l n ralli il ciilililllinir ilHilirfil 1 in mini' iMiiigi',
n. l-'il. .1 tin ir l.iiilu" Itiiniii. liuhl Hill. N. t . 1.11
. ,. .in. 0.-1. at- tiillim-imr iiri'..inU.' t..l
i,! 'w!;:r::,::r;:,:Lr:h!rCh;;!;;:!y
V IIKItK, it d (lir AltlllL'fl' V (lt-ttmT
i.l'. v, m rr...m.. Ir.11.1 m.r tiit!t I Mir' w..r.
Whs U...lu. r II. II C'tM.nutir ut Hown in
I hhttmi ui Iit Hitli briiriit irn.M tu ni' future ur-
j t u J im hm I eliirr I11111, tin ri tnrt't
KtMtrfrtti, Tii-tt vt-luli Hr 1hw w itli rM r.Hiiinir
I NiiltiiiiKtiiiii tti litis ntll i tint itihtri nif 11 of I H 1 Ui-
( 1'riji iili-nre, w i ciiinul ri'lr.lii frmii rxiirmsMij.
j our .lle. re aurri w h-r Inn h... Wec -niu l hnl
I ilrjiliir.' In ri-iii.iiiil I'niiii u itiiil Jri.ii, the eoinuiu.
lilt V III M l.il tl III' ItVi'il.
lu flirt, 'I'll. .1 the niiijicl of thin Innrtr. ll
i llti' 1.1 ill eurleil IMHiillli -s, w inn'
wlHiw tr
, wnrlli . kimwii lo t lwr niily li ere .nlnol.
, li-il Iii the pmilrga of ,.ti ii.iini.te niiuaint ,i,ie
with him. A.ollrolhir a r ru ml m.d lil.i li,
the li-mh-r mi I iiin-i-ii' ri yri t nf litusi- . lei h ,t-
uri-il lMri-.iieil bv h,n ile.tli. .how ht.w hinl.lv hi
y w.t ip;iiei',tt.'il, lm.- liiuih hr Will luviii
KrtJrfJ, Tint Uhlle Be newt lie. ply )"'l""
ie w.l!i In. Tamils, and aiirvintf frienu. In
eir anil ta re iviim iit, yel ui.r win, la in. I "
ii,i ,nl.
Hrmn'.trd, Tu..t we truly rejin I not In has.. a
, lluse
, tli
n,e t.i klti-ml Hie fiini ri.l nl our deee..nl ll-Titiu r
and p- rliirm lh. U 1 a id tin of 1,111 1 ini. r, in i nii.r.
fUili.-tr ol ll.e 1 i.t nee Ir. ill II-, lit vi-llhi h sa a
, loki it of emr r'r..ii null ri o. r.l ar iH n-..r the
i use. I h.iiii--i-nl iiii.uriitttg li.r .'ill il,i v.
;,, jr,j -t ,, , u, ,!.. f.dtitioii., nr.
, 4a. li..t a ,-,,,,y
. tilnil l.v the rniininUi , he huwunli d hv tin ,S
I r. t .r y . In tin- ImiiiIv ol tin-u. e. ..e.l Hi. ll.. r, . I
hi tin- liiil.o. ui tin I ,.r. I.1.4 ll ..ti hni. 11 m
llwrlntle ll.ii fi, r pil'.hl -lltnli.
J. . I.ISN 1
II. I, lil.l. ' '- iwnl.r.
. K )
iev Church (o he huilt
Hll tiinb ni'.'Heil haiiti. den fitM,liil, it r.jitt.
I inissiiKiera by the I on jre.,ti.iu nf I'.nn r
I 'bnri h to ri.ntra, t t..r tin I. ii 1 1 . , 1 1 , c 'f a Nt.lt
( III lit II in ir Mount M.nirtie, Ir.oei! iVuuiv.
Hill rtfi lti cr-la, I- f.ir tiilil..nttf Hie s.jin. , until
till tir-t. Ill .Volltb.T 1,,'lt. 'i',,e .i1litetl.il. Us 1. 1
ll't HuiiUllll,' Mild ' I I. f H etfie tli.tfi. till 1,1:!,
m y Ik; luuu.l at Mount M'UHlr. Itidijl I ..tn.it
N.t'. '
) 'Ml I. KM I.K .
Ill I I h'UH
HiM IN Kl l.
i. I n. K. ) V I O-si iN.
l.liM. II . I I N-i .
(I ' II, 1-...I. t
'I it-iii Onliiiaiii'i ,
t iniiinii, N, l'.,Nil. .i, I -;.:i.
At a nif.-tiii ol t.i IS. .i.l i, I mi., r.
I..,, ii -i v le l.i .t ti. tr i.iiit,, ,1 il,.,tii(Kf, (ii.. ..it,
U in. I'' ti... I, !- no., it , J .Lu Iii;;. r, l(- . .u .
c M.. o. , in. j, mi ...it. i , i
I I-. l',i a ,n.' j.ri .ntii.it. -lli-J f .lllt,,J,l r;, iit.i,
,iti,.,i-! t a.b'j'ti ii
ii'iu., V i h,o- i,.4r,i,d with d,i . i t-.-t
l.i,.i .le..ti, ft aep.r.li U 1 r .j.i u. our . .i, . n
irn .tij tiil bf,lli.-r .iiiitiiift..niii-r. retin a ll.rtt
-. l,.r, ,
K'vrr.l 'I it it, in the .I. .tli nt' I'.tri' ll.rtt.
,i. 1...,,,., t ...;,.. ;. b..u. ,... , :;
,.l, ,.!.. I li ,-,t ,..',;.. t ,,t., ..--I, ll,.r.I
.-
I I it.iiilM.r f t i.l tui,l H .fiiM iim tn r, ,i Ml
Uh iiiiitnuuii v v( ii uiJ -it.! ln it Ifitutj, m litiK
ui in v v if t y will l-'it If r in it-i n fj,
R--Hr4, I n. I l-tta ItMnt t. r lo l'M U r. ei
ri i .Muiy ut ' ur tit f4 d tn ni th ir tMrniult
V 111 ;l .1 I. y ill I til i lU ir tlJUf tlf ill it 1 111,
iiriiMtni, ih.tth- ii,rgni pn .ii.i.j. -t.'! r
! i-f ri" i pif 4' iJjMti In., iM'iiiit ! t,. id Itfjf...
.ili4 Iti.l t i.t i Ur ! t: i r t t ty ihJ ( f , ul
lh- - in.' t.( ti. iii..y i.( tin l.-f-'f.
KiiMmf-Al n..iti Mr. J. A. Iltiifu.t
sb in. i, mil il it fill uii mtiin-uJ y t N f li t) t.- ,
I 'Itlli.ptl r 1' ftil I'tC ar llf III I . tUiJf.S ii-
i HHiiii'tl h I tit..- e.ti of I'-lruk II. ft v. J. A.
Ifun !!!; m.t.ritil of ln 4fiMniitiit i,l, p.
" iri J, aiitl i it . If li i a U r .itj, m iKfj il m .
Hrmn-trd, In! !s, rsLMit uf H ., fhf li H fh
ritfi-.r ilt f in i f I ft (-I m 1 1 j 'I w ti lo Uh ii, itt't i ii ri
m f ttft i! In 1 In- ! t'litib fi 'j;) t.i pi I. a, VU
tin I. ii, vtii. ifii nuts h ,yl!iiiH f,'n (;p ; titl lh.
1 'in MiKii,tt' r uf i tu I n 'ft I u .r t' tU .i.ti r- i r
- V I't i r f Itt. h r innu mi th' n.t t-l !,!, i.
ir. -.ul H,i. ,rni t-. ii fNini.r If 1.
I' ! ir Sijij iri
' i i fi, turOa r, T;ih. tut n ri'i'i f r -;
iii!! (unit .r ifi-f! u lr !.- l.l!t- tr t,t,-
Tu.tii i.f,i rm i r 'I t t(l Tr .i! ntf. - I., jJ(,
! fir-t I- v i f - - f rii.inii f r u IK- l'..r :i
. till tli I .1 if 'ill I
in 1 1 lt nr I n i r I., t
.. t i f f ; f f i 'li tn t.r
V va. It iJ .r-, I- r t .i !.
r ftti or p r '!
o p r
r H'r i-r i-t if t-
F "11 f..!i a y fi
-l r i.t, i,. '.
il, 'I 'i t ti" i'..w .. I ,,.! '.It ti. :,u,!,r
in J n ..m n I liir.i .lr, i I. I tar. ri I t vn t tni t ,il
k.. .ti.,1. II,. a tot -, ,,j ,,U .lr-. t 1 . he f . t,
...o t'nil VI tl t . i,.,li. , 1 i-,.-ii .t (il, M, ri.
t'., mi ,,, , ,,l l!,, i.-l. ,,, tt .,,.1 ,,t,, n.i r tl ,, I'
-tl' '- I, J.fi. . I . U . t ,,,., , I ll.r . in. ,
w. i nnin.ni i. ,i.
J I! hliiilf, T i I,,.. nil
TAJ. C;tMJ2)S.
JTJ A hi. in.tr -jj,
t I t.O tn- ill ! ,tb
i I r-- , iii. i nilirr., a !,,,,!
t k. j.,l in ll, , I..,, Hi Mnri .
i .1. ,i lull ,p.,,r -in, nt ,,
1 ,! l I lit ., -it, ti ,i.
ibi
tl" rrv I ' It It S. .in..
I lr ,... , I't ,t I . ti i ii limit 1 1 .
ll.i. I.n ii , 1 i..it u, l'l nm. , I'i ti k anil t rb I
M. I, In a .out l. ..ii..
I st.
Ail t.l I'rnt'.i ,1 ll .iin.4iiii M.rtiiirt,
I'i. I, I i.,l ,lKS Hill, Allt. 'I.t,
i'i,k I. lit. i. .i ., i nl.tr, u I l.iin.-U,
" t It It .ml .-In. r il',
I. .tie ' I I ir vnil Sill, sitirl,,
N U II. , III .. It ..ml Vt nil, .
1 .,11. nt II,,.., bb.ek. while, l.n.ttii nm) inbir.il,
s.t , s,,,J , Inblr' II 'a II n, , e.tl, n, ..ml ia,,..-!,
ilti il'. Sti .1 .Ini t i.niinil, i..
In i'o Se,-,t. . Iij.-!,t iit.ilii.it,
I, .tin. Sii.s KnJ, M, i,,, ,,1,, t .,t ii , in
V b . 1- I i b ,i I.t.uti ,
liniiiti. .in il M. run ti.r si.trin,
I- I. in I, 1 t, nil ,(.
I, .tn,. I Ink. onl Siiml., nm lj.
,,i.,n il . I .t l, Ini ,t k.,
II,,,, n, I. ..fi,. tt , .. , b.
If. -'ii. us, lb, , ' ,",,,,,;., ,r. A, ...
Ml nl a I, , Ii tt. . i:. i I In .t Ii b.tt a. e-tii I
I.
l.i,!..
) 1 1 . . r k i t S nla ,,l ,, , J. ,,,
H b.tie fnr I'lant, r.,
. V K, III .1.1.. p. .., II, , K.r
nl I.n
a III, I a.ul .( a. It rni ..... ai.,1 . ,.r.. .....
t,. iiiii.lt , I,, , , t.;h I., a. Inly r, ,,,,,1, ,,, , .
t , ! i tl,J iu,,L..
linnts ..nil 1'irie Si ns nf t In It. .t lit 11, ti '-1 1 t tin ,
oi.iii,a, lirntt it's tl.,1,1, .I,,-., II ,, . .
lb. Ill, 11, I .,l!,i,l Ine in .1 ant ,j,,r br.li'ls, it,,..',,
b. 7, , '.I ami lu, .ill 111 tt .
VVellttt a till! -si,ltini lit Itl I'.rja tll.s 1
.inn line.
"'""I'
vv. lull 1 ,y l ll,, ll,., I w.,,l any lb, iff
" '" il ,11 im Ii.l.teii.i t ;
il-ii- 1111- iati,a n.l tin y ,1 .,,.
' .little Ln nil 1 1, , I, I ,.,(r, ,
' Villi- 11 In be in-l rti.l.l 11. . I v . a. oil III V jn.l
,. , ,t ..... i. "
. ell, a. I,,, ,r - tin i
t"t ii t li' f ii-ii . II
I ..r li e i . li,
Kl- in b Merit,.. -, i
ll, , ,J1 ,. .,.1 M
Mo. r. !;,
I. ,,,,, i in.,.
' V. i . i""' . . ., i
I'll ' r.isH.U,'
,,7.:U',,,, i AVaiite.l,, -
'nte-s; virxpr'
Ibur, .,-.. ,, , ,rw I ., a ,.r, ., y , . K ,r at. ly l tl.e .l nl .. j.,'
very f, L,b,, UI1, b, .tililul, .! ,,,,,, ' 3att
fro,,. Itiiim.j Kr, f . K..,...hl , i hiirtnllf, tri. i. I'
V l'i 1 1 1.' It t- llilviT.ll I I ,-! "' 1 ,j
' o'1. , 1 ''A1 i.1 ' a ' iriirj"" ti
''.'fll t krmul, ,a.(, Hr' gi.liir -llllna. rt I hi' H"'"
I -r.. VW. .,-. V f. ' and Ibrwanl aecoinl to tlua "lb1 '
i. 111 ity Itiii.e 10 .1 re- iitil". a.
in. k . ' i
ak A 44 Jft
' 7 ' r T T ' 1 ! t .
j . (' linv
1 .TK ' ,,
. nnw r.-cniini! nml i.,.i U'
1 h rtnl ii,i,. (
inn
.M3t23 uooi,
. . "
t ,"1 ' V
( W U EI M jatf,
Urm-iulu t,
; '''ll,f ,',-
lifiinc fj,,.
' rt ti1 N ai. (;,,
Ci.l'il. Kn in li l)i Liim B, briirml.. ,,a.,. ,
Kr. n.'l. Hi l..i,i. .o,d vol,,,, Vi , -SlU'
I'. r. Htl.'.ii.c, nit;,
I jsl.uii rr, tiRiiri'd a nil m
trili. riklniiirr, .urc Kn ml,, u ho, , r,L . .
' '. "V uri-il Mid r.hil n.l..r,
Slul,t luaka, Kn neli
1 und 4 t'lmiauiil iilln r tliiti r. at tuo i i
' t .. ) . ' .11 and HJininv uu'uu U
1 Oe. I, lsjj3,
'
() I ( A !Jll)f I ..,K
I v I'l'1 -l-alUlHCf
! A I.AHljIi I.OT n.r .,e by
j j. A W II. 1. 1 VMS, It), Ksi r ,,.
'Jr- lZX 3 0
3itf
i .
rs
j A
,
I 1 rif - .,11 iiahmliiiei t at:,.,,..
tint ui.,r '.. I. I'. 11 . ili
n.l
" ' . ...ill. ....... .
mii.i.ivms, lx,
X.i!
".! i,i-;,:i
.Miles' l'l uots & Shoes
"!' all iu I, tie., in j,T
' ' v ; " : ; .
. . ' -"
AMI
Wool Z-2ats
'
i
!
f II k.
Wll.l.lAM.s, H,, Ksi.S 4(
jj:
'.hi I. !-,i.1
on.
a alnl llu.'fc' t s,
., !'.,). In,,,. " S, .1, .,M1, M h,.
t..r ...k ly
V II II IMS, IHt ,sii ii,.
I.rady-madc Clotliin
?;- i t: HV 1
H II I.l t VIM. (( ttsits 4 (
O l. I, i-., t.
I?egro Cifoods. t
y.r " r.;.i.-.,-.. k,. ... r
? ': ".'hu.;., M-iped .,.1 .,t,
-aJi t V
W 11. 1. 1 VMS, Ui K.M.N A -
t I. )-.:(. i
I . iwr.r i nr or
Min, l i i, U; Iruii
, I.M'I rrr IHll (IKM ib ! I rs f, L
ftnt. winili nt nt nt li Jf:it;-
4..( ' al.
VS ll.l.iAMS. Mn i i. S
V.I I, it;
hi: still .; t iKur. hti
(iiiiiCEIIIIl
ij-jj- n: i --ji ,
i I at,.,' ill 4 b ... t. ami Vi..
UII l.i A MM, Vn i t i
ll. f. 1,1-1. :
Unin,; and Hopi'.
I I s , ,( r . I. , ,r
V. 11,1.1 vM-i. UIXnN a "i
: I. I-..). Mi
ISvw Hooks !
r--r- HI "1'!' r.rrit.il ,t J I! IAMS
JJ-Jg 9 I IIKAl IKxiK Miihi. 'si
vJi hmV I.. II., N I . i- l.o looi '
"i it. Ii-,a.
, ng tti.iett a li
rut . 'i. I,. a.. Hi. I'ulml, l.v H..I ' r. r."-.
Unit l.lil'." ,.il 111 ',,'. I.t J T'I
. 'I'i-, i .. . .,r lln I'lnti .1 .1.1 I b 'f ' !!
I ii i ii 1 .l.ia.t il.
ll.r.. nl' ll.r III .. , I y l.iieii.ii.
I !. .Inn n ..ii .1,, I'narr, , , ,,l ll.- I a
n .,(.
I'll t v nf Inr f'nliirr M ,t. . I v I
i... t l.t 1,1 -I is. I... iii
.il-'
mil li V. 1.1.1 hi.i t ill - Hi I ;,r-
I l,..,i..tlr. II, I 4. I -.'..'I.
-s - . ,. I.l. I'I UX'Vs ,'."h
nr xA .t i n f
"P!Saf I., s, . W 11. 1. 1 t - "''
XiSr i n i -K. ,. . ' ' '
J I. II ft I.. It. W e -rr 'b I "e'
ir ni l t U.-.Ti. VI lli'.i o lr"
' il l.i (in: ill. Hlmil lu Una Intel
in. I K i ml.
II li A I.. H VUHH"-
n.i. I. s..:i
0 ()tilM'
r. II AIIM. . l.i 11.1 nil. I- ll'11 1
,l iit no '
I !'l ,r, It. Kl. II 'I I'f.l
:.-
It,. mi. I It e, nt, it,, 1,11 1,1
. r In. i
.... Hi " '
tn. nl M
in, .. .ii.i I im ii " '
I- rsntia llllii I ley to t.e nlu hn ' ' . ,
l .v i -.1 li, i nn in v - li in'i"!,'u '
, ifiiitii ni. 1,
III, ,,,, nl , ,lir t' ".le
w b.ii'. r lin,l.inei.re e.iiti.i.l If I'Oi 1'- ..
' inv .,.,, ,ee the V.. a ..l.l I"''"- "
n r n a ill h, h 1 1 t ii 1 b. b .in:. ..t M'-J' (
.(,,,' a im , ,.,illil.eil to ' Hi' 11,1 '
. i,,l n. in j li-nni .
I in I titttr .V. l. illl,
i,-
It i' tut'. IM':,ri1,
It
b a .t s t ii irinii ii ,
11. . E .... I j t , to if ,,(..11
1 ei
,,l I' I . A'l.stlN A iv I"' ' ; ...
itiMt I'i ii.
ill r, i t in tr.e i n "i
(.1.1 lll'l.l. ' .
bill,',., I. l",7fi'r,.S,;. :itt, I"''1
Quinine Qmn-'
1 '
n 1 ST t eeiiiil a
,...f jl IM"" ,,
fti ib- itliv.v. ki'i. "ti
I.... - I. . I ,'l ll.e I II I.'"-' ""
In ttr
risiiKK .v iiiii""",
tt, liSlil'ItiV III'-- ,
Qiunitu'
n Dllllllltl.
US
si
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view