North Carolina Newspapers

    ;,'
T l . I I ' ' - ' ' " ' '
nil'
, ,t ,,,i..iir.. i.inp.iin. w : Ifirl.e ..,::. i,,
. ,. plat c on i lie ii.li i,!' .Nnvetiihcr, in !
I . .. i
J JoiYiiiitoli. Tin: inniiher that iillritded
V .. I r ; e- and I cspi'i l-hlc, and i -vii, i. il the.
,ir,ted iiiinimnit, . Alter tin- i,i-c liii;;
v ,.s oi;;iiii.t'-lt Adolplni s l- Krai.) ad-
().,., cd the meinhei-i in t xjil m il :n (if
the otijet t ol tin inrriiii, and pointed
put the iiiinic roiiH ilrfcr't .,1 tl.e. (iiiisiiiu-
ami the evils under w I, id, ilj- nple
llie west labor, in a m m l,u i',P- M;j
t neri;etic iriinei . The i',,!,,v. in j pi n-
tlenuin appeared as delegates ft -1 1 s then
jcjpcctive d'utrictH. to uit : ; i'u ',':
fimtnt- cjjt. lints' -iin;).itiv !!ev.
Jiichrd 1'iird. Hcsnjilti A. I'liinyiii
J ):-. John C;tM"ii- 1 1 j kin's t'crrv
Jimtictt an! J.iiiirs M'D'fil. Dixon's
.Biu kli;ii' IW .md Neil's t.o rcpic-
IdiU'il. A '''( rri;iiir-:t : C.i. Jlrit-
join's A. I- lV.'.ia iiiiJ li.iker Wnod-
fuit'd- Uopf) Solomon Hopi'i', Tims.
'lker. K i;ic;ii l--A. f'opciiin. J.irob
I'oMirv. If .ill's Col Di.iid Aiex.n-
Jjni'i, Thomas I' l'.v. Homns ('-.illoi).
C jit. Tnte's Co'- Willi mi V. Krwin
jl d JiiDlCS tir)ln'. I.',:;'tr TrlfiwHt :
Captain Lewis's ('(,1 II 1 1 1 v ;iiul Col.
(,;-ernaway ChainheiV Cap'. ('Inin-
t,, r, .mil Col. Drum, nhsent. M'1 'all's
('nf l!jiid and (ill. li.lhts. ' N'.M land's
Vm. Nishett. Turner's Col. New.
Ji'id, absent. The delegation thru pro
i i . . . r ft...:
Cr.fiL'U '0 me appoininiciii "i a i n,n ui ui
. .... .. i ... r t i. .. i I
ii,,:,. ... i
, III- I 'I'M',
ii.d srntiarv. wiirn j .incs iui.i .tn ,- . f,,,,,-,,,.,, ,.:,ijV, (! .1,1 Oct,,),, ,-,
t,as uiiaiiiu-r.iislv appointed ( h m tnaii. ,n wi.T-.m, I (.! h, Mr ' Vhn-.ii.lcr Nech
i.d l'1' 'o'-hv..rd. 1-s.j. S-ct-et:.rv.jt;,M.s M ,r,;:, ,.
The (Irlri'itinn i Inn i.mrreilrd to udupt , , . ,
' , . 1 , i , 1 In.lo iV , - ..- 1 dii ;o ' I.i .lacoo Kl-ld -f.
the 'ainr icohilioiis as vine adopted bv ...
,, , , . .., ., ,...il.... l Mr. " cum I l.ocLv, In M,.., IP hci - a Nm I-,,
thr Unwaii dtli'i'.stloti, with a small nil-1
. i d it ii; li' v r ol I r en., X ,o i I so .
t n-nrr.
I. AV. ');( That the d. lf.'ath.n ap-j r.lM.rriMl l.r.l'lUt l.s
pcilil. i-i.m.U'tiecr .even dch .;..tes, to I ,,,, ,Mi, 7; ;,,., ,, , ,
lr failed the omilii'tec ol i (.1 1 rsnoti- u ,:.,-. , . . -. ,. ii I.;;,', I-. i ; ..;!,;,.
Jrni e, w lios diitv it '.hall he foitl.with to : t-..l . 4o; . on,. , , t , , ;,:.,.i i ; , . ,'. .
prn a col Ti-spoiidciii r with all tin.' ( iher
i; unties in l'.ivi.r of ciiliii.i; a Coiiventioii,
ai.d to (i.ileavoi' to a!t.ii!;e such ini ji-j
lies as thev tiuv (Iit ru he st c.ih id i'ed to i
a. . . . . 1 1 1 1 K 1 1 1 1 i i.i .1 .!.!. t IWr u liii I, lie !
.' I
. t cutiici.'iii. .r. hr! enpon me imiiiw-1
D c roil 1 1 1 . 1 1 ' e wrrc api'oii.'eit : ' ''I -
1 tlli'ttii W . I win, Jamrs Mnrphv. I-aar. i
V Auiv, .lames l .r. in. .d.,!-.'iiis ,. '
r.vii.. Hiker V(.!uald. and ,!m.:i II
. .
5;i 'v,lic- I
' ! Rr-'tr,?, Tint r.-i li dclr .'"( pen
it liis rrs;,r tiu1 (li-,ti ii t si.Iim r l ; i ion pa- ed
pf r, for t lie )tir)(ivr (.1 : aisiin: ;i tntid to 1
i (i..v the rx!,en-,es th..t i.mv he ili t!f-i
a in r H i mi' ' n tl.r;r in r-.s'.t en res- .
f nilflii c. l? t o!!ei til;;' il.d drMisi.i:; i:i-
S -iiiilinii jtiio'i" die p'-'.;;!e, ai.'l in (ci:-:,,
6 d, lo ! r t j v v !i wr epi n-e in.'V he!
It; 'inrl in i ,i pi.,. ' ess d lie p, s' (.',( i
, , , ... ,i . , h
It wliii n v-r i' !e,ai!i-.. ,.'. tl.at
t) f si, in r tui i'd he i. iid ,( i to Ii d.( r '
Voo,Ki.in1. .) !f I,-.- ! ini ;e ' '..iidc ! I.i
I't'olifM U.ei'l'.').' (if tl.C ! ' l"l,.
. -Th t:..- dii.
..n ic
C lll'l.l lid t ' tot li'Cl.i I
s frooi !' I. . .-.:!.-
to li e t.r t.ciii ii! -it:i:H'. to en
4--i.r In -!t wi'il the llieinl Is 1 1 "in : p ,r
',!( i Mrs. I .ii or ! V ' i i i or. i ( :r e li. m . i
'l.c .. ;.. :i .1 t() j v p,. up' M t:,( 1 1 1 . t s ;
t 'o,. .,,.. ,,. i ,. !ii:i'- i l a ii iiii !, i ,:i ( I , .-1 1
, :..m
f re,- p.
t'i :!!;
B ' l 'III r
t ' t ' r
! of N it' .('at.:...!.
.'. 1 Ii ' tic- i i,n.i i i!t op i.
. c 'li 'I j.i a p..;c . i-v il l- i.i '.: .
lie c. lr li. a ;.'..'.u tin! I
ir ci ll ; l r;e l:i;drr '
';:'(- ,!; !e l.'.'T. in fiiM'.rno'i
c i, ' .p. 'i' o. i.iiii;--' . ,ird (.''jo s; . ,
C t- , . , f V ; -1 v--- i i"'c -:''.:'io':.
, .'. . '. 'I i. , t is rr.d "i" s-ti I i'"
f; . ' '' I il. !tv- .'ion ! oo M l.we
! , r -r'i I' ( f ,.,ie l,iet"'.ers (.'i t,c
I'l ',v I A I" t J I -:',.. 1 V II'" kc (l'ii'V
f ,i .. . C, .;"I!..i"c i'i N'- ", .';vn.
I win. .1 I it;;.' lie ( .". r.,i"i I'd ( 'I 'i'v.
,V;-.f i.ill r..M : t' 0 "" " t!irv
il ., iii i ii, tl c !...! ;i of 1 1 ' i'i,;.o:
t ' i.i; t t '"'' in o)
, i I, . . . 1 1.,.! li.r pi.il eei'.i;.;.s i t
f ' Ii;.m ':!.' l e 'il .de I.I. (' ii t'V i ..f !l
- . I iiitistili.. ids, ;.!id t '. .' 'iicv
p .'.l! -'ll ,' III
il.e
.:.;. .t:.'.v a,
t .. ., .(
..!. t-
C . ul... . v etc i :;. :
4 ;.t !ac .', : - V
:.' . ,. Ti.
iicn.i ",e v (',) it li'r tlvsff ill !.' :es, who , ' 1
f ,
t I . i csct t ;,1 !'! f.-.ei ii.ir. Iial-
..... i '
V.lal tl;.- - IV' l-.Kltll; (I tlH' (.(,e.l-
li.t,, ill w'li'cM".' V.-..V l''cV t.'l.V llcrle
ti ',, i I li.r in I . !(. in-, il." tin'- c i i. Ill-
' 't; ,( 'x-M' I...! t i pl sfU'ed. in ( lei ! ; ''
tl r e J--...-,-. ' i '.(,t -i 'I' !l;' ';l '
ri u.M-..,.; ,. ... .'l-.ll. ;
i I ii" i' lo-,:i n ( iii'tii .1 to the Tnes- j
1 V ol .1 ill IV rmiil I ll'.
...it,. ...ii. i 1 .. '
I, M., - ! .-. i,i - i
' - I c.
I -Tie- i:. mii -ti-"'
r. s the ' '
V jn-; i; .-( , ,', , . !iau. Ii.i! tiuii-
, :
f(Oi- ll ;. . . , ; i . 1 ,P v.,:' 1, Ol S
' " .... .
.;' '!' 1 1 i
o .i ;r'l -";.
r i
I nil-.;!,' rh..t i', i. ti " V nr.n h l.'sc vtln.T
.i ........ i . i.
1. '
i imr in ,r i ii i. c "ea- i;.st c-i in mi
I,,!.. ... I .. - , ..! ... '. 1. ., ,,. t in.. .1 ' l , V . t
J . mm,, i ,;'( ,-, v i I ; m, " . ;.'i
' id) : s
'.!-. ( t' t!
, -. . i
i m M, !i 1 1 i . a' i oin-
l.isl,. I t ; ,,.i ( . '. vm (' !.. .'
J 'fits 1 1 . 1,1- Ic l ..!.i - I
lie ll!,.. vf. . Il.-U iV.ds ill .-''... Sliotli,!
l.-it'i v .' ... i ce!;. "s ( I l! r lint' :'ti i!r!e-
lion ..il w'.uA ;" i.udiin.; is in.ie t;..'ii.
;t.i!. Put v r " ill I :,di-c t' e -('i'"-. It- ; ,
OT-v'', I
. . i 1 . I ,.'. ! .. i.. . - , , ;-. .. I'l
iii .11 , ili.: loo i'ciim v..;. uhii.li i url
, , i , l .1
i 1 iti t i.iii i , i t t . i. . 1 1 1 1 1 1 ii i.i
i'" ''""" -
''! " .'"...," !e Jul lu liU
'Uitltl,'
'I'll ; wh',1'.' i-L-vf iiiiir, or iiriiin'.t, of
tliP j;urt id Boston fur ihr current year,
will .iib;tM, it 'n M.it'jd, exceed live
millions ol diili;iis.
'I lie lii '.i iu:i'ii r icmiji:r i .'i.VJ.'Id'i 1!
'' ' i 1,7 .'.').') V
ll.il' 1 i .liin.if, 1 ,!. l.J7.',''i.'''. C
i7l, '.',7 7 'J I
The vnirra'de l'!x- l'rer.ident A u.m';
entrrtil his 8fiih ve;tr o:i the ::th ol
Oitd'jri, in the ri'.joyiu .:it (d e;'od
litaltli Xu, l,tr,!. '
MaruLr I ' .-, iir .!?'. Ilrnrv I'.rown.
now living in !'rni,s ,i;ii.i. ws hni'i in
J.i'iiisim l(irK). Hi-, f-iilu r wa j ,i i ',(.
his tnodirr ;" , !i.,i . II,.- w
..s as! 4. 7d
lc:irs. :t!id liv I...U '. l..m.,n '':..
lln w;:s a voNiii ; at ( i'. ", i. ! .
defeat, in 17 .. ! n , ' I
is vow in I i i J V !i v car , i . : i . ii i
hla' k luir ; w;,!.h ;r,ut. i. ,v;, t-,1-'
erahly eond he dih. ' i'. Ik.m i . . ni'd,'
and In'i.'i.is 'd ;! i.:. Lite. Ileu.;its!
in 'i'. lint is afi , n, ver '.hall.
.1. mini n.
mola - ,' s, '.i t i , . , Prown, :.t.i 11 .!-i!l.,i-!
it, 1 Mo . i ;.' ,.-r , ; ( ol', ; s
to .. i , I J, In i
1 t . 1 J.i ; - . !, 1 ,1.. I
( ; ' 77' i; ', ( yr i j
..... - ......
r..'.-...-IS. .si.,.-.
II I l.il. .1 ..'l.c
II '!'.! ol l"
1 1
l.,n.!s nhii ii I, . I v i : 11 1 .' ( u: -,
lii r pne I . .; ,.'..i i'.n. d i.,-1. , ., r.i i .. .n
sipim '..ii, . t : i ,.p, t p' 7 ; 1 ,
" "'v !-'..'' ' ' ' '. ll ,l
I'.ru ,.r ! in I i ' 'i, . a I ' 1 i ..- ,:! .i
I.M !,:.l,., . ii I.e. ..:,.!, mm-I' .1 ,..; I
. ; .,, v , , , 4 .,, .,,
at. ..I
.'II I'll'
i I
to I'.dl. s, i I-.
n.
'
(
c-hk, I, A
,..
' rf --! i" I
, 1 1 i-i si ., ..t ! 7 to .' .'
-no, :. o. .;( v. i" ! 'iot
,,1 :. f.
. II M.f .
r.'.l- f-
" 1 1,1 "' '
I '' !'. i . I oi' .
t j ( v.'
j :l -,, '
s,. ,,pj;,. ii.'.:, , .
., .1 .1,
--I II
,'io.is ;.v
ilal'.i
I
, , ! ,,
l',. I i . ' 1 1 ; ,1 i .1 f'.. s n (.!, .'.',
!.-.,!., i.i. I ci :'; . , vci an 1 .,-
II v ...,, r -- -. . of i-'i.
v I i. -. . . 'I 1 ,- ti n i 'it- . i o:ts i.f
, I ,r Ii . i i ., i ' . . s. , . ct . i ;-s
s i. t :i -. -,' I v. :i pi.-i. t
. ,1 .ii I ! ...t -, I .,r, i.i s j.!-. s i,-.
I', i . I ,' :. I.!:-, -v it." 'I i-tr a
v,1.l ,,,, ,,i I.i,,,.
, v ,, , , I l-.r- '1 , ', ,i
' - I d nil. ..id .1 ' I-
I i .. cat ; r .s
,., ! ;-. ,! as. i: -s t," d
I l,c ; ... I. !, i.ald V dl
,i i n t.. .ii. p. - son v l o v ill i.i.pr. no '
' . and i . l a, M'u In ani i ,.1 ill thi
:.,sv. A I I liX .ll I.,
. S. nf . .V f ' ..,, , .. C
.V " . 1,. Is 1'it. I
. .. ,
- ;. j;,..., 1,,-v s,.pi M ,n In '', c;i-1
, . li, o ;,i,d Aiai ..: a, v dl ;-!-l ; s , n- j
r a !' H lit in s.iri. m , , j i;;d:s;, r;; i.
ic; ci !,.( ,- p '"ci s
't t ' S d lo t!,- I ..I ( ft; , MCI ',!t.
f, X , - , ' I ..'
it :..('.,, -,i tl. i- 1,-; ic--', a n;;" 'ii.'i l if.
i t .1 .. ii d a ..it . I i ar-, and is i i
t.l i , . s P. -,. . s I ,i , c' ! ' ! I'i -'el's' I ( i, mii;.
1 1 ,, , ,.t I .- , , ,,,,'i . -,. l i V i ilium V inns, i-i -rn
. ' .. , ' ..... i .
- :, i,... ,,; (
, ( lull, IC
I ae i. -a hit i n , ji n-si . u in
Ik- iii oc sni i tor i id I' i s,
s'l'l...li'M's.
. c, r . -ii i ,M
v i . ... .--,(" i ;i ' .v,,'.. ,;
) r.i, : v .v.r, it.., : ;'... '.m.
' II I ;( I , I, ;, !c 'ii. n. ilia' '! e , k ( t all
. i ' i ;i r s i, ;. .'
' t'.e.s,- st.-cl....l.!.
rs i. I n n ai I" ::; ar" ars ,
Ills', st ci In , '
or ;,i, ,n ; i , . n
-Tt'i. f ;'.
I'.'il I' ill!
, , l. ' l. I ;.!.!'. '.'I
'.- -. . ii -. irili il;.y (: l). ' to at i
si.., k of s.a It .' ! i .;'' n's v dl -n ,
. '. al Iccd'H' In d c ti. n i
i - y v .,. s. '
i -1 -v -, il a: i'
c . : - 1 1 ' ,
111, MM , ' f 11 l - ,
vie-, oia !.. i ',). - I'.r.c I.- 7 ' i ..' .. i I
i : .. i in : i. ... t.. ..i,
.t; i- . ... : . , ..-I'd
r . .!. ; -o. ....... .. ;
-. i.i'- . ' -a' -,.1 .
'., .'. i! ,' ' .'!., i ' '. k- inc. :
v . ' .. ifmi. 1 1 ,
, , . '. . i:..J . .: : ., -il i i-1
,;, i i , , 1 1 is ',,.s ., ,;i
o; I . t', ;. I! ' o . . i l ii i 'i i . ' 1 1 i .... i , t s
I .,m; I I... .ii'l c t'."c .. '!;l
ii. i; k. t I'..' , ' ... it t : ol i p ;'. 'i i 1 1 "
; ..I" i I !!,. I mil 'n
.S -. Ill, I .1'" .it. oil l I Ill Is I III I-
... ol !,.s I'..-- .1. ' pi MS ll 'k . Id.,".!
' ' 7 m -, .....I I -V . . p"i I f it, ." to 7.i.
. i Mi a ! s ;,i i a -1 ,i ..l.c s
, :.. , - ll.. i 't .! dm. .1, I., t s.l. s
Ii -'-. .i .,' :!. ! ; i s ,.l i. . en's f r i'i
ii.i ',, .,'..1 f.' i. r -Mni !..
-,' ..: lis Jil , s ; I,',
a . 1 ! ' r i r f .'. i' ri 'it.
-.'. 1 ' i - pi - i i ii',. I,-, n :i:ni.
.- r... : :,..( .. , , ii per., i -.,!,-
.' a , l .; ' I ;r
JI . ., l i
l;!i.!;s il :;
mix coods srom:,
ii'., H. aui sviiv, cm mm. i.'. i , s t:.
nr.VHI-lf .hi. I CO. h.,w: n n .ml, !- l;d-
Hi'rivals trout l,iv t i ;n)i)l ainl Nov S m k,
4 i') J'm-hn;,-i Jtl.'V (J ODDS,
(minisiiij.;' tin1 must f-Mi iisive anuKinrii! lliry
lian: i-vcr ulli i-nl, and will ir sol I Ijv tin- I'.k k -aj.;''J
ol' I'icc'r, on tin: mutt nicuiniunilatm;; term :
H Lali'S Mini casrs clrii and K'ljii-r Wml nf
r.Hjriand (Lot us
'J i!o iin i' oi kshire t.'.loilm
H i.i iiuilillin' Jo (In
10 i! ) low prn'i-il il') do
' do i(i)i-r : i m 1 1 ( (iiniiioii assorted I lis -r
('Ill'llH
2 i s A.lsh li's tMI a black ,'tlij dine C'u'..si. !
Il:r. : i-s
4 dii iin r i) il'i
.i dii do fancy nuvtiii'i s do
4 lia.:s low H ;rc. ;i ,.-,iii t .i do
V) do iisiui-lcd S ill , Is
do do ..,s.,., i,
1 CISC Slip'',- iilriH ia I i'illjH
1 ilo i imIiiu I d.i
I do i i'u r on I'.-d est shalicn
I ,, , , . i. i i ,, n'lui .'
Ji li.dcs 8-1, and I'M London IJnlld HlaiiK-
i ; ,( !,;s,,,
,
on
M and 4 1'oint
'i'i
- i - , o - o . i , , iii i i i i i, i i inn ic-. iiii i; hi i c ii a' i a, "J in' ij'ci'i' .'ic i
i 'o 1, ,S ., '.M, 10-4, 1 1 -4 and I .'-4 lloiie do , . . ,. , , , ,
, . i , in , , , hi ;, ,,i ; in'-in-.i-hcs, ol. Piieil to i i,ress I ici- aipi salm
l i (-.. (.i-iindi s and llolcliiiijon s laic 1'laiiis , ,. , " 1 ."
. I. n 'Kill in .ii mil o ll.e aci ni ..ci- ma l. i,;' l i ss
- o UHl't M
I J do Most rii I
i 2 .I-. (1-4 and 7-4 ('eurnonplitii
' 1 do C-. i to j,, !;,l, (ar.tinjis I
! i d i '. hi:,- Im iom s, 'lor N.-ro C'lo'li.lijt
j 1 do drali D -vonsl.irc Ki r-,ry.
i $ hales assorU-l fonim Is
)
I do v. !i '. Sv a. skins
I ilo j.-l ;,i, ! t',-l , in l.injr and lllapi v Hale
j do l:'io I. s'. Hind's, Smith's and lilcakli )'..
Ida. I, I'.olnliacN
J do do ciiliir.-d do
do du do and hlaek fifircd do
1 do do I'liiiied ' do
1 do I'l ,1.1
J cr,s,-s I iii.in I'lai.U
. do s"p. r Si ru icli do
d do ( ai-olinc do
J o liiij,, rial do do
'.' d ' u k I'- : ..ciiiv
.' d ' 7-1 a iJ '. i ..svii-tcl r..ssitii..-r-. -!..u!s
1
!-. d , do !,:,
1 ., 4 M.-i-oio sli-.al. and I'i. ids
lo :!.- I I .am'., Mied II
'
: .h. v - i.i,i-,,i
', a, i,: -dol e ! ;
id 'lose
.: i I .,, ., . ., r 7 1 i'lil.-.
.1 do ' " 1 H do
do miil-ll i . I i ( :.l o, s
: i do !'! . ! i
.' do so .. i- - , '...-, ! ,
.5 c, '- ii.. .. do ( ,' .-, ,
1 ..;, I'll ih
1 do -.! M .,., t I , o
I do do i'o O I!,
ii-. (i. i in1.::, c
: d do I v 1 1 . i s
V do f. I .,, , ' M .-llllS
.' do d I " ! !o
, , .s.'i .: , .1 p.. .,k -i-!.iis
1 do , lo ic I .h.
1 .-is.;' - 1 d .,' I I Musi, 11 l.l .H s
' do - do do
..' .i-i ' 'l n . ' i 4 1 e ' n- ' ' '' i s
1 do ,;.,,! ' ,l .1 I j. -, : a d ,!.,
'. ,1 . ;i- j I'o. . r I. .a 'll I-!;; s
..' . , do
i I h ,0 v ,,p h.,11, ( o".ol,s
i .1 c. ! ii,, ii ',i 'i ll d ,, t I: j;s
i , , , , n , 1 , a'. I'l . 's
' .' i do soron--,
) do 'di., , him- ait.l v h an J stripe lji.ri.es
J ',' ' , I'M lllks
1 , o . o. .' li.yllsl, do
.' s 1 1 ft Itlllc I I lllltn
J .' I , .111 n tit do
do i ..ii.hric do
: 1. - I 1 ., k m l ' dor. .1 s,,;-s..- C.i'd.r,. ,
1 d , 1 I. lt-1 and 1..' Mars,-, p. , ljj.il,
1 do II. ..i.-r', . '
I d-. ,,,!- II .n.lk. i, l,..-f.
.' d.o 'do, 1,'om.d ,1 .
do do 'lull,.! do
' h. Inikev U.d .lo
.' '.. I'l.idc! I'-., i.. I d..
J , ( I, !' ' "-I, I -A Is
" CO 7 -i ., ' 1 I d 1 I lol.d,. .1 do
.1 I i.i M ..a hi -' I l.lll, !..,'! .
do ,-,;! ',:'.' do
1 do I 1,'tat en ( a;,.M c I'' .id,
-1 .' i I- 1,'s a ; ! o I ' ','- I n''- i II .
J do .oil's ,i . .
d.l cd Wo .'.,; ; s
: .! v f! -I'"- di I d's ! i ' .. . P .",
1 d" , " ! C ' ' I , d -. ', ;
! d . I ..'. ,!.'- .
LiMix nuuits.
'. ' s 7 S a , I I 11. di I 111. 1 s
- do I . . I .
' . i i i-.d, i. i
.' d , e 4 ,,.1 ., , ' :,d ,-,
I . u in',- -, ' ! Prmi i l'i. .',11.
. I , linn.. I I . -i.
' ,'i s i; i- iij-s
0 do m , ', do
: d i Dm .
1 d . ii-..s-:.. ii.
'. r.i s .is.or'i d r.ilci'i'. I I . .1.
1 i' l ,! I X'lil's do
' do s'io, r 'da c, and tn ill, I I ;; i s
' du i ulli'ia l d l
d 'o I. .in ii ( ainln i -i
1 ,', i do do llamlkcr. hi. '.s
silk coons.
, I ISCS In. a K . Ill ,.l S
. . . d., S ,r,.
1 do I'la 1 d l
1 do slice;- ! lai k Sat." s
.1 ' . i ol.. :a I I. lai k X ll klll Ci-.v .
J. ,h, d,, do l a;,... n do
;, ,i . f.-i,.-, . do
. iis.i ;'.(.i . .ohm hut..' H,i ss ,
.', , do 1 1 a-.,! 7-4 do do I,
do do V:."'l. s
. I I,,, k Cm ' n ll.itt.iki n hois
,o ( '! i M ( hull do
1 ,:o s-,;- cr I I, .;" as
1 .1.
1 il
1 '
I'O P.. '..
of. .... ! I ,'.-, ! I'm - V - ' " I
d.o , i l, .; .
.' ,'.. 1. 1. , k Pal .CI ( rap. s
I , via i :;, p ' ., and v In'-'- 1 1 ' ' "
I , . 1 ' II k :.. in hdc 'ic it. d " ,d, i.-i
1 ... I !al k s.!',s . I'M '
d ,p, Nil f. ai d 1'. al..! 7 aid . ' r . h I' ,
;i!l rn s. r.i v pat'i ICS
t do ass. i'l I ,.l..' !
" do J.'at'.ii ;.-. I l'.v-.' iC ! l'do ' . ' '. ..t'.li
J ,M i n. u
I , l.l.cl. in. I - oloi.:. I t..,ii . .....
I tr ink Ki.il!-.! ".Ik llo.c
1 rav lil:"'1, i r.o.cli .lo do
J f,ivi lil.c k Mini ulnli- J.l.ni.
A iriiiil.t ll. ii k, Iduc and assi.j-'.i'd lul,.i:i "n ,
iiij; Silks
.' cas.' . do do India do
2 do a I n't cd Silk In isl
si !M mn:s.
2 (uses men's lidfj.skin (.low
1 do do colni'i d Urn kskiii .I i
do do Ii' avi r do
'J do ll.ifiit, ISeuvcr an I K,d do
0 ,l i do do dii In, I'd .l'i
2 do nufn-r and ( minium j;.l' r.,,,1 ;,n r ,t
Mnitoiw
1 do .issortrd IVad do
I do lai';i: and side Sin II I omli ,
'i do piinnd, pack and lios t'.:. ,
.'. do Silk I Mllll't'll.li
1 dn ('ollon do
), lulirr .)'). (r.t'M
f jllll'. second semi-annual riaiiiin ilion of tl:i
I I'lrnnnt Irti rut . laul' ma, ninhrtlic d,i' -U
.ii of Hie Id i . ilolm Mnslcit and Mr. .Vi'.lian.i I
1 -v nnlli, ciiiimii;i:e( 1 nil Jloiuia, iih' inn '.I
i. , ' . , , , .. ,
tlio pi'' sent I'.M.int, an. U ('. il oil tl c so- ( c. J -
i int i ' ' 1 1 ie.-.d a .
i , i . . - ,. i- . I
i l.c n-'.si, i s al c ap.ii', li'iin a s. n.c oi '!;.
i i. ... ,i i ' i ... .i i.i: i
I ... .1 I.. .... , , . o : .
of ll.e b'liilciil.s Sol to lind ol
" llKHH'I.Ml :
llloiirfatiiiiiihi i- of -.in,!. nUam ,!ii,iii,,' tualo.iit
eii'.lit), vlio did not atlm I .-t.,cl0M uddc c
d 'Ic- cai... and u'.di'i ol li.r- iiistr.n t. Is an, I ct .
.1... , , i i ' . . , . i ...... ,i i. .. I
, , , -. . ..I ... ... i.i. 1 1 1 1, . , . . , .1. ,it-ii , .
v js ralcniaicd lo .' i'.- a plc:,siii-.- ami pl'csci.t
pri, -.pi els moi-i- i as, I , i oil' a 1 1 1 -. I 1 1 i.i 1 1 . !' si ri ! .( -1 1 .
'I fis, and I'u- co, i-.l' r of tic- s'nd. n's, sic,-,
in a i I' J,r point ut ii a tin- I, iooi ll. -e's 1'i.it
I'.-'iuli from tic- cull, Inn, d i,j,l I al ai 1,1 I ,1,1,1s
ami l.ii'l.liilnc-s in lie , i,, u i,,,.n i aim .aii.ii
(if l IHdh is I'll' , IC,1, ,.
I lie ci :-c . ' i i , I ill'' c a ! i 1 1 1 V v. .11 .,'!! I ' ' on
li, em c (in lie l:r! (,-f .laiinai '. In '.', i,' !. r I Ic;
do i 'io'l of tin s-iil.e u:h,i.. n lai Ii.i' '
I d ' I', dn-iij;. il., L l i, I'. ." !,..
I dill.' lit. nod. I ,d.ol.. . o ',. li ..' I l .11 Hi .
I . an he had a' iV. i,m,I ,,,-', ot ',', I ,.
,!,. 1
I I ii i.cci.ii l.o. .-el; ,.,!-...-.
' I.m- n,:,' vim',,, n. !l , ci I s. I ..,'i.
I i, ,s t , ,, iih. i'.i i'i. ,, ,:i !.,. ,;. m
I III I he '. i a , 1 1 !l W 1 I ' 111'!, in ' ;,'.' !' li." '. , ;
of No. end,, r ; ..Id.... ;di tli- tei-.i ' !' ic. .,.
1 : I.-I. I. . I . .1 ..... . . .
I . ,1 ' . I' I - ' I ., .1 I I' 1 .'1 I'l, ill' ' , I'M', 1 ' i S- S
s;i it... 1 i; ' If ,
., I 1,1 1 111 'dl'
' .i'i, i . ii,.' ;;i .I.e.'. ..ri, a ad I l.c
aioo-l, of .1 !"C.
I' i.'I.IMI l;!ll, .Vo ..':..
1' . I ':. '. 1
i-t ,. i , . o a . d .'.I'U.. n I.e...
m. P.- i and "tl, r ii'i n i t
rvip.-. ihs.
H l IP
to Ice 'i .. I !, I' r
i , ,. ,. .,-',..! . ' in, mill ti . jii-Ail, ,'.!
t..l '-..' li-- '; li'di.t- ' h sou it a. in. ml, i iif I
j Ii, t-..,t Ilo .. ..
. ... !,:, -,- ' s.ll;,
I ..I a ci- In. ,-k I ,
'I'l,,- M, , . I t "'
1 a :o, li, v 'i'i 11, al Midi
. rd. d'ica'i- I in -, lo
-, tot- ' ' . 1 .'mi....''. .
" '. m ; p. r ,i,i o., .
I I: Ml-d II' ,1 h" had ,
'l ,n ,'-i
' 1 - In '
i
11 -
I l' W"s.
..."
-
'.', f lH'C, ,V .
.V.,o, -..', lo, A I ,, , ,.V
I, I'l I". N 'o ii .,-
t-. -n ll.
I' I'ld'i , I shall p'ui a ( d to .1 II mi I lints " ,v ,
the 'i nt'i (' .tan" in I ' '
h- ( in;-, II"
,11 M i'i s, lllf , ',A Villi a',i I l.,.l.l'i"lt ll I'.r ''Il
IPi'.t.l.e i p i I. ot ihi li 'he late Milium J ,t.
10. 'Hi' pOSsi Ssl ', CO'.'.I ll'l l.l I SolO. I '.'ll, S,l,., I, pi ll ,-
, I. II h.,11 lie. I ;c, I til. lie ... I. - III, -aal l.,;l,l ' j,,. , , , , ,.,,,., ,,, ...... ,,, .
if, re ;s ,.., , cd' Ml,.,,, al., .,. ,ic luiM-ir. .1 U ,,,..,!. tun o v , '1. and ,. . ,s
., r. s n li -I .pial.lv l.ol'i.i.i P.n.l. .,hi. ...ic. s . ( Mi .,,,.. 4, t.s ,., i :., , ,
U-.,!,.- i;u,' -in ol i. plan I. I In ic is a i'i.n.1 nrto'-v. ar 1 m !"., ,s 'hi v n.c d. ; in ; , , i
da.l!'"', tt.til ' it li i I- lOtiV'll.Mit "lit hl.u vfl, , (1 , ,,, I,
l I... v. I.i-V'l'- p;-c ut '-ri'i'Mli "ill I. s.-ll .ni i ( ; ( 0 . , . l.c'
.. iTril l i.i i. o . Hiil thl'i-e i 1 pcih!.- in
'l,-. ani, ,1 .ii'siliiii ids, tu i i ..; in'' r. s' I r. in j
d,. 'M'io.i.t i. 1,-st . . -. ll . p.,i. r ; ,Mf Vl'tt'.XWts
m I ';:. ha. r, ,' i .n, I i.nd v d.h ..: pr.iH-.l : . i.
M-'1' r,,.,,, I .s-,...r...s,o.v. s.r
, HI Mil li II MI'i I I , is I,,,) oi I., .i.i",, i, t
, " " ' ' -. "ids, .ill I in. hi - ('l la r..P, , ll, a' I ,
SVllt tV S)flt, I lie I ii. cli cms. h ;, id, tmproo ii,.-"m', ,-.! -
iii i;pim f ',ri,,i-'. i ;;,;'''rv"ili;! '" j!t '
...... rd !., -h ... ,!..:.. I.-MO'V-.'VM; .
r , . ,. ,,. ,. a, .n's. !.., h. .!. o!l!,i lor:...!,.-.,' '
., ,-, i ,!. .;,. k , , ..i u..lj(, , ,n , ,. ,vp,,u ,. ,.. , .. ., ,
ll . s i ; o ,, ..a 'I 1..,. K ..'1 el ' a l
i. . I.....I I. . ',.', . i, I '.. ,.,i, i .... ! ti
It .
.'. I..
, h ..s . , ' !
I r '!, P. . t ,- ". -
'iis I'll KIMn.'lf I.
',v nV .Vuvth-l'nvnWnn.
A si; i ( 1 l s I V.
i i,;-.': i m- .!' l . I vi i -i' . l i
1 V
y . ', ,n. . .1 K.I . .-os
is ' .1.1 ..' , .,11 " U
it... i, I l. c : ,s' c I' i;i;.
-I . , , f 1'.. . .. '.'.,.' t1 . .
s I
1,1
1 1
..t
i' ,-
..-, ', V I I 1 ti 1 I "Hit, lh.lt p. do, a' . I '.
it I. i ' .- II. . i I ".; 'i.aii t r ',' . c ' , ,
, I.., ! .I'M d, i' , ci's :ippi ,r at ''.i- i v i . i
,,( i j 1 an , lo h- h. I I f. r 'In i .'! I;i
.'ii , ... !. rii'iri-ll'iiis- in ,li lh ran-, i n
the tic I .I P la lai Hi M..r I. lies', 'I" I' Jit ! t !..-!
to p! a- su t- i r ,! ii nr. li'dni a is - j-id,; h,m.'
' 1 1 i . 1 1 1 1 1 ssn ill I.i i nti ri d
I, Pal i ! 1 a; in . I : k i I' I In- Super r I .'i''1
. inn saal. d . I Mill th it the I' laoo ill," is a tn.e
' i upi i f the rt ( old. I M'-l i "in-'.
.t. nr. KMd.i,
.' .,,' jo. I"" -!!!' '
! ,. ; sn 1 1 rt-y.vi riiM.. '
f I Tt'. .id . - '..li tin. mi d u ' to cd. rm
I ., . it.. , , ! the cit i.-'-ii. it' r"" " h ni
,'-hn-';.! '-" - ",'li"' he s.,i , ,,,;,. ,
1 !i u In, -ii
s' l' 1 ( Itdlllt't .''.III
i h. i - h, :.s -s 'he p'.'il e h.-tl.,Mtm..st mi
' !. ait-rs shall iml In- wan'oi;,'!!! ai rnmini -.1 ,'e
M . Mi a;. ,i a
to ' o or Inill V lol ; , .!
'. a'. ', v i l-i.-c ' s.U.-r.M :. c.i-. .-s.... i'i
!.c t '"1 d, . II lills Ull.lll.VM'V
' . .. i:, l ;;v t.'.d.
V P. ! , , V. " I ',, C UMICS I'l I ' J ' '" !
,i, '. a-- ' '"ii s'i d lo s.-l'le lh- tn :'l t .1- lay.
(Vm
I i',.,. c. ,.- v ., d,. f,r -a'. t the
J i ;'i' . i t t'.e M . :i, ( ,.r"':i ic. " dsiti-y.
is Tin; fi!i:ss
i
.If . - On!.-, ,. ' .S,- (,,. ,
a.' .'i
M'lll.DIPV U (l l. ; I. I'l III l-lll i
thi: Noin'iM'.wtoi.iNA
A S 11
run nii: j r.i it or m u i.oun
Itciiifr
J7th ol dc i, I
ci ,', I
( ,-,(! ,1 f i, , r fl,i -ir,ii-',f
i; i in: iti. c(.,i m i i p
flllllS "I'l , lo. sl.l H :, i: ,tc ..!.
I ilh the usiul :. .' l oo '...,, , i J, J.,i i
II i 'I'i'aiii ll." ii iim-s ol t'i, i,.,.., i, !li ,
u'i'i i uoiluet ll-c M.d..- I. iii r.ii-. i i.i, r ;,,
, f.,'..i i . , i ' i i!,te, ' r j'io, ...I i . p., .... "
..inn ' i.i all die nia's'iati s ,iad su '',,;. i .
!: . i , , i 'In .rn ra! eoiiniii.s in Hi, ii.,'. i
iicims of tlr sc'( rid ilic i! Jail a') . I ( on,
:e ! loli;:,' i! 1 as-' i Ijtioii f or ma I. I, - i ' I '
a in I pan's jiii-ijiiscs, ii I, i cli e Mil li i ' 1 i ' i i In -.' ,'
VI! ll hs" , Ol lie' p. II ' , ,ll llllll'l I'S i III,,!'!' ,1
ii c.i 1 1 n;. 'ic all i .;-s cli !,.' in
- - .. I',,. i ,o'l,i s il- sia'e, ,' II,. .....
j , ,. w . j , .,.' . , .,, ,
j ,r ,; ,. ,,,,,,,, ,,,., ,- ., , ,M ;i, ,,,!,.,
Co re, !-. 1 .' n;; i
, -..-, a'.d lo I a-
I'u 1 . 1 1 . . '.!','" , . i .. v. I.: l ll.ll ' ..
I'lil! ,, I" , . ' de I OHM is, t I,, , 1 ,, ;,1 ,,. ,!..
'I I," , w ill he en.,, ". . I,', the 1 J i
i,c 0 - ' 'ii ,: '.I lln- I. --.,1 dice . and s1.
an ' '
.1 d.l' p:d i
I,'
i III O'
j .( i, J
mii in tot'
,, ,(
M'll.I.I M n II I II - !.,, '"..lu c.f
7 V 'h i-,!,, , ,-, ,,l s , ,i,... , .,
r ! ""' b !,;' ' : ' "" "U:,n 1 :"" " :''
.".'l.v !..- I- ,11 -,,,,"!, .,,o 1,,-.. .
MH-I...s...!it,
j 4 M ".
" N
II - '- 'II , .'.li be i.rrjiari ' n, .; .pp.. r,.,,j ;
'' " :"' ' ' k' 1 I" '"''
1 ll.- In ,i ., . I.,
it
h.s est,
, 1 '
ti !iei:'.r C.a' I I'l'i'.i ' ,': hi;',- a'.. ;i
ci' , : . i f s ,',,i, i ( j n . 'i i i, nd. , lo J
s '..", .' i j , i ' r o
V.unk Stivv....fwuvt i.
ii ... ;.' . i isti.y s
j "'Hi an 1 ' ...u" ,' "'on i, .-i.i... 1 '-. '
I J '' ' ' -'' "' . I" aih ippo,', h- i
11 " " "
' ' s ' i
'.' 1 ' '
li .l' i i
s' , ' '. ,
'. k '.
H l,M
. S .! ! "1 .1 s .. i.i J s' , ' , ,
- on. P '.t. d, i
!;so. !M . -I a ; ', , I (., .
I "t ,' c, II i ,.. , .,, ; .1 )!.s", . ,
io 1 1 , v ., ti.. , I p. ., v , , . . i -
, pi,: -so. :, . s ,- i, ' Us' ., . i , . , ..
i ' 1,1 d'-. '' el ' - ''o . - i 1 ' ' -
, s " s )a ' , . , s. ,, ' .... II,-
Ml -i -I . c. I .... l- h. .
a t .1 . . ' . I.' .i ....... ;,i I l'i
I'l.
I
lr.v
: j-d'i . I ,' . (,- , ,n ! I."
II , a. A " s .'. . r c ' I,
I i , Y II,, .,1, .... . 'l , .p.
lie I.
I mil t ltd
.!.'.. to .
s. I
. el ,.', i. ;. "i-i . s,l. . !,
w ,11 oi ;,to ii. I-., 'o ',-n i.'i-i- "--I. r,
lit. -. !..,. v il .; .. i .
.i'i , . . , in. i iv i. r . '.'i lo . d.
i ' I I. ' ( -1.' I . I 1 :,p,s' '.,;
l'i 1 ,' s I.
: ' " 1. 1 -
.17. LS!i.X 11')''':..
I l - M l-!!' Xt'UI II i In , I '.
' .V.n s Ww'w.
nitii- .a ... d.i - -i i.', s - , ' ,- '
.',.; r M lh I ..- I! . . .1
no ;i. . i., i, .,, i s .jn r."!' s' . , ' ' to
.- .ot t .. , . '. II,- -r. .- - ; . :-l.i"
il,- 'I 1o t 'I , I"r l!i- ' ' ' 1 .'i-ii.-i '
is i I' i . i d .' " - s-, i I .r tie
i a, ii, ton m I'r.-.. !h r. I
,,- c . -,t, l si
: .' . .re ; t
; l.c,',, ,.,i - I, i i ,i,i'i !,
I.i- a '. . ! v, c'i i h !
' .il', 1 1 P I hi i ' -'i ' li t . i :
; imni e mi t ... ,.'. d
. til ;,lll l ',n '. , ,- j ...
! - -. ic I ''.- s! d I
,- foslh-rs. !
' ''i M'ii ss is i ; ,
i. i. eon' ni s i i
d - .,'".!... ! for tl ,
i rs an I 1'.-1- !, s ,
jl-l- -cd ;
: I'l r i f pr o'-r
i i. ii. in d .'!' i
I ..-lied lo 1 '
'1'irc . 'I ,,.!. i' ' '.,.,) l, .. ,r In ' .11 n '..
I,- - I'., i, I o'p-' '. s.e.ll ;.
!o rend' r !'." ! i r' .' 1 - id -i. -
' ! I s III II
"
I .
, A,,,,..v l.nit
' I Mtt
.fj'-'l f'.il'.'n h . v.... .",!!:
1 ' - " n S.l1 . " 1 1 .. I I ,.'-:. ;
i
' . I L' I , ............ I !l. fc. I
' I "'"' .'. ail '.in - .n ' "I ii' I a , o i n-, . ,
V hici a". ij'i'h I ci ma p c it n,
' -'I', V it ll I ,;c si i i'l 1 . .-!. '- . "li '1'" ' " ' - ' .' ' '
i i-T M dl i" -' f C ! ri .- ii'i o th '!,.
I'll r S i!a " I..,. , 1' ' ". I r a' 1,'U p'.e ' .. I
tin r. i I, s , ... ,.i r. ii jr..
...' .- ; onol,.
.: 'lis I..HMV
.'
i
M W -a v x V.MniWtius
! '"t vi ." - '".! '"
I l ;' ! : '" ,-
o, d I -er .
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view