North Carolina Newspapers

    VJ
nrcrrs
HltlMIt i ' if II
Xi t f"i wJ -
,f UIM a; 4 M 'l-
t imV' 4 M C "'4 At Uf f
li m4, 1 Im I ;, J V
lit IWt faf f l aMf IM tKMt3
MWvt.4 la'tf jiM'kt M"4- I
'Alt AJf,wM IMilf Ittap-j.
mmi, tt-4 k m'J U UmjI
tUt ltlNfiMfi UJ MM M rvpff
awtati aa Ut M II Uf;iUiut.
mm! tntftl.-
D'i"f lk af at lit
Ct lira U IkU Mww, titurdir,
-a . .
ftfrif t '', ) ! Httfel W
'Hi l.f. 1. Ii i.l' .l.C. nil . . . 1 1 . i . i . . I . il . I i I . '
.... , j (iniiiii,iii,i)1j, J, v f 4 r- tifr.
m4 w 4itt . af t I'-1 af ft
I MO'f !Wi If M
p?aj M rw.a aa i 4 e4 Ur4 t
M4 Wbltk tW'MlarllJ I V Wth tf
Jf Iff. I J .4 ftl,U gfMtal.it'
aU( mw, ka m ttiita4 ;ihU4 U
iMm a4fcU7 ,
M Mw IMf B'f f-awM ! Ml Vi'Jb
lM tej ai 1V4 fit ' a tt tfdfat (
aff iiihH $7 iMir rtMkWM, t
a yf ! tiMMij, SW MrU' kt
KniM(l 1 1 ' 4 B4 MackUaWf l
laaWrv4 a iM Mif tit af CMrUUOft l
e4 A tarty tMt4 aJd
Mail. Te rfUiz"Ju f tWr JM
U f if, 1hmt J, 1U4m, lM
lm4 14 IM ifc!Tt fBik
lU lursH frf.illi fWf kt
1 1 tS Mini. KMuWlli WHJtlff, (
Hi. itif. 4r4 ! Mr Ui
Twrfi;, jh, trrt.
JftfJK TMI IW WUf Mwi'
tnilKf. M U rtttm44 to
Tm Kiv I tvmtmmH J WoMtti
lU (ia ItiuTcooUMBt kf tM tirnh
Vmf,km IM Uukxlr MtftM IM
o( ApU Utt. Mir U-h M liKrtiM
l r a IM Jco(f ir iMiiwj oipoic miMvrj, irxj im rtM m
i(Mr'i ImjoiM im Mtl Jf ii tr jbUjfi4 itiurrcitii In IM toltn.
"f4tolrt OMfrflrmii wt.lMrtCwrti
4ffd bf lil 'i(ilknt. b iJwIf bf
li iuni I in J'.Iy4 "twintr! itJ
(Mxbvgtilf lontlnctii, Hii Vntfrr our du
lr4nK (ir(umiliirfl, r b ju
6rJ iUx God iim! Miti 11 rl
U U D.l UXITt: 'tj-!i
(nfrr Cffrv M ttt rtli(lfi irtJ.tio-,,
itwl hMkUK i 1 b-niJ h hrr iHf' f.c
itlotj fcrf fir, iifxbf lolcmnljr ri
rHr iHi Wcm ijf cwuincoi) or
poinrl:l rottmiJ ittitt it tMffi
tr, ir win 00 roiTR n at
Principle! lJIwtre ber iriiT to nciiriCK 01 nut d roa-
lc4. IMI.M IMi 0 trJMr. IM ill
ctiMd m luiif I'tJj fciUi
cirr U f P" ol '' o "r M4. iM
b n. iim lilt p to nl f !
irtiinf . 4 citrkJ Ikomr, kfft M
left, U kric f imill (it , oivkf Ibf
txl'xf IMI H 4ril 4 veuM kko
. rcLOtrCi ,M UrMi
frvtn IM U(ilufl, ii kOBtf rr a 1 0171
ml imm4Ulf If ! ,4rt"- k
mdin 0 k t'f M iki iit ! !
h4 ttmt ta ktr ik bf IM IitfocUuo
f Mf Wd, cilood by ft 1U Mi
4rual - fc'- -
MTTt.
11,
- II ii),
M IM Myi'f.ltilf ,i..v;Mst j
11, Im4, la II, u-i, 1 1 riiW,
riiiie n
1
jinminr. onnrni.
li, .,
fii t. II.
Al lU mmmmI 1mms m U 114 &mi. te4
m m44m UMikoi t-ftiux n
f iauf ft Uwm &4 rWr m
fMllMlM'!
ItUlTlf, '
KM f IM lanmn W -1 M aJ
!. W Ur7 l wit 4Mfiv r
AW la MtfaWf7 mmht.M JHbp M
r. AM t tm . , Utfm.
nltft m iM Mft fev, IWtM Hkvm.
chj IM t ul over mown-
lilni ind 4rli. frt IM pm-rrit of
tM n& ftrnl citiodrd It IM bourvg'ibf
IM KorUoo St natter ht Lnfiite.
kiK(r4 or coW im bflurnct of princi
Jlei hpir. iht llrtnRlS of ppmiuoo
tbuV tic Id lo the riidlifineii iM perK
vcrcftca of nation boe irtirc Si on
tM wjy to freedom 1 the EihUpUn tnf
IMft irrit !lt itindiraof huniii) cl-
i'Jon h" Mi imml tf ht and L
tM ftekole4cenenit f oibcr poweri.
Pritci)lei hrfier tr wnittRle
rv4 oppreloA( tkrovn tb blarki of Si
Dotninico Ikio ftdice, who. bf the recent
ckmnrledgemenu of Fmnre, bite b
como fret n4 indrpeodent Sute, fut
: rlinj into cemiequetKO and lb reipec
Ubllity of nalions. 1urr.
FMOM cr.tTlM.ILl
. .... Oa iccount of the Utt ditturbincei it
tko city ol Lebhrhen thr people attack
"e 4 Therrrlon,"in4 killed twenif fie
loldier, lO'l from IbO OPtiowtion f ome
err leilitir toi tM iteroroeif, ifcft Pff
'iWent r'lbf Republic h proposed e
tne Cbngrtn to'lrtiketbo nauonal militii
foHcnl, and to place them under Mi
commind. ' Tbli H refuied ; but .be
" wit auftorlzed lb ritM J30.OOO by loam
tiegoclitinp in Loodon, and to raiift a
forca of Cailbbeei.
The State, of Chlipn, which belong
Tto the JTeSiin CdhfetferatW, fettaKpil.
,- The Ktivernment ft about to open a road
- la TabiKOf to ero at an outlet to the
fertile itate of Villa Ilermou.
Tti To trri-aa Hta rattooM no
rTr t l hi obig 1mi to contloue la
riat FoacK, umU a rccoiKiliilioa ibill
take pl.ee between Grtit Urltala and
Amrtica, upon contitutlonal prinrlplet
an event we nrt ardca:!? detirt I ind
mth ,
U ITaml . m Ik ). m im b 'mM.
I rke ifk U k tS Mrs BT rV
wcwT mt Vav rM, rf a4 fwWai
daofWr ti IM llMl Mara.
Ah, NUK. a bWm fWaaii. MrtM.
fVU, . U 1 raewiwiti as Caff
Al IM ! a irol Uh. la rlMi. a
f aUti ar Mm. Jaa. lM tLs U Ml fu
ytuT4aa 1 a m M Wa a iM
pl,ikal kUiaryaf Una waaatry, CW4 a W la
U(u4 a a HoatM H4aa, TW brfi(y
of thai bowat iftrv.a aaaia TM rw, lM
fway, tM aaaaiaaal U Mf Otn w m-
afv U af (P oai7 . Aa
p-. L at fartaat hW4 tM B tmftkt bmim
Hh W'f. ibl ta alwatf rtpvalr4
f aM Lf af nUfti t!r m t tmJ
Wa lM U4f ffitifft wav Oa iiat lava is
Nafll (VLna, lor O't, r", J apap.
Ul.i J Ue kotm tM 1'4 1 ta lM
Mf )lr.fL. SkH M't-wwr IM
ftorv at" ta kt ori, a m tltLfal aid
Nfla-TartJrr -wt aVrat Ot aM-aaorr 0
M (' Ami aad lt iu!M A1 ircr)iW CH
aort, lately dtfanit. - Jt r. K'fmrur.
la lM f latin 7 al Ftfttevin, tm a'Mj
lJa iaaU tluf! ekkf Kh. of Mwfk
CaBfbrll, faq. tjrd aMwt IX. fuuta of (Tral
pt IXPII.
la Cbafcarm, aw tM tdtk Wx. . (U
Clewrtk finrkarj, a diattfigvalxd officrr 1
lM Ketoantion, and a euAapkvo aicaataa in
tM couaclh of tM natio. I
In Saw flarvw, aw lM tTth ah. lM Mr
kaaf laarl, Ji (, U-r. k Maa Itlia
M IM Iwaal a4 a U.UA.tit1tf.
Tk IUw. Mr, fJawa, a ,Vk C'
J-aa aU La k Caw4M ta at im
(wtitiafcif m ttal f tu4t al Uaf 14 r , ka
'Maa UUiiif. W IrwK M4 aJ
rrw kw(4ialf M4 Wt Mftif M
oM Uraa. ,
-
If Uibrioaj, JCa, (f, CUrk Ml Uf
man i Cawrttta, Vf Waaaitf 4
12 otr nr. nwtfltf , kit omm. i ,
TU "Sia?i iUi' U Xrwfttf tvn
tain If i IM cnMMiao im wU a4
Mw turv Tb Itif Uw 0 IM llUa
iwrt Of IM Half, - rttxaUnf iM law t
iaiik iMCwwrlaf Appfaiatand rt-1 w.t M fp4 Mali tW t.
rpI tajM fcf AppfalMl U f
4 1. . r .1.1 7
5
. ......
M Uba ( 1-4 0r
m ta 101 1. im Mmiy ia
f M a4 wf tM wJk w ( L H
aiM
M Mf tM ) ft t -Jt, ti.
Mf fete. I al m4 m mi4 i f'f.
IUMwf CaMWaaiaiftWlkaV4aalM(i.
Caawl f aa-4 ft-r J af tM S
aM ! aaAr M nam 1 f, a fM ww
Mf til, af t aatr May. aa a4a la M
rt- i-w -fcrtirw a-f Iwntaa tU
?M aW aaaa af rM r Mia. w J
M iwaiaawl a at IM lwt mtt fW4
a f ;
IM ! Iaa4l aag Wias (Haa, If a4 l)
al a4irA aw laaaKWf, IM 4 af 1M
UlatHi
IM aa aWMaJ ka rV. M
ilV Jb. a r4lt. IM AikaW al UifU
III . "' - ' ' "
44 M r' "a ti rw'Waa fawVi
( la 17 ! li at - aw fWaUf,
ftUk aV a UmW aait.
ft a ,9 M a iat4 lM iawialit a ff
f IMaf a let 1 1, Uwvrit Ufart lk
Pt'li in t4tt 1 a at iMf mr dtl4i
Mpwa Mi cowwlutaawaltir. To pffpatf
IM pfopJf it ku t Ua. im Mipa
pert, m Luk ii4i lie jfUw, katt.
inf aowae lima mm Ua aoututilt Indui
Irlowa.
ai f.r a
katt bktalnad (re it nuKMiittt U ttvM
etfra coajntf j tmt, Ccwiac tallf . kae
retMftKf o inw Itclilatbtf iiHk rvpiara
latJm ai will rttwal Ike m Uw, and
Ikai place Ikf judkial irranre asfnti al
M Stllf OB iMIr foff r Mitlnv.
WAIIIINOtOt MM,
tWaVCawf
f It'll t a4 MMMMfl aTra wf
I lM Irat H'aaa wf KaCaw
Ik Ml.i, ail maa.Ha l tV eaawi fcawai U
lM tUi Omii pant, Uetfr, -. rr-V. lb tkaf Pm-,
aad kalural pkdoaopbjr in Talc CIka, afed
42 rtaftw.
wt will hold tlf lloae periom inlmlcil loLiuttMw Rk Dutton. bnawwr f awrfbc mat.
iht liocitf or ibe colonic, who tball rw-
lute to lubtcribt ibu tuoclation 1 and
wt will in all tblnii follow tM advict of
our xtncnl committct retire tint the
purpoaei aiortuu. im prcaertation or?
j j.tr. tl
J5are ana E"og orair, anu tn aa;cir 01
ludiiiJurfll and nritaltpropertr.
Sioaao Roben Rowan, Ltwit Birre,
Maurica KtwUu. lcwii Dowcll. kfartin
Lennard. Theophilui Cvaot Thomn
X'ocxljr, Joteph Ue Lepine. Arthur
Council, John ()elcr. Did Shepperd,
Minjih Trrrcil, Peter Metier, John
U'ilaon, Thom.11 '.'abeen, Thorntt Ilea,
D. nicl Doutc, James Emmet Jimet
Ditkt Aafoo Varfeti"John Hebmicm,
Owen, Vct, WUlUm Ditipate, Ceort
Klearher, Charlet Stevcni, Jimei Peirl,
John Parker, - Waller Murray John
Courcke, . Wm. .Ciiileipf. William
llerin, Philip ileria, David Etant, Rob
ert VVrrton, Jamei Cee, John EUrTT,
Denjamin EJwell. Oavid Dunn, William
1 cw uroccrr 3t Oft OJ .w. an it,
a4 lkl Clif , wit fortiWr enttied aw I'll
djr nlkt Utt, etad kit Clth duatr rwbMd
of Hi e 00' r 1.1 a, imountlnj, aa wt aMar
Hand, to abool 0 ddllaM.
- Jtmngk Hrginrr,tii ml.
urr. rtaw kimff-
u Tvaa. avot'tr II
flf Ibt arrival of lM pa Ml iblp Mia
f he iter, Ciptlin lre, wt hive our reiru
lir Clei from ! Jrerpaol lotht 4th, and br
ibt Euphrates Ciptain Sprafjue, paper
nd Icttert of the Cik utimo. 1 ha E
tailed on ibe morninr of the Ttb.
There wn no political newt of impor
tinct.
The F.uphrate brinRt bad account of
the Cotton market. I ht following arc
cftractt of Icttert 1
LivrarooL. jolt S
u It it ImpotMblc to Kite gi anf idea
01 the conttrrrtttioa anone cot too bold
era there it sdemind for it and toe
pinner will not porchite more than
AfoAaaa' "rarf. It appeal, by I fepoft
Lruin iht Board of If rahn of tM cir or .Ida,-, I r , , , . . ...
, . , 1 1 - - -r- I t"pfJ from dajr lo,iif r and I rfart pot
liut a aumbcr of caaca of natrnurt fenr ;!.. ' ' Z . !.
. ..... I until W Will, h iwi li.
te,atlalpUc,ottbe3dlr,-.,aKllheW.hab. , rollon I. denlwrabla dull.
f " "
and onlr 367 Ur told in the Ul three
a4wt.fi an ftiwl frifa4i at raw miStaft 9rm 1 r .l
A daurbter of Mr, Clar, acreiary oT State. . ' , " Y . 1 V
. . .p, v 7' 7 ' and cbanpe of contcqocuce hai occur-
tl,M it Mraanan, ub,o im 101a tin. im fej jn f, produce.H
wboU family bad been tku.erd at Ubanon on,he 21,i.i.ilhe Houeof Cnmrrun...
aon.atiiwe,Ueoncquereof tkeillneaaof the Ut, Broticham mdt certain infiulriet
daugbicT) aM aptxari .jr. b.eer, ia a (air aatr rClDeeijnir the motive! of Trance for con
of rectrwy, Mi Clajr UaU(iiJ at Lebanon, j tinurnr Iht tnilftarv occuiiaUon fit-Sp jia.
and carteoa toward Haitunjtoai but fwurlMr. CanK in antwer, expretted bit
dart aAtr ha kltbejor UJ died. I perfect contiction, thit the French go
i.af)a i - icmmcnt wit tincercir anatout to witn
Attn it fdraw, with 11 little loti of lime at 601
"We wer port'efyTurnMec! by the NV We' K V"., Ibeirwrmrwbiclr at
' ...... I rtaataaftl a m alna an I Ik ah flaaat tan a I w
tr4 a rf-l
al. lUir uMk, Urt wJU U-i aca
WMMkr n)9a
II; e-if af Wax II. Itvf, C ran.
I. W. MIMIAV..IV-
7. Uti. ?t7t
fpfir. aabatUr dtarwidl Utt lM vary
JL atfal atnaara a ah Uai mm Ww
(mwt4 aa lM abw I, and rfJ1
Mwm la, frwwJk aaj lM pM, ikt ka at H
Ca)iawr ta rarfy k aw U hmmtmm, mtm40t
etna, aw aa aitrajaive VaV, llUf awww4
tmt rta aortaaaw. M w pJ'rd ta alt.
tM iMvOt aniira aad aaatrat a), aay aw-
da fat matttyiimWa. t ai n,
l u'ltct, ktmntWt, iwrMrw -afuw, he.
Okf fururrt tad rir itlM rrnairad, paiair-!
aaj Inranvrd. aw IM iManrw? awtic. He Vw
a br.HaajCt hi ait mf . tM! bia wrfc a iQ M aVaMi
urn wnra rtaamablc tema ttvaa it ran M tw.
curr-l m tj nth plac. fd-r frma a da-
, tU M itwttMJir attt n!f d. t".
.f.jm v.rmrrn.
iarW-wa. .IT ?H I ') '-7
N. B. TM auMinbar cantinurt lo lep a
a mtantrit of tlrruil ff,ar ri'.
l oraaiacattd a Hb bniara or JT"! I ao.
li f'i ttal Iva jat lritrai)-( of LM bt aia
Ttwl Hnt .
nT f lrtoa of a Herd of lmt a4 M p-iN
rxw therein maatianrd, I mII u l.n
cmirt htMMC ia tlry, on TaaUv, 'be 4
tVloMr twit, a a.bitbW Iran of land in D11
Umny ti llovan, nm rVaoaJ Ihtirh Cmk. 4
Jvni(:j( (fir Un.lt uf Jocftt Pool, NifHo'aa I ji!c.
a.k and cxLcri, rawttinire on buvtrrd and
arvcDtf nine tt, it hem; tM Irwct pwct -U
fmra f M CMmbrra br llcaxy A, CMwib-. ra
IMra m a apuwaV Jaclliax Imwmi am) obrr
bonatt oa tke prmtrt, Hth awfneicn atMf
knprotremenU lo rtndrr rl a ery di wrtb1 f.roi.
Ai trMwe lhat.aitit lo purdiaae. Ul pruitabl
iow ibe trvi, it it ooorrr urr 10 emiirt' n
iti ftirthrr adtaulajft. 4 rmlit of t moniti
will b- ri'n ivr onc-fealf lite punMka munrr,
ami nine monlha fix the otner half, Ibe purrJia
acr tpvina; bond titd wcmiiy.
IIAMII.ID.V t. JU.CS, Trutlft.
fMr,l 16A, ms. t77
Captain Nabb, who arrived at New
York on Wtdnetdir from Sital, informt
that the French brie Hetireux of Breat
from Alvaraclo for Borrleaux wat ttranded
..W the lacrgnr MaT S6th Tho ntaiter
ana crew were savca, oui aia oi iuc pas
:J1 atneert were Jott One of the passenger
had on board g 1 00 ,000 in specie, about
25,000 of which was stolen from btm By
ft wreckeri."""
Carver,
Georct Bamt, Jamet hi X warr Ed-
roundt.
bom' aw ai,aaafra.)-ilfia
From the tenth day of April to the
first day of Aurus, thit yeir,2687 boa'tt,
; ; departed from this' city, on the Canal, and
63,833 dollars were received by the col-
-Jector hero on account. of toll.. During
tba whole of the Utt year, upo the 7th
. .r""" uyiii una tiiy.
, Gov. Clinton continued .to receire from
-the citizens of Ohio, whithersoever he
Jdhit!tratfc,jn tk3Warka of;
i attention that hospitality could give. On
"Tlliif trW1ffsfa';h41retlved-i' itaindsome
rpublic dinner at SteubenWIIewhen he
returned thanks in an address to the com
- P5X.' At Zanetville, also, he received
public dinner, where the following was
one of the set toasts I
Oar (rwatSyracuMl had her Archimedes,
The.be, hetlpaniiligndati Jiul it U tha felicity
. of this, age.and counrryi to blend the acientifj
jnbd wUhthepatrio,ticharV , ; j
One of our "eoferprlsln? merchants
uumcan j uoMnont q nas nowon
the stocks, at hit boat yard below Claren
don Jiricjnt a Meim tioat, intended to
navigate the Cape Fear River, between
tbia place and Wilmington, so. soon at
the term of the excluii privilcgt gran
ted to the Steam Boat Company hall
have expired, (lit of January, 1826.)
Her length of deck it 108 feet, breadth
1 6 j feet. She will be fitted up lor obe
conveyance - of -passengertfta wf 11- as
freight.
We trust thatlhemcfeingHra
present remains in'the PeninuU
Mr. Barinic inquired why tile minitter
from South Anierica had not been pa
tented to his majesty, and advanced in
idea, that the deity arose from tat inter
ference of foreign powers, to mitigate
vv Department, yttterdirJ waith tbe fol
White, Siraora Bandit- Joaenh Gtccr, ! lott in if summiry ttatementof the ieoten
Robert Gretr, Thomas Ubite, Johuaj Cet of the late Nivil Court MirCitl, ill o
liadley, John Jones, Willum Blocker, which have been approved j
Robert Council, Samuel Holingtworth, " Captain David Porter fas found guil-
Jamw -Gire"fcbv.tndeibtTloUrt4i--uDoAeacbof the ckanrts and spec iB-,erence 01 mVP P0..e.r' 10 "'."S-w.
Samuel Carver, Wm. CirTer.feationWtnd; sentenced to be iutied H" l.m!u""?.'
tor tht terra or six tnonthl. inaepenoence o, ,n.t repooi.c. ,r.
- Lieutenant Ji. D. Wk tlotk ws, tried C.nning had retired before the qnettwo
upon a charge of neglect of dutv, found Pul j r" U,,M""
eu ltr.-ftnd sentenced to M lutiended. I'7 1. o ' ",v
without pay or emoluments, for tht term
of two years.
" Lieutenant I I'm. Af. Hunter wai alto
tried upon a charge of neglect of Aity,
fna tiaamS lltma at fnaaSrVfta P Ktw Ka ffl rvi aa
BUI LTt.1 IHIItllltl m IUIIIKIIVI ar w v aa I . . . m
.e lf.j-n it...j - i i o.iverr unuvoraoie 10 tnrir caue. n wai
Pfci..r!A iklrhnn, nfnrmWh ucammm. am -.ni hcukiiui . .v,T w..w .
I III., W .... .-...-p I (f L -. . r . . ,1 -
Ititttt iceivea reiniorcemrnia, a icwmw uc
offensive, ant! hid obtained great aovanta
T The American people will learn witb ge n Fr" K """r
YttiUtrtiU oVcKToeB, Vtir'iinU.
FOR talc, FoS or i iAv bkrly ,S tX,
of tbe following dt tcnptioii: tnfh. Wnmt n,
ami aoroe fvm children i yoanj fcllr , boj i tud
gtrU. For lama, apply at tlu ofTicc.
Mf. 23.1K5. TI
GREECE,
Augtburg) July 24. Letters from
Triette tay, that the account of the bril
I Hint tuccesset obtained by tht Greek,
I have been all at once tucceeded by newt
ding officer, and acquitted.'
Fayetteville may render this addition to
the boata already on the river acceptable
to tbe mercantile community, tod profit
able to the proprietor. .
iattUtville Obterver. ...
The" PfiiladeIphIaDemflcratic CPreii
states, that t young man deaf and dumb,
aged 17, wis bound apprentice .to the
printing luinesa in that city;2lliaw3
educated at the Pennty Ivanii ! ItrtUtmion,
-A paper printed at Ripleyit)hio, states
that Mr . Koswell, son-m-Iaw of uor.
Detba, of Kentucky, wirarretted there
on the morning of the 22d ult. for the
murder of Mr. Clarke of Kentucky.
It wat reported after he Was apprehended
that Clarke had died of his wounds.
(The family of Dcshas rnlist be desperate
characters-J -,
'Z:.t ..ft-kV. k. h .iiri settton or retreat of tcveral Greek chief
Ktt-J'M ...:.T P I i, . . luiiii ... All
W l. I i .ilK WIOtOIIHIHIIHICM-IUHUl.lll.jn'JU'Wl
ift tvery thape and on XTCrjLgeajjyBde;
tfis, however, needs confirmation
7ranlorTfuntt rJ.SeTeralfettrf
fence of tha rifrhtaand honor of his coun
try, haa been nronouhced fruilt? of Wl tht announce that the siege of Patras ii rail
chargea alleged againat him, and hit been Jed, and that the Greek have only left a
sentenced to the punishment of a auspen- very small corps of observation in the vi
sion for six months, from a servici wbich cinity of that place. 1 he communica
his single acT.ievmentr would hsve rtn lions, between. . Patrs? and Lepanto are
dered lllu8triouvJ.Tha hi would have now free- ' A numerous Greek corps, tin
received tome" censure ok v the ttcoiMl der thrccjmmarid df Hrtt .Gmir it
chirpe. we were nrenired to bear, be-lbevond Salona. We learn that the Turk
cause if his quick and sensitive feelings ish troops in ThessaTy ire again advanc
had led him into rrr. it was in that he line towards that town. ' - -
la j offetidedlffiihit Droprfety t but thatfl ? The-Piedmoniese Gaaitte, which we
for kambiin
and naentino with anirit. vet with mod- leeritaint i tfit followintr erricli--H .w
rat inn nnrt nn avrraa. an Inault offered I Corfu. May 27- We are informed,
by,them to his country, in'the person or from good autboriiv, that Rttlscbid Pacha
one of its officert that for thit act, he his made two desperate attacks on . Mii-
should be thus punished this, we con- solonghi, but was repulsed by the Greeks,
fets, we were, not prepared to see. The loss on both sides was grcat. There
While, however, our feelings, which we it no doubt ol tne tawing oi, javarnw
cannot repress r conceal, prompt us to l tie uttooian ana r.gypuan Kiicc m-
ay this much, we doiot presume 4o im- crease daily. We arcconsequcntlyin
peach, at we kjtrbor no doubt or? me co,o expectation ot.tiecisivc events !
TTual Me.
BT virtue of a Herd of Tniat. ma.le t. the
aubacriber br Cnl. Joli.i Vrvit, for the
purpoari therein jx Cinnl, we utll nniris.J to
aell, at public wle. to the biibttt Ivdi'i' , on
LTliurMUr. tbe 22d day of fcptenibir rwt. on
f the nrrmiart where t:'M.'t,rfjf-Tio'r fW. tb -
folloamr tTnutt ImhJ in ltuan Lountr. in
the Fork, of the Yadkin, on the t-r of
Dutrbmin'r creek, via : one tnrt of 4W arrra,
ith all Ibe necMttry imprnvertcrnta fur a iiUh
tation, with aa Oil Mill, Wocl-Carding Mriiin?.
Kav Mill, fce.thia tract, to mi it pcrr.baar.nl. n
be di wiled into teptrate Iota ; tno'l ) 'f
134acre, ell improved, with tr-i'. 'i !,''
a vtbiaale orchard, an cztrnaive di'MJ. . , ..
another tract, upwtnla of U0 arret, wl, ,
iinprovenient', vubmble orchard,. g 'i' mi'
mill, LI. Alto, four likefy Nca-vaea , .t-r
and team, g- ercd i and all of aaid Jnbt F'cxt'a
tock'of cattlerhftg,' W'TwtBt of '-vale wilt -be
made known on the day of tale, by U,
(iF.OIKiK 8ANF.lt,
SA Ml'F.L FROST.
NATHAN L-'.Hl'NT,
3t74 fiAKLANU ANflERSOV,
.fiiyurt 16, 1825. Tnuteri.
.MttUan Order.
rriHE officer of tbe Cabarrui Ikjriment a ill
JL kttrful in Concord, at the hour of 1 2 oVIock,
eauiniird ntlbe law direct, wi'h their mutic ana
and auborrlinate ofiicera, on the 6th October
Iiextr Jp be drillutl by tbe officer of the Regi
ment, uy orutr oi tne oti t.ommannam.
-.....-----..j.;iM.llKAKlU.X..
2t3 UEN. PLLNkET,;.'
Vi8t at e ol' Wux.TiOttgs Aect .
pjla.sjubanibjxiuvjnr;
A tor or the lat willot Atexanucr I-on,
lttt4 rrf llowan eounty,. kc'd..at tLft court of
tleftrand jtrar1i'r .aw(i(r fur the aaid county,
eld on tM tbinUMoiuiay tf NbyehVfrtT i Itrat-'
dema.tldf against the aaid estate, arc rcrjuired to
prraent tbem for paymeriTrttfln the time pre
terihed by law. I. I.ONU, ExW
Slierill's' Deeds.
TM0R land old by order ot wnta of vcjidilioni
vtHmi, for aulc al .tnCcrnKJII-olliCCi ,
f
tl
-4
i;
i
I
)
ti
4
iM
.-,k
" .
Ii..
i I
.I
2
,
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view