North Carolina Newspapers

    t
V.. M If" ' T
4 U d '-?) III,'
ar mi aye (' U4 .
... r Ul " aa M k f (
Jt.4-4 Mil- a.A I, Ufi44 fcJ
rVM4 M m U ai
CajVa." KiaWoaf ,ti
arvb 4 1X4 l-4 4 lfW 1 akMt lat
iafwf Mao- ta V a tUa H
Til fU. IV.'l F,a;vh a"r.tkl
I ' af t'.' t '. ! wi n
tt a ;-; mUk aX
ll it ai 1 1 a 4 U iW Mt a4 N
4 tfMli iM ti Mint
rta ii'l '.
M
r f in
1 t -
a,W, W Uf Hx"tai l
U 'I i't l Ia4
t M :.., i J-M It ' ; M
I'-tl A II. t.t
a r.'a .. Ma aaHMai
e faaWWa
i la '4 a ata ILa l'4 af tirt
4iaaa(f, 1UtjUaatiU(MH
4ai faf a aW af liaat
,1 aj V4if a-Mi rttaat ta aw4 iM ataa.
tataaaaUa a'aaaaa 4 k-a aU ta) aJI taa
aVm tta ta UUr a4W.
.oir.nm?f.
411 jur. r-uriaH!
i . 1 .. . . . . V , I . f .. . . I ' . .
an -a
? ;u t i '. ivi
tf M" lv Hf . k at4m
Nf-'-' I'MWI l I
,U'J a ' f ttifJnl4 a ;"!
lttikie la Ikes l ais44rt
l fatkeh .-. In 4. AM i
!iff4 4 iMitJ tUw tf i
a,fBVltS eri nU U cit-,4
U iU u4 t a at Las. , Tfc Cev
tsteey af tVU h Mrtbf iuiWlt4 t4
apw'4 MSM lira &re pa
KM eaf eWipi4 l.'i.Ut U tUl.ll
atti4i iit y
A aneatif af IM t'ifntol f ll
Mat 114 U Wi Ut a T4f
aaj !. aatff tat am, a4 ta 4 ,
taff bsLm fMia ItMa al tW
U, Aaaiay J4mit, Im. U4
t WUla CLap tUM Tiau4 l U
U aa4aa taiaf a4 (W a Ulai,a.
a tf CU4 Vi4 "aiia, CU
fcUAle Tatiah m aaiio la bat W
rrt44 a IM r4ftlt C'a I U l4
UuiiaiWt, la im j!K af Ca
Sr'vT, riifM4. , af.
.VtiUft. ,
0 0 Taaaif at lU tmmtX ffa. 1 aaajajf
aa I ita a'aaU.a CU l
Vt aa IV lata af '!., aa aa jai4 at
M, If 1 it . . af a m I fUf
T(iMTl ?filttr4 Caattrt
pVU U SaaaWntf Iwiaf aaaay sua. iM um U
lb pfw-vai af dfmS t"kf MttA
l(att llal af lriwtti BMRUn( aU
tret tajawat m ai4 aa baa taVaai la 14
tal U(UUtret i tvta4 aptnat Ga.
ktii ai a V. 5. aaaittf, i!f tlrtt
laa aajan a a ka ''..-. f,raaa Uav
b taa, f aka M 4a4 aM aa
( ia44 rr1"Mt. ! aaW
DUf pWH lab aa a, aa alaj af ,
liLa kaaa4 If data, tif la M aaU. f .l
avauU 4n!ai . f JI !
t fcl 4 ft4KM attab ! S-Jt-aM -
a a. a . . na.aw a-
lt pm M mumJ U lilt
gtt at fcv ,... r-J rvWaaaa wUI a;
to JpU'm, W re UWv m a" Vt al
4 Ua, U da aaavLa f XQ lara, ea
V tUaatai fW, ' Ow lttaat armfeike tktti
ar lt4 U4aa tatbtMal kgUU
aaaft
matrj Uf vy-V I fc 4Wsn4 ly
j.u a u -'
pta ap (MM , aa a i . .a., a aa ,
j nmm aaaaalii m iilimt.w
' m,m i mtMttii m
---r 'I" i f pir.r-iu, r,i.i m Tu r n
04 l4 U lif 4t, M It biii(oi4
M It 10 iUJ ! II o(l4),
int4f fa Ut ft l '
d iiVri!f M r tn!fffTc-f ttr;
rrtWat i4Utm, t (tjuia'd 1 ib
tlo. lla(Mf 4 tH fii I b f n fl I
IkM, fSV44 (4MM f 0m( !, ImI U
I l lamrf7.
t rrM dt itk lai krr, l lr
M t iW l k lUpNi m tmrj
Umpnnctt acoooai ia UMutirr in
nrltUii.
1 cbucm w M rtmcmurrtf m ytmr
49 r Knp it ctiirgf tA
lit trd lly CM, la U U lit
(ftp III Matattt i4 H cmiMlnMOU
r4 U u4me l n4 liU Ui!oor.lfl !
k li vrnun la lU T Vfntidti
1 1 o niyttt protpr Is H ibu dotMt
od vbhUntxtcrlWon lorotM Ibjulf"
Uirt ! PttfTkio h lK ."nit f N
Yrk 111 KtttfH) 47 tf. Ti, U lU
Cr f lit 0fU, 1116, orrtipJinc
I Bficfnth Jy of rtDtemtxr,
1131 4U lbuilitf ftic&rka
IndrncoitDtf.
i5iiJoaf.
. . JJrut. W'V'f J'rwm rcnwrk in
tb Akiwtdrl CMtt, pfcum e
vcr mi uffkWnl ejJitii in our no
lk of lb (im of tblt p'Brrr. Ll W
M tried U( ffr. o cbrci preferred
if Licul. A'tmcgr tbsl be Ucui. V ,
14 prorogated Uti d IriurUu reporti
gifll lb character tf Lieut U. TLc
ebarj vat tmiainrd, and Ur ul- W. vrat
atmencea it m catoierea j r k:i
tnti bcr,Tur iu.e CJUie, ?!!' ft
rtccira ineipprotarjan ? Frtnii "
. nd in.lb.BKiB Ubc, Liut
Ramira 'a. atretic on fortig't icriic
Lieut. W. preferred gaJnit th:ttflicer
charge embracing tb accuwiana, for
clrcuUtlnj vbicb Ueut. W. luJ been
tried, and MOtcnced lob broke; Ueul.
R.cam bom, and dealrcdlbat lit rnibt
b tried on tbtr charfjei. . I Ir ai 0
ad toon after bit acquittal, tie isntence
afiioit Lieut. Wolbert it-)petj bj
Ibe frealdent, and bit name t ftrickca
from lb rolli.. '
: - AVfre inforro4mrt.'r Ba,.d"u
' or lb ftctrtbal PomnVTt- rtid Por
ttr bat - lately brr '.vj'r! to enter tbe
ten tee of Mexico j: C--mmm!rr in
Chief of it nasl 'w u. i'b Eircn-
tit of that Pcp'Jb'.c dti fed, on tft 4ih
of Julj Ut, lo rrcotiuiind to the Coun
cil of lb CoTern-Tit.: t ' tinder thit ap
pointment to l!o?-;'o . Porter on the
I SOU f July .IburvpflUin ,wt ppro
' ed br the rouu'ct?, aud tbe offer lin'ac
eordlnf Iren. r..tq ' htm. We n
deutsnu, aJ" ;Hm a aimilarorrnure hit
bctn mad to Commodore H. on the part
of the G iVfitrnent of Cclvmtia.
We have not tindaratood what Com
modore Porter'a determinjtion it in rela
tion to cither of these offe rv
IVathington Oazetlt.
tt TW otl l.rU4 or U m-
nrjMi air. , ItXUrr, U
ctrirl kl ia iim .. p pMinu4
tU ( ecmri. h tr cwjrtfr4 ix
4 l wUm tsi re.
pr U A cwfi, m Utl I1 apra
Cr rW MMja ImI lit
imim 9 ii 4 U iffy
KttrsJ lun U e mmJ 4 miitmitij, ami
BM 0t I CttoUrt il r- ilh b( IB
lo(Wa lutrt. I ft kt tli atiia e
tie aM at lit ur- auy ayr ybiti
tin liM tiMl lit haja of bj f IrruUoa
ar rvti aa awirWriitlr I li m Im tie a
un. U Mr.Tem. TiT.f.tV.
A vrrj ifi(r;'ar dnotitKM wiO b ferjl is l)w
rtkSprrf r,!itkptlaii for
c' TiJc4 iforl h, (fiir t lb New.
Vu.-k N'tci i Adrr-cir) m fuWinj a aw
C' ) if : firt f.-r 'he cat, (la be rUWd K
t'.l '4 .Ifann on Mtixi, in lie Mate
Nr.ork. Tl pfwcJ'!," u it
i VI, cruVr of a the pofujaty n4 bka
J ceratitcart otM pttr '. M
a 0 Cm1i af IM .,hi y tUae a
l Ma4 ! Maa af faajaiij. I aia
Caaaai (aia a4 aaa) lUa, aM Urt4 la
lata y4 traWawaai; aaia U laaaaaa)
laa la Uit aata rU Jiaa ViiM CWI
artaji, a4 af a Uti4 pOi aa Ua
lM riaiiaii. t'aaaj bait, tka Ural aa.
aa rVaat Uat UU'aij taajaar, vw
ar a iVtaa anr. i a af afW-.a
-. . i.,... 11.. .f j . .
wm nawri a mwr awe at 14 mwrj tf
Oatt, a4 af lie (WKtae af 0 taat-U,
alaA at avr aait. el!l aa UurfeUaf kiur
6aa t. Ilaae, a Aaarkal a tka aa
tlc af Otaee.
Ibaa tail c ii; af K Yart.U ll aaonllt
tf Apr II. Mi a4 , taaaajniad ta a
a trUllIcoa af datlara, e kb tier
aa paid t 4ir la IM ata aT gTiXO.
tr).
n 1 aa tinia a m
f t a.i . a MkwwM
m limn m mm M, mt m
aiiiima i,ii.hwii M
t- 1 Piii ll tat n .
r 1 t a4 1 m tm PN ' i J
W I Ml y !! a ll I 1 MMfcM
mm pnamail mI Maipa im
a 1 1 t m4
a
man W puMmari
' 1 a a 1 mmm
1 . a. aa aw f ! a M
fcaa hmi a iimi mm 1 a a
b a- apt ai aw m !
ia,ibi4i w hi 1 1 1 m awi ,ii a 1 at
aai h 1 1 11 rw
kt a . i at, 4 up 11 n ai u I . paj a a-a aa,
MULTtrucrrixY brcMir
Al ll U'a roaaktarrar4 af Traotltt
watrirtj apa a LjJ"JJ tmi.mli
Tie m t'aMitn.! tf lej 'a,i WWbre4i
BillMbt le M I . a' 'a W bef '
rlA 1 " aal fcT rka V ailm (1 at k . La ai.i. 11 MKMaoWii aaiwit.
kf Btltl ceaawl'rd abowl tbT.S lU1: At. rXmTmJ1 1. IT m-
jmi be fit. rrfUl af K i. ; alt'A
tfeol m ll IW at La 34 Wait U
a) 1 kf act It ia 24 fran, la aMaU ae ULm k j .-
n tbal
4
ay
,4al im ai 1 a a biMna KB a aa
MaH, a, aa a w Ma a a aa i a i aa
an a pa a aa, a aaai ta . m
pi ai aai fcai aaaa- IvaaaaaMaaaav
a l a-aM , i laaai appaaaapajak a-aaw aa jiajiajat aa
fmn m aa aa- mmm mm mm m tat aaaajaa l
M a 1 iaaa W aj aal ipif i , raaaaa at raaaVapa, mm wt
il? ' j!pi' uii'iTiMit '
1
rwmw
f aaaat rvt laaai a4 art4 mrtt
iltltOkt E. tlVOKTU
ajH.NatX tUCKABT,
tKrtrar noaif.
joiw 11. arut ontJV,
aVaaaW, IKt ia-fl
One TioWfit lU'WfttA.
UA ar trm tU MaWraWa, m tV Tn4
aVr af af-uaaWr, M tja. If
tba aaMM af irva fifS alanat lTV4
taaaa Ut I pWara aaf aaraaaj af fit mm
Inm UUmr4 mH Wa) 1 J fa ll alaaa
aaH l U- WIj af a! Uf tea,liaf
lana aaaaatv, tola ef Oat taitat, aa
U
t ipaaar aaai.
vai 10, ll.'l.
JOMM fULTI.
ao.
a f 'tlaatu.
a a. t
wfyiPiania ymagaajaa aaaaa,iai 'Ja a
! tertltorr J but MMpec lb faW a,ryaaar
of tbeae j rteefli"fa ifl, at ao- fuiurr rrol,
U (ah a;.J Wkaoak.'ed ij tbe irbole tank,
bca njih epbeawral teaa Ibe a-vrpatloa
otttmrmiJr, cf MTirrfor, (Calajie of Poaia) kc
will be rfai ' IM Upa ef time.
Wbea ve cpnlmplate the dVfraded condi
tion of that ofira cboaci peepW cf Cod, tbe
Java 1 Ibair Iiaprioa amona; all tie aationa of
the earth harinf no city, no ceuntrj of their
own 1 but bring tbe victima of tbe iftjuvtice aixl
rapacity of tbe people ef ertrr nation 1 cfl0
at, inautt'!, and pVumlered by Pajina and ta
bamatawa, lo&dW and Ckruliaiu would it be
wainaWiJ abouLI . tber If. ht rtftit W J"
tabliahmeat thej cotiH call thrir oariv to a new
" City ef Rtfupre," a here they mtld rrpoae In
ecuritr.'ondtr " their own iire and fi-trcea,'
rnjoy tbe fruita cf their labor, free from tb
euctiona of tyrannical jrorernmenta, and enjoy
inj all the ptHretion and benefita of tbe moat
mild, liberal and happy government on earth
TW ImaUqr, UiXL,jx fcaa(.raai MaaJ,
tiKh aa will warrant ui in benein(, that, iboukl
the Je t wort thither, a It la thought they may
do, A Tma :ll ultimately become one of tbe
great cities of tbe earth. .
baa. - 1
avrttivt coImt.
at hM mmm at uw tmw aJ -tai inai. Um a
aaa taaaaak, atava aa t t nWjai a an a
aaf at Hmrm ,iiu aan vai ai i I aa aat mwm,
aataf bW mm4 tmtt O ttm al aat aMk aj
mm -mmm at ax m mmm a) I W mm nal
a aiai 1 bat mm mmm f- ' -1 ,,
p aw a ai n ,, ai a i n , a kaaaaaaa a. Hat a mm mm
U't ' W mm taajat af aaa. i
faa. I
WaMtaaat aaa IpOp 1 aal IW-amai Mala
I T mmm mt tmmm aaa mmm mm ainnai Ta
BMratMajaaaMIaHaaaaa'
at mm mm mm, mmt mm rm mmm mmm a) aaawt,
a mt at 1 fart aaa , I mm.
aajl
SitarWiaflfen.
Cailaalt 0 tai4 ia tb atathmoc-J Wblr.
of Ibe 50th ut- that imi cf r rottoa 4
ia that ctfr fcr ; erai btibe aamaaaaer
adl. that ibia prara rafta raaiina aAar lie dm.
Baj! fit i)oaMra(ic "XiMifailiir atU (ut
tba ptar m r"jfr-x a J not warrant firing, in
tbia rountry, aaara ban faam 1 la H cent.
VaAa'i TWW We Iram trocB tbe larainf
lor.. y. Gairtfa tkat rai Tbaraiay evetHfir. Ila
uh. right iurrm bad bm obtinvl for Ular tri
al r f laic fi. f ba, that the aberif waa aat e a-
A .(Up tit mkttmim mm aakaa aa ariaaU MasrvLata
Tie Zsrtt BnJt of Kc IUen, bere- 0 Ma tlul iha ara-aaar atdurMard at
lafora coaitidercd one af tli afcat bank at to cU'jn bta nmaVra f cbanM auli ora.
of Nw.iliiglB(L.lij aiaad patmrnl !" u,td rrm an
and doted ita door If rorl tpeekti nonatT "', Bm-
rrttlUE t ba aoll, at rV.U TraOaa, an
I la-a, tia yj.rtmJmmmrrX atlb
bi ..rDrfUa, afjUU JaVaW kale af laew.
M caajMT, vl4. a arWy af frfr,
law af Mmrmm, VmiiU, tXf. Of. a4 a ajaaa
w ef fa-a, Oao. fW-, Aa. fr--f arte.
ak Wa.abaU aaJ k-wUa faWfre, oa War.
aa tad gfOe gaad atitaa! e Va.ln,
Alas dr tract af Lm4, laa af Oataa iM
trn aa-Wa troaa taW-ary, 1, i-a flat inav
laat K aJt frva taaSary ta ilk aaa if iU.a4
tbi- aaiarr aa tbe a at era bl "wl Crr-k, near
fraley at 4 llaJTa n..5a. - aa atb TaJki .
Aa4 ejaay atbrrartrl-,, !- tr. mm ta Bataljao.
Tbe trraaa af aala U U aaaUa lwn aa ibe
bore aarwtkanadd.y 1 nhare nW a4ttaaai 0I
h rtaeo by mm, .
BENJ. noWASD, ranrr-.-
Itraxt.Bf the ship Aretbusa, optain
Merrill at this port on Saturday from St.
Salvador, re learn that SirCharlea Stu
art, the British Ambassador to the Court
-of Brazil, had arrived at ..Rio de, Janeiro
ajbourthe latter end of July, but nothing
' TJJtKLV X.1FIG.1TIQ.Y CMtT.IAT.
A d'tailed ami ample statement of all the
Irn'iMCtiqnt and aconuntaof the Yadkin Navign
Uun Company, f in the pre, and will. In a few
'reels' be iastTed from the office of the "Weafern
Caroli.iUn. Thia notice U given for the pur
poae of afTordiry inf rraation to thoae whe are
Inrereated in th c-ncenu of the company The
publication of the pamphlet hat, from causes.
beyond the control of tlw printer, been delayed
bad trampired reapectinc hi mission to ,flte' Pfr5od ,h"n 7ftempl.ted, when
Ti L.. ..n pi..... ik,i I c lllll uiauc wiliuun ui 1. ia-i auiuiKi
a,i auiuuuuLauuuui 1 c u ii m unu
a..L t. a f j : c ..... . 1 i . l
Cochrane had arrived in Enjrland in the
Brazihan frigate Piranga and it now ap
pear that he had been ordered by the
' Emperor to repair to Rio, but refused to
obey the royal rnandate. He soon after
" Jeft3!nhara in 'the above tiamerj fri
. Kkie without, declaring -his .destination,
a laavinf previouslyaliipped" orV-a 4Brgft
quantity of cotton from that pla.ee. In
,m confequence 0 thi$ conduct, he sWat de-
wreiea oy ma emperor, wno oivesieu
;;him cf hi title af Marquis of Ma ran
ham," and of his naval rank, and appoin
ted captain Jewitt admiral of the Brazili
an navy in his stead. No events of In-
terest had occurred at St. Salvador. "
: ,,Balt. American.
'JELw&ftlUijix, Van .mh'fi has been re-J
elected uovernor of Vermont, by ne
an unanimous vote;
there is noWTaparenttypio mhobftacle totta
tpeedy completion, than a necessity of the prin
tera being abaent from home most of the time
for s few weeks and anma indisposition in hit
family, the patience of thoae who have anxious-
ry been Hooking for tbe publication,- will not
much longer b tspassed np" 1
rrWe will takeibia oecaawn-to aak-th kidul-
genco of all tlioae of. our frlenda who have fa-
vored.nt with jobs of printing which are yet un-
finiahedivr W hope the above remark Vdi sat.
:Ua;cwfcj
pletion. ;"
" aaatjaa-
PRIVATE SMfritfO.
In the KnoxviQc tn'qulref, of the 22d uk. we
perceive Messrs. Yeatman,- Woods.it Co are
about establinhinjr a private banking house in
--i liSilMfW' iVvaaaiaiV,JMA';-'aUf "l J-. TS?:-.f-i,5ii i,m u j a
Nashville. Inju4iljaitiononraameaaure, these
gejiUemen remark, tba "in Errand (the. first
true, there la been fro.t attmanjf
tnent aornew here- It. .ai nl adaivding
lo legitimate banking buaiiute, it it
Mbitpcred that the bnk ai orh hn been
engaged in commercial and other apeco
lationt, unbcrVtiujf an rasu ution of that
description. Aa an lnsuore, we are In
formed that a vessel arrived a short time
since, from North Caralina, freicbted
wiih pine boards, conaigrrJ in tS Pagl
Bank 1 .V. I Cam AJ.
COMMODORE PQXTIR.
Vo understand (uys the Prmorralic "We ara authoriied lo state that there ia no
Pren) Jtjat Ciptains .fitf'ir!rr1 hrfejfoin.latiiatWtlbeafirTh tbatk roing
ewrf If a-met ea.:- have teta' tpnointed," ronnrtitfth Miiaaii,a taaeeia
r-,mnia.ifi.aa P.- L. ,.T , p.. t aiwuMia v ipiiihi. .p.
p VMipii.wpCif. v. Ua .Tn;ipi I v. filar
Navy, to fit ubn a tile for i Navy Yard
r.n the coast of Florida. .1 e learn that
tbe gentlemen will tail io a frw davs,
Advice ta the U. ak. repreae ot tba city of
NeWVaratM a aa aary a-dlv i lar t da4 cui.
ly, of tbe ye Dow fever and amsJl poa.
fVraa r . It ia stated in lb Lowiatana
papera, thai a new eaemy to cottaa, baa made
rta appearance, in th ahape of t)trtnurt ,
these inarcf are doing more miarhief t'aan Ibe
rot rrf r did i in 45 boora, am acvt of waron
ai Uid natc by tbem.
VLLlbattith lo join a Tmnp of Cavalry, ia
Iha loan and af bSarnaad rf aiabiry,
n UI hi A a pajf coatalniff Ibe propaaalt, al tba)
baromof Itaj Yarl.rtK,:b,a Itoiel, ia Ibia
town. TVy lhat aabarb, n ill tor-ader Ibeav.
arlvea at pUAgnl to abW by batever a major,
hy navy corttlude on, eHbrr in tba manrprr of
rquipnarnta, tbe cboire of oRcera, a aav thing
Ua. A toon a a autReWn nvwraWv ball bw
swUcribext, pjba eatke a ill be givmof a .
Lwvr af lb traof fa tbe purpuaa of snaiing ar
rnngrmenta. OrfaWr, WS. T9
nr.MAIMNO in tbe foat oftVa at fneoej,
NTtlhX-arJins an tbe lat a October IkSi.
the - Colombian irovtrnmttif to tak tba
mand of na aavy,1
CngCah advices to tbe 24th of An jo at, have
f.om Norfolk, ,in h Ifarretaloop of war ,fn New.Tork,by the arrival of
u V r 1 7 I 7 reroiiawau Mp Leeds, from Liverpool.
ma. vuiikkh, a. iia imm iQallQii,
prUtad t$cjQ . J9r tb contemplated
NtvyTard. v
The Natchei Gazette states that te
yellow fever prevails in that city. Tht
report of the Board of Health mentions
one death on the 2 lat ult.br thit disease,
viz. that of John Orr, aged 14 yean, and;
another on tbe' 22d, viz. that of Peter Mc
Mahon, aged JO, and John GJcn. on. the
24th, of remittent fever. The Board of
Health had rigidly enforced the Quaran
tine Liws to prevent the lever being
brought into their city from New Orleana.
.- " Baltimore paper
Another American bouae, and aleo a Broker
who bad made fceavj aByincea on cotton, bad
aioppvxr pay mr ni
A cabinet council bad been aummoned to
meet early in October, to determine on the
Question whether a diasorutkm of Parliament
ihatl take place thit year. The New Times,
iv that it waa confidently expected to take
lace between the 31st of August and Slat Oc
ber.
During the quarter ending tbe 30th of
June last, near 35 millions or potrndt or
raw coTTon, wereeip6mdTonr New
York. The total amount of 4 xporta, tlu
ring the tame quarter froni that port,
amounted to nearly eight Bullions of dol
lara. It will be recollected, that the
quarter . referred to above, embrace the
period when the late tpecularing mania,
In cotiowr was at it heitrht, r Of abate
ment is from an authentic tource.
' ' IVath Gaz.
k
I
11
a4
aaa
2
MVWtfttj tttt.
akaaa aUHarapVpM. amlilaa.
aifar (ar alaaal) par la,, mmH. a, l Ua WW aaaf talaakH,
aaa4pi pa p. hiu, a aat ia.' wavar aaa aa, aapvr
af K wiu rWfr aa arrtpM pma tf atraa) laSiraaiin
.an Natal, VMM rnaUaf Ummm,
Immrm, Oct., paav ..... ta
that Mi Heredia, whowas appointed last
year Minister Plenipotentiary of Spain. to.
the United States, baa declined the mis
sion ; and that Mr. Tacon, now one ot
Ibe Spanish' Commissioner in London,
has been substituted, Mr. Tacon is -ex-
pectefl' tTmbirE Tor tbircQuntrr next
month
To Joutne-jintn 8aAieT8.
T VISIT to employ a brat rate saddle-band.
ho h a man of Integrity, sobriety; and of
. . . . i 1 i. 1 1
ateatfv ami inausirious naoua t aucn a man wouhi
receive constant employment, and liberal wages
for eix months arKlperhapj longer, by applyuig
iDer.
Ahl jab Aletander
Abral am Antony.
Jsneltrll
Andiew tl. Bine
tof Barrkkfriend
Uav-J Black welder
rtall Puma
rvnet, J, Hiving
Oorjre Corxiiat
Mori CUy.
Henry Da ling
laaaa Ptwiaa
Allison Flrnufg.
MiltvCaJor- -Garas
Goodman
Rev. Daniel Gould
Tobias Goodman
John GUIaa.
Joaepb lloneycat
Henry llouen
William Hallv
ktotra M. tinora
Jane V "Curly
Archibald M'Onrdy ,
Abigail MofTVaMi
U.llism VfCbiio
Daiid tidier
Jamet K. WCakka
I'rtcrE.M'Coctiraa.
Nathaniel MonteHI.
rtanmel Pickea
Bamoel Fharr
U".' Baitulurtian
Alcsamlrr rkkent
truabtthPtiler
llenrv Petre;
John Koaa
Davkl Reee
Daniel Bidenhonr.
Banuiel Sbinn, Eaq.
Rev. Daniel SIerer,X
Jainea D. White
KaaU Wonaroat
Jaeoa Willianaa-
laoet. lUyaav, Ja-eph Welch .
Unas Justice. tatwel vTaHac"- '
William Kerns.
3tSl D.STORKCP.tf.
liat of littttTS
RCMAIMNO ia the Post Office at Lexingffin,
North-CaroGns on the lat of October, Iw,
arl vrio tlia aubacril
JOHN 11. BOANE.
Morganttn, Oct. Ut, 1825. 4t82
To 3outiemia TaVloTB.
WAN1ED, five or ix journeymen tailors
Good mew and tnie .' to wborn bigber
asrea than" can.be obtained at anv other aiioo in
Mordi-bajrolins h gfven provided they
are really gd workmen, and tttady ftUiwt t no
others neetftake the Irouble of applying.
REVELL oc TEMrLETUl,
SaUtburti, Sept. ?, 1 825;--778
TO tbe gaol in Dividson county, N. C. on the
atli. inataiit. a fiz-rr Roman, who aavi her
name k .friYAT, and that aba belongs to Ed.
mund 8tone. of Virginia. Tbe 0ler Li requea
ted to con1e"&rwri,- prove property, pay
ehajavanetalpebwaway--""----
utiB intBDuiu . ana
IjAaius rr.aE.HAi, ii,
7th. Qctnt 1825. 3181 -
Jamet Atkinson.
Jamet Baldwin
Adam Beck , . .
Henry Brimlewsldt.
Jacob Caahat
Samuel Cecil
William Cox.
Hubbard Davis
Obadiah Davis.
Solomon Farmer -
Joseph Ferebee
Jonathan Perrington.
Jacob Gobble. - -
Mary Ilatcbe
Tliomsa Hatcher -John
P. HoHjrrne.
looatban KittrelL
St81
EFizabeth Lana .
Hannah !.acey'
. Elijah Lanier.
Henry C Monroe
Daniel Myers
Willoughby Mchola,
Clement Beid
Jacob 8. Rien
Burwell Ruah.
. Rev.U.C.A.tchienberg
Jamea Smith (Miller)
Jacob Skien
Henry Seaaamats
lonrrt Spencer.
Lewis 1 ocker.
Samuel Walk
Elisabeth Winkler.
& D. R0UN9AVILLE, P. If.
, State of aVoxtli-CaToliaa, .
BiHcoMKM eovnrr.
COtJSft CoWrJunVternv
- M'DoaeU vs. David Greenlee t oriirnsl ss-
tachmrnti levied on land. It appearing to tba
satisfaction of the . cpart that the. defendant,
David "Girenfeei la;in inhabitant of another . . .
rovernmetrt r Therefore, ordered, that publka.
tUiuWla"
cessivciy, iur mrrc iiiuiiini, nyiurit; nia ueien
dant to -appear at the term of said court-to be .
held tor Buiicombe county, at the court house
in Ashevdle, on the thud Mondav n Jantury,
1826, then and thereto ead. Ans ver or demur
ta tbe eirclihn "
final will be enterejapain-t him accordinla.
3ffit9i Teit joiin uu-Lt.i!,gm
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view