North Carolina Newspapers

    a.W1 if IV f. I, f.J I IH ' '- IW-J. al S4 fet. iJit,
""'l l nutu III -.
14 toMt4'f f ' ! "-Vkl rUtf
'tva, A'' U a.
aa kre sVaai iM tl4 WVl, lXl m
f&trrtl af f.ea,U.l lie
as prrtaat 14 IM Una
a ealrd kin kf IM M (Wert of
M a rt rv, diw t
Hit tVe af eeai i tank
; -- rnocvr.M turtx ttU. J!Z
Wt. la tk Cetta .w
4, m IV 4 it fclk I ti4
Art. Jaenw rtoatiwot. af iwwoa. iu
nW th eieai4 Vie, fc,5B7
tWac i n tM keewa tUt Mr. Ht0 pa I charges aned again! ro bf tier. Troup,
,. be Wl We -. :i im f,, U M
e ak l-. 1W M
- Tkfft it m if k!t Vy H
ike I'muI'M fn aitWilf furiu
ka) M n"tlIMn; IM frst Utylit
J from With fro imurniuefii, lew
tvtr at rsest, kit or e; lirr.pt bln
loeepafl. Uf btt VtUt (
Hn, vboM tfftfl I rrvf ikt
ifiUk ukulu4 U'lii3abcA llU4
rM4 W m4 Ml W lof. I tin
diffCtf 4 ! cJJ, M Ml Ml l !( 10
&4 iU4 Irtf nir; (tUt! t,rM) UJ vHkll IM Wt'tn rvm j4lf J f la
i -.J iu . k. ik mm t JLi I Mr, M kit Nolo, lo iMlIUlf or eon
f W k4 f, C;4. W. ft, (IM 4
IU M M .',l)Wlfl
hf tUIJtJ
I lh Jmird of dor
Ik C W yWik lU mej n K
! WrKtle. ffwrf.
vImi rUif tW rr m uwlf o'.M,
ftftlM lo Mr. Rummi! rlJif CUrW
i Lof4 V t(nKr ( m
iv i rn u tu Vf wujr
(Wuf Um onor iiiiM(rr,ilRiMnf
lU W fkt fMitarJ k. tu$i tui la
Mr. Wiwuwr rtmtl Imm.( tkmrt
3 o'ekrk U W rnf, m) m lW rn'aJ n
ko LrJ M i lW ww i K.
ILim r, villi iIm mmiw k Mjtort, J AMinblr frtm Crttm eimlr , U
cltbon tlwtViki iriwJ fr I o4 Jim. H. Iry, irlKid.
Tm tJmf l4K,'uro ni P
H till rvMttinf K (.hnrr i4 K
Navtrxr lnnbjftj lUnk, hlrk htrlr
m U IM oin of im nnk. 1 M
C'kir kit (Uiircrril up IM b4. pt
Mrt, on tvoMUr of IM corxctAt lo
Rkhird 0. PplM, Uit rtpretcfiia
In (Mirt kit tor elected. iih
out rohl j, rn!r in itve (;eicrl
compwUeU ky fmnjt 4 cUImb rJ to
Mtm ( iJ fciW) WfHUd kl Ml k j
MtMRpirac l Wle kU rvir."M Mt
far4wk(kMjMltMJtl IM Mtt lem IM
A wH iiraiKiw Ktnltr M oooiaufL ft)
tbo to of rrmollort ((entvekj) I"?
kodof Ciyiibw . tkfp. lUvMtaBeJ
ry frao ki Wd, kr lw( oiCr J ckili hy.
Itto ftl niW m4 n ko oyoord lk io Md
lvjoired wlw it vi tko Miotio (UbUd Vi to
tbo kH, mm! loi. Colykorp ntof tk
roa( rtoportafcJo ciliaeM of I'm pljor, mm! k!W
if trfoied br tfl. Tko Oortntar oftiM Koto I
tioo of FrMlforl RlOUV for tk trjwkeoioo
of tko coU-btoodcd Monoter vko eouU commit
n (Jul dco4 00 M tnnoerot wan.
rjwczjcoxvcj-t.iAf ir.r.nuTUKL.
U oor Urt, wo pt wWtiowi trt tho pro.
oiSnp of tko Lrf Mhiuro, tolhe Jfrh oh. bul
MoorcttTCtrof tkoilalrtof ikfSVh QJth ml
7 '4k, vero oot u ample m it ia ur purpose la
; Mkr,lto TtUr, n 6nJ. UaiMXher eohiwn,
mm trt turn olcr thoM dlf lb
proeeciiir up la tle 30rh ult. WplfiM,to
COrad tko pwcrodinp of jrncnJ aalurri
wt meh a May ko of local iatamt in tbi aeo
t'oo of tho ttatr. . . ".
t take thif ocraooo to aclnoaWfre our
fHTiptiofti lo tho Cditon of the Ralrifrb t'r
lor ami RaWSji Star, for a rrpfll of the pm
poeiEnp of the General Atarmb'y. Papera at
(be arolt of the Federal and rtate forernmenU,
. poueta (acITairt for. faiolnf atxtdiminalinf
j. t uLTavs Mtsiextrtar.
On our Brtl pgt lit b found ike lei
ur bt rt Jkiwiloa oX IIamUioa TcJioo.
F."j. ti ti rafker alnf vtir documeet ;
and mtiM lead to tcelopcmeni of fti
cortMftc4 lik the iTem of internal
improeomotttt U onr atte, vkick we
itupect. sUltorpritt aorae, and greatlf
diKOmfilotktra.
Com. Tltoonta MhDannoa;h dJeJ, of a.
coeavmptSoo em f , 10th oil. n ki off
ihf Cap$ of Oclavarci oo board ike He ijj
Cfaembt on kta pattie from the Meditcr
raneao. It It ta!4 M ke Iherallr ,eil
to tho bone i weighing, bo be dud,
mm mtkmrn
TST. SrtMTBf.kWil.LS'J Tr.LKCPJPH.
ntaiiiiinii inm inm ea.
, CMtllltrue. oar, II.
CWoae. Tk M (it KlUoi!a
i lo openu tetioal IM rtr at ant
bit of f'ytW CaitM, lo f conUdaraUe
ijtunritUt, that bkk nmo to baod ioi
partkaaert pet Uf readtlr aaatU tko aald41o
of Ibt witti If ptrWo rtttit ilwi
Kick; lk arjM4 U loiaaoad, aeaiokkio
lk Ual two of ikfro dart, Mdeea orMtr.
td UUrtf lo raaliio of fraction Ulov:
Mf UM ntKrUiiooo, Nletlki of iko mi
crvp bin ooartd at llceola karo
oeofdinflf rvducod oor jtUri u I)
Hi :tkotk MJera art mU,
toflnr ikoeniclo kjf Mf aod lice niac
in & Ithndt end Stvrt, Ikert m rci
notatne; ortf.
W arrf. U dii fr4.4
t Ur t - kf . f
We K . J. r ilVs r, ia,
u.h rt.ua. irk r'Mi i.a
MUe i twKe .9 be MUf latWa
aMa pr U k4 4rtf nin, N
a.r of etaiif enj wtr r fMlu rwav
la IM MkH altafe4 ia? to
let, We f m bniMi ia rur, &4
e k pbtai m eau) aSo of itaie al
aWWU&iff auk ar oeke ,
C ff fml tfl M fataread U prM4
of a art aW In tkia aVap, at tM pmetftf
aewa, M taat aa aaniU o4 be (bf -W4 al IM
iAt(f a J'Aa mri'ml el.
l' M .Vfc"M af iw , i tk tU.Wa
kf M -r-( I 4 mI.U i al
ai at awa.lf la iae t .tt.
aa, prt44 M tT. W ik iliUli.it
) al -ir Mil ifl af iM oe
la M mM iM (wair af at
Ike taw ta U f.-rr. a im Ito 4
tUt ia riWtMtailt, Ifcaa M4 lba a fWf
a4 aWaJ. ae. Hr '1 be eMi4 a-arw
bf la tM f UmI iawl
TatMyil ni,ri tr.
f ki 4r. lee aV, Oall
I
Afwd oaV T-f V. titvW tMe rtM
matt to aJroVaee oaa a tieaa4 laaie
A air a WtCeraeaa, tVeaaa eaaaff i
(KH aTT af pbraa aad ipvtt anrlnaa, Ke
i aMrw naH.i. I Jn tUftraM r.
iaa ara0 al Ma taali atw at"
lnlKrri II IT I' 'w bk.
Aftaf lHetMO-MMlNejaIaf lar oa Wa'mai af fl. !, a nrf
arftrrro M im o-m4, IUI rWi ka OM.to
all oeeka aarh ia rka Ifeatrrt nrrifiM.
i iiiaaata aa lbav aJ bapa Ubaie beoaja aM
a eaiaaia.
eety ref, aad ike ipi f (M iM
aba bate bvl aarb da U IIm eae,M
beiai thee al band, ae palkrle kite el
CI
I pritilt) W l4
W )iiiiiwari'''s
mtwwm MuMMtU Trw4a.aai ai nvawe w.
na iU Mwii
M.ir o" .ynm-cmoiv r.
W I.KIH r.ll l. lAMM(Ai to ravtotofa
Hiflw, t. W 'iwilll.. td to toRiHtdr4 kr
a. m. . ', w a.awji rn nwimii
ay atk rmmiiMi M p. ihi i to w w
uwf IH I lMhi lmn.tfi ate rwa toMi tk
I, tfc pernmm
. Ml Ml tol MM to a. tHi
John IIarob(l,Ca.lbe prtwtt ret)
rab! and irreprahtM trcaarfr of
lki Ulf, vtt, on Moodat, iM ilk inal
re elected lo ibal tTf bf Ibo LUU
lure, ailhCHil oppoaitinn.
Joaepk KaaklAa, LaO. an likivlae
rt-elecled Ctrmw roller of the a'ate. f ke
rote mi ki election ataod tboi I lla
kiiu. U William II 11(11,331 J. 0. A
WiilUinw-fi 9.
On Kaivrdir, I be 3J (not. tfmra. Bell
k I Jwetvr e, editor a of lM Ralclfk Star,
ere eltctrd .Sato IMoteraTtr Mcaart.
nie k Son.
A ftmmltwe coeiiUiiov of Meaara.
Sfotl, Aake, Wnv W. Jonot, A Item and
Wilon, were appointed (to U joined by
ufkeommltteeaa might M appuitneoTof
IM rertato.! to tnoajiro tna IM propriety
of rattblUhtnf a Medical Hoard ia the fate.
On Saturday , 3d ioat. a bill Intro
!utcd in the houae of rontrnooa', bf Mr.
Ca Id a til, lo enable tbe tmaieei of iko Pe
litliiiry Academf toraiae, bf Louerr, len
thmitind dolura, Alao, ri!l, by N
Purrel, lo alter Ibo dividing line between
Surry and St ok re cnuntiet. Alto, bf Mr
Smith, of I)idon, a bill lo ettabritk Lot
uiRion Academy all wdkq bull were
rcjd the firal lime.
lit the acnato, on tko 3d Snat. Iko Vill
lo keep open Fienck Broad rircr, in
rkincon.be crmnif III ordertd lo bf en
aM, a Meaial aad f Vmo tkelr
afarian IM 1Mb Jeaaere aatf.
JUaMVy, M. ava. I4UJ.
M
oVoUet.
fTIIIR Mb-rnUta kae Jorraad a
J aVip in ba'ioeaa. aadar Ike Ino af t
Tr.lK)K,liCa.
C. T, IIFAUir.T.
A. rATTtlUOlt.
Ckrreo, .V-. J, ms.
VOfAtft fitore.
A PAtlfRMi(fcco.aeTrraMla,art.
4 1 e eral aad eitaue Aawruaeol at
ble
DIIV (JOODS,
lUrdetr. It iadaw. (.Us pit. f bare,
lli, labrllas Cwilua aad Weal Corde,
ke. Ac. IkC.
IV- rllUiarat brine oVrotrd I a Bvr
aeatetebMately V Hol.M AL bariaf ar.
raaT-akral. fuefoaaM aupA, an IM OMat
adafaii tttaia. U efterA a rth cmiAdaare,
artbi ibe attraiMia earl anlire teiae llrckaa
of ikat part af lae Irnrrtar
eaaaadaj aua lbt pbee
praduae.
rwrtaaarn rain ae 'irrrornl neper via
be Airai kid aiib nawnlt at nxb price I aa
wm aot tail la be UWc1ixt.
W. Slat. 1KJ. . IliPl
aa, piaeJ in UUtmrf, Ibal IM eVfcaiaiart ep
pear al tM aatl raajrt af pka a4 owuy eeo
a to M beat W tM toaaey of Saaan ot 11
itoavaeht bVaUWy.aotM UiH teaadef
to frbeaary Mil. Um aad llarro to rPrf
aad plrad. ae Jw!aara a J) be eoitrtd mcW
I iaf t IM plaiattdll dtaaal
Ten i uixa, rrt.
Mre aJe. Ira dd. ' AalJJ
I JbjfcAVf-('aaiaa IVa-aa feaaf
(lOtltT af pWaa aad rpaMter fa-aaa, Ka.
reaaSer araaoae, Itli. rXeebrOt Uawefl
re, ) f)waeH aad Jaaa tWwel i oriflaal
atUfbaarat. Witad a Uad, uc M arrpaaho:
to Ike mtlim af tM ra.it. ibel tbe defVt4
aau are nut UiiUuaU af I Km Male, it ta ibere.
ka ordered kf iLe cevrt, ibet iajb6Vaba bo
made mil oaxaaaverf in tbe WrUfrr,
Cart4aaa, tirial U Meaa, lk m d. ftad. ,
aaia appear al tbe netl rear! af pVat aad rpwr.
trr araaeai to ke keld for Uat tmtHj af baan
al the otajrt-wraaf ia wUdMrr, aa tM IbtrJ
Maadar in ftanurT aetl. then aad tkrro to
reptrte aad yWad. ae judra- v.Q be eoterad
aetordtag I phtlvttrl oVcaaad.
Ten j w. jU. CJt,
priee Jt.laa.eMS cWrtJ
a-e t7lM bttrtaaa'a , . . . .
Mioautwai U t,aaWaraioaa,l3J. MiaaCUKaae.
to wMa tjra, V aarikam.
ar4 to fft (W Mf, nt
Mr. Monme it weriouiljr apoken of at the
neit Ooremftr of Vlrtctnia, and kit will-
ineneatto accept Ike ofTice ia inferred from
bis hortny; rteenllf qualified aJnrtico
of the Peace, in the County of Loudoun.
nera, of which prreeea in the inti-rior ami di-1 TJnrwell Tlaitet, John Tf fer, Peter V. Deri-
tant part of the rtate, are depnrrd t and it lo I krl and Joaeph L. t abcll. etqr. are like
the papera pooaetMne; icb frcTlithei, that tuuae I wiie mtnttoned ta fit pertooi to aucceed
which are leea farored are indebted for mott of
their Legialatiro news, and a good portion of
their other nutter. The convenience of the
urml weekly mail between thlt town arHHUlcigh,
which bar been eetabliiked for two frara. ta
particularly felt arid appreciated dutinp; the
tittingof Cor.frreai and tbe Reneral Ar-emblf of
our atte i anil iih'ce'fliK ratif nalen In opera.
lion, the tcmi-weekly publication of the Raleieh
the prelent incumbent.
Richmond Whig.
F.tTETTErrLLE PRICES, lift. 3.
Cotton, 331 a 13 1 flour, fine, acarce, Si an-
perfine 5 t'h ahoot, gl a gl 2.1 Mkey,
40 a 4? J i peach brandy 50 a 60 1 apple do. 50 1
corn, 65 tofOi bacon, 7f i salt, 1'urki Mand,
r Jrj perbnab.i 'irrotaafea,- 4v i -augar, tntta.
cm ado, ISA a Hi coffee, prime green, 31 a
?2; 2d ami 3d quality, li a 19 j tea, hyaon,
The Home of Dclegitet of Keotuckf
h.re re pen led Ihe law renrganicing the
Court of Appeal the New toort) be
vote of A3 lo 34 the Senate yet to act on
the aubject. The crtali (for there ia one
in Kentucky J it it kind.
.Vron Cannon, formerly a mernherof
Conereaa, from TcDnciaee, and muiam
Blount, bare addreited le'Jeri to tho Ed
itor of the Katbville Whig, announcing
tbemselrea at candidate! lor the flco of
Governor of that State, in the Mil elec
tloh, which, take place m the" aummer
or I8JT. . T
A late Indon paper tontaini a pott-
Kript of a letter from the rortb of Europe,
which ttatea that the Human army hare
croiieJ Ihe rlrer Prtnh, aod commcneed
hotiiUilca again'at the Tnrki.
1 he mail it now carried weekly in Sta
ges, from Salem, in tbtaatai, by Wilka-
boro, Ashe court-houtei kc. to jLnox-
ville, Tennemee. . .
aVeSTOCA to WVxt
, NEW 8T0RK.
RMPrCTTtJJ-T Jrm bia rVaa.k, and
the pVbJie ia gwaaJ, Ibaf be ia ana- re.
ccivinr. tna Atv VetR arid raiiadcii4ua. a
cbaiae aad bimlane a'frtrucut of
Dry (Jood,
IlftnUftiT, tjc. Jyr.
abtcb he intsadt at Ring al a taall pruAl, FOM
C.tSM OXLT.
PtrNma vnbmf lo pwrrhaaf, will pleaaa CaQ,
Ciaaiina, aad judge Air tbeamhra.
.taajearr, Vt. 1J, 83
URrAouUon.
fyiHR Copartnership herttoforf Carting be
.lllrmtmj U Li; i tkia ov Jaold by RkU.
Ko.
ire.
Jaanet tajWeB aad JoM ftowelt origiaal at
tMbokrat. levied an laat, Ae. It MMvrtaf to
taa m4tu af lk cwn, Ibal ibedfadaej
era nut iababitaat. af tkia rUfte.1l U tkertfor
wdeted by Iba court, ibal pttb&calijoa M Owde
ail wreka awcrtaitelf in lie Weeirrn CaraCni,
aa. Mint d in litmrr, ibal iM drfeadantl in.
pear at war t laart af pleaa and Ojaartcr art.
mm tobebtkl A ike cava! of Roaaa at 0
court bouee ia r-kfrtxiry, oa tbe third Moadaf
ia rclraary neit, then aad tbew to replevy
ad plead, or balrvaeal aiO be entered aooord-
tartotM ohialiiTdeBaaad. ..
Teats JiVU. ClUI, Ctk.
Price adv. tve dok owtM
Strntr tf Vr,M araAaa. jTtwav raaary I
CfKUT af pkaa aad Cwter araakma, Ko
verAberieaatMlaSi. Daniel MtbVr.aaWr,
re. Heavy rldfie, aad ether i petition to aril
tbe real rat ale af Daniel Keller, decd- It ap.
prarlnr to tM ealiafartion af tM court, that
Hnrr tlrbVr, one of IM iiretdaai, ia not aa
iahalMlaHl of thi Hate, H la tiierefere oeoVrvd
tRr.Urete
ar it eavrt, that (bo defcadant appear at our .
netl court of plraa and ipiarter aewioaj M bo
bekl lor tSe coaaty of Rawta, at tbe cart4Muw
in tUKabory, on tbe IhlAl Monday in February
next, then and Ibere to anew caute, if any M
bat, why tbe knd Joreeal wSould Ot M aold 1
or tM petition will M Ukcn pro cWeeko, ami
beard ei parte m to him.
Teatt JNO. Clira. fTl-.
Prke aiiv. gl 55. . I0wt7
Suit ftrlk-i 'arJi mm, Hwwn mmtf t
COlRT of pleaa ami qaarter arwovta, Ko.
veraber rations 18?5. CbrU'un C. Bri'a
v. TkooM Cardaer aad otbera. Scila: to at II
real eatate af J4tn Ganlnrr dee'd. - tt appear,
inf to the aatiafaction of tM court, that Ucnry
wuki pnu.wiic i ww m mo ucirnumi m (Die
tnal corucnt. ATI pertom indebted tOae are re.
quieted lo come forward, and make immediate
pat men! i and tlm a lio have any dcffiamle-
wtJI preaent tnem for payment. '
" Tbe btivinevi of the firm viB be Mtled by
fira ADcmonr, abo ii auiborited to make act-
UeroeoU ami grant uiacharjre a.
r.ZK AlXF.MUMi,
t.EOIIOK I.lKKt.
&iw, ay 1, 18:5. 65
EZRA AI.I.EMOXO
Rrturvti bil mod a or err thank a la the pnhlie
In B-rneraL f r n lavae, and iidurmi them
thai be baa purcliaard Ilia
Sloci of Merchandize
of ADemong fc Lorar, wiwcn w w eerr . M .bhavrt.nf tkia n.te. it I. tMre
nlete. havmr aw recertea irea auppir I""" r i.f ... .:txr rj j--
f - A 1 I IWT ltt ,U UWl I r9 1 I V. rvTt VTVI MiaWliaB IUBJ ov
ark.LuOnak mawt VaV KK Ka .ffa- ffmf ula MfktMl I . .
V H nI . . I J Cl. i. aucorively in the Western OrQlinian,
ik mil waannaiile tptm.. at lha alaml lurmerlr I . . . .. . . .....
: .77 . .... iL I pniited m Daiianunr, tnai tne oeienaanu ap.
ocrupKa try nitevmmg m. iae, a. a, pear at Ihe neat court of nkaa and Quarter aea.
Hone to M bcM lor lite county of Rowan at IM
court -houie In Raliabury, on IM third. Monday
corner of Ihe mart-bout. Tbe lavora of lboe
who patroniiie kim vill M thankfully ackaovb
aJfed Ibev may drpend, that every eiertion oa ,
bu part vill ne uaen to give fraeraj aaitaraoitm.
THE cvvpartnerviiip heirtulore etiwing umlrr
the finaof UeUcv HeynoVk) A. t o. ia tbia
day diaaslved. by mutual covrnt.
miM.ar n a a ii. i ".-.
WCS1XT KETNOLDS.
in rebruary netl, then and there lo bew cauao
if arte tbev have, wbr tM real estate afumaid
huubl not be aold or judgwient will be rater
rd for tbe plr'tatirT aceordiae; toaewlacaw. -
Tet i J1U. ULCH, Uk.
Price adr. gl 6it93
The wibviber bating wire hated the wkole
liegU.cr.i.u added greatly lolhe
of our oiliiena ami the benefit cfthiiealabliJi- beeawax, 30a 32; rice 3 to 4 per 100 Iba. i iror
meitt, by furnl-hinj details of the proccedJnga & a Aj. pry 100 IM tobacco leaf 4 a 5 .many
of the Legialature temi-weekly, instead of only ucuireu, i a u pr. cwt. uonr,
weklvaiacretofort L CHARLESTOXPniCtfl. WW 28.
IflLL be hired, on Monday, the 2d day nfiinlereat in the late Am tt 1'eeky Meynrhk
If January, proximo, at the aubeenber. j0. rrlurna b trere tMnaa to JM prDPC
50
h(Nise in Ihe town ef Salisbury, from 40 to
likely JYLGNOF.Sr terma aa -anal.
BTErn EN L. rfcHWAAiur ' TJIfF.ltrn.lXniMK, MiaiBantj.at. BWauaT
3t90.
OKoar.u.
" The LejtWIature of Georp,ia was engag
ed, at the l.iteit dates, almost exclusively
n tho consideration of subjects pf a pri
rate rrr;;, local - nature. -Ueaolutiona ap
rovinjr, in tho most unqualified "lermii
he rooddcf of the United Statea Com
nissionera "who--eoncrmleil tho Treaty,
Cotton, 8.' Island. 45 a Mi xnrJ JoTTO im"
Maine and Banter, 24 a 30 eta. i short staple, 13
a I t cents r nisaey, .7 a ja cents i nacon
1 6 a 6 j i Hams 9 a 11 1 Lard, 9 a 11 1 Bagging,
Dundee and Inverness, f 42 inch.l 20 a 22 1 Cof.
fee, Prime Green, 19 a 20 ( Inf. to good, 1 5 a 18,
Itfartfriv
In th!a county, on ihe 17th ult by Jre W
Walton. El. Air. Matthias Levis to Miia Miily
the Iton. Doncan G.T.smpbell and James I.Croiaer. . -.JI''l'-r'T'
:ZJJTI:t'T??""s Mr. Jeremiah
, .. -. .---.- - ;--r- ;.r rhriM
glad .to. firid ha
oare
here isrrnanirorty on any point in $ botfr
rMc1ttTrfm"1l aDriearance, tve: haft
upposed dividerl into two parlies,' which
entertained no respect for, and -would
lold no communion with, each other.
vA letter fiom" the Secretary of. War to Cen.
lainen, dated Sept. 19, 1825, is puldiied in
he MiLVOgevilltfpapcrsi' " Tliin letter relates to
.
F.lenor MCaii, dailghteTpf Hugh M'Cam, q.
"of Meekfrnburg county
In thia emmtyi or Tjieadajr, the 6th jnst. after
a Were illnea of acven weeks, Mr. Ann Par-
k.p. of Cant. Henry S. Parker. This ami-
able lady was truly beloved by all who had the
pleasure of her acqiwinlanee. She diedperfect
ly resigned, and ia the happy belief that she
A-FIRST. RATE FARM. .
THE anbacriber vill sell, at Public Sale, on
the 31st of December inetanl, at Ihe store
of J. If. Howton, Iredell cwinty, X. C. tliat"
Tract or-Land,"
.vfale JvVrA-t.'araAaa, Rw4t ratay .
CI Of R r of pleaa and quarter testions, Koreas.
ker ataaiena. 1125. John C Blum e.
Tltomaa Cardner and others, vcifn to tell real
eatate of John Cardner, dee. It appearing to
the aa Martian of iMrt,.that Benry Ruascl
in yim riL fir naat fav.wa. aad br leave in in- I and wile two of The defcmbinta in thie caae. are
Airm them tbvt be fik keep ? -eAitr nippty of j not inliabilanla of tbia ttate, it ia therefore order."
eu mat p,ionraunv oe mane ror aix veu sue
near ihr eat corner of tlie i:airme, m
Mateaville. WKSLKY REYNOLDS.
Aiaerttif, Orl. 1823. 3mt94
(commonly called the Leeper'tract,) lyir.g in
York Diatrict, SoulhTarolina, on the Catawba
river, ami containing about
One thousand and Sixty-t'tx Jcret.
The quality and local situation of this land
vsrrtnt the aubrebCTln reecmmendioif it. to
the cotton planter i and ho redueats all thoe
who vbh to vest funds in that kind of property.
lo examine it ... A further description is deemed
..d a. . a
unnecesaary. -Tenns will he mown on tne oay
of sale, or on application to the subscriber, liv-
yJnai;-TlB
ceaaivety in tbe Wettem CaroHman, printed ia
Saliabury, that the defendant appear al the next
court of pleas and quarter teeaions to be held for
the county of Mnwsn, at the court Jkmic in Hn.Ha.
bury, on lire third Momlay in February next,
then and there to shew eauae if any they have.
ruai.Ta)iarterMa,vbo.btkelMJailofl,lt ... . . . i . .
; . . . .. .. !.. J..ft.. I t iwirnitni will til cmvrU 1T UIB
Atokee-yXXarohna, im
mniiwd fori', " ''ri71Cf i
flf ILL be given ft tbe apprehension of ITi.
f f i
-House to Kent. :
THE Iktue and Im in the town of Safobury,
latclv occuoied bv Mr. Geortre . IK-ke,
and formerly by Alexander Frohock, deeM.-is
now to rent Apply, iri Sufubnry, td.
ALFUK9 MAC AY.
AW.14,18:5 5
Price adv. g2.
Teat IlSO. Gaf-STCKy
6wt9j
3d December 1K25. He. ae coi
Horaertealing. and alao for ateaTing a lare
SnmotirnM he e-oe. bv the name of Smith, and
will no doubt change hie name, as he m an artful gtmte Krnlhf!arlinA, ffewam eeamry
fellow. He is about five lev! ten or eleven in
ches high, dark luir, ami a very down look.
Uf. bad on. a. b'ue bniaiUbrlb coatt homespun
mixed panUloonPAml pliud tUrtn" tlwlr. He
hat the renreaentation or aa earle on one of his
arms, put in with indeliliie ma.
rkJf noi.utns
Will also be given for the ajiprebension of Jartb
Uur. ho broke. Jail j.t the aarne time. He
ii'nwrwem
darlt rufintecterL-and b a eery -bail lawk lio f
IUmI on 1 coarse bhre bfoadcMb C4as3'eiiet;
ed panUloona, and ia a Ct-rman, vhitii caii soon
I J k .. .-II.T A . . . .
De UiSCOTerea-uy laiainK wuiinmiii.
The above revwd will be friven to any penon
or persoha who will delivtr tlie abov,e mention,
ed men to nia in termanton, Stokei Cwiniy,
N. Carolina. C.k RAJJM-Ut, Shjf.
4.A. left. . 88'
fQVKT of pleas and quarter teeioM, No.
J vember aeson I8i. .Robert Horn it.
Thomas Gardner and other, ftcifa : tp sell real
ttikte of John tterdnar, daa. It appearing to
the eatifuction of the court, that Henry Kussel
ami vifu two of the defendant in this case,, are
not Inhabitants of this state, it ia therefore ordered-
that publication be made for six week
succesaively in the Western Carolinian, printed
n i Salialiu ifi that the detevdantr atpeae at. th
neat court ui pteas mn qaarjerrirrwrwp n.P9
held for the county of Rowan af the court-hoie;
In SaTiabur)'; oA'Tfie tbird' ftfomlay la Feniary
next, men ana were io anew cause u any iney
baVe. why the real estate aforesaid iliould not
be' sold or juilpinent will be entered for the
plaintiff si-cording to s,-.ire fucins.
Pnijfc srfy. S?. ; 'i9S
2K1S:
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view