North Carolina Newspapers

    i iU
i t
i
' 1
III 'I n-l I.
i v i i. . tt r
r.r r
I . l' .! I ."!
A V K,. ,
v .. :i,
l'-'-t 'M k LV, a. 11,
I' ! "- r fi b... J,
L.I t-fu'-J fvf f a L,
I",- rr
7 I -4 5V1 b, tka
t 1 re frn tll,
A1 b m KNPtf taa4
.! Mr, V.Vs a
i f. t i '' f, In r
t I
f
r -
t
!'.!
7 '
, , i r
j t i
it, '.
f iha li i.mn lo If
t
l)f:i
!
( ttr't
utl. tm IJU.'I 4 lV rj :..t. U
V ftf 14 r i f J
Jl a tmAUX i; j ll i--J-
in r jw-Uii fear I h a ik- ik U.
IK tt mtftmm.m lf t kal - k
irt til 1 fl kiI I t'Mt, i-ij f-a
k UwiL.i b W I aa Aa.-f.t r r-
HU'll'i'l If UTjl CfMtfrVHI I t'Httl
lfdi I Inrl I ''ft atutt
- - r l t ! .f i
mm! r
ai gain
l
t drcn.f I ca Cl Tf at
an humi. ini cr.f
.I,
t ( t i U
i.
tla
1 1 l i 4 j 1 v tt ! t t 1 1 i.,
Ak,J i . j ? ! ti I I I" I IUn jii,
Hub
ii Kit Ectr tta f
la't-
Ml I' i ' "J" I 4 d- l
r f.f?.r
.4 i:-liifJtJ, erxrii
t a
i Ni i' J ma UM f ' ft -4
TS !'-" 1""V ' ; ' I" t' I .
t ? i;.ty r . l ,
1.1 1' cV r-.' ' . 1
I! iV arra t U4 I L,' ii
IC
l,ai rtirr tnn'-MiaJl ba e4a
a4 to'. !. t rwJjJi bf f'
k.M b.lil.11 'l.'.'! (la W -11
Tt i k.
ii ,
1 1 ate j
t!4 f t! !. n! jtj
Cillnlltf.
... . .. ; . . r
4
t
I-
,i iK.A,:-Tsr:.
" Iba, asjUUfUe sU3 -
TUe 1 AVer tux Urts '
' VILA le U:b 184.
tarf !(U (be wlUiU wi .,
ltf m cMB4t paV
tfcj &tfat fimJ MS '
Cmm l M tit VImC
7 rr4 with ey at
A I hearkened It tbe loot
I tba fit tt 64 a;kk frm.
Ami wld h cff own. ,
life ks ton U day, , .
fa! widstUoWaJeuai
A4oVtaaUcaimceoIa'(bt,
rbn the weary day it Jom,
MEDICAL.
. ra rti warrta rteeuaiae.
,V. C. Jluf IU IK4.
- - Mb. Werr t freto MbrmtM im Uducrd
' te W8ff there lllilto Wrem part wf J
- trm ft wo (wtmtio ak iMttlliJ aut.
Ui ifr, mi dmrt of miAjr n fr!iorr
CMtrf hkfc prttrM Uo ,) r U.
-''fr rruv fet hw. 14. iwrt M
'jwrrt ir prcfrt4 frvm pp'Ti 2J.
, Tlf V km b prrreatkl frum
Ihj ipikwkMi for rtUt Wcmi tWft tn m
few rtpicMJtt h kill itt Boccmful la tik4
' prriiMNi fcf eftUrtcUi JJ.Tln a wot
bt Jfttftc!, from Uw ppfttalM U
vpmtiw bet rrrjr piorul, awl IWm appre.
. KntoM lut Nt aiuca atrn(atcj by (ba
attriet e Umm b kacw a better i Tilli
fcnt caa mf t an fxno who it IHaJ frora
Cataract of iVa era, aM la aot abU U fta a 9ar.
gtoa la pcrfum iba opmiloa (or that ItbGad jlatMlaa M taca abow vttk vlul btua danrer
F a a , t i i- J J .i
W da t7T'Eiaa Wa a Hi 4iwi
lr aa auffij auai vj kr iw
ia Uka aUc. ar Urii Att,
(U kt4kr pan vi Ua Waa " HC
airfiar at tS k. la
tat or nrtib4r pit im ejuu n
CMAetl W Iba fvyd. Tlwalif ll aoatTta
UU aniftf U a c (4 14 WMtrt, a4 i24
taiWM fU4f tba rtW( la b ia a
Cm pcrf -fauj, a4 Vttrwf iba ta auUJ
aol ia kijartJ T 4rtrm4 bm U fcaf
fmua-. Oa Ua 1W ar Wiy, iti, arfl
cm1i I ryrfaia aa) laa hn tji I M
Ntwf tfca aaVdla m lavard Ibf frA I
Iisorfr4 iba raiarad vaa bafdi jJ ia aa
iba frdl aa la iba fl, aJ la Wi.
Oknaf ta drtM ba eatrct, I iLicrwrNj tba
Iba crila at tba err ca adbrir4 If
iba M and aa t prVa4 dra tba cataract
tba Iria fulWardi Ibtttwrr. I va tompn4
U tara iba t!T tba m JU, baJ Wf' iba
aifsbraaa M c8 M I cowM, aM pobc4 ta
tMJi iba caurad aa itraclkabW thrvgb tba
mem! leta Iba arrW cbafaber of tba rja i I
thea t(bdv laa aaaiua, aaa afp va
bul 6aMfC.Ttl fa4a; puilevad
by mUa taia tixf at tsqcb itifiumr.tU. At
tofttber I prxnud lba liavt aa ibli ta ba.
fora ibt tWartrfi at but ibara
( a rn (ring at Iba Rtembraaa vaafd tba
writ at tba papiL H viO ba Ivarrr RtaMla
tba 1 itb er ltf Mit, tinea iba but epmik
va parfMwd, a4 ba bu rrcaivaxl a rt a
bfii ftaa Wa ctxTitioa d I ant laiutcl
tb(Lra be fjcrcr wit! rtttWf aajr, m I tat la
doerd ia bebt ra tba p k ntna ta Intrtti 1
Iba kick bartJrrta) Iba boiw. .
- Tba abara tbrta cat, Mr. Wbitt. I hm
tiini)ft4 a Mtcb aa pablf , ta ir u tbinf
bka a fkarticakr bi4ar a! Irtaiearnt of (beta.
I krtt air. rt k aot aitl fbr bvT rtn ta
nublub caar aad tbeir ftartkular ttttrarbt,'
La a toairaoa aaatpaPtf t aor bara 1 4elrj
to tHr tba particular, awnala trraUMat. onhr
.L La I 1 1- - l -
aa iv aa iBmni mwi ms uw pius
la aea of eoorswa knoalcdra, a4 al tba aama
liana tbana tba aaocaaa la tba lara I rat eaaea, and
Hi U-.T- .ct IwU Uca I!tlJiJwt Ut;r liiUal-'i UwU-
rJcf taJiby a4 cxtailojul lott r-r -a aM ntit .t 7 ta-aanu.tbab w
rWr'idat fta ba tit la kUa
thi
af ntwipaptri nt 1 rrtail, "Dim
ttrcUia BQioair i hica ciptri
rtf jrrtpitd lor Dt isitl but. la
otKm tHnr art UUaVci to juU run
tba ioattccuoa or Jtkip rf I'o it. ren
ter It U ftAml tMt amo of thrra
are 10 forettful ef ticlr dutr M to
cunault tht couvcolrict ol twjtrattcnlf,
on bona routti by n taioii part of
that pKlrtfr whtl Ut nail If o Urft
that the ctux) turner cf bin caooot
coniaia it, OiHcn, I It nldf Utog
mort culpaUf,- rcui 6eipipr to
mJ tSrrn. A norfnta rrffrctlnA
fxuit COQtioCff Ce Poaimaitcr liUJur, B-.k. uott. a4 abr e-nJial
ti rf ciihrrof thi tKirrti. that be Cbba fcami bj
tnlct nh tht oHiptioa Impowd by
ma tun 01 co"f aoa pouui ue ocia
mpmtiblr (b tach jroai fiolatlooa
Tba m.U13 boA4 aJ kia n4r Ua
auaa tWaVblbaVieacbaraM b a liawi
ry abjia aa ibipi lMaaatjAtw-ri-'- - -h...,-,,..
Tba U lr ymtwaraia, al ba apa4
r tba rtatM a. k.War b Iba Inf. U 2
Amrmi ar'J m tmaia ta aeoanavUta
m ibtf ta k7 pofxia. , ,
Tba Ura4 af aUtMkea J ba Calraaea
awa7, icOiff f "(r at
Conpiiloa. fraraaaatiia. AritbaMile, kUtbe-
ttxka. Bk4ep.trr7hf, WJ vA
f I ille aUtJm kw a.if i Wa anaat,
icr il laa Ara f I tK Tr
liiri, Ikatolioa awl r-&cjl'i bw
tur ut wbU, iba Hr a v atcu
cbtiUa at Uct.a af
Jry CsoJ$i HarJuatt, Cr6cerUtt V(."
wlka dry i&lrm wruf al a pmCt-.
PrrvxM altrtf la purrburi t!J plr n
Vtkua1)U Uouse nnd Lot,
II tba 'taaa of f6bft, I hS. Tba ab.
kf IS i)"LtnM c bU KfMla f J u
Ucnrjkr, &3 pr i-w, tfibla ka a4- ( firt, al a barrmia, J aa at.
' VCT;? fT"', I ttmaUlmg Urm of p;nat, TbaboMa
of duty.
. . Publiihe
ubKribcriJ
ar rtqurat
tba partMt ar pUe4 la accoata at tbir ap-
!. Ka pup. la era a&atu4 aadar t'tbl, ar
abatatvtrrf 1 ran or ar. AantoaiJoaa. mm
tkrairf aaaa, r. ia. r!4 kr
. amuw nr..iiur, riwor
, af tba Crrpiiaa at kUlcta W. C
Smlm, Mj ia, ir.o. - !
tV WILXtSBOMO.
TIC aubamba baa apeftad a J7 f tidrr
Utimni ha tba lav of W ilktthoia.'al Iba
of Bewipjpcrt, tad tbear
ii'will ai Pot tao uteri,
I to rrport to iHt DepvU
bjcdi aii irrvuianuca m ma rtccpuon
ar .
of ptpcrt i fwirdrd tx the mul 1 aod
i uiarc4Bfe U rire that kert th nj urf aepW4 b Jm Vajuww. Ita
lirfwrittfahalT b proved tt bare pWrtabUatlf tb.t bU TabW. UU tuotas bi
I twfw..i4 l,- iWi fcrtira,biraf.ariJbJatubleaablbaMrt8
77 - tuppteO,- la arrrf artbta of coarcakm aa4
deitp Ot 1 COOtriCtof, pOttmtlttr, bjxurT.aatbtbxtti'of Mtaliuailoa admin
or clcrTr, ihi moxx effectaal nrpi thiU ai4 ibct bia o pnoiur tuoUn UT, at ti
1.1 . ' ' Mr.t1 ftf rka umd a till rulnii.
vc uteajto jrereni its rccurreoce.
It Ia did of u much Imponance
to iBi pubii, lirid Altiwii ctictmal
to fie rrptitioo nf the roi!t ' tfctt
aa kla atrart. abaci djftnr aoatb af iba
Coert-llouM, oppowta Mr. B'-trirtr ILuum
trtlirulsment, U a friprcubbv
aa4 aifibr( part af Iba tea. ' Tb booai
Wrj coatroicrrt, hb all tba mry
awvboua, lirp lot, ftrJia, Ae. a4 t at
raVtaia for iba aecafluaodatloti of tiibtr 1
bvxa ar rwaS kVaiir, aa4 ( aicra brUi ar it '
txiU ktka a eWMKM a4 aVirabla raAUxj
tot a fufettr aul af Uuiatr r bkb eirbt ba
. , rt4 aa ar faiaU aoipur r
AtTf nlOre fVna kaTtm UrurtMiloK, tpr U tba ribarnbrr. h tba
Fort 1 of lra Tadkia 1 or ta JVra. II. tluctUf
ababaaitkrrtof Iba bou.
rW79. CI50RCE MILLK1.
If. B. If Iba booia la M aokl aoon, it aiH ba
remtd ta aar eaa ba 'J1 laka food cue af
it, an4 kerp k ia poj tovtikie, aa4 aot akwa
t la M aaaaarr.--r -- - fl M,
NOTICE.-
1 ,
IT I IX ba aoU, vrtbout rrarm, aa the prr.
f r mare of ti MitMcrtaert an the a Ad
15th of JvJf a it, ta Iracta af LmU, ana caTka
Iroaa any cnber cauae. hert I ea ba of arnica
ta tbcaall Offer irnr arrncet ftatia wended
tber or tbeir frieaj lurtuih bnwi.r eowreaUfet
I i to mt I ta da aacoaj aa4 tbird, I ahaO girt a
. tfletcb of tba Wory trcatateat af tbrea ea-
Ctar Iha let. bin. kUlaanle, 00 of tba poor
IT it LbCfila coontj, a?e about 5J rrer of aa Ir.
"i)anMaMtorjaofiatrttM Dreara berVxa app&ca
tioa Tit nada ta ma, aba waa attacked a-itb
" filnt and inftmmtioii of tba rijbt ere, vhkb
f rmlnated In aa opacity of tbe rryrtailtiie lew,
- About hi c terra reara after, aha vai attacked
ta tba kit eye, abch terminated ta the atot
tnnnr. ; For aix reiri pretkwa to tba ope railoa
T aba u toultr blind, vid tnb)a to act her air,
j tbonrti able ta tcQ dajr froa nig-bt. On expo
ainj her cyea ta a atronf atiMilua tba papil
".contracted, and arbea I applied atraroooiunt iba
4 pupil dilated. Ia tha preaenca and a itb iha
antiaca of Doctor WaUka Ileaderagi), topa.
Trfrd with trli aeedle M the teft ey aa aoon
." aa I bd.flriUhed tba epmtion on tba left ere,
v. I operated oa tba r?rtt era t evfiiWbie ia
' '. fiammaiioa and pal followed, which u firtaTtv
j aubdued by a frea tiae of tba lancet, cathartecea
: and tba local application of Sola. BaC, Sot.
.'with warm milk and water. Ia two or three
montha aba recovered her aiffbt ao aa to ba able
to knit and aew eoarta work and now with
the aid of a pair of cataract epectadea aha ia abla
la tnreau a una ncciuc, nn aiajnuin neraeu. .
and pain tba aneratiaaj la atteaded, wbea proa.
arty periurnvta. iiowrrcr, n bum at ttmicwtn,
that aoaaeuaaea, aetata Influnautioa add pala
do follow, wbea tba eparauoa ia parfon&ad aa
tba aaoal aareful ataaaor. - -
: tr. abould you derm tba abort totnraoaloav
lioa wartby a ptaoa aa yoer taper, yv ara at
tbarty to put it there i at if deemed atberwarf,
you ara at uxrtr 10 auppma u. your bkm
oUUiaal, , , . - . )AUFJ ClYLNCS.
Umea, ba cordially at tba aervka of bia tmtonw
eta. ' . 1
Hm k.A iimm.1 a b a fwl ttlMaM Ik.
Kritraatit-wf OOOOB. adkwJuf Iba raUblUb, ' rTP" . JT"'
wnL which ba w3 aell Ufo? eaah, r-oduca, t wr 2W awrarlbawA -
or aw a aban credit to powtwl curt-rmera. eaaeo u mui traci. eoouiiuBr am
K.' B. Tba aura rroaa Knoinila to rUkm, I " Tv oia
topaat k'w bouM tw'rca A wecki aa. aba iba E t 7
Mit.KMt r,M fmn rrtwrbM.irwH '. cattle, sen, aneep, oaa rota
bom,' ronatnr thnrH Cbarlutta and Suu,. ateera, wafona, anidiand trminr tcbjeera,
ItiOa..-; -r-f- ItU 'J;..: .z U. J. f. : K K U Krbf
iract ot nau waera a wow rrwoc, or rmr roe a
ecvipapcrt ibould bt .aa aprediiy and
aafclf transohud u ltttm ratvd to
indiyidual oho ii inattentive to the
former, ia lawonhf of Ulna; trutttd
with tbt Uter, lit U a atracrtr to
w. 7 . " ' T. llrMaH.w,l- tr ofrrin-Aayof tha abote rwrrtt .3
ara iroo an araentoetre to.eieyaiti hvij ; k. ,oy Brtu ,1,. o. af
a 1 . - . - aa . a I w r-araaww
Terma of emSt tor land, AV 12. IS and U.
Itlaauapecte4lBVMtbai rrroea, be. 6, 9 aod II taotmi'.
the character of the Drpartneot,' bjrjTbTtcno aaaa AAKON raa awar from tha
wt'ainw tha ntm, efflcienw ta ita in. U aubacrlber aboat tbt ftrat of hit woenh.
0. ...0 T . 1 , I aitat I
l ciiArruC
8ISZPW0 PXEJCBUL
-There. la at prcient to be witnessed
iodine
COUD
. . . - . : , ------ - , i m bi, nm iirini mi-w.
Crailool, - . , -- , - ' 1 1 W Aaroa baA eboaca ana tf CjOT bljccl d US. I twwti irvt root awtmtt wiB d rKniirKl.
lo the roit-Uiiice Law. it is ororl ealenti --- ' i ; , I John
ded that, "if aor peraon, employed L i. wiM awmow jownaa necror.wwa
io any department of- the 1'oauUfficc. I T' ZZlnZZZZiZLidS.
ahall improperly deUtO, delay, cmbcSint; runaway aegroca with him, and who wu
jot I eaornt utery, It it reported, near Center CDurai,
wb'a law Inflicted npoa turn t :
aeifbborbood f Sbarriri Ford, U
ity, where ha formerly bad a wile
cvnneuontf
U ! P"6?4 t0 f J'tnessed VdeWroy, rMy . nt wa'paper jot eaorht Utety, It .
ht J-jwo of Ousco.lrj . Ooondaga .if iir
ty, ;N.Y an ioatance of what Dr. .l. e(, -.kaiifttn rZ m;i xirtbaae
Mi-mik-,,;" the rike,orihaUopen,or pennitany lLkoI,, county, i
K 1 lT 11 li . t 1
scarcely second, we are iQformtd, toL.,t.i r -I-.k.ti .,tJ.4?i--About a&U
..-.. i '. . I iieraeiWMkv.i. on ut iaum nvrn w w
zic or oesiror tne tame, not oeing oi- f nelrfborhood of Saliabory; wnera ht baaid to
retted to adth pereoorr- t being bare bnxbert r:t ,;. - rv-v..
othorlsed ' t - receittr of - open -the ! : Birib Ae tAbwrboorJ of Mr.
lion mereoi, pay iqd-doi exceramg of tna oountrr. '
i-L i .r ti.A-i n i.j
uic ccicoraica wrpi : atnei unyrt
Simeon Watioa, hard labouriog:, in
dustrious man, agrd tbtmt 30, of ath
letic -' habits, sanguine ' temperaaoeaf ,
about . month aincc commenced
f treat hing in his sleep. The fit (as it
s unquestionably t disease) commen
ces immediately after lying down in
the evening, and continues until ine
twenty
fence,"
dolln for
eyery
,TUE FLNE-YOUNO -HOUSE-
DESCENDED, from tat
moat renowned Hock ot
hiTrr-'Hw t' crcr bred ia EncUad
XI SiiX and America, will aland tba
naaiinir m-m mt fn dkllllL'Ill TtOWlll rVlktV
ntatKHi of tba lata Arciiibakl ... ;U Xnnh rut from BaGiburr. at m
AOitra Iba aeaMO, payable by awrtera WZa
paid within the aeMon it aVfara (eaab) tba'
ainle leap i and ltd? rWZr to iaeare a awe ta .
ba with oL orovided tba broMrtVOf the aura j
ta tot ebanredjbut 00 Lahuity;lor aecideata -
can M admitted. ' ;
A'nmmt will be fire yeart old next rpnnr if
Such , Of- , ,A Rect0 hat reeeired a bint (the third one, improved ainc the bat aaaaon. m
- ' aaAof Lyrici'a arjrt) to Wm oor mntv. It ndeur, aymmet and elertaca, -belnf
i i.
rue,
mat
JCaae 2d; Jacob Wer, of Lincoln county. U5uai. n 7 " ?ut they are proptrly put tip and directed.
fJtJESi TTt rrIi"tio; t0 J concluded. Mr. Watson la a pi- No()e j, f.j io rolfl
Jor cataract ia the right ere. Tbt pupil would I nua. reaneetable member of the u.irw, I . ... i t . .
contract and diUt-i.uct of a pearl appear. :'ZZZ: eV. ,.r exccPl. ,oca W""0 T f
vf . . .r . . iiianuii envstion tna nirc icciDic
. w
superscription. '. ' If tills injunction
la Mnk.kL k fT -" k I.U ,l..l I . . " . . iti I . J.
At All OEcrA Were tie wspaperi Are ,k'd eoaipaiuona, and mala tale of tbem at a ,nj Tet - eoiw,rocted aa in exhibit the foe
tiled.- Poatnastrrt ahould ae that dUtaaee. V : : ;rr T . ' '.: I action." Ilia eonaUtutioaj is not only ammi bat
rated with Scerpa'a needle on the rit-ht eve. I ter haa been much engaged to an awa-
; Out my enueavon 10 uepreta me eauract pro- kcOlDR Wliicn nas CZiatea in int a CI- I ' i. a." J Vk- --,K-r f
tedVoonivcowingto a aoftneof the eitar. L- t Aw.. . s.wwi .lr-r we rudy obsert edfW number Of
UlCfCiurv i wnwM cvurv VI V11C nceuie I , - .
actt
".'and cut the cataract In piecea, and puahed aa
inuch al I could through the pupil into the
"antteona hnwour of the eye. I then applied
plained conaidenibly of pain. , .' ';
. 5Ui, f bled hint and rave him a cathartSe,
which onerated aa an emetic Cth. Gave him
- nil reWn i 'operated well, and pave him eaae.
..7th and 8th, tvy. 9th,. 30th, 11th, Cataract
.mappeara broken, and that part in the aqueoua ja
-Z-. aTettme lena, nui, isoca Home, 10 rxiurn in a
In a few momenta he ia seiae'd with
strong spasmodic Contractions of the
muscles '6f" the chest and -limba-al-wava
groansl and someiimea as if b
great distress! and, when this par-
oxysm subsides, commences preach
ing, -or' rather praying. Our 1 infori
mart terma It nreachintrrbcaiiae In
treet, and hare the ayw operataj on, if j he U- .-...-ti atwAvA terma' htn
ter. 17th. Returned, tbat part or cataract In , . 1 , 7. , I
txj tn tnai ticinuy. j o on .iter reur- faur1 be tf reducedt--ing
to rest, he apparently JaUs asJeep. I :.uder nolcirtumstancei should any
part of the mail be left -on the, route,
? Aaron it about forty yean of are, but would I ,w. nrf kMhh- ilmmn and .fnnhta eisL
P. 7,ff?' V ,.n0,u- b-ad eclated to endwra the greateat exercba witb-
ra a little rrey. lie ia about fire feet and from
eif ht to tea inchea hirt, well made, very black
and - antooth akioned, - pleaaant ' countc nance,
apeaka aenaibty and well, at fond of pUyin- the
fiddle i and ia a plauaible, likely fellow.
ITia clotbinr ia not known t but he ia anrpoed
to hare with him ajpodtupply. : -
I UC .UVTC IL.MU m 111 V V pMU IV m'J ITCI9UII
out failure. He il a fine mahogany bay. tba
color moat highly eiteemed by the rrea'
fudrei on the oubject. and fixe from alt blen'ub
orlmpeTfeetion." '
ronatrt waa gotten by the celebrated lav
ported hone Engle his dam by the imported
horae Dion j rjandart by Expectation, one of
the beat aont of the imported horae Diomede
who delirera Aaron to mt at my houae. free of w of. Medley -mart, Lb. Expection waa the
jjirc
aothat
ehartea i or ten dollara to any one who appre r... k,M nu t Mn-tkamlina. bit.
. . . . rra. - it. Jit'" -j i r.l .L.. '.'i"1" "v ' -
SOOrt 'Of - its -deSfdlUlJPnV AOIS may J n""i anaarcureinim in wnr gavi,aoii
.1-. iLT vtlz ; tthim. - JOlIN K iniEVARD,
always be avoided by .Postmasters at
tbe importapt offices keeping one , or
more, extra mail bags
r I am, very respectfully your obe
L.l-i ' r u ' 0l& McLEA
i the aqueouahumot all diaaolved. operated on nmiseix wnereaa Miss oaatr, wnen v f0uowio ,inKUlaf notification
luaeyewun saunaerr neex .o aa improvea oy I ia mat state, aiwaya aeciinea naving -.tQ h. .tnntiA'in m -llUtaviUe Ala.
tir Wm, Adamt, lacerated tha cataract,, and
. t a. . a -a it I
rrafed the cataract., and I k.- .krt .t5n. -rm-rl nr-.rkina, IT V "
pushed aa much a I eould through the pupil . . ... . . . . 5- .k r 0810,1 P? 1
Into the Interior chamber of the eyei compVn. gt"0eT he icriptural reason, th-t wo- h at AWm . t
t& of aome paimthoorh aot aa much aa before, f men OUgni D0tw. tCACn
. r.::H, Cornplalued of pain. 19th, Eyt eaay. iotx cdm.TnenceA with a pra
tVt.iii aa t vwi arvajr vvuvi . vuavi vaw aaawa
pupil much clearer
about tne aame
in one or two w
on, that wo- j a
kfTr ,Wau N,v.
iver ofordi- vHjeV
WAtiaa. 'ma.
Pavne ff ' on hU way to
, m
ville.Teoneiaee, and jo Russell-
Kentifrky ; Dy the help of Cod
I k hM ....j.. .Am. a - '
m ine centre, aiat. Eye i --; ...r.-" " r-- ine will meei au nis appointmenia in
I ana ne went nome,w return jajjc! v..jui - - jtnjBMontrlli'ni-r
eela.";": T?. rvT"""' Tbe d lacoiiraes fldentltr and onitecrn- lr'.crr "iLj-s.nu.A,. -aJ
same aawhen he left ncrty -but i.r
much about the
w that 'part -'of the aaaa 'HBcaqieoTiii homor
ia tIiolved.? 13th, t-operated the ihird time
; with Sauadert OeCdlei but owiria to the'ttoint
of the needle the orifice waa made too large for,
the ehaft of tbt needle i eonaequently the itre.
-1 ona humor of the eve began io ttcape, which
compelled me to withdraw the needle immedi.
" ntely. He complained of. no pain i and on the
7 16th, I acaled him, and operated again, with
Scarpa's needle, (one made by mvaelt.) f die.
''xovered (the Cataract had much diminished i 1
i .nuahfd aa much aa practicable, through the
-IIUDll IHI'" iiilciniiUHUiiiiir vi viv .i.i uii
1 . .j -r is. i- . .r ..)
' ftjcompla ned of little or no pain or inflammation,
and v w.t iiome. On the 29tb, returned I ex.
amined the eye, diecove'red that the cataract
waa dvminuhiri?V nd heaaid he could ace
7 xouch better, and that Ilia tight waa daily inrpro-
nrarerlie la.toiairr insenaiDic aa to
what irassing aroulir
awakened until' the paroxysm leaves
him. Some at first were i sceptical j
but trials jwere made sufficient to con
vince the most incredulous. During
the existence of the paroxysm his
bands are ao firmly clenched together
as deeply to indent them with his fin
gers,1 and. cause the Mood to stagnate
under his nails. c Miss Baker's hands
used to be motionless by ber side t yet
shet like Mr'. Watson, used to move
her head on the pillowj as If addres
:3iWat liaaWd and iovehaa darti fig;
: War breka headland lore breaka heart-;
Jltmtnittt, Sin 11,' 1826, Prepare. to fteet
your moo. i : r .--n-
' ''C'y HlkpKCTfir GEMU& ; 4
, Coofiert tfe Novebat, haa been appoin
ted America Consul at trona, In France
and embarked a few days iocet from N.
York. It i aid ne wilt remain in
Europe tbreorour yeara. ' At a parting
dinner give j him In NYorkt he public
ly declared s intention of writing a his
tory of the 3ayj of the Veiled Statea.
htdcUttmtsintar Bcttf$ Ara
iy24M,I820.
3tlJ-
TLaUoTlnst,
TU0MA8.Ya.CANONr
RESPECTPULLT Informe the faabionable
wish to have butinets done in hit Kne, that, find,
imr the rilUire of Cinttrd a more central titua-
tion,he haa removed thitheri where he haaajBUtionejcept wheatakn to bo ahown at pub
apaeiout ahop, and haa increased the number of I j;c plaeea.- Hie pedigree and reputation wiB
ma woramcn, inun ureiwu w htui b wwi, 0- further Uluatrated in baiKlbiiJa, at tne cw-
wnicn, in point oi eiegance ana auraoii ty, wiu mencement of the Season. , 99
ing beaten Knhicon, MoTly Long-leg fcc.- J
celebrated horae EcTiDe and Hirtnyer.of wfr -
land, were both hia grear-grandirea i and the
famoar Horae Trying Chiklen, considered fJ.,
fleeteat bone ever known io England, or per
hapa in the world, waa the grandaire of Eclipta
Aeronaut will be thowa at the terma of tba
Stmeror-Courta 4n SaliburT5taiejviIle. abd
Lexington i where jrentlemen dispoted to view -
a v if . m - i5 a -a -. a.
riiraaecaaeJor-anemseivea3i nemer
u not tha fineflt vounr hone aver nroducea w
thit atate. He win be found regularly at hia
VA. 23, 1826.
ROBERT MOORB
Stnt$JVtrrth Canlina, Xtwan ttvntft. ' .
TN Efjuity. April term. 1826 Joseph La
rm anrt Anns- hia- witV. llaniel
man ana I'oiiy an We, unnatn isruruuga ,
Wmiu-.i hi. wiiA. U i urn Kihntr William nan .
Met ahdlane-hlrirtfeTttloft fbr-the aJaf
compete with any thing of the kind to be aeen
in tbif country. Travellers or other Wiahing
clotliea made at abort warning, can b accommu-
1al with a fun aiitt In 3d hour-." -' - '
t, T. V. C. is agent for A. Ward of PhiladelphMi,
in aeliinr natents, and nvinc instructions in cut.
tinCAQEfljtf4jr patent protpictor aye.
tern . Anv nenon wishinr to beeoma nihvnk.
to tha Fhiladetehiafishi plealCl:aa Weit-- eomplwrAanJInflving iM"
ai iiiaatantL t-,"-r'-vaM-,-jua..MMw.iu.'c... "c vuun, n - . -
: aacCofform eai'
lb p uicmuru vtucrrui iu iuuuuiiivii v.
in tk. tVMt.m n.mlimnn fnfthrA mnntht WC
n71a1wXaalt1eM frettnii ihaU comi?T M-:.-tk.f ..ntA ihs tnM Ar.nAnt Da
Be it known, that L JMtn tTanL at PhilndaT. ll Herman and Pollr hia wife.. William ' Yar.
phia. in the atate of Pennsylvania, have nomine. I brouih and Wlnfred hia wife, William Elliott
ied and anrinuitid Ur TKu V. Cnuan nffnn. X William Manual aAd Jan lit a tvifi. anneaT K .
cord,' Cabarrua county, N, C.- and do hereby J Salisbury on the aecond Monday after the fourth
constt'ute, authorize ana empower, tne said Monday in September next, ana anawer,
1 hoa, V. Cannon, Uh full authority to teach I show cause why the prayer of the petition
a. a. w . . I. . . . . . " ' aW V 111 RkaS
and sell patent, nghts to others ta use the afore. I ahould aot be granted, an order a aaie
aaid Alk n Ward's Patent Protracter System of I made absolute, and they estopped from tnaktnr
Taihrintt, In testimony whereof, I have here. I any future objection.
M n to set my hand sod seal, thit 8th day of Fc!)-1 , SAU'L. SlIUsB,.ft J
tuary.mC 99 s JtLLEJt WA?D,ib,1 j . Price adv. g4.
jmt20
M
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view