North Carolina Newspapers

    I ;
, . i i', u i u
, ;-. t
!,' I J .MM
I
.: i
f ,
4
!
I 111-. (' -
1
t f
1 .
I l
. I
i ! 1 '
' ,t, r -j i1 . .
i 1 l w ! t ( . ji r
l , - .. i rva '. i
, .t.i i j i'i L.t4 ' 1 a
. t
i .
i
,J l i
J ' " ' ' t I ' r 1
11 1 '
.te ' I ll
fff ' I f t r
I'""
V a t
1- . P,
' , t
, !
t l.t
i i t ' 4
l .
J t.f I. F
tit t ,
I: - i :
, . I i
t J. j,
sia
r
I .. (
i i . ": f I--
1 i ti :
. M
14 ,.., c"-jI .
, t i '
ii i
'ft'
act
( '"ii'i km -?i't-, i4 at t 9 a
i r it
i
im.j4 it 4 M a '.
tvr.
iL f i. t U Itilttti. atM
i it
, a i a
IV
114
ft wtr ffsw U ff to'ftt
Im-jUttf, kl Ut t"-if reJaeei, I
. ! t 4 itt prtf Mi
was fotfri(4 d-atUf tka wir,lik re
... .fJ-i w.1 it M.ifr4 I le
I ' ff t . a a if
t!l IiumfI tia 1'-
its
a II J.-
(La 4we a V- la t aV-S.
fix?
t 1) ' ' (m'xi a.
M 44if f m4 li l U4rt I '.4
ta xakw-iJb il i-4 4S ar4t ! i
fc lea f r I tl tU-lJ u
f V piMUt if it-' J U
l, ,. !t j fnai ifcf '1 ka iwi
. !'; .VVr T . f(JMM,ariafa',f tii;ntfrr:r'.;:iir,ih iu.
eerile t eeHr MM mu 'J
tkt ikea cf ikt fnk,iU wkat w It
n i f. aA t he?t wis, U Uiiakt
tlk Ratfcln 2 lArr.
prfa.a.UUFF.l Hltaaf aaUiHafiUl!4kf Ukiia Ukkk tka lMUra'1-i af tftij
Anil H f -4 tiVj a U4 c '.!" a
tV teeae-M ead iWmUI m ikt ld4
' dattf, tkt lUle-ttee; el b U tuVtU
u4i
trtf.
. iu m ck in ritUM. im.
. . . inntwn
1 1
. , jUWvir M4lir
km gtock . 44
A - mk ' 1 V I A
. tfcMkiflltU14.MiiIII, .
It twxbcr tiurd er ttst
Hock ' -
; fa : RJ7, fcwi froi Uak
I th L'fttiwl IUU, CMitrae.
l4 .
' t irteTJJtk lUr. 1830
.! tit rock cmtt4 HtMlcr tb
.f V lorCl it?i -
v rtrharl Ua act of -
. - kMy.lt23 " .
. 1V k 0if -oir
. gtataatock ."
Xa 1815, tha atock lamed tnder
T ; tka act fW March. HJl
1190119
kick 9mU Mt r ere to wi
ly t wt tkt all pi Ku )r mui:
I titrrt, :."
ajaaajaaaaa
7t iff rfjatM l ts W13a
IlL'i JsJJ. ! Nk ciwiifi
r.awftJ.ia l ftDftMOt ta IAk Ca
Krcloul DSiVt lki 2lU. is tk
MHttrl- 1 M llUaH tf l pia
la AaraW IIJf &4 ''
LtirtoAMtl'cxt (or tha akt ffef Mmc
a Dak2Vaf.f WrraCariVt4
WJT, a Trial Qa
OiiBiCU, liTtto fwtn.MI aotnt
tiki if. 'jr
X Wo tkW et ! kick 4na
kklfl. Hittrt. N. T. Vmlik, k t. kvi
tkaaa ttt ent trim fcitV Ultf ealr ! U
cat. tm aof ' nrwa m vcxcaaiirri
aai adjlrd tin kt&drtd pouodu. 1 kt
tkl from IM back pari ol tk actk tt
tifkt Mil mc mhtt oer m i trtu
ttt brtadik Mtrt (cat bckaai
tt rink vu til ltd ! bkea.
Tbt rrtttt lf tkf Trtitbrf f ck
Soctk Croliaa DonjinlcMIliJooarf Bo,
iJttf for tkl fooctk of luiU, tmcuaud
ETf EMpMW ADAili.
Tha firtttod tkc deaths of thew trtH
nvfo ira marked hf aoraa of tEa raoal
eedarful cobcklctcci ) t Tkar trt tkt
first and tha accond aamcd on tht cota
nlttao mhk rt Jxmid tha Declaration of
lodcparxlf act t Tha? trt thg onlr
ftnrtlrort of that Commlitaa i Tkc
rt fW AAA Ml. .
Wfc bee,, rttldeat and Ykt Prttldeat
911 of ihi Uuhad Sutetf Tfctrfcita, tub,
tot M Iouk a timt.aritiied (hit court'r t
lk901 19 TMf Uxfc died oa ikt 4lk of Jo!f,.H25,
huj tttrt from tka dir when ikt Inda
rfht CiTftii tiaa iSa ktiJ
m.f at tia lk a?t. a iU 4a k f tka V; V I T a r "1
alltaluia aa,U.u!, .-mm aaJ M' 1,4 T'"4 ' 1
tW7. k.f aw HJ.rl Wt M lU Hlti
tiMMI arf ".
ataal
. r TV CfM'al I ltMa la if Ka
a Tatt telf tU I Ott4, Oa
art AnAf fMa4.)at, arr r la
aa L M HUI tft tka 0Mlf af da M ttt
kVVa.iW kfca iWf alViA rt m tva
a?aV ( W (l4tUk tW W
i
aw) aa4 rack AkU4 Ikat a
af dUpaa iWj aarkW aarfjr U
ta aaaaMMkta a taoit bi br ffti raw) a
tuf ta taf eaaJftf tka lit Jtmuy
aati-CUtwucaa'Hrrkiavr. Bravr
rVaai tkart, M JjKart Utipbtt ataM
ara iM ry katk ftitiaa aaaaaratarr la
tlrlUg fUarfat ta iaa aavatadaaa. CSa.
tan kaaa lt4 ti kia aypaarn Yj
kx; MtU UiM kat
ad tktir paiaaM, (CJ. Wf) It It
i tV7 okankj iav Wat akoot
WrtW br kj4ie ka caa raa at:k aa;
aaaoct af ai A ft tpput tkaa Ua a.
ftaaPaWV
a . a w
ly 6tl, aftra-r kia a at m tka V, f. ara.
aia. Km kmj tt wa W. aa mr 'mm Aa tka
Kata, WtaWtt4 k,tka ftackta ta
ran afiiaaj caon A ad it at larakakta
taay mmj Mli ta af aawWj.aad
aata Oatan kfati '
. Of"".
la tka Nairn JUhmJ. of tka latk alL tkara
it a Ett af tkikti Mat(Ecaa aatahlkad la
Ua I'Mad kta uhla al nth, front tka
in a Jaanay b U iOk af Jim. lftll katk
. , i I . " ..
tacamta, amanMaf aa f hm4 mm4
tdmtikfj ef aklck ara U tkia naia, 19 U
kfalaa.9 h fkapalura, 13 U Vaamckn.
Ht 2. C i Jh.i, 0 VnwHit, ft la
mi ikn wAmlaaatna, tkaaavakflka
t54 Pram tkt Uaf (4 a'cbcl) aaaaa aaJ
at gvaa IWad br aan kanr,
. aT ittt M
Atrttt,Jt ft irrPrwM m4, i4
rtmln of ikt Hon. JOIN JIDm
!t.Tark. 11 ta Kiiacf, 01 la Paaaayl
raaU, 3 la DctaitH H U la YJ.
pa, II i tavtk-CiroEaa, Si U Uarra, ra
7Ut. rttnbonabla at tkt pa;
UMr.Ad.ma. at Ikt kocr .h.o tht cel. . 4 k J,to-JT?!l,.7.W
CW,M .bratlonn-iiahcHJtelotlnff.-.A' C Jtar. K1" Temtw7' I
i ui m. aa anprcfaucataa aonoer, w aa ra-
60.6WJ0fl27l Wt art told thit a rtntUrnilJ woo "rrr.rr nf '.r "
.(...kl. i tk kI... l.inmi tha k,f.t( .r ftf A.. jnJ.. I Taa baaaeai of tlx Maara Poat-Offlc. hk
-aainoftttfwerajacav WWllAi tht Irlnr ofibt not Jo Quiix-a, In kon M WMraoia onfhea, la aJrtaJj jo.aa.
or of Jndepe odenrci itletl hltn If ht wit lawn aad coaaiftkat It b a karaaleaa tak
a-VnTa-0:JrTamiWMt jiirbt4 bf the roUei OO- nld htilfor e laEilul W aupertntead "ill Ut coo.
Hl-' fa.addt'.C-t.mloultt 9.mT tiij..rMt.M
-XT Dorln tht ttar IISI. Dear elibl toll. taet' . -I - r;.c"'w'.; e,,iMI
Bona of tht principal of h public debt " V . . V Ua anaa rat tbay dooa for tbf Wt iu
dltcbanred--and after paying all tht rraon Funi Wt leern (hat Mr Jef- lo,,,b r" lJ ,,t
txpeoaea of tht dill list, tht tnUiurv and reraon a ft itj before hi lata illneia, 3I.and Indefctipbj azcrtkme of tka prtMat
tml expenditure! there aa left aa niiprenedforinlmmedUtaiumnfmo- worthy head of the fcparttoent, arcmld ba in.
ttoexpended balioct In tht Treaiury.on ner.notict of which witrecriftdlo New adequate to kfep rUaWema, la all their ranU
ton mw mji ipwaruawi tora It pret tit BO ordinary peeevrecaiaai m afmemi and vigvroua opera.
MmnnAni i. w T.. T n ..... t
to nna ini ins coramiaaa oi mr rfrucr-iuoai ana inu k voattj Dcaotna neceiaary, aw
oa fund irnmedUtelr placed 8700 at ther to Cr!de tht cooccrna of tha Derartment.
fleeted TOASTS, drank on tht tthofJuJy laat (tht diipoal of Mr. J. which fact wae altu- and entruettha baaineat thenof lo to acpar.
; i r i A hiUwh tV , . ded to by Wt krandaon In t letier received te DepartnWhts, or to devlaa atma new ayatem.
L U&erty of tht preta I ht-only-aaft f of t commuiee, cxpreitirt or we mtwi j keyond tawkra to eoneeiTe of. by which one
fiardol our rtgnta.
, Gen. Jackaon -Tht bold and. tnergtt
k aoldler." .
' Iht Pr'taldent of the United Statea. att the public toirt in iUfCKeiting that
Vnk a MpptttremtttWntV thP Wantc of tht Jefferaon fund throuRh
V Wllliaia H.. Crpwford Tha able and out tht Union, bt placed at the dianotal
enerretic atateiman t nay tht people of ' hit beloved and aflectionait child, Mrt.
the United statea not wat nit lemcet, ringoipD. wmcn wn ocueae tm ot aui
A attrwm4at afs U tkia t, aa tka I
IKk ak. aatka 4ta ftaniian af Can. IU HI wart tattmbad on frUaf' afu ra,,
fUi Tka aUla af aWrataaaa w,atjQyJftajr, witk aarf tokn tf ttfttrfia.
at tia, m a laawi Wt ay tnmHmtfj ef. l re.&ect and ,Dettton.
$Ukprit4r9rnitrmii An Iraarma tody of rdlarnittietaUaJ
detwwf Wtaeet, nick kwt tok ctaara, from tarioul peril ft! tkt Butt. Unui
t m., m i cemacta trt oitna ana rsort rat
Tkt raajaa'ttaa af artaof aaMaea fee tka aela. pcf
um uubAiJri eaaa a entutry. ai
Kew.teek, aAer paytaf all tka e.p ee af tka , ,! Bi UC
a.yW n aV f U'kaada. Itf 'fn? " ""'
Intktadiobinstoamaf tkt btUiof nkkk
Weiry
a u ar -a. . I 1 . t - aa'.4 1
aaaaay. an-r , ar,uP-. u., w M u fl .
- - nf i .in Jmi . .1 . . 1. iV.. - I . .
' ' f I at Ufia.t"W wf "WTTiT rcCTTl.
. j - - - - - - - - - .1. .a 1 .... - ' .
mmmtm w "f" - WkM Ut IrptkimTtfl t thf tTfrtef.
paaaeai knt k Trey. tM eoaw kttt watt ot bont, tkt eltltmt -of Qiitry epfjr4
tin U a ?4Uy kaV ta dl-paat af their ear. ntl. wkilt iat e-rn-e, tht ttUtlan, aai
aWakeykWOy ajaa4ta af paspeiaia jotfera, emarad tka Chonka laa fn!-
ikeai teaili kmv&nf aa pprtauce'i ubrvj. I a4 KtiWriea of wkkH were d retted ai
. J motirnipt;. Tka lloarat Wat tktortjed.
Joan larreeat, Ian, nuaaatcr la raaaina, WM 7fc Mr-Ue eommeiHtd tnd tloaei
attkamjueat af the city canaclla of fkJadcl.1 eritk anthama Tkn Rae. Mr-.Whatnot.
pkiaUti;rtea4antkatharCabaer. I P. vor of tka .Society, addrctud tka
al araikM In that elry. en tkt dntka of Ti-m Throot of Graft In prtrtr, and deHvered
Mftnm and Ala JUm. , 7 I no Impreaura Sermon, la whJrh it gat
' J 1 oftowi It aummiry of iht trninent acrrkcaitia
aa aavmuaf ara toot piatt ratenoarf. untlJj,ktd talenta, amiabla lift, and thHr
Ta. an tkt lJrta kaat an Ba-k atreet. wkila the tien lrtgee of hit veaerated parUtlooer.
priaopal part of tha elilteM cf that tea v aad I Tht body wai then bornn In the hnriil
mat Mrabert of tranfeft a to kad awewledl jronnd and da poalied In the famil lonk.
hmm rka tW;-f ew-arr. vera at BUdld. I , Tha belli In thin city wart to!i6 tbe
ihoiit'a miJefrwa fha aceaa of eoaBimrtoii. torta4 wert acnaraWr doted, tod ikt'
pajlnf I aoUmr tribute of reipect t the rwnvj aMppinf brtr bort ihelr tt tt
try tf Jefferaon and Adawtu.Tl Irt jatntianri 5s" -.: ; - - : . -.-rrv-w
4 Pf ai inc i'itj i ara were. nett
led at half trUtton WednaaHae, Tborad.y
and Friday, and on tht afurnoon of Fndjy
edtwnaf ikraa koara, kt ike kwa u aot ei4
eimrt, ae4 of tka balkCnp dcetroyed Uinj
a TWUTif lllimniii wvivfl wwtn. w . . - I'll
1 I mIki.1. awi rt . m h ..I f a 4 a . 4 am.
oowrWa the aoWnra certmaaiea which kad'! f?.7'Vr
rj (raiMuis .oiira u . irici oua. ores
thcwYt in Ikt roe more of tka aecond Pre
been bn-kto off hj the fire, oa TTadaeidajr,' Ike
Wl ' ' '. . . t
'The thMy thoiraBd dollar prise la the Mary
bad tt it a .Lottery, 5o. f, akch
lidcnl of tbc.Uoittut.Statca.
Cm. Cat.-
Capt. Dickinaon, of Iht ahls Ttitoe
drawn arrived at BoaUmun lha-lStlvuIuloIorma
vaak before bit. la TJihimore, m ond la a that the Ernpreu Etit btth widow of iko
l a tka irfchca of tiielWpiMBtiXT Empetor "Atcx-nder of Ruiiiit cKedTj
,for afewlralonttr,ta nwltipry 4a" NorlUkV Tlrgiaia. Tka" Korftdk iJetco'"aho4it'tha lOik'of Marvo' her way froat
r-aaft o intcommuiee, eipreiiiTtoriDemMi Wyond our ken to eoneeivaof.hy which one
Krateful feeUnSa, and the receipt of thai M9 w Hnteml thewholo n-icljipery-of
trpt. "m may have calmed thel.il momenta fpartmet, and rive to each partita prop,
of the tMerablt patriot. : Wt but reHcr- ernetTwt.
rTkt Btiei on ifiiaofonjhl, ihall Aid a place in
our next . ,""" v.
The Letter frora Dr. Frankn vu In.
Be Capt. Bolton. Gto. W. TroUpreontie Porchaee tht Monticello ettate. t"nded tobf Pubr,,b1 thia week i but hannf
Tarnor or Ueortrta. inn creat deienaer ot I ; . ... r-rrvoon anavnrr. i
itite-rightii socceae to nie treaty, aiMi - , : . . ; .- -eternal
downfilt to Its enemlea. -pi,- Pn?M-nt of tka-f Tnltut tt-i tfV
tpeaka thai of Mr. Werckmullert
Mr Werckmuller Is a very respectable
and induitrioua citixrn. of middle aire,
with a larte faroilv of childrrn. He hat
been engaged with hia wife aeveral yean
In a MiHnary and Fancy Store i and in
their effort! lo pleaie Ibeir. cuttomcra, ai
well in their general intertonrte, they
have blended with their utefulneit a very
accommodating and friendly disposition,
which haa conciliated much rood will Ini
(hia community,to whom the intelligence!
of their food fortune "wilriffordmucb
real gratification.
tan ret wimiv eiaoMmr..
IP". tmt.Jr Kl'ff
oolomna were occupied with other matter t It
thafl go In next week, karriny accidtota.-
TJS nJ FEJTBKRt,
We learn from the Saletn (Inttana) "Too
By Mr. Lewi--J. Q Adarai i Though I WaiMnKton City for M.ss.chuseets on
pertecuted by internal fction, may he I the Stb of July, having heard, of bis yeo
: rule with iuitice and Economy, In spite of crablt father's declining health. ' Before
tbt railery of tht mob, and reflect honor reaching Baltimore, he heard of his death, f,- 0f 34 tj m Mf, nfci, of Green.
The Kepublict of South America pectwa mui tceuogs will be aootbed
AA Aallav daTniCM. aMjnir fire men rJt iht
urraer iw Taneioof tnai annoacn Liaatn 1 ..1:1 r i:v '.uivi .ui
.. rlu him . It. k- ... I.A. """VI-" T f' t
namt Imperishable and full of (lor and
Tfay they eaflfleirhthaV the belt meths
.cf maintaining their independence is union
. and valour at home, without foreign till
" :The Govetntterjl srthe United Statea,
no matter. wno may oe caned tolls ad-l x-uMfrarns. it 1$ stated in t lie B.I-
tninlstraUon, let us never forget that it iaUimore UMZette, that the. well known de-
OUf country. Si hter,
.t ..-1- ir
renown. ""V'-.
. U-::. ... WtH AJ
JKoritiXarolint
h imnmmnl m intftrnal m.
ce, the public education of her citizens
and the elevation of her atate character.
4 thter: ' " Z
" By B. Yancey, Esq. President of . the
day. I Our system of government May
(9 years ff experience proiptrity tad
fence and support of Col. Aaron Burr, on
for an attempt t$ Ur knd feuthtf Him Rice, it
leethsv had set np thy- obnoxloiu builneia of
aaMiaa'caw;,msiim.j 'Crejrjfjf
perbapa, was worsa in he eyes of the treapaa.
era, ho u what Va btneve all wooden clock
makers are, a Tanitt That was aufficient,
Rica must ba tarti and feathered 1 So on a
dark tiigh a bevy of half a doienipirited blades
I 1 '. . mim tlrriMiriii''
I saw him heat the Surges ohder him,
And rtdc iinoti their baf ki i . . ' '
, his bald head I
Tore the contentious waves ba kept, and oarM
Himself vitb rood arms; in lusty stroke.
To the ihort "r-1 ''
aaikaraaaa.
var. warn ctatefullv rewarded bv the lat
ter,bvaffordint Mr.M.ttin an asylum lai-T fwth from the haunts 'of roid-night welry,
bis old age, when enfeebled in body, end I itu n-P"i kettles; hunting4iorns, et eat.
more enfeebled In mind, bv Daralviis. land bravely Made the bouo ahere me ylctinv
with which he was aQictcd during sever of their' prtjudicea boarded,-rthey enter, seise j led tbemselvea to the angry waves t
ai years at tht close of his life. Mr. opoa the obno-Jous man, and . . . .....attrmar they jwere carried 'down even more
Martin died at Col. Burr , York, tt eVajr tixa effi tui dotia binx tiih a coat of rapidly ihm at firit j bat they lect their
Wt art assured that in a few days, tha
fate of the person i implicated In iht
events of Petcrsburgb, will be decked.
It is added, that none of tbera will be pun
isbed with death, but that they wi:i be
banished lo'Siberis, for; longernr shor--
tar periods,' accordinz to their crim
in.tity.
U is said that the Bishop ot Mmolon .
ghi blew himself up on a barrel of gun
powder, on the entrance ol the larkst . ...
MUlwUhfiwIodiop.eL-h Gftk '
Chronicle blew bis own bratna out. J b
Turks intended 10. send 60p0. ears.w.
Constantinople, in token of their victory ; .
buk'not Soding s many dead aalhcy tK2.f
pected, Ibrahim, sent troops imo ht coun
try to complete the. number, and deter
mined that half the inhabitants of Arte I
should be included. Such are the rne-
mtea trie Creeks have to contend with. S'
'Sfialn: It is stated thar the French
wu!ay tralncewoioungittci
ssylng (hat it was not thetr intention ..
prolong the Convention for keeping troopa .
n certain points of the Peninsula, r ,or .
it said than ever in Madrid, about the re -moval
of the Duke- del !nfntado and of-.
iBe'substT: uHon 1 of O rafiaTor bfVeHex
Pino, councilors of Castile.1 -
Juiiee Smith, so favorably known to th
Southern StateT for his exeniftna on tht
Mitsoorl question is a ttdidato;'foe h
Senate of 4h-Unhcd Satesior lh
ofSouth Carolina, Mr. Harper 6o
term expires in March next, declining ;
re election. Gen. D. E. Huger of Cnar
lestoor has been nominated in-ihe Char-:
lest on i Mercury as.his antagonist. t"-
' Ut. rfiUwH. th Matiaai tit tha' KeW-Or
leana Theatre, offers a premium of a silver W . ,
for the heat poem to be delivered en the open
ing of the N'a4ivillev CTewteaaee) Theatre,,1
wruch!c. C h al-o tn be Mwiser., pk j
Mordent Smith; and ' Motet'' Galloway,
employed at the Gold Mines on'BeuVer
Dam creek, paid a visit to the Narrow 1
of tht Yadkin, about three miles from the
mines.r Aftet gratifying iber curiosity ,
onernf .ibera-proposed tor tbe-rotber" to
swim ovef to Iht - opposite sank. On
being encouraged oy a person in company
tq do so, they selected one of the narrow.
est placea in the river, and. boldly launch
ed into iht tutbulent airearn j the current
bore tbetb rapidly down 1 but by exeftins
'theirthahly "'ain't wis,;, they" reached' the
shore in triumph and saftey. " J bey were
now on the opposite bank from their
cbthes and companionaand had Either
to awim backy- or take t lcd walk of
several miles round, Wftet overt they
chose the first alternative After select-'
ing a narrow place,, they kgain commit-
'...f'vytr-'---
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view