14 U tiL 1 a ! j (r 4 T-l t,. , iv. J.k 4 J y - Vt tfckt, 4k lj, 1 f U. It U 't V f. tfi im,k lit Wf r . - A M HH ha Mt awnJ L MffMW(V U Ula aM : J i 11 ut. Ik- v L.U La f atiaa ! WW, a. aw ill Lha.r, V.-.r.i ttbitiilUiili lS. TM t"M hat t lvl In-null It lb tfM( Mr. 1J Ut. Ahf vitaal bare wfcl k Ul. ' ' I II flttlM rU, lit kartell ISratfttsl. 131 Mm Ii nW, lOi half Urretiaf frr, 410 Umh of bf4, I) hilf brtW ka4 tf WmU of s4n4 !, I iiiii, ft mil 4 u4i W ae4 rtjjf re eNM-f. - - tU,J.U .. w oka AmU rW.4 ITMUplf 4ikn4ki Wnc-',,ih.i- CM. fJuaker.'wbUh rrlnl fit' . . - . . tuoK cr lUfWt . . . ; : lOtb rJUtfIwvjJffW-ifc Mr. CanoW m cBiw4 b Mi 14 b omq,rfl of ia Waist ciagM etine DekaaYofi'ifaBire!. rerfiinenl r iirnbta4 en the lib of saum. la Ik House of " Cr Of lit fPJ '4 lHM ll M Ui i lloi'f r M UM torpor (I qoiuk. I'.ittLiAi kii Ut Kti4 19 tab l.ttA. Mn nr ffHil M ( CiiIof thtm. Jk4 ccovnt from U ufKtufU U ih noti rrtlifiinr fttvr. II It f i i - ' ' w , f vot UVJf d l4l Wmm Wk IW; VV U tf IW Wilt M TiJpnM M )m frbft M4 ff tM0; h mj W "- 4," kk4MUf MM'rkUI Mmi "MMf." ippo IW lrilbm Iim, C'4 l,(iir M kit J44 ktl M MM II 9 AimU, i4 ftwif4 tefxik t lU MM !( ag 1 'M 0' i Lmi m4 I Tia ! 1m Or. ;Myi lU Kll'iP,f Hit wurr'tii lf rtirlo M( Ifg frvfi Hi fW U1 fj btl rBt W.-TM r-W W Kftxtit tin mimrfttmt pw -tiii much 3T. (rWmJi of IM (tun, 11 It ttinttiUti krm la m ncntooi in p mbiu. J0Wff 1W0C4, Ib.t .JJIiUlll, vh coniDi4 U ib frti mi from N York.h4 tMKkJ tbl Tali libflicl HirZti. Uktii cofTiilti i4 4kro tvuiLAiuticiliptm4 lkt.rtintlUr. Ifxdbcr Utttr from Ztfttt r IM ?1 . mm. 1 I I I 1.1 . A rT...(.Mtni:M F.Mif int. olWrf.HJ. iM Iwib.m ea I.llnf tkilr bwUftfm c 9tiordr, lh tfifstxn of tW for mi r Dor4 procctded In lW 5tnm Bo4l IliorWitii down the Rlvt-r, b order to Uki a U of Ike Ri Vtr ltd of Ut wkl urrylnf en bcio 5VlmU)loo. Meiiufi,w belief efcr ttkia it (kit nrelinf foi rttarclng ki ln!ont bf lh Cat Tctf Cowptor lo Vtmovt iar obitnittlooi wbkb my yel rtmtta fftf BiHjukjo beieen Ftjr etfivin ind VUmhRioa'. VTkUk bcinit 'effecf.edi hf irtentloii of the Comptny Ihw brta lo ko oprninr of lk fiittf Ibovi Fif ctuvtllot - Keguier. ' ' ; Afr Aea-f korNtllorul IntelG tmfriy,'i Hon-John IKEtion. Mntor In Coofteit froro Tewntnee. r tnt I ilk I aerioai iccidenti oo sundty tha 4lb lnit. Wbilu Ike femUr vkkh ka board! n at Ckorcb, about toon, I fira brokooutlo oneofthiifuri mem. -Tba fffottof Mr. Etten' wire Ulrtcted, witk rct prtKnre of mirvd, at arell at tctlrkfi to hi axibfuiihroeBi. via nulling b& window " curutn kc. .bJch. wira, In Amtt) hit bindi jure JreOfully burnt, and ra tci in a uia to gf g tut uoaitlncv 10 bii frUddi,X . Wa nndrrtitnd, up the Nithiontl la 'tallJgtnceri that Mij. John Hunter lin been appointed by the Wtr Deptrt jnent Apent for the lenleiDent of the cUItni of tha'inllitJa of Oeorgii, for ier rTke r?DcKred'dorinf the jreira 1772, ndentindi vis mada at the recommin dtuon of tha whole CeorgU deligitton In Coagreia.- Slodoo ind Nifiroo, lorei oi Cotocotronl, Nitikt, Gencui end frrfti ri, iflOO wrorif . Tb btitle wit Woody n the noita of lha cannon vat brird fnr fia leagues. Jbrahim tl the head of 3,003 mcn(andraTourcd lo break tbrwjjh the troopaof Ccoeut, but wat rtpaltrd with) lowu and, artett in action ol ova hoot kbit troop ware driven into Modom UarUgfifteto hundred killed on the Said, I irreit number or wounoea and pnofl crti I a pair oi coiourt, etni eanwnn, and three hundred hortei- Another let ter from Zante, of the tame date, tayi. ll reporud that KedarhH r (tha. atier hatlna? kean beaten in Eubci, haJ per- iahed lo a bWy batllc; xhi lha town cf Ciritt hid fallen into the hand of lha Grreki, nd that Miawlit had ajj in beaten the Egyptian fleet between Cendii and CariRO- t i - a wtf Uia tra wai. U Ukia J nlUi oflilf Vh.df ta iM tf o4i b f tiff pari cykt rua uiMwkkkirUikatabaka4aI aod rif wmiot kt,twlV ike wboie ride eina44f eer twioty mite, it link elte tkaa a asataW oea. The creJieiUU f rpkralai latcaul, Em. Mftel lUct of H- Jiraei lo ail tear from Ike foUrtk of March Mit, wire lately pMe'd to lha faa4a ky Mr. Vittv. ( ib 34 intl taa prototi aio4 Ur EUiemaa'i rixM to lake oil wiUl kaodod in by k Vke frttide. The ofoim wai air pad bf ill aaamben ef(Ac4. 14 aflbnaf AaiamUyaad 17 ciUaeo of tba Kate. A copy of the BtoMt of la eiMiiBia who pr4atad I b or pottcaaioo. aod may be Mia It caliiorooot. Tke bolrva HI be actti oo aooa at ike mi striate rotel lo M aioo TVftuoo MS- Artrv.- Cel. Flock, of ik ftUadelpkii eaiiitU so foil utuLtnt wit aonoooced lo rtdt iTTtrphaot atttt tolye4a ibaXa i New York, tm aday atcoiag Uat. Ut Ua Unc6i oi ooe of Vbi PcrfermtnJ j0 mr,4 , U I n, a-watt, il a a, 01 a ' 1 1.7 a u ri i aryie Aa 09 So II Va I f , aW I Sa 7. A M.lMkJ ka !. art, . a i s i i rr., ii to ti i sr-tf I r 11 to IJ, lJ Ua.'W, U t aaWo SMm,nM J TfW. . DutSt lo a lata doit It 9l P rtmin b w Nar tW lUaoo o4 I!na4 r KssaJaa Voe4. I M twW as urxk off from the fwAiUfy fJ HI US4td UhatJtSfMnt, Tkl .mtrl a repeated the btior port of Ike MtuWf Ut karifat l!m l ifct rtpacHf of H rata oaWUr tatkaCiucotli.' if aoa of aa BMitlitt of LaocffM frt w to in 14 la IMi son our y way, they oovM tear to ba aan gt atlamaly b tkalr po litkal ajwarttla- Jn&rm(r-ln Uoatlo) rcccntlfi Bish op fAkk i t ih citpofic ckorcbrft fittod i Ui Mr. Porohsm.a rntnUraf Ihalchiircabury diicldb lha catholic harriot wound, because Dr. Jeoki, a protest mhtftierfbad oaada a pnyar t the fun-ral ! PoHng the tnootk of Fibmsryi the qusnti'rof Cottoo landed t our turns, esclutirc of thi rocehred kf smatl boats, mounted to 3 3 XXX) bales. ZiiomaA GfrfiSn, 134 nit. Tha Nashsifla (Tennaataei Giiette of the 9lb nil. has th foUoWlng pangrapb i Mr. CdaIIder, on of ihe Djracion of the United Statu Bank, reached thli city "a few dayi ign. The object W bli iiit ia aatd to be to rtbr aucb bfoma lion mar enable the Direr! on f it Iniiitation to determine oa Ut ipplka tion for the establishment of a Bunch b Ibis place. ' " tt iairrtrl, Ootaa Sbfeja4 rW Oky tka In. Jitta M. t. Ut. D. ei U Mao Mary K. Ad. 4-U.f W Ut. itMM laaav-aJiaf IttoHtmff. aorairo. U OliWd MMif, tko tW ky Ua Aaa TaWry. Mr. JtatM MM7 to Ma rf KaakX aWaUar of Mr. IUn Kaakk. ' lo Vtmaawnr. UiUmlh u I9tk K O. fUH IL j lii o . k tiM 19th taar of Ca.iaMiaaiMrflr itws, a4 tl raaoattrd, lo tfeie Kai aod.VWt lo U'bIm cnttfy, oo ?1 knai. M- a ka Mims ilMifiur a Mr. tmme Miaa. un, to lU 23d ytar br tee. 41 ISO tf Mr. J Ftlaa, oo l III of Murk, orar Cbmw, I. C. Mr. Mwy Colyty , i.S7. iijo, aoaiola4Jk Jkv. Jot t a of kJtrwrvtT7 coua'y, n. u fir ign UW f tUwl lira ytaf. Io J I t a Va f.H 1 ft Mt Mil, it nkW f 4 -t M e;, ommIi Ami4 aa 4I aa ly ria biM S4 ti4f M iaoya Uf s4tt:4M ! ImmI lr tilaa' tt Vk Mmm l.WUf Uf St isa hM Wiaa,. U-i'f I JV at Svr A ta at M Too Skff S CWif Su, K4, aN Imoi A trtrt oo PiU't tr Wt-te I ft , kaWff ta it kal f Im liarrb, Ol i a Itae . . m. T uvii, Si' Ua ft4 iia of SfMaIe. 9J earti, USm tef So U4 Miff f fia, llna-WMait . , . . Ibitr. a Uo aaa Maavo Atta 3(4 faaaaa Of kwi 1 W ICU om, aaf Ua ftWai. M . . fla ataM a aj ' , A tn4 aa 1J0 otnt.U til SMM sf W.ra Witfa. of raeoMM 7aS. ki U U'W Un. ato- trart k WW U UL AWTi (44 fWarUUraa ' 641 I A MX MTJ. TATC. .SaVtl Is, irr. tff M4 eaary. NcwTi!orinff KiUtliibrncut '1 IKK eWrfAf uka iWa aU4 af kv. hmw kW hU sd eriaakare.ta4 U ik to ,wnl, Uat afWf a bar otoarfW rrMa U U (W, U Ua cm So U ! cS4mi ta a k( prffMorti witinoaat to ' UMi,tJosMoay i War kotaaal o aarry oo U aoarte baoaai to si tariou knaaWa. " ' rrvat kW LW etoarWoe. U sbat si lU Jm aaf Mmmm aW t af. A' " V.4 aaa loittWa a If art aa fa.'Wtr," -ApmJna Wrbtrt r-M- U-ao- pef, rt MbenWoia, era taromiy raiair U aaaka pmm, aa nwi m HMMirf. Ra Mnaacaa ca k aala ky Uoa at a dATanra, Uroarb tba twl-nV, TV acrvaMiUiinf tifwra ef lha exttfaliiaM, rar a eoOrO. Itoa of tb loKf-aUotliAf tlwaa, lo eotbl Ui bblort facet tha contiwiai iWowmk kkb tra a.W oo U) port. If. onbto iva or Urae MMrfU, ha cooU rvcri .uili of Ua mwmty doa m (ur MtMcripliuoa to the paper tlooe, O Cauld punue h latmrinM atoraliMl ith rlaiboat fcaknp. nwtaoyad ky lha cra. prtaifJ rhUa aad la to faroe a4 A4a. lea, aa4 fftai faaaral kaoladf f tt f Imo Ik mm mfprmti aalkiaaiktl tM aaaor aiWreofly fJ rnao, k katfa be eaoj mi lk uara af ai tbea oW m; fata Soa ik iWrtr tw4M. lUatof eaa trrw ak Im erfoadou to rviWk lpu a4 Pro Tk, to aaiiily bias Uk si iba laiaa- tl. ttn'K toU rAu, U otH k larbf J.U4 to aJr7lUa rS4rfStoHS-. rxw, o k CWWirf tba a UioaaiU , rlaa, aod of ftwd rarkaaaaain. UrtaaafT Uai , a4 aa4 aMaraUf t rUr, aballbO, pat Sw, r atfcrre aaW to ibaW otaeo. " IU pnraa a H k aawkrtJe, ad rj amUi,Mf ! B I ftW4 sad rutfoaHra. 1 ' . 1U )MkU it wpttiJwOi iataad lo saall s4 eitiaaal, ky Uaia aaaU4a aavaaat a ma aaportutuiici ec creuiion.iaanaKJVT S4P (UHtll. , imf U-k 4 aUimi tl- . , (rom ,hr rrdorrd pto of mn tmk the perpW rteil CIU of kia tMtblueoacat mhtn b kat a4 Wtoillal to da rt Wfwn 13, B?7. ti Hr lar, I'oiuv, 7Untk Brtd Hit rr im va n t WlU. ataad tb prrartA ataauM.aoar t'imm- erd. ad to coatboo-tMd tb 5th of Jt'jt si my fJablr.lo u atlta Kooi sabtbunr. Sad 7 UI.' Coloiirl Whit, tb ptasint able Dcte- atle.- and Colonel Gtdadn, sr csadiH Pirturat and Shoin.Tbt inturrec-1rfa,ea to rrpreaenl lb Territory of Flor- tinn, now concentrated in the province of jt in the octt Coot;rea. TVn oi-Montei, csn no more threaten &moaaa CaarfiM- m tha iranyiirtty ofthe Other provinces.- j " J - All the newt we have received tenda' Cap. Brown, of the A'Im, it New York itrongty to prove the hnprleti ciapersion 20 days from Pncola. informs that ib nd defeat f the apostolical retrtlt United Statet ihipi Mn Adams, and lo Ibe French Chim!r of. Pfpo'iMrteilngtonV nd ichooner Orimpus, or on the 10th Feb. the MlolUer of the Fi-:rived it jbsi port the daj'bcforv b ' rso a vtw.tekt riiti, .The Orerkt We have the utitfaction to announe that Mr J. P. Miller, of Ver mont, who baa been a volunteer in the Greek service tor two tears, srrired in .Ibis city last evening. . He is full of ardor .and enthusiism for the cause, snd will go . out immediately as the ar,ent or the Greek (Committee, in the ship Chancellor, which 'is now loading. A second, ship .will be .despatched in a. short lime, in chsregof Xlcut; Uarpentef ol 4ne -Kavf And our rtrftt In Boaton and Philadelohia. can tnd their donations to toe charge of these tentlemen, who will be asiociated "irith Ur.' Howe and. General Jarvis, our ' co'untVf men," in Greece. The G reelt vailablay" fund already received bjr the ;bmmittV i tbi cS7 molint5 10 W' 0&.' The subtcriptloni in kind amount to opwirdf f S000 dollira more. So that hore'will be oo$foultr i sending ui i!,;i, Wss: nAn aa tho. Durchaiea can it advantageonBlj maUeVand the ahips un he freighted. . ' ., . v The GittkTSuKMShilht ahip 'Chancellor, Capt. Baker, sailed from New York on Saturday, for Napoli di Romania, "fjrithna etfjp provisiif kc for. the -Greeli. The value of tho cargo U laid 'itote&tifirt' It consists principally -of corn meal, Sour, rice, and the like ir .ji ticlei. , Mr. Miller, of Vermont, who ws & three yean in' Greece,, "and eighteen syponthi in active service, goei out in the vessel. He will have the charge :pf the auppliei and jiy .attention to tbeif dis siUmtionr, ,J .:V;-l;.'i' --..x nances, brought forward the annaal expo sition of tba Senate of "th Finncet. The expenditures of Ihe year 1836. or dinarv and extraordinary, amounted to 983,949,350 francs. The reteipta of the year exceeded this amount by 5.116.365 fraoca. The expeutet of the current year are estimated at 915 millions. Tie Xorth Carolina 74. The Norfolk Deacon learns from Cpt. Curtii,"of the ship Hope, which arrived in Hampton Roads on Wednesday from Msraeills, via Gibraltar, that the U. S. ahip North Cer- sailed. Duelling;. U would be well lor society if all duellitta ere as pertinacious In their opinion as thn gentlemen named below. Dr. Akentirl, th celebrated Poet, chal leniced a member of th Bar ntmd Hal low, to moiril combat, but Ihcy did not 0UBe IknA laOi tot fcflAte om arjrr. THE avbtnber affare Aw Sk. or Rent, the aoaae aad Lot to U Towa af faiarTan, If. C tormtrh avued and oerooWd ky Jooa dm.'iun iht trtMm. aLkh atav W ditcaarfi d ky Ua do'Ut If pa kefor la t rat Uy of iwaaa rv a', or by ajtil dollar! paid a ttkia tha ara xi , mr aW(r ike atrgte letp, patabl bv Ivf dot Us pfua.pt pt;awati aad JlUf aaaWrtov laaar a aiar to prate ith fuat, do aa aooa a lh mare prove evidcaUy a ith foal, w tbo property M Usniferrtd. " " " ' ' Ann al titad ia aaBabary tmtUtlngt loa oariag tb a but terat af ih Huprrtor a4- tenim taa lory d.Xf booM, contning j.7 Cam., and aW U rarrl oow. . , 7 " ik- ' vaieae rradef it eiDedMMt, ba will ataad a aT? mMZZ KtalCTbli ta. ' psal Ipo r, . -ttim ii naroeaai not infnor loeny In th plate. TW.ho1iCainb ?t aitraak.aWdlidke The opoptrtv anar o - : . rerr eierllrni tprinr . bad on rr nr arcomdatii.r tenM roua of purchaain, or reotinf. are invited to rirw thr prratitra. JOH.X H. HRM ET. . JVarr 3Hk, 1837. 4tJ9 Xej?Toes for fttvAt. nrVHF. anbamb. r wilt acIL at Inbtic VrmJor. I - v 1 ... Mj.L I.. t ImII Pervoiw deav ; r prraauro of lbiuaea,M eonaNMeneo v ' ii a.u l. ..i .a Ml m aiapw anaria mm mo s ii it vriT rrirvarv yr w a- - produre, have made it wgrmary tootlaod M much indutpnoeaa poaible, bf etaadinf kiaa It tbe toweat ratrv, for tka prtaeai, Centlcmea deaimua of brerdinf fraaa tbaa ti cell nt and bcaatiful young llorv. owaf svai thenar It ct uf the'prttcM oppormaitr, aa I beret 1 oa Taeaiav. lha Sith dav of April Of it. al , j. i. ku- toaraJ him to lb M'emtra eoiiBhy the- rrtidmcT of Vnttitm Falbv in tha. lo er MSt t,, ttxwld I aot aVpoae of bias In tkel eoiiror Iredcn foontyr sa oa7 voaag , BWsn time. - : : .- , -rr.ri NF.GROKH. conawt'mr ot Bora and Girl, be-1 . jraut ii a fine snahocanv bay,tl.W loairinr lo the heir of Capt. Cilbrtath Fall. ' moti hj h, by best authoritiet, ii decraara. , vein okl ibit tprmr, neanr inn nm. tent to in; in in me mommg, too ma om er was equally determined not to do so in the evening. Th one wished ta fall in blace of glory, mingled, with th brilliant ray of the rising sun i and the other, with olios, put bto Toulon before he sailed, !neqUj degree of poetic feeling, thought to repair damages sustained in very vi- jth (hades of evening more congenial to Olemgaieoi wina on me iiuou oi uri-; the hour ol oissoiuiion. naaxitner yieb c. by which the lost several of her sails 'd-d the point, the votaries of taste and and was very mucji atrain'd. Cum. 1io genius might never hive enjoyed the de ters, Capt. Perry and several others of i!ht of uerusin tbe Plessures of Ima her officers bad made I visit ;to Marseilles einatiorv a work which will charm and . "r " --? ..... . from loulon, wnere mey were received .instruct mankind inrougn every nge- Sil month crMit mitt be pvea i bona ana eecurit required. itir.urriii.i's m.. 358 JibmnittrutT oV atn. Jthrrk mk, 1837. with every mark of , respect. Among other genteel courtesies, two Balls were given, , to tbem during their stay. The officers were in Ene health. The North Carolina sailed from i ouTon about 1 5th J anuary on a cruise. " Bait. Pat. Brazil. The Editors of the New-York Daily Advertiser hive received a Rio Ja neiro paper of JtDuary 18. An official leVter from Gen. Rozado, from the seat of war on the Uruguay, eives an account of an ttack, made on about 800. Patriots on tha, Sth of Novenjb from the frontier at their approach. The letter claims a complete victorv. for tbe imprirraiTln we re-ktl tedr looo horsei tskep,tnd the rebels driven away. ; We presume, how ever, the account Ja much exaggerated, for. we ha ve heard no notlca of.any im portant affatri in that quarter by other channels. Religious, ceremonies were still performing in memory of the Em- pre- ; ' : '' .' his services, in a southern paper, as At torney at" Law.. Very lultable counsel, w i,hould lappoia in tarycjifei. W; A. Y. Morning Chronicle. Geo. Pierce is elected Governor New Hampshire, with reat unanimity. of rite fUartxrtd. FayettmDe, Marth 22. Apple brandy, 45 to 50 1 Peach do. 60 tn,T5 1 aoon, 7 4 1 Bag. ring. 30 to 25 i Coffee 19, COT TON, 8 to 8 75 ( Com, 70 lo 75 1 flour. $ a 45 50 Iron, 5 50 to 6 50 Mo!ci32 10 $5.Sur, 9 to 10 1 Salt, 85 to 90, Whiakey, 45 to 50. Oburvrr. ml-' "' ' A-.'- CAdrfrtton, March H. Cotton, upland, 81 9i t, whiskey. S7V to a apple twnwly. 4, beeswax, 36 to 28 ..hocoil? to 8; gagging, 22 to 24 1 wit, Liverpool m bulk 50 a 55 1 l urk iJaaW to!5i:.moaa.3Xfw,:K com, 56 1 69 1 tiour . -- Cotton In Upland tb demand was, until yesterday, tolerably lair, and aale bad ben made to some extent, though we hare had con ulerable addition to"ur alockWbat 'effect the late ;wt received yeiterday, by tb Bobert rulton, (via. New.Tork,) will bar upon the market, baa not yet been ascertained. W con tinue our quotation, Ordinanr 8i fair to good 8J a 9 : prime 9J, and for Selection 10 prin cipal aalea at 9 eta. '.' m Salt. A Cirga of Liverpool Salt wai aold at 55, and another of Turk, lalaiid, at W centa thM im araiitr of th Article, ar.d a Cargo of Lba arriyad an Jnday, is held at M ni, ' action j and ahbjmrb he ba never barn trained to the turf, in cooarournee of no race baring bean near him f bra be abould have been train. rd, and hi being eoaaidered too valuable to M trwatedia itxariKf beHa atadittanee, yot aie? rJf po h,n&i; txityiiu Lava rendered it evident to the beat M Jodreaf 1 a-ho hare SntDected him, that h mutt bar! t,h, Xmt ManufMlfy. offer to the public tn , of the if order if he had been ...ii r.li .:.. n.l.lru-riniioni. bv the ktt irsinvdat the broaf r time. He wa or quantity, upon term equally aatitfactory aa Dy tbe imported horae Eafle , hudam ay too thercanbe brought fwm Uhariewon or any impoHed borae Uton , griniam j Mhtr citr to th place. Thoae wiihing to, ontof ,oe be MIU f ,he imported hotae Dio- upply themehei,can do to by making appli- rvranp. uikvriher. actina- a Arrnt for Mr, J. Ilenr)- Fulenwider, proprietor of th tin Virata I A ihe undenimed. RIlVVARp CRES8, Jgent. Saliiburv, Ffb. ISM. 1827. Art 5 N. a 'old 'Ptr 8'" ,nd ol''r Old Copper, bo'Ji'ht bv the aubicriber E. CKKSS. Taken u awA CoramUttd Tithe Jailol Kowan coumy, . u 16th of Augutt, 1826, a negro mm, who ...... 1,:. .m. i. HICK. 71 vrar old, 5 feet 1 iaebblgb,iay.he.h mrwrw.-- r : a mm I ii John Kelly, to htm Ue waa tow oy nr. name Bailey, of Charlotte Uourt-noute, The owner ia required to come for aid. prove property, pay charge., snd takl 34 Peter A Virginia.. inL nn him a IV. riti-uiwu oL.n i .?o6irry, JV. C. .lug. t7. 826. THE CELEBRATED HORSE Vftpoleoiio flILL etand- the aprtng f'f - teaaotl- In Saliabury, eommeneing tb fat "daf pf Awik-rt "tvery. aducd- xght dollar! the Beaton, tar iitnutrt me lineTelpT-Wra--aW to inwre. n oediirret. kc. will be made knewn In hand-bUla. peoigrew" . MinHAF.L BHOVVN. i Cf. 127. It af Pca - Five Venta KewurA. : RAN away, trom tne auoacnocr, county, on the 19th 4nt. an indented ap- prentice to tne oinmo nameofoe.4dom.. AH peraoia mfowwar ncd from truetiog or employing bun, at Ue r h. i.w. Fur hi aDurehenwon. tlie ibove reward, but no xpf nae. will be ?.id. mede, great granlam by air. iwcnannao p thorougla bred running hone Medley, out of FearTHmrht and Celar Mare, from which it Ll evident, aa far aa liia ancettry can be traced, ho mint be very nearly if not entirely thorough bred, and from th moot relact etork of hone ever known in Kngfand and America. Eagla wu got by Volunteer , Volunteer by the erlejrra ted Engliah horae fcclipae. uppoted to b tthoj knM rrr known in England i Carle I dam by Highflyer, gran-dam by Engineer, kC. Kclipae wa irot by Maroue, and Marequeby the Oennir or. Flying Cbilden, auppoaed to brthe fles-laavvernarmJiLl of perhapa in the world, hating run a mil id on'V a tew ecnno more man mh..u. I'T itw i-r-v".j. ....... - tont a.-nni,a rilti foaled m the tonne of 1824 and 182-i, are of the very highest promije, fully atiafyinr the high ealculationa In hlararouri being of fine ize and form, and very generally revrobling ' their aire in eokwr flgore and gaiety, being remarkably hardy and thrWy, ex cept in a few solitary Inatancea, wherrproduced by mares distempered, or aUrved. or aueh a refa Xnbwn never td kiittfe Welti and U i aurally .afflropyrthoaejwho ircB.bSbs,oWbator . Iny Other bow toejr bare tried with tie .. - mGrif care wliffb Hken.and altenliWlp general latiafiction, and prevent accU H-nia or injuries, but oo liabifityjcan be adroiU td for any that may onfprtunately Oficur. , . 'BVObai aiuuKii, March 27ri837 4t59 , TO learn th (JnfecUwaiy, ikuoang and Bakinr botinera, a lA bom 10 to 17 year of age, of steady habita, and who can b well reeommenaeui no win ana jewu n cuuraKemeut, by applying to " Wat, CUtlTtt, Salitbur Mm 5n fr .,

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view