North Carolina Newspapers

    t -
If
'i
i
m
I
1
tjw
.frWf tk.t flne. J.ckfrn k4 po
'tbiavdh. Me wuU ttvetke Prl
dfiUJ tb.l,Ut r,f, mI r ro
mry I "the eiptued eftd ekUM4
111 of ik peovbi of ttr coflrhytid
" I two model ef ptII tilt tbe
tfaore f ,U, il happae ! be
it other twhvl wif. ,f
, "Mi ike tank 'J" 4 twelk,w
JU. Chj tod Mo fVUMt td miulf
b(e he would reeck tfce fmldeoibl
cbair he ltk wnt of bergaio tod
. eotr I bopt General J" 4
"- -ft fwtrwd lumirrrt
should bt 10 .Wallowed CJ, 00 IM CM'
' ' ilflttKT ! tuted, nor ihit Ihey
14 tiifMif ib.f fit bit to totoloit
rfr poioenew to. lU'iPftefsJwH Toot
wiaepWfirU. aatt toaacoid hi tbt
tiootothePrctldeiK. Ifpe he under
dihe dlejbttiLbed we Wf 6fCcirtti
i Mile more flttbgwlihed, by toitairtly
ordering bio) fro hit preecetc, tod by
forth wit I deoooeelng; Mai ead lb lab
ri prope.ltlo- whkb be bore, lo (be
A re trie, a bbUIc. we ihould be Hub
kwtler prepared to limit tot cblmt to
latarebhcd latrgrtty , which the uenerai
m moJtuly pen tofwird Bolt tccor
ting l hit ewt k(mdi cr rapt tod
OconWUowt proootal b made lo Urn Ibe
. ptrtoa wbe cftevtttd h edrlatt Vln lo
eccfpt ft, i4 yet ihi pereoo euH reuiot
the frlehdihlp of UtMr.l Jet ktofk, bolt
. m . i . . i . . I .
wo iceetr oi mb cotrecier mei on eiroa
H Carefully con tiled tot reserved to M
T JMrrtfter bfwt M lbrra i lioi
A t, If M U rwmUr of ih
iBiinfisotii for lb Wk vbkb, U
XTfi and itfiHH'Vf fw vluiitKocil to
wm4 a (M frrvptk bllU toCf of
wk M ill a iMrptewi th
fWiw lff If-vbom 0t Jk
mo wndi rtadf t tiubtltb ih cKriiH
tlon f fcai wtko (hartctm tr txuf
1ettlot4. J'.
Of QU pjopenUt wbklTUloBf lo
wrwa on, not OAt.it n blblf
' m (bat f cbrctet. GeocraJ
v .'rltoft (niot U IntcnUbla to it ulue,
wf t ippetn to W ami MilaM mi
fonb iU IoIUoh twf pariif of tI on.
XIo kn kt traaitd nW f Durinr iba
lipenut)ofl or iba boapliallJci of lha
DrntilUf f , lo ib mldit of a naiied cam
aor, coapowd of MWidaali from nri
ui Sfittt, ba ytroilu blmie If to mia
ctrtala utmetu rtipcth nti friend
tftd me, which If trta, would fureter dli-
AorwQr and 0e(rda o. The tordi art
oardf paiied from bit moutb, before
laaf ana committed to
4 k any kwkbr l:4,artUWn m ml
aVtfro- 4i4 u iw tmti,, iUJ
mHm tUaf crliliWW r
(.mti. k tUWtJ.f Wf.IkrUj W lie feb ef
W. , rw Awt; atA I I (tie pubM,
a4 1 mrwtX. ao m u pwiUk i ik
vriJ, Mm ey aimiiii" b I r btd
v'.ik Oa. ap tU a.J-J.tl af Im lot
f rvaJtadtJ WtJa, ftiU wimkm,
b tbe fcaA af Pmeab ar, tt:i. a I'm
tm I bead aaf f Ht rgwow 'h la elf.
wW'Kiat UrftJ b4 dtmJrtd
W4 a U iWd f f eM nf , u ewnttwf Hr
A1mm M Ud HWrfirt af iiau.
lbMf t fcl a bad a i a latlanuj anob
dttslim af hofiiNMj, e'iber la U tin
ltrnn ad tUil lo raft lo af tbe JfHif
t e ia 'he feiolf dti-ynUia af u
r,Vifitir it HoUij Urr. Mti iod Uio
ton.wbd AMUrted iKa mme afl.Wnf n
It id tii kr aliirt Ufe tbe tbod of bar
. lofKtiteaiMbro4lf Iilddowaita
teneral poliiWal littib aOd I tV one
one lo product lint le tieefxM h tbe
bluury ftfclfUlatdonWa iimm roll
luff tbleftiio' 4t b ktorped, or li
tbe iKere of Iblnt tear cao 0or tbe
tltil toeertweM of orodMrf, bvl h
rrif rUd ja of: tit
Hart ioWiMOt It HI b lovnd lbt Ibd
ejillirf -orper ad Cat .from deatrorlt
(be poU b banurf M ted tbe
ctwurf ;roa thtnmh?i hH lbrje
4 trt pretkwwy crecroo; opoo tie
mine nf that tivn?. ; Wbat l ben la
rfMf 4 lo be dnn frotq lb odaaaptai I
It l that our PWrtt cao be devrored oft
If f be comrpiioti of etr iatf micro i
ad tbat if mtliurr tjaurpor eter
aHoutdoNiln (be oreptre of iomMoa, tbe
corrupt of tbe dU tctAerootcoi la tbe
oo! aeetioo tkraujb Mcb be cao roircb
to empire. Hn ridiculous Ibcbi dot
tbe otjrciKm appoaft tbal Oenerat Jitk
00 i mlHliry' cblefam,'eHn If be
in turh Im tbe full acute of tbe eipm
aba) f Ilo tntih more kite t to ap
prtbd I. th libortf of rowKIrr,
frota oblrb) iOf b tnn at IfV. Adamt tad
Mr CUf dafrMxf the 'People of tbt)r
rljcMa, than iroro the clcctiom Of the rrp
U. of iutk orilkarr diWflalna,' at'OeO
arJ advM IAa4 what It It. I prif too,
tbat etMOealif o arkaoo to I be Ofoetrio
lift deimndnko f kalnr mllUfa
I o period of rrctt nub! ut-rU, vbea
rpowW end or ataf 4brealtaeMVkW adflf p bMe)mtiea,at e
r!M bl c I n t,u ate M X
! it Ji rf aftMM imta i a!lr. b
viU fb H 1T .l ( M Utaikeln. 7ti
if be WxxiU rw be iU4 frM, M a-mld (
mm k trt TLtl k Wuu'.J iKm rn Ufa af.
toe pft frM Ia4 anirtiMMWd. h4 oauld
UMtat M" tUr y to t it ibe flUt a tbe
(-tfMt ruk lue m aMni al Im Um.
be bBttd U M im elk ad ibe teal N tbe
IU PreuIlO
? t trrae of re-
n4 If Vorii it.
I toii bWa tbtt Vie eat la wn rmiao ai
Ok aa m aa l M4 rrU4 1 rtatira. Vae
apeird h at afl i ad tfo I bad mt mcM w
tbUia M, M ay eiaiaTcio, liMaaaH
kU, VI artre ai kUiy la rMt bit untr,
Ha at'l f m parfeeitt tt ESttty la d a to
a pim4 afM BMpar JK owtjr
feourttbrff afarrt imW4 atr Im
pnW t . Te coeraaita mpm (lW tpa
MtofiMhHtHwaktiMaikcMU!Ure todtd jm I all ar toifetjne aliwe,
U Mtr elcUIJ, Wk to ck4 tM ard" of bie ) VrlWt anauy.'a la im aovrto af tt lor
hWU arvj HM't by kfcWri1i aaMUiwa.fNaiidiaat Oatral Jack am OMia ad.
on im UUUb M bd iirrafr VWcW fc'r'rt rrtfTie rcfl- boot to tbe date if ba)
' - 1 - wirt ia b ant. f '
t. I iMortt Orafl jultaTa ad K la kU-i I d a4 rtwJUct i bat Omrtl Jack mi lold
aib tad toibe ce bi bkSbai pottkel frkaV
t Mund. to aontradkA ikla raMrl i anrf
to declare ibat be Iraald a iMetot to tbat td.
let OM aaa, ktamr iat be aJrtil m be
i4 at Oe be4 af tbo otat (Kva14a parte
ef b pe&ilaa! eaaaa lie. . iVaae btwf mj ba
im, i adtlrwaed leaer to a emOdeotial
k PaiwekMua, fbeakMd bIB lrg to at
o, it etata to cMracir, aa aoe vaoaad
ebrarte dalalaafaaf CaiH Jt.
mi avaiia fvBwiay ntMifitov asai auvice
epe im nkjt, irnatTfdbiaaiievenaVtad
(K 27m ef nfdet. IRt, tot lb 3?tb,
abkJi fa aoar brtbr im. kM obkb KrrMlMa-
rsl am! roiSrrJ ij prrioia pUioa. ' f tbco
lualto dalariw4 tliMr Itot I weald ak Ceo.
iartaM laaaK, atfrt aortbaf af bia frtowb la
lia Mkr M J4 et iVcbyad, be
wa U astoiM M 4aSe bia otmnryaf uit
U Jbt "rVTAl 'Yt 4atrarteoo f 04
rrpjjftrW M UfunrffrOMl kiOawK ad tbal
t rWaVkVoUr Ke 001 bit tolra.
geaj'to arp4M ktr. Adaeaa.-. t'.i
IU ami dAk tmtem w rwM af tw
latitr to aibirb I lt trtomd.oy firad Mr.
an inapenanl rilr of lot t'aloo ibo ke
of our aiboU Weaicro coooUf Ilk cip-
loro tod detauiion, Utn. Jacktooi rtetM
taken frato Ibd eialkr of prWo-fife
deatiiair of regulav mllilanr ddrit!on
baio been boi o er abort period in
too rtrulir armbut impelled bf to ar
W f pauiexiiat, inwbkb o roaa.Jor
piaei biro t anlmaied be a reajrvre which
ari oo cooarqucocet and lUMtlned 04
tbettiihedrtniua wkicbeioincnil? oaii
iSrt kirn for command roihed forward
to tbo point of danger, and oeercominK
imcultka whick to af oiber mn nooM
bae been ioiarmouoioble- ireaaow with
ih and a aopcrior arm nhogimcbie
ed one of tbe moat iljtoal and . gloriowa
Icioriei ibai it to be frnd on the records i
of military hinorf. And UOen Jack ion.
r nr bfli JmI bodk idTor and ark mttmm rX
abjrtf aT the rnaldeartal ataetiwi, ad eo
crnuneine pehoo bH probity ke ee-
Inte4 teCametal JaakeMWloftOtbt oQtct af
aw af. iaf. fref mwerrh aarrt. (kl
Ptor tbe CewrtL He obarrvtd that Mr.
;fr ffieoda oere vino! atrached to ki'm. ami
-
ata, I omvM raptal bia anaatr to Mr. CWjr aad
bkilrieitbatrctJllbUBaonT toiake
d tee. tM oktAa nwnnaltoo beiaf opao
IM pbM fireev H fw m aataM4 my et
rrvtoo,
A Mr rvaaerU iad I tmel I ebaB bae doae
Hb tbal tarveai4e bataai fcmer.
I tafiad apoa Cawral 'ackaaa, on tM ace.
Haw, abk I bate aaattoM. aototvaibialrWa
OfMO mj to4irMtoaJ t aapanOatlily, aa4 oal ta Ike
ert of Mr. Lmr, ar anr mmt mmcm. I
bare bae the putties! friaad af Mr. CUf, aiaee
be biaaaia a eaadtdale for tbe omre of Pre4
dVat, a yog rjr mB know, fjotj aiw Coa.
rrai i acWa . brltoe to Mr.kWriy af tbt (Mb
ft and at tbe auwa Ijim v Ufcrmrd m a kt.
ter from tf CJrtoT af (be Caked Itaie Trla.
mob; that I via tbe pena to wboai be afW
IM tmcrym Mrr toe eoltrod ow
maV Ibatbe Uftaoad tM to bate boa lb
atYot af Mr. Clay ar af bit frieneV, aeibat I bad
UlrooVd te aropoaa to biM tome af aav biad
Iract ibem ar that ke eold Kara Mrfoead bm
to be eaMble of tiprttWnf tha ovtoioa tbat
w aoriat tofM wbJotaifoa mhk ikeJe
owa oaapoaa. cb aippoirtioa, bad I ea
toetaiMil il. vauld kar renfrrtd me etorrd.
ity tMMppy. aa tbcre w M km tpon ranh,
boar good ap'iaM more ratord. tbaa tbat of
brorrai JXtm
I rr ax ipiPad tUa totetmdawe bieRMMj bet
I it n, ib the feat rrbtotaaee. boeaoaa k boTi
iVxtdj, wl'hoOt my it My of akiM, fooad kt
ty axe ike Kreaaahert, U eMwecttoo vkk
tbialiaiuocfioo. ' :
Mr. Marklty adtrrtrd to lha ruar thick 1
bare BMauoMd. aad wM M vae calmlalrd to
CUyN
tbal br Ibeocbt ibeV would rodrtvw to act In
eoftcan at tbe election. Tka! k (ber did m.
the rmiU thkere'aet Mr. Adaaaiar OcnrraT
Jackaon at (hair pWaaor i kt tbat mmur af
hem would arret ame to rare lor tbe laftrr.
V tbey kaew ke bad preeiermifted to prefer
another la Mr. Clay, for tbe flrvt oCc in bit
wt inat aoqteaf be rwMiof Mr. Anam
d already keeo WdSnf out Ike idea, that lo
DaDer br Ana of
mla - AA . . . a . .
aua Kvraia, ano iruimiltea la tbt form Of I will nnl. . Um iaJ J,. . 1. J? .
letter to Mother flute, where the .r. " " " X " .T::.:T'rMTir"
7 - . w imiih . ,if i n inu.HAiii fa rii r ,l I ion mt. mnjtw. vuu. I IvK CoalklMrt Dm
'aflirwciria
- nadei whkooi tn cakolatio
- ertJ fc.,.hr . Into tho public jour
rv . wa
,4f tkefoeat
il'MhVe VxT PH.MOT. tnd bra. J
in the kattt of oaamwinr anna tba m,Ut -
lha .UrfL .kJ i ..." Ll. V7 V V ,
noelbaa
Ueo. Jackaoo kaa ktrd kU AAltalaMa mu.L
bim that I had beb (hlnbtn trha Km
"""T WWt. ..... 1 r- . v.t . wUKJ
tr in a civil than in a miiii.P. "Pf " oenetti myacK of ret om of hi
" - w V011JW1- I alb fI I. . a . - T
t waawr tltVlOUOl 10B OH KB BUWI IMtatl awrataaaiiaa aw -ft.
iai w w u ii u inai nnnii oak ... - -r u aitor arawi m aaawa, orm noi aiiai - -
Doit k. fcoroe. .ko ILC P.6.. " Wad, Mm bo wo. ieM brTo"
who bad .lolatad .b. r.w: T'0 i fa foci .to "fk.' wk 0 daakrwioo, . I
f o cooiaraaiion at ib. boipuahle board 1 1 Jo,,!
Far from it. Tbo im,kil. i. i. I .
" "i.rijivMtl
caoooi OoIIoto tk
woold bo to waoiloe
-cwrwaT.Tot ftmf ippt.r, to Ilia for
uo connrmattoo or tbe publjihed atate
intwt tod. tbo . General, ptonipUt-ad
ilrcatri o letter to bin. in wklcb be
oet wneqwifoctUy ooofirat.luva Me
Warier Boe.rUy.1, 1 kttwedd I'ZZZZ
twouc ie iiKredotow. rJ.K.. r. ,
tbal Oral Jackto. o hoJd t mmure ron n,l
K lo delicace and d. I L! " . ' tf .con,",,rloa' n' f 'a doubtedJwbetber ke would C ,
i uvir ins uivniraritwai ai t
He eould not. I UUk. Kara
Ibwiaiprrwioa, ttatil aiUr Mr. Clay I
ioada koj awaatry aWdad Mr. Adaow)
, aoi Mr, Adawa bod aopohwcoV. Mr. I
Clay nocrriary ef Ktata. AfWr ibeaa e
lad (raarpirad, h Way be readily conjrctarrd (a
hit otaiuver. at eijimaneatiofl mtpbt kava
laaiboajatotbeotiwike.'. f deeply deplore tbat
tack kaa beoa He effect " ' ' ' r . .
I owe it toanr oo eliararter lo aaka aianir
ObamatKM. Had f em kooo a. ar roo mj.
prded. thai General Jaekana) ketiered I kad
b' ra arnt to bim by Mr Oay, or bie friend. I
oH km imidfaitely corrccTed bia rrron.
oae rrpmaaoa, ed tbui prere nted (he wreeod.
it or ibw aoat enoltaaaot etoUnation. Wkea
tbeedjlorarthe Cniied tfatee Telerrwb,oa
tbe I7ik OCooer laat, aked aaa by letter fhr
iMormalMM apon lb aablect. f amraplhr in.
raws mm nj ' d rrnnumf mail, on Tfte iota
of that ovtb. thtf I kad oo airtbonfr reea Mr.
Clay or ko frtenda, 4o propoae' my lerma ie
GaoeTOl action I reiaiioo to tbrir voteat nor
"mrrr. rrron wen am u
known Gen mil ackaoa woU be to reerKe
watb a meware. -1 bare deeowd k mm..
. BtmirM. nr amcr to. itaaovo aa
-oMepiion, wkie tuj ktaavbeto-occt W
-ad. kjr tk MikCoktMai U Lha rUk. r
ktter to the Editor, dared Cb' lltb tMimo.
Wiib aAotlerrwk!.ila.1 doae thla com.
ManiaaUoo. Before I bald tka -nrmrm.t'inm mhU
rat wke Iroaehi
Itrtt at WaitrkxH
Ult 01 that Wx1f dif wit dacldad. la
now confined lo Chun, mi ttn op
hit nllitifV ptofeuiow.'and It po0.
ilnj bit mliiloftirf tabort fof oowte
tkrvogk Ccrope, ek4 ikU wndcf, 4k
patrenit of b CMUneoi Bocieif
Lowdot, for the pfflparaloo of ike ft,
pel lo Corope. Tht Mmhil tppctrti
di tondoe tl tbo annoal mceiinf ef
loo Social r tnd io ihem ibo i5tr.
eol kdr,rt of wirlikt fcorf tbat k kaa
tWed, deal riof they aalgU kw dcro
ti ew ibw wwtaefatoolT oCift; fitim jj;
fkerev tnd frwth fa lk worlds, I fa
tbo aiapUdtt tf tllM !e rblld, wbtld be
potMatef tho rwotl wndaeaied 'coortrj.
lie tppeart to V Hff1 twOaetaily CjuaJ..
i&ed for Ibo wort iw wbkk owe' Cod
bat abpolntwtl kim. lit It not owl eU.
icwt lo kit work, bat kit itefolotttb
iff ftil." i .
The tetterw beotrt trrooanco tbt etawk
of tbe Bar. oaepk Tkaittrtred IS.
1 ibo Um of tko rttoloiiootrf ckpt,fov
IIowtt,tayt ibo rkiiadelpkU 0. telle,
wo prrwme ibe latt of tbe rerlmeou!
rhapUlnt. ln?bildefpbU twoTroerabb
reoilemrn uirrlre. Kkop Wblie tod tbt
fUv. Vf. DUtkarll, both of wkoeo am
kerej naked wbk tko reeoiuiionarj rbtp.
Ukat Tko former watckiplalo of Ceo
icrttt, tko br.tr of i 6r in- camp.
Abort ibo year I fid, ttrerti cWrrr.
W4B, belonrlnc to tbe frotloco of VW.
rlnb, In o froik, tnae t toor Into tb
werior of Kprtk CaroJIot.'and Chritir
peopbofaJlifjro tod denomlnitloet, ,t
certab price per keid. Oo iktir reiera
tb4t bte4.uf.JulDjrin(lf rfaofe
KWianea of 0 ore mm en I do J nrmtioa opon the aobleetj - 7
nnunctng ItimVt o 'dinwrm.' tiS...-1 r.Markle orrwf m' Wit
chUHalo. Where . re J.wV m toiX U KZZTF?!
woo aro..tbel .TOr k .. hT?. ,dtPPntSecretarr rf Jutaad ViniimateiLihai k. ..U .Z-
' ,w KWII 01 1 III w a I tnvtiill ua IL.I - . I t . . a ' ? - elBM
ibo oenoro mado lo kim pwodu b rZ'?1' i W,DcS M thiztn
bat Pre.idenu.l ebc.ioo CbrT fSl Vf' b' Cta
rata , and ke re rratf dL JZ. Ue-Jjck ttemg hit country.
mct rvtr tou me.-. I ,hoUld ke. rl.d
to know if ail ihoMraloos of the i.le
i,?.;l,0n ,Bd8,eir appearance, and
Vhttbor Geotral Jackaon tll .11... .v..
17 eaactjoVd tor aart.
M;Dt 8ptttK reW
V. ( ' a a ma -
ai m Mia j oy r. Clay that General
d bs hr anft lo it A!t aaai.
..u ... "oiiiiiarycnic Main," aad lhal
would ciraanfer.tbo bbertiet of the
!"J7r,.L,,r',Alm 10 chief eirll
vuivv vi ino IvcpuOIIC.
A eery brief recurrence to tbo hiitor
of military utarpcra. will tatbfy yoo that
totko deebmttiootof ttchoolboy.tk.o to
Tbt threw, principal, military a,urpfr,
who have Jgured in the history 0fVh
world, are Cmi, Cromwell ' .
- vwna
General Jackpon, which I ba U.-f vL I mIUJ
ib iW oh.) joe l4Mao,-W rootow4 .fcwa to ask
erero "Ured
appojnt Mr. AaliTM
Pli., ..itcr in "'ri oe ot errat aari,tae ta a e.. e. u. Tthe Ck..i ... M T ,n i
r-aw, .n. ao. Jkaonar. otodeekre uaoo kkowo-aoib-rii.Tr..:; tthTVh. I?' b the
So much, fellow tlifeena. lwitk..
Aaaow mra. and ni4. ,., .L , I l. xarMoa
- - a "i"1 '"t. win, meir wvwn
weatar 4nmkeri
Ao t itrtotdlntry circ8mttnco lately
occurred o bdy wf hb towa aaye lb
Srottfitri Jfrtrther. wbkk w tbbk de
terret a remark. She had tofftred for
wxne ilrot ooder t Ibfarbf d dangor
out iilnatt, and Ihooxb from ago ker kair
had cbinrtd from black to rrty, tetilo
cfrdibfe ae the cirromatance may tppeir,
upon ker re i tor i hn to health, h wet di
covered tbat her hair bad onderfooe o -eecond
cbaoro of colour tod ataio becamo
bbek.
A dreadfwl tcridetx hinoVned a ttf
da i ifnce at Mawr h Cnwnk. Peona
One of the cart bden with roal 'whlk
wti on the rail-road, broke; bcc from tbt
ropro, tod ra mhh ImoMtte Triocl?
down tko declbiie wf lk rail war, tmiil
i came to o pmipler, oeer wkiek w fell,
billinf end woondipw NTcrai men oho
were at work bcueatbv
John thtef'jrdz
tan weapona. That lb
Uwt. and eitdeovorcd to eonrinea 1.!. ik.,
. . " - . I VOUIll ..ItlMll. .Cu k..! A ". ..."
i nert are tome m nor ohU, .wu .. L. r",fr.?,n ,0" wenero nan. i wouw be ila erTcct. Th r- ZT
' wwaa wuou I II iiaawa Baaa ah. W a. tit. . I . I a. i . . w vwiircrv'inn n.
m . uruumnaaaiw. inav an. .art iBaramoao aa ' '
w: on tnr to me leeffwi offlra la t ha rw. . Uirk i w. .... - .
MuOi L. ......... 'iwB -t - . vwiwr pouiait UeIiMl i.
I thouid bo ery wbd to
...-L , ... " ' 1 . . . v w. vun in inr wrrnn.M
. utcauoD i wiu not o far lax your IT. "r tetiwaned , and hat If thV. I Pr witk mr w
P rc e ngn, p, twoto far GeraJ Jackn, fWd th. q-.cmon ,o the Tr
fSome of (he crowd here ,ier,l6c-nl. 7 e coaleat in bia CiWaed .In Zl J bu
a. a a-r m auMvaaa a. a n .it . wiiinirnrw.
aua.oie tone, which w.iaiidenriTTAien-
fled for It
prompt
1 bean
preiume i
lectiv'e il
thank yoi
niihet mi
Gen. Jack
brought ai
. " . " uiuBJi aw ne iiaiaaiiiaa.1 ma .aa - a
nairiniir and m.-so-: - ' i . ... ,MV uucwm iniDroDtwr. i .
e -w iiiciiiuriniio oio ..itr i fniahi . t. - w a i mivia ioi hatu.ti. .
life. . Who. ih,. m. Puwc " Tkot.o. only ' " " ,n!n wt been accu.
were the causea
wat a Uriuib
rmliratkn, who
pro
a I
Tht Xaitfwc let Journal1 cofri.In. aa
etrirt of o fetter from Oallinolia-Ohtv
deacrihina; a tinirobr accident In a aak
ell. . A pervoa hd ham ln..i ...
tho boHom of the well e depth of Jf
bet, for ibo purpor-of mtkiiro; iom
repaifi, when fndn It dark, be called
for IblH. A.Candb wt orocored. .nd
ott lowereeT to tbo deptA of
hrU :wheo tbetir of the well tcok trt.
Th puion tt", the' .bottom wat Jmme.
diairly o'," dpwhia fundi and fate
much aco bed, and kit b.ir and obit
ken conufei.f but he it likely tow
lee the acciant .
flouting CAafiri.Sri EoUh
loatinp; cbip,'Sr
of teamen, ar . P01
It it furnithed wi; coD'
' hold o conjjregiliov"1
?eront.
mentoriou. aci. of iniblfc -robto
n, w. Ambnsrer, and what "ol,r " krnp; it wu friembhip for him. .
t of hu execution f lh .,rV,ted ke. .ouM ' ' be intr
renegade, on outlaw from ed
o aiaocbTed himir iir.Ll-Jr.M XF
- waa Willi
parte and 1 ineile yourlcTniin
vur pariicuiap u..
lion to tbo condition of R
wUlffl FrarWA. ml tkdV Waa.a4A .I .a a P
' - WW OMWJ AUU HI IffimiOl aaaa..-
tbeirp.tlonHttid to the c.uaet which kT.ftRrt "e
fitted the wa ,,.!. .....j. " .w" ,.B babitafjtt of i
07 ' awao OtUUIltwrila0iV , I V . . VI
bvuiiii aa- .aan ana iubfo iioi.ai.. ' wpww a - an laiuiair ni v im a i wav Trial aniai aaui imk j ak.a a. r .a
. torio,V iunk M the: lowe.t SK f ft- h " 'he WhyndredoV
v-ittk. muI .K.I. :-r. ... r Wmetatlod, who word ertfrine-ta thai offi .
.. ... tinaiiicniiip icu i . . r .
tfiipleaof the f x w
or rn.-- '.7:"" "oicrirjir.: eo'o aim, mere wai a report
- wuiurn ana ahiM.a . . . iirnitannn- aa a. a a.j a . . .
. - ---- fcuiiuicuiBppj i ""wnaa aetermtned that he
MOICU
romea lo w
, ftlonat and hi.
a lubirct. about .Ml - IT U.A "V J moT " We
. -i w wian. "w iMicip.ieo on lha nrum
Tk. n . . . r v.aaion.
. H. uentni naa redeemed hit
had mmifcitlr aDnaar!. .........i i.
itneit in the General', prod c.ttrttxion f Uwol gland., by
it it certain) mora .hll a red ho ".
wratcbedoew anrl baolaavt t .
tHyeptJaijiii wabu
omeoi-IIliri.; ,a,,J Precisely io th. umm .ll
tiaeav f ib il-ll "'-15 r'":."
aa bibtm tAEU llDmitl. boaiiM . a
"v I ID H. 1 hab aao. K.t a a " . :
a....t ""'n"0 eecution w
:t tnurderou,
liiL7fA " 11 Uf J"koo had
yielded to the turirett ona of a f.t.a a...
preferred the dominion of Cir, to thai
'beprofUgatoandcorJ n2S
ho were p, dowa by;himf Who, jf
, mwen, who carried tha
Riory ot England id the extremliU. i i
pledged , A d0cl ,a,e,.r ,0?k P1"" " Botion be-
if ?rh!. P of Mr. Jme.rWeen ,wo "J,,,,WPmert h U. S. Ni
cucnanan of rennnlvan!.. .. .k- ur lT, named Yonn n ... . .
- - mem- .J. . .. .. o rccn, we anow
ber of Cnnor.. k I . I them hnlh V....n- :
.;""--r- --. o mm the I , , . "U"K " STn and ureen it
WtitM t-iwhaaebor0f-MrH
'f Of merelv Dromiaint th .r not hare been ri;.i. w... . z
o -' . tt uiiHo on... .WW.,.!., yiucr nnnkT
Secr.t.ryof8toeinrerertion;.nditrt. fre without rufflinR . bather
mama to be teen what that ...... i
tbotdo.ign.ted, b.i.o toroSVh '..r
; , . . mmv
I they concluded to ,hoke hand, and make
up. a wawr observed rh.r i:t,.i.
their haodt were thaking alt the time.
Eft 0A"- Lincoln went to m.k.
oal ono of -,
mia. report i '"'. vomparen with Rui.; I. -"'woewreoto movr.and
I 1" w -
...
A " Itt'ement -anraa ' in- il-t. t.t
.k.u t -''-I "V,? i- u. reporti vompiren
hould be DmmnfkV .h.3.. I Pkii.J.i.Li.. r i
,., ." r -rv ww mm.m:i itiiucr on own i "auaipnM,,a
the worth. io the nr,:.,. " I"""" ' tko wowen and chlM.:. .w
I rs -. vvuiu
iStuana,
. , ;uuf 1
"DO hetam ik. . .
o1MoFnnc.. Tbe
wo aubbc,. i Wh0,if he wtn
, T9UI4 ...t prefer enVSo
hare
Uod of eternal i.i.il,.
. "o sentence whk-h
tuthoritv,
'bned, it bJreWvWiwbaM
mme bjiiry proceeded to relate to him the ,
"".miiiw n rn. muimmiia. w i I ....
lrJ?'",,,,lk.,eJ dOliotrf member whether
mentioned h i n.m m m.i ji.-j
. . ----- w vwium tutu
ta t frbnd of M .ru.?- '
After 1 bad KnUiwijL ,k. aI t j.-i...
1 -1 , - mw Knia. ucviarea oe
lion. "Tb., k. .l
irBmv
hich it apnea rt ihil Wu.i. i " "M,t
Jy iw b. .kKfi "or m": a buT
had nerer oud or faunrhd. that be wuH, or
I- k.-..r ; r5 wauia eep
'-7.. ""-"iir cnv. -'ihemYKa "h-:
ro-oobj be one in fifty, while in Boaton
the" are one in r. . t
-. " IWlll JIlBaaa.in maM
Tbrk, one in thin vUj m . '
kt. ' -'v , imianei-
no in mttf two. tDd jn B-ki
tnore, one in thirty eight. Bait. Gaz.
Self Drente Th't LouWana J...i
int.imatei that Gen. Jact.on .t- .
w mmutct, to moire briber. Tho
repealed till tka flen.e.1
the end of tha loo Tk.
,l . 1 . .." - . u .uuiaii
men taid. llio Fji.ii... . u-
' iu which
'he General resiled. I ea r...
..... . -u ao; it it wit k iia", taid
mo cmet y0U hire
10 too water, and
mote farther!"
iij
moved ua
tben .iked
back
ua to
Enoliih
DaDara m.niin.
m . r '..i iiuiii uii . w
Chinese bdiea ar hiK;.in i. f..'
I doii. - Their feci ire ihtu teto Jong.
l
I
1 n
T
of
n
il.
hi
. er
fe
on
lit
tht
I"
i
k
oft
e
Uni
Wb
ieo
we'
500
moi
e)ei
rwni
latt
the!
fortj
bnd
ictn
af
Geo
Atn
oppc
ofol
oft!
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view