North Carolina Newspapers

    ""ki''.'
i 1-1
f,-,., T, p.. itr t:.ir J r-
approved by 'C.miri!W,in3-Ci' ri ;iy t f - ; - - ; "T,;" ""'I -'T!''''
RKVATE.
!. I '
8tt-t tahfcfc'ai rM rsr-patjjtm-- .... .
nrof Slate wiih 7ii - fe
: t.
;t-clvfi
4'T
.I'm Jilli'
terkl uJiacovfri null 's l it" i-T'J.
,.r .V. 0: mai"k Taw r-i Riil.ii?nrtbwtructin2Tlm "15 ?ajiitf3
' . ..T'T. . .. ...... .i'.! ,
TJ5 Hill la exempt lfn txccin):. .m.. ... ,a w , n v .
nwrti' Wfho ilut the aeU f A tb 'pilieacvir UrinA tmn-.ii?
., l . .. - : JfvCmJkZr ,Cm .irth t ar I " waw ... v -r- ' "i aAa l'C!riam frH'li m n uto-.iiM v vt
ol'im pray t
VI UHMmung w7' TT- ;-;" . .,, . m k-.-r : 111)3. .1 acierai ............
thpr;e!d froB them (a(r1h y'-
rpportod tltiit a Bill pmbracin? tle ob-?ff
wi a nmnM of twoiaawa wrporwa m
nnt
wUIch w?re lost, tUe q-i-Mtuu.wo I .u.si c a iuu .um, w.w;ttt8a
rMrr
1 -ffi'';.''f''--'H,'-i.!
r
i
mle-of all l'rM) irtrtJ ton of col'octurt f
Mr, ;Mrcer, t WW an .njunww,
to that 'thfl atei whl!r'!eJellH" 'af: ,f,f ' tlietotPIWa3
Fulieuwiffcr in CoIonfrVjand UW D.
fluke, a Ucut. Col. " ; 0 , ,
?Thn mjrMvil Bill tn aiitlmriz'. the
ib tppneatwii ft!w firSci! from ibeir
al, Apr tte payment of the nUic debt;
Ihn oMetVi iiHm'l of wbscH aptlii'4tirtrt
ihiij and wa ordorod be twofied.'' '
1 .V.m'tf, ii. 2.
. (.'..xniidt t. t)m to.vi brn-ifh iA tvt
pmp'iw mi'iiiy jbii tM;iU'Mly vfCi"iT
jfj.isp'ii'i? of lir" rubi '1'vrottin, the
tHl hit? fivtp bfa. r fn"u I ,-,,,- Vvird
f. ..r .t l-o l.r.fTit M..it.i. out in
v.,.,. .6Mihii ecui'i time una rc- .ibic'; v mi.. ttv jnarh
jocted, 67 to 57. ' Corniiniliie. -Mmtf
ars js othis Bill, ia !nb 'MourCI Ma-,
rv Kirrintsr: Hj-oVmI 41 f'tavt n dr.v
T,i Hill tl 'it t ri?'tt .of eWrAiiv
the Cb'fti t'iB 3 rwri'tr ani Cou-iU
C uijs h the seviml t. ml'm within Ihw
i r-r r :,: "rx- : r-r
-' BiofJ JO Wl-.tHe- IVR I'irpwMtrjg
r.fr-ji.....vj!
I', y , i
1 '. ---:.--'-Vj-r:,aL.-B
1 tW-arar
--t
j:;-'"-"':':
hwfejMa!yy, .. ,.r
Tbf:; K'nV-C8tlMi''"TO WTllirw
for i-fif ry fW a: jun5nMiCfj&!if.i ,
if Alwalom Sirnoulo:
I. . r 7 .
..," mrn com- f at i oiisut-ihto-trvntTiM
-.-t -- JO
fimHvrpTibliTrrps.': By Mr-Gaifin,
to menu auu exi."'
4tb 5lnrch BeJtt; bv v; !;; 'i'lit ta .W
V.i,t;,.,T, g. 31.
jourrir!ii friendly fo't'iie true -AWlrfne
jurpfizftd attbr mimbfjr -iJk
i. of tin (TiislKutiii, " wiitTe wn ifi,
pup-jf nor"! of the Jto;ri"ul (tt af
ci'ti'fl of Vrw Vorh, S.Hci.i j? .,, v
or in th) -L'f.i. criutrv, t!iat
.isrf! iiiip;. in tho area 3i
...-r4
S33
w nit ii vui 'i :
IP Til. UfA ti 1 .
ip'T that wns net onn-.
and. tli" (Va'.e & ;i .t)iiiici.i
J-nBnimFHTinrnnrtMion bsiTwTt-.-
mwt ycslnnlty aui'nitUiJ -by Mr.JhgiSSh.;
8pya,iajkrtf t,itttiniTni(iirat fr"mr
lntb, iiin? alfio iato th merits of th
qusstiun. .McUurti1', in rep'y, rermiked
'in iinnroFirictv. otMisf ttssiinr t!;e rnrit
(ua I'o.iiitioi), on a inre ourMia, of re
ference. Uer hat n it pmeei'dfyd fiir'haur
Mver, k'fnr ihe lima ail'rftnd to" tlm cwi
li'Wrati.iM tf Uf olutiun bad expired."
. . T.Sl! .11' ire. ...twumil bi
retfiirtr-vrr-H-'yrti
Jew a'rsrrreJ t the Cmu .ilf ei--'0WM!Ury
AfTnira." lIh roinaiite r
V pi-iJJtlutiiiUwiiii- rcni3oTiMi
i x4 jiKx''ri-'c. ir ?tj ,:."c:r'irl rvfa n of the' tnili f a rr
tl lCoiiuiu fiVcT "niov'ity m;Iefinat piwtpono
, vlimeiiv-Ho -.-taH (in mrn of tlw
't 'UbHW ftbat nnd) that the cornra4ltr
" Jmitlw iK W to the rtretary of
a-Vi rwb9 Titurr4ljU with jtho jnllaiatioii
' l,.t 3 oViCtiIW to
it
-r -x-' T'ct"" tome hnptW-and wlwit
'c:m
rXib
ia-Whicb A waa etrwc-
jJ-riwI hv Mrr-StiiittiTaitd wa
Mr tIayni,-'wbo!,-wiiU:tb
Cir the yt-aJ andnj?. -.-
ntgr)mtrv, of Orange, front ti
A:! -
i .--.T.yrr...i v.!
L - -s
j v -
! " FT"
L&J .JVA J... .
r . . .. . "
4 " - .
i 'If-'-' '
af tiki ffrorMl' t fjE rgclcCiT!?01 "85&
Bill twi'ilM, Bjr Mr; Thrk, t tncor
rate the SilUfiuv Cold MuilnaTColii-
... . - itn i i-i-.i': t.-H. w-t.
iia inn: uuu i run i it it rugroBicwu.-
liill 1
fi l IT - K t. , Rt-' TTT.: t
t ii!l,.l(BF - r--t T
nrtr r,.V. nn- F.irt--rir4-..
t L.I V... ... ' I ....
, r TT-iir;;....;- , ; ; r, , w:
erwt that ttchn of muntrr T5tnmonlv
called thrbi'jrwkjeeJ
puac4 and wdprffdto lJo'rWod, and
ltlltliIl - ' ""' '
thclj,ayse oeiwtio?w pfopBul
a inritit sikct comnnUoc
frm eanh Hoiw, and fhreeof rach rlou
to fy; Eaxtrre Members, and three to be
Western - MemWn, o-a toinakeairf
aipmti.r, t.ioi fHK nmilraLiiriW-
ca'i-;i!. J ha (tnwrf'T ia now nn il. t.
iitriiKMjry Jms-
men's, rdi!r nn l d-icreV Mlhh Surwrior l?'' J'
ila4d:JaTaj; Vadk
' Road CoTtipin;'is.(iiUirizfs tSw ftmphiJ''! "r ",.rf' yenrs'Wiiee, wawjej
iiiffof an Hniuwr on behalf oTtfta Sut, tj i Wl?!oiJ.a-iwjnfl nit?, a hn
wufev Wui-Cthe-fro uf which k ia
WWmlE iiW'U-irtlav, totttW ! ;n'ttit oue w M-iriotta, and n in
jpui; to raise j the P to hold projwrtv Cr j Z-',!!,.. '"'wv,w,
of twefve-it : tb !)0m;Ht fhe p,)(iri ' ' itty nevspxvm in the Stat"WrtW
fiM tin) 9.
Bi!!i
ware aovorallv real the
corporate the ("ubarnu .Gold SJinm
Conipnny and the C'harlotta' G;Td Miian.iT,
Company. fucy werq advotated by
t-Mr. MeFarlund .movHiirl Bc-j'j. , MrCSavyverhurlir
lutwa be tod tpffirtSoTaJiU-Dot rimed. nawheif .j u,; XtslL
beraj. and fotsaid Comuuttce to 1C32 the
resolutions folf a Convention as introduced
in eaeb House and report aorne-plia that
will be airrvcublo to all
to a committee JifWbrth !TUeUh-F
tlEa .riSiiinnn"finT
tion-nf-t carried. Mr. Mttthewa moyfd
that tfr-MklUlb ...f.NsrthJCwJBHllWheT:
The.bill to establiah-.tw- Han'ij qim
br jhu niuui-m& stytOf im I'drnicxs'
the Potomac atKlnrnaf'nf thi Alle-'m.r
n.'9;;ed in miipnrt of lilwrul npiniotrt"
mi ttmca ftsstfflJ.RWaition, iMost.(if iksa
CaL!ished n liero th'nM yen ra u " n.it i
voice was raie I nainit tho roitrulivs '
aystem, hnv in iinjKTtant ehijaa in-per-
ljcppuiwr-withfT'ir IholaiJ ot woieh ro i
party enji be Mu-tai..cJ. 't) Jiive Istttfi j
l)UU tyj tfra .. aiJfH
firiicjr, in
nac rce. but m-jcb to ii'f4l!i4
trsSguMirrtntt-wSlch,- asrtrrw4 lo.Mjt. .mcsW of Petty musters to fwajoJfcalfeiist -iiinirmH-f.s; i "... i.." ".i.:.
iimfHi- in wn mn i!i mw tinio
porate the SiWriv Cold Miulnff
j i..ct.i-porut2 tlo CaUwba pan v. ReaI the nrtt time. v
iti!-r i i.niitauv, tb) iiascl its ; I h lii'I from the House of tmnirJfc
-:--crT0t l?; Prfr'i'r.-RitUijj 'i'i'' .,t,i,;'j s-rrdrtr(t to be eu-Uo cten.f from cxeeunon; ticertaint por-
-;.:.:TriRo f4rW.-T.ca;j mzirz j ?f the iribVUin.4Wb-
-'UjJw-ttifch-i 'bat said Bill be tndefmiHv
!(! vkiircjvcttu.
C F
i t i
I -- .-t -
I ' h -. i . . f ......Im. II. M nriu
. . .rt,r,h. ' ,'!Jsck. Frwlentofthe tmlcd Statet. Tt lt.lt i.. ir,...i. .H v Mr. Il-nrv Un, ikV .......... .i...l
I I" .. "-- "" ' " 1 . "-"t-V i :' irLrt.M . iKn rrnfflnhm RfJ till! thil (.IWrl A.uina (ulral . iLulnaJ . . . . J .IUIUar . to I.lt!l I'.i- il.:. . 1 u
.;....r.yJi,- - --rfaitibfHif. 6t jet m 4jccta. ' ca.bly lwnwj)t..tuat the. oufVdeoee.. rrH the third tint. Mr. (hu:a pi. r 'l-"!'"'-. l-ill t. a,:M,... , m h. -
C ,-v,-V ;- Thiat uicrpiH bv Mr,i;iairT day'tue'iwtpte of the State d" North, ed to amend th bill by M i the f I" r' ,r '' ' r"'i -ni- ,,,, io
.)W ! ., ,; f.iL'i '' H - , Carolina, in in toicniy aoa pavno(israilz mi: ' rnTiH-t, tlwi any a;p!ir.v ' ' 1 t-1 ; n- .. i , ;il '
-r- : .LA J .1.. J f CAawJUJackaaaVcsiJaut of tbeJIai.itiaa o taa tMUt-vf-ai) CtmiMutt i l.i. ."UI" iir the ut ..." kMU. i;.,l ..,
MT. Mflrtfte. frwi."-Itia tiW-i'.' i
fW' uJ , Mi-mi. r-tvwte.l Tjb
- jpriirialiots fir lli; H". -ulutiJiit. ;'
' (he v? which t. tis
.Y -H.aiea reurt)c.i thr ..:...!.T.iii
ft , f tnaeJoliw1.'16iTC'r fc-y-iUCl
,7vTrtitr-tia '4 Hofsrtas WCX:
auiui4ui-cfa Comoiit '' ".strc j
-ant i tas efttirtTjcv of diu.husi- ti i
CrJius to p.pa:tiun.) the !-.r-:((
the aaohc . Uf"! amodtt " .'Sr-'
-Fliid Trribirii
:1Z tifwt di the jsulati;siiwb "
Jowee ' '
a Commille 1 appiotr-il to ii
, quirr into the epmlieBry d providing att
wnf-rrV vtm oferidually ekinj P
tao saMrftas pubM NiAVttw WThrtaf,"
or ihet-we bs berealler ' brwcht into.
titarfcl "AUvTilaVo ivto coniioVration I
. i ."M- the ('r-rfiiu
it !. K'. I. 'to
..r.l t'i- i ;rs-.til.
- tl'.U
Fro.nihr Btn. -ffikt rots'iUlen.
TO Till'
Ver K'-rUnCh'. nrisai."
"DwSlrr PuMtcal e.6iuiibf-fjfr4
I .(Ris i.rt "coLiid'Tahie debat" "!iMied,
in which M8irs."lijtoii,1Inry, n.idMe.
bane t Kk part for on I Vssrs. Parsoi,
WeayicrPittman, uJ 'fjiviis.'id at;uiut
the. Bill. T.ij muiiin '.po-.tp.i:ie, u!(i
mafplv preyatled. bv a vote of 4.t:i 39
The Hilt to tahUh Bnak lvbfA'llPm
a r-ppiiiioi (,i Tni-.o inijiiitiss w.nirtri
h-HH il;iBinfJ in Ji In3 ii4tj4.ice IHSjUiil
tin' mtrt:ry ot rtstnciuui mi.l taonniun:
L'. I in 1'r.nic. whrr i;rv schoiir
deairahhr result. fM- V. E.-Pvih-
n. I.
r,.
hi oi...i-tt it-iUUit .Li.apa;iv.-Ui
rrcu h,i
LC;- ir 1 1'" fotojaitie-l to a l.oni-
iWyitobd Ljualy, v..lo iuf tnicU..n I.. '""" ' ''o !, 0'I t mad.
t-nqu.re ibd txprJiri:c f H-p:.rt;i.' a t!l? orAr "t'the-daw-W-TbaNiiay -turn.
"CiK'ral r,M i:ta tb nb'rt: irit." i - "
p.ri ll:e.-"nn i:rcuniii:ieii l.v a fill kivn..j
the ncr tt K.k'HiK-'i iu! Cuiirts Mrt.al
ol'layio off and alteri' th wpml t't.
oStrrli wii.titi l:wr
Htt
lti. h wai rf'i'l lb fir.t lime
Kejjturt'ttl,-
resiurs-w.- tne Earj4J4iiieTrrrr.i3r
rd t'lTsfconil timo nnd on motibn of Mr
CTniilfUf.' inceltnili'lv vii. JlrnnrJ
uc.tai.'iA.'l. whi h wit iHntived, 49 to 21
B'.i ' '' liill opi-TfU l s necnr.u reaiJi'i;.
s r .'Mbiifi.l hi li i.,nirtinrt yit ti - .J .--w .v. r.....T i nn t -it -.;,...-,.; .,: . . jr. r.. .-
i uiu couiiis oi ny w.xKj, i.ir tarir anrv.i'i , . Si. m- . im .m.
irrauti ir luA iuuod liv tli!a MiaIa i.
ine nwnera naw nr-cn chain carriers
aWT '1 V S
Thcw! bdli p-isc,l their first Trading.
' Mr. Su.nnrr, frmi t'r Ju.hciarv rmn.
til!e, t-n ,T w rfrrei! tin n.
ry wlith''r w!'-s n r!ejtati? ly tr
ed n etit:o3 fr iwtrtiMon. ren irtr 1 .1 1.
ementsan i tiered .te.-nente heM in r.-.m. .ahouia l.uvo l-in IaiiiumuU ia ataaw
I'fttmir" IWii! on -thr tabic aid ifiwi to ' riil,: t...;.c;;;jii."i1ta, whose very eti-
be prinicj. ! tr ier i.;)cn.u on ..rrii'i'.n and Jituii
Tb" btll to ti..- .r.v.rate the '.u.v t-v 'h'-i'M . to I.. ' tl.c tiuth iVom thepofil
(5uM Mitinrf'oiitiaoy. waa nid tl , i ! i '"t 'irr ii-.'it. liut Dial nv-n wk
time and oHereJ t. f. rii"r.H. -J V. ' "ict Iinvhij; a! the Hi 'ion and aioraV.
ii I . to , l-viti ; ii!r!r tlr bappv rciga
ol' !a(. h-.u!d -i:i i t.i .Idf-civf the lv
.IJ.il f,:t t!::rIcllwJJjuuIxLia-cL.IhK.CaC;
dud 'f f i.'T'rf'e t'v' ih the Ci!l
giq .tii.M f;::ially to aupprvus and trAveiit
i f. (he r,i . ii: i i i y nf HiffTr-in ibiaSutiC
, and to? I'.ill t.i iK -vent Slave from at-..Jlf-.dm-:
tl-i.fral t'eview. Regimental,
P:f,.'.i ! aril '.opany mii'lem, Camp
oi. . M--1' id K.'e. ti : jwum!. After
-.; i nt'cn'iN t n:nenl tliein, thi'y
Tualiiw Jaa. P. ' r-. i n'i::;: i -tintrolhn? intma.t action.
rjBt'JrucntetL . r.v.Jiir.'jJdmauaon .:!lJNi' "J a-i!:,! " fWvH f r.r.s, by
in tiie j;:.i I lij;ht ml ; ml uifTiiiu'snn, ai
. u,iL..i .: . i .1 ... 1 .l...
111! .iii - r i j y Mil'.
I tuiJierjt u tnif,! u! ever ready to meet the
lunc nv, rven tup M.vt.irj Ttn-AcbiHesl-
hii aovcmrii.t, vidttliow I uey a i ti-
... p.".. Ill'' c;;ii" ot Irutll I" i.ii Hit J-
Jl" . ....
v an: e lu.r.-. ami all tUe wi.ild ovej, IS
o.U' in tin' iiNist llirinii'.ul.i t.imv liai
UOl'SE OF COMMONS. -rf
Thi-rmlav. Dtr. 21
Vr.'TiIinon'itrin: Iroiii ilio m1u-I rnm.'s -NV '.'I.
mi'l'lc. to wlitttt nr..rn.it llui .liliri Ah 'lit IW'iltV lulls uf a l.nul,'
M ...... .J." .-ii , ' f ....... ... . r
i.r. t.uiiui pipscoi-o i.ti.ii.oin; i.r-v , W.lliam Parker, rf IUeod. rroortH
niiitians which were lai l v,-u Lie tai.le . Ii J, ,., ;n k;. r..., -i..k .. M.J
and ordered to t printed : " (llt firJ, ti!mf
Mo..ThiOJJu4.Gcw:;ja..USeir.Wy ..... Mr. Hrtr fri CWtmrtt tb
spcakinj theC-e!ia aftdrpini.uis VC tlui 1,, UVi porfA a IW1 f. lie liw
p:,ple orTnorth Carolijiado appre ol regulation r.f lha Putrul, w!.i, h was r-ed
o Anminwrauon oi t(encrai .inuiew
hi III 'I'
had tin or wcoii I an Idol r. ,.' .,. - ..,
wore a--ut to tin- S-int.- i :.r oluuk-im , .
11 1 ..tJV. J4. ,
-lilllt prturJei. Hk Mr. IV:,,--!.
incorp .ril t.ie iow.i:i i r.
brut time.
p- n-.
f - '- -
.'ou all the re.Jut tAcrlbe word J1 aV 'f lw iiimehl,cIeral I
ZAl and insert the Rdlowin? : ' ereaaed, do (and in tbi. Iney only l. f ,,imrey
iocruinOiil. i .ruu aiunn, .rulmn
r auberrioiion ill ki n k tn- ifin,
li-k
r f .71 J 1 . r. I r.lfitaa. itlr
ACWMrea, ",v ... -t V ,k. I...-.-J -..U ..f .1.-.. .:..!! ..'.... . ..-. e . ,
a. " " s " tl . . . . r ct.i. .. i( s Ti . I . . a ,
t "f.l- t,-J ti oitfluiM tnlt? tb-ww nuwrt..ui.ie iai7,iv.vmucuaiH;xi sins wnin.e:n iU n-je-j, Hl.
Jj WpeJionct pHartn; ens Ih.rd of" tbe cefroae.rtatfff Trr3T rng la the afiirwatiie. Tl.e
""ih'.r er'di," bf the Mure 'es ef the reflection to the high aid rleretcd dim. wy then rend the third imio and ..r.ieitd
Strut within IheSt .tea in whichaaid W.s Uk,muiM W.iry, Toe b,H lo Karate ( apy-I rar
- are sold end tWftHe -eama IVBttatttw But alUIrtWlaC laas u rerpcel U and 1k. lUU.r.-a.d (,.mi.H . wa. .U,
. itiq vuuiii.nm u. '"- i ic.i, it iium iirin- aii'i ui.iivrvn i r l1 fn.
, third ttadin .17 to l", and ij i,r!crrd to grated. .
be ettcnieaed. '
T)i R'SiduUcn requeja , I'uMic Frt,'ai. Hre. Tn).
Traurer to 'prorlrl a it; in u-o i f Mr. Outlaw movi-i tbi tsV Rc !iition,
Specie CnR4f. BS i wr"u . r qurcinr" ii. I v (nl.lr, r.'ri 1 1 i ,,
I'.i. am. 111111(110 a p.iticv won h l'a,t.
t I! ii'i'i i'.'i'l";i.."l. is lrtil aht.Miihlli;.
liii' I 'iiiii i p'.uci lid, i ill npciirmt
Jriki . 'v, lii-ii uy ui V r hor
Hr '.ir uv-a-.i to lnio it to bjh'.ia
. . . : i
1 ir' .H-- wn liav m-rif. 'Mr
ii mthI rc'ouif cornfrt.
' unlii ! nud in i'ii n ; all al"'
.k'd 1'iiilide ofi ii'T aolc rru
i e i-i.i 'r l,itir f. "iii ' of ihr p"
i!" l fill" li:l. I'll- licvr Jl.ul'ali
' ! i lilirH m!d hf rni
;'!... i: tl: r iiii-il.ti Jhirt, nl f'ft
ni"
! 1 1 iiinl
' ii
'fii
"ioiti'x;i r nf !'. V, ttn,
)iel in thirn-Miif ti- R, i,, ,
lllllll'll '.1V( V ;. ,
'cthiiT u t 'ni.f ,, j,
, 1 1 1 el i. A . r i:t,:, -;W,...
. y . .t
nUniii J nVli I,. ..r.,
;and have rat.u.l t. ,
i
u. i
ru.-,.
I ii (
l
J . r .
a .ii r '
: Hi..
mil.
' ro'ii , i,
A...- : .1
. in l!it"
I.jVLCT- i
II
riinr vi Vn',,.1, !
i. m in !
.in--.
J ll.ll-s 4,,, I
If.
ll"
I-U'.:i.t'i
Nih. VI
r. -t cr'
!C ( I
' ti..uire into ll-e eMwJieucT of aiaitopria
'tir fnff ;tbe mu-wiI r'ebt ia raid.)
" lbirJ 4"lbs procHl4 Ir.-.a n'et.ft
strurii1 a of r"i' and Canal, fmm
h M -ii oi, ihe t.1.ivi tie Ikes. and
th t. l. vw wrM-e, t tti ruwerciat f i-
. . . . . i f ....
lie f ire Atlantic; arm w sjiI,TT"M"s
r ttirfi-IVari ; !
r.M,'d
iS piil.t,
1he remaining llirJ "if bud mcttda frf i3'b pl fctlflfi &ff t'c .ri vf tWy ' hindered.
-I i! i
'iin-i
l ll .1 Sui, Ik- I
rren'...ci 4,.jt;'. i
iccn-'ui. lii-p. ltl,.
tncen it- . ,,"
arr t."ofil
, bjcii' !"fi. 'Ii r T.
1 1,
MIO
'.i-i
l.
i
iq fin
Hi.!
in' ! .ii '
I'll' I tv ,,
il !,( 1 r. ii. I,
.v. :
i (ii r"
,.,:rn
i.'l(VV
I
1
ih
I
' i
i
: i,it1i' trii'-oi '. I rnifh"
vice ,i ,d fin.O' ot ci.jr-i met'
' :.."( i!':, i r iiOiT'l dSii-Ml
iri U" to t!- ri
: t in Inn t. n , ami I nv
r i.. n hum i i i inn lAiitlrmrn. a t
liii'ii.i,.ni ,!' t', ,. u. 'ahJ.
Ii."r ni i.ri .iri-leij.
t ' i . . r. i -:" -
f5--
. . i.
4 . 1
ill Icfi""
e- illiaK
' ' T -
A -'
7
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view