r . v ' MBBBBaMiMai'iiaaHaBaaiiiiBiiita r ' ? v,,;r' f'0'"' whi;Ti Inwever an ! a-M in rt"nii5l, Iiavo llm aambjimec tf i-ifqhfy which fiul n in the heart o( iU utiAcit, u.l'Wliwh Will bo M wU'l UttV rPinoraf. I iw n g n fhj i iii ,n U r!".'i illy nvn in 'mfuujr I 11 on 'tn.cer.ce. , .; - ..:.,. .. . . - -). iknnmnp, - i i !! in iii ii i . ; L' ... ' "'.. -I iuums ciuic;.:.j .MONDAY AIHIU8T .v 1 8 u. IVol:;xiu;.;.:.no ' 1 - I -T IT 11 MS. it!' 1 K 1 ''' ' ' " ' - . J,,t,4.itd until an arrcdrtfit urr -.:.f ir nt 1I)F r. nmr uiirnr ni P." ' , -.1 tjj-rtetiL fdt a.ll.li " 4 i-. F. ... I nnt.f I it .llCIf 0 (I IflAH .. J...,;.i'ihu. O'K' HI "I wrf 'rc nr mat. vitl &t toniitirtl u$ ti fVifl'M ' t. 4 l: ijjt p ii l vr iht 'j u i.7 Ml he cl. 07" T.itio i'rnw i!t bo trt...v al- fvtatM, lm wrtlfrsoiit? miir;mf u!ilv, buf it orv iin:otisiilBrlila arrhifii I or I'm' Ciiirvrari iircc(!iii!j 1 ! isnir ( l.'l, 1 ruiion tt'ini-nviKm fii poiriirnl M:wintny, mt prirn mhtH' u ? 'Mlnlivi' plmi lnr. ulitturolMmMfc.riiMlMMtMculiir.itu I'nr t(i yfirnmr fnwlniw fcw JkiiU J Wiw lIl4ff Hum I j liii'i'.iif -. An I, hir, il ij iiLiJic fics ibw TibTeTarli, ftlilCll ili:tli0iistrul0 llml l!i cott'Hi iUiulci d- IV.I r ;ifirt h.ilf in. i-itiiHi IVmii a I'ivcn oiri'Miut f cntiilal mi'l W'jlulmr lint tit -y r-'i-nfJ t yi-urn n, llmt l'i'' M'e "fliiO wiiitlt nro very calm ly I il I by lh ir 'i.'n'''r llmllhy imwt Ih1 tr.!ij-r 'H L'. 'n.': of I'll' "-iMt i'l (.f.i el' lli'-tr r'Kiiirlioi ! 'i i. I licllcr jilvM rin hi! jjiifil "f lli ft(iiC"i"ii tllul hivrv iif h nrojil.. lliu I') ay, .1 n l!i;it rou'bitoti in niiicli ill' ir lalxr mul rvluc tionn or'c rnpi'lly irra-,iy t, mid tlnfir mj. "rfjjnl'j iacu ne nt tliRkamo timu diiniiiili- in' t Yrl tliii i tlifl !rcij lul'! lliiiin inlPI it by gi'iilIciiK-n un tin: ii V'Vli Mini i II r., i .. tviM'i, on "lU 'lt't pri'ioil'i? 0 rnli'ctwn y the p,i'u urn t np 'rli. Orlirtrrtl in Ihf ..tf ''"''-atalicrt, J..nt IS'iV. CuM urii r.) j! inn1 jI'iItt-rTftMf'rr.cn iiiLfl rfiai i j.. (..ni lu. m,iri iiriikii!'. .(.I, iuiiv iiiiur, Uvud-i: llw) i4umi.il .n.n. v.ii S libit aiii' le liu.l iiirrt!;J mi, '..' iiiiIIi'mw 'f'"i i in ll-. 'If rnirmt- riTtilrtv "t--ri -mmwi -ot ri MK in I Nitl.i:i rati U iii-mpiH. f . i . i ..... i I 'lU .-iHiV'' tll lll H'l'x iliriiii nu i uru.ii . .i it ..n . ... i..ii.,iU ul t iiiimJ- iu inu JiJiif! ...iiu. liraiinii of ri-H.rily. 1 1 ban Ix-rii cilil by fxx fji'iillfiinn llmt III! CUIIII'tt CIH'civo it piMlilf. thill tin: laiilrr viml, ndn-nily iucrrnw llifpru. iluctioii of drillo'n, ifi!iir proKriiy ncn on t!i ilicliii. I nm m l nt ail eurpii.c I tbat tlu) wli'iliiinW iH'llmi ol our cmi-li. lion, aiiJ wli-c lot Iiii fcmjitcl ihcm I4u.11 our noUm;lu4v ijHMr-(rtf!tbl ly mi'.ibtu l.x micciv- iliiit a people conlJ ei. irarc m ni i w' bSve endurnil. In t imrtli'Tu Sc.i' j, il'occ! branch of imlu-try, from aii) cau' k-comt't Icm pitH-jKiryxw lhaii the nvurj of ollit-r einpl'iyiifiil', tli' (K'M'Mii oiigngoil in it hao tlio easy itiki xUvixn fbwtlnii tf -if mt inbnrliing in-" -rr m ire profil.ililr brunch i.f niilirtry. Iiihk!i a coiiunuiiity, miy cxtraorliiriry buiilicp thrown uxjaa par ticular emp!vyuitilI-'WhteU wh'Hilil mliKW thoprufit j IkImw tin! common rrurt, w.miI'I U: prompt !y I'.. II. .wed ly trilbdrnw ril ol cnpital and labor from thfit employ- tiviit, mul i con-.pi'"iit ilciTcawol r.Mlu lint the vt'iy !tKe'w w lati tiic wIioId lomi in pu'iitml. Wk-tt I inform V'ti, sir t(j;iLab t' - roil- am .il'ctttluil which we ppulucfl 111 !""', . . , .... 11: ... - .1 n... -...1 nu soi l lor 0- 11111110111 01 iixiimi " i i lul tin: millioiii prmluiT'I m 1 u :t 1 . Lur.r i.i.t.-2.1 nol i u. vim 'Till lr niile lRfiinmiip-pstitiratrnt ttic irrtztittrhP'ri .'""'"rw ,nl"" P'1 1 1 ho attaclM-il ft ich low Rnrti-Hi uwki ituo krt jpul tlem-am of wntm-id ifif. rcnfcs from goiith'tiion, who, prieo, chh h.sivrly proves il.at ll.c people towrer- weU ihey may umterwan rtieirH"' i iihera fatate rannot ftroMth op- rrtssivo burtdcua. tthkh bake dLitruvod fTjn wry tart of the ;xtTnonlif)nryi nut in t!io proibiction of cotton, coihhjc JwUli ibu.uo lets extraordinary d :croaac 11 Hi prire, furnihci th1 most ct :hwivc in miimciiii.m wiihtU new St.it,-. h vu uiiimi.'Ljiu.l 1. ,,, ,,, ,,v-i, y.r;n nn iuiut cjii WLf ii I'vrfivir. wiwrir ntl 11m nv il alr.ril 1 1 nn':" foffin it cc oU ill i-i1l 1 .'lii-l J-i-it ili n'tTth-t K,ini,i aiid Uaiuuu MUif4i(- rulTirs?" r tf. " ' ,1. JL n.-I 1. : " 'r . naiilil' I'l li iimiiiim ,! tiutifr luiinpntiti.tfi, rrntcd by llm lc i'atc.n 1 f ilii 1 'ifiTiiiiiat, or I. dj m'.uit w.'i!d b' w r". ( n i lin y arc huIij'-i t d t a d'Hlliliyo'iilii-lil,,,!! ,y ,f. . ,(,-, f t:..iir--. wi coiidir tl1P.11 ni prJucrr "f c itton, tin v r lll tineipi-tl C"!iitii.u'i .if thoMi I, lain fioin flu. tJr.vi rmt nt, at n do!lur unj a ipi irli r, l.md tli.il ar im.r" produ t... iliao tlio-r nliii-h cut t'-n l'.l!,u in C'aroiuiii ii.ii) (.i.iir,.ii. If c cmn-lcr tiicm a pr.-lii:iTH '.ftli" r uiitiil'i. 'mc for W.'iU li t!ii:ircuttoni('rli 1 .;-. I .ili:o id uV urn roiniiclb'd by Jim uoM-nifni tiiitiiin tlfir inaiiiifuciurcwth.iii tli:V ro iritiinni. .nd ...,.1. ' !fti'Kmitiii.oiiu;!la'i',im,,iiH Jr. if. yjVMAat ".tk'tOL'HttA imM-ti'-U,' I.V taig(bifiTirTf,lTrT;r;!ivniMTiin;mU ;"rl.iiiily a m.Ht PHlr ior lnnry piP .ton. W'ti;il intonmt-PmirtH trith'i'tt a pfoloc lion of 3 pur civil. ! I will f ihn n ll"ii'in Tim !io!fl planting ii.tpf't nftho irmthprn Si ntn not pfi'y iiaK without a pMc'-tpm of ;5 prpuut., but without any protpi'lioii nt all-; it nl only-avinl willi- fiuf prolPclioii, but il jj'ira iibr'H np aithu f.i'-p,of tlio p, to nriiiiiitpr thi compo tturiM thi w'loio worl 1, .under rctnctip dutii'1 rtYcr.Tiri!f iimrlv tin ibniblfl of -5 por rp.ul. Vi', ir, wfiilo th"r ii nt a naln bramdi of northr-rii in lustry tint run pmniiHiiflpiou Hip homo marltPt, with all llm aiivnina:' of projimtty, withmil 0 proli'diiw oounl fH bi) iMircintt tho aholi of llm iinnlutrti mil of atuthcrn indntry liiivo ttt H't ubxou J uiiilwr llm nppr.Hiivo birth?n of llionniiin rate of duly, and not otilv-.t'i nucouiiti'r f rvin comiN'titom, but f'H:v-hrt"'l'W"" 'l'hJ bppmittjntnd llm Hickpbip of mnn roiild not ii-mriilily li'viw n ch"iin mor pevtirtly ad iplpd In liiipivpri.h find duitolato tlin noiilbnru ji(fii-,jn. piiiH-h th northern fttattt by tI-ir'KuNr - It da n m-Mrt, wr;kicblchJT'iVr.V tric ii'uiilcr of 1 1 10 H iiltlii'i ii Slat.'H iin ttliuiiH, and their iiidutry ni f irciau mduktrv Tho "onlli'iiinii from Mas-urlniwUK, r f iri'wtif to tho cliciip rale of hluve lubor in '. ..1 . Ki .... . ...iii. . .1 1 ... I I -I'll'I'.U' I1L1. Wiailii. 41Wt mill H TWIT VI mdWulkUJ . tM -If.?:-?TP--' ' " T n.li.at i-mpbaHi., "do vvti .,nrpt thP .... ...... a,i limi iniinuT, '"i m, lrmpvrrihey.iii.iy uiilisito llit-ir ei f-rin, f, i;jrtnj an,t ju tliP Po:ir.i,f 1 f,-w yrw, wh"n lh"ir lindrf h ill Sr-'jfM, !, , chnut. d, Ihey a ill Ik- Im li'-.liy co'iviii':i!'I thil nu climuti, Iv.,i ...vyf pnji:iju, no ul, however pro iin. i,v.', 1" i irva le'r tyrunuy uiidoppruMjiiu t 1i-h ilili 1 1 "fdl'MI. I will 1 1 ifnw "aii Ptemplifiration ofi 1 Li" pra.-lic.il t if i f of tliii rixlrictivtf y inn ntn ,. prn lufliiu in In. try tf ill" p'niiliii Snt Iroin a I'llij""! vitli whi'dl llim linn;! ii, nnforlii'iilely, but loo finili.'irj I inrvjii luterual loiprovn- fi-ou. I ',111 ope, mr, iilho nitiuil mailcl '.of l!i. 1'HitlifM planter, n'vi thay hive pri'i i-ly th'i ajiuo intercct iii mamt linin and i.niiri.viii ' tho chanm ! mid fucitilie H ctieao i;ili icoiiro Willi I.11 in. I; "'ill more uueiml 'u:iiM.tiii"ii with the northern mmuf-ii-turen: tor, in tin cuw, llio con! of ihi-ir protlu 'tion m 1') or 00 " 1 i-m. iin iq 111 111 i.i.ii in n irniiK ill - - . , ' . ul 11 rlic.ui 1 1I1 11 ,niro Willi I 11 ' "'"J iA iniifT, iuiuc mtuMmmv r -n--. .r fii Inn liiiti-rmi hi. mi. I vet thev aroobil- r 1 r . e '.. it 1 1 1 1 . 1 . . ,. .. . , firm-M and nmii'inu'lurer. of loo I'niiwd .I i liiew in i.Jui! 11,1,1 r the aaiiiC , . . , . . . . , ' ( Malik- hivu m iinioljiiitli f and iinprovmu ''. '., , I tlunc ell UHl'd tllld fai'llitiea liv iii h the lr, lliere never v.a a rommmiitv (J men, . . , , - . - . , .. .... . . internal voiilUlCJ-CC ofabutiiuiilrv wi yr- 11. ., . . . r.e Ion Uiiiil'-so 11 nv III" 1 urn ol im it , Si Till, nrfkllll itt tilf trtt.t liirtKu.-!tv .,iPrnH;..t , ,, ., - ... . a Hie hoiiUutii Atlnnlic Ute. ol I'm , , , . n . ,. . ! . . 1 , 1 . n .1 ; prMiu;o to market, und lino irado m;iv, moil, llil VCt, mi , !i' li He ti ll tin; nturV 1 ., . . , , .. , . . ; ' e i ..- , ' i willi .Htnct. idiilasopliicul pmpn.-lv, lie ooiii v.fi.ii.'s jiinUoll- ioij, u eenfk-mnn , . ' i " i ' , , . ,i , i ii i i i , c mipared t' a rnilroad, which iiiiihh hen wliocu!l'vai';N the alluvial -mi, mid rejiro. ' . - '. ., " , ..f. ii......:.,..j...i:... 1...1 r i . .... . ' irannportutiou. Commeaial .Ian mi hy telliiijf us i IrHiH.aim, una in..! in. km, , ,i . , t. - . - .. ,r .... , . iili ird to inuke cutto.i .,1 Hires eei,!, a lb. ! ' ",l u"' . "J"4""'" JW' ? liv rea-ni ttm euat t triin.ari0jitiuik t prDicciuig omyoi oif per cent, lia pro riifK Kt'r hr cui c m oftho wonui'rl lilai.tOr W 'iJYa air cunauv reason wltv I hIiohIJ rn M . r 7 l,emly .bun, ,J be p.un.lercd dW,M , ol my incune l.v f o i prolef ting trvstem, ( " ' -....s y rr, ...ii. n ih-c:jt.'iic ui iruiiNMrim( II. yirfWU II UUlUIHrf liiioiTi I cfulilv deiluu I fi prolef tiiiB VNt:in .'Hi the fact thut the iasnaUe .d the '. ttoii planting' Statei. A fill, nir,ln'lhe. r1i6 of H.'jncnilttrul uta- If frum tiTr fT'.uF t p. I' ' ilolTy'rs ' a liiin ire3, lu the nhm t poriiMl ol'tbirfrenyeai J, lil'ihejlor whi.hllir-mot W ChmhI inTpreceilent in the bintory of the world. lUil re irdi muuufuctureii, the productive nwer and tne iioprovemenU of machinery kmju proicviriUidJllimilaUcTthl ilMiUumU jdwukl levy a diicrimiuatma lajt u. f.l,.f iiru-L furiiiidiPa nacvidciifx ul all of U 1'ntrlirfU iiwmi'iicturex, wlnlo th-.1 incut without involving tho lots of one-boll' of Jhcir vain'! in thi lirst iiwlonct!, to ay fiiJIhfnj- of the uiiHuitablnnrrij of 'out!n'Tn IhIiot and .sctithcru hahits for the Lti-ioev of manufacturer. - TiiT-;)iiHitbcin Slates aro precisely in the condition thut England woilTd be in if utiited with France under a cominon overmnt nt, and iflh.it (J ivern- ;lw JiiuiahiiJ pru.-pcrilv of the uiai.ufactu- i'ifivlasi.. Il prove nolimy but llint KKHiev.omaniiai:tiirin2 ll)or has been KT-fltitl hy haraairrnvcntiiJTi, a4 llil lhk lj4-.f pr.hlucte n Ita-ibeen pnxirtiott-atciy kiHimiliedi" :-Tt"n-irtrtv tlittcretif is tlV! Kite, with llie (iribiciioii f: arieilturo ; rr wtnld tn t'm TUojrOsi. oi soaetv, lalior luccmi's' liio'ro "uii.1 "ihoro' "p"r J fife l i' v ti " I n Ci.tuiacmrc", 11 niiist, in tne very nauiie tiin?,1i.K-.une !. au.l lesy productive mrrieiiliiire. The iinprovenicntd made niirt 1 nnluuifuti aud the operations of K'ricdhin'c are very inconsiderahle, even 3r.c course of a aoutury. A ii'ld labor rem now do very liltle mora in a day w i c mid have lv:n done by a fii.dd la- U'-xvtuim l.ooilied years n. But this is Is perwtua!l diii.inishiiij; ; s that, while Shi' m iihiii"i with whiidi t!ie inanulae- 1 - 1 ii inauo in l innee ivere oxeinpTOU. I ne Hudi-di iiinnuriictiirers cmild nutjavohltlie. tax without deelin! tlieijrcriuiilrv'4-.audr iirtt1mnSteffthe Kouthprn'TilrmtCfSTatr not avoid ihe dise.riuiiimtinp burtheni to which ttrey :n ni iibjr'cl'ii1;'Vr1thMit 'tct-ifiC- iif, mtiio arealc-om! Iiall- ot Ijie lui oT (Tie " euTn'u fu iii t v H! rTineii" e'tiikilliin'' ii.hii' iiulried pui'Hiiit. A tux laid upon a narticular triido or callinir may b': avoided, but a tax laid upon the w hole community never can. The southern b'laten, tliTe lore, are preeidy in the condition of a Y nKiKlntinn t-irirtuoci oe, 1110 Btiiteri:ir, c"!"""1"1"' " "v'" "".""i aliiiers of I v-i tmni-VTwa mv i 7, . j . , - 1 . , iianon 10 ieei nn oppression 01 me proiec- , r , z r ,t ' 11 em,oriflhev nro induced In In-art "V.. 2 VT-i- ' 1 1 . t i.i i v mini UT-iim n ii'ii ii w mi i iiiui i ii v i riu - . I trt tn inch the een- . r- , .. . l.iUia. praUUi nVTCt.- T". Ih.n . nnT.nT-iw.r.r 1.l .rr:..l.;-.P..... ..- ,IIj .... .1 ... C.-..1. I " - I ...L.'f',... ... iuiuuvi "Ul III 'l lllil M II I I.IIL Ul l 19 III l-llll -VI, I V1IM.I 11. Il' .l t . On ter eontrn. not thi. th rtron-nBt ?kn?ztiJ-Xiltp&Wttl M of ITieir owii taken au. tlTMM of th their- prHMrily, by Htiiiii.iin Ihe rm pbiymeut upon which these burtheiia are imp. ae J..,. Tto wJio!ccamjal und labor of the country are "gagcd in thn pniscribud erriplovmeiit, und, from tvioua aoises, faTordBltjects rtiu immy UrifioF,-1 h't.?T the giuo.J tU. CNiMemcy I- If . tin, cotter f M l'h,,,, P'' r.--.i rr .i .,.;-; -i- r. r. .. - A-XcMnsinff- their eiatu for cotmn nianu- ' in. cHori';rcr, iikj imrv - lluit Coinmi-re bo, ii'it en iimnM:Jiately pnguej 'ni . r J pchiiei,' bul, d' cnne. . . J Upon euiwl tenm with mere inacliiuen ?" Sir. ii thi-flffrTaiiyiag- frr one frpeinarl "of the i-.viie rlminnrii rountrv'tii hold lo muilln'r ' Iloir dure the gentleman lo unit me if I e.t 'c( that liH labor will ronti ml on prjual Inrtn willi minp.f and uv what autUontv docs lie proiNiuud an iuterroialory no ur .rj.iint and iimulfiag ?-- Uri tho very nn-; v'ua e, mr, oi a manter, atvi rnnuot ikii cau'O the. blood lo boil in (be vein, ofevo. rr axmthern man w ho haw the plrlr of n fitemiv Inth mtMridnri "or 'tne re. dueiive in the proportion thai twclva Jiourw aid b'M than liitwn f " .N.mUm.c a U. m.iro hu4 -4 IM" en-ucalilmiilhit d ictrinP Trf Mr. .VilaaauJ Mi thai a notion whoso l ibT.i" dear,. , earmtitr withiiuf ruin, parry a fcwuccf -.1. .... I I I ' I A l'k. MA. aim oiip no larvor u runup. u rv reveri i ni t vbviolwly th'i l4ct. Thpcheajwr thn labor of the mitioii with allien wnmrry m, fiinmnercp, tlw mora printable uiuM ly In Ihe perjuiis producing iti f v:l quem o, t i the Comitry at bir;., it ia tru. "ir, Hint ll llii uilne.l ol turn ( orliitM' niitnufucturcra it t bn coaii!crJ tha ; arat nwiiicr intercut, which the jdo ' liiUjand papurtinK iUPraU. vf ilia liuiot -are lo bpoiiorej up $i m aacrifica, lm eheapnoii of foreign labor may be regard-- ' ed a an evil, and tho loamjaeturcii rnoy ; prpprly aay lo their lita aubjoof-i, th planlCM, ynu are hereby prohibited from f xehnnninii ono luy' lalior of your' fclavea f .r fimr day' laW i of thd Kii;lii.h umnufuclming operative,, jit firdt-r tlat. J OQ rnay'Lo compclo, jjtvc lliwt ' daya' IuIkm- f-r n amto otip, i,f tjie.niauu- - fajlitring operatirM of your " crj' wonlry " ' and api.roved l"nm! maMcr." ' ' . r-Hirh,-r.- ii the ulaLi LnW.ii.Jit- !' l?3ynklhlvi Una-bill, which diMwr- flio (HMih of the math tr eternal alavery auj whatever nllMira maydn, I here I'uuuly duclare that I never will iubmix" to it. .. .-x- v. r -r-- ' : ,. t ;r I f.H-l that I nm .fftlburonon je notic j mitbtrTPtn,r!ka(.riihtMrirm.i!o..n 7'i'Jllldjaxila.-lvAmdPh,)r .a mcn i ii. lint iip0r wj,0 ,eywer 'bbvered.jf, iuJte J, I)i. wor Vliw -lint wTiicri I awi for thv firat timo, a fuar ".", ii a nev,iarer. - r r . The Himtkimiii. wot jdeaaoi! tVeay that ' ho could regard me in no othnr light llm"' aa " an expoundor of thrt d..e.triuce id"po. hlical pconouiv'niid to add Hi.n (..,' hnlrlfftiiscovTTilii- fir- tariff - f imjJ.VPe- ' tNlieitfir) aonth: JiiJ -enrich.M fl.n ...nh - 1 opprc3infl of the prolec lui! Nynle LtrO-deniton of an iKiiril Jiiiitnty fctr 7' " ' ..r :n; i - i.irr J..ii-.,-. f 'J "r r' cenc, n itiPtmnMi ol trail VI n iiiini"ii nun ii ii'iti vi -uiini - 1 1 . ii iu l . . . . . " ' , I tlm.sui.ar plamer., il -Pertain!yi,.rma;hr I'P' '-'M; no viilicient in. .tiW fo"f their repre nla-1 7 th' 'IJ' 1 W t;veh' to ,.sl. in tho ajvnmta.e, they ! ,"" 3ri nmWmn? ll;,n to travel cm ,v our t!m. auiithern AtU.tm Siat.,i ci.cml.., -road-. and to rebuke the people of ll,o,e Stale i1". ,,m vowhI purH,so aad inevitable .'.,:.,.,.i..-.fi.,:"Vi,i ...TiOtfompliMi tlfo' tivofoTd re-nll of obnlruc a v I i I " i no u iimo wil dou btl oa rnj-nnm ro m . .,,l.i;.. l...l.,. ..r .1... l...: I il. - .-n-. . .r I , liuuium jmii nTiwrrmrnr lm .niriiecillHJ H!jn''noritV a ulkl&li :l . 1 it .r " ' ' - uoiS iii mo PiuiMimiru I,,, jj8 in mien lerma aa Ujcsc.'uf . o buml.U n li lescriiitiou of mauul'uclui'os whose I i ous. .pro sul'jecled lo an enoniioui duty, fn in wMcIi all r.tlier piodui'liom are ex empted, und who nro yet placed under a legal compulsion tu Pmitiuiic in thn same employment." "The oiify" re-Wftp-.'liT'WItV a case, is to mako up by increased labor and exertinii for the burthens imposed; per operate.- cunstantly ilctorioratiii. to compensate mr the diminished vul- ii -.'. . . ... , . r I'J'tkhj u im tieeu. llml down as n principle, jty Kriier 1:1 political economy, tfaat the grice .if lU;i vai jus lesa, from century to fsulury, ihin thafbf other articlea; and p"4l,ia the proirresi "of population, this ffiee should gradually Increase intead of easotnn to the production ol cotton in I 11 1 toil Stales, an. I llio coitdtliull.til' tile fSufa'rn cotton nfcmter. latin, 4.uf b..i-,. 1 ituxalA-iilinlA, ttir, nil I r. . " . i . i . i . in .Tallin. Kjim- ... 'at l!iirteen.yf UW bi been it) a 'ifady pron.iess.of exhaustion and impov. ainim-nt ibn n-.:t. i;, .Cn I'l inlitv of land and of labar has frrad- diminished vet. tiotwithsTandiiiL'. the rfe of llm j,.Ma stapie article which that nu ami utmr are rnan in proJuci12;, 1 On loss than ono-lhiril of ' what it f' at the cofiiiirenceiiiont of the aeries. Q trace tho progregs of this decline, in TanMi'iu ki h-rk .-rMWart'ir'irititiiiTSiTa trr . ,., 1UU D'lljl.l.OI.V uv..'., v "4 flie fanifof.lbS l was l."i (bd- bick WlkfL Jfc. Via.'T-aMurUriifuivn-cflanmJB it twelve 1 dollars: and for the years ' 'Jl2 "ud 1831, the average price "J- Weeded ten dollars. , ' V I !pPsUmt.te, includes Ihe long maple as fi the upland crop.'strikirrg an aver- atle the price of llio great "ngiicullural ue of the taxed production, by aii increas ed quantity of it. And such has Iwcn pre cisely the case in regard lo tin production of cotton. The more heavy and oppres sive the'duties imposed upon our exchanges have been, the more active and eiheieiil iiithm cxcnanrcanie vanieoi our snipic uiu greai tir. htta-Laeii. ilie-aiuaiiut. x u r pwlu4ton The property oft In great Iwdy of tl 'cfmTplanTerTciiTwIsi in a H' and cji mate peculiarly aduifted. In. produce, cotton tj)A-mo4 vuluuhle uiaploiif 4he earth and tint ndiipttid in piurlnce wht'al, the olhUf great staple of agricultuie: and it consists, alo, of a description of labor adapted only to Ihe ooerution of affiieiiltur'e. Oviiig to the heat and drvuess of ihe climate, soil of a civen fertility will hot. produce tnncV mora- than half the quantity '-of wheat, or other grainthat soil of Ihe same quality -iviiT uronUceTniO Slii (."."Tlie I'IoiuJ'.t and opprtM.-i.Mt. Ilre Mr. Jtrv i lAKu di"klaiined atiy fW,tiX't,f4ij j tn.'whiiTliT'TiaJsaid : be liad su;iJv Muted, faets.J Mr. .Mclliitlie 'uiii ; 1 11111 tlitd,. .sir.Ml..fcm7le.liM'fi ,IM.?pi.i the touo ol the ceiilleiiem ' remarks. I a'pcrttapito jier nyd emplnwU with -wbkdt he4b!leirl ili:it hit r viPlitueiit:) b.td never participa ted in thu la!nc r!'iuur ulwut r.ibU'ry uml 1 . , .1 1' ' ii . pannier. u:i. ol tne ".'mieiiiau iphii ;o i .sachusuts(r. hveri'lt) haslm-n pi.e'l to refer the Imo to an.otii r..prjuf -f the prosperity of Ilia smitlniHi State : Ihe io ciease of their population.- -Thij, ir, i a much more f.Jliblo criterion ofprofenty tlmn the increase .f their priMUK tiotu.. ling and hi jctm4ip, '-'4r ennrumua tulti" :! JtjiOJitrtrr4-hirnwnvvriieh-n kind IMoyideiice llj s pn.vide.l Ik jhe jdaiiliua Elates To roiiiuiunV'alu with their peculiar mark. I.suud tit tne same timt' OUIUMI ten 1110u.-sl.ia ttIlllL'ial lilgiUCIVS 1 1 lacili- Uiciurmj; blalca, witli.Jiie.-tdli. tniju-,tlv- levuul on tlie pro'luelions of aouihem in-du-frV, im-ssinir (,vor tho national hiifhwav. .'oYcnnr.ent should Ifiir 110 the lou.iilali. iiis of my pi ivale wny tn nmi liet, iu 1 r.ler touhu.o uialerial.T In buiid a turn-jiik-f.ir a rivuT producer, it would nui-dte iiit.lt y of un.act of moie outrageous in- juiitice. T.'!."- l.,l'-IP. ilwil.tUMitRIUIUiatMII. ' k-fol!mSwliimti4ii Via afw-v Ihe iubl4.MW vf Ihmlortrhi whlcTTlie da. T uonnceS airrnntoiii4uMisy "j- ru i 9 l-rfeelly wiJIiiyr jt-phoulJ ftwi iMistenty enibolied In llm .a.!... 1,011 lorDni on 1 iH'mwiiuj '011M retolrtrirthcy poubd i-moveable ns a ro'r)c "miilMf , e.,.x uiieblywirmitTrml rtpplea IiamhIobi , fOrthd tfo fltlSC. ' Theeutlewn- wrl4i) pleased Ia aiv lhaf, to cull tho nwntifiict,,.,' nKi.;,-".A -"nnivji iMitirT. wn in nuii ..... i n , r v-iti UU There is'no part 61 tbis Ctrti.nthupkMoT" l,7oTiJSice7aii3'7aTtVflx wTsdoiruii cur t ' rum toe cllLci ol it on (.overmneiit, in which the preventive cheek u-ton population,, auMallhui cxpre-n-ms it. has rt begun to operate, " And I think -trp'-wf iitlcmnn might have been in duced to distrust tho npphcalioti of ihu theory lo the t'nited Slates, by a fiefMa ted by binijudf in regard to South L-aroli-nu. lie said . the . slave had inci'cased more ranidlv than the whites ; and it would tilf? fonimorce ul the innnii(:icturin' i'tale.s. U'ii in thi advocatenof this itystnm l;.ne leou tie noimciri;r free Irado as u jjreat narional curse, they have htudiously . established, lor all tho States north of the rotoniae, Ihe mast perfect system of fieoTnide llmt eve Jwa existed upon the liice of t!Henrth. I defy the historical research of giir,tpineii i prouueo a parallel. 11 hat proitii'-lmrt tlw, if hi argninetip l w that Ihe slaves tire also more jirosijierous j p,,ssblo restriction in ac."kin it pw Thnmb'ftrffmsretSr " jrcr market, whether thai maikct be ul" I - lint the aeiitluman oroww tnther theK'merrr anroiid T As lo tun. Iiome markeL 1 . " . t i . i r i. ; . i . ,..., holo Cfthe southern and south-western , wiucu is me great marhxi oi mo iiiaun,i State ajid appeals ta .lhQ jjicruii.of.dr:. only a irrtigat popuU ton . a a pro. 4T l tlteir t"'" iwfmficHioonpon ua exenany, liirailol UiO genlknian. uui grants enorinous noumiert upon rnem, bird oVvarted,-thir alnelrr nnctrtH wiiiild have roii-ed iiiiliiom -of sretimen to vindi cate their ritshla-JfcLot me rell-tiio geiilb- mull, OliTO fi.rahVlhar f utteifydi.i:lafr7i. hi- fL'ttlT.1 ouka auJmjuiry r" .ptiwiioa aa to (he d.Mi'tptirtti of lubur ainpUivod iu ,lhoiMUthttrii Stal(5Jt, and nnuro hint, hat. if vf n-rvr, thP- ltert'lttf of" Ihi.h"uiltli Cllusiiipri'it.iij'. Jua am:Kiiiw ) 4niuer ht. will bo rb:iged lo coinM!te with jjst aiKrh lalr.- tliey ehtifw tapmpfnyauJ ukiu lims, Itw, i,f perfect ipialify. It'll, sir I can, nt thn aatite tinipj asur' the gelitleniaii thai I look with no envy on the northern lliu comtury, 1 Won receive, ten times asmte-h for ; f hrir.labar ihtiMtwy-rmirdo; ITiil I nrvcr will cirfieni I lllill ihe price of their lalior ahnll heprj- lianpH rtr nrr ntiimMrur pficp', Fiy'llie ilii "' UUised iippropriati.ui of ouc-third of tjie prod"of - aoUlhe'rif bttAir 'T.iV- their uso i uuJ benefit. ft Ik liv vntn; ir,-f(i ;di;tfisi!-t1iis,ruiltef" fir lo'coViceitl I Iii- true nature of this con tet. Ii is no iiifiir of sjn'ciiliilive theory, bul u plain busices eou'-eritr- And I will now tl the gentleman from Massichu. sells, if he w iil pardon the liberty, what ik tha natural price of ihevrinnulimtnrinj hi-; bor of thf iiotiieru Slalca eJSiiiiaied in money. It is. precisely the senile lis the iiiauuliieturiug labor of Kngluml, and not 4 coiit-uartt. rj,xt."r-'"ii: ornie'eorn- parison. The Mtiglish and the northern in niuliicliirers nre employed in making tin! .same articles. Djc I ho KnifliKh ma chinery, the great agent of production, ciift any more than the American ? Not linar no much, sir. Ir.ai (lie principal ma terial used-iii its construction, does not cost half so mii.'h. l.s the interest nfmo; uey higher iu Mngland than iu the Pnited Stutes ? but liltle more (ban halt'as biuh. rthimtriflaw tilili er m i..igi.m.i timn in the I nitnl.MateJ T"..tt'in, t'i ba ture, w a itl bthei., Imt all other raw inaleriaf-t, iiartieularlr iron andwinrtVnro a great dent loner: "The aggregiit-e, tlti-ixfore; "of nttlho' other etc- :-..r ... : iPltU -.1 rioil - Y 77, , J ' ii ii n'jv ia;"rii;cr lallaey be rwfry-oratif -l(UeM "4.1 ,!J, ..'- f it iaenrlaii.lv ,...l.. ... . . - --.. i. I, "'w mora annou, - ' T4iSnbwr6vorcd-T.v'thalin..ri.u - f ' member. - i - u "wy-wiOTBii- 4HMIM . -noj that JiW'-- -- ju ia nv inc ainmtnrd of his own iniel. led, nud I have only to romark; that . M.w, uidiMMl, must that aense be, hick . an Ik. ronlounded by a prnpo.i(in st, . plain and obvious". l. Bhtonaid t,at tha ",I"llr. ,,in.tfil"dPclit.ff"..diilier-diuMiuah-ml Hw nphiniftQ vnluo "of - coUo, rtm quued an ollorf of tho imagination be yon. Ins comprehension.''. On thia-Aoit.t, sir, I have too niiieli tutll Iium .the word of'tra kmtorabl very wen imagiiK., and that too without 1 slnuiiing the doetrino of, prp,surnptirajlie, ymd rcnaonablff-lyNmuV that theraar many liutha in optical hiliNtophyi nei- , ther very prof , und nor nhtrusc, that art quite bpymitl hiscQUiprclMnionf : ' ITio honorable niemlicr liaa f.Jea ,frti nronBi'i' iv. TvoiV know tliiit Alabama', Mississippi, anil h'u- .uiieuiwlitulionally nnd uuju-tly kvied on isiana, ere new States, t.nd have been poo- ; ttie cvcianges oi me planting Mates, pi.-d principally by- etiiiTution since ihe ;Tha great branch of their trade, therefore ate war?. Does he not aTso kno-.v 'thut I is not only 'perfectly - fr?Si but it is more Lihout one lvalfof the territory of Georgia, 1 than free. Then, aa to the (oroiu ex- and that the most fertile and prrHlu;tit', changes of the norttiern States, I have has been acquired from the Indians, nnd hprpt'Prfchown ii.).V,'l,lnlhill broughT-'into ulfivailnn IJl burthens oftholarilfj lhe averajpi only decreed that tlie southern ytate slioiild i'l ar himml ..mtm.'h ifTi" 'iliW P.J-..t i-'- : 1..1 ,U .im.w tiiinwg il- r'&:.X,.-t.l.Mr ...... ...... it r v sliould pursue those branches of agriculture (n-trfrioli'-they .aM-tto'to,4linil,llii'9i'i depend principallV.upon foreign couulries for a in'arl.et. The reiuarks which have been made in relation to cditen are even ropVe applicable to rice. The value of the riceTauds would be worth, comiuiTativcly, notltng for Jhe production cf any oilier gtanle.lf the irantlematir from Massaclm- ?f tfa.'wititlwra-Siatea.ha'jtW declined in price, that of llour. I things, he will lie at tin Joss to uecount for isritu'.turaj sj?Io. uf tho nsrihcrntwhaVsGcaied ti biA ? b i wfraJiblu TiWii selfatjuiiltod that llio.. population, oj axniilt Caniliiia a State which has had no new tsmisnxri ally fallen ofl'm compaiison with that of fhe othef States t- - ' ' The truth is, Mr. Speaker, the citizens of South tfarolliw have a btrong attachment- to theiieijativft aoil All of. them would desire that .-their, bones ahould be deposited "with those of tlteir.- aiiccsiors. Ytf,ir, they ate constramcij by their ne duties or restnclUHH by this bill. Hut whila."..tliu whula trade of ... iha-jmtuufuMur- ing tatet( is tlwa ,entklv: AcealUtUa e. i hiin ies iif lire t'lauliiw St itiiawithout a HinjrlicxoPirtion,'aroaubj.H:ted to the most miimitimi4ox 'ttr rlonhle M'r. poje of supporting the Oovenmient, and of auslaimng tlrfi tiiauulaclurmg interests. In ft word, sir,' tlie: plant iug Stateare cdnifKdled to puv 40 or 5D. per cent, for thoVptivileo- iTmss of their staple production while the cessilioa tttlirenil those' powerful liea of nianufuetunng6Utesnot uy pay nothing. fUUng-4Wij. ofpatriftliamraitd tfly-to'tliej torrrnl'hlWny-tuj-tKit Iw rlio Gov. ivil,trrnn 'lf, .l.l.iii, n fem.irirHrv. r.ui. .iniiiMrki it. iti.i.if.n.l f.riii rieeive fr.im too froitt tUxii6H5tio .cmiwf rt jilaotiiig SteM- 40'orWrii5nrc -fflufSTur Hp laliwr; mij4 'aT'los eewnt aa'd pro iu.i-..,.i i. is decidedly lysn in lviyliu,d than in the United Siatea. fWs J ii nnt f .ttowrwilTi dcnionslrative clearness, llmt in afiee; coiiipolilioii fur ilu market of tho United1 Slates, the wues i,f ihe iftanuiacturing lai bar in the northern Slates, in i t bo redu ced at leat as Idw as the wag"s of the jsaijie, .ahj!r.j.u llugLiuill-lTTS co-,1 of.juj- iuperior advantages. of.Kriglu.rid in cnpital and -HiaehtHoryr-i-wilt now xmiw Ihw rrrtiimncttirer says to tlie sontiiern luntur, " my poor ripratjychjvo to labor for about ten 'cenla ii day, ah1 1 " can, there- lor, ailonl to give yon the product 'of four (Ts ol their labor for the product oi a am tifs day's labor of your alaVes," ' lowfis mt this the niost beneficial ofj (ill exchanges for the potion "pli,ter'a Is it not letter that they, should receive tlio product of fmr dn)V fire ig'flnni ir inx clriVnge f ir ope. than-V "fci)mpe'lt)il to re- ut-no un. y in'- ii'i'.nn;i mi yii".iii uitthtto. quetil occasion to allude anoerindv , tTn exposiliona of polticol, economy." ow sir. while f norfiwllu .i - lma.,tlmtiw, miin'''-)i)-f0:-Vof f Improper pprsrJti to re.rulat.rib j.;;,i taffain of JiliurJstlrnisrb'i aHowodr at the i same limo.Jo say tlmt it i m,t j,, order of Prnvidenpe-th.it" Innro mn.7 r 4w4feahttld ha 'tliiiWwarTiMli T sUrfhm " For mvaeTf 1i ypsrs jji 7ffu ,?, - genik'iuaii any consolation, I here oiienly ' "' confess with all proper liunnJiiythnt i" m;ver read but ono book on politlcid ecmw" "' miy in my Ule, nnd ihul was thr work of A. lam Smith, which kill into my handa ' More I went to Collego.-rAndrth.Higb: 1 IwVe' made occasional reference in tl. . iihvh viiever estiiBaJtBU.thig .Jaliora " nay ..m!i''?',' WgI.Tvrlievutha MivKiwITiave . mf.iuili.itly Iftifed 1 n"4- ,w-..rairwiiiii in goverumeiit re- . blrletions upon the difHsrcut classes of pro. -dm tiveindustry, and upon tlw princinio ' ' :'i tfhuman''ia'rtyir-'-- Amiding to the ' dialogue, wUch I sup. , K)9i!d to take place between the planter ; and tlie collectiPof-the isustoiiis, the itpii- Ibfuian aslts U-an English Innnufuctiircf ! Would notrun thivriskf Winmade laugniug KiocK, who uoniii edna tTit" - Iho'tltmmwfeo-Tyhoafijyr tHiiied fur Yorkshirri (coihL wailhe pro, J j , duet ion of his own iudustrVj and miuon- 4 siraie wna his .cpiieijiorj ote ttsti9 tW .A:

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view