North Carolina Newspapers

    . litis' question wit!;'f ! ---' j
jura B ktlrr, lhecciit4 f !... liv
' 4 l.uiff known U ue, r-J re tk.laa "
;a-y f.tllows : He t'J C-UiH, avaw
.(v. llayoM. tbf:rn that LI a, (
Jjugthednrlnoe of tHi!ufjciii.) tie
- J,.,t, o B Eft" tT A T'E C i am
IrtEiniM mt tvra hub, ase tt
V i tub nifrnin an
!,Bi4Bv. ros nerir . rrru,.,r
' -VaxTir oreo tiTtxtiriat a rrTKt;j.
Sowwvput. ropWir.ay..t i!m
etJlobe i dl,ut M 4nv tbe .Vatranr
fiere tnJs to tba Oftiwaw enJrrtajfteJ
4,y (Jenefid Jacksod in ls39j aod, if it atV
wit, and e chlien,e tkedrtjtal, j Atrr
" pj dait upon authority ; aa 4 . abat
, Hew litrhti baa ficn birth bilk prurlia-
tteUu 10 - Carolina 7 j-
Tro ike fsL Laui$ Ptm.
To ,tlta lo an bat fir C-4t ea
Ibr ptm4ie UmI cTSousk CtnJtaa, We
nJ hay in ber mumn&t, Va arosU
to t our word 4 die yaw, aigttB
it dM to wake ap 0eEa4! Wil lW
flj( fur glut utbldol, bear lb niai
kla T Or will Oier tk mmt
ytctiai. to bleed f D-r tt, M tt
Jbod ot stear balma, the ctcW be a
juuch U-tter VaprqNire ia w b
of the word, wirb but Que miitarj Vnt
- iioo that Ihe blond i ' o..!J : bet raa be
' 'nuuie boiling but by LuxJliaj a bht
of pnwdrr aBdtbruvingiaa Wboliat!
2u foiniHwif tbpe u!i! juaKtbaW
- rolr-TrpuUwn--4lhe- Tadeea a tM
St: IffSwL.bi'lSS
ftred bYri.wlroca it will tab aSA.!"-':" "J
J(Kd6fthat.ao taEltliediaU. Tbea
ajutli we hare aone left' bat tbwe w
, wjtijTsvwv i-TOjqfcifijft general m -
jrt, and tbe; bkaainga ef kbery"kea
VrJSlytS
wldUtwid fellow., who bU. weai-
.(ifUoolyoa aaa bate,)
M raa illhtliraa liar aMiiailjaaaaaa ' ha.il aLaar !-
A
jou.willawtJaaauamaaJri.5" a-unaeame
heworW into the rraaUa-ti!! tb. 1. f
e!L a .t 7Y
tiiljanyoaaStnitiat rfrewJ-'SZ8
aUr TVdar;aad eU -tb.t.'TJW to d'"
canei af ajtiwrtina Xha fmmn' nmmpr..,
aWrlTWia mTu.1. ' .:.i-n-.-ViTPr Oaseftfc
ay oardi41atv tad ibeSiU into tbeaa. after?
Kns'. eTaakta . ota kSS"
irraal aaianeratki
laai Ae EaTc
3 rij -
'Wte.ltfWEab
KC y llyatorT7T.e,I,, ITO
auiwwaaatu iiiaiaana
-jlMrtbtndim.i
ttTwmrtliereXara aecade ; al IbV
tabarjwbaa M Wtai:
n W, t and awoeraj welfare" rarrf
aha W wara aaaa U Uaw4ei laW
iid tbi ruterfere witb
akSaraaa.
?eata btiainee j it it iifff-nnl
aad ana
.atiiiityjitx a ww bwjhmv4!jbvt
ra a iu am nirnuia our ajure u rMt
M .- t77w -
" .l. i a
too oijw cww a owriwwrfie, wr laerf r
r;ttariwaJtoet aa-arbBi,
body nm.4 aw tftai 4 ta wnrs tbtastwad-
!?tlt k ' 'Pa tS"
nieeau . at oe rrtima toe egrrt
. . ., a
peaeraj wel
r1
-v s , f
-'-airrrnirfaja.'Eart
; oaeaeaOoyfrjaTra-JTwrrtJ
Tiie rjNtqN oiiug Ta!rr;f
,' IVHJM1W MW -VaflCJiWC H. . aaw
' thu PlhaJ,ifT-a3 to!rr fraa iTirjtm, wrtttea, aa it aaya,
Ate Tariti; yM rtij le fj tU C 'aa. . . j W aoe vT (j'i mm. didtiatishcd
. Ae to the Uwoo ww aeJn, 5taraal rp-; Kaeatatfaaa'ia CaiarcaV' whieb-'ar-MiU
bleasin :,lV,aa, led aal a ; era," br all tuit a sacred, nothing will be
Jwowledge them. Cm aa tt tie Tand, , W bi ar rsiirf ; anJ Iftere ia the most
bat ta rtftAhat S iti,aake yea are ealJeJ eaJei.L.&tui detf rmiawd reaituuun to
todduffc wor land ia lloL Wba t va. . f. ca tba prUectmtf avsteot,
thrfocb a. whose MMtf aatnae are;
-2lwY.aitwnaaKtad !:"- -!''
The Tariff ia a fat arhirh ia imro-i hx
Ca States Governaierit ca evmia izw-
)nr&4 iVm-CrfiattTt!rieaiSa b'yarctt
J l! vaited Sutea ataa ckjji.uiua.araa
fl.Mitpy IJe"JearnaartXe tcyvjaMat
-1 '. ba ben LuJ ia ao amemsal a aaaaaer aa
MviA-anavru as aa suitpors ie rwwraataa a
, v w iKm aauj iu aw afiK qiau
. operate tr tpirviwJr scma eHtS
. V ."""l PT indeed b3.te
i ,'l''Irt'n ,a frTntortirerea. Tbe j'aa-
V leia and lawnera barevbeea tawed bV ia
cmta tw.a tt. . . . r , rt RM M . v
i,ft -.,Mip.uw..at.ii w.viavaiw iftft.Javaftg
S Aaana atwliM''a)at,tid sleU ia'
at
toft. mTHftlirjHllftaftra'
nay .the ta tsm& ata
Jftaai nrofila. llrWj: rt !, !a', T. .'..L al th.it wa are in -
-T--- krt-'tlwJnlorWit
t .r laet nuy aaaWactara to-pr-t.'Et tba
hara elaaUaa aiu aval Wa aral atat aax
? (atua to the Guvenuoeot abk-b are avat
fint'd Cr its aae. Vat to put aula tbe pxk
tJa of other naen. "TVy ay, mad iy
." v t,iuly that Conre aa baa od rJ in tu
n citiva ia order ta besef.t smW.
They asy irofy thai fir tea year pt atsd
i lpoe flie sW hwa oo;5 bare bea ir;
veT-f rt, by laeuneuaj eirrartoa W
They are determioeA,
Jax
reJu
""i t J rh
ai ""'k1 Ve tl' i'TO-
. t. 11 !1r Bieau. tut t.'iB
CiT w ti. pn. w,tf I
aVa t . . : .
f tamlatiit the prtmrf t'rUia
a at ta, U ccarm .t hiv
J.aJ l-fcf tfce .pl. JwJ l.m
aerr rutfe. l their Lbertir ami in
4.fff tbe mU .wer. A
atHrcriie w mektiihlp. olia iTtuelm)W beCite tWimi i.,;.f
.1 ri';.bTy
iaattlf.awl jtt,! rf th iutnre by the
: Lr n-r
F. aaa mjpv amt ira roHl awa;t
waii aatr kt (w U drliiM ih mnn
tWcffmajr. Thatlne awing meat
em WtW fol.tcraaK.uvf tf:.anmhriir
tm nftbe Sbutb. aiw to iuih
Uat IW br ef ber gfery, the day
cr awraaaaeawarar npBy pnawf a wa.
Tbe frranat rrwtt tnam transit with
wataiaraa,t tb rnt and future
ttfeiataua rftm Riatk'.' Ithw omrpa .
liti tW Crom) Guvvmnimit are not
mmttEj ttmi, aod ifthe rrm-d
. . I
" T'" rn,:"!a ner i
ZZlvIl t . 7 w , lrre
i r""T m w mi win tne th
ah of tb BarwryrTi.i4 and aaamiir turer.
It
c tarn fwti eiMMkH tr tna
i , . . . . r
re.rrfiw aaweta rf 6ur ami rederalco,,ld be p.irrhaed r fifteen dollar! T..
Gtamaaiaeata aaaaenki, and unleta tllLx-
nf rciU raf awwera arc aecured to tbe
S-b. at iatiU,th.pe,1)Ie to rri up '
'liw'liiairita
tWliiSaeaIi
tar TV av-t ew, be
UMdltra - b, taenia, ctb. ri"?.?:- A
and
at&a ktrmtm, they aaaat eipert 'that
- awry abactt tbe mnJI ahewetb anto the
aaaw.iiraiMw wea n atani aiyncfond
rBowered w ben orou
atd Wr t!W icslrresUur the pMstnca afthe
rmri Iftba Federal Government ia
"r"? h. atatea tnp
LL "1? - Prn"
" " w .fvww ft uwi V-"ft
btia aadwr a eVMnoeratie deHwtiam.
denxitiaiii
-I
F4 ditwa of the) country
:t1 Aairwa, but eitmn
alt tbtSr.
. .: t. , ,. . .r .,....., 5.--'-.-.j. . 7.t,s-nr",
".uufV raeH tpj,r?4t0nt.lf,1red br f-mOr
yjS'8' V!' - bW bw ftttew
Ji LTJ! -
- n" -7.',c
"1 '7 7: TT
aawrai tarae ei which, aana thaa fruta
fgijpgj'.f.
w twrranaawTOl ttwat-
a .:.
Aft"lWa
4 .ff?Ja mtmtomm b a
,jaajean(ii. We cooaidier at aa a
Ji-j- jtilS- fta,
' k KW n- n. ika,
. -. rJL .1 - .t-
! trU! aideed eadura. but
asKr aa a: mcwa. aiucaav inw- annua
1W i, tiV-Iit.i..i
..tal faiMiiWa rit am Raatt4b fled!,!,l.be"i )h axmberifront the, wtbor
fr. tt caawet tomata a fre P1
,. ca. iili lief the anirtt nf turn.
Jfrtcmam. r
-
ft a. - . . . .
ffwiardj" and urther afateafactrrakingtaaherfund-BtnyttbA
f-is-jy tf-vvu ?!:J,.zurZi?'ZZrz- -
; g'. ,...f,rw4w,,
TV ifirrtry Connaiftee of the IfMe
. La'
tie
S ret
t crUsex! U eiitv tfi rrei.lcnt witb
tiefaf'5iiary"pftwr ft rtaJtly eto-
, i . a'.. lL'.ft.I " rftft.,r.f
t I. :. t t it
Aag .Biu.,,ai aa laMWFtayffwaa ftiav. wwr
eV !itt.-a. CwTtef ." of P.MMwlwawi,i
...1. I
S Crv of YirYinia, Fxster, of (ittrta.
al l.wtV of tk.fftucy, t.r tne report.
TaawryaoTSsaiea nkrtayaad wware aev.
apr"jijitua ot" tbe lr.etvd ;f p"su-, uuton,
aad I berty, aVreter they av ha f w.-vd,
f af dot tn-i- ta e'lith t'te Etecutite
with arbitrary pownr. - 'Atnl e are par
tacalar?y rri:.:iJ lo Sit.f that tbe known
abilitr and a !altted im!uc of the dia
' httpataVNl stleautri fr m P"" f'vWinia,
M e!Utii a tV a I" of tu rvrhH d the
( ... -t'j:'ac f tmranwiaw jkwt yovTaa reOral IJoveeti
t ,a,..i. r.m.. at,.,;-1 i v"i'", .J-r :.n:
-tf AarraltCe4?rnjt itJaaTa-W--;
. . . . a. I Uaa n a, .i.. -a -nJvi - -
tit-r!5aaiiaXtllLa.rt. tT t'vett av-rut-
, 1 . I.rj.ff1ture i.f A'n-m'l.iiHctf, ,ir
a '.. i.'-i n,., f Turiir 11. ..I.iti.
H-k a ryn.n.l. f-ljultlliiLlu. Ua-i:iw-
Ia the .,,!,; f the ...ih. Tliiy
e!l u that thry m.Vf r will eonwpt to the
rel.L-r.ftf the rrtin oCuiLnr
the erpensf cf a diminiUW.a of .the trTiU
-fit i . r .
"i mo naiNicriii-iCllaiiulnu arliiiw. TIipv
ere rtwdv J t!i it the Rmth .hr,!. I.
t tbeie bwwfii at fTrry hnznr.i,' tvrr. f
uie triple to be collected by tho bay-onrt.-s"-
, , .
t The y fjannimrV NullifcatMm,am rjlftre
that it wtMil.l o f4t (a the honor atvl dig.
mtjr uf the GoverDniauJ to be influtVured
by thMienecoa T State; and then wlib
the itHiet aijjnul rwiHtrncy thiy nrooMd
theiwlrei ta oUer a n iwoe, lr thev a
iiwi nm pawnee nt tne mfMiittration Dill
bTixrioal-
t .. f .. r T'l'
W"J ""'tt rai a pttf mag think pnwr
tefcm cntmetioiT with whatrtfl
Wlt,. w.t..UkftllJa a-doratHW, tbat
tbgh awtb Carolina haa M right tarul
lily within her own lim-ualaw wibWtirf
ber to trirwitir-Af r Mawbirta has
nght to williry any law repealing the tot
exactiDtribute in all the Sie.
- -' CAarluion Mcrmri
. . ; '. . . . . .
The follnwrnif trrrertwmcnt if sclwtfld
fnnn a liit Lmidon papr-r. Thoiw who
are r opinion that a, hieh tariff hweoi
1. '")."
the prire of g.iodn, wilt find tome difTtctil-
tr in nceoontjnjr f the extraordinary
i'l'IP rcemthe priwa here laid down,
and the pri'Ve of the anrne artirlee in our
wn market. Ifnw a-on would it ruin thia
if. .U. ..r , it.
-
nffprotoft m! . i 31, bUe Jtfertmian.
"..a.a. ...
,,i,',,,rI1n' f ' k"
nr.
i
a moor other toMoa tminf A- K i.
hai of nwfrTrr'' b
ftmnwinr, u i - nr eu'imp oar ttaae
baBeartaoftrwnrW.,
W ,'i aa a rreirince. Jn ITTaV a b leaa a
JnTtbert5r(tBiBerfeWaai of rba
Tor! t on Wnr-tbe an rblnr Ttiof ta-
4erwr let fci
ia tbe e mtw. w
- ?!. ba aar . aiHa.a
fl JAtt'Jbiraaiirl?
ereaevaV . V Krt
?". h m Wa,nnfb, tba,
, t:IT alta-.'ftif r aj;b ll fatia.aaoK-f
bh::; jrr-ir . r;ir- r
wk. a akillW a-vtb.Jr t.r.
Wrtre reason assigned m rhe DcxUrn6
- Id .tbeseBre. rF.'.r1o.
TO "TiTrt 00 wHbont oar On,,,., -
If thia wnea food"eae f e?ip!.in, (m
of ertwoj ia 1771 t b Irta a aow, m 1113
0- vr taiucai t the Tfnwt Di-f W
mawaaai or noaeart nwil to them for atf
.a. - - ...j...
emb.r, off eatri. not only
; -- ""- ..i ttut Tr,-
bat tbef bare ti ntmnti.b rhwfa
SMtnera Bute,.! he aam. -thlif,)
b n ? fWl kj an andrttriai jmnoa,
ed by Caaaaata. ay aoea lo b .4olrra'ed
taaa 9 avl by th Briiitb rarliaaaeat
:ApV eeanntjrtftfb tha.edkwa
1
tv of m'0brne, arainat the tint; aid
NrKaawat, "for- aHeriaf thmUmenttllr,
the Ihrae of oar Cetwaert,-ftand "dite'arlna;
rheinothmt titrttlird alth the power to LegUV
aa far eaa al eaaat, Tf.iC. V". " h"
'Haie we not aow the sosm cauae
of eon
Do ac aot sea atteta ats of the, boldest char
:.V. '.' a. - .
kariia,.
Gorae J,tlielai tbratrW iwvdwR
poeer to trg'iltta f r aa In atj eaara f'f'r
The dt-elara-ioa af Jndepe ndeoan 'goes aa
fa stifr-"a er S'ae nf ih-.a o'ppreoainna,
are bate ptiititmd f tf rat in the ntt baa
bttttrrmav 'rttr rcpitd prtitiona bava beta
' t r?Mle 'J'fT
i. f v t ...ft.,.-,, 4 i
-. bow been w eaa, Hee we ael
Si til a.w aaUkaa afa.aB .. W t . 1 ' a
tfionei! rear, after year, anif have not our
neti4" iitC atwaji beea a.iaer iiVy"br'Vepea-
v-J"iuar. . f,- .' -1
Indeed, it a aatonlahln to tk up tbe Hda
eTajratioroftlfttde n'ce.1 anit "iee" T f "arVll
it d-aibea our caae.our iCTritc and op
previioi s,-jt4 after a tittle longer firSra
ance.uerVdr wrilt h arn, that it alao'doa'
eribea ear aaAatot ,. r ''
'...1. ' i.. ... ' I
4 a 1 . eaeara.VI... , t
" Vt perceive that tbe Hon. Rnaeaa la
ai. w aaawiaced a Uandtdatf to rtprttci.i
fyntUla dauict. A) tba aXt C
sr 1 beta war hbw, tat an? jtlaat f pefiili"! or'
t'uJl'liS OF ttiS.MtSmcilur.ni.(
Cengfw, it th 8f wM'on, i.l .ps-4
u'.4l'.ut.li.e;iui lit Si.ctlr ofUirrii'T
tocollec',aid rrport tu the prcaent Sroion, II
iUt (r inf infiirmttion atuinabla, rr jj'toiing
t!.e eonJithxi of the Mulcmrir ti'hih
mreta. ' Tliia diumfnt now before CpnR.
ttn. and tl at.! up of fBC'a, a' tettimoni-t.
ajrn'nhd b the ttnufciiirer Ihrmr lna
- It apetr from thia doeawrnt, th the b-'ft
e.mJ.if.t-(l tkhrmhajen'a. ate ani umo a
iMrtt profit ef ilUnv ibrtt tHJ third ,
nnual1v,U.whjle'- tlwae not e(md icvd with
'qnaJ'ikiII,hika U, but ai'.!! W better, thin
i y eM a( aay thet buii. . Th fsct
r. fuwi.hts.1 Sv'the Mamiftrbrtri thrmmlr
Ttriii-ikii u4 aaVrjjw red nroflt.
n b5r CaiiVJ! MlThat farmi-e er nUntrr in
Nnnli Carutina, ' rr .,- oer cent, on
tute f But rw." if a: .r
-.a ..... - . '. ..i-
Ur. ( V',a. i tar 't 8to,.hoMer In a Cotfoe
FeV ttr;drredv aw'tftf "in'oraf
a B tbtfbneka thsW aMnufiictirBf i anil
tie -arawrj tamifcturrt are opt vi'luiir to
pif up a taut e thtir prnn'a, bit, are tor hot.
l.ar; en prwa the whole, M' r,rrMarjr.rw
patirwat eat 4 tbe hmcn br , tl bavanet I
rn inn mmwi ready Be w r lni meaav
nrttl No,.-lM their aWto bev MilUona for
4 A . . ft . i - -
defcnor ,but ant a cam f.r trba - v -
V tHBfLtOFlVMtNATlOS1. ,i
The 3i;b5e'. at1 he lt ernunit; vat ii.F1
Kina; on in the Bean.J(.n the Hill fr eloi.tn
Uir Pr,ident With itHMmial toarra. Mr
sanwa aeiivarr a lonf, kbit anj rlorjurnt
Jpetchi(,in it Jhtttet rb will rrae Mr,
Broan rery aweb in tht 8'a'e. Our room w.li
.".r prrmH J glee tba wbola of it, bur we
aAattjtrMjn;a a- ,ii,cr fj,
w.ahtl.atrrery frremaa Hi Norh Carlin,
xoukl t ui ii MkUl(o-4d Uu-. ptiwUo
irwerfi:
. Mr. Miiim, tbrr tea ee, baa ah
deliverrd t ipWh aa;ain the Bill, bat U Iim
aot vet come tunva. w anticira a boid.
Mill f. aid elrej.trnt d-f nrp ol Liberty, and
e pronle'triirhtw frmr Mr. If.""
tjrter, of TitgiiMt, ba alee rvthed to fba
e"mha, et'h gtlmt berint:. aid ha abowB
hiinrlf rtikmt'inn nf Sit? RiRh'a, not unwor.
toi.ritirerRirsri. ,
-1 anfeartibtf tbe irnorDf Ihtapt Car
rina. bai rreeirrd thr idfrr of a grr tt mane t
aar'ara, from shaeat er 8't. In th? t'eion.
tmonf etbrffitirrr era entny f n the New.
r.nt;iand 8ara. d i'tVaUrl from Milne,
Wi-biwiw not bnw auarrou are ttiejt ffrM
fto Wortk Caroliea, bul. thia aaucb we know,
that ll.ouaanda.wbe bare not, off. red thee.
aebrea, will do so, all. old the eauee of Ub.rtj
,,..lVVT'i'.v4:7....
4umn.-.t..-,.-,......
T The great ae of .our people, are not Vet
ready to become Slaves, though it eamiot be
denied, that there ae aome -to North Carolina.
boart aot only ia faeor of tha. ducuipxa'of
be Froclaattion, bwt likew'iae, ehtnreertr.f
-B?Mra Itckaoa withal! the powers oontaljed
ia the BIH brtore tbe enetethei Istoatake
Vim A"ar la power, though aot la aaaav
f iu- r a,al ' a . ' ...
,rf vy ?t 'ovaftouwane. jnwg
aa Boutb CrolVna ataadsea frincipU, aha ran-
tbe.wt jffrWB? tetJtCJ yet
a)aii;).alf btZZZZTZTZtK
M fEOSGE M TROUP, late Governor of Qeor.
tPV and. nowxSonator UjZeaaaha' ewrte
tjn UtteT,-atb pretearf flail ta WW;
aortta4 eonroajuK would aot ba abia ta
ntcct any tatufactort amnrrflwat, titrrB.
edr aaemi u be Sarttsile, and hi la a! early af
tbe ft r-Io fhit the i:ts i eanaoC and oor'ht
not U aaAafl match Unf-r ( tbe attiraatlona
and.appretaiene of fba Jrferaf tiWroeieo J I
a tie aaya, the f"Mmrie hav-aca'ly been
oubverted.and anltia irerdihr rearaed. Liberty
... . . . " ." . . . .
wiu e iJretroved,Tuit lettee will peottiee a
powerful effre lo Ororsjia,--for Covemor T,
VafieWah!,lhe
fteorgU, b sianda st the head af tha Treat
ayj':la'l''"r'' ,.j.-!T.y:-ftfft'.-a.jft!. fvw.
-i.f..VaW f
rtOfLtef Tift lOUTH.-LBirTttli.
The ftiUowfne irtiiAtfU truav'the " Few
rtampahira rat riot ana of tba few repvh(iata
papers iif lew EnilitxL Sir. BiHithe Editor,
merits thjhanki f tvrrjf patriot got eipotini;
itila irfamotn tcheibv-but be a about to be
pttnuhtJ in B atoa Jut bit spirit and IndeReo
denca. kr. H Jl aKbetimea Vtnca vUHed Baa
ton, op bueinets and he wait arretted on a writ
f..r libel, ukee out, ofbie bed at 1J o'clock at
"4 7;ftll?f."'era aid that bt-cMti
'J SnptriivVnd bta ball'at tal nre
aoAAblr pour Ma Itovtver gave ball ia a baud
of l00aod la Teata aodgr Crm 19 bon
e bko.. r;?"',
gut, te wift act detala the reader any longer
e'nia'fiili".-'".
tiDm.n.i ntb rvptat' (. , .
"1tt La ittf fit aHieia . teltow' b the
aa of Jubbaon, frara Boot on, aa4 to be the
editor ofa (tape iatbeteit called die fCbrie
naa antdvr." and aa Afsot tf tba " Ami SU
eeet- octrty, la on a Mur tbeough thia atate,
SM prctcbed a diaoourae in tliia town Utt Sun.
3-' eti.mg, upoo Hvasubkct uf Slvry,4
, o br iot oecaatoo to Belie and vilify ibe
..tale eouib, and taaee'tally tbe Scti hem mean-
I K'tf f Caiigreaa. and we are told bt tnae
a ana, ptat, tbat miaea-.iaMlrUce'e ana
i .-ning uraae waa sever etuttmr it aciore a
ft t erd people, tba ibot-ked U aara ftf ...ar
ctan on lot occaaion. Mat Dronntca ibe fur
taiuftjat aueaeHnaie Kew EtTttiiiit to proruie
at i.mnliajtt t ma.tciuatioa of tha whole aUve
7.piilliop pf the B"tih, and placing tha aiavea
r a amling of prrlret equality aha Ibelr
avatirra'. He Tk, not point out the prnceol hy
whatb tli't waa te be brought about, but 'pr.
PMari Otai vrry meorr of the SocletS p,
to doflaft a vrar.or Sfteen dollara for a lib
mtn,,! be money cnlleetrd in thia war.
be p'rnim w h einrndrd ta) pamg agm a
itioahm thaasoantrt' ,hUatiif tb idoiinii''ra
rbwent. He t. ipMM'hn beep bfl.iebcedtr dwgPTOr foqB.
tba SUU -tbe graaad.WauA tm iubatVX' h, -feJieafof
noa, the oathea States wmdd b. in th aaU iKv, -I' .SV. J;;. J
f til wi ... , i fe.'.ij' Ji pr r --, bit! it !,(
Iu.ij.-hi ol H..,i,, j, t rrni"i to enmiu l ti.e
Kiti'hrni. i to tiS'i t(i their tlan it iiH(.td,U .
ly bv Ilia foffnniw of t.n irltn ill N. f i. luml ,
and IA la III if libc'iut.g the ttt jinpulnioii v
lb ahnU- Hwttilj, tid M lf rir.f tl.rtu to rr,nln
thi rr on t. rn. (.f rj.ia,'.v , , ,n biles n
ton tid.ftil.ita to br of. I'l.ii agel.t ol
the Anti.SUtfiry biuicty.con.Umnrd 'he t;4
onititi'in tieijr, bri..N Ih (XMjlh.ri.era
rr Inrmllv lo if, aid it avewed to be .lianb
j ctio iit.liioe tbe nroole of N. r.n(tlatd t
n.rf.li i.ikJ in hini lo tba South, and t the
larva a liberty. t'M'rtd of beinn l.rt O'd t
b the penpleof delii .,ii rtdird lelm,
ri-n b rmpectabl fcnuU-a, aa aaa tfta - U
t'lil lon, he oujrlM lo be lk n Ufl a a vtitriit
and vigubpnd, indaent lo ttiaaorkbou.",'
GREAT. VEEf INC. p CIURLOTTC .COUlf
- fr VIRGINIA. i ,
A Rfat meetii g hi recijly beea held at
CUxUiU.CiiH.4t.irp, W B)avotrac.
erWnim fV m ill ht'a!'t rot feting ib'e ;io
wilk. ciftrried ', thair, Ua atood .Mp
te" addreai tbe peple, bat waa . aweak "ami
leav-he aowercr tontinned hit epttcb aittlng.
and aoaeluded bbffario a atriee of Kiioia-
tMaa, wbkh fererilcrrad ta a onniiUf of
at tut Ti airn, aba aoae rtpnrted tbe rcaohi
tiena wuhuui aweediwaat, at4 tnejr ware a
niajoiialy adopted, witb tba axeeptioo uf uaa
or two duaenting votck -" : .i ,
Tbeaa Bi.aolutWat aaaert Hun CiAm, la tbe
biranfeai icrroa,"and deaoonee th 'FrocUma
tion and iu doctrinea, U bold and ttnoieaaured
lantcuaf . The reaolutiuoe ar ia tbeaa words i
Ilea lved, That while retain a
gratetul seuse, d the toioy great atkl
aluablr atrucasrendt red by Andrrw
Jjcksi n, Etrj. u the, Uui.cd Btateij
we owe it in our counry, aou to our
paterityt to. make oura.ltmo prutrit,
agarost m$y n the cluctrt ct of hit
late PrTc!am.''tt'in.
U.iolvcd. Th.rVirttiola "it." and
b."8 e'.y fryeyinemgn
and lodrpepdent Bute" '2jT ar- ln
Uiaaie a i, by. her f wnarparie act)
wbtip jiai bertL.atuce. frCogt l;d by
all t'tej eivilued or)1, and nm rirvcr
beea fiiYoed,-Tt truer d OT iifah) -
wtae impaifd or eateat-i) by. any
atiteoaer.t act ol nera. s v... imt
Rt Ived, Ttt het for purpoaea
fare, Virgtbia enterrd intef a strict
lr,B jf of amity i'td -ll'ume,' wtih'tha
at her m rjv ertnoit Tf IJutl h" pTti rtji
AnotricM, she parted with to otTIOa,
if her Sottmxnty, wlthon'u (rum th
Dcceaattf "I the tut, the autlioritv tJ
rnfurce obetjic'uee thereto, wa in car
t 'ln catri, and for certain purpiaea,
ddrgiicd to the cftinm.'D ngeoti ol
the whole cunlVderbcy. , v -FIv
parted rttt thrT'ght t? ; rera)t the; au
thorny so delegated, tor gtod and auf-
cieot . t aue, tur iih the rurht to
ftdgeor the iuC'lrncyif autU cause.
and jo ;iecd Iron) t ?jf Corfederacr
whenaoertr. she shall od the banebu
pf Union exceeded by its ila, Un'toa
being the" means of ecuriug . liberty
and happiness, arid, not' an end Ui
hi. t. tuese ihouia be aaatbvcdi
"Ri itfti. ft Tliattbar mm'tmm a.1
the. ff ple of.,f irgioia is (Lie to her.
That" to- benlfuweeito la Ti al
4 while, toxtn.oijahe -otfea protection
agatniv ktt the cooieajueacei of kiub
obedience Vi
ReaoUed. That e have arrn with
lletpUfgret, -that Andrew-J it too,"
Esq. rresiaetjtf of we United Statea;
I- ' . a 1 . - i -. .'
the tfrinc'ttiUa "toTwich Tieced hta
elerat'toe to tha Chief Maf-iairary of
the ir ternment ot theli.tited gtatea.
aod to transfer hie reu'frict.da .d
aopportrra, bound Khf od; and for)v,u
the teoaer. rotrctts xjI ht ar4 tKrir
bitterest ned.ies--.ik ultra F'.ilrrJ.
Jafa, ultra Baul. Ultra Ttiffl iltj la.
teroal linrirovrmenC and Iir.'r.i ,..1
CvnveniLtalhd.U!beI SeU
fere aV.ate"!. ghtg, atifti to tlieir. ii
atromem.' jttie' eoat "atnd'broiutuii d
presl.bv which thry lijyr. codesv-of.
e4, ind but too eucctssfullyf lo influ.
e,ncf nd mUlcal pui,,c opinion,. . 4
r uesolveJy; Iha, tirgtnu willjhe
found hef worn euea.y; whrh'ever ah
Cdnacntl iuaiher aniooghif frteiirJVJ
tsoae " who afe neeef 'f n'ertd tliem
aelvca, batuheohey are fI.e to their
fouritry.r:: -v. . tfJ. t
Keaolved, That owe it te-ju.
i'ahijc .detvauictog thja fibr.ttai '.ov
caokUoatUan btiweea (JiacrJ J4cku
hta od our eatoaiea, taacii4tAiff
if aoy-dtfi etitt km of p i4plerid
Icknoaledge jha hejr JbJii bijcie,ti
ta their ytkatloB;.' -v.j-m
"Uesolved.Tbat ire canntrt eonsenra
to(f mt prlociplea tallica we h-ive al.
jys di.lVQwedoiertly because thrv
have been adopted by the Prridrnt
and although we believe Yh.it we artaill
be to t lean, and proscribed m'yiority,
re m;precdf-aaalflo7'i'ale' a'pltir
CfQtt, cot)Ujent of aucceas. under that
banner, o toag as we keep the faith
anu lao uave accras 10 me puniic ttt
SlgntJ, JJUt Btr(DdLPII,0f
f- "f. .S,-1,,i...ir' '-.. f,a1y,;iAg '
- Perhaps every mtn In" tbtajtricettnf- t tbe
late eletti&n, uJ for Grfttnl arkaooLihr-c
leaohitions were raated by tboat ab were
ence,bitrkiiitA-rM.at are they newf-J
evidently cot yet'eody to become Ms rVf
' it assy juuge froqi this mea'ii g, bow tb
Peopuj of the Old Doatu ioo feel, and l ow they
1:1 act If It eonrt (o I be pinch. ' "
He Aoeta ia every d. y b.ett g fore t.d
I atmii. war wa ait y ajwiy;ta -iy a. aal w 7 w
i ,tict'ij a . t'r t., i he I ,lior ot tbe t-'rtr " . '
tmk Cintricr Cf i. oritur U mi ile " : , i '
. n'aaliinc.on. . I', i
IXyuu aik roe, are the tziUaryis
pirvjil i vir the civil Buthoii y I Am
thr State goi TOtnciitatobe dri .ove!
and a dee liditud got en-,
tnent to be ctrcttd i o their ru.fcy
Ate the people, at the lbuf.Zi tf U4
rn'inon, ami the pokt ii thbay-.rictV
t be t irtCfd int ailei cef Cv 4h v
(ni&locrncij If they now acquit it ti ;
r,atn the -power, at ' tKh Ithe-t bro. -g-r
asping, u the ruio of the tieiiiotnfi ,'.
Cf$f lar.lwer.t'oil N.,'; fTH'MiM- .
ly league be rent ia twaio, ty t! . -aij.jeaty
of the iteople," The reaciiu ,
will iwerp from power inrs'jMic.ii
ccaeqnrtue thof who would restore)
tllf ICtnet 6f t7$i! 6h6tttlvedfi!r
be he trtuttpbi oi thai pan who itilt
tbe. Wood --of bur ; brttrea t-y h6, s v
ptateof tI.rnecVaaity cf
nktr worat eoemies-v-fto'oa our-e.r! s, ( .
ana wbo," to preientb uur fret j m 'irj'l t
aaistaiq our laws, present a. our Jib
eoma the byooct of the Berccoar
. ' tea efa wairaaa 4,aauu,
aa. -uauai
k tew duyi a 70, 1 aaa rea.hng aver aa ei
a . a sW' t m.
tract (rota the J.i-urnaft of , tba IMiee af Cofh"
Katwbftbaivt Leralatara, and I waa B.rfa'
littfa aurpriatd to a that M two CtVe
fn ta Boaaa. Ur. TKlltiON aad Cent lit'OMa
AS a. Pais, bet! voted ft tba aarleyndbt
"Ijirti agabiat oar aartar State of gt-uib trv
ltna. o ahkb ta tbe saM thing, taey tcej
agVst A ItoaobiHon a bleb aVprNawd tbe retorl ' -to
I oree, and lloodabrd boa b thlrv.e ' .
h'oVng out enciMrtiretnenr ta the .Tar ff aae
Jorira in Congrra to retort ta ttfe wVk asal
raa aayoirei roaep ap tneftign,am nntrcea
aary lyau pn tbt people of.tbt 80tiiliaj'iaat ' -t
atw (ttdjo Sre', Ur. fiaigt, tbU'' M e4!
the atbrr J av, and that ym ira nor t frtw
laying aM uoutc nary tktes tepish dfjrtit k's4y
tbt Job "afe"o(:puiif d t' Involving thr rountr
ie4he bortora uul arai at: J bluodtbcdv'1 m.
.?.-'!5,.v,. aDI2lj-'rir ; '
after a lo .f and painful illacta, Mn. 1 4,;4.
Star ihif. pla, aarVWUvjbe 1Mb ttitii
SraA ten. rvUct of the lf WtUiaat Laat
t;- ,ji . .... ..
ia utu-rvn t;uatv,n mr sata a t ,-4f .
iov)A rW ci,d S I yeara f saombs atL.
lOaS ,. ; ,.v-- jL,' e's
In Ihtatmnty, lh afl h utt- M . iarobr
R!aiiift! Ot tha 4 b ina, Mtaa rthatine
ttitat-r Ou Tboraday the TtU ia., t t, aaavW1
el vVilhelaa,--v, ;.,....,,.'. I a f-. v
- - - ' -
I lwU 47 :- "
fJlUEOQvyM oftheSrdRrpBf ' V,?
JblwA-Wyrih,' Carolioi Maui, are
ht'ttb) couiataDdcd to appeac- a thtf '"TZT
Ctmrt'IIfHiaetU SJiaSnryt Jriy;,
the jib dV -of1 March v'wt-l' lfjt-:-t i
64c3(.t.k X. Ma wuh maaVr, fr a i'i. '
.mlJr Ordct of lEe Cit'jffirt," ' -'-v -
S ' cMPgoi j rroperra- r
.e'lVttea'a
perancelo erery tl,v, town and .r,
latela oar couwrvv We leea Trvru..r
on the IJth dfij -cf February, 18331 " . ,
and it la eartHatly '.hnprd, that they .-,77 V
Tewperant '2 St'it ictiea tnay be forrtte J -JB-M
U lhiefelierqsw
and all .t jt Miig ictiea be. aa m'ttc'ai " "
aa itoeVdtly 1 6lareed..?-f ..-sv.-.; it- . '
Jhixr, l&rA tun. lt3;.-. ;':t. "7
U'e wili.thankVtlW Editors ti tl ti
alt-tii. give -U.e a We. a. re InteeT
tona f-. - WILL. PECK.-:
tUnu Ttmf tj;1
iaUi of Xttt-ikrbAtta :
? itei.i a rutattV "'; t-;
('ffir)) fffli (5" Quarter. be$lontY1''
1 1 ILUAM LONCi ".vrTIftT '
iV y , AF,VnYL Clgfnal Mt-ch. "' J
ment levied ta pci a t! property. .Jt ' v
sptfiaiVirio ,ft tne -aatiariatitm of tha
Coar that Wratiy Anbury,-u-e tn 'r-i. - ,
J t te hot a wrvtii.ai &f 8uie ' .
f4 . t a a . a aW
nit inert lors ordered bv leLvurirt.at
he appear, at the riet' CeDrn P eaa
aiVivQuaiier 8sA?ooa, to be held f( r'
Li-.H. (;i ftCt-univ, at t!'f C.ur.!k.f.e
U" jLT .t'4. ti , 6n"ihe Fifth" r.'rduy X """.
J ttlgfacnt b tltfaulf will he- ntcrd"''
up agiuuai jum. 1 'itrrij ti ,t puniiv
tati'ui rtr mt i for "i"werlt ucc,a.,"'"T '
aoiv ti.4te v ettem t, amrmrr.- a 1
VlfW..,;- ".'-1 fi'fiS- "i ' -
far :,. VARPUY McPnrf.r. .Jf-
, FIRST rats Northern made ful
i.a.''kTry' entirely new.
with ell.
ma ypilUftja anu KMStr t -p,
i ( or terms apply at ih M .neiot- IIoi
il.i-w. cvi..ti.i'.-.-niKjtwav,a-oftw,
Miitury, Jtn, $i, IP3J. 5)tf .
siRyfaiArrs'aip.r--
Sllllpubiie is reepeetiadr m i'-np.-d, tha't
,4 , ematroog,e . 1 -
WntTLSG SCHOOL
ia eoiamenead m ' 'B. lames Mill'a btrgr re
' ba ctaaa ao bein, fall, f,m aetol-a now-i
would b received.
lUfink Warrant V
f
1
- 1
-.rt.t;
fi'i-jr,mam a Hi bad l-iiog b?
unjid.
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view