North Carolina Newspapers

    y V7
77 o o
Unmummo
II i iron io ah-tain front Uwi. wMeb, H-.w-v-r viae an! tl h hmJw, Hire tit m l i of i which, fl i 1 no retponea ia the hrt ol the cuiC m4 wbieh will U with Kith rtuw'fM,
Ihe wiadutn ofregilti.Mti eeprmll at-rw ) grafting Ut a tmm: , -p- -3 " . . ' Dr CkMuf.
,, iito.n ciuir.i:.)
SAUSBURV, ROWAN. COUNT V N. C-MONDAY M IftrTim
(VOLrAUhT'NOT;
i
nt wr.s
J.lukrJ onrt C
V (MBfItW.IV u 'T.TT' ,;","5,
or JolUri prr ) 1 """V " ' l I"? ,u"?'
I U Ikd iu.iJ mi. ...!.. . I .....).... .1 . . I
rrr
u-.'fl.'.. ikrrr mnrdkf ar lira
a mat, 1 - ' - -
irtr 'fff rtnti, if pmj at dajf or
(, ne mtlktn iKt frar, Sa Paprr vill
k'j,traniiHurd unlit ull rrtrant$ r
.J.lci fit 0. JUx Wiscr-lto
yuktrr.piion ri.7 e runtdf Uu
i rid ont frar.
, A faiturt to noii EoW "f ,rw
l rf, H-ontitut, one nvtnlk brfort tit tira
lit f 4 y"r, coiutdmd a
miiafmfiU. ... .
.4,. nrrwn procuring tt aowif tub
to ihr Curuuntnn, al hare m
XUUlirrt mllrt" to Me fiior wuf
l podmtiJorthrj ri a W arfrioa io.
V lliww leniK wall bo tnctly adbcr-
voimcAL.
I
') TUK MOKroLi UCH4LU.
nu;,lUCS rt I'KOCLAMVnON
So.
If liie auili r f Pr"-Umti'o had
a .i.'l, tut! Jrral rfau-s bv Uw
V .-r il (''MitMiiti hi, bad prtal willi imch
Of i'r-ir p-T, junliciioii aiiJ aaiUonljj
nT" a'rt. i fact, IbiU iu wua
" aVrSiW pf mUV W 'will' tlCiiyT W'
t r ft i a tnjT!i obviou to all ho rc4
tut timruiwnl. Tb wJy qiKt.w n,
(,, Ik- u r ilior.'by IraiiMorrdJ, corn
jKui ajTcreiituUi If lhvV,ibimirit
' r .i it...... I Hi Ik.
. .T-rilllH'III Ol 1UO VllllKH mm
; ir uf !bw8 pT, i a nrcipi.
t'( iT t1t-jv do iM tlfcif rrniiicim)i ojI
I 'i.Vci. i aii.1 a tin (?o;ntiiuli'o d.ra
fprfp4a to traniA'r any power, jtinfir
1 ii ir nuihoiitv ' any ikImt than to ihe
utruinmil lnch il efalM, th t'Tmcr
ora muMf nll flam Iheir Sver-
at.'iUy, tln (.(Mnliluiiui hot onaamr.
I Ui rrwlu fnim Ute f ry nature ut'tbia
CuoitiiulKHt, trul all aJmii i I
irnunKTalfl jHiwrm; a,il whii-b Iher
. im cauui m what it t 0tt cmi'ri
aniio. EfiiwhHi lawvem w.miU callrtift-
pli l p wi!r, Hial i ! m) , uch aro
iu ler b ar neriry to )fi
t-, t olrv'r which are ft granuM,
ri, lv pe aki.t(j lo ont eiwfumlec tliUCon
tiiuii tIkcuuaUao-.bp.wraaf 2
ieipnfajr. bynoieiiittilli parajrapi
oi' f ni uintri ct'itH of ie fifi articW i autl
off-: n-arrn'it mptipd powora. NoU
ii- .j. T bottnr illtwtrale tbo atp"
I,, iliut Jw!ai'l lh intrurant, tunn
e.ii1'iii part Tit, cwioa, i naife
t...-flv l th 8a!e, rmild n;
-trr" tnta CwiiafitutKju, .Bcin, Sor-.
,"t;"7r'V w w wn"re therein jjraotfid in
I -nw; ennrrot txJ V'lieveJ,tiat beu
Iiwrrs actually n ueary and propr
'.' irxdrireaal ar eft to fwwaaary
.-ttca'tH! but aniada nUjcta "f
? mtivr eraiti, that Soy;roii;!t) tiw a:.,
'"I if all humin power, w juut be Wit t
re iTifvrcnce, and la iafcreuce foo Trow
irra it of a few only of ita many uci
4 it-, and those not ncccauary to iu esi
t hpc. rim ahaJow. may follow the aub
v hv ,ich it in cuuti-d, but that aub-
m , end never follow ita own. ahudoW,
a,c.-pi whon hurried 00 by tlie CdVKCf
kruin of a malui:in.
' f.trt tbil U ot alK JJuwiJlstaw!ln it
inatilutiun wa but a graul euumer
ieJ toirers, nd of caire would convey
ft.K aaia U e.iumerutcd ; yet such was the
jeai.uy fIt by I ha Statea, that white adii
tu.K k, a uuuibor of the diiRront Conven
t i-'bv a-iiom a wa ratified, to guard
tz-i .wni-p.siWe misconstruction and
a ii- -Hli- powers thrrein granted, pm
few 'i vuii'i'is aiWititlini'im to it. In con-
.1 uc of iiiw, the very nrtt Congrew
,im- ntilod under thi -MWUtution, ax
tli-f , ' ;;,von"TJ theiii by the fill h article,
an 1 . '.v.ue araendmcnts t the Legia-
. kiwi 4 toe aeynral State?, by hnni ten
hu... I,,. wnirle. Thiisn atnftmfaaBUU.-
" lueif .ijiuii b-quine " valid to all iiitont amt
Din hhm, at parts ot this Lon-itituuon.
T.. .j h.utu.thft ttiulu-aud--lU-4HUr-"
iu tii- f-IS .wiuii W'wd.
Umih. 1'iie oim.ntralion in the Comtitu-
in thrt iiKMtatuiiiUj. ait) cImmLIm4 taoJe
Anin, tlHe anvm1iir( are not Ai-
tiboa, Utt rrriiiJ j rrrpi-Kiauut a
jtraot lraaly aaa4n, tk Mrr r lm.Ii
(rant, iimI aceonpM4 by mcIi firip.
turn, il tu apprcltetHit-d, mijHt, by wmic
ptMaibility, irifliK tint ulfcU itarnid.
IM only etrrt, then, ilmh Mrh mtti-
tuxia can have, i to pream i t Iba
wr ni '-Mura, lite tbinj itfvJ, aixl 1
tbnr iriwT pli jfht. M.irMwr. tbe ra
wrf iIi-mi ara nrrntiou imj! a Fraul if
ptJtliral potter $ : Uit ftia olyrl 1 I hi
UMta(iitHinii, ta in tra'Mt-r i-tk purr
4tly. ihil if , Hie rrvrtatfM mhmI r-
f-r l p J lical HmraU; fur il
ue fry aluuird, l aavr an I retr any
tiling fr.Hiiib' ax liiiua i'IkT piera, in
a grant Hut rr yard 4iIk-I i raaUjun.
The rrwratiiM lhu mi tr K Iihi AtaliM,
iu a grsdl rif puliitcal p-mrr oo'y, ar ei
Cfp4imia utt uf m-b a gra il ir.k- br iKeia
ta a Curpf al b-ly, creaiiV by rrH Slate
and ita cu state, abut tw aij in
the (rant Hrf, Mlbr L'uilrJ Sutc."
ten I'im I if 4 alL la Ihmi tar anv
rihjfuruta, a tnark'-d ditn-Uoo drawn.
are rwrttJ to b Peyle" only 1 lb
Utwr "to ibe mi rr-t-wtit';)), or u
ntiff Ph.T!.i-nrLn ri ftbia ta
la tbia couuir lb rtpw haw two char
actara. la the firat; they are rrirdJ a
mere indithluala aud aubjrrla, eoj..in
tare many prime ribi, mmr of which
at moo, Ibry derite frwui laeir CreaUr,
and a Citizeot they dcrire.ut.Sera fnn
tbe.er uatua af tW tciT 'f munh
Ihrv claim t be nymbera. la lita motmM
character, they are rearoVd at llie Kt
ereift '4 Uirp miImti. In Ihie rharar
ler, th-y r uixtilula a crprate an
pilltir, alt alHMr rihlt (if t tnav 1
called ti li) 4re r.rp.rir ri;tit ; a ) lb.
r;l rr, ar n.ithnii el ihiii rorpural
pnarra. wiiirn a ap nainiiij i . an
blv, that it im ixily a il c rp.filv tol
body Ititlifltiet'af niir'e W.mr- a Jitid
! powi-r.
Ttie mple all hi Iivi I ia.', haro no ul
lieal power, altVti1 ibev lu- nary aa
cred itailral ami ritit riUlt. T n' ir.l.'
ata bijy pr'itic or -NH-i-:'fi, h
uu tia''Ual rights, atth att lu a -
Klill-l ik.tr.-t, vbirh ll' V a'4irr eil.V.f
bv Hjftilf wwa ! or by I Vtr 'V.i c,m-..i
tticht ifiatr rr f"a-i .uiOiU u uf
tti 11 li ue Wf 1 1, Ri -it. P 4.th al it
r Mif human crrati hj ; il uuy Urtbt wr
A-4, aeerdwf tt irr rr u a m th
iiMMita bv wWH 0 u acau'ip4. U tocb
- - . , 1 . . . r.
p.wer la wis i 0 me tint i( haivi 4 brute
f.trce. it It r Mif"IW. frw--r iwr. If
it it acquired by caiaout, aHa tub it ta ac
quired if riht, tt u uj( ftgM tnf 1 V
"aute, the wilMrtaNU -I Hal e.jnar.n.
tu't! make evau nek pnwvr eee to V
r.jrlif ; and n'it (mm a f Uruul. ea a wef
CP.iuie tibcjbiulla ra aftH ! tnm
noi now t Uiiu audtraiavor f tM a"
tiona which lltey impoas; I will refer u
theke berfter. VIy,prejprjj!.ta,
u'ttre(y fa abnw the ditiinctioi fcfwtt-ii
Riahta.. Jtt4 pulilival ptwrrn, which, a!
tnough )ike auvereiiity and yrernne:ita
Miineliuiea c.xittiug and frw)iitlly eun
f'lurxled, are oevertlteleaa arp-irabte and
dirt hit f and (D Iheae ten? me eliuenu are
plainly Ml iu .coutrt Uisuucttja 4 eaiJi
. AppliCyj IbQie aevaral remvlu to the
tt"mriUu4iU,V one may t uinre, ibe
rvrpjtata rharacter, at thejr J uf aurreq
rtU-runf wH their pritaia rijjhia, u, U
Wtd act tun uf iW.her p.4u-aljv..
f ra thereby reate4 and m0-S flf tH
new fimrnmrnt. Ilut aa the rumra
ti w of am) pTitata rialitt, mielit vautMv
b f'kilTrd aa dapamnn 4hefa t4
rmtinrralwl, the efMitneratiiNi bf.aome
(Wiitcal powert wm2M poaiUj he eontid
ered a dipra.itig 4Krt in it Bniiinr ral il,
rpVMi a bihw of the enumrrati d poli
im-u prwrrt arera of vtat aileut, mtrh at
Ibe pr uf derlarui( war, f making
rcattta, au.1 ,rr all tti necaairv aifl
prwprr nr4iitr carrying lulu rtnruuon
Iw t ranted pmera. limin e ibe teuih!
aturwlaarnc proNk-, that "the ptiwert
iHrjated 1.1 tb" Teitd Statrt by the
OaMilulioo, er prohibited by il to the
ffa'e. are rrtennl t.. the Hutct repc
tit- Ij, or Iu lb Pi..l-.
Ilea M rm rrntaik, that the id-a of
thu ancidmenl ia ubtmuly brrwd
frooitbe twiatd of ihe ill artM-lr i(hi
txIrralMxi, (to which 1 be p.ruerly rr.
fcrrrd, le irm pf ibe riprni'Hi ln-iu.
Hrhl and, 19 ri-r l'i nukr it ni.ife
appropriate l Ihe re gotefuiurnt of the
tnited Skate. The Artt Vt c( L'iofi-iT-
atiM, were a.lopted by Ihe ditt reiit
lainret ol lite -trJ iMatea, wljo by Ihw
krafite Uar:e4 with
CONVENTION
uovss or voXMo.Vi.
Jrtar, llih 1$3
U w.Mthf ttbrti lb grantee, to auwJ
Ilia reavalMai, the ri rn.nl il waa aii.'pt
L . NUMd SL U beiiatod, aaai wafj5B,
thai lb CutMtitulUta) rer dcaigtaad UUM
r any aucb auilx.nty aa lut, lo' 4l fit
trmniHi il create, winch, Inert-fire cawtut
be a Sovert uu, ' Nor can lb Nal
wnoae atixruia ia noaiiMxi m lb fruc
iaiuattiHi, lUiiu auy ilrnig u.hr luia grant:
tt il ia lo itiiaf uitda lo or by Uua Ihm,
aiwj if il iud ueeii, protidcd lite uaiiM vl
tin Natludia " Unt fiiilod bUtea," II ia
trout I!k ir aranu. lb Ual aiaMMiuMMit ea
prtaJy OutUie Ute uu.-raiUud iewera to "b t aiotioa enirrtaia the i,piiKi
tta rt-aarraO.
laufSrfiit number of ft-ilrral numhrn v
eoltUa tt to a wtember, and when lite fi ac
tiona nf ihe adjacent fount ir-a addi-d I here
In, are alill lea than the ratio, thn lu op
HnM 'aiMIIiI tAA 1MW imm t. JtU.il I .... .. (. m
TV. II l r .1 it.. " - .w.auarv.
,.iw. -Ithe porrmae tT aendinif iiiiib r or-
n bote, Mr. W. II. IliiwooB in lb I more, arconIni(( tu what they may be ra-
Cbatr, Iba Preamble and Reaolutiie, ItitU d to arnd by the eHtled ratio. H heit
bti bkiilUeajiiainjdticedbv Mr. W'mit- I there ara two or mora coumiea, Blliui ent
I . L . .1 a -.r
.... r. .k- ,... .f m.-. w ner, oatuif iracmwa otrr ana
' ' lakntnlli ralui fiiml mi. if Mk k fra. ii.u
rWi whuh were a Wlowti . miLmA m., ... ,, .
Iw ii' h a a-'jj-xat' 1 wt.i aat(reuit if W
rtM- thn one rot-inlr ahall be added til
trth I aruiiua entertain lb binuirtfi thlllh Minlv hatmir ihe iareeU liariiiM.
r , m 1 aw - r . . . -.
lh UaMliiutMiii of Ibe ui ta d-kiCtie I Tj, (rat a rranaenient on the priuriide i4?
lh.u u II i. r.-,.... .r.u.. i".iwiUiu1Hiw.,talproia4orMHaiid iha amendment, ahall be made by I ha
' I . I ... . . ... -a T I u . I t ,4 I I . 1 ...
if )iti can wlul it IlK-re lo alttcU Hot re.
erwli.44 of poiilicai powt-r inn apply, but
So:rvii)ly, UA'iUiiiUK aa lUal neviiaaallly
ll , liwwoiu airfl llwt pi IKH'IM) 1 Tell
ute, likveiar, il )vt tail 10 ' wboae lavot
tin p M itatiiiu aiwia, if u4 iu laor ol
I In- pi "pie of ib aorral ttuu-i u tneir
high cuaraUcr U a UhIv ciuralc attJ po-
lil-, wlm potutan-a iblkSuVtrt'lguly wbtu
llu Cottatiiutiuu waa aJopleJ by Uieui iu
dial cnara.if I I uu ratuiol aay, that tl
appiia lo an) riiuiitcrakd nbti fr all
tin w aro ri-ftvtvt-d by lite brerrduif auica.
uiirt-tit. uu t .iniiol wy litai u appitt-a tu
any i.llH'r P"iiIm al UMtliuK'anfd
maie of. Ibe pulaicai i,.,. r.--iauiJ-. .It -.i..i, t...i i
. ,T 1 I . . w .....w.-.., wmw w.,,vi ISM UTCHIHV
PTrrt-rrnH-y naapretH-Jy p- fjU(j , , g, ,
to er.Mire Itteut tu titctr auibra nrrlr, I tie
3ut'- 1 be u w C oiMtituiion bwfr-r,- a-i
rauB 4 by tbo Peopk Im ra lea, ct 1 'y
their deltatatea aaaerobird In Coot, llllOlM
railed for that tp-cial purpnae ; and by iti
profi-iton, tl traiwlirrreij mun of tin uw
erf that the 4UU fttonnjieritt had tirin.
eily .!)) etl rtclu-atcly. II. oci', a dtil'
ereta! torm 4 etpreaama waa if-rrxary :
ami in thai wiiicb I lue qaMml, word ul j
ucb br.J MjnifV alKMt are employrd, at
are aufnrirnt to ruer alt politicai p.iwrf
tbea ni'iinj unxrant-d tu Ilia t'nili-il
n wtflnrr l).iini' tilth the Uin
t .trniuwui. or aith ibe Tenple of ihe
'eral ! in tbeir hi'h corporate
khararier. "-' -
Tre rtisled tlr 4.g neceaaity, Inn f.r
lb" ni(4-y ne-uf i4 trte crv w.rfiin a-CJ iu
tfiit rr'it4ti'Mi, t'pi ui j lit i4iHyt In
tMte been ii I'tat of t'tr tri-mef artict'' i.f
! oid t'Mif :J. raii-Ki, to except nut of liie
irau) j! jfiwcra nut con.-yid by it, and
rait in Ct .f .4 tin rej!rir h . it
ui w'm piwee. buryer Wilt 'tike the
irm'iiti to riv- Shi: looatttutiua j5 tlte lHj-
rtr Sr,te with al!enti.ai4 wilt fWt, that it
0ee Ue lerm n h many oineretK 'en
ara, - &4av4nte it ta aw
territ.iry, wbeu Ine prtitulnj-v (My,
4Cxr I itirrt ot earn "'late, atir.il bo enti
11 U pn-le'i-a and nnuTiailiM ofctt
i.w n the aeveral Siae.'' domettae
it i a i t loVoole Ihe g rerutntnU exwt
in u ttoch territury, t beiv it eat , " N o
St jte. ah-tll poa any Ull of attainder, m
p4 facto Uw, law iifipairiitit tbo oUi
attuu 4 eonirajrta. HiK-Unti?a if tiu
rhe people oT UriUory aaembl4 by
1'iir rt-preteutati rw. Dot (or ihe eenerai
puipoaea of cruintuit, but fr m..m luT-
ereui and apAiai puruae only, when it
ifc'CHres, tjut "tW raiita ftiiiiwof the Con
entuxM r4 nine diatea, ahall be au&ciunt
for tbxa etlab uumei.t ot thia CouatiUlttuU
bet-yfjeo the :alet an ratify in 2 tlK auno
.0tl Uallyrti ia uted t deflate the aaseui
t I'd people f anv territiry ca!
uir hiirb coruorat eovereuro cbarac
9 1
lT.r"-I1 wi. ii, if nut pr.iiiiUixil toihfte gov.
cittauiit by Ibu LoiuJiluiioii, and to can
cvlUl and aunullt'd, are the ul.j. It (4 ibe
lirar tartf Inn reM raliMl itia-lf. And
il vol any, thai It apphea tu llm politwal
,T neitber graulej lo tin- Federal or
.lU ttoaerenteiH, v dcacrihe aovere
i'utf iltelf, llm living anurre of all, pultli
ra1 p-wcr, from wbrnce it all ciimiwlea,
a i'iarun anitr, wnanunrauteu, italwav
alM'tp. 1 tun, if ativeieinnty , and aover
iitv, onlv, it the Milii'sct ot tliia rvaerv
.. . .. u 1 .. 1: 1 ..
.iii'ii, -ii wuippn num u' a i.io retervhiKai
art f It caiirnl art 111 favor of the FertVial
G.'rrniie'.it : for it it retrmd out J"th'
- . r 1 .
vrrj ruui ia piwrra mane lu l. t CmM-
muiM to fvwe of the United Aatm at a
u- .m;J ikitiou or birfly rn lttic ; f.r it
. r, minii u.Ture i; iu be inaue aa an
V iilKMl iil o ailV noarradoU L'ateii u .
,i - - m
the tinted Stati." The Mate tjuveru
menu nnver lmd.it, and llu'r.Cre it emild
u-4 Le rrxt-9J 10 Ibetn. It oiut llien a
ble ehbol-i furrnirr pweart, ill ilai
ur Cnoini.iiwi'altlH themai.-lvet, uuk't it 1-
i aSiiifcua iuvI oore put tbei;auveiciguly
iq abeyance, ana Muti are no more.
1 have bow, I troat, defended tucctWul
to 4in,;fi. tt-; hr trie-6mjrei(rrlty- f (be' Sutea, aeatrea
J 1 .11 tl. .11..L. f Jo 1111 A kl lur ll.. ir K
ll l)a ,MkW ...MMU WJW , I IV muling
f iti rroclaintli'io, wbetlier bia aptima
cteoa were made in eecret mine or iu open
Ircucbea. 1 nave peoveit, at leatt I think
require ainrmliiM-ni ; -mil especially 10 General Ateenddy, tu Ihe year IN I. and
Ibe prramt mode of IC preacnlaltoo, which tuttil tlien, tlte II .Mie i.f t'oinnmnt at nil U
iuM a.I i4 bfoiif 00 the hhI and eqo-iaUe rnmooaed of toeiubra In tin the -a.rmf
baaiaol Uaaituiiand pneiUtiKt, ia ceor.f,l0,,tIMM Uluwa. lo wit'; (The K .u.
diuxloc.intit-,uwqit-l inem-aodureat. u (t pretutit in bUnk aa to ihr ar.
ly (itApraportiuuale in wealth ami uuiuliera: I rtiiL'r inrnl j
Ab miiu, loril j aloutet anU dt. Aar. IV. Thr.rjerel AaaemhU .ti .tl
viMiat, growioj; out id" ii alale ol tbin, niM.( m rery Iwo yeara, Imi li uld
liav - uianv ytara ciiatcd aruong tor fa pub,c imrret reipjire it, ihf (J .v. m.
prupie, durfrartui fit cuiicilt ol lite or, iu lue uiUriin, may call an eilia
btale, aud obatrut ting libtral and whole- ston.
aotuc Wflilatfi a coudition of ibma-tl Abt. V. The Govrrnor, Public Tna
I1M.U tne character and prunprril) a tlw I Mirer aud Secretary of .Stntr, ahall U bi-
OimUs loudly require abtiuld be rebtoved etuiiallrcbia-en ty jomt ballot of ihe W0 -fiout
autuo uaUMil we mej leotne ear ftuuaira. "Ki peraon ahall lie eligible It
jamjar, poawiig coiiureiritbuaitd ut the otfict cfGovi iu.tr deigrr than im$
litjt-itcvd try a cotum4t prtn ite. 1 year, ufM attreeamvr yrart
- - e .1 . 1 . I . . trf . .,
v auto, away w ine ruu p-v ait. v i. tt uem ver any lown it, um
pie of tin italetlt:tt8ioltteormilon, that Slate, unt now rulilleil to representation
lite Brat of Governiot-til idt iuld be rt-inov- ahall paut'iia a popnUllou uf. 11. .11!,'
ed iw attute piece tiuitnijf more adraiiilrt aut-b lown tball bucoine riihtli-d to aem!
(ban Ibe nly 4 K-ih ih 1 I Urn h.re, M I no rnembt-r Iu Hie IIoum of Coiiiiivhi;
reprraeniort- ne;
pr-ortpieo nf mwrual toorewlun and Corn-1 ht-reaftrr to he reprcaeiitpd, ahull tea e to
prouu, and ith a view of reaioru.g I putataa a potoulaUoai of nil then tnfh
pta Ii--riiig atnuiij our citizen, aou nar-i ii,u aual? lorioil ibe rtstit ol rt-priaenla
utotiy in the couucii w tito ucot-nu a- i luxu
temWy: I Aar. II. Wo hieher taiea ahall bo
Uf it Fli ttJrtd, by the Genera! AiuVui-1 impuned on the Mave, lliau on the W lino
bty of lite Suit, and it it re-reby revdved I pnl, ami ahall unt bf laved at an earlii a
by ibe authority of the Mute, that it it ex- ae than laeive ytara, nor at a later ao
rliti4 to call a conventual of the freeim'n titan tdty yeara.
4 North Candiim for the Jur(tr , Aat ,VUU Tha Convetitifai hal da "
rooaiderie the pri 1tf of anierefine 'h- tennine on Hie eipediency of retni vin,, tin
L'ooatitutiuuid' ilf rVate, and alto of rein S.-al 4 llnvt-rnuttiit, .imi il tliey di-iei IM.
ovmit the wat GuvimiDeut. 1 00 removuij; it, then ihey ahail fix ih
Retoirdfi.nkrr, that it thall be the plai e of rem -val, which thai! otx niie llio
dul iif llie Stirritf (if liie aeveral countit-tl pi tuiaiM-iit fieat 4 linvcrunitiit until re.
111 ihia" Stall', ou ibe dav d ie:it. I moved by the people iu Coumiiliuu aw ia. .
alter twenty dayateHice, to open pnlta aijhtcO.
tne- phwra wh-re electiona are uuuiiv i Au FiaMta, fnn the town of HdUhu-
lw4d in their reaperliT roentira, utnlrr ,y WuMI iu addreia ibe couimittee, and
liie aauve rulea and reiuUttiwiav a elee tUuluitCL'dlM ina.
tiMia Ef aniemWa f ibe General- A-Jlr-ht t.atrae of what be tuul to-aay. he uld .1
Ulv are uow beU ; and aH free white rwr, euUwivuf tw-atutd stt remak-ihat mli.tlt '
over the ojro iTai yer,Tiavtri2 bitf clt-1 have a teoiieocy Id arouse nx-liMial prnu-
ii;na of the rtlate twrlre maillia wttoe. I ay wUHU.Ui4tutitety-already ertfd::v i
ately preceding the diry olwnioojf reJtlJ tuaioai eatent I11 thit Lt'jjT-it.iture, "
toquete4 to allnorf aarrj pyilla, and vole tor I aitd ui the Bute at bugo t.r au.u btar -
Ik-legate to a. Loovertnm. . . " - I purpoae Iu deliver tu U10 tlouav a aiunied
Ami ht it furiker Rttolstd, that thel
toeech. lhaue uu ol flowerv iu laninon.
I have, that the 8atea were independent j Vteiritte to elwaen, ahall be diatnbured J fiy mmed pm.Hta'AFr.iie.ii ar
iq fcict, bof.ro tbey doclared tbeiuaolvea to I the aereral cnuntiea at CJlowa, the J guiuonU, ba uu facta, and lijfure, will
u. thole Ilaration of liidep-iderice, 1 ,,8 heim. oo tbo ww of Federal nunt-tconiiajee all I have to nay. tin. it I
which tDatinuMut waa intended for other, btra, that i to aay hooaintieaof AjU. wtn tbtpmmi to go" farrhwi Cic "t.Je'of .
and not f -r lht uily.v.w(.TBat lha aeceav Biacfrrty BrMniwiCaC iuittU Miy luiux will wot permit me to Jo ao.
ilH. of uti.aHMiulry after; their liidoprtJ- Ht Currituck, Cbowao. Ta.ndenv Gate-, .rtt a Wurd w , llie
enceaaa doclared, which had induced (jne. Henfofd. IIvde,Hyv.wd. J(w, i-.ji.r-i.--U..ii-
llioir previiuaaNaociBtioo jutd.iiniiM, mn-itiikif.- Miki'' !iUiNay)K- Owlow-.l --il.i .t... Ti,- tt-- .. . . . .. j
, , . h . , 1 ; , . . - . I - - -ifjAuiwu kiwi tire rrrw wcia uu. utiiHt
tl,y 6omHM.''-gw Robe, Tyr 4 lbelUaei,M w, r(lu,lllllB.
ral Uuveruineiit of rorr timing power I ,11 mnA Wahiii2too, each oue Poleaatr I w. v -tA km .r.. .- ..r.i -
which waa eaUblwhed by the Article 4 1 jhe eiaintiea of Ammo. Bertie. Beaijort.t.. ; ,
- , . , , - 1 .1 - i in mi-urn., irui wniuuiu t ilta
Cuft-deration, by which Artidea the CaUrnta, Chatham, Cuniberbrel,Cawen,j. w ttfUMJCe The
iaic c.preaj .1-.. frmKu uraveo, uupun, waviuwin, igecomur, U VeW w to flwcu the autilf Ct of
ly. riiut tne aeiocu 01 tin uoverumoni. Franklin. Halifat. Johneton, Monro. Mont. I r- i .f h. .r k 1 . ... .
5 H1Q aaWtaSIM I . 1 tit . . . , I " ' - I yw nwv -rw iU"ei T HVITV VI latWIII-
HedaSute, (wll;h wert Prob4UL r,oaW Umery.Nurtltamptuo.New.IUuover.Per 1 hia waa exleVf 1
I . ..I ll...n 1 muaaa nKAB tu 1 allaa 1 Ok - lift. lift t . &. D . '
cuuwaiuau tuwu ..rcurii. t.o, I eon, r It t, llanooipn, tvot aiiuziuun, ivtcB lu-nv iK- lit! aud br Ihn rfaf. titwi--i
"I
. arv -v- --
which tbey cb e to aume w
acme iu tonal Couveatiuua, ia
t i.t aiter goerraineiitxor is da any
u I ward induced the adopiiuu of the prx aeut ) lk)(ld. SamDaou. Sorry.. Wtlkaw, Warren I... rl ra mi lah ilarta rvta. ,inl ttta a- k ikaa rat I i. '
maJte Conilitmiuuof th. United Siatea, whwhlJky.,..,. eaclv two. I-Wbaleo-th AUlwu fc hiaageocy ia bru .giiiijfi.r wa -HJ
ilolariro.W jrt of Burke, Bu.on.be, Gu.llord. b0 waakiKian, be nul.I ...k
ev were not u ml .. t-
bAi.fd what hm ttWiiibt hrafn 1 .1 tl...
. ij .... .. r-l . -.. r-wy.. i
mag aoverclRiHy o. .ue aevera. oi.iea, ... pt.-the COWitM 01 Ucotn. Uranjze eft preiented the o
. i b.. . . . h. nnn . .j. nwaimn. - na wm in i . i . . . r
jiho vioaiui ,nu vriw r,.r,,-,m p I Bllu KOWin, ckb, iuuc wwraici.
jteeraipw.jMj rOCOfflliaed ill r:..ilU lep.b.11. M.-UL n-ir Buner l .1. .
iund- .upfy ort iM. act nVffi!hbJ v.nou.waya. tlK.preiiting and eon, in- .Stokeaand Wake, each, three Dele. wha L a
ru- ....j- j ii. aoimral SiaiM . I ordinarv hum-o inttitutioiia. Id tui last I a ...... f.k- .JLi ...! ' i. . . I r51-1- WUI
aiulividuaU, enjoying many righta,oone ol " it ia ud ia the CorHlitution, wher
which bad the Stale, .bo adopted thu. ever in. tuuu. .a, " " renelled with bonett, Ihoairh perhaps in turikrr Rfwirtd. that the Dole
r . . . .1. . M ... . ... I imi .11 n im. incauiiiK luDiom me vuiuciiw i ..- ... .i .. . i.i ...
uouauiuuuu auy uvuSnw ia wuujuu iu - - ' . i ditcreet indiif nation, me aitempi maoe 10 1
Ihe controul of the puliltcal ou-rere granted atton ot the incl nww-ea, who Jw m anJ iUlJ (
to the soveminent t?jey had thereby croa! -"J P "'V' Tl and ita citil. ua, in the rwh assertion that -hen dul v orEaniaed ahall proceed lo coo
l.But aa .mo of lbea rihU bad been lt they wui Kforai.y opno,u auu fte2il4nc8 WM tr,iwferred' to anoth
lcially enumerated in vanou part oT lh tauiioii, py an iue.r j hilVe deuied tlie doctrine that Ko
l.l ' ' I.. I .1 anil IiKvumL ' I ........
this iiwtruincui, auu ineu aaveu exprewny i r"- IpreaeuUtiveB were aot bound by the in-
from tlte action of the power thereby I The term Sutea being used in the Coo- J 4tructj()l 0f their Constituents, and that
. t i- I - . :. Ii '. l uuLjaa' It t .. .... .
tr runted: and as ine expreion oi one i tuiuuoa iwu ukwhiiwrm-v-.jj Goyernineut. must be aoverwjrnJ
tuWi! ia .oAfo .rewr I wj,ich poaaefiaea the power to punish tnsa-
of all other not expreasd; therefore, tolihat the reservaltoo ahoma be co exieo-t - By all these mean,wnd by otbera,
l .mtiiui auch etfecta to the People. Live with the raut. and should cmpltiy its I
I kM aiuinTil In eainhli-ih the eontinuoua
... .l thn ninth a m.!iiJ.iwiit nmiuln I oar Wirdt. - But leataome dottbU Wlnt lfjiM:mj,A viin'iip.T''i'h'aa.ftaXna
i i.a hit whnrti lent'" '" v ' . r r .ITZm r?i-!-l'I .i.-.- 1,TV""" r."
bv,. r-. - .j.t aKaiitwiw to y.l?cmBry t'
w . J " .: I certain nghtatUjvoiJbff; rmriTme.TI.il imi mwiai'-m anoi inner auu , Vaioa whicft none.oU2htto-f i
i.itiA a hiun g nu)iiuiiHiM&: r - . .a r tz . ab : . -
ikuv or dwp.irao other retained by the lcomprneeviBiuwiioiaaM tr8 neverlheleta Soverujjns.
People." Among the' nghU irLuaed by more -eneraj avaao inpinme ".H -wiarnStrlie Ilia effu f thia Sorer
jbjiJuiiIVtWaUbAla !.rr'u Uiimtv7iiS regard to the Conatitutiun of the
. TV i i.. . . l.l A .... I . - "Tktt-i" At ui u aralndllltiea OT I ' ". .
the nht uaJauiy to -in vuu ir -n -
ault toiiether ; Uw right to petitioo for a double eatendre. They exbauat eutimer
redreaof their ijriovaiKe, whether real ation, when tbey have dooe ao, tbey
proanat, and comprouii- ,iiwx - hii..:i. u
lhaleach uartv aboulJ oivanu .i.i:i thi ir m
o chosen, hall meet id Convention, I te noet M mMtim.Z-l..
on tbo -- day of next, and wri! that on a autiiect of tt.i ntniira
where nrrruilicaa were ho aii.u. r. it una
aider the propriety of adopting the Ibllow. Limort aa dirt.Bult lo meet on midite urouiid
ing article as a part of the talitutKinolMtoMrryUie q,lertloII - ... f
the'Statn Hid eaid Convention ahall be werediapoawl to yield. This ,.ib.
restricted and limited to the propriety ol L.ct of CouvetUioo waa like in uu.un-
--i
tun, of certain rights, shall not W .. . -nd ,h)Wh Lpreheod any and every possible
i Unnrano others I'" , ' rt . I.- " 'i.li'i th
r o i ,k . in t.i tu iniii
rest.
c istrued tr deuv on
. iL.:.Cl..l. lli a I Ikaia ponMiiftiil.l..an
il laiaiji"".; J . -r, . i , . i - if ,u I IO llteif M" -f ui.n.
i .H- -. .... t intrurl tbmr own ILm I Jiu.n tr eneml Words A.I tbo powers I ..,.ii. ,iv.m ,i.
..i L...U-i l - I Itwai.tiiw i- - - . t .-. . t ,klMawiaiii''.'""r
RUailHHl Dnm I I . M .l.i.aa il,.tif it t.. nhup.rae. I t tel.ttf aled lt UIiIHWW" a-Twi .u:.u -... ik. ...
T-.k P.. .laLioaiOd. la.ihBl rWIup'w-.,,' 1" TT" k.ll k. ii . .ka!atph gOWil W r-" "D r"-
.w ,,H....-"-r, - ,,,-iructton-, iKitwithsunaiiur tne au i Htaniuiwa, P.,u. ... UJ . -, iTlwunn u, . Suvereimi. or thai bv
aAtptraf, or rejetg-thewamfcte orwyUiennMo, he "'had wc reai of-4hi
or either of tbein. and no other. lliel one irood. and one defVctiva eve. lio :.. .il
Akticlb I. The Senate shall, be J l twoarfistf M
yotMemberb f.
from encbCmiatV itt tbo Stat'i Bti.iatms 1 1...' iiuiriv. iVkoih h.i.amZrmA.t.A tuaitittt.il iiit.a
1 I t i . - . t. .." - - I wvaai j a ia aw ,a a-vitva rutva-. iiiiaa .-
hetirimnirtriyiiirf Elector shall both puaae-s ilhem elected Die ardewf hir lace bavin7tl.B "
mjdiliratiom'tri1r now required of eBCaUmr&.lt tMaemTtu-1a
tcapeaity.bylto Uawtjtutioo. - eUoe tlte other side, and represi'ntod th
Ait. II. "The llniae of ConirreMis l Uel'-KiUve eye iSuitwa with poor Con-
shah be composed of Membere; bienuially ! venlion. i the friend of the measure taw
chiaiea bv the tree wmitk men of the i nottnag bat evil ; but certainly there is a
auie, m tueaamo manner m herein alter
prescribed ; aud lit Member and their
United States, I will next examine. But
here let mo warn my readers, that if any
still believe., that they owe oo allegiance
United States by the Conititntion, nor
prohibited by it to the $Ute ar".re;
aervfMl - to the States respectively, o
" "to'ihe People.
M my JUcctions are sujiested by tho
anii'j.lmMits, which hayejitcla "tract btar-
tnupn the mfttter Uain now examining
. --- -- - . - i I itutllSu a rwiawiJ la a .widioikh, vi n.i uj
Ihor of tbia Proclamation aay. that they lare reaere to taew
ire;ntATjttamuye iwy wuwiwi lereiin State have become "a aiagbN
conrtituonta,forany actd-weby ttw-mai vereigmy, r "';" ,ion,H thev will but waate titnein perasirtg
inthoirmere -XraMlciPilW r? 7..Uha
OT ll eve uaa mu jmnin, in
ha anined. I eertainlv mean
I.. .. n - i
irreverence, wbco speaking of human
though dono i
I character. ... . - ,. r.
Nor it the ohjecU and aupposed mjcefei-
e mnuer.i.aia nuw caaimmii, - .....!. t' Im irrevereo
that I will bricttv state them. T1e first ty ot the secouu mw -m- im 1 y. U ia the one I am,'
i I tl.. thai tircl. KaraUlAEa 1UD lif ULXf wutvu i
louah these ameiKimema appear i..u - - . .. "I . which in thi
that although these amend menta appear than me ni. - ... " . - y- annunciation of ita
to be tlie joint work of Congress and of the the People enjoyed j. J nwn existence, aume. to i itaelf every p-
Btate LifiIatureeoiilv,yetiiitruthan.t tnisnme pcopio f . ..Uu- mJitiral oower. and every piawtbie
feet, they proceed frem the Peopk of the er as
..1H.. , . ,
rveral States. They were suested by corporate r -"Y the aame bju eyer
. ... f. r, o,iiai.-.i;r.-.iM mn rtouiicaj D.iwr. m wiin-u i r- ..... . .
apanyaa tne (..oirvemioris ot m reopw wuu i -v.v., -v. r . . ...,H.m bn called into action or ooi.
i nine itr-i!tj"' 'if'i .- -
.U hv the stveriJ ratih-: - -VatowouM oe ail reaervaitoi.-.
'pted ihe CiHtitution, and in fonse
tiiey hadaa i
all proceed upa the aasumptiou ol the na-
eative of all these, propantioaa.
A v tjkvtl.'to..
Hrrttofjrt no man could get lit appoint
ment from the. Preaideot, who waa not de-
voted to Mri VM Uuron tot if the Pemi
aylvamaii tellt the troth, the best plan
Clector shall poaaea roajactiyf -the
mrr'iailaR.
the Coiistitutioo. -
Abt. I llv- Repreantattorf in Iftg II we
of Comiootut ahail be equal and uiuCinn,
aiid ahull be regulated and ascertained bv
ibe Gasiorai Asembly otice in etery tea
years, oo the baaia of tederal number, that
is, three tuths ot the black population ad
ded to the whole of the white pipoiation.
The ratio oi which, the RpreseaUtive
sUu.ll bo distributed among the aereral
counties, at the period of -every tea years,
shall be w fixed by kY aa not t- give
middle view of this aubjoct, and moderata
. . at. .i : I . . t . . . s. . r v - i
Bra ui rxHu aiuua oujrut tu w ii. .
Xht JSudV geotletnotL were- too maca
in the habit wueav diacutaWig tbo suhjeer.
to place it oa the grounds .of caat.aod
TiSairar question waa between largt and
aavaif e.aiutie. He went on lo slate tli
atwe and origin of this 15nfrra. and We,.
teri leettng, and aabenea itiat it grew at
together out of the circumstances under
which the Scat of Government waa located
at Raleigh. It waa an unfortunate- divis
ion nf parties one that had grtatly retar
ded the State in every kind of improve,
'meut, and would continue to do ao a bwic
as itexwted and it woqld exist until ft
th
f t wi ihan ninety, nor more than one huo j Convention could be obtained, and.
jdrei nMmberatoib H.iu of (mnioria, J
k'mn will be. 10 be ankawd to him. I over jmlabovo th RnrewmtativHt of the rf? BilVaaid Mr- P. let us. ipproach th
i ' - Ar -- .... - . .i ... . , .. .. i
if the l08""tuic low4 Wtt fwr neeyour towaa,ifthetwtroujh 5yemiuldbe re-tquciun, ana -! wiiat. gruuiMw ..wxt
en,r of. i,,:, ; tJ J t W..- - -T V
sK-i.ves reSpectiTei;
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view