a -J -. ;! i .i: .' ii; ) I .: IJJh II M Mr Urt,,, lmlk a--.. ... a Hnartw, U. a.,., at la.aii.U.kt.-4 . III fl aalluf (MIM,(H4 ,,,. ,a l. .4MMyi, , ,,. It. a,ni,. , . , ...rt,.., ... a. .a. .r (a.., V0I..XVI. IS'u, Ton ViiUTWAU tORRnsrONDtiNCE mtrwitKsi ... ' ' THE WAS UFPARTMKNT - .. . V Pr.ftiitisr nr Wat, ) ' :. i . . ' Stplt mlrr ilk, 1 ii Kit:! have, had Hi honor l receive, ny iM lore ll. rreirnt, your of f,'5I'i ultima, and J Jinvw-rt -in f hitrjrfn iiwnta In )imi hi Vl'.w upon ihn fUU 4.f ile iiilrmui upon the' I'rcck L!t ut Ui:U vi.ii rcTcr. T,ie occurrence which In rewillei in llaile.iiii "I ' individual ii. mu' h In I jJ.ri'1. briber the r ircuiiimaiirr arr mk'ii iM In jindify the hr.t, U iin f r j'l'l.'c it i ilnM'iirw.t wihuf the 1 rtii- iit, i ilm fore i iiiil v',d in -.,. .a . t- ...... : i j., !. . ... I! :TT T"""1 h , I " r-- t-"ii,..n .n. -.,,TiS. , '.J.; d ..f Ur.. .hi. rw T. ., ..,. , rr-nmirr It Hon of , M,n4 l, r (,,,.. f,.lin I i r.... fn:1..i -1 ilM l, were tnnrr mm rvm wm ih dm 4 iwirui . AlHUmmnJ ,u ..uln J. i-. n.. ....I - u. Ue riiM.uU i u I,, i ...J. .. ''. .i i -"--- - " .fi!.l tHfiiiiii Ijtl !m liK tti'Mii wrrtinunV r p-. tjf ' ' Wr T). imiiii'iil imiivi- I III ton OiUM. BM, lll ' It.llrr.rlL.i.a tl ! ilu ! J.f ll.'ru.irfl L ,.,L iIh nirpri'm TTiTirTiiinTtin uu i iri u.i, i i, mm roi awnr llil IUJ ruiKlilu liimulilv of thf- Act if 6nurfM MVfrli 'mlHr, nul ili cifiiicmii'ii riiMV iril Willi tliu nliji-ii are mi oIivkhi pre-i-luJe nil tir. - - II"ir i,rn m a rM,,hv ilniv, m.d on i luili ilixl foii.iiiuii.rtinl nirtlmniy, r T'lmif ,,' InTi rp .wti.m IT fl.o rn .iJ'-ol in l!io rmo uii'In r iMii.liTHiiiHi. Arc ll.-i !i3f f in'uiiixtiiiK'i mi iinin flie in lli ir I Imrm trr In jiialifv lit i ;;h tl i,f IliMililinniiiMn iMiitiM-d by the t.iitf fniiwiil fiii Tie v. in' rrrniv I In ofij'i, hir, i'mii vmj miv limr i full irw i. iluf inHilnr, I haroiitrlintilropio f varimw iiMirnrti m iiml mlir rir ImMiiif n lulioo to it. 'I lira hI pliire it ipiwiiiil i'iHv lj fi.linl mi . j imi iii fNfsesftim n ih rtnripul .i-t. i , u, i- il.- Wfd remili, wii)j.jlij So cc tli lalilVnion 4 tin lalv, ul wr. .... .i. "'wiiM ib-ii.i, wuji iiifi rnrviiiM raiiiM-aiiitn ! t ut Inalv. re Mj" ''!' "'j"y ifilii'luaU Hi.l with jh hl J reprrafi tiitiomt liv Utn nui.l lo fgnuicai lururaraiej aiul Km ?i will ha I 1hk I).riiiMiil. lit I lie ihiIiI.i- Arl. Lv m I ... I... .1 .. i . II .1 . 1 ...... . .... I4KK1 III IIO 'llf aim II OI II I I'lD IL.lUAlrut'lIJil.i.l. .n4 l.n.f',i.i-l.. - -. - I- f ' 1 r- J" 1 .- r . . 1 ' 'i"" 17 iiuimi", iiiciii inhht iii ofier. nr awuiiM'd am . .ai lik iklurhlUo ('m.U L iM.w.,,.n.iiU .1... I a.... . .1- . . r - .M.it.-i. it i.inrH.iiiu 1IIVI, IIV H-rWll Wll'l .kli!!.1 i. Ii'i. "'I ' I'nit" ! S.,t ; I nf) iniruiUid up.n lliu rrHnl Inn.U. - It la.t nlljittluln.il I , , A'l.'Ui . "All iulnxlfra gpoi iwi pty MntWrlv4 almll ( rfmmred tWpirrum iu llaa ail iiinnrf Inlru lrr an bo n-m.,vi-d v law from any iIt ( bil land unlil ibw cHti4rJr i urvoyMl, 1 w) (he actvcliiMi liiuJnj ltifpliiiK li'iw twr (rum (In pf.iviai.m, IhA white p-r-i u.'4 a hat uiaJe tWr own mpiv. pvtiia, and no! m-litd J he Crn. k from llrir. Such f rsMia mav rrinam till ilrir crupa aro f4t hired. Almr lli conn. tff m aurti-yed ami the aolflciii inmle, tHM iriiole ahuU not operate upon thai ft uf il no Micludeil in auch wlwliim. AlabaiuU, t'u:Jtif I , La Ixrn Mulwl ll.nl id., h.. ue f li lu diuri hute Lnn fwrit.lv llift r.rini in, ami "mwiin.-w inirr.t, -iri i iVvhcn driTn Into the wv1. thai ilir!r f'-Wt aid jtniroviiM-(il lnvii I- .7i writi'd frinn IhPin and nrrui.iril In v liim pdrtHin, thai asxravatrd iitirtcn Invvlirrn nniriiit,'l upon lhi fmraon of tit. Irrliiin, and lliot tm-ir ln faille, lic, 'titd mliir prop rrtj have bn JnwriMv Jakrd frmn Ihrin. That appcula i( the C.'l.iif-i 1 1 tin I ,' .vein 1 rnrnl to carry the lrniv into i ll: 1 1 mi l Li U",n ineir pi.i prnr'li.i, litive i''-n rrimaii" ami lomlile. hoy rcpri-w-m try wooi r wiurtVi.it-iiii.t,iJ.e l.ai;,a,; mud', lf forf il ..ai!f: hr. Iin.r lo (in in .' mhrT i h ji, H Ui J,, tUa Wi. ( ihal .i in i-.-nrni.iite nr jm ir wi.iiM rtjlt l- the niiiun. in la.ili Uu-m rl.iliuiia llirm ha Iktm a i!iiip..iiiiMriii, Tin fmiV """ '",M'!',,f.T. "Mrveji .1, l.u' ,tU ,n limi Iiave mil l-en undrBWMt f.r ai.iiaj Hum he mailt, nnd the run tiltitiila i J llm Indian ate a- niiMiii 'M I' " hape a int. Kraiivi lv lorail l..m.h tlir l . riiiiMiii f.,r in intrfvrrnrv. . I; tnni I'jt rrf.iri ni'ii'Mf) In i rmiiDitf t!i itiHtifn H pr iniaaiiHi which liu Lcco irunHd lit rem. dmt. Vimr frc!hui aimmMic that tti Mar. httl, villi kn annul f.ir-e, iintkinj iii. ruraiiM anvi!r th inliahiiaiil wilh a ie of Hilling (fivputtfi bolweeo ihiiaautl the liwlmn. - , If Ihe Marahal, f.r lh military dMactl aiTT i .r l ti.i, tin v lo ii il aniituitl In tiny . m aituituKi ir rtriiPitl wtili il.e t tvrrn ci.ini.'i f1.C i.un.rH r. " " " " tnifiii wiili i-Tiijeaf liu ronijveii Irum the ai-Uictiuiia ht ike ttrm of live yeera fruiathe rattfi of ihit Irtaty, nr uiflil the famo in .nvy(l lo white prron.' ll will tie bp en I hut hv thi Artirle the It-al their crop Jmv lei-n (. . n ft. mi inalniriiiK' i.l il. Giivernitut anj cwn irarv lo il rirw. They are alaH'tore" npw the pnMie hindu fur tlte mirutae i.f remotinj intni'V-rs. 1Vrei4 not at diriHual arttM upn the reded hmda "w'tft hna iha al'iyl,!! l..L.l rji.ii U remain here. There i n4 i tm kIiu ha not l.y the act o( ariili nifiit riMtid himdf, not wily to f.rrihln rviili'rti, btlf lo a apifir penalty. Thrre are no ili pule hu h the Mtirahal i aiiili.irtz d lo adjiHt. A w.itti-r i.f Ciaiiur, ant In f.tevenl ininrv- fat Jit p-Hniblt', thai ..ffaCt-r m tit liur iz'l 1. 1 pernill flit It fril Ifii. i.rnri'v lo re Irlin, 01 liU'l II 'I H:jiirl J lite Indian. The iiin'lttiili.iii i.f tin. fti l in.iv Im ie. t' HMII In tlie B-ii. .. l:e lr-itl ll. hill "ti U ili'tie'lthl !Ih liM.r rmT C"nij.!-T'.ii i. Iii Hiii-fa iif! rulont.il d lo hin!i" nn un- futil bie iiiij.rraai.ill f lite aa-lller ij.'lier- Uf , y il ii t.liVi mi, lh.it In v judiret r ffy"atr'tK.t1-.ii U ti H..f Ji.id lie I'-' rri,Hd. rtfl iN.ii a corrvtl r frraun-, tiiu-fluf ih Tf vUracler, ut of llte-lrue riMuhtii. Jt (It) lotltatx, i lo la obtained fi-MM whim otlef r4irre, bate btd til Ut frfm, fn-in I fid elefijf Hit gentle. maiif an uafavorahle ripinioti of the ureal Wily uf iheae pnoplo, t lu aaure Ban thai il i uileily err.iHi and uiiju4i Nun teului f I hem have led interfered with lie Indian, and in the np'ier cimiu imij ,wliich are lh" iivkM i.'hIuu, ixd a lintf of diaaaiMiitclhia ua bren ultef T It roonlr in ajtleation, ytai bae eerid .i ylire aUrnalh ilii Validilt totlra. t'ie Hiblie lin t. I'.ul lit" A' f Ihrif cIukih. The Y irrlia, I I'l f J e:l!) i inore gi-i.rt nl in il pr-.vi.nm, eit-l , Inll.y a ln,u!ul. iilt.Milia l nl lUlnl" Im hide all (icmeM wh .U'ver, wlm.lia'J f, of timngta, ep.hititil Ihiriv-ftvrt mi!lii rf!l-d nt lit" j-tiWit H'Mn'iitt i " ofai rt-a. It '' U In m U Ihiaw i iter. Ity lhat Act it U .rrvii'td licit Mery . In the jiw.:r H thi Art, win. t tf --1"" ii.! M.'.if,'Mi.d VuliTvafi tl'itnf in n it; ti fv .- . .' Ihry cihiM m rred i nukiiij 1 lt nn' In ifie ve3r T-ft, Mi.itl tw nnd h Vrw-'V. -" ' ' T uh.ii ll lirril.y liny had imnhuir-l. .y BHihuneil lo :mer, with the trc"'" II vm lln-ir ulj.-i I ! ih i hI.i the r.rt.lro lafihi ImimI Oifire, f.r lh tlilriH in which . ,. ery bv anil at law, and u lhi Mid llte u1i.iimI mav li i l'gtl nih fivimotm iniil il terniirtrii lo ii4i' llirniM-lvr Inilie any itninTa-r m arrc-a ii'. neiff limn in", i r i ' , atliludi! i.fth f !(;Ihii1, by InkllU poeiM-aaioii (piutler irf ciioll, la iiu In.U Jn lpTirt e-. . .V. . d Iha Irarl ul ri0nli in which the cttunty iwnl, ! roying to the V,. We tea Iha ' . .. - of Madiaon in tM Mate i iiaain. IHm n nun1 mum nrtre of IN Innrf. ------ r . tTJeAif 17 wwa fraimd lorrnirr. I Here i a e iilmni"! a Hr(rni i if Ar t Act the" tie! i4Im and oilier fraudttriil I rml.rnriiiK and rutininf ihreir) iil rlaimanla, and lo prevent ik'I rr M. -ki- jof thirty yrar,all rili rrinj tjeo e"li ft ' ' V, ly from making" rt:li'iiiriil, a rnterlain. Illie ahial.le privileuj if pre fi i pico. f e,(.' d the de.ign of opiaiii)( the policy laflhf Jl'ltey almw Iteymtd dispute lmt ilnrln'f ilii (joirniilii-nt, aa imliraied in Hie fvliM ami tiutfl it wmi lite evuci policy i.f the j u . ; . rrtiilatnHMi eutablialriHl by I onjjreaa, re- vernnirnl lu rfinitiraf wir rttiiw-it lo a t ; m linjf the errl..yf the I'mird Wnlea. lie ard nrriipy the puhlic lurrd, that th Thi View t iH.lirnH'd Ly ilm farl ihnl clnaa i1 mir p.Hjbtii ki Itaa alwave rm - .-i a ollen a the atlittv upon hm lira Art eaierinrd hirhly ntt-ritorioit, ami tin I he " " f ' , aa til Hcralr are iiKi.i.ied, Ilu ir t lalma rvtduwre ricltt In Nirrh"e at rrivaie aul. . - 4 fj. 1 Usfh iidiaed, liaa been laid olf inlo tiine I ara alo j.dterled lo, an-l ihe ervrrrat irit. I Itaa l-.n etlerMd to lhtn in rieiideit' 4f lij errtJitiu, by Vn'At t i.r.ir(J. irul Aiai in ally ileaTarrirMrej; f l.r ut llutv,iaUua t. . 4aV lae eatwlered .y hr artlfrrrirree Ht "t j All fMirnia wIk Had nwde eeiiirmml leaiin tile valid and M,Jliiriit-n4,-,i.f he r f ' v prrvt.1. lo Ihe t.,jfrh-lir At Mre rr il, ami in allurdinjr, fiiuiliiira In purchnta - milled In reinaio, pmvi.hs) il.ry will mijii era lo eaamine il. . j - f t a HerlarHli m that Ihry dom4 lay doVn any .lliem. Art Imv ,l eli peeved, with llU f. ' ' . flaini In the J.imi, and do ntwrui't IIih airrplion ofllml of J H0i1,"uWiiiieiiiy t, . 3 MiUMi. l.y Virtue (4 any rJ44 iA nve.l 4u.t 1 1 ey. ul M i Im a mine i ewliivel any peraon whatever, and pnuRd !ao iMiMf; Uml, the linverrniient ,a ml..wn-il , them, and thev look f .rwnnl I t n r)nie of; n an invrti i.ili..,i, n.. i.. (.ir i.,- nj;M L!,i1m1 nriaifixAd a-lia In tmi ll-e, i-uii mncliinery of iair lule (jti t rmnriil inlo I'lll iijCntiioik I In inerture waaad.H r. a tell in roofiinniy wilh the known view and wihta of ihe rieid.tnt. a in ptirotanee ot iTt" Cm.atilutiiin i.f Iri lale id" Alihama. - Hcrcral of thran cutudica riniUia a irHtl.iliKi of ait or riht thmi ' aiidenula.and the agrrntt- aoeunl will not let tJn.rt of twenty five lltand. Tl. ffreal olijerl of (he K iller, (bin 5'ear, ii tirrn lo rare a eiitlii MMicy of cora aiiii otbet provKitma, lo Mtpidy- the wuiit nT ihe liexl m MaihunimI nlo lo i'h- tain'lhe (;nrr (jnmitiiy of callte, ting iiiid oihitr lo'k. ll i well known lh.it lint Ilia! ImsinrM of wnlrr in a nrwr enuti- Iry it lo ri:linii.;n ihi'ir'iranii.ituUiMi lor tin- in Kiiii of m.lii-.iiiiire, nnil ilm li.ia ac 'HjNfpIi wM(-ned iipnTt ' vieelt-U' "wUi lewaiieyr'aririiT lrnotit...i?. Nire aooplou in llietr Cvnr. And in i.uJiui.u to all Ihia, Ih D'-pnty MnrUI i. p.iitH thnt thrr are fair Jiiiiiilrrd pri -mil -t-JImj whihki-v to Ihe Intlimm in I lie ci-d.-.l lamU. mm ii;i mi ih ni ti.mii ''tuirei riimo of remnvinu iniruiltfra from thi m I, iu Ihe tuiuc manner aa iplrmlttr may - h reirinvrd by Vrwr from other public lufld. - Ti " mvnc'r herein Tefcrredio ia pro ' vribt'd in -Ihe Acl of Cimreaa, wie'd - f th3rt, IW , .ri)t itlt;dtA tt. Ac. tn I,r". KtfiA ;lU;nwi',B.bi;inff JKJude ntj .fowl cr- dui Ij tTiii Vniri-d St:iU-tu iiitliraiilhofiiiul j ly ,iw-,-TIm Arfi.f.'yHli i .tf the ti'trr. f'Hitmn r f th MKreWV wttitf ih ereploy ' itirnt ?f military f tcb, nnrer the- orderr nt -Aihe Resident, nndfiirnjshV ttjMjWIi; lj virttieof which the jroctfdmjf in ''i 1umJ rel(iKj iv Ihia nmjocl, lia XXia "pu-e..,,...;.;..... . -' !l'hrrff-re tweltrnMauiw to thia 6UL. LUiiawfiwe aaoepTifcHSom jta .r li.t. r'nijir.-, I.i.f fo 1-It -.lllrtf Wl-", H.tllf Ulnae white tx"ii ho hnd mud" thr'rr t -imn- tmprovrmnvs afei not etlteil-illie-" Crm k froin thciVfJ stK'h'rH'r-witut inny re naiaiiiL4UbU.xrupft.are jtihrtdJIT..Jt4 Iha ;ion lirrtin ullnitc-d lo he rnid aV, and tlie f rrtpV jrrh!?aThrjcri,thM prnvia'en irnirinn";r TnnircaliTe"To"""fi'fiy aclller upon Ilm lrrdu, V Tha other limitation u to tlie district of rnontryj efwtfinini -th ohltgntirm of the' (iovc-rnment tn eemove intrudcts to the ... tructa located for the Tmfiatis " after Iha ottuulry iv MwrveyiHl and-Iha . anwriiona inaile," and Wving tlie" duty of removal -' V,',,re,ie tvert the whole ceinn, until - ettM)f thesrr nhjnritmtira reTifrompTihedr The rountry ronv atirvrved, mil the ! oniions arc not 'el n3e".: and "onidern- He .lima" iiiut4eiap hi fore Ihw U done. V .- .. . r .1.- it . wwi exnrnon on lao Mirn ir.o iinvrm. -L iaLwilliie nmrod to ncrpmplitdi ihi oh- fcl aa epeeditv .at p)eiibl, tail from re , JjtrU hieb hate lieen maib llwt impoKi - ttotm huvo hi'cn practwe.l upon Ihe Ar'enl ...Employed iu tnkitigtlierrnn' and thai , fliore ibnn two llwMiannd naiw of perm ' ire retiirnet rjrn tlm linix, who are not I'litlod.to rcscrvelioiis, and fiom tho rn Viiinl itecr-wlT ofrijid eicamliiaTion, a well m froinKhii nature and ctnl of the Scaling duties,'!! 1 evident 'h it thUlaJsi- - 4-m -vrlir riceupf BoiTtfl'Trn.ltiths.1'-' fl w ohvintw. trirrr..r. l"it He Ireetv fffW Woutd't'VpiM I the CJerninetl lo Hi wlitl -ami wilite -wtclt e:'rrairri tlli on! any ertint lo prevent iheni. Yon n tea Ifint the law id" Ahjhnnin, ' "Vr.'iviifijr litr ihe removal of ioirii.li-rM l.v m ih.ih "I t'mrihle entry nnl d; tntner, wm?W C-mnil Nlllljcii-itl fi it Ihii Jr.ile-Il-. uf (lie lii.li.m-, d'frofuam ii.. initld. lie 4nrted ith tlmt view. tltti en ion tne rre-niieni ei iaro nrjcrtim. -1 t. The trc.nl y . c"-l v -rf SW u di!F,jijijir:iaiil-Jlr ilnn'retMin wilh the lknruliye, nnd, l-JiifcTitnti (aVey-4iivi t twr itmt lalPftt'ed.v.iviinlc.if 'iiil woylj if.hjbllWI be fiiiiiid whillviiiaul!ldieufc:r:.". -. - -. :. . f tire intniairmi nmons tflcm, t'ie" inrtne" IltS be l.iw ami hi iiihtiiirtji.il, mii-t U Innl. I e mti'tt there, fure. cmatelVt? whit ni,e'i"itti. "in t la ir rliar.u-ler td;etlv und f-riy lepil," e.anl t.uiu: btkan lim ilutal. - . t Allow me t i' .'i l' "Hr Tfi-itirr-nl i aii!eefrl ilirifrid"rrrvina' lit Creeh trrhtv mtn effl'Ct vrtth every pfrer attU 1101110,1110 wiheHeiid fi eHili id'lhe rir ". ih uf M'i!..iirui. '""tTiil it.lt m'MHiitrtn h i ll" Jl bliil 111 Hi.. 'file. J UUll lluii-lu.4nu-. linfi that Ittv ii tH.M .1, Hud, I i autiut lint lint.-ili.il t'li- M.iti n tv of letit.f'tea r, e ; citr i;.T,l,viii,iyetfe7airvH"ri' mid. ocanBwlei'nac.;, Vcr rv'vvtfiilly, 1 urn ."rir. It...u ..11 t i.... a . .. T .a.. !.. . ... SA. . ..-.-ft-.-. a..r. a ii j iii i f i-i ijiiiri hi iiin "r; i niit "it" io ua f rN'iritinm, l.y inn m mm who may, iujchat iht' tv Suir 'f nn t.f. them.larne rtwardaaiMl mfr , '. If rliry rrfnaeUMiliinit In Ibeseoimdilj t, rin'tf mrile"n,aUialde) privil,e. a. ' Ihe MnrttliHl, at hov lime nltee Ihe find of I) tlierr. Hid arlllrnrnt of'tlm wti " Jameity, awt eftor Urra muoiaiV iwdierf hv 1 UoU 4 lit 4'iil4 14 tra 4 rw ajn' a for auihtrid lo reidove llioin am limy (.nrur f itaelf, according lo llin.piiif ,irtie Jiti ' ilm Hiiitliy of one litimlrfil ilullam, impn and mAttitng .if tlie A-l i4 107, Ih i'.e-t (. -onmriit not evcii'diotf hit mnnihav The aittrnt routii.t pixrly evrt ,l.e i'icra-t . rvidiiiiir to lie Inrnntfieil ;.nnt thoaewho fl'mury rewer rmilftrrd on htm f r tin r. . , may lav in.lii Iml, aiming tuln r llmg, 1 tuoval id ai tlh r, ini'i-a he pi p"d retia JjiJi43oseaipon jiia liojern'meuL the duly ft (Uey-Ii vo v.'tvirereJr ahif a re ' ex fk i .- to, the diiTiciiltv o( proof, and Ihe rreaf delay whipl.,i uld..nllfnd 'Uc- proerqitti'ilV pf aiieh a nun her of law aiiii, ami n a com mnint t" whirh could rt'.t but " M exriled Olwin the mihieefc it wol. be vain to ei, Wt llml tlte proteetionrorifiod could-in tin wm lie iniured. . Ymt rltTjtr-tire' to' the-freVmi f Prra'ule-il. io atatinff i( aa your belief -tlmt he is dUpowd lo"cau thejrraly to be carried iuto rlEi hy wh menrw prtly are clcnrl v aiithorixed by the Constitution ami. law.'" There U not ihe !iahtct wwh. viiineceeeariTy t mjiri-of "PMCl the etdl'em timm lhMa Jamla. I airt well nwtire of the hirdshia. and inconvenience to w liii:h fneilmr untlrra are expwtl, nnd every rr-aomihie lloKanckr uhuld tw mode for their imiiuon. hen tin re are other iiMijiatitms, mtervenin aolltemema have cxtenduJ uver the ttuhlic hmda with out iiicotivfiiie-ire to the country, -end withiHil interlcruiice of the Government lut itithNcane the- righia of others are ciMM ernedaml the Executive is culled iixin io fjlfill tlmohhijati'' twsaty.. I do not however are that ihe treaty, " by obviou !on.-l ruction, jiermiU ettiilements nprin any of tire lindaeedird, extent-rwrur-yntim9,', aTlm'elt5adati is-ihul iu; triidor .ball bo removed Irom the ceucn '.re'etTi' ff f mrrtty hwn-rt.tiaa.Hy inn pn-trrar i ii.a luiiiuuuim lutuc ureuH .nkiiuii. i In u wayixi, cur!, horwea, iVe., are imi, mnl very inuiiy CHnn.it Mauib1y h'uve.lhe coun try jrtthtii the lone ajMtt'ilied mnur-in-l.(llliiiiia W lb wmfufinl. - - t' I a ngratj'iMnrat - -if -. have ta.Tii urowihMl with rr, a'ltd Ihcir rrl'"t oo, )ea, Mdat., eVe. will plnre Ihem irfflntj tint eiiwnni; year ahova the ditlrctirtir; iiruihri-cd hv tho arnrcrtv of the lust. - - -., - Iin tnine f-.r i; moumnl hn n.!inot tolnl t'l.'-inii lion '.I iIii.-m; i roiut, the uui ol moat ild flit w michrd and 11 ItHti. ioiiilkioi id" Owaunjrvrotiiei. nil! rbil.Up,j and you witt ltvp b faiUifiirW tux: i .film weoi) M.bii-h your onmr, il tx i'i h i wp 1 1 hMltivjtWal of aaaw.iaeci(r -V4iawr ww a"Vffv8ltiaHi-Uytt'fuLVl''' Tt, frfrfeVi of rj'niw io the l.iud ihey had orcupicd, hnd ring a rLiiu to the Und they i r hj y for in iii 4 been retoittxnd aiwl confiruimi by lite mina otlmr m -i-i-cl opmajiiig Ihe-A I'nited Htatca, V, . UunHnuw tU ipmatawf.aW Uva it Aet t4 llwIlmirK Thoe who mnfte Belllnmeiit aOnr the lor Inlurferinii with end deli atm-; " th . ' . peaj(e of the, Art hi (lie d u ri lioii of the f rules nnd resulnii'Mta lexm eitiif tl.eirN PntaiJanl, nmVlm V...mT r.v'H.Mnr I ril.iri ofltirt l'iiii-ft .atitr -X' ,ll.:..T.rJlr'r ana(, ami m. e-. - i i ..-iiiM-.jH otim ty '"t-r ycTiif -- claim Ihey mav hivcvhiuhbhall Ifi HSlcd who Koe aettled ia.tli Cfiutjlry cud4 b , in Ihe I niled rttatea. - I Ilia l.rerli Imliana. - I hey "Hiiiii;iltt nrf A nn ill4ho flver.il ArUid'Cmj're I laiutithiriea llmeor) bv mttrking tf.'ii'r pmwnl in rrlrinwti I fiet-oe wlm haveoa- j ilmrwmeV -norJmvw Ihey any 4nlm.itM --- cutuud ami tuUi.tttiatuepuulw UmlviU m .1- iii f ctinlirm th oftimow alill mnrdttfiivwyelv I JJi imtv.purt 1ma ol the tinted Jr4mtii, , , thnt tlmt IkhIv did mil liiteud to IiiaTtTlT I net itlitp'i'ject-tf In riertipvhHr-'etf ; - it,... r..ti.k.n..u nn 1 ll.al thia'M-fli tint t hn 1 1 It. ti.r l.la IHiltl--iev--nll ! - . .Ili.uut . ..if 4 ft. Jin II ii.tt'..".' I j - I our i iltttrf ttrTTiint,' ; mitrrl,- wit! aprend tm-f tlHemr4,4i(ion. .. . . . .1. .... ,.t i:.-...:.... ... . in I i teo iiinn; timi jiiiii iM.iiirnii"iiti r.-i .JU4.Tl,ia..A.AA.A.-.. ........ .... .., -,.,. -.v - - v. I III l 'i aajn ,JW',''t.,,'i,I,.!,i',J,,'" rntir i . i , i i Lit ire cuininiuiuv ho turn ami oixrow"- iiig.'i cuU'iiitv, areJui ""tnife.r4livo.liJ tficTr duuaflsrlLei m WhHaiJlW. W.'Lai'.! MMtit I lit n.( l f. rU tre.ily. Al lu.utt thry intewwiitiwaawiMiiwa'. wtt i'it, I U"ulj auptKam with th'wv. lv which it ha been induced to overtook these iiTJIijialiiiiii tiiilil'ffiepreairiil Uine UiXXlCr',,''; " ,H "'t le, Governor "'" ' IkKHTrrr t)fevirTT'VTr-'f -' Sisz 1 hnre liie jmnnr U ncLnowlcdj" the ruceiitt of your loiter oCiHe thr ultiioo, - j. . . , . toyewifr with Hie ai'cumptuiv mji u.h ti rneitl.; i weV -wwvtv 1-ii rXatmriMl with the dfliberiiie .ittetition duo to the subject to which they rchite. Id mine ol ihe-zlHh Arte. I ho object I rmd nrinctpelly in tiew.-werr- rn enjjrut tl Ihe Preaidont a mmlo of prueemlmg, tor I inurked, atmo ymir letter Jo .-!. tvmit the protection of Ilia IimIibim iti trwir p land mber, of the Hih Deciolier Urtj all aeaamna and reaervHimiia, more ei.na ntai t wno were tiw u w iuc couuiry una pernua- io the api'nl oouf iitliluiei,lbiiu litalof tiou lo"'reitjiTu,3itri "Ih'aX-lfil ltnni'T.crB wild mjtJt niun jt - u r en ir.ena -an armed mmbj 'J'UU-you -Wtflj;iveii,' n it force . and,?) call hi ajtrotiiMiJothe irre- diubtlce va, f nmm Ihei reiiiiinplioti thai i'ulariiieioiw,rarnbielromtiaempeiVirKill lihe imitiliv wtiuid be aurveved and lite in exeeulinir the liiHilatnm of the treaty -eleeiion made before it would bo time to It H not tube toat aijibt of, that tbeae neopk to not t-tatid id 4hr hht ijimtru di:n who huve act I led unou Ilm itt ll ic JuikI j nnd continued their settlement ngnirift the nlcr vt ttrtH rrt?er fimrint.''' I fcrTW rt evi! iuKliClw tc"iheJiuJ'Ltf uijb.'Ti a..... ... .. ....... ......... ..ii. .!"."-. ----"., Hy the Arof I0li May, IW, "enrU "mtium.ry!i.lhercl"tir, -ol remou. . n- " Mvraowlm tufumjlmpwaHwiJ'tlia-Act, pnU ft lto-attilu' v4a.1t Jhe .j.itlvicUI-vt x. jhaiyrnvr en'cted ny. oi. uu , mint ami f v wii.i.ry.jrj4j, - - Id, hfjall lioitmiliodf v"Arronly,lib uii Acl of toojj "'Iji'r W-WJlliil-l'lKm henm directed lo bo no to..lhQ prtj-cmiiUon iiS the ate! pm u. b mill, at tho futo of two iio "JT" 1. W 1..-' aere.. , - ... jreaa, h 4. ' il '1 Tmilwiluig ''Itww'Bum'UwaaQ tint, m r i limdelri tmrairaiirai f ho; f'miutiori, . ;, v of the L oitud aluJt4 If ll-Irem lii ui.on ' L-4 B'lh Act af iha J5ih FeW 1 evcrf J ilovwdtutitonr jrtaW Hftitr? at.rff ' , lrwmnr' lWTe(rt'"rVprriiftivea of ev I olnlf"l1'it Ciii..rituTtiMiiif r'ijfl.'fa if Vliw'it""f";"--t v'- cry errtn who ha ectuallv Iphphttedl it I tiol law, can jinmisnnlio obi trillion vj ..' Slid f uIliviTfcdTTrarrTaTiJ TytilJ TiT11otirp.ldrine4 w lt-Wr-TtM 'ro.T iiiiTaTi J7i"v'7 " titer. tbo-tfistm'ta Ulrliahtl br rha void iw tt4 lepalty 4lihjft'MtpnVTtW.c Bule oflho public nu'w,.lt ihe JllitM'i ter ritory, which trnrl is not claimed by any other person, and who shrill not have r- t hi- Vel THiW tarfltl tr f r Jtnrf ,Wrt 'aiic'lf pe f- boo nnd hi lejiol ' reprew-ntntivea ihall be eotillod lo a. preference in bocmuinn the purchuirr from Ihe United Mute of lutb trart w land afpntrato miri. put iu another xroprand, a'tt", . in Jhe he lief that no inconvenience or Injury would result to the lwliaim.' You luiiher oh er, "lliet " In-btib-the xfMylatMl Ihero bus been a disntipotiitmenl. , id which tlic kulmii ul Utteii is an m- vtance.' ' . . ' . " . ' 1 did not ndvert to ilie ronJilion of Ihe nettlcm 0w.n we-h (turM tftlm"ceiledter rilorv as were mil im luilod injheee aelec tiotit of the ru?)nn",: nor attempt toalmw U'i'h delay in uiukiuft the JoCnliona w(i that they hnd uny ri-ibl,f.Hmded eilherup- Jnot pJuced ler. any of the ar'tmr, and mi 1 heir claim to the Imluljence ol !ne una mjunea.coumuinen 01 n.tva ocnu in- fiovernnient. or tho laws of llra'titi. lo re I dieted bv bill few.. If the nwtcaime ofdia- maioLilWii iiMwmblfJbL anpomliuemJM tnattef ,.M Cumpl;Unt, Jhe ritmtn the order coutriined in vour letter to ain dm; Hot lia. ot. their hair, ami if oficn. ' .. . . j.... . j- I: 1 1.. . :'... ,1 j.Ln.iut. the iMitfsnal 01 the voin ot Aityie, oiiwi,-1 ce uuvc ihh i.-tn.iiiiin.!ii,juii u.-iuiniua tng the rvpulnion of jrtir w hole white prtp .1 that tlie pcrpclratora alone elumhl be aiu lUtion lroin thu Ceded territory. i rn'ir im.i. t . leave, therefore, to taihmlt, for the coiisid-j The fifih arltcTo of the trenty of March, .ii iiariii.i r iiixiii me Hfa1a I I ill, l lnplirxii' "ISucIt is hilieved to 0 Ihe cha meter of' erawwwwt'lii-i Pn .iiUnl. mv "iTirsirew and uticxiMtctrtd state of iKTugsTfcoutil ry TmTchy x-nled, fchTiTT Ta reTmove-r still tTiwtiiigtwiih miiiiimiiine.n eonmieoe, 1 .ut ut tun a review ot Ifie.WltOie illrcw Up willfind nmple room. to revrmd -thie, which I am coiou rained to believe m one of uncalled for and mtet-etwry-everttjv In ira.Liiirriv.r that noriion of tho doeu -niaBiw-iWva(h4ta unlllara -wliiell V(UI 11 Hi ftlO tlie liorw to enc lose f..r my int-pectiiHi, I was nt onre led to the cmcTuMtmit (.jeieriiMualion to remove litem lladbeen piiduefd nininly", if not exchmivoly, by the mloritmlin eon ilm letturs of Mr, Auftil, wrilieh tuiii'-u - . , r - - -. -, h tft , .;f..tjt and ,-Anist.' All iluu H.terliiienti. oxceiit tho UlterfTTrltoF- Vod to.mid tnc fromjome fjf jthe Chiof i.f the zutn yi.cem'cr i.it, rre-w i.r.i. in i-.,.ir roniiniiiiicittioll to our dele moion iu Coneressof the bth ITtfcembcr. 132, jivii2 permUtiion to ' those peraons v. ho 'iiblitiii.'d pfeiceniilo poiwesioH of the TStiiTibft';?. rtHfli'vjr &e., frmettpy .t.. ..v to. .Ilt act-Anil urvln'lioflA ItfO Iint'Wl lltlVl HIV r ...o-. ,-...,....-- , Miiidc." "tt jfe:inj tUl lU i;ijurit" com- Hv an Act of 12iU Jprit C1 4rJ every person and the legal reprii.intnie oTv. ery peraort wbu Jm acluidiy ii:lmlitc.d and cultivated a trnrt umi ing hi llnil pn rt nf I he Bm c f .1 rfnVa M w b ic h . etm- p sf.i the lita territory ot tlrlean, or the MiHiKipoi- territory, wMeh tract I not rihifully clninu'd ly any oilier person nud who shall not have removed front raid Blf or territory, aholl lo etilillmj to ihe rihl of pre-emption in the purclruK there -nf.' - ' , , " : - -. Hy Ihn Ac ht 23d April, 1 44 every person or iha rearrerm,entativrs of eve. ry perKMi, who being either the head of a futnily or4wnnty year of age, did :jrt ot la-Tore the first day of January 1823, ae timdty Inhiilirf nhtl ftilrivnttf rrtrnct r.f Innd ailimtml in Ilm territory taf Florida ) winch V11M m im! rirfhtruliy flainuul Lv, am' uu. a - ' that part "f the 5tli .article if l,a Crrrk . Treaiv hy which th (rovertinmnt but tin- " w , di.rTkeiV t(Vreril..Vft by f m e, nlniilrmh rT"'"' : upon the occnpntimw rt tlie Indians, tm " lit the country U aui vtyed and lha . h - . . imoB modcj" nml aUo to remove them in , . the aante iiwir'roitfhi'lfftBfc ft thJtcrm-uf fiv V4f f,.ot- tire raj.iB' t" calimi oflho Treaty," Lc. Tim Indiana, .J. . Itiie they retained thrir rliaracttr if;, ; J v irtlK), hud no unqualified and iiiilefBiidr. , right 4 their .Homedinto tfttroyemcf Ijm-'; f f Tlie aeroiHl airtaRt. trih TftMty. iMtf-oiitjr i'i" "" cotifirms (hi right 01 poeaM.iK until the w ; aeicuoui are inane, nut alter inai perioar . . add to it a fee aimpbi title. tJtW articlt ' r.fnrredtei jrcqutrei tlmt i n i'icenam fxJk Cft i iJtqtte persona ahnll he tnknn tmlVr tha lWr" --- -rectum of tho PieftwVnt, nMho eolecti'itu' r, . ' shall be made eo 'in mctudajheirn.Itfia-l piwtlmirwairf' rc1.npVriiri'ilbiii iia e" " lection, if ihe enlne can be rnajt', and if V ' imt, fjion-all Iha persona belonginj fo' tn, aa'ih'a lown, ahnll tke them in turn Inaiy irf' T . a 'prefer fofmr When mora jterHir VW- . ".' idd in ttlow'iVrliefalilinriim fr n aiivo their caaU!inii.Ll. Lod at. ihsilm mn, i . , - reimtvinir inlniHer from these Inndt. ll .- i's erpjelly obvious, that tbe tnode of re- tlirtVi.l ia nri.c"rlt.T in ll. it lllttt I'timetlt . ,a. . .w ... .... !..... 1 i.v, ... . . nd isLiecilicat!v proviJeiP bynn Art of . fontrrrti' : and 1 m:iir add Ihe fact thal.i - the while. 'ihi.t was fully explained to mi T. -..C . tr . . ' . I Int. I 1 Mil t .,'"1, "i ure treaty, aim inui tin T .- - Sfi.' hal were the logal power of the Ooverti iitftn upon thi fliojert, nnt now iq-t the location made j . hilt th-it after these net are done, this provision s!ill n d op rrnie iimin that nart ..f the counlry not in . ... ... ill- .1 .1 1 .. - . .....mi.' 11 Hi rliiileu in ilm 'teiectn'ii. " ' lo aelllo W here granted. " The. -t.rtvern ..-.t t;,l .mi iii.l.H.1 Khun la I e Willi tlie in Xi-i.. ilini ietriiitera Tin landa oniocated 1irmlJW1reiiioerJ, bt)ftlirwirixiwnf visHMis ol iho law ilUpply- Joiuyier'in. "e would lie carried into effect. These Chief? j 4 Wore ejeeodiosly nnximi thnt- a. slipala f'J lion shou!d he insnrtcC providm for tlie ixlemi'tn nf tl'in tiilpreonrse Act of 1502 V , ver t!io. c,o;intrvr nnd ijjui vesUn Hm, ii;..t. ' :...:..i:.:.; :.. .!. .T..;m HiutAi.' Iivin tipttn aitch landj and tlte fpreeertowi eiia?ly sJjTiclieis'.lo lliem. - , i W . Y,..ir eeellencv UL'!rest4 lhat Veneottr. nncd by tho trenty, ,hv the lavvs ' the a&ta,Bj (..111 iI.a vrirei nerniiwiiin: tifnlie l.lll.l Ml." "1 . , ' , ' . . I. .A . .1.... ' therefrom in Ihet-VhO lommetrl intruder may removod iVoin idlerjaihlie Und, until the exuntry i nurvoyed ami Iha h. lection mado, &;Ci rftr the " manner ofrcim'ttal you reH'r lo tlie Acl nf( 'ooxre of the .3J.Atarli;lS07raiI lak,o for nn- Iho public bind, Ihoeiuptoymoiit.jul.mdtu. rv toree "inay le reaormd to, I have o JiHooaTiiou lo ip'ieVi it iiTTInii.i n ititiTu f Ton "ifil ot this Act, but doubt the correctness ol yotircouHtractmn. - - ft was not Ihe inteiHoin 01 t-oncres, in panwino the, Act of 1 I7,' tr re-rtr un person frftjKft! iioolijcct in view ocyono tueir cuutvr.iion. AnV one who it rouvertmiit will) the fraudulent claim which mdividun! as well er perHi,and ahull nd have removed from pluceat portion ol t Item will remnin, anrK . the aaid territory, Bhttll be entith u'to lite fthfl nthcts will recciTe llii;ir ulloltm inttf , mVJer the authnriiy of an KfX oll'onjjres entiilet) an act, tvc. not hiving any written evidcnco of clmnv to him m ami district ami who on the third day of March, IMS) rlirPatf trolly inhabit and eultivitto tract d land in stiid thnt riot, not clmoterl, shall he entitled to tho riflit of pra-emplinn, on lcroiniii2 the pitrcha:ier of tho I'nited as compnmrs bad act up to lare tract ot State of such, tract of land." (See Gor- f. i. a bodjf tl-ttuheio bo ibat In t-vrry, ib ? alkiiC lbe posaeasiim of t!m impf9venrntt---(f CQntjHSietw i'lli the hidmps, Mil atil.j- ct .W-'J'J tho toiitrol of the (Joverimmut. jroni Ifaw rvJ ritificnlion oC tltfTrenltf' 'iWil it ."ilaY-ollilZ:-lietiawr Mitdr riiht of pre-emption iu iho purchase then 1 ly the .5th eecliiu ofjUoaratuAci, 44 every person, or tut or her legnt repre w nttilires, Comprtsed in the list of actual Ihe General L:md OiTiee, by the tegmler and rwved-WiheliA CwirTlt'w'a''lff ilia KtmB af Mllti.4jvtrd'fbVff.i.t.'iHi Brc'nr.TintJr'"iit,-wM it t' oerorpej.,c prnpcr.v o " ? GvnttU S- t Inrj wi hout that les, al intnittrs upon it altonhl lpre Unirr. oi. Im,-;m ,r ' I ll,i.r aorrr, " !.l rf inbil.m, rl wMhaomo reluctance.. yy nrq.ne ' - im.0.lvVnwsce ' tuSveil cr und bmd. Ief. iic nnd nt Ihe period v hen lite Act in question waspn8.ed,wi find nodilii ..V . .- .1.... .t .. . .:. i -..i.i:....J. (U. .r.iV,;- ,J , ft' I'1' Al I have 'thai' hwior ,tb.enc!t-B ai'e',,py -"'a , iV-d' Digest, from which these extract am in Urn. I -..;, , ,-.' C'd1 i'l perc')i"g -thitT- 4bo triietpl(--i,-j - JrftebiW-th. AelimKTaeitl aAtbws W n'4'iuly piirpowi of t.onrtsi, was in pre a jwtieiilnr State or territory, an I wamintnviil tfoiin-o lheae:.en;:h, in A i;tit llttttn from jnAftrt4Ki,. by which they generally patted in antirijatti! ( tbn'lmio V- stkctiua fln ujid -Iii imi iielv.1--. t fr i ohvmu,-1 hcrefore, xJiot , I he w Jin ii-.n.t,inn mm; nut .Iiliuije llllll, IIOO It IS ' a eq'inlJy clear tint the relrvu'ious, nfief . ' Ihey are located, wttl Iwoiiio the private- -v proporty of lite tndividnls .io whftin dliiy: ; n may lie. B'figriedv ."" -V: ."-v - . w T-iniMVr4aiMaMh htture inlerer-t in mwh of the aelecti.irm a ' . will include iinprove-ncptB. VThey are lliq i-f jriytfta' pirnpTrty if the peraona- in" piiaNee;.' ion, w hi are in no respect whatever de.f --'tj ent n the will or penniion of Ilm (mu rn ' ment for its enjoyment. any i,fi ; 4 ..L. I!itf!iit fcl. a.. .v . ...... mn . uii".i tjinic wrnt in nni'iiil" Mil" ra. lm rov.

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view