North Carolina Newspapers

    f 'ii ''" ' ' f'fi. Jf..i..' I. ,.! Ir'.il !,., mij.. .', W;.,t" (;, Mf,'. Mil -'! iW.i i;i;t; t'.ut Am
ir lijiliiii.i i ,1 K'l.iii,ii. iit. h m I,,,,,., I ... n ....... ... r I. (....i. ..
, . ( - - - - ' ' i - 'it 11 tj i . , . (i n( i'flin!'ni hi a -. t tt t u- i.tii'ii;; .'
f I'" 'i "'' 'IIMIIH lil i I I J I .1 !( I I II
1
, (.1.1 I iidw 'ii lit i . , ii . lliiif l'lii iiiil "irn,pin ihI olf. n.iuiir I Ihk hu M'li'i I t'n' r.nuiii 1 1-'! 1 1. Itli.ll K 1 Ti.
I.l"' . llll lllH kill. I I i.i 1 1. ii I'i.Ui.i I-, .i ii .. , . I I' I I i. . ' . . . , .. . . . . ...... . ' . I ....... .
.. J ' ...... ,.., j. m mrrum l.iil lii irti. -,ff. .U M 'i Tn rni:i.l, I..iiii.i. ll ufiriJiilil TVJlIi ILi. Hi J'ti'Ni? it i jniim.'i.i-.
Jin i' -!mii iiiil!! uf i .! I ,.,;,!." " " i.r'.-r.-n::. - A l -; ' J.rmm'rm"mmmmm. ... ... . T
, , , m, , ,,.' ... mww. ,r. .M4. J l.o iii. unit .i ll.i! I i tlrr.il rulr.itii . iuvf fr .. U, fi'im.!,
1 1 i Mm 1 1. .ii i.f M. M !! , i ... ...... I. ,r ii ... i :. in ..... i ... " ' I .. '
, . M ..... i.i-.r. '-i... i i . j ,..,.,.. .Inn 'Iif-r. v -mi (..u,..,! n.M. ,,.,, , ., f W,;N , mUiH-r, i, ,., ,-f. Nli.t .I.miM !, ,
L' ; ' . . ' ' ' ' V"'"' "") h.-,u. I,,.. I., I of llii'ir m-f ilily, TV .r. full u, d-.,r ., r. uni
U Tl I I l I ! :nl I'll' ?""f,'l.', I.ri- I,,,, ,i,i . ill!,!, 1 1 III' I'l.ll.ll r llll I . li.jl Ii. . ... ' . .. .. .. i
" iii4Hn-' ,u trancing t!..-ir Cmiy. . . . I-'XITHD IV W'KfifK.'K
n. s in ii. ii.!,ii ' f.H,fi, Aitj t ,,H.r)fM. r itm I In ff.!.'llv -,v i, n, vi :, ,,'t;,., s'
;mu Kd.iim I'm Ti.H v.!i.ii nti) ( i iitiiftv jJ'n M f.f 'n. .i. llf..H M Ti.V, ( i.N.i,
i .......rrfT i i . . . f . Jit '."ifi'.iiiwfi, k c. ... 1 1 a rii i. i,. i i... , ... ,1
0 0
i ..... . I . . i ...
r - ' . ''"" I.' .IM.!I..T, Ii l .j .iji- I, ,,,i . ,, .. j
t:i i.i'T l.ri M in ;!i! ,, ,r ,,,,r ..ii . i, ;,
1 ' i Ml J.-. Uf, .1 'I I, II . i, III M l.i I ll. ..... I 1 1
.1 ...I ! iii ,.- i ,,. ',,. . ,. Ii.it ,ii la m
.-n.. ' -
li. J'.nU i in,, c.l ill ,i K ! n U.i I
I, r,i II ii. li t I i.i, ,i j. i,-i i ,i ;. ;.iii
m .11. l .i'l. I., . , ;,.. , , i,, ! ,i , ; j .
i it.' I 'f r hi, ,lr r ii . :i i : , ,, I '.'T. I ) L
I : .-.-1 -I . il I .1 ' , ' ... ; si.,,-1 . I 1 1 .
I'' l"" ' ' " ' I' :i ' 1 ,.'i,i, .,l i'. '1 i- M .
.i I n I i.ii tin i.i!,!, .
'II. I t ,- I, In, in ,i, ',,.. ,, -.-i-
' ' H r. it .ri, "1 ;i- :ii, i i ii, mi ,in , i
4 ' ,.V ' T?A "4 Vl"!' 'i'- " Im LI 'ii" r.i.ir., f,r II. ..f!;..,ul,.,-l.
i.i l. ,n ,ii iniu. I 1 1 I j in i 1 i . I , ,,.,
.N'.v;
1 1 . i ji him S-j
.t. 'in i '.. in 1'n ,. i.."i , I ,i ! Ui h i Hi' n Irn.'in I
!-t'r i.i .,... i'i it- . I . i itmyt i Im I.i ir Jin it. . ill
I. i r ii . il,' m , H in ( ,,.iii lui ji, liu., n' i.i.
' i' - '
A in. ii t i ii-.. w t'i I, m 'ii.ril'l in -.in i, .ii ! , ' i . i
i n' ,1. ;r. . ., rim., in.' , , ).,( ,, . i, i i i, ir hi.
II'.'KII' IllHrHl.f Ikwll.Jv.lii : III VV llll 1..I.II,!. i-i IL I,.... ., i.. .J'n.
11m- V.1...ni II..- Ki l J"-' ". UI..NJ A.MI.N O. II. H1 I.N.
ii by .fKU,i,.. ii-'h iV'' r:W,f,,"', V" ' ' I .'CTI.N,
, ,r, ,, ,,, ,,,,,, H ( , , ,
! l.l',"ill truil.ilv, (,ll I ,,. -.-III., m. h !(, K ..
,,',., ',,, ,,,, -.'Ci. (;,.,1."fl..-..1'J" It-.Ur. J;M. , h KI'..A, U,,
.mm. Si4l- I ,.,i (;,,,,( JU,, (,,.,, M .. , l-.t.ii..ii-l,l..f .,1 N.ili-.'.y T ',
, u,, .,,'. .,,,1, , , ., , . I i lyM.iiiln IKIII.H, ,,, ,. i;,,j ,,li ,, J, (I
.I i..i y i, mil, , v, ,,. ,,H) .i, i, ,. w ,,.. ., ., I .
I.I t I . - : I I M.
i i i'ic II iii hi ii,.- w . r... I,. i. ,.i,.
'i..-i In. .lui ,l .unl i x, ,j ., ; i. ',!',,,.
Ii. i mil li ir..iii .li l. 'I'.m- i ' it a.i.f ..cu,.i ii
('I, 'I'l I li. ..' .i'l i.i. Ii iv. I.- :, i,, ,
'lUi l.1 t I k I I .' I V
i llli l!FIil.I.l..
S IiISIK IM:
i " "nii, i,;, , ,, !.,,. j,.,,,., i , ,, !, j .t ,,. j Nm ,;,M N
, - ... i ..'ii. i r. 1,1 i,i ,. i, ,,i i i
i '-i..' if.-tri. ii, ,,',., i, i ,.,,i.rt , u. ..,. .''. Htvh, mill ('.iiiiuti.'il.ff
! ' ,, I r. 'I I. .1 i ., k r , I ii r .! ... .:. . I . .i I,,. ' I ".U t r. 1 . . 1
. i . . 'i i,.' , ,,.r., '..-, . i. u i-ii if, ! i,..i i.i. ,. , ... i.i .
.' ,. II II, H ' III l. I ,l, , (If, H . I I" I ,
. i I... ii ii, in r, i, . mi. I I i., !,(. ;.i i'i- I; ',
I - 'Hi'! l!i.. ,n , , I., .'. w j, il l, . ;,r mi
I , ll.. li I .? -. '. ,1'iiJ j.J',. i ., , : h.... ;n .i.i i.!.
'i;r,l
'1' ....
i .. i , . i . .. i
' .... Iin.!,',.. . .... ' '
i'i i.i -r t pi: m r ; in, "' A "" " " '' '' '' " ' 'r,,e
ii..
'ill'"' I i' i. ', lui. i 1 1 1 ,"i ..i . ! . vi. .k. .it
' im, , I,:, ji ,! i.i In I.,- , .tit. In In in ,,o ,.
'.i".'r. - -
'i::;. j:: ; i
.V i :,,- ';. ,V,.r. n. 'i. ',M. -;(;.
VI ,:.
On i!'ii'i ,,i M,. M. : I,. . , (;,,. li' ,;--'-ii u' ,
tt rin.f h i ii-ai'i k ! '. I.ill (..Ii ii i,l i -a
'ma VriM il' I I. i i;..:i, u ..I i il... 1
S '4iuii, w,n r.l-i r ,1 I i I.. i .' i ,iimi ( ',iiii:i,il' ... 1 i li.;.
r.i S'U: It ''i! I'iru I, :v.- nn r,'i' ' , li ( i- i
....... mi...!,, in I1, if ....;.;.! I'i Hi' t-. -i... k,ii;:t .il
mi II. iii i'. in, i'i, I'iiii.'i ii .' ,;ii !.i,ii'.i.i!i!,'
i-.vi iv Wor.ma !. Dfccn'xT 3, 1030. ,.v ,,,, .,,,,,,. ,() ., ,;. ,,,.,..,..,,1 i ..
, , ., i.i !. ili.i..-l- i.i ..-. i;.f.-i".l..,n tin) Null, fu r i " !
. . i in u:ili 1 il, l.i i h! I ! , ,,,, I' .1 , ,i' ' I 1 . I.i .1 - I ..,
, i, i i - ith ni" nrmmi t- ui4liiuii KmiU!.li. t . ; ' i ' n - in. ik . t .
i ' -i. .... ... ... r I - 1 . I ' i ,t ..
I . ..II. . I', .1 II. I.' t III ' Uif'V if lulll.'l i 0 o I.i , ..i..i,.i.ii'.
I i.i . .
'J v ' ill Jj .' IU'JTj
.11 c U u l r v Ii Vi U
I. Snl.s ,i r li. j,i r-i i i ii. I'l.il.
rtli!iui i:liti'M U i-: A i .i : i.f
II i l( h f-s, J( in U rtj, &
ii.
r I. j ii -. , i1. .i 1 1. 1.. iii. ,f i. luinji ,i j ij i,i
'. ' I.- ';. uihl i,i i.r.I.uil n,,il' r '.,
'J'.. -. n ulliy u.'i r'l 'rn ui . t'lf wl.i .11
v..-. . r ...l,..-. 1. 1... .. 1....1 ...
..... llr. ..I '.-ll. .1.1 1...I .lll.ri.l.l.'.l A.II' l.l..l,V,, ' .
" " ' .. . i'i i.i'- i.im , . ' V.. I1.,...... I... :. 1 1., ...... 1 I .. ..... ,. .. . ....... .
') -'" ' I" ' I' 1. ... . .1 ... . r . ... ,-i
. . ill . .. .. . , . , . . ... ' " .... "ll" . ..' .1 nil .11 I
'il lll'.'I.HI I'l 'If. .1 'I ., l. I M H . ,1 I, llll ' r ' I I . . i ' 1 I ... 1 ' .' .', Il1(l I M
V " ll"' 1 1 i 1 in r ( ,,iiu;iir
I ir
n- !!. ' li
ll". ( )!' I1. ll I ' K ll";. -Hi i' I'
I 1 I'T I
' I ;.i.i! 'ii., 1 il il I li--.ii - in -. . . v. I. ! ti-nf . V r
,V'":
1 . r.i.-i
ih.-Iii
Ii.,i i i.,i!j by a f tv liuii'ii.Hl, ii
I ln HHIJiy wnwli li m pi rni'l'i il llr- Min i'... c' nn
i.C 1 1,.. VU, .. ,r tt h-v ri,-f.i- : ,
1 I. I 1. . .. . . I , , . . . , J
I 1 . ,1 .. I , 1 . , ,1 , ,1 1, , , , 1 I. I.HIII-.1 Oliri Mil l .'liriMiriir.'llll'lll. MB llll' III' II :n l.
I iMki'l I'll I 1" I iri N'liiilf. tlir !(: 111.uL . . .. i.-r i.-,ii.., s ,!,...,.....-, ,r .
.'.. ti ,, .. ' of li.ll.tv lil "'jvrriiu.i'iil iiriilr 1". i-rv .vi.rli,.n mn1 ..f.
11." 1 1 Hi'' iMfi. 1. i" 1 . i :n- . 1 ,i..r in 1:., 1 1 1. ...11. 1 .. 1 ...... 1 ' ' " 11 1
l.'l u 1 1 Uir 1-lll.lH'ULf HI
t"V III" .Mi'l.l 'r, ll ... 1 1 !iT( " llillll' I'TV UP.I.
1 ....... I I ....... .1 A I r 11 .. ' .1 1 ... I ..... ...... . , .' . ' 1 - ....... ...... ... .. k, 1 .
"' , 1 . 1 . 11. in, ..11 11 I 'll,"" i.ii .1 i.ii ii' , 1 ' ir 11 u;i r , 1,1 iv i:ri ., e . . ij..ii,i uii-i .'". n in 1 inn., full . 1 rri fti".
. M- II.. .... .. . I .. I I. .1 . , ...... ....-.,.,-... Ml.,.,...:-.,, nK .
11111 ', .'II. I I ! r rVIII., !1 .1 U .1-11 1:.
M". ill". H.lt.f lil'.
1 .....1 '.. I n in Ii. iiiii! Si'i 1m.
I I . 1.1 I." 1.11 .. I L ' . .
-,.,' v 11 t .:.,, ,,1 I,,- l.,;. ,,. ..... ,.. ii'iu... i. ii r..
...':. It,, 1 ,,., ,'y ., ,, . M., , x. lil'.'l -'n'.'ll -rl ( ll.Hi...
I'l! HI ! l KM 1WI-. SS ll l,..'f" . ,, , ,,, , 'Si' N! l -1 ll.iV. .
''1'' 'liL- m n M 11 1,'. 1 11.11, i--i ,,i i.'j'i'.c . V iiv 1 nil ... r'lu. lil I r'Hii-n-. Vnr-rtntn.
ninl I ii.(jt m i.f.
. ...,.., . 'SlKl l, l l.ll. i in.:. J. 'I I'l T I'l I .
I A l.nn" I- ' .in.. ni i ...--'- . tl- con
In lliu mm' in,'. : ,1 . .. 'r , . ,-,'. , . ... 1.. .1
Hllv. r 1. tm ..in I lim K',,i .
i..'i I 1111 Kiin.'n uiiii I ! u.i: .
if.. I'f 11 il. .nxl I n , n 'ii'l.
i u lnrli w.is ri- 1 1 ;i'i I
.' .1, if
1 i'l'! f 1
t-tl.i. if. .-.llU.'.l In I!." .Ui'li; .1::, 11 H.s. U , ,,. , 1.1, . I.. , L , , l J'"' uj, mi- .hum- in
X no'clv-nw ,,,. u,ia ' I V ' ' , 't r. V ' "' " .,!. .1..'., .M,poc, U. ,.,...,,. I ,
I ,r v r.: r. .ul i'i! .in-' ;iv I. -.......mu U.v 1., , ,, .,! ,1,, ,.,v otth WuM of llll;. M.n . .....
'i C(.iry;il,i( iCrt'. iit' f Im 'i ,
1'ir w 'ior ili ri m ,m 1 iri -ii j m ' I 11, 1 !i,' rim' 1 In
ri ' 1 . . I i'i J i 1 It il. m ,, ' ,!( r ,,r ( , 1 i. i. fi,
In- .-I I I,' M " II 'Ipv, nih'iil. il . tin- :inli' ;
U l .-i t .li i- ll. ll I n runriif r-.'i T. In li:-
J 'Ir. !i".t:.i 11 .n-r if Uc f 1! if mhi ,1
r. Ii.iii' -r
h : . '"
i'r .ii4-ri'.r ii -k. .11 in 1.1 1 i'. .. r. 11. nil. , u.
f, ,.il . fi!, ninl U.1'!' , I im I,, f.
il
in,, u, ..il .i i 1. 1., i :i j. ni' t, ' ' ,ii l!," I."
i Hi ii s 1 1 L'- M'wrn't.
f' 1 ' 1 1 .,l ',. i 1 Hi.- , I! ,;.
rviM' ' i'i 'liflf ttnir i
.-..! v.,".. .,; h-..'-..i .
it ,
0
11 r ,ii.'. Ii. .. :r ! ,-i ;'i-.r I,.-.
Ii ul a . f ...1 .1 i.i'' . ... 1 .
n: I'.' . . . 1, u ,
'i",.r';. i".i I. .. I J...
' ; .I'; I ' - II'- I. I"" I
'i'i' ."i'i. ' 1 . ' C ii'i,' ' : 1 . . ,' 1
IV . i, . i - u
1 1 r . : ii," v .1 ! ..'!
I , h 1 -. "' ,! '. .
w .. 1 ; ... .,'..
i'i. .'ri'ii'.'Vi 1 '' .ii I! if- 1: ' ' 1
I 11
, ', . 1
li
I ,, . , . 1 . 1 1 1 ,1 -i ' , 1 ni ,: 1 1 "ii. n 1 , , 1 n,: 'in. .,11 , i.r "1 . ' '
' i' i:' ' ' "I I 1' 11 "I . .. . Il '-ft,,.-il' llir v li.nr, 1 1 . . 1 , ,
I' - i'l il Ir- w.'i. I I. in im N.-ii,., .- .'. I ; r -
' v. r.il ,i, :,l am I-." l . r.' 111 ,V M tl.r ' :'" ': " S "' " ' -n ,!M"r . ...
K I, ., t.:. in ii. , .,1 Mr. i,,.. ... .. 1 ..... t.i 1 1; .1,.. . M.,r. 1, ,. ". 'I ,.
C I lli I lil ll W III. "I I" w ''. 1 I'll :.. r '" ' ' " I ' li' ' II' M ' "i '"i ,','
..' , ,,,.1,,,'U ... I ! 1 l(. ; ..1, 1 ...i I, II: . II v 'l' I ,: ' ''"'' ,'"' 1 11 " 1 ' "I 1 1 . r m ; ,
vv .' 'i. ., -. .1 .1;, ii'ii. 'i ii'. lii .,'' " . I 1 ' ' ' '. ''":i Im -:""i 1 il".. .'li .J
vs .- I" .,11,'.' lii it. wlii ,1 I.',' il ni-.. - 'ti: II '' " ". ' ' ' li' 1. ' ''i' '. '1 I" ' :i ; r' n '
i, , , f . ' 1 ,,'U, , ll f ';,; . '; I, ,1., l!. f,.', . ' I' I.' .' ' 1 ' . 1 1 ; ' ' I . , y I I ; . ' ;,', I '. I ; . 1 ' , " I . T , 1 1 1 I
II i. . ( Mi I r, up ,'l 'In- u: ' I' I i f I ' i" ' p li', 'I" ' "HiM'.'L' J'm'"' 'I .'I ' . '.' ' J 'fi:. A I '.',.' i '
vi I I i'.i i;(. r . , .. -'i i.i' I ri i. ii. I.i ul- v ;' run m ; : .' I' ' :. i i m, i ,. i I ; . .
f ' " ' l! "I' I I" ll 'il-' "I ('':...'.". i'i i I 1 I ii,,i i l ., I,- . ! ., I'i ..
' ! I I - 'I l""'ll'l.l. " ,' ,' ',1 V. , '.,.,. , l.'l III I . . , I l'. i'l' I : . l,.
i in i i , 1 1 I., :' i.ii ,t i' ,', ' , , ,
k i..' J't, hi vtin.-li i: w-.. -i Iv..- l.ll.i . . w , r -I .! , ' - . :.,,,.;
i r. ,111 : I'. M-K'-l III U'-'-. II' , VI I.I I'l- I ..'I'l,.,.'.. I , ,, I I , 1 , ',',,;! ' . ' ;. , ., r.
!'. .i. II"." ' !, ',r' K I -'I i'.i. i.. ' ,, r. , v ,,,.,.-;,, , !,... -I, rv ,,. , , - , ,, I
v. i.i i U t" ! (ii-r- 'i'", ' 'I 1'i'ls "'.'I ', , ,, ll,.. ihiii, . ,.. ,.,.. a. I' !.... ... i'i
;.-:... I ml i I -. 1..- "! Ilii". li' 'I iu.il p i .i ,, . .,, '. , r ;, ... I,,. ;.rx... ill,
I v t'.f H-.'o. .-.. ;-.rn ,! ; wLil.' lii'' "Ui-t 'U'i' . t,,.,,,,,.,,,;!..- Ku,,, ,, ,:.,.: I-,. I .,: , 4
"I '' I- 1 '' i.'i'"-""i' "' '"' ! p..,. ,,,,.1 nil,,-,,; ,.,:r.,:' . iu.-l ii..;,v f U; t1,
I, f .ii i,l n.,i cii i' .i 1 . . v. it. r it ' I"'. '"! : , ..1. .- . ..1 .. i... .1' f i'ii!.li n.-l i.r.-.-i .! J 1
. t :l -
U,.
:-i li.l'
1. 1 .i'i, -, 1 . i-i 11, f, Im , . :(,,,
n ,. .11 i(.t-.' 1 , , u.i ,,,;) I ,,!.
hi II I" I I !' 11 .111 1 '.I,
1 ' ii - i .i v ... ! n'ii 1 v r 1 - . It. 11 . . ' w .. 1. . I' vi ,. 1 1. . , . . 1
.-u " 1 , . ,iii' 11 k, i ., :r ct i.un'i.Pf g IhlH,
'1 'i'l '' f' , ,.l ul . I . 1 1 ,., I I . I , . I. I
1"' K '. inn I ' i. Klllr.
"ii. k r.i U, I., 1 i.,t t- , 11 ., 1 . .. . ..... ...
"" ...... n," , , lllllli. -.Bl. HP,
" '' ''''' " ' 7,: n' ' H ".Vi'mi'i y.TvTCT.TT.lP7 1-.-'Tr-. v-frT-ff.n;
'' 1 ' 1 " umi I' .I -H ri'.i I', ti r, hi ' . " 1 H f. ,
I -!t-l Hf f . -i . ',,t,.r ;,.,' ,.
t '' : I ' I i. f Hli 1'iir-M't. M.11 ('..'..:,.. K. n. miJ
1 " " " "! V .'I 11,1 r'l I . . 'i. I l, 1,,, I ' fi'll. , l.i,l.
'" . " '-ill . I. ll V .' !llv. II, 1 'll'.I.V '.. 11,1' ll'ii C (,, I Id Hi'l M'l' III nt
-l ' t I ' - I! 'i ' ' I'.i .rlii.' 1 t. I 1 ni' Iivine ul n iii.ii k r ii havo
li.' i'i.'.' I 1I1. (... ,11 wi'1,1.- ilii ir nril.'r. filli (J 1.11 flu t : '..in. no if l(.y
....
1 Im 1 1 ii. 1- it.1 .rr'iil
' - I-' - . . '''..-.r
t 'I.' t-l !', !.:!. I
ll- u'n:l II:' S.' 11' , .
I 1 ,. r v, I.,- J 1
lu'.r
1 1:1 ii
V f I 'I-.
,1:1 - I
I, I..
. . I
I.
iw, I I 1 t
' :' . A II. 1 il III.
I' -J'l. 'ji il 1 - ' I
r ' . . w, 1. .,1 I 1 . 1.
1 ,; j ,.) ,,. I Si'i.iMin, N. ( . I). . Ii, I i'l.
.'inm
I 1 ' ' Ml' llr llll - rr J,, ;
I t. " I .. ,. I.I.
. I'
i:. ; I'i '
I
I 1 1 111 1 , 1
( .:.-'. r. - , v' ,i- 1,1,.' , 1
:..- .Mr. I ' .i. :.. "-vi- .111:: .
( ' 1 1 :ii. I lit 1 i
;. .. .. 1 .'.., . . ' f-i..' i-
1 '" . i li;l li, - ... II. ir. 11 .i.i-
I 1 , "t I I'1 'III : I V ll el I it l'
i'i .1 v . r . a
,'t.,,',! 2)xnj :jx'sx
""'' -it J ''', '' im im'-'ir
1 I'm . in' . ' ,1 : In-. 1, If 'I I li I. it- . iciiiil ,1 ',i.
' i' II .' '.! I ,' ' '''. I- I"'' li'"! I "'' IH I'llllH'd iv li' lit I r III.
!' v ,1. J! 'I .1. 1- .ni, . Hi,-,, 'vVV hi.i. n'fi' In , . now fi'i'.'iviii an ruin
.I 'i.i ' .1 ' i'i 11 in ;..( ,,.,,,1 M-; MM '' i AS '.)'. TMMNT Of'
" " ii,K;-rii n
11
11 1.1,1 1
: .1 11 nit
'
I 11
ll .
vi.i.-. U11! nil. lim i.rl Ii, Ml'.'
til' --' I'.ll ( ! -
i.-.:. i- 1. w-C il-h'fl I.' 11-, r'p'i'-' li:'!.'
I niii'i't '. ll.r Si".'i'.' .'i. 'C',.t f.'i Ij.:. 1.
''.i'l". I..r 1 1 In 'i i v .v; 1 11 I p nv r, I'i'n 1 1 - u.i -' vi
1'il't.i in imr 1 in . w.'i" lii: : 11 . n;. I m. ir. i - i-i lii ,
lux ; ln-:ii'.' ill-' i. . p. ' T- ;.i' I f.l I.' ' I' - r 1 ?.
, . . 1 ,'l' ll..' .-,".1,- ' !" -,:-i "-. ' - . . . . .
T . . . . i ' I.ri. 11. 'A--Tlr 1 ! Ili4 ji ,i..l..r !:. .
J i'i;i -i 1 1 ... ,iii' i-i V .tin 1,1 irnr-1 1 ii ..titt-'-i . ...... . , . r, 1 1, 1 , in ' 1 , ,1, .. . ,, In ,1 . ', r ti'lvi't i: r ,'i il v -. a
. , .. , - , , 1, - v .11 I.i s " r; i' rrp-tt'f:" tfr?ft njfvri .tt "" ' t ' v.
. . I ... 1 ... .,1 .. I .1... ....... 11 .... .1 .', I ll IV. nil. I .1- 1
I I.i .11,1.." 1 11. i' 1 in. iir'i. .. .".
I.jvr t !.! - I nf ili !ii' 1 i" Mi' 1 I.i i k wl i.-li, I'.v
tl.l' ( 'i'l.-ll'.lll 11, I" JIV.'II I.I ulil' III '
! il n-. I ! I.y Uir I'."
'i'lj.' L:,'-' iji.-i,i'i; ul 'Ii" r r '
-.'. 1 1 , '
i.ii- 11. -.--iii- i'-ii- 1.11.1'--t.11., ui ii-i i'V i..i-.., ... -, .
.1 mii' 1 I'hi.m n, I '
' V . ', In.. . 1 ,
! - '.'I.' ''
V ,
' . '.I 1
I. I '
hi' - ll. -II
I'l fl I'll' ,'l
..v. r irn' ' '
I ... 1 1--I1 - iilni lu ir: v .im
I 1 1
j.-j I t 1 . 1 1 . ... 1.1 i ' ; : 1 r:'. ", 1: , mi ni" ' " .1
Mi: :'n' Nltlilni-T'l ni'.il 1111 ll.r nljii i, l ' . -lii,;
.... i ,1 V ul '.i.i i i ;..: V.
:
I't'.l 1,.1.1'J I HA, III UCI, lit 111.. .Cl "!).'. .IV III hri
li".'i.
,Mi. H .y'V"".' siiWijifttiK wiiln!r.:v, l!:i .n-i .;- '"" ' 1,1
s.iniii I.. ; 1 " "' 1 ,7" ! f t." n "i T . 1 n 1 T fi V "i i 'T v r .1 tii Vfiri!;""f'
t-ul ii i-Ii. ,.' fl I'.ir Kill T.ii!", ;iili1 l'"' r' : --.il.. ; Tiill-Uf'W I.T.. '
((.till", Mir i !i ri fr ttlii.-li i - I.. ini:..i'i i In- t't.', , f'.;.'!:in !..- !!. f.l V-m If :r !. n-'-rv
I I-.I-.I -. u !n in'' r ii pit Ii iiL.r ilii y ii'l In 'i " i i'i" . vi, . - i,,,i,, ,,f t ,, fi Il'i ri .- :m
u;'..rf ! a" H.l' ..' K' c'l n. "i ll,- iii Hit! "I '." -r;... 't.;,.r..ir,u t,, tl.,. i,l . i.:.r:.-rs if n .
ll--i ' i .M il ":'.' I, lo I., . rr i .it .'i n ' I" ll.i' l :ir ' ,-, ,i,i.i. Mu ll,-. T i lin'iil ' in ilo r, "i
r:-"- HiHi-Tl .;.'Imi'. U '. .lv.H'jl...l bv tin . ,,),, .', ,,,!. .if.,ii,mj ri-a-..iif tint und. vv !... i:j
jii'.v.'r. in ; i .-i'
,,,. l.iU'iM il.l.I'.. ( I. I'. Tl. C " i'i
, , t iiAJI. Ilii l
Mi. n 'in nr'. ii.' ::i a.: ....t r r . .. i 1
!! li". 'Mi '. .1 ui'i lie ''i '.. ' i v i. i t. - -
I. .-. .';k'.::i!.r i:i, il'-i. li'; ii i ii," . . . . . t:
... ...... .. . 'KVrtV-r, f - fT.lrw-1'T.f- -Hr .k-.W4l'
I ' . -:i .i:u : : I '"' "i '.. A : ' '
i ' . v. !.! Ir..- :i- . . l-.r,' 1 1 . , ' '
,.r , ..,:,: I .. t.:'V .'.. ' '.". -'. -' '. -
u ri .1, M... I I . i' ' : u '
'
c r : i-
iii. .,
:t I',
.,Mi.'
SV.i' ts. Vane)) doods,
Ail. l"i! I llif mim , at
tSS Mi rr. S 'i '-im'tlt, Cii -
H'.,Viin. ', ., ' - " limn-':.'"-
''' s ' " iri,
I'n r with intw '.""' .rt.'t-c It'vr.rxxlij
' i... , ..
V.i'r ll' , r i.pllti y n ' Cm'.
..,'. Jtonmlt, t i . .Xv
. i n , 'j.,.! ,r '''''' 1 '" "' .'. .Sfc.
-' , ,, li', ji . L ... . f'llHt.hirrr -t, If. .,V..
lit - . i ii i. -.ir i i.i..jT " ii
' i- :-
, . . I - ;nr.'ilii 1" t V 1 1 I hr ' t.- tl
I' ll, ." 1 ' . '. .v i-i . .i ll' ' 'ill-
. .1 i':.. ., ur "ll J " " ' lo
- -'.' .1 I) '.- . .. , ; , ,
i -f ,'W. t - K -ts-htrv PintW f. . .
" -i .-.ii J'.h'ijv ut :'
! 'iV!!i i : F.V.
- ' . : v . i . I - in
,t
'..l.r'l i; .
,.V llir ,'' iirlt'.'i.iTi, U li ri" tiir
I'.I, .. llif ;"'ti.liT I- i' it .:'"'.' 1 l".'r.Mltrr-v.
. , il llin vi1 ri'l if.l mi I in' n i il I" : - In ;n ill-1 1 I i inn
iV,ri't-int'i,t vv 1 1 , -1 1 1 1 1 N ii'i'lil i!'-!m . Mi in I- iiIhm'U
:t. r i.iiiKniT '"t .1 i! !' i" iii ;
,iir 'i 1 1 ii rr, 'ii il '. r-
'.iinlil'llarc-ri'M'S 11 " "'' '"'" f""u''''
i..''V i'" ir.ti.rmT ,rtUU ""- '"'"' I'1''" l" la
. . ..- ' , .... W. -i
.Hl-f I i i.' , '-II. , .lll l III' illli !
" '. a-
r- -Mi. " il
u . -A . ...4.1
:i.l.i.. "i.. Ii.'i.n.ii i
I tin' 1.. a V,',' I, ,,',.'
i i i n
. : ll ll ll'
imii k il, a-iT Was tV'TTr--, 1rt-r lli ,iuu.;:-" . . , I ... , , i , , , ill'. Ti :i i-,l:r i
l ' ,. ,, . T,i . il. T".T"lTr"f"'. titti wttt' !.',,' i.AjJ. vi : . .: i.l I, . !i!
...,! it; '',i I';,'- r;" '
l.'i; , III ,,ii. . 'Kill, a :
ilir ni.ilr.il ii'Wrvcr hniliv r.'v:
n i'l ll.r ( '.'I 'li'iittt' r' inn! i . i . t. 1 Mi- !!,i!i' ..
ik ;i!ir!i"ii-ii':i, lo ll.i' 1 1 :i-". ( fi lii.' ii'i- linn il "'''"' ' '
.. I. V I ,i ......I ', (' ,.,,.. '.:i.i-. "V
Mi- in'i' sl inil : 's :. N.'f-i .'i. Si i ii " ' ' '
vl.-i t i - ". i In i ." r i i Mi- ..:' ',dii-r -
. "..I,: "' ' -t" 'IIU'il .' i
n .ti'-r l
a t
..- i t i
rli'i II'..,Il'.
.: i llic li.'l'ii, 'o 'Hx-r tw.v f -l i.i i u..:..' .U.iii
Ii Hi 1 'i n M;i i, mi ' .'1 V -. .'.:- r M
. I'
V V - laO T I'liVW,
t T .-is FO'A 1 to.
I
,IS CII I!" I, ,1'i MC I-:" il.- 'i'.'l'i 'll I'l.'l :.
I ,.rl P! rH'.vi MI' - I ' I' II l;l '.'-! I It.
i 'i"i lf
i.'qil',ni-i-
ri f-T "In- ''i'i':''.
'I :'.,. .'. . ,. .-!,.. - .:. v :. I V 'I
I,, . i.v :i ; I.-. ' t,, ., '- p,,s ;- ,'..
, 1 1 .,.'-. I ,'i :!' . V .'. itull II I J'tV "l'" ' ll' ' i ' I
'.' ' l I'llil i. l' ''li. !'l ' 'I: ' ;-' .iir .''!" ' .'.II
.,. .tfii it ii i.f ll.- v ' i " ti ii' ''i ' V . '!"! r -
,l I: . N'.iu i,' ,. r r.i i'l -.I.
I s ! v " tiiii'i-1 i.i In'.-.
1,
! ir ;u rvri I l,r iij
I , in I v.- li... f I
l;i "i ii'tri "v in, ii'l.-
,- ill, ni' im !.v ' .1
,- ', n ii. ti i'n" i.l : ' ! '
i -ii- il i'i -.-.irn i '
I. r ! I'i' -' " 'lit!" :. i
,l.:.ry In llir -,iV' -
'irllll III. H t - M
a-, i'-ii:-
r
i r-, '
ir-.
..ii !;
.... Inn
. V
i:; il Hi "i ' r.
. i'fi:. i ,; -, Si'Minl l's:
Tli" VmuvvIciI I' liisiiiuu-'. i .I'tii.' Si it- rfipnrr-', ' t:.i.r.Ii i'
fl,.i "tin. If. t.ir . ,,f i v n I'.:, r'i, hi fir (iovi'i-ii.ii tt n- v. -i i I'--1!:, ni! hi ii
!-lia! I,- .ii .',',, i,. . Ir, ......". . In Mi- S-iii .f : Ir.i'ii ll - vv !.:! ii'iiii'i'-r !-.!:."! hi An ' ii, .-it tli-i-i in.! .vi i i !' i'iOiV l i'l
(i.ivi'riiini'iil I'V I H' li'tuninr' tiiift'li. ilii-c'cil lo : ill wliii'li'wi'ii: Wlmf u ' T i" ' i'. !t 1 1 I'll 'it'.' w f Mr. lim i-i.R ; M -
Hi"
ll.i.
' I-1:; -'i
I i... .......... .... .I.'..,., I.. I.,,.lii,l Irii'.i . . ... .. -.. ' ' ... . II ........
.iii linn, i; .li:. ' i' i, .ii.,. I!,,)-,'. ,-1 1 1 1 , i r :- W...I :i i.ii :.l.lli il -iii ii-.iH'tii niiiii n't i.i , M,,',.n,r,,- ,t , .-, - i,i , 'ir.
i ' l t , . , ' .ii ,'y
)' "' 'i'.'.i.ii' .
I
'p'p a mjm--
I I.... ' i
I . ' I', ti.! ' ! ' in i II .
1 ,.. N i, i arritr.1 h-"
v - . ' i-:. I!-, i'.i- t
, , - . .- t ' ,"v. u;-fti t- .r.i, I
i I. . ii win. Ii i iiMik.' lit. ; .,. .. .
'I'l'inn-iil iv I'i'' ri'tiiniini; 4 liiifrii. li r-.-,l lo j ul w lii.-l'w n..- :'.: u ' I i" 'it . -. a 'tt.? vi f Mr. irR : '! - '. 'i
S .'llvt r iil lllC S(-;,iti'. ll l !l lll 'H Jlllilj'llll- nnlt fijiji'ilv .!,';i i ;-lt 'i, n' :rC"A ttt'i t'ii.ilvilti! Tin' silt -rril.. i- 1,1 ,' 1 -Tl """''
liiriii ii, tin' Ki'''iir' nf ii mijniilv 'if 'tin.' Mm!.- : )",, i :," V'i'i lii in rptrlv tw.il tin- uhixxl -rln'H-i" W,ln;.' v" ' 1 '' '
i..ri': lii'U'MH Ihii 'i in til A i.l.ly.'T i i, ., ,; , .,',., I '. ! :t. I.uli r, rt,,-,, ( j'"''''''' j" '
ur i ilin! Iins !( li ili.-iwn I'i M i.-"-iiij".'t. limn t! ,;,, ., wr,,.i, ,-,-i.,;n, ,i i,i;t a -mi-ill r.i!i..'T l ,....i,,,.. ,.. .' . ... ,
III- ,.1,vui.i.Hni-i' '.I' --"ii inlelliTtil ill-rill.-, V(f) t,lri . ,. noli-.', mi:) tlv li'''.!, nti'l U.r... t , m-ii'.'-r-ivUi'.'J.'!"
iV-. :r'f''JlL r"!'" ;j'u'iil..i:'u,.l vv-rvi i.'i !-v Mi- cllir t h bll..t-lr'X. Tii- ni- i - I '-
li''-''-. i"r ''' " f'-Mil .Miii.li 'ii'i ..r (.'.iviTiior, u-,u Uwu.rrn,,, MYuh.ryr
H'l'. V il rl INF. V. IT.
iip'! -Af". l'w'ar:..v n! tp'tii I"
i i I ii'i i -i., i -i t', ii , ;.-. ii .
I', , . ri 1 1 i' I' it jm -j.it I'l l-l ul iin-r, I
i ,, if rivir 't ti 1 n Jn '
I.
, , ,'r Im n mi i'i. " 'r T 7mTilTiig TjjfK"
V .' m .
Vt lUUi53. . Uecfmber 2 . H iC.
.1 i-Ai. i .fxi:-
i' iN( 1. I MZi
I -ru ol 1 0.1) A'lS
1 I'i .r i do
I i'i. .i- i "ti . t,i.
I V : l o. -mI t!.
;. Vxuv tii' ! dr.
i'i iv.. ''&
tH I i.u-inr JtM l
know I'n il i or l.'.i a::-!
I sl.1l. lit llll! " i ' IIIIW I!!1S. VI'S f ' ' I ' I HI HI" . . ,, n 1 ....1...
, . In 1'itr lit .Vil. I ,i-(-..'l 'l llt'iit,-c ii.im -.Tti mi.mi uir , . .
I'i.ll.lt.,: T..-Vt.tl)l,lv ti III WilWl t IC . . . ;. ... ,, , It'll h H.f I MH'lv " tl
. " . . , , , . i N''r
, ,. ii .i 1 -tl -ii.' r.ui ui t r r-twMi.
. . ... . . a i- -lint I .
, . uy Ml .11 -t ' pr" "i" " t"'.' , ffije Ill ." l
v.,.i ..tu: r.vt,rrAxt..ll i!: '" '"''' ... a .,' xr .feui .1,,
, ,!, ., ,.1 . 1' .( 1 1. Ul t."t tmv r ",tt !fUl" !' 1 01) till.
h, hi nt prm-to rim nmr mr w,Tfttati'riiil!l j-itikr4kk.. Jt i.k-... ...-j. - N . i. ,- . .
,IN iiriiu.,; r, .. h I'l.Tf.., ...... .... ... r, rirtUn, , A ,..,, w,, 1t... ,;1 m ,,,. v , .. ' 7. t l,.; J.r V-:;;'T!' trrr--' ''
...,.,........-. ii;i;i,,.1 , . .p,,,,,,, ,wt. ,, lL.. ,.!,', ,,-:,t.".r I.- . ..i.irr.,, k.,v -itt -.....'.' - , Ullu, ,!r 1W r.-lt. TV . i- :ii " '""A Out' i". ' '3 0 91 'MM-'O.
tll"ri7." -xlrclifr tlir riHi.h . tin- -r iM miti-. . . , I . ,,!' I... -I'Vk .'( M: i i Ii i. rvi I., i-i-1 'vi ' " f" w" r ' - " , it, , 1, k. . tAil-i,
h . . .. ... . i in i,,r i ,. ntc I. .'.-.lira tu ninl Tfl tit . .- .. . ' . . ., 7.. ' r::.-K:jS.Ttr"zzr-'.:: r.'.igrwnti-.i t n'linJiUmin. 1 !.
T i.f tin." r.-l.:iff. c.'' T'ir-a' lt't'l ; in ni'lt !::
HKiHt'. un li r h-:iv v M:nnlli'-, m titni' lor lin- p'Mill
lo Ik' ililillt' kivitvn, st) Mint tin- (I iv-rimr t'lcrt fr:i
:i;i!.fy .'iii'! ciilcr on iU ilutu s mi tin f r.;l '..;ii
vary nrjrt.
It j-; U,iX' t lint ihc (liilrrrnt i'vvia. r-i nf Mif
.Sinte will niii'i't Mils notic..', liiat tiie m iur, il'-in:-'
ral, u:iy bo currfctml
rmm ihr Vaier of Smti'rr.
Scene in the IVf Prrfiili nt' '..w.- i.i tV'i.f-
(fii fi'y, in 1 ! T.
i;i U ir. ii
'.-a fil'ii.' t.tV if "ill !r;tn Mi.- ti.v '".i ,:,,,!,. a njrt - m; "-I in in iifin'(. ' i' U ' ip. tttt- !? fiill ft 'f p"
I - . A. 14k a. t
,- . . . .a. . i t . - . . . s . . . i tt a am a ry u at n. rr iprtm
ilii.; -y ni"l ( '. Onlt trutil t;." v..'- .r -.ii.M; r,r I. ;:"i i'i,;i,- i"", n n n i' riHii-i'iJ! hi.i in" u ,rittv a?.l r-' " I"-" ' ''" "''-
Van ,. n ro.'iW t !,, rH-l l rn.nr .. '"- 'I 1 - .'! niin a n.i ( '.m ' . ! i -rm.. .v !;' lr p,.,M f t(-- , I 4 , . . 1 fc-rtt-f ,m W
., If- II'. Il,' 'il..l ill 11'. Ill" 'I ' 'W IfHf-'lf . , . . 11,.,. i I V ill l.'.ti 1.11.1,
mr.alliuusimJvr.rr r W.' U'.r aW liAi.V J...,, ,t(. ,,,,,,- ,,, K,rk;f , Vak- that - - j'"- "rt ", ', t . f.
im.ltltni ctnl ill nil A unlitr i-l i'i' of M.ii,m'-- vit- ;, i;r(, .-i-niiilv it i- lit.--.-iilitii. t' ati uf "I ; l..ll, HiH Hap li I if ra . H-rn ant ' " - v
r.J in Mi'f iH-i-rlil- rii"' ci.iinti.-N H"i','ii " r'." n 'I I'i" J.-a-t nt 'n.-I'.-h'I" ' I'mmiy. riikr f H :f' .1 fv AAlUllaWVtalVvlT NUCt
';. r.. ... .oriiivi.i'.TIiii.u A.ii ,Tlit-u I it nwl U." it 'h li'!ini in runt .M j ' Tu. r'ii.o-1 lJtr- ri"l l!n oft1-. i . , '
,,..,.,. .-. ; : A CmVJtW Ol' Till: rtHtKH. ', . N .H !(Ui 'I'lir. .'. - '....-i ' -Tt
Inmnuhril, vth,teh mush r.ajr r nuiDfr' f U- , , ... . " ,, . , r . -. . . i. a' . ,-.-, ,V i mm
I ii,i i tht u lniiL ifitcii in m M.WHlIt of inure tL.iu hir , I lr - , - - it .it... in. L I '. t. it
ltll-,,sin,l '.rUiwaiik tt?ti.aii..irt..f a .:i!iiciif 'l- .,,, , tfrin, . tpcwni tJt tfv lHi. tw U-'r
i "wv'tirr. ti,;. Mtl,v or. th mrt of M,3 W, fi,! i;.,uU-y. w'n tte tll tb.i. .i-t haxe.m. --. 4 .l,4, lMt f lmi W ff '" 7 - "-JY'"-'!"!!
... ,. ........ - ...... . .. ...... i. i.; hut t..fl rr.M a ilfi. h.'. anU. aaia Mr Hc HMtl IWII -tf a ..-- - -
ll.nl l l . .ii iiui- ..." - ,, . . ,
1,11- IK-I IV.t V .!
- . ll" ",M,r I ,M";r f; " """" I.... vv , 1..II1I ...MlMandCt'ji!a.. ufl:v !.v ain- rsrf Ktlli w t r ri-i i.rw .('
r!.-.i.-r, it l,o s.-1-.s u ...,.. ,.r,.- I -o a .;,. j ' ... ..'.;.. i,. . . i.. .urhkira! !. Vr tr-that pt btV aihw' I,. taakr i-C
' nncr-WHI 'i.f:- rour i....'.tr. - i '','r;1-' i' . , -... ;.,; 7 i-fcrftH' pV,, .4 .te rl.4- tt Vti- (upli.,j.wy.fP'-
;;rlMii martcr. avmnt'rr, wliwirotlie mans '",.. . :tL .l.. .i... ..r u,..' ., .,1.1 k, .l .-in i'i M ralfW.'
,. , i , I-,', ''',, nt its i' sr.r '(.',' HHltHin il tl.'fc'.rjt ill itJ irrs- .o uii wpn.- r- , ,
it.-zv .'i im. t t'K! liDio sir .ft out il tue w "" - ' ,''. . . . , , . . i .. . .. ........ .,. c,. ...(., Wai kaim p w
: ' & 'I " l'ttv-l'4 Ci.il.-J t,. give yra skin- - Ot... tll tt.io . . d ' . . V ar tV. K,yU m In.
... .... , . , . .. m . .v.- . .. .,.1 ihin ti...' si-'..'-.' -
l'rf ' 11. tt tJriP ' P"" " II IT rinmy -.t. .... -
ipalmtjro4'Vl..ait'f .t . a"- '1' '' ' "'
Kt H 1-vlA Cal tluU,
f, 'ii,-v i;:: i- . ,v;i;?r:iT.w
i-St--""-it!lWlAf
;i'.:-ri--.;r,,w
-.,;..
V -
- : ''
I'TV ' ' " .. - ' - ''
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view