North Carolina Newspapers

    w tt S aWw -
i -..-. toka U t-t-ti.
1 V.'
.J ij I. fi t- I OB Htlltf
- T 1 .... Lata "! Im ,rt.
a M
1 f t . ..;' M ljff,
mt i. J;' , t'sji'l( 4 it l u
IMiuif .". of t ., isJ ) jam
rM-'4t US ! ' 4 !it t,t l
bri. J tnd In.' k " -
. V i cUt ' (c t t.'irrt atU ft
irrj tkt .! i f (. of Mwi-t Vta tua,
kM1 I vr!. ' , j
A4, 41 ! om tnta,U.t til Ul. JUu
Itm a y "' ix ife fwnJ iU-a a4 jairf.
tBf ( ftiM fUm AVt lb ftr af
iWk TVrMtn. a National tWb af ll CbrrTftc. af
t "V :
f
katat h,Wft;H WiJf l.l It tWlida af if. , TVou. I, li, JlrwfU.t'. t-t NrU, a4 . J r
Pu.mU V ri i, X"?. il km rriiM, r. V4 r4 Af.aTii mm hM, wok
. m mi, Wk i 4
THE tyESTEKXCAROLJMANV
ftfn4 kt- Ow ftoaW 9 Uf W
I) UJ. Wcri Inia, A, A M tuinfrr lint..
tbatt t Uw W tt ti, W; f.., Wn. Afc '
"iH NVUWf 4 Wine Lti'B'' n iftnu&nutia i
. Co. tt : ltk.(.. Wftk. i. ir. Vtrh. r il. .
JtlTUiO.t MAVJtL. , ' 4Ujlof4CywL!icUlp.,Ci.pwlUt,
W AJteM k'Mf !' C. VItn!,mo4 )wro i JaiffifK ' - '
" WMWT, tw rum, imia nM tAwfl,
i I iM W M lis MM,
4jm U ⁢ m irri Ur, 1 t wt
v. .-CAtTW MTWI.J. , ,
, i Vic IW A2f AU
JSSUttj fUHf. ...
fell, AftM AU-Kktnf KwKiy.
h, a. HAjrmav , -
, A. IM LL tr, ' '
. , tif3ivi 4 KrimTQi, :
JAUUC MUkU .v
UK ILMX,-
. . CI H t ITU K. BTKTOX .
. 'JAWK.H ICKTD.Y, "
v ' , mn n. MiJtor, .
- . . DATII JIAETW, V V
" KT. EJCE, ' ;
iV.M. t- H'aTSOX.
; . ' . ., - i r
' U tak CiMty,M Hi Ok iiMU,V Ota (Uf. iMf
1. U Mr. iUll.1 r. IIAlJ.oT Vork LMnct. Jf.
C U ll rpJRA P. GlLLBOtE U CoaMy,
, . AJ rft'l'''. Tbf4i aoinj.lt(fc lnt.
IrlUgnf. Mr rumCU. 0! IU WIUIXK.
'MapariaUtidratqftM I'utH Httla alibt, at t'WkiC,
'bi tk U rUJ-N, (UnjMvf of TUxmj bu,
C , t huWpat . . . - ,.,( ,
- la fraak U Ceijf, mi U U iaauat, W t! Kh. A.
Tj LatAMg. Mr. HAML'llL LLLUIY.rf Mi, to
AJA.NN iTWAaT.f In4fltv .
' UlrrllCiM.,, tkaUWintVttUR'.T.
r. Ut Mr 1 aA.KUr( CKAlLUI.elJUvaik to
mu&riiD. ..." -
t
t
, bCPAKTCP, TULS UTE,
la tU CwBty. ta Hanl acKl Uat. Mr. JACOB
' wi plara. M auooat nua. kirWr rmieclaa. to4 ea-
, . TlUm Ur)iUU tVfrtaaj f U M Mr'a tM aouauiUacM.
' TW XTtn (W-i af U IM. fa ifMaVlaf - l fe Coualf. e iW 34ta alt, Mr. JOU.K TUR-
- araaMrkailaCatol Biya, kill h nanaUMU NL. tW.,nd 73 yrtlXfl VfU.i 12 ay. II
. ..faBr aluck kaakr'cr acM, tra ' . M k brake of im Lptocanl Umrck M n 1
. vkj WaefmM? Maat(m. fr r b ban, : RiWiily. Mar UCnnl Tannaaafe
tta, kxw (Mhat m to Uw roatoct T Ika Ht-UTT af 1m Court j. I. 6c I U4
0. Dr. JOHN
4akyiWCaaiMCvtteaWiWa1Vtta4 kxw k aa taUwt M to Uw roa.tct T Ika ' W-'UTT af 1m Court j. I. 6a I U4 on twt wilk
IIUL TWayaaflWaJUkaa)a3aaaWlW waiiia TW wit Hm PW. ktJaa, Ilk-- tha oUnUoa ol aitkiaf prrfnlM 1 tbt renotal rf
Jaat a) p k aanatk at aac k uf 4 a H(HMi 4 tltka' Um craaK4 akoaU hm hmtlj to thai country, kul IM kta4 of ataik kaa to
aMMDtraratiattLMiiMkanaWf nrmpt nm mvm caaaurt la y BM awaBiarff n w irrait - cira? . -
asf!M aai
"ZT.. 7 rt. tkrt w mtH m all asutns to tol ' ? ftaiiy to wquto
, Trr-j-r ..--p. 4kaa. -TMekarptakgpJdW.oVanjBaik, Wir taav-lfJowatnaiar
mi ill am t - tkal Ua i tinikaiii aJ kaov M Ibjt '." 1 ' ' ' 1 "( 1 ; ;-r?flar
fc-r (T) tt.ln.tl Oa W tri Irt tka k aajrct to fMx mtit.iit , Wa ka 1 f"UVgiT. 0iXD' 4 1
Kara lafiaaa laM kaaa) aatwaaJ at iW m fniXtetX trUalitra. uti aa trn atm.if persuoal -' rpME amtarticnaJ. aa EitcuU at lUnrt DIaayM;
BaiataacatWy avert ta
aVmaa kajikaMtm-
VOt,TakW
V cam aai afwJ Uam
fcttajtoraMM
. af to Miaa aar af
latraaraarr'taiaWNaL.
A fat ki kudy aatajiaj Oatlaatoa, p ti i to
. U MVkaM af lam X-jwA CW. 4 aVy
w anijiK ytrualitra. anJ aa trty ginj-ij Derl ' fllHE aivWfo,MEiculnf at llfnry DIaayM;
araUartwa to aoaw't i mt tortia tWrW ira jjo El. pVcjk1, will, t fct rtHloca Ilaa- '
fai h kt iwaini afraaari itoM, pWj jwt - aVraoa, Nontfoairry aoaaty, rrpoat to rabiia Ple,m,
aa taa tfcrt tltrra absala aa aa imarackra( Uieir 3 ol Drceoibrf atfif, ittf Urft Mock, cu
frttatokaaaa.tilWIacaaae, ' t ' ,mt et ILira, Cal. Wa lad ll.igaj tooarliaU .
Ha waattiai aga aaUa a fwratawl. witknat any aft , aaa KiUbrti FvraiUirt Uf qmnhty of Cora, Ucta
(Wrm4.M(rtwf taaMtfiitf efiMfl.fwK FWpf, liijr, fimilnf TW. ftsO.. Tk Ciecotof fIU,
lk caattol, aa aecniiK f Mml kij" lTHMia. c at lAa atata UoKt,rM( lodaHa birt IhaKrom ,
It afVtaanJa 'portal tbt ftni:onr kni'w IV trfwi o( thia, axf f kaoad oa lit diy o &la.- .
ajnCktor aftka eitaaaainiam, - Stmuli hU tT ' Thoa batmr cIioa tr MuMtM U prtavfit tMn for
cr, vabalpuiar pabU aitraijoa to -a t aettlmeiit, duly !kepltclel, ariUjia Ui timt pra-v.
trtV atmfat f Maam tmli CWk 4 aVy. m m m , JrtnU. ikat ouf appaat t3irtat ' acribra by U. Tkoa lodcUl to Ihe IjUUs, ir rt . -1
Ma)anrl,Kwt!MrAaeinkitit -'lkHk;M at iryNt,(Ul,i 4 kl Umtii ' ate4 to mle ptmeoC ' J ' 'S' ..S;ir
mahrMnntWtot.nJ. F "at that U rtW dnt , , ' OUN ATKLN Zi'r. . 'TV. '
M at a -7, tM tkaata f la. oaarngKy juU(U 4 aJat KotgmW IS, lSg .' . ti 1 . " ; .
- - ;- ' ' TWrtbWtn.tWdir, WANTtD...... . . ;
flaatliaiiita t Km V
. DoHiktortaaaWaleaairt-rT
V?eQaW.f.ajrBamyart,
JB
ka abxk, tV' piaiaaat eiprfawoaj taaf kf
' uaaoaacrard. tni tatiwH lata tact toaaninp u
pkiM lie giU ilacl W tb ; Wt Aj i tofai '
WE will porcbtte, ivy kimwut of !J C4M!nci thai ' ' ' '
Mt ka krouirht to at : aock M old cotton tcreat, , : . . ... '
r on eeot per poand. . LWJ e vvaja.
rSaJiabu.pept 8,1838.. . ,V
If'
r
WaacO V-nV, wlnrca', a. b rW. tof Ihat lm StuaarJ ka iflfally pirtertod oar attia.;
.. if., tmifn na iaffrtt rrrtjiitji. atoait aar m WUet' tkat imitlionl iijjlka
MraMMM!WMi.Mu ' lmkmAjmmUilbE4.tt laaiTfi Wof ,
Vf MCW9aa4wakkrt)aLkalttomia anda a aVpUj of r xeoM arttailiTcanai, Ut looka T)UBMC Naic i hereby firMi thml ipplick '
'-nmmmimm.t-7P fr rt ,i 'km, IIa'kacUriTa."ccimUnm'!-ata.- ' A , itl b tuada lo ll Gneiil Aaemb!y of ,
."--i - nr-jaaa"aaaaaBj; . , - if . r. . r .k. c.t;1,. F.nU
- a
rV. WaW 4. Coamar
V--IIcRk Inackatf;
k I a ak II liial niiri M aital naaTaa " ' II hi 1 1 rral iral I at iih w UaaCUl hi IUI amiaamaaa w m waataaaav 'a ' - I
, , . . . ,r , A ,0,0 i N . '. aj tl ,t,,' .. ' . i . . l " ,
tVaaaeNaa la tkat aarttv ' "wa ' to pwcmij paai wcy ' y , '"" . ; , - ;' . ' ' 1 ". , " , 1
.larfatfcav!.,"4" ? 'h'r f". CllOBUC NOTICE ja' lrf f U ItW aMt5 . i ' i j
. cjarjra at mi anuuaa ot any iw wnij-., -t Kill M nut U Ml lf urntm nKuim; u . ' i I, j
, l t a . IV i
" b r ' . I
kaw aiara e7&c3fy,
Tat
j iwa am catom he aamimtei U.
7 aM rtM ul csajMjcc U kayaufy- P,"", iwai prtt of
bctoHnr Com iw or.
' Stptmkei ST75 18391 '.,
vKoTICE.
tba Rata aa taa abjct of tk Capitol, aad Miatt ihfj
AkWiaiiu. rv--Z- . priW fwrally ; arniptamN of i (tfltf.
W.ia- - f-ra.
Ixfi to cbtiTva, aad ara tcrj far from haTiajr any "!
a-lkct to ccpatv ar accaa tka aiiipfl. Y tto tad
- . arkaiwaktttkaard. J arenVadaur n-markakr thaw, UotCouutf Court tot Rowin, requeata tU per.'
iUlto aont indnbted to amid Ntry Urim, floe aH w mo py
W n : ;. uJirf QtactXMluduTlbaai. WoafeItwfe 0)1-
11'- i,rto - j farfrooi kf r i7 hicribV; hating uicn rt Lrttot of d-, , ; ;
mt. - . nr" . . . . i .k. k. .1.. . . . i n i. .11
r -
1
fiura. r a .- v. r- . ' . . . ' - - ' a xiiKi .t J ilun hiin ctaima aninat
fefJnW-raa proiwTotbUci.td. otherwiae thia oti.e: .
' iTriaUra. paaW twaAtfjam craratr Oa '
boaar of the UNamitoieaen iny m "conduct
w tack ai tka canplaiott
ka rotaadered at ria rwjH'(
,f 7 ; .. . " ' " Aaai ai bj awia arnica mum oj an iropiitauro apua y
T vataa; araaart Paitoa'a tx.. e..K.j m.ri im
t2a ili.
,. " ' wataa at ua Sf aaara tiaa ta) . amc: aa wia
rrfatolraJW i.Z- !
-BJ mxeownwi riil be ploadod in ikr of .tbeir recover. ' .;. ' , ,
Bjigbi irtfaf to,-' '', '. , ; . : ; ' JL W. LONflt Adm'ti ,
aiwttkwitwlicyr '' Srbary, fi. C, Sept JS, - j'
, fv.;:. NOTICE," i-V
M m anlLUka tba trouWa to www wr . ... ' to n.-nu(,cU,rina componby
f5-
tBiil rnauuia apilbnf cnanrfa. bb .i . r .1.- v.ji.i. lf.wnf.ii.rinirrrmiinv. or by i ' -' i.'
t-.!!!?! "? - peaant ; aod fiUy Jo reliaw" kJ( oilier qime;; '
Mk .1 J . fB BM (aawa- ,!. b4 an rrfrrrnem to tht dfnff OUtrtA Of
i
t
: atftatata.
natrt am owj am la tbeir tav
' v F . . r .. Jf . r , a
Utwtpane batftmikg,yf wuw" 'VJ'
aa Rfrmm W tha dwinit ouirt'a of , September fl, 183aL
" tmU'
4. -Kr. i.
.UJaortm "r"n""J ataaarj a t&a Ilistrxt
; "iWTi "
t. t.rr' a aaenr. a, a. t--?
- intmfi; m nrnrinr - naa v-vi vi iw v mTOUUli ta nereo? ffiveo, uiai apuiicaimn win urn .
" ' T. . ......... i i ii . .... J .1 A ..ll . - 1 . .
coiatctam wt aer koew av " ; ' ' , ; . . . i. ' ouiie tl taa ocxi wcnerai Aerooijr, w, auuun,v- 'y ,
ufi ' x . . . ,v V , ".junea at wt wonty won 01 wwn. ,
. : ' PoT OrnrK,-. - . , , , . . . . iAroB UOLnSIlOUSER,"
r
A New PotS OJice bat beea estiblisJicd, in Cabarros
Coonft, to be caJkd Cokmancf ille, anil Mr. Jacob Cole?
WX appcwittsl Prtfawar. , j ; 1 ; i .
J GfH)I)MAX.
DAVID FltAUiir.
k' "September 20, 1?
4
.J' '
r
'Ii V
'
a 1
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view