North Carolina Newspapers

    1
JL.
fi F, N B R A !.
1 N T K 1. 1 I f N C I. ,
- -. : - tit wUni'4 r-f:isr-'f' i BMJ "I
"-. . , Jli.Ti il.lt ri't'MM" 'i i.'.; ', i(,f Vi-, 'M 'it'"-;'' I !;':!" t It bV!rv!l, t!iat
' The tnwn'iif A iMi'n, lb! i.cw i ..( of (;'.' H1 iaij '! Ci.-:-?i r" -! t. n J, will
ment, advance wtih gr"--.t ri''i'r. I if I ', f- !' v t-iyt !;i U o t-i miw 'j -ml-
howfpf,ditiirU thn'itw.ttM"'-! m 1 '!.'? ?r: .iM - ft H.'y-i '.l fiundl -M.iiu-;
nimim of various depredation Hid outng' s cum-: ft ! I .' p a:w,ini 10 soumi
MWftWld 4y lliefH Mfr H!tl t' 'iVa-aV-- " -" J I &hfcMJ- --
Captain Rum, a Teturo '.Ticer, .! ba4 I! is"ir' j faw. Vtwa .Nhi" R.ver
despatched to the frontier' to net ajsinst ti j ."! Orf Jyami. tVs t r.-rv-t of Iron 6-r t
ges, ha gne ovrr to the I'el-rl party m !fiic hl.C'S .. mi & r-..!.'y rirwied mm
In conjunction with general t 'ana Irs, he li! tJuVajt'ir wWn ' utr1-;-vnat m 'I'lthiy
from the force of the Government tltet.. it kSf I! - At wwf Tjrrf i 1 other nun-
. Mier without resistance, although it wwr gar nttr4 ' , inVjt luwt ant jet been mai, but it ,
bf 300 men. It in rumonxl that try .tiediUbid , mi b-W. itiat ( l;ie tnni ir iareprible
tn attack upon Tainjiico am! Maianttirva. ' ' iWim in df Sru ;if u.ltj eukialion-
'. :t Gahxml'oman my it fnjHrt4 ! V Himmetm temmwm.
iom-t Kviira bad pntwd fiver ffca bmiwttiry l;.n'-5 ' '
" mid joiiirj (ho Feilf-rulitti.; it wa Mid timt h ( Hm. r:k I5Vrf TW hi.' tu piwt afawin
o bia march to MonfldKB, in direct enitrvd!ri! ion ; ww'ti! tfi tr-rtwr-.tiiaB
of.bia brdiY. Tlie Odlw-totiian aailtt- j cv, ttis ! i mfonf aottcr on Kie
Dant at t!)ia abanddiimf lit of duty byVl aa Trtas j rrwu itrirt ;nst -iuri toe hml f prone
. rflicraaiid bttptt the Goverimer.t (JC tlie KrpuW h." "JUe.tfaisaJ S wMa ariutra berit
lie odot atrrrnz mf-iir, to d'U Vbir::ii Mtiertttiv' iSirl y wlk ,aiairjj wiy," and
' imilatiiig ilaroijf ail eari.j)kv , iipf ' (rciiu lU Kf5sSi,'flMi, jwj;' . annujl hara .
!JJ Wt!?!l I'iaUJiia jpjjaa:oLaa.iit,(if at Vi ro. Iittr 1 d . r. -.low Lia Ytt 6a rha
'"""ten'fmnmiTfnl wn1i thirirjmitminttrfiW'--ia airitert!nrar aatftif awtasrmi waoMatwrn-
, ernmant how tlien, Mr. EIit aaJ V 4ae ifcH iv s irw iaaiiiatrtntr.-.' Miaao.
little (IwTCtTirairTT.T ullMrEaWe-C71 IwlAijwajri,
cf Noetrulitr 19.
In mirfJca of PariM(ra to tbr. l.'nii t.f Or-
ttler, juat' received, wa fiiHf an vtpnniiM aa" ibr
fnliry f tha Cruiah Gwerotneiit rrgardific Hue
v Turkili q'fvtion, uikw the erticaile a!)rtir
of which, dcpi'iida the jmce of Ivw;. it ie
xtraa tern a tiotoMilrr'HedJUiilA -Aidtriao fa
rt by Lnrd W-auvale, the Bntnrti Ambaviadtir 1
Viroita. '1'hia nobleman, latfly Sir Fadwtck
Ijlinh, ia :li brotl.cr of lljo rrtxmrr,. Ird Mcl-I
Tiourne." Tha folkming la tl c.Miiimmrti'mj-''
H t declare, in the tianie 'if my Court, that tVta rr
potved lii ma'iHfiilirttielu'trgri'y atil'idr'p?3wf
f th-f Otiarrmii Kroptre uudrr the rti;imig "fly nee-
ty, and, at imce?wry cwaK-qneiice of thtaWJa-
ration, Ltiviaml-aviU not art-It to derive any dih
btge fromihe preawit atate of HtHiga, eiUwr ttyin
taiuinjt ftny '.acquisition o territory; or any
trive iiiduew'e. My iJovertmr-nt cmifidcnrtf t-
p-cta that tli i ai dcclaraliim will be adofrfed by the
ihrr (Sburla tH 13urope, her friend and a '!",
have already ori t his ocrtaion given proof fif .the
wiadom and dif ihterrgtedneea ef their vir. rd
w. uora.iHUiuieM(. bi I lii aKd XfnJ
Totical Majealir; In fbiSin ia dit8 tba 1iuV id tbrt
Bimilar aworaneei, it ta aaid, have, beon ivt
by the Cxirta f France aod, Austria, and a lorjuaJ
ciimniunicnlifKi ff th'-m iaa trn maiie) to. the
' M, ronttHa, iih! receuiiy arniuiiiied rrenrit Aiav
ir . at - , .t aa l
tmamdor to Ilia Porta, aa at Maraeillea m the lthb.vy lUtnf mmn faapaataaaaatt Tlie tTimaw ef the
f kti)hBr, ready to embark for tiierHidirfta. acrrcK
- if Ke b the bewrW f th erMa, le fw .maM owejawii ta Jaasiail;Viid abai bxw uf
of hit GouernsiteinV Mh'Hnmed All will pevitaM Hade eia peeaaad ia fieaaa IVeanir; W thnH pninta
'' be compelled to abate fii preteneiona and a-bver le iueeaiaiUi ! X-thujjXea be awre
--- ' mo the-tiultarr'a fleet. - Hewrlkrrtrever, trirrarwt irripam&ftaajiiitpbt, aueva. af better tbaa
-a)f to have aaidT 4bat ,il aucJ.ea-aNayi Jm..h2 4Mr',aiial a laU aot -taww&iet iaa pawi ea
upon him, be would nrdft Ibrata'm Pacha, tiia vavl prriei rWraTraiivaitiV;aiay bcon
vroulu Immeiliewiy be met bt a K.na arm) nt
. .' intrrvwittun, t-r tbe protoclian of tlie-Jsuitaa ud
-. Ka Capitals .Tb U tefer Vefit hi . w ailf lie Vtr.oad
. by tlie othiA tKJW-r if Europe, atid by thn jjbt rtf
tbiaettemljwtfigmtiit, he venuid withdrew, la
L J . J . ..... ...... . I
pnrie tna own jmliry. ; . - '-r- j
"I he view a hich tiorernnr Caa take ri rhe
Turco-Ei?yiimn tjitesiioflare embodied in birt ,
aince. Ilia lute x r)nl viit to the theatre M
theae eveots, givca great weight to hi remark .
Ihiay: ... . . .. "j
iM,thinrhet1 AG nrnr be waitinir tl.a fiicor
eonauhdaUon uf lii poer, and the bual artttttne,-
nf the qnuationa Ivtwoen htm and hit aondtuj -r4
rriew but attual riw,the Hjltm. Htre-n -
tory near AaVprto (at Nib) and tbo death nf U
"Mirn-fi-reJrf fe-trt;-arrfe-
3irn Hie great ooj"CT m aiw afnmi'rm, rna a n.iatt-
meat of an iu'lepcmkmt and hereditary joicranufmi
tn nn lami.y.
" A I'tai MlneiU a et.t'ed in tte ft. Ltdis
. Republtrau, on, the autborit of a geHtlman, a
gaad kilt ii buaj Ual
" Y ",u,,ul" "rm 'r twio ore nave recent ry ieti !;
0Ter' i of jfwititrT, ab-iut five mile ia
u'; eiteiit, lying i ()iga rrver, Miawmri, andtiivi-lrti
9. ' y the line Iwl weeu t!) cajrtre oi Cole aod Md-
Ivr. Two Inrgt vein have h-edy been nl
"iZZ. -- V'hich yield, UjKQ aq jvnragtit ab iut muida
, ( aunernl pi-r (lay, and aeveral othra ate ojtmi;j
" g -vhich vie!J ah-ot 1,000 pouod. - The imperleta
"!: if'lhe rinerl alrenjy made, )rove rt taf t
".' ""'totdtnart rirbney. A quantity taken b'rfi
, "flecii-in from t'i8 hap yu-'lded eighty-five piv
ent. ol pure leal. I ho vcina are moated abw
'Se mile frona tha 0age river, and mhmn fif-t
' - inilea nbuvh ta mouth, from which fi'-ere the
lite mineral can easily be brought to mark. .
STATS LAXD3.
' . It u well known, bnwat of our rea.ler. tfwt
I r.f '1? .,.1 U ..I ...J -k a n n
- "00 of aefea of the ttate Laod. Jiaoer th r:tlJ
f the Rdard of the Literary Frmd. Aa ibe rrt
- 'ibi nm fr-wrt the-fa!eaf theae frniV.-vrelrl
r devrrted M ITiriiaa'f rg C(lii0.ilt io. a o f-rLttsli
any informa'ion 00 the uljc, will be itarticular-
tu iu (c Hi wpj'. . mw a-inwa. as'fia( ia.: oe ine average
t4enure, theretore, that wa lay b"tre our rea4er wami jjaiS! ai -fc aftuv ti term being '
she fullowing facta, which have foea p 4.ly far. . f.,aw is yvcF, aval cawt-jt enfy thw number of "
tihedt,by on whose fituatioa affiria l..ji ti nfmiiCrl Jursiarf aei.itt ir thta corp must
'7pwrlrnntT-vf wpeakmii ci)ii'idi'tii!y;vA , '. rjTIi alw.airrl.il Slr twlwiirVstf fiiwiiart ""
i lie landiT placeo umtcr llift Control of tW I.ii
irarv Kuard, aliieiU' in b ai
"k State, and afe Wtly Swamp Lands watcti m
n.ifj be DCceaaary to drain, tMfore ibey c. W
wrought iiitjiilnvinn,
Wlien dratad, Wa-ea.
hejr ew wiTrtclv e!eva;e
- i w ia the wvtteat aeawi. 1 iter a;w
lftA S-UV
-fOdaereain Hyde tt4-Trrr,w-hic1-f'tJ' '-ujSiiiiitnii the "oVhya
inv drained by toe am e two c.tnak, Ti nw.df tlie baYid"i"aLM4 r'leevperrWof ju.
from Pungi Lake, to Pangn ri ver t tb kev, frv riyavamlf J It Uavev jratfw frvna the -At'IgatoT
Lake, to Punro ri-cr. The firat if chiiilerjucgahW, tWtmwiad atuliara a
0) mile long, and will be oocthird fxiiatxl - vmit. yft m-vinM BJivt
.'anuary. . Tbe aewwd i ttout fl miW lang,
hot little prorew hac iti made on it. The eft 'Tae aiaa rar af tirae, anauM be rarenty
of conntructi" these ctna'a will be, bv cuO'rKi. er ihntv wra "tt Gfr Strveoa, io hia
. Itlimn 900,000. , -'.. .Vwr$tirttB-ar na fcfat tare the law to
'To recluttw bete tjtiil fa immediate rwhk'rit'wwwmimfvrT'v!itbat bard mar-'.
, t.ftn, it will bo ncccwary to cat caosUat eomirvM lev j a-r-ej mnit aal ffnimat m n-rlrr! qimtilt
''satattcc, tributary ts !e main cnK evd.thi t.ra, K-t c-'',-nr'y km.mrnmut eniichievous,"
'aU wel !h- at of draining to tfiO.fWhl wr, .mlia a rvwn: ' We hit ttfm the prtnt ahopa,
' er f 150,000 for the 0,000 aeres. , a car-w vtrr a?rrjrv ef G-tirge S;eveo'
. - A part of Ihia tract i heavily timbered wi:a trn .-rV, wt rfn-Mrrf gemit-maa ga .
' Cypres, Poplar and other growth cot? to ike Ug 1 iW mt m jrf racgevi akektton oi a
.. rich f tramp lnrda..jh the watcnwjCT-n 1 - W laas tt feav. 1. -.T f r
' '2-i;er jir"porin of it cnait f prgine f d," Ke art ty ar awaaa Lae4 P? tjh'me the
. V...... ..-'' '
'(, ,;- (-g i3i Hi-.d, r.l h
Iwn, aJ Waiaonmri,, ka rseeivt
a Jatpe ttim n-m tixrwrsi." OUh but
frw jr mtfwtwc Tea, is e tbe atJtrttnjr point
f ac'tTt iv tiif Wast "TB tTpwr Mww-p
(a m Jwr'aSwr sfawt fy ef rft tr en(ti;ftnri
irrrrj- wn'wtiRa ejewi Mi c a'ut urturr
U'pfi, ami lt Ti lr"fa-firai "Hi ''-aaieUmjt .''
er wa van r K ir n.ui)iini, an
CoHwnfti ill h
V.t4. anil h&i n"a lb A??frijjLtli5
TiiipiJyakliie haaSmf ef lh VTtra world.
Oin V'irf limit
" 5"r. T&tf' "toe" wlwtitutioa "
Kurt ij enw a j necfmo til the eouiv
2a:ia'a4'iirwfttBiw of the tiU
aeeavm taawVecftnra fatf.aml a6dlyt aoatained
l.y yhmt wm aMl i afcieiraatuMUitW. Jt I""
tt-m t,fii-ukzt M ; aa l w fceaa
niea r ' Jaf y"'v",,i. '" ajwitmna oi
ie4
cnati yeywiaa teJl'wa aecewwrf w order;;.
mttoi Tu antbjia &a beea taken.
f Irr awe aw tar nJUwe ewyr aef av,by tliw Nr
fLk liraruc. H rSrltalvna .ial t,ianer -i
j kmmi mier aaenrA mfvntvig; the annhenetoit.
w nui wniwtf fc-y TtoMttyKr'Trr.Byortf l.
T'je arfttweja neftn ttnH diaenntinue rle or
ftHB wsfiiiurlRi4,r'1rf er-
retiry, waa'uw l aa M mawaTW i ia no bmtrer 1
j . u v
laaaai tiaraanaaiaail. atnvaai atawy Waa ever
,Kr i if-.rT: -
j ..rit riiaj a.eri2 daJy.briB!fiiofn
) twrty rty nMMif a'ttfttr irt Cbb belly a
-doultt, thaJ ai ciuiiiai aa the State amok, of
a, lHr1i Jirne anew-'iafif voerie aynMfnt.'
. New Ttrk, at ftauaiav rrtatet wuant
rf awai'aa atV fcmJt rhw eouthweet f
tW a4y (Haifaf3ii TWt ft awes awewtaoV
-a.' rt.-M-tiir'inictiaai amay-rh wnwixnt-xtw.
Xe "Vawlt; Sx CMa enwvena wwtld! have been
rlei 4 wi a-ndl ifotau.-ul eare4 at home-
I'ie aairoiaiia f maw t tbne etwlr, ami the Souib
m 4rataai(i..t mp.f- iW dwaawwl ae th rHv
, HelfAMnrr rrjt. . - ' - "- - -
aaaWN? 5jar- A Xnrtk Caienstanvnova Uving .
JSn. KowavH. b.i
writer a. aerie of
botiHliih, (. (...)
tWrWlaVaVa)a(ai
TjjB3a ;
- It w ew rciast fifv fa an mnr. wlw i 4.
n; vtifl n Vut) Cithukl. t g- we4 fa rhe pur
m tihtffrwsxg ; cuwbrtMta kt ennnot dV ilw
Ii" ke Jiaa ta3' h e prirfwbry ( tnd it h
ear AnMtJ jet faaaethiMir ty E"ia' went.' but
Vtua tt wrB w-.I,re))r nrroing
Tiiia; n taior bvu: Vnvra of ail kinJa tlian therw
if eari' aj-me-jt wv"! rV reuti perhapa of
aiwie frm Jw.--d! ar.ta. TVvw are more tawyvrs,
d-ar. ara.' Wat warvrn tl find! t' mean cf
aitnaawt wa maa anne; ; aO t tVw are alio mna
" jwits' .. tttWif wut.1'! t- eaiat m the
w a'-t I rc-e. A 9a Lrmtaii. it aiav be made
artoie aa Tmi t f a tvmtrsiVt make at
at Caeaatna. ftar am a weU- aVasiwr 4t doing v
a the wa at fa epna r, enm wWt jmw "
USiajr? airbf in i at as Lttbr ,it will any
We W T if frvirB-a koaaetf aheie
tie 1 at Woe. ami fewrs what neceiaMty ia -tiet
aoa a.'ail! Let every turn pnnder up.
09 iWcjtv Serine &otrinatu:: t irsake a
a-xtitwf iuiaiaaaMttoutw; . ,
t t- .- - ' ,W ' ""
- -.LMTTIXS AXO FARSES.
"T"jV't!WijIi3aa
rtre aJuat ban a i aluram and eiurwellora
mat4l ar brwar at tr arnrof the Aine
'aee ip )ftf m! jrar mrt ; h"ai f Py y branch ,
tit jii iinut'.ty msji tf f 1 tr "z wr Hie aeulili,'
ji g4 ; tit'Wr.iam.l1 enfoywetifa
ttrrirft. Tie anwi haebythi
ef anciety T
efr Bn'feion.
5 fcirvvJt'r if Strr mi tort tw-r af five ; and wui
! -a, raraj.;- aa fan a amf, k tt to
A..
i
i f wr.e-r an
tr,itra'-iu
tisr la Uwc
bel
ait4aaenrix1airV.tfttIiieMmdH4wyeiN
Mjj:X f'liV.i.'-O ' fiw thoa croft.linj to tl.'
,,.!.. ..film law, fi -r l'i.n hii'J f..rtuin i"fv r
it. 0MyJ;i.iM-itt the fit.iity' whirh.. iiiijit-la iIk-hi. .
r.vn the cro.il nvtiit in oll'tce. I ra!ll, t. tin
....,.,, 1,. i...l,.r, i,i noriuixMi roiisoiit. and the
f..n I mistaken (mreula are generally naidime in
llwir uhticiMifiiira nflioufiC on I ihf ttfict a the
lawvera. vfil and irtby. .wmliera f i-ty.
ami there are a gr'at many who are ther-
ur. lvitf want rather than tin ir triAf, h ad
litiL'aiinii : hut wh
! mi'ht have h-n tixeful nieiMlr l the CMnmnn
J wealtb. had thi y rkwm a dilbreiit and ni..re auit
' niili" H'llirre of fiction.
X,iw if ttwuln,r lu-ld the rank which lejjiit
...-.ilw tuttiuiuM ii in tlie encud acale it It hd
aehiKi'ta of instruction CCMiiliiiiniI the uarful with
the asreeaWn, it w Hot immihle that owe half rf
rhiwt wlin ate annually crowding and burthening tl
IrjHf prolRiaHoo, wiiuldJbee'Hiie uirlul culnvalora
ifthw ai'uf.. VVhat M improvr merit thlt would
effiict.in fe aenra. in the cmt litiua tf our S'ate
in ita aurirul'ure, the baai of ita wealth, in tbe
intellectual nmditum of it tiiUabiianta,'aial art Ihwr
mm-aland economiral habita Sui b r.lKKda.tboul'i
they .eter he fabjielieJatwoiig we, etther tqi the.
iadujifxFin"eaIat".tfwth wTrectrfeP
firta of individual wn'triotiaiii. wwild exai nmially
tHe giale. hundred of vounii nwaaaJ
ItiMtMalied al.ko fur alreitjjth of mmd, vigor i4
lirirtiim, and exmuplarv bahiia. 'I besie wmld ear
rvwHh them a pradteal knowledge of the beu
modranf fartitiuir. the bcl .i'mplenimla, the be
breeda of anmuiia ; and each ill bw future aj.lw reid"
action, would become a livm proof tw Ihrnv Artyud
hi ,"f the practicability tr-?rvirf!irac''
tre. and an etamp! t lb-' ?f
mrt mam jemettt.'. W heiever we wd a g'id hr-
" . . .. , . .e,
iwr. wa ve the benehla iH i'i eait ta ewmn m ,
thTTieamd him, m l.ich diniiei-W-a aa recede. tiMir the lomieTWt tne auMequeut proceeninga
Were the fond finnera murtiulrd at fat titf&M both ll'iuaeaof Conareaa." " .
pnnqrea a year, inry nu n wo ,u. .i
Hoeiiceif:KHUofprctiral and aci.ot.fic ri.
.uholhe advance, to the State would be l
calcukblv srenf.
- We are no agrarian wour oj4uiooa. Wa coti
aUler all prtdeaaiuna open to free compel it itm, and
aa uaeful, when limited in llfiraptiere and number.
If there ia a privileged ebma to wr eomrrittttrty, it
ia the intelli-nt tillera cllte mA; not that they
are privileged, by law, or by p-fiilar favor but
that they are privileged bj ""their Creator, in the
enj iyroetft if a preateraliareof n-mpiral Weiwinja,
th natcral reault of aober, indualrioua and content,
ed habit, than perhapa any other clam in the Com-
! . I C : ... .1.. I f. - W . J. r.nm flKnn, fM, V
: - '
lelumve public encouragement or bounty ; but mere
ly aome of the crumlia which fall from the public
table, and winch hive heretoiore, at teaat in anme
mrmnriwtaryra"
dered, upon Cir lea worthy .object. e wiah to
m Afrru'titf nr., Ki-iuiirhi fi,riirl frnoi the ahade.
' r-. . k . lv . t. 1 HikjMMft tl 1. n hAAM tltfk InHfl
obxeured and degraded by ignorance and aervile
apathy 5 and Bee the puWiCooUilty.like ttiewrt ana
the raintfwhich. fructify the earth and cause it to
being lortlt food fa flr 'twpwwed abke-1 H
cIwmm 'tbe.cotniwiimty. ' '-'' V
var.
ar, Capt. Gilbert J . t raocia, furmerly oTTirgm -
part of the Uniiai to dHplore hii loaa. ; Caprrin F.
had pa fixed through many' surprising ndventurea,
IO, CVlflg WMB-IIUI IIMJIfrriirvv.. r,aMn,iu.nwi
and haa lella memoir of them for publication
tie waa in vury early, lite attached to the INavy,
then to thetas;ehad travelled overtbe four quar
rer of 'lhdeliiiie wni r Kr two year a priaouei ia
IfaTfvf-'Araw M-aitterw-ffda-' "faw-'
the Bashaw
brnarty in Sim in, and master of a Dutch lugger
..a.i a .a
trailing to the Malncce tit) waa aunaetpieiuiy
J-crverm-crof a anjar ertate in" Jamaica rhnreti
fiyif cnltina owood in the firretaof Campea
chy wfafir throe miHilh a primmer among ban.
dtrta in .rnVsico tbea a captive among the t-uinno-
e?$SJWZ!TJlJlrJP? I ui JJ""' oe r ' rm t ne
waaXra'Vl4h'TV6natlV
Sraie aiid marfiejIoTta'Wa
4 Tev,an operntionaV hen death nrrwted him, atill in
Ibe prime of life. Yhoogb a man of defective ed
ucation, bia great endfgy of character ami exlen-
aive travel nmde hi
rmt entertaining of
componioiia, and hi
be lung Iclt by many.
Mixtmtrt Frtf. T
The Connecticut IIitoricaRociety hat deter
mined to celebrate the anniversary of the adoption
of the first Civil Cotistittttion of tlia Colony of ('on
necticut. The venerable Noah Hahater, of New
Iljven, and a native of Hartford, h consented to
nVftver an- addresa on the orcaion, hi health
permit. Mr. Webster ia now mure trKiri eightv
veara of e.-
Acrt of Ojictrt of our Nary. The following
!Ut will how to what age our olden naval ouVer
huve lived to arrive at the higheat rank in our na-M
vj thai of Commodore: Commodore Barron, 73;
Stewatf fi6j Hull, 0s); Chancey,?U Jonea,72;
Morri, 62: W'arringttm, ; Crane, 60; Biddle,
S9f Ridgefey, M ; lkiwnea. 59) l'Jli(.ti,53j(W
i, 6i i - Retwha w, 60 ; Wadnworth, S8 : Reed,
57t Ballard. 60 1 Ktmfiedy, 6; Dallaa,- ;
iNicholaun, 64 ; toiiulirtck, 01); Claxton, 60. -
Mr.- Howartf, who had .heeo aeftt hr tire Snitenf
KUiJttlMAdtur.ucM'fci;pjej, id" cvWio
record relatiog to the earlv history of Georx-ja;
haa returned, and haa placed, nay the tyrage.
nineteen ma. volumes, the result ol u kuora, in
ibe. Executive OiHce.-. -p'
i Ton Cunnraaa f T
4h
-pea
44
iaw grant'
ing 2,02 acres i)f g'oi)d lai.d loeierv wonnn, who
will marrvdtffifig llie present year, a r.itien of
lliat Repu1tlnviah wasaurh at tli time tf the Pe
foremri Tfrauriinar, Pucre U n man liv.
ing in 1 1 j ron, Ohio, who hn twrnty-f air clnldr?r
by imic wifo,! butt and li-arly,Vigiiieenif whom
I - 1.1 t k .
am mir, i.iwiutr in uranng arm., In pracaJ
prepare lir war, i a gKd n oxim.
The truly wiae who have acquired .much khol.
edge,, doubt oflen, an-l are miHleat in omiiiou
whilat the very ignoranU who have, not obtained
JknnTledpe enough to .firm a h-wk to h ing a doultt
o:i, are nasiy ana prwumjnuouj.
The alitdv of literature nmifinhea vmit!i? entr-
tain oi l age, adonia pronperity, tol iee adversi
ty ia dnlightrul at home, unobtrusive ebraid
wrmKTxm rrw iwi , ,rav iph iiv iii j ii. ill nnirnei'inn'
Jtwr ia retirement.
. . . ... - ' ? ..' , j
?i,Jl'rn.lr'. ..f.TKiATTrjy
mthe
i o.nill
f V
'. v, - "
THE WESTERN CAROLINIAN
Friday Morniug. Decemlyr 61839.
; ; CO.NGttE.sa , :
, We left open our o1umna unlit late fast evetiinjf,
in luiea of receiving the freaidcnl'a Meaaagi'.and
the fir day'a phding of Congreas,; but the
mad bad not yet arrived when our 'paperWent to
pre, : " ' V- . . ' -: , '.' :
l'hia iatbe more to be regretted, ath orgatii
SAttonofthe Houae, the eleetioo of apftaker1 the
contested arata from New Jereey, are pointa winch.
artract tirmrlitenTtoifcAtt other ftibjece .
rem to toae tbetr intereat when compared with
theae end notwnhmandinj our own pomtion as fe-V
tarda political, jmrtieal tanwH but feel derply
intefwutd when we .et othera eicited around m
-Ib-oot weal, we hope ! eompoosate our readera v
iti iU'tr ilifeinnAtrttmAn K tnvinrr lirfiire them. tllO
pfc Meaeapi ent.re.and .1) other important
... , , . .
shirk fcmlt rilue durinff the orvaniza
i r - r .
- . , . , .
lfXardr Goena and.Wro.
.
llolbrook, the
In t week' pa
per, aa having eacaped from Jail, in Anaon Coun
ty, were puuued.and taken ift. a awamp, in Rich
mond County, and are again hxwed in Jail.
Fire jiaeeinitm. We learrffrom the We .
tern Whig Banner, that a very .destructive fire
broke out in the town of Lincolnton, othe morn
tng of the 21th ultimo, and before it cAulJ be ar.
rested, it destroyed the lare and cocnriioHious IIo- J
oMravhewHrrth-arnrt femwbt
and aeveral other valuable buildinsa. It origina
ted in a work-abop of B. ctton '& Son. -V
The Drincipal an He re r a are Mr. Rameour, Mr.
Sclienck, Gen. fieanle, ahd the M Je',nJ3,..
tl eMt $25,000; and
though, thi sum might acem email to capitalist in
.in N
large commercial towna, yet in a yowng and thnv.
ing village, like ibat of Lincolnton, jejiendent
oioatly "on ttielnduwfjT Monfr in -emerprlwr
of ii citizen, the loa, no doubt, will be acriously
MISSISSIPPI.
) mwmmmmmn .j nr ,h I j.wIh
greaamen,
rewlted in the complete triumph of the Damocrafie
Party, Govemor IJIcNult j elected, by aeveral ,
thouraml majority over Judge Turner, the Whig '
Candidate" f and the Cbngrraamcn,"Messr. Brown
and Thompami are alao e1ecfed,"by large' jnajnrir
!i.cjTAt.tJ?Jw
on the 15th of November, and alarted forthwith '
for Waabington city. ; -'f 7
- TENNESSEE BENATOft r:
Ft'lii Grundy, the Attorney General, wa elech
ed United Slate Senator, on the 2fih of Novem
ber, by the Legislature of Tennesiee, in the place
; For drundy, . - . .- . 14
, For Foaiet, . . J f"
Grundy majority, ' . 3 '
In (he House of Rppreai rilative : . '.: .-,
For Grundy, ; 42 -
For Foster, . 33
Grundy ' majority in uoth'ifoiiaci 12- -
Judgt IFiite. From tha Cdluwing extract of
a private letter from thi gentleman, read ia the
House. of Representative of Tennessee, and judg '
tng of the character ol the mttruction of the Leg.
mlature of that State, we may a. on look for hit
resignation a!, aa Senator ia Congrea. . -
The Judge in bia letter under date of 5th Sep.
ember, 1 :!), in answer to an interrogatory pro
oounded bv Mr. Jncoba. aava
it V . . :r. ; 1 1 . '
.. . 7. . '"" 7V" -"iai
wr teel it my duty topuraoe.tti caaethe itneral
AmldyehldarelutUtnWth"
Senatora to vote for the Il.ll. nVn.aorT.,... .h.
Tn...,.e. R.ll or .!..!nn. -t...nl, ... ....
- mm-
-. JL - " "i"
t WstructiiiKLini. uptuoiLtbat. who,
I Senator receives HiairuClion from lhe LeiilJaiu
... ki. w, vj... WIICU 1M1 VtHlSlllU-
tional question is invved, he ougbf lo conform bia
conduct, and vole to th itntructiiais, or resiim.
sod I have never been aWe to see auy good reason
why the exproiaioo of anipiniim by the Le-iisla.'
tura tiiouM not be cniiilerd aa iiiatruciiona
Thougli nocxpreui-itruciiiai!i ftocominy auch ex
preasion of opinion, in les theNJJe2tsUiure siiy
they do not intend an expression tif their opinion,
to Control the conduct, or vote ol thar t3 ontor,. .
.!! I Itavec.avaidiHW'd-av -i-tW-nil-iir'
IrpstW-of lucJVpfU f hta State, ad, that-tie -ouhj
to carry into clfect so fir as in bitpower,
tho sentiments of the people ho repreaenlN4ip.
all subject when be cun d.i w without vndahiig
the Constitution." He ought loaun-wam the Leoi. ;
tature, ho are his immediate constituents, expre
no optni .as, or give no instruction which do not
accord wntj the seitim-nia of a mnj inly of the
people and if he'dore not conHirm bis conduct t
the cxirewed opinion of ibe- pi.le through the
agency of !!) L-gisliiture he is guilty ;r.f "a breach '',
of trusi, and d. a not hii'lifully tepreact J,i$ s,aIp
Tlie Sub-Treasory bill so f.,r 8s l am ndvised,
does not iov.dve any Cwistitutionnl qitim, there
lore if the General Assembly d-c;n it ompcr t'i
instruct their Setk,l,Wlo virfe f its r
l"",u" " exprea tha omnum. that it
(y i . i- ""'vca.- i giionlil con-
1 nirvnr Tn naaj in r;r ..r 11... . t x w
jarlcr myself botioj either to give it the eupport of
opi.on,n, !ch billg'b, to w,th,a,T,y ZmFwT!i
trprtMiMtumrfo the Senator to v.rte furJLilZH.-
inv v,H or t rr'-n ; f.i,J a,.-,nJd ... ,
'! ksltiT biiii'ch id llii iili-ru,iiif;."
dmnrul llcu.lroo, tlw.-Teaiaii.-MiiiiHte, j
Lady, arrived in New York, on the a3j
trember. jmMenjrera in the Brin-h.QiM t.n;
Thii
til.: . h-
" iiijii in una
tltit fe:
tale
elected theirCovejtior, arid both bra
k-
aiK hra tif p
. JHASSAC11USETTS. ' .
i The election return from all tfio Towna in ii
ot.iio oat7 uru ittitt-vj, miu ine Dottftin M
o.... i..... I....- i i.i... i . "'a
Pot, .f Not. 19th, Kivra the rcaull a ftJow,
1
For Morion, (V. B.) . 6l,m
For Everett, (Wbig , . . oo'
ortona niHiorilv.
71
If the foregoing statoment be true, Morto. '
elected the Governor by the people, for in nor,
will the acatlering votea amount j Morton't
jority." The Boston Atlas, of a Inter 3ate,
. : . I. . -1 . .TV . L r '
gie eJ iwiuiub iiuiu an ina WOUntH I
arrives ni a ouiurcni rt-nuii. .
The ata'rment of the Atlas, ia compared W
that 4if the Poat, and it makeiJHit tlietnajoriiyfg,,
Vloiton, to be only 248 ; and Oie acatterin
23, in 40 Towna.
If the estimation of the Poat be eorrecL'tl.
there will bo no eVction of (iovernor, by tin
ne j ant, it) tnnt event, me ounce mutt Beceaarj.
iy devolve on the Senate, which being VVhiktb
presumption la very 'a'rong, that the g,,
ll I ' :ll IITL- ' r '
aiaaacuuwniK, win iiavv t uijf uovernor n
wellaa Whig' igislaiurev- r.
- '',
Weive place to the following very aeniiUi
remarka. of the Editor of the Farmura Gizatt,
appendeato the account given in (hi paper, of th
LyiichingW Naihan Lambet ia Davidaorj, 1
abort time aiiice 1 .-y-'ii-l-v.;; a' v.i ,
' " North Carolina will . prove recrennf to da
character which she bear aminig thoae tyhaknta'
her beat, tor regard (o law and good order,
alio.aliall fiiililufly put sue the author m 0,4
rtoua an ouvrage anu ngiaiy entorce tier bin
againat them, if t hey can be apptehended iidcuv
victed. " Every maiisin the Suite ta intemteJ.
iruigiag tbein tp justice. W hoee life i mk,
t he unliMiOe Je rc tj
ahaperia tobe indulged and gratified tn tBii Vn
ed individual . may have been, fii exectii
were not the proper judge of hta cae. Letaack
men be allowed to judge and txce.uit, and II h
rr.embera-tf odety-TOaytnri"tfte"lr" viclilw." '
. i ue era vj unuury. j ne Mlisentol .etft.
Sana are preparing to celebrate the tb of Uimi
inNgoud varneat, Theyheld a meeting, wiiit
nr-i , o.i . f mi , . . .
diatiction of patty, in the Kotunttaof the St L
Eichauge, on Saturday . evening, tlie JJ W' dnd
November, lor the purpuao of making 'ii!aWt
raftgemerh,-t vrhtch tien. Jotir -.fi.- flaucbe fti
aided a PrMtdent and addressed the ateetm. h
sr3dV4CSd4rj: 4aiSl taciSCts h QLziZ.
and J. JlcHcnrv. " ... . . ,.: '.. . :
Gen. Plaucbe explained the object ot tbtaw.
ing in a brief addrcea, aa foltnwtr : -- --e-
Frtwiw CiTiaaatTbe purpoas for wfiich W
have met i to adujit (ih;h rueasureM this rctffct-
aide Btneinbly aha II ileetd tniMt proper, for invitut
Hire Tene wbto-O eoewel1 Awl rew -bsv wut-iar
city, and, to participate with all bit lellow ctni-a
lin celebrating the aiitiivertarKof the gloriuuifci
ol January, iio. I will o4 a(teuit to Owtna
to you tlnnmiiowol rvct-g whtcb thi vemrrjMt
citizen rendered to bia country al tJie ehticaJ W
memorable epoch whtcb I have jiis tneatmwi:
his deed are inscribed m the bn -bia! trmi
.. kr.. W -. -
-'t- TaTniaf myself Jo' you, fellow ciiixn,t0
been ever readyifli echo ttifi Words eiuntrj,i?i,
grerrfiretV Let oa throw-aside all jiotil ical
enoca, lot u unite ia bedowmg a worthy toi vx
orable welcome upon the aavioir of our cnani't,
and in rendering due honuge to tlie greatest li
patriot of the American Republic
The Committee who bad been appointed for ik
were unanimously adopied. .
- Retoletd, I'hal a Americana and LuiwiM,
e rememher.'with prtdc.'lhiit day, on awci tin
patiiotiSiO a:; J vjor of our country men, sited am
city from pillage, our wive, aistera, and daiig'oKn,
from desecration, and repelled theutblMrtuvua
from our anil.'
"iR'taitcd, That, to ibe here-, whose inielieft t
ceived, and wh'ise energy o eOcciually exon
the measure of dcleiice. vie entertain feelou1
aflw'tino and griitude,io yrbich no words can Ji
adi-qiijie expression. v" ; r.
TlemletJ, That, to nnite with him, once e.
tin celebrating the annivtraary of that meir
dnv.nmmihew.enj.nlh;. .J.,- .n,il iKa ummMI
V- ' f ju
l"1' d V? crrT,f
1 ' -.- e ... u a aourceot unnnur...rw pr
1 j, : j, . .... .j
- .iwitu, i mil a m.ninrc
. 7 "I'ZO J" Zl
ilaolctd, furikttTtA Committee of &
citizuQcbe appunted by tlie Chairuiaa, to make
neci ry arrangement! for- hi reception, aa i,e
lertuitiinecii, and lit conjunction with sorb com
tee.a tlie Siatu Legislature may appoint, V,
meavire for the proper celebration of tji d5
n rTi'rtnm oi jjaiia pit's u ironi fin.! n i,p,w
imnu.ilv
Rnotcfd.fnally, That a Committee of thf
iaemt shall be appointed by the Coruuuttrenf p'r,r'
e'moiort nnJJeneral Jackson, tnrthe pari"1
of riaiiTm to bun, thVtivaaTmnTn'wnnnWF'
ficlfai i in tbecehbraiMai (f ilie'Pib J J
l?40,'and that it shall 5a the duty of aaid Cf:
te, to-accompaitv the Genernl, ditririg the -
hi journey to Near Orleans, in case he n
a we Ihipe will, to accept the ab-ive iovitatiaa.
Tl,e (omiDHtoes were then eppoiu'od
J
iJwsident, and tho meeting adjoutnd. - r
FmiUkii Nm fori Courier f nuqiirr.4
-HATuOnoM:i:uoFE. .
ARIUVAtUP THE BRITISH Ql'EEN STC
arterm
. , , Dim-.
Thie Vessel arrived 00 Saturday ewirc.
. j . i .t.. ,j
'"mo-ring, niirmg ine voy.ip , .
weather. iho left lVrtsioonih on Ibe h ''
and britiitua London jugrnal to fie.cr!i"
2d the 3rd waa on a Sodny , .
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view