North Carolina Newspapers

    1. ''
.fit.
- i -
J avert even'tig ""tin
m t r in, -.
f' I
. -..
. . ' M"
. t i
. . . i . ,
in .'"
1 1 f l
i . r jr.
UV' I.'. '-
,.i-r-.'
....! ire. Muf
. i CUll.iiH'i T
1 be ii-l a'kinl
y Tiiftf h- ''.l ".e
rr ifta I. t'-rra l,ma
l, ? .
,.To E.' -rvivra '
is . t the Uiitl to a nim.il of
i u.oliw not' paid n. The time
: i, Ktt e belie I"!? Ihey !-
' .. t ,...ii..,....t It -
tr !
rf ti
l 1
', r.
1 f t.i fc t' -t our rupi-ii-- ' heavy ;
r, in-., t - ' ci'i'M" ' I
, l!.f pa;, r 19 en " "r 1
1 T t'i J
i,f.,, Ii,.?t. 4. tht ttum rntuk.
1- t doe r-! apply to our city
v. .i can any d-ty. '"
Ti.:
' -
!'
; ,-1. s -
!a or.!, r In
J ' morn'; '
i,ereq:i' "'I to baud In their
...r, at "n .' Inmrfif llie il"jr,
."ii- tnt-'if b; .-arnnf tii follirW-
f,i yi ' ,, wf ," l our 'ili n an Lio
J '-ill His C'iv'ijiiifi, fi-na,tlir p'ii
n." V't l. '" t!' '' 'lt,"n "
i 8(i l nirmUu of l!io I :-vi iition
d'nl tp t1" f' lli'Willg Jilntt
i.i' S. i'f r I'l'li.inil lllttt tin- Ji.-iKH
,' c f ilJm tM tli-r wyv, tlmn t
' f
T e i-'e .f. Imiin,
tie tliiiilt, rtwply ft!t
. ,1 y ' i t . ni c'.i " n n'l'l l s1"'filf" r f
f t ,;,,'(!.' .i il in ri Cmuis. to
" ', j iiiiii.ii-11. 'ill'" tri'4vf ',ir('l-
- .- f .1 i rt.il i( iwwi b) JMWUW
- t ! ' , . m-ii'.n-r 1 int nf, !)nrtnwn-
I i J .e I T -l"lf It 1 Kiiiit. How
t ' ,t i . !'.! ' ' ''y. No ,ln pw-in.i-...
,. ! :.i n iv.n .1 lo nnnriT tli
! 1, . I , M1 1 j- .iiic tJ.n to rt-umvvl
(.fl i l'"n Ciimpiwiy, the
! 1 .,b I, k, k i-';ri"itl fit
. r f ' - 1, ti r.i jv l!i it
1 . '. 'S (!'-m.ii Ititl.
..' 1 j .it I i ft lilll.ill I'M' fal'nl.'lii!
..ti t i .1 1 ll'Hlft,
w i-t tt.'i Hi i. f '-(in-iiir, hccRii'C
; , 1!... ' . ... : -
I if . ill t!-tt i CirVti.
, in ! In I.- li-iii tii-it luiily tin'
ii ! ii:i-r f.T C ft f'i'!i.)''!.i.n of
... i 1, ! " '. ' ii. In oi.li'f t'mt
I'.V 'f lH'f
, t .1' , t.l nililiiit trie fut
q .f : v ' i. 5.( mil, ir the
f ' ! I ( !" I .) JH"-1 !l'l t
'v in I
!. i m or
("Wi.i, ilrnw
it !) fM
1 1 '
It'll- U n.i'l'liT
-r, i.i n, 11H of 1 .11 I or
. t is i s, ut ..'r j.'f
.f ::)(..' ,
I ; I , ,ii Cnir j 11 y :
n ( 1 1 lti f .f i', -inli'il
1,1,4 t.y 1 i- I t, iif
n t
Lit I"
, , i.r f..r
iltV.
.. It Of !!,. i
!S,iS'.) nor j
-1 .'I i
1. 1
y t M
of i
,. t .
' I - '
'.I' H
1 v
. I t) 0
A
' Yhe 1"" ''f r- ' !,! 'o
uiL '1b iii'hi. In
, i.. "u im. (Vi t t
t.it or ui.til ti t- oiLiii of the
tiled lit). Ft"'-! led, that tl"
liio, '. - I ol'U ur'li-l'iil"l wwiiMI "l li
! 11. 1 1 li.lt I ri-j . all Sin leiii !r
ijutoii'y !t t'. e' .'.ii llin f'l'i jHtiy i
I! jiii.iiiU"ii of in li". rnivi'!. t, fuitlirr,
Hint i! i 11,1.1!;. . -t mi-.i c 't, nr 1 1 7
1,11,1- 1 ..1 ji i!iini t-i tin- '011 j- iii, tlif j.iir
cl,iif ir or lii-in H'-imiintt tlm Mini i'I
Imi.i ! 1 'i'hi 1 )i jf lri" miinnl Uiort j(i
wt. Hie l ol.li-r of fit' Imiilii or will tnt to
I loJil ! I ! (!" in 'i"i"T, for tii ininf
tnftit of tin- jiro-f.y m wi'll fur wiy ili rc
t-i-.tii n rUiji,' f 1 inn hi jfli I or otl.i'lif not
luitl or wi'li-nl J iih.
, lliine li.iiik r not ,inU'ivli'(l ti Interlomu
ltli otlur Nmii.iiul f:.iiit In the fil.iip. Ttury
r to lie (oniliK'tcd on tin ."ii'u ))ln, fXl'it
tlmt Ili-y rc to loan Ui tlie juiptc on tutWm--torjr
'iir!ty,. to tli t-xtilit hllimwl Jiy Unir
tl,iirtt'r, lmvii. ilua r'),'tiril to their ohb
siifi-iy,
t. It Bill I m fit tlmt tlm f ulupiuiy .umi-t
,),,
;riiiMit to nui't irnm.tly il Jdte-
rit ut 7 jx-r r. 11 1 011 Infill of i,UO0,(KIO. To
mi?ft tliisit rioiri & I'rf rtnt f 1,OtiO.OO0
fioiu liifKuitiiifiiint, mot muMt ii'ily tlie fl(-
B.iciwy fioin t he Iwiimr of -tho lisr.ltfc fir
Hilling tlmt tliH..nk ' nt;mBl jiiil)i:iim!f ,
It U f'rn-.'!V(:i.H be mfa turtfi:i! tli gro
ettrniiiK "t Compnny nnnlly from tiii
fMink. In I.i' f'i'inl to 12 jicrri'iit on t!n rt.OtM),-
OOOtnijilnVi-l in Bonkiii!j...,S;ij it l only 10
twrcvut. Tiiau-ilwlf piJ-ti'ijt. on tout mount
of in pit al lmplto mii't ln"lffii:i.-ncy of
Ititmut on iu 7 p. r rw-t, I'mn, ii uic't nil lnn
li tilnJ 'Xp-iw. Five jut ri-nt tltouM ! plwwl'
in FiiiVlng F'-iiiii kiiniLilly, t )e muiairt-il
tltr C'ii'Poy limy orli r, to provlile fur
tliv 0'.U'iiii!iiin of tlif uoii mnl U 1ih'S
b'ii-h in SO y-a woul.l largrly lire-'! ill W
i'n ut tli TlmiV. Tfcii .oii'l I'lf-ponlti A with
thi1 goTrmiiirift would tirnlcr orilitinry fluritm
tinr, amplf lift t'sn-wtKi!"'-TW
hii'i11i-v two ami Imtf prrwnt to I tllrid
r.ltj(Jfp!J.li..tn.vWilrfll k't,nAf ritku-m -
' ' 7.' If i fiitiliu' l Hkiilfully mtil i'nittilitlly
miiniit" '1. tlierUk U lmot noiiilnur ll'tf priitltn
viV'd'J lf luili' r" tlinu we liinei-'-tHnHfiif.'"' Ail
t'lP tiofkll'ililc neniitid it ifcy;wiinft .-of l!i"sir
prop'-rty mi. I J'y it l'ni'fit, 'fliup tli
wi-r fimrwi woiilil Im to lunk uo tllvjilrlulil to
tlif t.K kliol.liT ySyo thi iu no hpwiul prlvi
i ! m (.ui Lot jprnpritc t6 rntire
i-irnint, ! t)1' nik to the Hiiifcintcfuiiil. f
ttT in.Ux U iiiturint. oil f xjX'itii. Tliry
woiil'l tln-rii.y n-Bi tlm jtri-BU-r l"itltln the
em! mitt lit) thn linliimi. nu of kitpplyliitf it t'lir-rt-iii-y
to tin- pt'i i!, ninl tlmn ui'l trnrf tjiitur
prittCMtit ryi iiitrrent.
IM t1'! p.il.ljo ron.i.li r it. Ixt tint pn-iw fn
tiliil tlif plti'l.1 Jf I lu re re rrr.11 point tin-in
out. If tlicif (" '- in li t tlll'lll l ritrtd
i.if a 1" ii- - - , voif ,-i , ( l 4 ji lirlfi
t'it" f"i '.v i''l r int" t!i" ffoiii J'i" lUii'im
v.J,iih Uiri'Mii.-u tin 111. It in Willi" f.r tlm
piif.ji'.rt. T.tiry lun l.iwni-r ('nil lie 9 Htn-klinldcr,
m'd all in p-niti;, nl In 1;n 1inn(ltit.
"Tlie fiinthirl 'iioiti-.l ( H(ii1iilti for Con
("ikh on I lie kiiiihI tlmt tlii-y (Hnilil nut ninl
f. 1 1 -1 not t.iku tin i.-'li, ami oripii.iV oniiili-
r.i . v !i-i f'-iil'l t',; 1' it." F''".J'ti-t. l- '
I; Ii iin.j i.ilir illy tiii!nii tlmt liio &iiti',itl
li iii-r i.ij... or tt'l v 1 11 jti"l liio i-liL'iiim of
riuii!iiiiti f'T VwK'Xtim upon arty attrh groiimls.
lit 111 Ii in ii.. " i re p u't-rnnl l v tlm J-or-
Oil ill liil.l IU. I J'ft -I'llt H-llEl ft R'itfflH nl t!"
a j iiiiiiti, in tiiir coin"" willt r. !' ri-md to I'm m.
W't roii!i..ly ni'ij. iili'( t!i Oo.lius of Jlr, lfjtii(,
lot rxAii pii.', v I. n is ori' !' !'.! ft-W nou In our
S' t' Holt "M "i Vi-d i'. 1 :f I'liimi ri-orl
15, in" ,'iont tiie t-iittro wi nr. '1 lo fu;ni't,mt op
pov 1 linn, tl'oi'i'li it lonl. Imt a !f luv ti foi
the u I'linii'i ii. 1 til ii liii 1 iiinliil icy, n t n-'y rn
ili.p'1'! l.i ii'ii' Mil fi'!. !ily to tlie V''v''r-i
Vi i- only l'.p) I ti iiooiin',. in i-niy
-a, wont tl fitit'iiflnti' i.i.uiorally or Itiirttpn-
i.. ..'j , to l-ti I1 - r. Mali. - of t ii- j i'V',
iii.il aii'i -jila! " fii 1 lie pcoplu of (be I. .liii't,
ii' I iu tin I- n "oiiii.l 1 ,1. 1! Ii' l.il.'tl" l.i lSi
J ' n, titrmi!,-'r t.i i' c tr .U 1 i H'llin. 1 l.jr
j I'r. .,!. Jotinuiii. An. I we unlM'iitntiitKly
I M'lt t' i. ti. ' 1 '.. ' 1 1 ti ' t i-'.in !ji 1, tli' ib id
j int hi ' - t , "in No'-'i t'nti 1 1 tin iui is
j in " . ! I 1 I ii ii'ut in ( i.i,;;ni. 1
! 1 I o ik it ai.ii ! n..l.,r.' I '. ")
I
I
I f.rf
liV, it !.i
t :
, I I t'-.lt l.u
r a liii. 1 1".! r-
it i '1...1 y,,
K'M tli' cr-
Ulol. I
t Olll 1 I
I H.'
..I
! ' 1 1 1 f ll f
i -. i'l l.ii
mrn. nut, V, t!
iu adilnna In
Hill, in Jn'v,
1 I'm H iUf
nort, li-r j- -
.tin t.
. 1
, .iM
, t
-II.
. ii n t i
I Li,.-
B ', l
I I -
I
I
"t
t i.
1 t
e 1 nn 1 11 ii.
bii'i-i.n . y ii.
L "I iU i"..- .
1 ty flr yt
t'0,1 . .111 C'
"-1 ' r..Trteai-i;a:x."-
TlwG" ' .iniActri rnti'..iwa tha Qwkef
p.;i-iitifiii I. miliug i - pnpw it;. 'e. It aaya:
"Ibirc ii truth io tlii rli us of porarnt
is. .11, ti. 1" : ii-turvl fur politic l f ' ; out if it
In) 1 d llit-rn i t. y tru'h t 1 attat.hod
loin -i-monK wi-r ;i;ltiilly t"j? It-ara to
mil y , iion to tin-1- 1 ilitit rmi " 1 ion i from
tliaio.ii': faiwhi'l. 'i.i! raii.ii ' i' Of llM-"
,jjHr ',r (JoviTimr tuc l imui nmu fwi ((
oc tvi . ivi l tlie Lrint rri.iiu.a Tola, and w
ihfuiH part.i iilitrly Dniiird, lwinlolpli. In re
iviw.ln wnjiHtty f the Tot W Ih tli -
an-tlm piTwititJjraJ"
It ail.ia tlmt ia tlM county of Wayita, wtiere
tlie lion who tvmiilnrd true to the Conf'-ilerary
t lit iaat ar jtruulji U the iuWjtily,.tlort r
larj numlier of Q inker rcaiding, and it nerer
lieanl of any cm- of prrneriition, or of rjijfra
tion, for tlm f-r of it. ' It al prmuUe that If
the Kritnda un pri nted in tha luteuwiy
"IVmn" rrgion allndrd to, and will coma to
Wayne, they- ahall alt tinder their own nine and
fig trwi, none daring lo molmt or niaka tlu;
utritiil. '.,' , , f
The truth ia thi whole Mmnf about bpirae
ulion" k 'ry iniilr to the quit purjxtrated
bj that clorii l wit, 8id;y rJiuith.oo avr?on
woman who waa boring him, mftta ia U'i.J her
that if thera waa one thing in tha world be waa
d.-airoM of !iiii. it waa to-foaatii Quaker.''
Thf poof woman a to atari W ihe offer tut
gut or forgara it, , ' ,
, The Wlnatoa tntutel, aHudioK to tha aama
anhjift, aay 1 . '
"Tht-re U no rlunt of our f-jlow ritiicii that
ta niori) v'-m-mlly Mtw nied tSino the Frienl,
and we ilo ii"t lirlirva there ia a man In the
biaie lni ia rti'-mistd to persecute and annoy
tiieio. W e have it, however, nprtn rihkI author
ity, that the partira shore alluded to were tKen
t'lrn pi'MWUtora; that tltry were radl 1 dlariple
of the -ittrHtt at-rt" party, one of whoae fun.Ia-
mentiil prineiph is to parerrote nd proarrllie
every one whtt refi'.'ia to bew down to their.
Ilnal; tlmt nt the rwsetit eonaly ootirt in Han
dnlph, the pple, Jmtly Imliu'iiant at therourae
piirxufd by tlicw Diiti, K:ivet!ieni to ndertaiil
that th-y would l e etpi i ''d to demean thenl-,
4vea iriprly le futurit, m hurrttpon, IB t tit of
iniintii-iil ifn!,'iiiition, tln'T determined tr leave
tlie Btate for a wore concilia! clime," :
' 'Tr.tiycn and other oiititniarfntia leadera
pt;Vh t'iJlif.liindV;d jt the pr."l""r. tJ"1.i!Vc, '?-.
A Mam-iiifa Hi.ASiiicit. The Petembunr
fr yiVrfcrn-Hliaof f'pt. Jomh Turner a "fur
ner ti e I mtnid." nit. Turner a Chii1-t
. 1 JSC I, Jbi'fiire the pr'!nni'jtloii of Mr. Lincoln,
railing tortrrwM tornuKe ar on me oouinern
Htatea, but M vuiq aa that proelamatina waa re
reiretl. Cup. Turner volitnlwred, went to Fort
Miu-on wltli hie pun, 'and"1 remained In the war
tiu'hrintf nyinH the ld I'lilon uiitU ha wa ao
itid.li-.l Uy a wound that he waa eompelled to
reirr from the fwrvio. " The marka of tide
wound, which mote wltldathe tliiekneaa of a
WHi'. r of ln-inst fwtat, he will Tarry to hia grave ;
and x '-t aiit-h a ti nn U held tip to t'' country a
alMimr! Ifiuh U the liitolernneeof the !
timet ire h-ador ktid prewa that no wan ia
peiiiiittc.l todnfi r I'll ths-ol and e-aH the
i-harirrof dikloyaliy. fi'itmlnrtt, (M, 8, l"j'3.
' Hnice tho anrrenJi'T of the Southern armica,
Mr. Turner haa given the aanw cvidetma of Ioy
p!l lo t!,e t'nl.m tlmt he to tnmmtM hi Ik
4ufif a huYlii: aimwn'to t.m iuJi-rte
f ioveninu-nt In no parliruW, tlmt we can call
to mind, ht he fi'iven just CM": of olTnce, Un
ifna it he that hia ufiVcti ve opponiilmi ia Gov,
HoIiKh'm rlertion ia ri-Riirdud by the Utandaril
Hi proof of dl.li.jnlly, W tjtmlle'tH1 t'it pa
per to t-sl.U.it the evideucea of llr. Turner'
"coiitunihoy,' . - "
WaafJov. Gruhiiin "rontimwlou," loJtht
the Provtoiiiniil Oovi riior prvvehted tit pardon t
rinaneUl Ci-i i'i
Tin- iiidli .I'inna in Ktw Voik portend riUis
In tliiiu.i inl atr.iiin, liii;h rloso olwer vera of the
Munition Line li";i'd for, For week or two
fhe di f,lniait...)i.l, cotton, and every tpedn of
f,'iodN I,, n 1-eeo hcivy. (.i'i'leefw'ri(illy, hale
I iiitfili ., having run dona 11101 thn tfteuty
fie pi-r rent, U-low former price.
, V learn that the t mlency ia Mill downward
and tlmt there U almo.t a j -mic In the murker..
IVe i:ir iiiforim-d, mime d .id fi.'.jtitit tome of
t'ie moat auM initial inrti Imiit in Near York
t.i fti il of renliipt.t "j 11.. ir jyodii to Europe.
(i ild iiow rulia in ilioi ( .ly ai low :h li'ii, Col
ton nm-t to- rtniui'.y fi i;l the 4j.,cl of thi de
rline. . . ' 1 if
, l rcueht ,
. Af'l'ikiu i' H r.'n-;i.:iitir' Gen-ral' Oiiice
Ii, mi .Ni-w i!.m ; -iiire m a recently requested
by the Ni iv Ilnii ''-,iire t'nion t'luh "to remit
mini e.ntiil to o-ii' mi l a lm'I' j 1 r cent, of lilt an
111111 11 ' ii)' to Ui liny t1 i- 1- j 1111 of the Xuw
ir.
pr.
i eh r'.i.i.i." Ito r unir lintrd, et
) ...i;-.i'.iii.m to the pi ! and poli
cy i,f 1 hnd'tett Mi T.-n ami M Irllow distm-
I- ,"C'.'. I'.i" -iilili.t. i..i !.i!d hrf.iro
'i nt J..I ii'i i . who wi t It in tlie I'iivmas
tit (iciHial, lisH t.if I 'low U- 1 ::,!.tm 'nt-nt :
: ..'I iii' lutl-ivemk-tiea r-aliihited by the writer ia
r-- t 1- ii.ti'ii" t to h w a tui upon him aa
ni- - I ..!.! -i an r t'ie I . 1 il l. .nmeiit,
:..s. liis tiint i- tin-.'- of cor;.: t ftriiicioiiit, en-
1 . 1 . . 1 j -tit 11 I 11 1 (initial
I. t..l
j ', 111 Hi I V I '
1 1 11 v lo'tini'i.iii. n nt' ii,i
,1 tii iisu letter, .recommend
',. r l i.. - 'i' foi eiifiy prouio-
A- W JotltmiHi.
; .ii, V. n Ii l j, I- i.
I, HO I"
I'.HI.
i ft- 1 For. 1 'M
1 ,-l j
nsi-i !ad -'
' '. . 1 m . ,
' in 1 i thi,
ot ti.e l-.v r i'l
I.I lv
t .
TSftct tio;a t;' Eiteeth of Hon. W. H
I ack, cf O'uio, ia th L'aase of Uoprcs:u
itiTk H.irch Crd, I?33, oa "the pahey
to b pursaeJ towf : the people cf the
Sooth." , , ; '
'Sir, thii Ooter-menf I t-i trilnly not a hat I
aoppnaed It to be, f, attei tlie war laeniled. and
pen) i' hare n-tiifHH, . ti r alleuiaiire
to I . ( oi -'iiolion, tliey eamiot he iutnia"- X
-. i ! f I the full eti-n iw of the rn.'tilir. wlikh bo
1 i t '0 them n,i.t. IK Cuaetiiiiiion.
Ait'tr the monition tiu In en ovenlin.nn, it ia
loo late trt apeak ol Sn efitTie pwijile at rebel
and traitora. The wnr hrtd (-uv ita work mwt
etfuctuiiUy. It now rnn, and 111
rntiira of all the lv -inmate relation of peace.
I. JliV W Indinl dea:ii''f'i"d t .Arc Haleiia
patriotic, lean aitiifnanioioui, lei men itiil, and
controlled more. I.y the haae patKumia of hate
and revi-nt, tlnin were the tut.mi i of Ruin
two tho!!rtnd jeara aif'i t I trust not. - . a
Ia reading a tiiem-b delivered on the S'h Jun
nary last by a ilintinuuMied citiwn of ttliio,
once a leaitlni; iiieinU-r of tlie iS-nate of the
I'nited St'iti- and who I r'rwt ! nut now in
the council of the nation, I waa femimld of
aa event in tlie history of the Konmn people
which it would he well for ltd not to fon-rt.
Nearly hundred yeara before the Christian
era there wa n attempt iitmln liy Home of the
noman State to tretJe fi-om the Italian Ftiion.
' A war ensued likK our own, mt Kiortity ami
deatrtictive, and laatintr. aliout the tame period
of time. - lint the confederate then, aa now,
were utterly and completely dclmtnl. i How.
let Die enquire, did the great men of Rome, on '
whoae mindt no rav had yet been ahed ol that
divine relinion which our Saviour came upon
earth newly. . century hit or to . establish,
treat the conquered people of (hoee tjtntea I
Iid Roman biuatora, like American ni preaeo
tativea, propone to hold theae State aa auliju
;ated territorle and deny their people ihe
right of cilueu ? . Ha, air , no iu h unwise
roiinaet prevtiili-d in the Human Senate, ; hut
With ii true wiiulorn and mariauiiuity, which
even at tula day must comiimud our warm ad
miration, they generously boneiled to the pev
pie of tho iuMirft-nt State the full riirhta of
Ttoman riliwna, and merged the n niuaot of the
armiea of the late confederates with the legion
of the liepuhlie, ntarchiiijf them together tinder
t he Koinaa eajrle to n-corer the territorien a hicli
had been overrun and occupied by a foieiin en
emy during the aochd'war, thus fv-rvlint 4ln
power, and atrenjfthj.and glory, of the Ilepub-.
- C"j, in naa-of bKbfftiil'ifiil oration, uptaV
in term of the nioet eloiiucnt praiw of the rua-
i tif.w who'll ,l)4 prcvailvd atoi)l)c lioaiau.
people ol i.'riiiiiii(fi tlie mjuta ot citiinatoeon.
iUvre, 1 enemie. tlther iiinlnnceaof the etereiso
of the aameajwr and lit. rritl policy iiii,(lit Ue.
cited from; Itouian liintory. , , " "
.... And JDour I wty t' allowed . Co.lMiiitM.whi'th .
er it ia po..jhl tii.it the (.'onuresa of the I'nited
Htatea, at tliia day, in the full hiatus of l'hiiniau
civilisation, will lie ha ntjniiniiniua to our
brethi 1 of (lie i-a ith thun ere the'Reman p o
ple twu thouaMid ycaii nfft to thnir coriuered"
vnrmie. . . . ,t t . ,
, Sir, I am not luacmd'hle to the fact that the
event of the hut four" year have produced
cut rant'cnient and dill iion nhie.li time alone,
can fully renlnn-; that wiHHiit hmve lieen
inflicted which are yet tun frvati to allow ua to
hope for that prifcrt riut'ontioa of ct nlial
fiitiiuUlilp nd amity fur which eviry lover of
hia coihhi j ami htt riioe will a iteMty pr.iv.
But it eiviun to nui tlmt it wmld lie the part
of true w iiilnin in ua, atii-r hnviitfr o complete
ly cmh-d t'l ruin ilioo, en't wlun tli in people
4l.ani wi ur"tii't!i.-i-if in.t t.;- i. 'i . n" J l.i lii i e,
loaolvcd to rediri'i to their .'l"t.i utnj tihli
tiont to the N-n-rel Oovernrr cut. to trcut them
with that clumncy and kiuilmn alikn will
not fail to win their s'licc.tinn, si;d lima ettlo
tnor fjrtnly Ihe foiiiidnti.imi nl'thr Cnion, and
add additional Inmro to the biilliunt victonea
w have aohleviht.
. I "know I hut they have committed a 'jrreut
wronff; but I ak, now that e have vintbeated
before the world that no rioht exii-tn under our
f'onHtlriifliifi for" a Knife to iwvetlt' alter we
liaveextiil-ilcil a (li'teriiiiimlion, wlm h admita
of no niirf-oiintruotlott or dntil't, that We will
have but one Ormlitution an 1 one flu); -would
it be the. p.irt of w isdom mid imumiiimity, in
thii hour of our friumpli,' to wek 10 cruah and
ilejirnilit tlnne men who wo have determined
ahull live ith tit aa br-ihrcu of the name com
mon country!
No, sir no, ttr; Ihla ta the hour for cli meiuy
and furlveiicKS. I i t tie fr-neroualy nay to then
people, "It ia true, indeed, that you have com
mitted great crime in endeavoring to break
up tli in L'uion, u.a le by the tacritieit, the toil,
and tlie wimloin of your tittliera at well nsoitra,
but yon have abandoned your error, and ex
preeied Tour desire to return to the common
houaehold. Xi'k know how to be penerou in
the rotim it rliMitilu-i-, u4 our armiea lime l ei !
uiairiu'iiiiiiiin., pill (id, and brate. In the Bil l,
anil however )..i.ut ha been yixir ert'or you Are
Kt ill our countrymen, t'tnii", let us aftiiin be
.aiurem friend. W trttat and I clicvo that In
ti c future Joil aiil lie aa ih-vot'd and patiioiii!
tu tlie tnion an mi have been biave ami hemic
in lliialii' B caiiM' in the pint. Let in once
tnore tni'te in (l,e .!i'n-.nii tai-k Ut Itam-ma
tiis true glory, Iimj oiiii a, and prosperity of our
exitiimon eountty. t'otne, let 114 enjoy a tqtuil
and aa bru'li-rs the rich hli'i-iiim of tltU piice
lei hi-rltn; which ha come di.nn lo us Ironi
an ii'.iiotrioii anccitry.
Let in not fnriiet, I bei ,eh yon, Mr, Speaker,
the pelitiioi in tlie bent of pier alm-li ms
iri.r n'i' i e 1 I y the 'p "'' f '1 r divine Il-iii. "tm r
l.u.. 1 C innl vioii-h i t..'i i,t u at our moth
I r'1 kin e., "j''o.ive tii our t "pnaM- ai a'e lor-
,et!ietii aim tri - !,. n- dint tw," And AS
wo piott'u!e oiuiieheH iu htimhle adortiiion
! .re Ui- ""pi, i-eli iltr of nation to heg Ilia
II it p C' 1 liie f.r 'tniei. oj'oiir niiuiv ti'atit
(i. -.ii.ni. . , 1-t iif.1101 foio- -t u,,it lie ia tliecoiii
1,11m 1 a' "... 1 ol' 11 ail, and that ill nMer that our
j i.iyrn 11 ay he hem, I. too, mint foi(.'ive,t,e
ty one from oik bear!.
r ', I l.-'itve the. pme pretiptaof (.liiiitiia
1 1 I- it y v. lil l' a mm h n.i; r ifni-to for 114 in tl.ia
i 1 of our l.i-Iory than ih principles of lini
;i Invie .1. 1 have .-ii'u heen oppox I to
the tl " t ...i-i of di'i'i-H .i n, f w ; th ii-rtiiiiii I
in li v i' , '; 11 to t' ' 'n 'i . 1 I a' e l
t .ni 'i i v..! .1 iii i. v ait 1. .inn , it to t
. I , 'i ; ' " t" 1 ' i Ail 11 v i.ii. -i t a iv in
I Lie in" "--l. i i ..ie :i Hie a -!.. 1 1. tuv (ttiee.
I t.ir. i ut re 1. i'o n-v kindred a i I iuv tiiciiii,
j thoie wiio-f love und i. .. ii.'- hip n- ,ke lite. ik
tiiirty b::v i a m l ot nif ciHintty, and tmit
BiA;:niCD. .
. In thi Cuv aa Titumeiv t-remit ttta tf3 iat, by
K'l.Mr. Hi .I-.. Mr UK llAulJ l"lbi aid Ulra
t.tlVEO hi." A Ji. lliiru iUutnr U. J Lyia
tli en a. a.l ul Una etty. . i, . : 1
A- M Si... (..' Cl.oii'b, 0"iii,b.)ro'. oa tli -n
-1 H-1.1I1 1 - 11, by An Huiit-r.Mi-eMIPI'iA
Al MKK of 1. .mmi.....' N. C,tu Mr VIKUlMuat
ft.! t.JHA.V .ri A.iH..i. T.
" AEW AJ)Vi-iiTlSEMLTO
JWIAUI tKalt I Cat I'Ttt.vj atiatMIt
A (aa li-taf Kilra qatlity f oiaegraiuYi a COTTON
lr.iR.l, va i.4 t ynr vlil, ' .
, ia Wl and Ur Sl hf
IlAVIft JOKES, ,
Kv-ti St t"4 if ttWi(l.-C.-.
ltttM ikl.K.
US llwreU uf Tr, ia eaitllt errtw,
., . ilAVI 4 JfOaTFt
f- Mirek H W xt - JtaJaich, ti, C
J Ji LITtlirOUD, ,t
Al't.'TI.t V C.iniatill BlEttCalA.ajT,
. Eouti Side Cast Hargett Street,
TEUEB D003rS0a rA-STETTIVILLa
V ,fi 8TSEET, ) , 'S ,
KaLEIOH.X.C.
tlAVI''! rammtnl Wava tha eHwra, awnarl
Vh. t wit t tlMtt t n-etav tttiaieaiAnta uf
aay rleieritttaw tif Mefwai.dl- 4aiaauT ir4ua,
pmnii'.iiia niy heat eff tu t firomote tbe latrt of
ay pntnaMk " '
Nafrraiaeie btmaO ta the aatir rwildaat keMaaaa
amttmaaiiy nt' tlu-eity ana lo 1)1 many eonp..a
dnti f tka tild nra of I'rvaeh 4t Liteht'.trd.
f. i. UTCHFOBO.
' Sleigh, Match St I933t ... . "
ZM. V A ft C t . " ' " ' ' ' ' H !
.. 7 ATTORNEY AT LAW, '
.... '. Charlotte, St. C -
. WILL emotlea la Hi tb iMremi, aud la th Fad
ra akd eatirean Onaita at Ek ilk
Marvb 23,. IUI, tf
18CG . 18GG
-SPRLG STOCK.1
; JUST AS 'WE EXFlfTED.
oi r Kctr plats opcoircTia
f t.obIiiff.lilM. a etiarm vl t
-On of ear Arm. r
Ji- Hiaii.it.tE eiakiabiiy mill Auttiieru Maraeta a
- ". ; i ' .... . .
ive
.a'tfieat adi autHfri-a ua tia-rheaiev att thn.Uiiii-Kuviih
uf''. trh). a, at t'.a.ri-criNt kruof dettont ia jt.-tef.
-- VVn Hie a.-w re 4v'li at-wim Miib autoktif Ladiva
Dittm (J "!. a ibki 'I.ih uf H as and e.rltf.-ad knkt
ao niet' , - -
"" ticvill a. - - - -...
.aUCR K UMI I IM. ,
ltut.tlitr Ht.lai.
t:ttll UJll'ttiaill.
ca.tl, THII1'N AJ AiMKBirAtrt
CIAI.ICWBI '
fof iitntTrae,
--a - tnHtima,
, i i ABMlTNKaj, '
' - 1 AMI.rAN, "
anvin. in w.Kr.
Aajl NAStWOk. Mtatl.lai,
, W. II. St
Marciraa isi-tf.
II. , TliKLR,
. ilvleiqii, n. a
II. K TtATlLliA),
Bnqne, Binpin. Pm-il. F, An , ,
A tHMUliml rt.a k.
Mar h 3 l.i w. U. A- It. . TUCKER.
,f Aiyiw.i tft'i', (iAiTrrili, HK,
Aj . lioMiitV. ItOLOV t, t I.". '
VV. H. & B. a TLCKEIL
Rslill,larbS 191. -If.
f t BinTl.ilMKN'W kVINS
V
H it arl Dim Hat, tm Himm, Gaitei, "t, A.
W 1L A H. S. J li t- KliK,
March S3-ll-tf.
15
Vai A ivk Ml an at w MAT At aetfc)i
. A largr aMrtnMnt. Callaad iamlo ear Biaok.
It will pty ye, aa m liava ooagtit Rood, vary kiw
aeil wilt tell thetti atietiu.
j, b 1 ll tf , W. H. k R. "J TU( KiiR,
jrttiiMT ttenjTY i.ah d ru aAi .
1 1 (T.r I'. le tha two tract nf Ueid knowa a tho
Z k I'ltl jil i' thrfonnd a halt unit' t'rnm litaia Hill,
anil i.a tlie K d to Luwoll Ftct.iiy.uo.ilainins: ia boiu
dt er. Tli tDipriirHtnuit ar a ! dmllinK
lioamt, aii'tike hi.a-, and ftiii.lea, anal a H'aid wall nf
Walot ' Xliat land la dmnralil tor eultlvaooa.- a it U
imnrdiat!j U)a l.ttil Uitmt, rlir caa li foand
. ny aAoaui. vt itta nent loam ; atid alati very vatua-t-ia
t,H- it V'l t.irnrt, nitty a etna'! qaaetty ot aliirk
lit bau tiiiinil, awl atilywld anrwout Tuipentioa tha
'ai'ttafat v.ir. . i . . ' . '
A good riaiK 'in rnav b karl, a tli propriror I dlw
ptamii lv i.il I euiii. f a- nh J
' JAKS M.TOWLKS
March S3 ll-5t Ait,
JONES' ;
HAIR iiestoher.
Preservir.f', Etun.ifyino" and Preventing
The Hair from rallisfr cfl
ill ad mm Mid hr
jnnS A JONEd, 1
Ttitrlwr acd I'ra. tli-al fluir Dremer, .
March 'A 1'H) im KiWh, H. C
tr hi hirtit.
ST B. Vnntifiielnreil TOBAfTO, .
Spun Cotton assorted from
o, lo 13.
fiwKPsov rcLLitv.
BaWkb. Mtreh , !", tt HI .ye.Uvli St , ,
"J R Jt A L at
Will Km M.vived t'V tit aii-l.-r-iiii'it. for fnriilib
fno. Ih ltian Ai-yiutn oiltll 7tAI liiitwood ptMK, 7
left lt.ia a. Alt t-.h., qua .
Al.-sll ...I'll tent ol timid heti-t )llaiijc, Id feet king
t-yti melted wi.ta. and enti iiieli tiiifk,-ail to b an
ll'viitfiti at IU Aryiaitl.
K. P. F till I .
Jil iit.ti ."5?, IM. Ia. , a. Isiipieriniaiiatfnl.
at i:m t:. :::.
Vt'tVU A . nRa i JI("I !..
4
i.
It I.IH'T.A li t',.ftn8 irf l.-e.t". to tin Itmiiiti.
ii -
tit..., ,. h tm t
!.. At the vi
ia I"
-I A-.
fil l l-. ll
II, '..Ik.lll
1)1 1 1.
Klkp liklimil A1"'""'-
Cttnlnn - Agril,
VI llwriD...... .' ': H I ''
h-;;
KHk
l'Jtk
FllKU ('loiji!,...-.,.
lmeiiviii,.
Wuiiamvtwa,
TarhrinHlKil,.-
- M
-tin -Hi ....... ..
fklHluid kievfe, .....a,.... '. " t
Haul ,,
Jk'-knB .'. .T. ,-. . . ......., .. """
Martrki.kiiiiiuali..--.. ' H
V teilpfir... ............. '
Woudvlli, Boitui i'"Uuly,. ........ Ky,
i ITif Staadaid nj l'rork pluuiy
a. 1. ama t, w. ,. etaoMtf, ' a aavaa,
. . . PKKOfcTT co
-Formerly EcSossett Brova.
(Established in 1839J "
Ct'iicrnl rnramlsslon Xerrluints,
Ho. 8 NOKTH AVATH tfli
WILMIXOTOJT, N.C,
TtTItL tlva (kjmonal atteMloa tatk aarak aa4
1 f wi ol Pwuan of awry dikwiftlu,ad I re-
at Ma and f.irwardiaa f uoU I
trZi, KM o. ,
tho. w. CAVia.
KIMSHO JOHM, A.
DAVIS Si ,TONES,
Gn'ccrjis. . 1
AUCTION A COMMISSION Jfi
S-ASTS, '
t So. 28 FayetteviUo Strwt,
anauiua, ra, aj.
KKEP eonataatly oa kaad very laig tapply
f
A31XX.Y GltOCETtlES,
. eonaiiiiug ot .
Baeoa-Jaudt
Flour, Meat, Corn, Coppera,' 1 - (
Buckwb-eat, Cheete,
' Pickled OyiteraV ---
Porter, Edde,8uutX "
Soda and Batter Cracker,
. Tea Cake,' Peroowios Cap,
Salt, Puh, eVt, Aa.
-ALSO-Wood
and Wilow Ware, ,
. Hardware,
Powder and Shot,
Boapa of aukindav
Farming Implements of all deacriptlona fti
We raHKitlUy aalkut awi;a.aiiu of
Cotton, Cottott'Tanti, Iron, Ac -
-r
COUlVTliV I'RODUCE.
J All eanaljramaata liU raoelv mraonal and nrnana'
aiaa
laf-, '
"a. " " 1A.V1S JrlS.- -". "
' i. 'I iii 'i ii i i'ti i . ii'i ii, . i i ii j
A. a." aorrirr. w . ataverr. joae wlavanl " - '"
.- ?' j vv a i,unu, at : '
General Commission Merchant;
i
' Jto. 4 fliailh WUr otr,
Wilmington, M. C., r
WILL irlv prompt rVnoaal aiteuitoaiatb tal
raltipM ar Ciaina, Naval tlm, Omral
Pradaea, Atv, A. Alaota raoaiimif aad iarwardlagi
(tHiita,
Urde'ra aolie.ltad and promptly al'ltML ,
Jan. W, HJ.H.B
t ; JACOB KILL & SQA'S, ' ,
, riTBftsBirAa, va4 . - ' C
Maanractsrors or Gent's Cloilitag,
KAEP CGM8TA5TLT Oil PSD A LABflS
. tt"ia of . ." : ujaiJl
PKY COOPS. ( ,'..,...."
; CLOTHS, CASSIMCKJJS,' '
BOOTS, SHOES AND BATSf
' wtilek w offr law t Jolkm.
Ooraar r 8. eutnra ai d 014 8trtMl, Patankar Ta.
pJovembor S l-m-pd.
jooaaaa,
. ...MlMlxippt,
A. t. Atnaau., Ja,
.. iw Ttrk.
. - VOOInAw A MERRILL.
Comiiiission JSTerclifAnts.
88 Kew Btreet, cw Tork. .
''a -'.i k-i-''" "i'.-''-. : b . .t "" ..,'.' .-f;'."?-j--.'
VVt ABl FKEPARkI) TO MAK ( ADTAXCIS Off
" evadf aauat in ator ar oa racutlpt f kill f
lading. ,
All tmilfnaBUi to a "111 ba ativr4 ky Fir aa ,
Marin Intaraoe aalan otbrta atrMMd.
W kavaaiad aa arraagaewat witk Mr. f W.
CvurU, lata Fakli Iruiaru f N. 0., by wklek fca,
amoai iitaraiwd la all tka baainoM al at haai
tkitBuit. W wlioti th patroaag af kl friaada. '
c U la a aaioctaiad aow wltfc ta Ira f Baaaaktu
Vaa I'.lt A Coh N.w Hoik, , .
da t, lit, im.
piEE IlTSTJEAjrCE.
.: Meirallieai latawrawee iCamiiaji1; . .
I0 V 110 BROADWAY IV. T.
A FIRST CLASH CQitPAXY - -'
CASH Ctrl T A I. .
Surplti over 5:103X33. -x
Cflieaiii Bank of Cap Var, Uklridh. "
' R. H. BATTLE, '
Mrrh-I71.iraw4w. A(al.
diamlatd en,y mo a mk for four wrk
QoiTvm nttai
Fnr Hal, im a hnhla, drtivxred In tliia etty.'er al
auy point on th kitlU'li A (laxtolt Rallrtxtd. u . . 'ir
Apply, in My o..ie, to Maf- VV. W Vaa. .. ' ,i
I. C, HOWARD,
R ovikIi. Mnn-h ?d 1M7 l"
jaiS n.ei ii a.
la Store venil pwiv, f 4 rt'ack and Drab
CtMlll; W ClIUplglllUMnr ' ..ia;:Viv
JAMi.M M. TOWLE3,
Slaith 22, m,lt Ageut...
V.JI.JiOM'K ttCO.,
. l.L't-IC PLXLL-JILrii '
': ASD ,i . -. .'V -..'
I-VALI'IH Ii
.. tti
d'..,:s I Iitn.(-uiuetlti
.Nil. 11-jJ
t'IIK-IMT SlHEKT,
l'I.II.4liLriIIA,PA.
I.". I n
L ( :u
I nor
! ' 7
i-na
l-vk
17th
lth .3
VtM
tVe4 ,'. '
Sik
x -
ftk
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view