North Carolina Newspapers

    T II e S KN T I N EL.
-lAil TURNER. Jr.. EDITOR
i .il A V . MAW II 17. l "Tii
i c. if n ox mnii)
i ; '"
I
a " V TI '!'.! Lb
turt
t in til t,
si I
" ;itrB
1 'it
Si..'
1 '"
,K ' !!'I C W;', '.". 1 A"' A"(Wi
.7 A A"-"- iiF 111 A''. ft '.'
'I'jj.-r e are ii. .' 1 H.ie w !i xj)tc! Hi
c r iiipeLBitetl I r th ir .hv.-. iv the
. r.jini-i'. "bih ' it. v in I.e.i t t.i k v , M-
: h.i. i tlii i i I r S bib I-i k. ir u. ky.
. :-... hii 1 utter Mh'.-b iniov idave
t-r w m ;ti Mil- Ft d iti army ai d
,i , ,,i I!,, li In t ' III.- " ("-tun hi.. Hi
I t I 1 1 ; . n n'h ill i: u :ir hh t i-i I in then,
.;i i- .iVr- priper'i" '! h'n'mte the
. , t . I,.'.-.- w , i li.ui.'hl t.i I In' dt-Bt h t r
I
i" 'u i er l.ari-li tii .itm. nt Im
vi r i. ir.i-ii t ihe world ever i,"
: . u ,r lo r t t in i.'l 4 and deten
V II ll'l- i.'tt'll llfarl " U 1 rf-'htr!if , r.'l
, ; ,. i. .'' n In-. s rr jo'.i e t liat avt- h. '1 lire.
11 tin Ko. leral ,).., .t t ' 1 r
,. - -i- w ! a- otlior- wii iiliii i,..t. Tiii
ii-n it punishment l.,r c -iiti iintf in
!b-i-?i :. ht'ltii tin I the rt8f nl N' ff tii i.--
'.,- ' fi I tlir.atfi'p I t. mwhi-lf nni-
- -.. .... .In. ui-, in 1-'..., If 1 e tht.ultl
.-.nil" l:.it t i.c v not; Irif. iii'it.
. ' lt-r Mi-'iiil tioiii till- I' V I in
i . ' 1 ' ' i.
. '.".it Mir. V :: -t . ti t- 1 ..It
. - . it .linn ii, T .. -r. t- mi 1 Y.i in
',:.-. tf r.'pn: t b I ir--si- 1 I'. "M ir
'.i, "f t' . - l: i'. in I., i !:
: ' .i ; . i. i j; t hi ti, I vt
I -IK. .1,1 : I ' .!: Itf I I .. I
. ' h h. . i-. , I ( t ii 1 1 IB. that
' i : . arat I. i-1. r ( nil p -:i
' 1 1 1- ' iUu--. w :i'h t . v t . t t
r i '.in- iii r ;
1 S l- " ih ,t 'a '
t ! :'.nu
b i t!.f It i . I', i I In n . 1 1 1 rti
a ! ti.- : ' t : Hpj t -
t h - 1 1 r
ir. iu i. k ' :,t in
'1 ii"t i-l
tin' lint' wns r'rs'j diavin. it wan, the
.! iiinlt'i t ii "li i i'ii' i-l mill the p ui 'I. l'IS
. ii i In- it n. r
i ',,,, i I' a , I to I,, nr Ii in ..ii It ii tnle
'inn n I B- il :. ,t t In Ml k ' i ' i- t.i tin-1
- B V, 1 In' Id' ''Il fll I 1 ill 'III''
1 I,.' . ..,I1' ,. Hi ! IH I ll'l. "II 'it li
II i,. I, : f !i r i n , . I In i n 1 1- uli
hi- tn- r n h nl i v. i v ti nl bii I
. i ' l 11, : k- it ..'.- lit' v '! t .in 1 1. he
i HI IH .1 II .1 J'.. . , Mill 'H! t I II"
.. 'I . I 'I ' -
Iff I.-.- I. II ' . ' ' - I I'l ' -''I- '"
limn a 1,1 In !,.. Im'i-I n-.'. v
'a ! - I n I '. . I I I.- p -f n ' c n ' .i- ' " h f ,
up lli- T I 'i Hi. t it i r- i. r. tins
a,.. I tin.- in k - 1,1 ' i I't .m i ! thi-
I, tl' k HII I ' II- Wilt. It -!
' . I, ill ' Ii. I .nt t U I i II n t 1 i Ii il f
i i-.t. .1 -T r. ' " l n- ' ' I..- -tut. . 'run
II. mi - li . . I' II. ... In I r. VA .- I.uvc
iit i. i . . i . 1 1" "i' ' . -' i" r
,n it- i . . . Me I in . i::itj Ihr - a. "'
,. I I -ippl I .' .' Ml H 'm li -t'H""
Ii 'iik- ? : - . i- ' v. Ii t i mi- . 1 it"
. le ..nit t' nil I . i ii : ii ji" i ii.-i
t- are mi ir tin- p y- nt tl f .-vat. arc
j rfa Iv, itln .III Una. 1.-1 S'al i Inliven
tton, tn rebuke the present Stv.r a.lm.ui
tratoil If. ! ' ii'ii r. a I oiivi-nll.in I
.1. ruifil I et'. it t nil: ll.t ml." j:ii II inufli
iiir. ui;li t l.i- .hi. r-. i i I'tiiii.ti v lu . ting in
tin- vi.ri.nl i ' iiii' i I 'if i''iirKU(e in
;--( t in t- i I II r I'liiiii 'l mill t xt 'uiloil, iu
tlnh , 'tv, t ii'iti I I I. ill ' li- I'l. ii'P t lia-
ami tin- lii ' " ''" ":
it i.'"i"i ).: - 'I sri'. n-i c ar&K- !.r
thi' i 'iii.n i am I' i' 11.
A 17. I' li1 I'll !'.(' I A' v
t 1 i;iti -ti m f ciil at l fi. t ion 1 1 . 1 1
I
tol In ln' remarks 1 hat the pr'-M-nt nian-;iL-eniflil
ol tli.' SfMlM'l. in net fhortly
pi-... 'iwiiv Ti.e ri i klt-i1 rnu'we w hn h that
p ij t-r . .i- pilMl' il nt"l m I...W piir-llltlK,
a.,. I t 1 HI,: ll 1 I..".' t In' "'I" r I 111.-
-HI' -I 'f It'. I I 1 ' ff I t I 1.1. l! ll'".' I llf
liiit'i-li'ii-ili -- tut a- ' i.ui-'il
t i rni .1, it m.lii a in .tti t "I 1 1 1 ' iimii.eiil
to u.,. '.l.i t .1 i ., I t .. ii "I ' I" Matt
anil tin i n .- ' ' . l: " ! ' '"',
In 'iiii, i -I .' .-t i n ' li- a .'c..l milium-"
.V H...I
I.HB- V. HT I'..- ' I Li I ' ''''' Sl-N"
M-l. nllll -. . .lull II Hi . IU 'I "11' I I1'.
lit'li fl.. I - I I t 1 1 t t , ill lil t-' - "'1 -
t, -i i p... :,. -i.. t i.it ti t l-M 'in . ih.
t-i it iir: H .';1, i, ' i. n thi, i. lit ,.
p,. ,1, ,, .! . .1 I . I . I , I:. I - I - I i -.,1
t: , ) , ., , I n .:, . : ii.- u i.i.l I i I 'ir: t
.... I . W t.e i 'In :. - .t-.i fl .-. !. -,
l ,.'i :,p, i i . ! . l.i t . ii . II 'I l.' I '.' I
... I r- .i i 1 '" .' : l I ' a " 'If t:
-i !, r. .1
l ft 1 B"
. I '. r r It
t . 1 :
! U W .
N 1'-. A
. A ('
Hit t!li I 'i'i
1 . In-'!, -I
! I- 11 t
1 'V '
! ,):. , 1,. .1 i; . .t .
:.!:,- I. t:;- M ! -1 I ' h
. . i i, r ." - .! -.i .
' a 1 ti i, : 1 , k in -1 1
. 1 1 h. .r 1 u
1 : i.
1 '
s 'I
I' .
The Legislature of North Carolina.
SENA IK.
K EN It ii SKh-li'N.
Tuts lay. M-tifll 1 .', 1S70
Tim Sfi.a'f u riill.il tti iinltir at 7J
.. rim k
Til I Ull KKAI1IMI UK Bit l.r
lliil tn nu ll in..- tin l "iliiiiii.-li'ni M "I
1'i.ik I nii'ilv t i'VV a vp,.i tni, pi.f .i
Ml J -nt N . I 1 'tililllil.il - lli'ivt.l a liiuli
"iitt-rittlini til 1 lit in l-
.1 A llviiib.li i nl. in "v.- I tn lay tlm I""
i ) mi llit- ta'i.o. wlii' ii pi' vailiil
11.11 In hlHllUI. II. f l ninilii-Bltil fib of
N n'i ( mint I t" It-1 n Bp. i I tl tax
Mr llfciiuin full... 1 tilt-lircviuua il'iftlitili i
Html, ,Bta,,r,l. ami llif lull pala.il.
II, I ail-linriiing lli CmimisvontrB tit
WKf ( n,,ty tn ,. - t'niipt.ll I.01..1., I...'
'u I (C1 HI HllMUJIlt f JII,MMI , lt"l
H ii 1 1 Hinhtif i7.t' ihe Mur.fl i i
( i tin' , .I-'Ln F -U-v, tw colltn t firii-nraol
.i .i .1 . . 1 . J . . - . tf
M-" "" V"-"r l,rln, V -",,u
,i !,, Kt-putv lliii.i.ptnn l,,.l ma,!.' a .,
plt-tn.BBll ,.f tbf n,,.e.ol Pitt ( ouu
'-v 1 ""' t,"",e ,W""UI r "'
pit.liri.ty in p.. ii in., imii ui.t.i ,- m
htMtTtHiiif.it what lias nvn tlonn with Uic
iHH uln'&iy cnlhrtI.
(u mo ioii I Mr. lUrues the bill wis
lui-l i n the titbit"
Kill t. hu Iwrre 'he Into Cha -rmau oi
iiif i in n v v own i v sin wen 10 einmr
,l,f.lBl.,rt..t-B.lolr,rUl..lot.lulbel.,w
.,1 Inoir. pins .1
..ui ,o i.c r iitit in iiacigu ..-K"
H. uik, wis amt'i.tlixl liy Btrikjiig out the
1 1 : li M-c'inii, ami p us tl yt'BB 1 tl DayB 15
lliil to atm ml -tltoi) 2, cliiler 118 "I
1 tin- laws .'I inn U rt'lult s to a lull bri'lge
anon. IIbw Knef ami allows the owdi ra t,l
he hriile to i harije and coll'i't toll at
ut li rati: aa 'lny may iletnu proper.
Mr. .lines nl l oluuiliui moved to amend
the Inl: .in in. tn r vide that the rate ol
in i Khali l,e approved l.y the County (.'.mi
MHBI.1IH iTt, whii h was adopted aud the
I'l I puBBt d.
Niv Mf ri ll ein&n, Ilurus, Conk,
I. 'flX and .'h.?',rr - 5.
lie ..I.. t n i iii Li r i f N H. J.ineB,
Shi iiti nt VV arrwi I'ihh tl
ll. i t.. tin otpnr.ite the Cayle Mlniiif; and
ilm ut .1 turnip Coiiip iiiy. IbbciI
I'll : in dividf ti.e county ol Hyde iLt"
Ktnl; dlht.KlB. raa.4.-il.
It; I in aiith,,,,,. Mary J.ne Tjs-.r to
i .iiBtrui t in Lil let- at roaa I )t- p Kiver,
I. 1 In- fiiiity of Mnoif.
1 In- .1 Bectton provid.a that BBid prop-
i-r'it-ii.ll hi- . I-11 '. Iroui tBxaion. T:it
1 ni, unit, e tn wiiiiiu u . ref-rrtil iec-'lii
II, el. tied that It he Bttickfu out, W l. loll
pr.-inie.l ,
Mi -I . 111 iif I '. I11111I.118, 111 .veil I., ami'lid
tt'f lil.l, ' i.illh'.n. nn the I U' tv Ciiniuil- '
-inn. riltln th.- rate ot loll," w. It h was
1 I 'i t d and tin hill p 1.-1.1" I
I'm - tu .in littr D.11, Uivi r a Uw 'u' fi-n--
tt . . r' liti 'i i,t iu tin c 11 n lv t t MuktM
I'.i-i
u, ,,'.1 11 tin Senate ailj iiirue.l.
II' a -i; - liEl'UKSEN I A MY E
h. 1- M.N't -l.br-l 'N.
I t KMiAY, Mnicil I'l. IhT'l
11 n-.' 1 il .-.I 1 . . r-it r at I. il; .-t
,. ,Vr "t HH'-TU''' WH" !'H.:t','l tn Mt"ci,
N!, 1 li A !!. ih iii', , f I i Mil-, U'tnn M ' . 1
S' hit ev
i'n in ''ion "I Mr "-mrl'iir the rules wrrr
tu -p. n-it- I Kin i i In' In , 1 t.. n pril t he net t
ii ' iv im (il N "i I h Ttri ill 1, ti to pru 1 1
:n 'he ( nuitrt nl the S'b:p, wh tnkeo up
ji,,,-- iiiv w.t'i J0 Ij.iwycr-j
, srn, SjiiiUir m.ii .YtriioD nH v '0if e I
Mi. :iim "t t h I i "i r fin h "I 1'tiu' h
M i-i- J, -1: v ri'i. K"Btrr auil nlhi r-t .j
(.-..I tin- hi i
' A!'. ' h hit c ' Mr iii' lu r 1111 1 !
j r- : 1 mih 1 ( ft I .ii llp"Il thrl'l!'. I fit
t. 'is - .li'Kl H'l
I ff -if) ! 11 HX A W . r' I 1 ! 1 ' 1 It H ' 1 t In
, , i r- n l rrit-lwij by n vote
, - ! in!!T
. r I . a n j " l-e f h
Y Mt'--rs Arm-l:i"V, ltt:nr, -
i . 1 .ii. i i- r. I v is. I v .' U n. El. s Fnrruw .
I r-r- ' r.- (, tiM.r.. lir-i-r , (i:irr. Mini- nl
' !1 hi II H "li'.-tt. Hunipi nr-.
Ki ' IHlr. -Mai 'Ii. I L IU !f tillnl t
NI ' r- t A Mill thi . :, U 1 1 , I'm. nit r.
I- 'Ir- IUt I 'I. Hft H -bu.- 11. S'.HVi".
- . . .r. ti -t AM h-f ."vi. i in ..f
U i . : r. ,-K'' TliOfllp- ot . V- fl . W - i: ; . ,
'A . 1 1 iii- ! H ti t:i ' t, W I . i tin - nt ;iii. j " .
i- M-s r- A-h rt'i Hum" u.
- mi nr. v. ( mm t i rr , h- rry, I x n
hiLi-'. i" ii1'', y ft-r. Kitiiknc. K.ri. i ,,
llr . i ., k. ll i'.ti.'l. Hit n.iir, il llti.M .
f i i, H 'i lnij- I trim. J i - t i.m ni 11. u-'-
r-.' I. !' n. Li Hrv, I, of I li .!.h
M-t V rn, IV.- rv.ii, !' u. I'r.te. J;.
-'i i-. n p'8 'htit.'h, te.ih-, ,mi .
wi'tt', r. W'alilrcp.
:i r:.-.tii n 'it Mr 'i! y, li ' .'. .
- .nn tt-l.-il tifi'l the 'i unit i.'l - p -
I'.if) Liwh i rM t;v. ttk n u;
nil . p-ts-.r 1 r- b C"ii i r- i lin.
hi M o mo, the bi 11 v in . ,i .. r- ' ! t . 'm
p'intr -till JlKilr cpt'Clll iml'T U'T - , r-
: i m r I i V ock ,
' . ni' ti ii it 1 1. W !'r c , i ' the ru1'"
-i, ppr lr-i Hlhi thr I t'i I ' T- a Lit h
hi- - j i - u hh nt. t lie f o t of W , in i L' ' t. .
wij'i 'r.krn hp ea li 1 ptuwtt'il its ctverm rnii, -
: h J -
'n mot-inn nf Mf M-innr. the !i 1 '(.
in,, ti I kcr i,,n ') rhapt r I a V i'uli ir L i-
I 1"' 'i'.', hb ink n hp uu.i irt. il i t,
ft i ' iii rrn. I ; l)l'
f. idmMi.'i ..I Mr Mr M,l an, 'he bu t.
ir.r.- t a ;:; ht p- rti'Mi f N- w Man-v-.'
V.", -"'ilhprf 11 f ir,l V. WhU tttkr.ilip
t'i ! j.itv i It- ri Vt-ral it--ii t . 1 1 h.
' ' in M 'ii l Hm I . of U tic . r- '
' ' ri 1 X ti.M, llhipM j;) k-' I
l- It H i :. -p till p(lt,-ll 1' 8 M Vt 1 Mi .Hi
i ' i ti. n . ' Mr V.-B'a1. ti e !.'" tn
.nl ..rtBin I-., .in. nt i I apt. r .'7o
I':. I.i.KN l-'l- '111 wu l.ki'll I in :
p .1 .t. it if :,. rt BilincB,
' . :.. t I Mr. Miionc. tin- I, 1 .,
-. ,- t. ! - i I ; me t .. .iiBp. i, I -i,,
:i ..11 .v I':., . I re in t ert iiu ens' a
- ii !' "' I 1' 1' in I tii.l'i Tl...:
... : i '
:. tn 1 1 n '. In 1 1 i.-e a I ll : :, 1
U-.NA1 1,
W k k k-J a v, M mi !i 1 ', 1 : ,
I :,i i, ite wbb t ..lie I tn or.li r at In
'. . i k
FH"M THR Hot - R
A liieBii.' was rii.iv.il tr in t;,i 11, n.
-,i.B i, ;tti:.' a r.inili, , .it Ht.on Ir m t!,i
l. irrin r ami r-upi rn.t. nd. nt ol 1'u'. ,
ikh, r- ,at ny tn imndH ri-i'. ii.'v i-.ni-.l
inp:. ai if u:th ari 'n " it.-, re 'l.i
r e I -' ' t in- h'att m I . t,,. : , . ti , ,,
. .,1,1.1 1 M ti.,i, nt ,,'.t:ii'tif. J r .,. I ,
1 II . 1 1 I'.li tll'-'li tif 'til I , , r 1 1 r ' n t- r i ,
r. p
'In
It ,
I r !',!
.. ii.
BIIH li.
' 1 1 1 1 ' t
r .p.'.,'. .
M W I I
il .ri n
I... I,
1; 1
" am.n.i an t.. pnivi u in, pm
liHiliiii - iii npt-rml i r 1 1 1 1 m I'lii-rally , U'I
I in appln an .nt lur wiilnwn vt'iira hu pport
.tl in itimtT , all i'( whii li w i rti tili'irtil
to p p i ' p 1 1 n t f
llf tllt'lt 111 ll'H
ittten ujd'ti i lit' r. a.linji
lit 1. 1. ft IN r Kl 1 1 ' I I K li
III Mr ll.-llniny Kill I,, rfj.'il tin
Hit ii: pi ! iii tilt- Nnrl 11 ( til tn Hi i II'' a 1 ail' I
lYrmninl K.-.t,tlt- Affiit y anil u a"lla
Liti.i1 r..inpttl ii, u,e t-it) nl ' li til 'itf ,
t. t. rrt-.l
Mr. Mr. I,ns-itir 11 II aulli.ii lj; t'"'
Xit nli tf I iritni ll'f In i n I. i t hi rt iir nl
Lttlfi ntiu-li pHfiM- l ltd atvi-ral ituil aa
uriilc- u. MipinMi, n ..( tin rulf-.
Hy Mr. lift limn : Kut-ti ut'ull in Invm o
ii W Will l.y. K. I.ir.'.l.
Itv Mr I .i.'.. ..f W..L. I.' 'il I. hi .li
lfiv()ro H &I M u,.,rrr..,.
. liv Mr ,,,, ,, Wok.- : K. . u' : n mi
; Uvi;r n Mij lllula. Kflrir.il. I
Ii v .Mr. I.nvf KiBiiiu t- n in livnr nl T
I W. Taylor, Mi ntf if llenileisoii ttinuty
I'hbbliI hb t-vi ral rt'itilinB u ii' It-r a Biip- n
B'.on ol the riilt a.
I On m itnni nl A II. (liill.ina'. ml.. ll'-
M. WB M',..l,lt-r,,l I y l, l, the tlilliti.
,1)lU wa8 r le(1 )n wtW)UVt ,,u.u,(e,l.
, iioi ,,',,,,, re;()j ,,,;
: Hy Mr. Lme: Kr..lu.i..n r. ipifBt.tiK I".'
ilrl,r,.., ,.,,., ,,..s statt- in 1 m.Lt1
lo ubo ttit-ir iiitlueiire Ui Unw Hie li-li
t it o! nil li e riiiZt'HH ol this Sidle ri ui"Vfl (
1 Mr. L'i in iv tin stiHprns'.' n ot tin
ru It 8 in ofilt-r to put tlio r oiutioti on il
, , . , , . ( .
,uleral,,r ,,mwall c, U5u;m.a lnl. ,
cus-it.ii ol tills nWu ion. r,i,.ln. iu
, oDBt.lrra ' L m t lie liou t a : n vt-,1 l,r;lic
fPKCIAI. OKl.l'.ll.
Bill Bim'trlauiri ol mi actrflatii f; tn tl.t-
inspect Kin nt K Bin at t llf p'll I nl V 1 1 "'1 "K
ton.
A. II. Galloway, oil , moved th in Iiti
mte poBtpnni tin-lit nt l he lull,
Me.r. Murphy and Ho liuriUiUi uppnsul
tins iiintion in .-picilit'B of ci n clilt t iit'l'
torce, and ur'ttl tiie purB'ifcte ol the hill.
J A. i 1 1 ma 1 1 , in) , 1 1 fin iiu If I t he pit 1 1 -iif
ipieittion wiiich vi .iB Mirttdl in tl , i. lid lln i'lii
v as f jec t I'd Vl'il 1 1 , in.) n '.' 1
(In ii.ti'lnu Mr, Mart .ml'.lf, tin' S.liitt
a Ij luriit-d .
HOI SK I F lU.rHK-K.N PA 1 1 K i.
hinkbiia i . .March HI. H7tl.
II uie ca.ieil to oi.li l at the t..-, 1 ll llnlir
.Mi i; l- pit -.nt' d a p.Il.,11 tr-llit'f
l'"-VM """" a'"1"' "''. .i.u.r.i.(
1.1..-..1 1 1 1..N-. 1M1 int M. 1
15 v Mr I' n ! A 1. B-.luti ui 111 t tv..r ol
the S.. r.-' 1.1 v .1 1 M nam and I t-ikni.
ih.- II.niBt. 1 'Mint j
.. nmri m nl -Mr I'.arB 11. th- In I tn 1
pitiful I' i n nl lr.-r il Mill (Ink.
Jo'iiibi.-ii l .' ii'i'v. . t . h 1 11 ip mil 1 jin.-o 1
ed i' b 11 :m re nin ns
On 111 t ...11 ..t K- i m I Ib, c l. lli.-l.l to
ext nipt . h I t'. nuni'Itc men ti.un rk-
l.,. O i t :t I
it), I lift 1' -.
11 li 11 li w -t .
1 ni r Ii'i iii
w i- I'iki'.i llji
K 1 1 I , in n ii!
1 1 .... k
l'n I i. i Hhi li
1 1 I i - be t i, : i; li il bii ni t t ii t h, , : i tut
1 Iii I. ii am- ibtk u-ff't t'-ct.'-n t. ar ii' n j
li -i':i..ii 1 i no 1, Wli.i h pr. -...!. tbitt'
l ct- d K.'i Ill I I.l C l hi t . "i ' ii fy-
IIH I'tlilt Oil t Vi ry ll,r hllll.ll. .1 'I I l 111
. rt .f I Ml '.till pt-I S tin. I "pr I t 1 .i t il - I
l i i . -1 1 ' 1 i - i I f o 'X'lip . i i !i hi uli t- !mv 1
I ti i- t ix -i u I hv tviiti r, H' t il 1 1 -ii i 1 i
-p " I ni l)i Lew its titv .Htllinl l i I tiV tin- (.'-Ii !
. i ;i I A MM'in hi h.r u ii i pi r p i-'
I pi in iii , 1 1 1 1 ' 1 1 ( y 'v i it'll - , h V' nr ii - i
.t,.lM. 11 t r K 1 ! 1 , j i ' i .1 t.y m 'A , f. V - t :
I I f 1 1 n I . ! 1 1 1 1 i i i i . i
I I' -'I '.: -1'. k-, JiMti! "t i k i Ii. I :i!i i
ir ii i .1' r im uvc I s ri, t n i Ii- ol i.c i
''i.l ut th. ir i Jii 1 1 viilii-' I'i. i , . 'I ii .! il
ttit- t ixt'i lor biMLr an 1 1 ( i-'i A im
HiipoBtM up.,n all rial udi! licit. i.T.i, pinpii
' y , Buai
in- per
l""l
in no disc, uii'i'i .l I n o-' I, , i Is
'e:i' , exi t pi -pi-t l . I t a s f I t
r I p.-n
M 1'
th
M 1'
in - I; '
N -1 ,
M II
' i. I...:
O 1'
NEW ADVEK'llsliy.E.S lS
TUCKEL-C HALL.
,: ..- . i-l a ,... ,
N I'i H I S ii N I.
I iv
Moi.iUy and Tuesday Fvcr.i.'ir, Hart-!.
21si a;.d 22ni.
nits. Jtm: t. ot ri
OI'ERA A 1 1
BURLESQUE TROUPE
I H V. Y li V V.M. AN I l'l ill J.- i, ' I',
ni.:, i) ni-' iiik ( I. mil .''I' i. urn
intrn.lii. "
II I lr.t Ina trllnv
isd nip
V. i 'Nm-.llFri, IIK.LNANIH OUT Al'.IM. j
i) KF "H i'.' Tl illll.Kli'iM A N
oviii:i.i.o.io,
A " 1 i
II i.ii ANIll. IMI'l.illA!. .I.M
I ! IHiA
1 0 Till V E S
i T
I. 11
'. Y I. I. I I 1.
. I' ll I I -
(.HtMl UXIIIi: A Mil III
R?al Est ite at. il reraonal Property, at
t A- 1 1 I L i , i .! 1 M. I - i I - .'i
i in ; i I. ; '. '. .1 : I i' I t, ; "n l.Ai i I i , a ;
i iM.
ri;i: 11 m
ri'ii .- I';.' I i
i , :i i , . "- : : ; . ,
J
',',,, ,. i .. .
1,1 IIMf. l'Ui 1.. I
i ai.'t i ill r t " ,. - : -
f f il lillnr,. (I.-.. i .
- ti nr. ii 'Bi p. in. :- I
i-l if I- .WII, tin! fi a. i w
nii'l i.llii r pr "il i
.. I al I rti '.".. 'I .
I- mil. .1 !.., ,i
I . I - 1' I It . M '
in I'
I
ll
1 1 .. .,.
.i.t i-
I
II
MISCELLANEOUS.
People Building Loan Aiaociation.
flllli: kli.Ul.All MOM'ULV MKI.IINU t J I"
1 Ii lit A'lll ill i:l lit' Iii l'l nl lilt) I'-iiliit
llnlmi, uii l-'ilitft t vi uiiik, llli l in i , al
"'clti' k
hu Bt-rll'iTH i'f ' Ink Hie t I i.mli.il tn pay I In n
l.rel n. intlil v 1 1. r. i k tin'! I it ill ti lulu II. a Unit'
11 "i. i An ,
nhATilN (Ul.l-S,
uiftr Hi :ti 1- lt-1. I y
A . ( ;. isAi Co.,
tiolf sale droccrs A (munition
M LIU .'HANTS,
m a. it ii I-: 'X" wyiiA it i : ,
t i . i: i . 1 1 , . '.
H
AVK IN ST U.K. AMi N )W dKKKIl tht-ir
fimula ttif fullt-wii y "I' t'i' IhoI Itiiiie:
vitiik. n'k-lit.ii i.l'.Mi
l.V-t ' til' i.NAI F. " lil'ANO,
'2'iuil IU' HIKLS WHITE COltN,
1 LAKKf.l.S Kl.dt'K,
ri ml ll.a., Heavy Bulk Hlilns,
, n 1IAKKKI.H MKSK I'dKK,
,f" Kl r.S I.AHL), FAMILY LK A F
A I Ml
D.-rtlt Id I o I . 1 i J tl r H
r. ,t 'l
CKOCREIiV.
LASS,
W
EARTHENWARE,
I'lII': IIAMiKOM 1'T j I .'ii .".iii. -N
AUu...
. 4 t a
n I o 11 v u 11 1 11 ii ;
11
KVKU i Kl E KL I IN Tllhi 11 V
ni. tci-.'irH at- till ii liitlli-'l to thin tin
M M K It Y
.Ei HiuE JD.ME.
Ui- 1 , ;. Mf .In! 1-.7
.ii i.ii a i.i:vih.
nr !:". "f
I Utl.i EN..L
1 t t I'
l.l.Li.t
ri Mr 1 "
' rt rk i ki
.it i ll LEW H
i: EESIOK OIL.
.1 1.
I-
j i i ; i - i.m i
Til I.
i. or. i it i ito i ..
I i 1 1 K S
S Mi..
, V 1.. it Mn 1. 1b
vto I Ht I'rl it..
'- ii in k ik Ij lino v-r
.: I'i '. r. .
i i i i rcno.
1 1 1 .'. , . '.i i .-it.'.
I I 1.1 I .. V I'll.
. .. I': I. - ' . I.
- j . - ' r
ASI I.
u ii i. - : ; . 1. 1:
I bf-l ,
I
A'. '
i
V
I I 1
ATTENTION.
READY MADE CLOTHING,
. .- . .-. ... . i . . 1 1 ,i ,
r i i ' .
CUSTOM WORK
- . ' '. II n-f, ,'
fi'Mi'MIVS FURNISHING GOODS
I 1
OF V LIN & CO.
VKVlVHiKy
A lit(( LAM ATION,
Ily Illn i:n-Clltllf) , lh' .M tl'IMM'
ol Vor.li i nr.. Una
( i 1 l 1 l ' I'll . . Ml" I
i 1. i . i
I'.y Vi ! He i I ant i ii .1 . v- . Ill . I V I Ii -,
ui.! 1 it 1 I. Ii f tin . 1 i Mir I s n ' i : - i i .. .
, (. .1 .til.. 1 fffi il 'I'f I It.' n, r
r,i mt . en I d ' An .1. m u . t .1" 1 ' 1 1
1 irutHM n " ii'n ii'i I pin; 1 . 1 .ih 1 1
i .U .1 ,'.t,a, :i I-..- 1, r . 't 1 1 1 . 1 11.'
! l hi I . j Mil- 111 ( III' hi. 1 I I ! I , 1 I-. , 1
! .- .' . li ) !. .il. Ilial 1 I . u ...i .Ubi.iOU. -
i in lit h KJlIf fl li-IIHn '1 Hi
Mi llf -li tl 1 f S Villi 1 lt- 1 n r.l f .. 1 'n
('in' 1 .1 Mil . I 1 1 H ttn . ii, I I i t a. . UK It
I Bt lii't ITI Kal'l tN-UMV, UK tk- II fill ti h'-H-r
,1 t rt j 1 . 1 ..( 11, li tilinr.l 1 .. i !, i.if 1 n : 1 1 a,
j t-v I iu, r ii- l.y l ai. 11 a :i 1 -' 1 K '
1 r.i 1 nt. 1 1 Iii . .f t it. .t.' h i: 1 - '.I .in ' t . I , a
I , tf riilt - HI U M il litkfU l.illll
In-II,-. lit llt.i ! i'l II II. .il II l a. 1 ! .rillf. -J.
. an I V, h. If.. Kl. I .1 1 1 . II..- l.i 1.
UHi.1 h f l .il i'i I 1 1 nl. I-' .-.(.I .!
i n 'li-- 1. Mn -il iilnhtin. 'in, hi n ill inr
I., 1. til y II . I r'li.-.rl- I ix . ( ' 111)'..!.)
; I, j - r 1. I .. ' m. I ' . I I lli H . f,
: .,, 1 I ih. I :.i . .1 tit'- c n 11. ( I In tl -
iii . tin . li j 1 ! ii"ii, .'i won" a iiat'i 1 1 11
I II I. 1 : .1 1, ' t . ! all 1 . 1 ! in.lfl lllH
( hull t .1 11 ' l.t 1 "H j . tl Ul'i.irr. nl I ,.i.;l. hi"
I , aii-l thl- rt I 1 . 1 ' a . i I I. ill f I t - ! I a-
ft ;i .I tiii ii 1 1 1
Mil .lie ..".l 1 III. 1. r
t, I-nl 11
' t. r . ! t v i- he
l.t All. I tl i .rtM-ahl
n. 1 ill! I -Hal lull
l.i aii.illM.il In Ih S--
I li. if In-, i, ; . . i 1 nl I lur t m.i nl Hit. y act -'
li. It I . ' 1 '. b M Kh.illllK 1 H f !.n ! 11. t- i - Hilt) ah.ie
! tt : -1 ti u - tit-i ii iiu tinli-.t ill lli II tl lirti n, li.V-
I I., i n m ti pin -I, fll-'t. n' 1 t I, nut llu mtlulit-d
! wtili fiit iii i .-1 .itj.iiif "I v .'I'll. kikI i.i.trKK'-
ii uii ' tn ' - ii i'i ri iii f- - i in lo i- iii'- Mf hjt t ry ,
.
,iil T i' i '!u. -t a t up I h r liipntm-il i
an iM-mr ninl itMil h ri in.
1,1
than 1 -Mli'l j f ulilnl lull ll'cl
ti. ih. p.-..; ie m1 tht- S:t.-,
mi. I wii-ki'il nr niuii.il' 1 vhiIh
' . ai' ih- :i v tl .1- . U hi, 1, 1
I i
.-I 'In- ihm in
k tt.lii. I., tli i
ilill. 11 1 1 In
litiri, in ui. i; mi.i i h'..- ' m I,.,
oiif 1 i'v ' lit- law . 1 ha u ih v , ,1 1 in luh
' N''""
lu hid inn in H'IH"-iiik ih. ni tiiilii'
prfrti 1 vinu pi'ai'f ah'l (lTili'I I h;,i
.ta n -i .
mi- 1! tin" v 1'- u.' Al.itn 1 1 r vinii ,1 n-r mtilti ,
Ml 1 ulii.c nn-. i i'i,; it inl 1 ! -p. t hi-, 1 1 . . In, ,1.11 j
1 1 OI l 1 MUCll C. H,. I IH t tiV p I ' loll 1 ' I III' ill tZ.'NM
z "....i:;,i;,,,r, 1
Ull l hull , t ll.,- ll iii h ,B M-l I, ml,.. I 1 1 . IB. I
.Van...... ,in .i..-.- - I- j,
Iiil'l." mi. Ili'Liil,'! !-.!. !.
,1,1,1. - l.iili. I i.. u n. I. ." I- i"' in-1 I 1 1-
; is r , 1 -1 , aini .1 ib inn... , , . .1. ...1.1... I....... .
.l'li,,t If fn,, it, nl, i.inill. .1 l,Bi:ii'
I iIb t. but em. l a n. 1 m '"pi l' i 1 1 i-l '! i'i 111,1- j
I, in I,, -r 11. ii-' I 1
Iti
1 - . I lln on 11:
1 hi rli al V
' I I a' I i'l
1 X , I nn 1) 11 pi-
,11 hi- .111
. ii. i,. ..r
: . f uii.l
i.l I I' l'ai. Ir
ait eili-iil li I 1 ii ... 1 t
1 In ..... in. - 1 , 1:
- u ,. . 1 I .
I ; ;
1 '
i- i
- ni i.
..I nt ,,
I r
i -
.-I,,,
r vt... lii r ttl'i r r:.
II, tin Ma-. L.I ... HI
iif bli I''' ' i.M.'il ' In ' i" I
i , i K In in- ki '1, n i i ini 1 1 i j-
i. .1 ll.. lo
IB
1 1 ... ii - .,, 1 , ,1,1 i
I 1
i mi'.
at.
. .( I Ii it ' . a; ..-
(.f t ,,.' Ml lilt II,'. ' K t , ,
I i-i. il,!., f I n l nv Iii ii
pori I ,l V)Rl IHil' f I'll' I
h- I b- .hi' ol III i . inn
ill I il i '1 t . I" 1'. h -In'.
h h f .i I-. i i' - Mf r
I h.-, . IM v . .,i I., ,
1 11 . - - H ... p.!
N p- I - II nt I'l r-..li- rt.l
H,P Ii i-l M. . 'h . . . '.
. : t lur ii - . 1 -, ;
-III loll le SI li
iHl I .11 I'i' ill.
I ' "'" ' '" ' N
il.ai I ...t.
1 1 I i, : t
,...1 . ll... . . -
-in flL-Hllta tin
I r"v
I Hl'-
- f -ai.B i.t
p. nl. .1
! tn in i.l, it
h , i. 1 1. ..I
'l.i il . a. '...
lutilfl tl.. .'
'i i - r .in, i, hi i . i , i
.in v in ii i 'i v
' 1 i i i 1 1 i .
il ' A In ' I 1 N A,
r ri
V
VV II. .Ix.'.l..'
NORFOLK ALVERTISKMEHTg.
,1. hlll.l.L 1.JS1E, AND KNKIOU YUU
! WnIiN oil I' LANliB.
T. 50 pt-r Ton of il.OOO pound.
SHELL LIME
HKl'OMES FOOD FNK THE OROWINQ
CKOI'.
SHELL LIME
IMtfCM and Prrpare Ibe F4
Alretady la noil.
SHELL LIME-
t ho Atmotiplicre, aud Ifcettiii
them tor tlio future um of
the Plant.
S11ELL LIME
tU.lr.1. ,1 rxr TCi.n t ra 1 1 Mil halt nVa tn tk
hull which are l'olsonou or
li.juriou to I he Crop.
SHELL LIME
iwuDr.iluTui7 uirriuiUTrtT miinrrm
. iiiii Kfi i lib i.v' iiai ii i m4W wtv4VM
Or THE HOLL
rshwll Ltrae produce larger orop fbc
I ly thmi any utht r renoTator r ferliliaw. -
! The ! pri( at which we offer thu fftrtOtm
i,.n,N la ua lu require omd o aoooapaai ail
i iiIitb nr i-tiiiBlKuiiiMDUi of Producfk
I ti.iiiiii, 11.111' VI I..N OUaNO and tilth ateB-
il&ril lkiinrHa liirtiiMlit.il Ii.whmI mtmrkmL rMm.
, UBBhorderB oliclU.il.
I'HINCE A HU; TIK,
UtNiaai. Uoatmaaiuii McacHAa
26 tk 'il Oomniim Mr.
Jui 3-.1m Noarou Ta.
1 :vI,I,,,,"UT
, , UBUWIBa,
'The Norfolk Ull and rik (MM
. VfU A A.T-vrU
V.VlUI-iVl JL O.
I rilOaPHATIC riSII GUANO.
1'hRE 60 l'EU TON OK 3.000 IU., AT
N KFOLK V4.
A( innfuctur&l ui Norfolk Vvyinl,
'Llim artieife in iimcb Buimrior to Ut FwrOTaMi
(luaiiu an a fn thiziT. H con tain a mo:b uvrvr
jM'.r-t-iitMxi of 0ue ph-jayiuti aud ooila, aui
i,iail a-inucli Auiuiouia, nm eCkota ujxwi Um
iati'1 will lff uetti fur t)n.
1 hu t 4i iwmg i iirtci from crtiflcaia r-i-t-ivn.l
In m itnwc hu uitod tt last )ear a poo
)(. i -ti'Mi tii. iinvr ttit ffl.-ot Iii nnii'fv lue pr
i i'-mI . 1,J"'-' l-r-! iv-1 by th une i( mauufactar!
t i tt I 1,,fl,llz" r". IJ'' Klv CifUQiJeuc lu till baa
J v (i t t lUa if aJl li'U '.
M ' !. 1'- Lrh. rni ni. Fci t of IWUe manty S. CX,
, ' . , ' - 1 have uiM-U )oli 1'iiiHiutiatk Viah Uoaoo
t i.i.u I IIJ "L' 'lutiilitu fiiie . ai1 with ParnnM
. , , 'Vi I (idAiio itiu touu.l tit prod u oi inat-b iq fat or ot
v.i.r arllcl th WM-d waa laj'K'Vr.lUHtoD baTlr
iti j , )( ai"l I ufc ij.aul keiJt grueu ttiruuu ib dry ttQJDft-
J J llor'.on of tn tSUW- wrtAlo the mjm
mil. mi. (',ir ir.-ular t-r Jaiiuarj 1910, ooo-
, la.im ih-0t and uitiur oortiltoalva iu full.
, i in li-i a op. ui pi ly attudtd u, a-ldreasd to any
1c- I u' ",ir h ailing t'ouiuiiaMitU MnrrbaiiL or to
:(ti, l Ak' ut uffi. e over UwalOivj iiro A Oo.
iii m VA arcliomw ou Tuwd 1'ouu Narfik, Va.
JoH.N H DOKN.
U 3ui Oa'l Afot
MISCELLANEOUS.
SI'Kt IK PAYMK.MT KKsl MKD.
( ;oi.i ) uoAVjsr i
GROCERIES DOWH!
LEACH JJKOTHERS,
U HOI.I SVI.K (iKOCEBI,
t hi. S'W iillKItlSd Ki '11 (.I'l'.llKNlT AT
.'V - .1 I l I'KII Urn. l.i I ho iiicl,, uti M
''.i. nt t ... -t kill tii, i ,t laianii
- itoi;iti i :
IM.it KKDL'i.Hl TO THIN M ARKKT.
I ir r nrrliaH, the lncft t-t, wu mad A
' I- I ' I '" .-a. di.ri'in th iirni'Ml
i -'i i'i ih" (fi.l ami Ijr.N'ory Dirkt, and
l : - . i : . iHi hu vi i m at prtct to corre
, .1 '. . i ,i k i ri t li Hon tti
h u.. -l.-A i-r ii iii- City aL.d oooalry. will
ii-iir ..it-r. nt lo rllulLi OUT stuck
!.;. r Ii in tail .
S
F
M
li,h;,.. rmil7 Laandrj
I EACH BHO H.
Kn,:.y. '1 lira' and low
I i n n i:i;i-h.
i i.t i.
i . i'i.
i a . 1. -t
n. i. M
a ...1 'ji'ip at
M.Al H PRO'S.
(1II.I IMMtV
JI
I
i. ;.i it kkm:- Ai.-D down m
h VI'' N Mill's,
I I '.'11 IN IHRIIEI.8 AND HACKS
MKAl., CilHN AND OA I'M,
I'F.I'.I) HTl'fF.l,
a ks & contxs.
V . If . Ac.
I'i ' ' in y . i, lue .lock .1 v.ry l..w urioai to
'in . "I. I ,il, it,,. .,.,- , (,1 . ; .
I I'- K. Ull hr I M' BTI EUIBII.I1I.
11I fJI.Ah BELL.
I '
t rnn-tu lllc il.
1 , i..r 1 1 r
TI TTri VEIiKT.lHLK LIVEB PIU8
Ciiri.a .1. . .., ,,f ,i, I.Ivor ,nd .-tlnmaeh
Tini'i i:aMclranl,
A I. aaant rurs f,,r ('..iih. I'tilil,, .to.
Tuft ' Sariaparilla and Queen i Delight
Tin- K'oat Alterativ.i and lll)d l'nriflr.
I nt I m lii.pinveil llali- l),e,
Wrrai,li.il tlie bunt ,lj i, In ,,,,
j I I lilnal'lo preparatl.,.,. .re f, ( k
WU.lnA.VIM 4 HAVWOol,
1 1' ' !' '"" lUlelKh, N '('..
WAl.Tr.R I UHH,
Allornc) and ( Ounsellor at Law,
Hi O I LAND MKCK, N. 0.
In.,-!'... In Ilia (tnnrU of lUlif,,, Martin
I't iii.i ml Norll.Bmptuu. AUt, m the Katleral
IBii l liipreinp I'lMirla
mr liiiiiwijum mad In any part nf North Car.
uU" it il-dAtaftm
4
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view