North Carolina Newspapers

    ,4 ,:..
c,t;
v.
OF THE
1,
i--l-rr
JI I y c4lt the atlentiun of f gentlemen f the
Uar, 10 thoUowiog CaiaUigMO of New Biik3,J
einbracjhgallmosi every legal, work pubjUbfJ.- 5
'They havejnever, hitlietto, liad it in their power.
fit mi M ai yitcii M 1 iii ,
mMit)v!i taayeaiier, o
1 IL J tfi-ft v C on 1 s ner v ear
LIBIi 'f- .rr.i. .it,v .;n I iwey navenevejvtiiitietto; uaa 11 in
P""'Iu,ir't,inat in -advance trie &nm 01 1
inana-V'" 1 I mt iDel ! ivuget at tuiiP vn nrporauons. American
Wii,ratrU6iWta ! !?A'W FoArfeLbold's and Christian's
wepM,'f'"-7 r : jr ( h U ti''istimti;i,V!lurs Heports: American Pla
if V: r; f n.rdn.in-tlie Year 1 ? nnt j-.Ancie.jt- Charters ;;Archbold's
AiAJOU DOWNING
kli POJXIES
After a long silence
nonnce to' our readers
that a rich treat is in
jfcoiW UP: &s fame ind bis jfbrlni upon Jfipf ifap!t a,aVlressed : la ibe Editor b thel
Trv tifi h 'him ?;ruutS4jr.d nail whaat tieart lift rfesnists.'i Ciiitlna. -Lli riir. rVi. ,. v f sn msi 4
tiecn iflie. I be 4tn I July 04 if jaPCA-4 for so mucJi of tbo'Nmtri m l;iTVrt! ,
j dence always a rea
sow-i-ww t-u.;yjj. v riasi intellectual man in me land. r et HI f
't; on;lbat day, tyil,'we Qabtt bbt, add
rnvcb to ijfs ibtere tr1 Wefav tiejeii assur
edjby tb&Major kBat;iijie JSttff ;irtte1r!io
Pollies is as sound as a nutll iltlduuld aoi
Kkiifv.e iHfiejHwfin certatuly Do t-
! TfiJyw Ciulspcr tquare Jvr tackin
Coort'NiicS wil bejtharjeds; peq , enr j. -Viifliafo
i6ie aboe rates. ;A deduttumj ifi
MMifift ira ,he fre-QIaf PrlCf:s f1IlSDe
Ue tJ tfc tUt advertise by the year. I J j
oaiHAsebent jwill! Ue inserted forlibss
anolEOLiAkl'Aj7; f -f ' i ' ? j I"-' i
UfAuj!tts wijlbejcnntmned nrtiliordprs
i(d to s3V tnenaV where' tio dircctipns
! r
mm
1
6 r
HMSeed.nuDe
IP 4)W
tf?t-
Afolasses,
Oil
'8
beetj Oil, nr.. ; ;
i'tun.Jr , . 'S a-,$
WK i , 13
u.'.itirj-?i:.
t-t-c-iH .1; ;
imp
I L'J I i J : I- tl.
1
Oats,
$ugarr br.
loaf,
lfl
Cents!
a 00
a
23 a
a t2
1 J -? -fci 3
Liiuiiatiibsa Arcbbold's Civil Pleadinirs; Aji?eii
en Water, Ci4its; Bosahaet , and PulksuV ! Ue.
p.sj 0Wkn'Slien3i llay!ey'8 pigesied Index;
Byle un .!BUilB'radby ';.6d Uistrbsses;' Billow's
Digest; Brucieribrouh,s Virginia UepMri6 j Br
laniaqiieluii Kaiionai and Political Law: Bontiu-
l ry's Ueporti? Bay If y om Bills; Bartonts . Ktiuiiyj
u lake's Lna)icery; do. rracticejUaconrsAbriUgft ,
raeni; BaUenftine Liinttatione: BecUrs Medical
Jariprudtiiiqe; Beam's Pleas in Kqoil? ; Bram'i
Infaocy ;!, ! fJajl's Kep0rl3 jCoopers Eniiity
Pleader f.Cdfe?4 .Inst-itules'; Cojk. on Litile
ton; Coke's Itepurt.f Condensed Imports of SuT
pienae CoUrt Uiiited? ; States ; Condensed . ICrifr
lish ChanceijvlepottSjCaver'j Equity Julie's
Digest j CtkiH PracticL totaiis ;liC6es io
UrianceryUrancb KeH)tis; ajnesf -Fr.actiee;
up; Ulut
of S-Jth
ana' ue-i
lon; IJavie'B lurimujai I orms; Uturni;tri and
K st' Itepiiris; A li'gst of iNeW Vork! liepuris;
English Coairnori Law ltejorts; "EnsiM liepuris;
Eavenson Pftladibors; Espinasse'S -Heurit'; Enj(
lish Ecjcleliaspfa Uepori Edwards on 'Par if
Eq nit y Dralujli I snjanj-Fa rny wit jirrnaiuilersi
.unblaitqiiC'dn jEtj,ujty Fra.ncis'; AJaxiins of
:Ejnhy; lpU ItofiViJli a ran teeiej:"-Fc-larl'ire' tiiie;
L-liprch's iiuigcf ; joIJy frou farmers
ty oo Bii!s;T(Joustituiionii Ileports
uaroima ;j tonjyn on oonwaius ; ; u
18 a $0
.;all,V:v..;lSt..G
r, . 10 a Hd
a p
a 20
a 50
40
Tallow
.i :
'I obacco, . . 8
.'iViw-linen, 10
Wheat, (bushel) $1
liisk'evv'.-io
AVool, (clean) ,
ETTEVILLE.
Mouses, I ; 35 a 40
Nails, eul, ! TJ
Swgar brown, 7 a 1 1
Lump,' h lti
Loaf.' IS
Salt, '
Sack, '
Tobacco leaf
liYiesiey's irnuiiy iTiiJencey urahatnp ISew i
Trials; G)Hv mi rartiersUij'; GouJdkPileadij?gs !
Hifs and ile'llenr j' Kepuri?;, n.animiinVi
INisi Prhisi Harris'Siiodefn Em ties: 11 ill t'b Lav; !
a 0
70 a 75
$3
a 5
3
i a
Vdtton batr. 16 a 25
Baferope. . 8a12i
;$9 a 83 Wheat new i l at I J O
! T .lonwitislvcy :i pq:4f
.1
a iij
If Libel; Hobert's fterwirts; , Hi-ffmaip's .Cow rse
0f Leffal ' Study; . KwlFirtans Leial OuUiiiesi
Uarden's Reports; I pt"r soil Abridgeuit-iii,
giahani net losplvwi'Cys jubnfeiins' Ctiaiicei'j
ports; Jhnsons.Itept)ns; J.hnson's. Cast s; Jark
sor on Uealj Action ; llaeobs Bjifiis; jui.es n
Bailment ; a(:Valker's Ileprts Kent's
Comraeniaries j; Liver more on Agency ; Land
lord and 'i ena it; by pomjn ; L w Miscellanies
by Bracken ndej Law of Infancy by Bins bam;
Lilly's Entries; vL(ng on Sal Liws ojf Fluad
ing; Xawyer'sj Guide by.llenny; tonane on
partnership iterivaj's .; Reports; iauj $ Sel
Wyn's Uepurts MonCefiore's Compendimn; Mat
thew's PresaihpttveKEvidence: wiliiarv Law;
IMelcalCs Digeit; Montague on Iien; iueri vaPs
vnancery lleporis, Mwnit nore's Mercantile L.w;
Martin on Executors; Matoing's Di'fst; Mad
dock's Clianceyj iioiitague an Set OflT Norris'
Peakje; N.Yijk-Cases tu Error; Ohved's Con
vey atice; Pifc1ieringTKfleports ; Peterdif's A
01IERCVVI
& al 7 N ails' cu t assor.l 7 k;j9
a 18
a 50
Si
St 23
V 6 a S
4ia r,l
lb 10al2i
i:AWm& bush 1 1 8H A ft
1" is;- -- i- :: .(-. . ' . ir
fi J.St re! Anipr. 10 a
fU a1l2l -Enahsh I
1 5 0. Oer man 12 i 14
110 tt!t2i Tea ; hiipew Sr a Si
Cal tiouri wwuldrba e itiir world! ibelief e llat
w iiv ijc if aaf Tenia i'uiii: ut
belotberwise,: dndifloat aTlef thehtrilt; she
haCgohe througl.l Ifo tells liijtblaUhe
Tcquires is'a proper 'gl ':A$4 jasjSsuoni
ins m sua 1 1
afte r iTheAlli? its f ifractrcabiei
inorr.
To: thcf Editors o the
V.-!i!i
m
i r.
H pilrjoj and sUtespnUiaovded bprin
rtplrathcr; than terestr Cjfj tbejustiee
'of lijs prc0nsions,i-of .fij? dejvtionijto iW
Icbuntryftot the ibolneslfjblfi IisU Sudden
hchanges.iltt the. jibhst raehltif Ml bartjis
m, ufic bccu .ijf vaiuoun inr
rci ttfics same
.i. ft 1
t had; a
' 'pajwf my old irifiid Mr
" .; sptll ago : 4
v , "OX BOARD TIIE TwO
SigVihc:Dryoi:k,;Ju
; 1 sent a arctl!ar a
Squire Bid die and all
BaitU folks auout the
j .ill
lew! weeks 120 to
ha !frl
country,! rsdtnetliiiig
Vrtilr vtbis fasludir: Guntleai't-o I'Uo
tiiu is now prtrityi tjth cciinewhn; iunie
0 n I a itiiis t be st 1 :ilii g '1 u r st n inft f I P fi'e'jad.a
Hicirtng: ihiirgs -upilioui bvr frrY la
as slio iia been now long e!)diign id$iahd
I Gtltiri
p irt of
it sofiietmn aim cone auout then ina
her 4)fl shore at Bot'
the cirticultv, hnd l
r out,! &c. . I;
, lnsrtpl) (.1 this
from; lliy e
cultj ho litjjn'i seibowi ut af
be tail u on to" i?!lMlei 1 ui;i nr
ban d in 2 ttu. t tm
k:ivay was oily
lo
ie rirxt is
sarctilar .1 'o't
hto
bt
letter
had 110
should
20 he
jwouhJ boivt r willtpg t? leaii a art(li jro-
iViaiig tiwl loikr wii;dlit cbittH Mril; vfcitfi
rinjiu vith Hiuttffe that ulJii4btIong o
bi.nj jkv fee v '
, -. i i&H alsi; liiiif
the Wall &;r'l l
Jilail if O!
as they had as ntuc
they .knew what lu
it fui 0! Kit
i't ft'
frcim
o.ane, pioitfin one
in'.; .some aiuuiw 1 tin
inHt n uiu ; reetii4 tt 1; 1 11 rn ish otiqiiM: efttff.
niid tnnre ofi tN
t!o witbiii
offered uie so muc.'i ballast.
would be no room lei t to suw
the Two Pollies,'
inade a good vvajje
at thtu
l!i!ti:04aiit
ijor any otht r rjlv eyr r
yet loaded i(UdUali,t
Sojsrter thihkui aspe?l i t-oticlidij 4 jfbat
brtdgenient i l 'iters' j Kenorts; Pak on lusur
ahce, Pierrd VAIlliaiKs'; Reports, PeakS's Evi;
der.ee ; Piinstl vania State Trials Preston-
wrought 10
lKtaaoQjits.bushel 40
fek lip ka 22 0irgal . ;: ; 1 C 73 a .c,.
rcD(ll&lO:a;i2A ' linseed v HO ai l2
M' 7 ItlORfee lOOlbs
IF. V !
4 ') a ow oui4
on Abstracts; of Tide; Reeve on Descenis.
Reports of t Circuit j Court of 'United Slates,
Second CirppUt 'RnssVll 00 Crjme, Ross IPs Re
ports, Roscoe on Evidence, Rawle on donsutn
tionj Story's jPeadini5s; ;Storif',s laws of. United
Stales; Story 'sjComrneirtaries on conflict if las;
Story's Commentaries oh. the ConstitutiofiStar-
12J
1
11 tirtsi ininpnf j
S.btfi tVjendsand the piibh'citbat be
-'i.U-;.-L-:..-r i t ' ' "
S?1 3wUy -fa-tbe village of Mocks
fulfil WtyUhpbeinew iof: keeping5
i W:4s:.mofoy. and; comfortable, and in
lf , VtrtionaNo render atisfac ion
r Wlii; on - Him , , Hisrable: shall .
Iffimi"?': h est the cdan-' !
T-yfwaiwr scored with the choicest
-iMl PMe are extensive and safe-
m mi& goo4 Prqvtnder, and alien-
kie's ReporU; pelkm's Pra'Hfe Say's Polisifal
Eeinomy ; j Sergneai's Constitutional 1 La ;
Schoale iS LefAiy's RepoVts Saundtirsi lteiru;
oiory s orjprneniarie on uaiitnent; auipsou m
Common Law Sogclen on Powers; Sogde.n'on
Venders: IStarkSe tin 4 Slander SinrL!i im' Rvi-
dencTomfihY Law! Dictionary; .TtimliV In-f:?,r&,i f'l on lifpe idtnc? dUpi
de; Taunt!)i's a Reports ; TomIin Ingested j f,ul auJ seo how high iny next letter Will
Index ; TbirnasH Cotle ; Trial of Jodgs Peek, jj tliscnbt the uu-tteri 1 j ! .,
Tu1Ier LaWMiExcto; Tiilingbast's Bal- ( .-.jSqis&u Bidilluays li'e'lj be herein tli hts
icuiiiir, av ui .aiiuus, V ernuu S ! (our 8 tHt
I thev
1 thcfO
t,;
suv uisi uiM': mi jjuiiuc jueL SQine qye ses
pMag-I
fiOSCO to li. nrral Jark-nri. n fTvA cAcelnrt
antito thai poat,"we'intjstir::i-1
eradjeate the muchief i 11 a i f...
naw be dpne,1 ; hjhas cntiacd it
the very jfoundattons of oar i: t :
ana will not now be extirjiait ? J.
. by Mr. CaIhour,:or sorae khcr
cel conatrprtihdt)i thai Execi u v
' i
PresidericifJ: ' Tneres a iriio t:hm t! c i
putijieinitid iaVard.tti Sbjf tE'l tritmjU'8;;"1 n fciecutivel duty; t:
sed jii iiyiiig XliMWt 'jtV in': ;lHladelpfiiF S;atevwciildUaf iibihin to i! j :
tho SlateL which iirase lir Calhoun' an mtUpointmentit had lit not been cxv.ri
oefwio fie
had been L violent! i
his .
andji strdng supioti as a candidate for; tho
Presidency, and which bas never withdrawn
herfcttonfroiii hirn 'nbtwUrieiauiding : all
t he stru gle a rod ct d lisi bns Hrr hi ch ar bso
frnjlheihigh;lariil syteraltThepolitt.
thenj ire hef e and there i ri; cdnversation
and ijrijrjje press! indicmgljMr Calhoun
as Jlu: cundidrtof the ftcmacvatU parti f.
i 'JiiferCaiiiob n e legated to 'the Presi
detnr 1 tVl Here ' yjpa liayej the secret of uMj
Oalbouns x7Sf .oolhical summerset, the dun
to hia conversion I ih princiblo involved, I
ana tne wuy and jwberetoreor Jill Ualhotin's
while Mr
was al-
ay loi
I I tif in a
I. f:
lire best course "uTi be to frk !al
h railing ' a Conventlp?ttul- gtfel
iron, i amu no i s. ni anotneri samiicir; i ic
questing that Squire Biddie and all the otli
br Baijk folks wojuldl, 6nio'iity clay,
nextjjomiug, iie'.-in radiiiess niftbrN bots,
ii th East Rer.n;igh; .the Wr$imck
wherelthe f Two P4l(tes': wanalliidl Iter
put intlie stream--1 Seem to have i ubtion
hat inthis way I eao jjell! pretty ' ifU' -tbow
;hingsuri tv Wbrkr-by the way J u )jw i (i
fnanagp theiroar 1 lor il ihrij IaitjigMt
jw'll . eridugii to ' pulL "fugpUw: in jljiakiiijiU
Vessel otii the slip tnl 4'Ue slfUUjiJf i4ft
Ubinkilbey ougfit io lj it lied ori rlfH4nrt J
; ng. .1 inftt4 ik.in't o.uji ho r .we-nl-rr,: 'Lin I ! u'
! -jl;anj happy n tj't all jiTii'dViljlvj; a
I'ljped o niake a lri: j j ar,M,rMe lo ltiyj r ik
phancesry Imports, Vesey's, Supfeineni by iluy- j
enden; eseV s ITuiiiior1! (iepfrt'9; Vesey &. Beame: j j J
ativn s, uff. joiuuii: aiKer s ifuruuueiiuu ;
10 .Ain.rica Lp''!i.uVifsx ' on Corporations;
Vheaton's IhtenatidnJ La a; Wheaton's Re
norts: Wheaifinls l!eit:. Wiilifn km P.v.mi
3
4
lift vainiihh' ii nrf.
tl
l;F" tfW'p j nntjiisiiea a new
ifto-Cjciki of Courts, Sher-
IMwtable? and, giber Officers, to
usetut Jor Altorntes at
it tr- -j re
. t 1
hm
iii:
mot .tne
most talnabje little AVos
noal f; the lOfticers - afve
irSi ' iWt'wnd alanost indispensably la
Kfl''
lemf 'bscribrs ktow f, hfere
trus ts. : - T ; . -
t- c r ?r. Mnuiuuier ni nnrnino flnmnrn
4$;!!WW- ibe Pmcfainaiions tb
tors; Wen t wort h dn Executofii Yelrexijini's Re
porls; Taylors Uevisali llawks RejKjrts of N.!
Carolina; Deverox Reports; Devereux aod Bat
tles Repoitsj HiwkalDigesi; Laws f North
Carolina: Revisldt Statutes of North Cartdina
Revised Statute of Massachusetts, Man lof Bu-
s$j Forroj Book; JelTr?ons Manual; Laj w Li
v; C ler Ids Assists ni i Vet ha kes Polik ical E
llf tLP. . M:. II 1 ?
conoiny; vayianus roitucai nctnomy
EXPEDITION.
rffIHE RaletgH and Gaston Rait Road Com
JL pany hafetthe pleasure to announce to the
public that the Bndge over the Roanoke and
twelve tnilea of ibeir Road being finbbed and in
daily 'use, fur tb transportation of persons and
produce, they nojw form, since the completion of
the Hill Road etwee !Richmotid jand;, Peters :
burg, ia con ll&aut s 1 i n f ra i I way ceinm nira
tiqn froui Littltui a ibejNorih. n the course
of afew week, abuuf 150 miles "more tbeir
IilRad will;:U2! readyj when a ,Lcdniotie
wt 11 daily leave! .0jhal i4syel (HendersoriVDe
pot tot the Noil i instead of Littleton as jt pre
sentlf - - yif-i -H'if7V f- -
T 'bis is thf 0rt inatltoute,ad the different
Rait Kead Cbbi ria u ies mw runt heir daily i mail
lines frouiJ Liltlefloft to ISew York in. 39 i hoars
running tiuie, or jiqcludieg all stoppages firViess
thaa:4S hqur, witaoul the tosiof a singte nighps
twenty oaiM jonn boat and! iblenti?
t" o , 1 supposes 1 iior, , lie
S, ni doiit hke tti ineI(ll in1 YliU 'JnhHoi-
tl oilfer folks have tried their! bled- So
l)kJiomt of lakini the Two PoilililbiU ih
itjie stream will fit be! i, jed by 1 )m VYalt
PS-IK, and 1 iinveino1 doubt tlvey wil
iiisk me toisiaess it t(iey can ony aVee! to
jtull tnetlip , nnd n tint easel tb4l Mnifa.
jitiay tap back his 24 !orM 'long bolt; to
f hldejhy H again and)': his icciji? jilprg
With him, fiir one j thin l am titerjitned
cn autl ihal; is, that thtf folkiwliot siiccBpit
jbest uv hawling tbtr Two '
tjtreamiall biiveMe sy tgrtiijb
UD for the vvae. liicfi 1 bu t wi'A I h4 iU
long and prospereus on(and lip inorf g:t4
tu tin aiiuip vi in me nreaiiers.
I f So: nofniore front y ouf fnendl
L DOWNING,
Then as no w, loo, the "secret f pi irias of a
11011 seemen 10 pe siirinteresli seil--prpmo-j.
t Inn :" n nif 'diva tinmrii'arl' anlK.iiI. n I " 11 ii .i, .
- irftWllBKl IIIIIIL1IIII J , BKI.BI W J ' t I W ,
zeal for tne skulk-
liavo eateiii MrnrtipJ and Ala bounl ! and I ! fls,llcs?.eanei? quadruped J
Air. Calhoun'stntelets,' J appeared f like a
tdackvspot iupon thef sunVtojaH and obi
4eureUjle-good;ej:pr0 cnld
as that Air jyanufen trri trjnrtisl fip'
tb the good opioibn olrGkner-al jacki o44
d f i vi ng M r 0 1 bou n loti t pL li? allect ins ofj
the greatesi and best, anjl 'cpmpcllinb Mri
taHiotin to!recede jjist in the fall ! ''p(di4-j
ttlrice and atarhaieitaha 'MMVp';$ureii'
advanced. a sbep pnf a ivancp made hy
AJr Buren was a step in : the re tr TbMr
Calhotin, arid sooii, iunex ectedlj H d: every.
upoy, me wpnn sawiiut van liuren a com
panion at the President's J table; j
ClhounV the then! Vice President
most pickitisr the rriimbs that fell
Gtrn. Jack?on east Mp Callibun pfe Mr d
for the first titne,disr.overedthk Gen,Jck
soti was a veW bad nlani'Sinopafrtoij Sobn
itrjwas, too, we weie Jodi that-jp MrfVad
Biiren had nbne. ot thV tiobieriels oftitlie
cf ;: :the ifpres Jjjbtit .lthe
lensit ies of t he trie a in i ist q ji a d 4
two velrs! arid' 'ia'fmdiiiH !: o'i
two pono, there was no language to4 se-
vep for -tjiia inodel ojf consisjeue) to! ns
towards the friends of. General Jatiksbri arit
VaW But en. One ina(i -Llsacj. Illii ; of jfex
llaiiipshire he held publicly ;jin debate.
ijr utter cpttempt.'- f,or aholhr, and
uevoica li.id olr llie Administration
ii..u..;.,' 'r Kfl.iL - v.fiiL,; I Ji.l II, i.L
i ii u ii ii in ,-i tu vci iii a
tiitd brams iHd Hrguibent
Jit
riyal beasts
skuikiii" pro
ruped. Bu
he
both
evuld nt
hiul Rives weire then but liie 1 bbb taiU td
M r V in But en's kite. ! Benton vvas an am
-V- . '.Hi : I I .:! ij i . 1 I I
ptuiiiotis iiioiisirr, sohii hs no Uoubt i lies ts
to ;t!ie Pr.tieo of the! InternJl Heatbos atid
hII;! in U ilie AdinViii4,riatjoi i..Gi . Jark-j
sub us as corrupt las downc;ightl usnrpa-j
tiiiii ami tyranny could m tke it
wiiLt ? Mr CtiUuunilmd been
Thei mpurttaih would.not come to Maho-
met and Mabomet comes lo the mountain i
The poppe.are net prepared for 4 Mr Gal
htcdhsequeiii ctian,!and Jience Air
Calbpjin jts prepanrig, to elevate liimscif ei
tberbj( hptpk pr! )j crobllere, too, islMr
Calbouh motive for the new coalition be
tween the Loco Fpcos of the North and the
Locp Focos of the South. Does it not look:
likb liargain arid torrtiptlon ?'! Aad is It
pot qnitejis palpable as the bargain and
cbrrdption' 0f lieijlry clay and John C'iin-
l have written merely tp prepare y oo for
Mr Calhoun ( as the candidate of the De
mocralic paity.': in all pi
mination will com ti first bv thn South. and
then bjf-tbe Northern Dtrocirals. Be pre
pared fbrj it, ahdr remember that Mr Cal
boun is one of those men yho like Milton's
Angel would rat fieri reign, in bell than serve
in Ileaven' or like Cajsar, would rather be
first in a iltll ige than second in ltomo -Mr
CallioUn would 'rule the whole land if
be coj(d.; -If be; cannot, he will aim to rule
the South with a view of separating the
INortn liotu the
E. B'
poinlmentip liMlii': not been ex;n
,'v i ici lueir puv. t r
muv'e, froni tlieif power tujappdiu:,
be a fanrrtt h::
iipri U the; prppr; liusineis of C
and that such matters are ajtnje;'. ;
to this their peculiar and apprupL.:
tibh.-'ftijtbeie stricVand liters) re:
the constitiutoti it Would be c;a i
that legislature's rod courts do eicry
appoint their owp bllicers. Bat v.
question nbiv ppeno discissio;i, :
not Ihey, wt?re tjrb,Av on:ti be the tr.c,:
uqus opponent jf 'power, 'jfound n ;
indeed, vniy jhn the camphiziil) ji :
npt be diffiinjltjtd show that Co pgrt
iiot less a rlight tp appoint pfllccrs u
Ciite itsjtutkJion of flaking care pf t!
Ijoraotiey jdiari i o appoint pihec'otV:
perforin itsjdtrtjs?' ofkeepin! tliejjoi.r;
both houses!?- It tntsht baye ai !
j trouble andfhalpfl sparcdtheiSennie t!.
grace of sligmatizing itself, il this j :
had1 been handed: bv 10 I t-h e'iPro.
But as it jejall Irrinsl depend on the .
mental questjoni, Ivhether the care ;
public money: befiq appropriation, t!:
truth belong to Congress or o.
If it dci nqtf jwhai value isjtlsc p
bition to take (rnonely fiorn ithe 'Pre
Slibll ve I:-
jiuaie ox tnu tbat thH is tnerelrmandatoiiy id th 1
f'Ubility the no Mis n
tfn 'MtfiiseJR. vltai,uae( iheti, ii i
otfierclausehfktbl5 ;Qii slilution v;-!.iu!i .
bids appropriatiotiis for the f uppvort t :
array for a otiger time itliari two y;
Against what sortjof dangerjis this ;
to provide? lit presupposes a lfv:i
surrounded by a military force, Avhic:.
TO I
l ours,
From the Richmond H his:.
ENRY CLAY, ESQ.
Letter III.
Sir 1
'icnt, and teas a Senator. Mr
-ana 'Hit Iptj
Vice Presi-1
Vn Buren!
had been .S-rfetnry oft Smtc! and Minister! to!
iiigiaiiu, luunj v i:e rwpsmctii, as was uen
erali Jai kstiii s; eaiididate. and the ramlidatc
of ienvraUeksoit's friends! for Prestdeuti
litre ou have the
in! i be: present
o( tbe United
lijtjjrv id ih?!
At the pi i d
Stales'
past.
f j
Now
f
StUll
S'pember and Ortobft, 1837.
i':. It. .... ,....:!.!... IfIf J. ! 1 ..
.rtlU"UI lllieiLilMii
Lvid-j' For. ( A Whig!
volvjj d no resf)iisibtLity
Cn in
I ft ,' K I:
I lOtltlU iflll?
It may be nepessary to guard against
JrnineonVmiciion that Lslioiild Ibegl you'nol
to understand any thing that 1 jam about to
say,as intended lo moot anew the. question
of the coiistiuitionality of a Bank of the
United Kutes. I have said, it is true, that
my ovn convictions ion this pe nt; and my
opinion of the iniscliievotis political ten-'
deneies of. such ail institution, have been
confifiued by time aud experience. In the
riemarKM jam about to make, ypu will per
I laps' diCiOyer how this hasbeen Ibrouglil
bout. ! But it is right, .should assure yon,
tliar they are not ofleped with any jlliought
of shaking your established faith on that
point. 1 ifraiikly accept your arfount of
your change of opinion, between .1811 and
lfcl6.' ! Ii is mablv Tand candid." v You
resolves to ikeeb oh foot 1 n deiiauc :
Congress, and Ayinclv he is t bei furct
disband for I waatpHsupplieiv Is tl.
mischief to be averted by prescn
bin
the President a rule'bv which Aei is U)
cm iumsctfyylots itnottnini fest.'y ;
pose liira standing out in defiance f
rule ? Is It not clear that the ('ran; t r :
the'ponstittitlonlafe cuniempiating a c
wherethe Preside ju is. provitled Svith i
and aroi9M atjtl; -ijr'a'ptsjijotliinffi": but ir. .
and lhat, lbougl there is money in
Treasury, il ls $ot pjaced tlat he c:
get at?n? Wliai tnore absurbj titan sue!;
provision, if jihi rboney wer actual !v
1119 own KCepiUgiU lp lllUk Ul UWltt .
he'badi bnido Idhi ''cpuldtihi'nae.' fit. ;!
nre ? Should sticb an oilicerjpleid the
ligation of .tfie Copstitution, we rcui! I
fate in that of ;M jr. ppane V j
When tlieltrihiurte IeteUb mcl C
at ihe door tf tnje rreasnry a'ttd fori: J I
enirance, the l)iqtat6r ' laidhisflian !
onfhis sword anireatened !j irike I
dead ' And nbLWypurg mn.'J said
it wcre eas'ier iolddihis than tb sav i
Po the President df the United St3i:s t
l i I
w he ii to lib
ev.-p ultra supwrtt r o the
but a warm, and
iA'Jlniriistralibl. I
oiliU' nd !fw?;aia the necessit cs of war ijcat way superfluous; A rtroke ci !
onWvl-'80 i UW irlnoe'ne,f,lles werc 1 pen was all suffiiient. r f
Hf ,Mie result pf gratuitous, blunders, and wli-.( But what lias histi do with ja H:
in.; a n u i , i .ji. ...... i.i ,.,n., ,il;..;Iin..tr i.: L. . . , i. . . l - r
OM;ini
li mmingville JhitUw, ad Xrimt !i
lift
! of two
r-.'kr?!"Sl -..w i-i tniportant instrument 6f f.. ..-inis is toe easaniest ana most exneqtitoos
A - hrtit rtf Iin
I .. ii ".V". iJ.rpms.; : . i?.
I W a shin gt N , J une 27.
1 POU?'ICALtGAai ING, -AN 'p tllBi
!lsbui(li:i: CARQLIN
iSThe!;Mgns of the ttnjen'df j 13
Sa! rapyfnents aihong be neW colitHp'of
ibc Lom Focos and N pi 1 1 fier sf h a y e I gi ve n
yitiuuy .""tsi in mo !. last uavs 4H tne
resent.kessin of fjohlress. iriCa1ppii
uiottyei 4d Mr Canicn's aclionJ la re Sow!
fbi the first time, fairly mlerstood b bptn
Calhoun has his eye npyii the Presideii-'
rr v .--AviaTHaiiou or a trienq to a
a day Pt wpsin cei 1 Pol be sure
"poll ail qu 1st ions p
pouiiiein rautoi nmj row uenounmi ine
vN4iioal,ya4 he e l mptuljuis!! catfifd
the VViiis,.oef;ausn the NlatiiirtMsi'1- o'lild
up jiioiiiiug ilpr Joiin C. Cuibtnin I he
suarb was then spread jfpr the hew Admin-
istiation. aud in the twibkliiis of ah ev ;!as
York,
ku Iking
prcpeniritita ol the ! liieanest jquadrpped,! is.
s - - --it ? i jr. ; i -t-jl
it wire. AirUY an Bnren, -..pf Nei
I. I . v- f . - i. ' . V .!. .i . , ... 1
W'lio but vesieruav bad ( ail the :
C. T lT' """Vr -'f i distich portcitousrforee as tliempney power.
! i'f 'i ,?' . 11 DTferv,n?' lIThaf the wise and able foun
bolitipn. BanHb.igl, pank-bibep set pf jjhs should
faiias ; and riih od of .tbi premi
otis. Ad n.inistratipn lojho. brief space of Mi. iv,,! VhiVm
few months, passed through a fiery furnace,
and rbm tho basest allyv wCro how! as ptire
as dpubly lenUd soldi i I-Jv-.'i MUM P
-Ddeember Cmc, anprIr Calhoun bbr
me the whold tltree-tliirds ! a siiopotter of
came
thu ptan whodi
silie of the m
all (he skulking
qiiadroped
i
i,t
T .
proper.
Mr Vim
1 am not
those on
ther a Batjk eoiild have tyen eltieietiey to j !yilicif i It points i tlie imporltancc of c
the .ntanageinent ol an Armstrorj!r, and uie . ,ablighing such Bahk sis may l?e inade i
arjins of allull, a" Dearborn, a Wijkibson, depository ottinkiiroliriated public i
m a Ilammim, is not to be discdsscp. vc6veilin(ter inviolabte resnoustbiiiVy, ( r c
t lated byfla w ) ,.tnt 'Coirrf ' cMe, far ,
! safe keeninrr. Do Vf this idcaLs'hobKV
carried out in detail, I -am incdmpcteni
suggest.! Of tbe Importance of. the t.
proposed, T annot doubtOf pipao? j r
per arid aderiiiatej I have tio capacity
judgejf l!inrelydur ihe lhdugh for
it may.beiworllui; ; c ;; X :, j
i Bat; if Fit be inaeed,ta neces4ry con !
lion of ajBank of t(ie United $lUes, s !
il shall bold the pb!ijT- fu nd ti h d c r t
control ofr the President, and : apply t'
moulded, tjri subverviency to his will, the result , I
M hardly be lhj ; : That tile implication (by wl.l
I the power of Conrets ta eslabl t?h a I
j is inferred ba: given rtae t: al power ;
! the Executive more formidable than all t
other branches ii ihe Government t:.
jntlglu ditTer on these points,
tut a huiiior tn discuss any but
which we may probably agree.
4 I But I beg you,! s'r to observe, that i-a-
mong the various elemeuts, which by their
eotiflicting energies, have, durin
Hi i e i i y c a r f j s h a k e tC J h i ? con
Pa '? . i '!- -eAi- - v.- ;
with j an j eart!iqpaKe; 7 norjp; lias
the last
irjeiit, as
exhibited
of our in-
b leaye, ii r
decide in
HOat l fiid tor, ink .tthirtV ni
f t g4jS RfeW e twioas to prtT
ltfrilTftitJl8 to be'exatniried, to
hie has,"
rrtrizUc HUGHES
P, Il?38-tf41
Was ihe .resnonki ; and 1 wk4fi.;
aJbcKirji as been crying burra fbV tnli'pIo-:
pie? dowh with I tbeH Banks,' iKdUrrei-
route tu the Viir2inla Springs
ff : rk.tlA. I. t-..Jl '1T.'k' W 1 , I f , r." t.k
r.- . . i j i i . ... - - .. 1 : . HKsnk Krihrrt!' R-intr r,.-.rn..,i. 1c.:t.;
naieign, wneretoe main western line intersects! n zj t- ""rvv'r.iui
it and where itapiies with tne great -Southern ! ff K,5nst :Norlhem interference and
mail line to FayettetUte, Columbia, Augusta &. ;
lUleigh Maf
3, 18S3-tfoA43
Bureb anoi irietid
argtitoentsantj Wains d?ibcigh.'.TlYrfibi'
Sptrfcjjj as' b;itiralop'aud;t d'at:Kst
punger .hadtie'pr pplili'
cal pjerdilion to-tHe' seventh' heavenl lo be
t,he rtiendandjcbnipnidr
w hbdt Iwo y ears since IMr Calhoun would
pot bye touched !lb''j p iir if tongi, could
pow -jwalk'arh in arm, 4s; I hayeise-thetif
this session, and cpnsujt ipgether ppton'thp
great a tid weighty matters of ItliP natUn--Giickfas
a flhpf ligMbjri, Ell 'tiz presto
r-chqhgi iz'SoulhiG arilinaU tmiit three
I poly bonbrable j expressions, j jumped Jim
iCrpw wiih Mr Calhbunland ibelittle thqe
.waijoiuedtbyj ihe Calhburi men ifrdai All-.
;b a maj, jNprtb Caroli n a' ygm'M A-A
L4Thus'bViefl -ba ve fiemindd f on;pf
ispme jbf.Jdf CaJboahs recent jppl jtipl gam
ing byj yvay o! introducing yoti jb ihse ed
of his; beginoingj. No nrtn of Mr Ciiriouri
strong mind and high station ever! acts with
out a molivo either (or good pr revih- Mr
yfthe Agrarian crie$ in the Loco Foco v
cabulary, be has raised and. continued tbis j Calboat'sjipptar as tiearly-as Tthe rising cr It jiat robtbl
bpe and trj Tor no better "'reason baa jto ; the setting aua, and the following' pliin'par-1 dus fruit w
i t t:; -fr: !! : i: . - -. i fill ; '. f .; . .'-rife ..i J j u r; i ! HM
ders
have designed
f accidents to
What form! this power shonld ie
Sand in what manner it should ac
Scredible : iPhat they "did not iritehd solo
leaye-iti,9 to my jinihd qtiiteJcBrijain:.5 They
Iproyt led! Hr Hhe cei with jcbiucterisli
jsimplicity iand good sense. I hey required
jtlie esiaCltshmcnt-;of a Treaslury, witli
Widen the President should . have nothing
IO cto, exepp m yinueoi appropriawont
padenyilyi vi jptil at a loss to cvnceiW
liny more emphatic terms Hn sbicli ihe
care qf ibe pubHe!,roVbej epuld-' haic'.beert
Biramitfed Exclusively; toXJpngrcssl ;.tT?
PresidnuW who I alone could IdisboteT it
t Wltb; them,i is expressly ibrbiddn tp touch
IfresaUloiieVWard gtvir What could be
more a?cisi?a;u4 ,?-'. it:.:..:i.i:;
Ij? May;ye ;hot alien be permitied tp doubt
Whether tlisfirst Congress eairfed jont lin
good faitii,1ilii provision 'off the Constitu
.tlo'iHwhe: in& fif lebaatitnjint.tlie Trcas
urydepirVuicnt,lheyi, place the b radpf that
departrndnt undeMhQnubil o ' the Ex&:
cottve; ibdTpben lp. disregard of, that in
ttrpretitibn of tfie Canititbtion by:,tvbich
is autftbrs ''jrecbmm'(dedj.it(td tJii;accep-'
tance ofthe State?,! ! they takethis most
critical! cccaston lb t enter aiets lative dia
craimei of any right on the part bf the Sc
date, tp be consulted about!he removal pi
that officer ?There and then was pianteu
i ; ! i- . t" .ii.'t.n nmenn.
si Ditiernes?! wjiii wupv w.w..
' hare ; of-4ate been
What better proo of thiscould hi rrc d
than the raonstrpusj aoses, bicrji orin. i
last five years, htTe been sknctiunedlby rnc:: :
tbis power What ieuer firoof can jyuorf j ;
sir, than the'Struggla iri which you ara r,o
wed? With-j whUn re yoa ioattr.i.r
with aGUntor a Pigmy ? f A man j endea t -the
People by the metnory f passf rticc?, :
bewitciruig'ihe W rpindiby the f plcr- r
Ms laleiiU ; bra poppet, set up to cirry cut i
purposes iif ;a faeiH, wnscimsj of h- c
nothingness, steal i-?Hbfi P"? ,
i aee, aod, jo ii.reeei.
eyes of men ? ; l" S n? i k ;
base arts by which hf fa to;pnwr i; ! L
his crimes! lLouk a the hateful wretch, t
necessary tools uf bi4 vile purposes, ith v
be inslu the moral ,sea cf maokt.nll L.
the wide spread rum iW bas broc-H i
coootry. which (could We dishonor O.r r.i; . :
by applying jibe epiihet toa thig six,:
ofight weli denomina ehim'the scour-s cf L .
Tbtornyoar. eyes Inwardly on iyturs ...
Lave said thallsbocU taUcaie neither
ter nor offend. 1 shall therefore not; attfrn; :
characterize yoovl refer yoa-to y oqr jwa c
scioosness.and ibekaowoestimatian d L3J
tic. Look at the parties to the sire-; 1 -
rith your acknowledged po-. 7 7
cesfTocrexteasiTepollcIanty, ily&i
drugged ; vices, yocr extenye
ft!
it I
f
r
V i:
c
!
I- r
-u4 lit
t
V, - :
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view