North Carolina Newspapers

    f
luKfrVMiTrrtro rut)
rm Or JWrt
1 ...... . ... ... r--n. rM-rtt'
' - m-wm, .-a . W ILL .JLIB V lliNLM llkl I IT i t .' '
v. it . im' '
ft. tU II Ik. tJuVWt C ( TAXAlrUX kRUtVI WLUARU -TA. ., TT i , , , '
iLTTTZj iITfcL Twcn-. .. to On far- Httl;f.l Ma lata pMck i tb l'-ltdj
" ' f .Wmb..m . . - LLMhuAlLB.L. - - -- ----- - - - - -
'KJi lb J.
Hfc tkat TWt.J
aua larpvly
- ti. l i a a. i vim. mi aaw pnm tin oita i .. .. - i
aa tVratfcrra rliait. I- atw a :. riu ' - i . L ; B - . ' n . ' , . -l
"Ik mI4- " -- - . " - - - r -V Owrraa to m ImIj (Maalallr rajina-l
ka .Bkb kr wvh-. u. . '
ttlrs ikM a, i '""-I fsJama af Ui M H im
uma mi n ulii in ii i ail i
la tt.- .U I L 1. - - - - - L. -i.. - U .1.:. " -A--t . a.L.!
WHWmUli My Wa.r-.ia.rP- . irmh :
""la i. 7aTT ' " 'W'T0,-? " 1 m W Ik tu all rf-nr.Mkl
. . ' ,r n ruaini.r. ul ankanliaa; la ala. La I arid, aaj ik.
' . r .rf IK, l.'tf. au.U U Ui fciK .umIwc ta nlaa, aaJ
JV J .a ia m II ,rr, . ,Ua w n r- iaauaar; .
'Z7n17 fc-ra a.. .I.4 MliWlaMa drtb-SM.b MtoaJ
aT.ijL' -'--" ""' "' -,,u- ! .- a aa)ut-Wtr4 ft i. .Vrt
,.J U babvTMl Im -n. ....
' i"- "" aiij U.roawl tfca aaur ShiIi Ii
- J auk l.w iJ.h. lallr, .r mh-i
Carolina SSIalcihai
.Tilt ItTlMO'UC COST tXTlOS. - ; j rurj $.H Rtnr thaa tlitj !d J Par
TVa Kadaajl P lamii Caawaa wk4 wat 1, Jmo-mti 'rwt UiwmU 1InjI
JUL:
A ajaauaj al akiM I
Cmrt-kaaai aaj
ITIXIXO. JTJOC X J Ma
frt HVtta-ea l lit- f..Ur--
iraoi U taa4 aarta k- OO, aaJr Ui) uaa
I aaui-l rrj aarlt. Mr ' kao ak f-pu-w
i tmk h Ul a of lb. HiUia Ib'I'.xJ T.
W.I lbik'l aai w, aub aa anata af artrw,
tbal aairr aa aj .a4.rra tat aVw pral .
a Iik K mark alarai. hr (n.tmtor, alt ba Ul--I
-t il kwlitt. .Wkt; a I1.1W4 TaW. .ir1i
llm. k. -mu. I mala aak II. at ii-i aai
lUar wU. war Ut aaal awr M U I bal O.IXOX.. fc., .
vvtr. I ak tUt kM arra.al airj , -imj1
riiu ia ilia Tarril.ria m k4 1
vaiaiiNa: lavf and ffnvmmntat ma
cliitMPTJ aiqaall ru('acWJ, lltcn lll
C-mya aiiall i'.lrrn aJ rortia
Mtaa m will xraxra in acH eaa.
aa tne aa Majr tnt, n alrqitr rine1. ,
I aak ba alav hkJ.-. air Iwa-M r1, iir(
inackiaa ak I ak llial Ilia Ivrrif.mai
W(ialalMr lat m'lv ' MntlrralaiiJ lrfrr (
l.aiij rfcal I lie I't'frra 4 lh UnitaU
a-a)a Mot r '"WW Invui In jh.w
vr U tnrt.-i a.ili ilia nl.'l f r.m;
m)rtaT tirn'nl he ilia 0-iHi-j
ii., and it ll !t'r tin rainmljr if,
,aVr n?-Tk, JI- wu.'r u lUJ'"r :---. - . - .
k at a t aai aj kr-k" aa aa a IHirua IHI arynaja a4 W wi aaaa. ayra mm... , , , , ,
JiT wMiMrf araafaa a .auMa, , A fart at ' K iklt rUNiN jrfTaja frvm rawl wk AlaaMia af (U Cimm '
ika aV4aM araaM - Ml In BiAiail Tk. UcaM tka p A U( Mennllng la Ulr , yTTTTTT? S- W Vt
r-K W-'W O-a-a-- fckk-j -l.kt lU rf -ff Ik (!TrOTw ktlLtt TZ CU4
Kjflhara, Eaianaaai 1 NhV Va.W U.. lla, f TT ltr't
laa ii.na.ni.a na iaa rv i . . ..
w . : : i . v.. l orMiMrfir Ni-raaaaj iaai
tW wtm.ir a7 npML af mltrtm ar aa4
HON.
- rot riiPKST,
n0X. JOHN BELLr
orTK?lHIB.i
ft)! tCB riMIDCHT.
EDWARD EVERETT,
or MA'HIHBTT.
VW frimi nf Nk af WatkuftM rnl Aaari
ia. TXuDim iU llUaaaataWWaai Kiaaiaa d
a nJ-r-i af kxlT . . , - k Carnkai at M aakak la la. Mwa aaiai:.-,,
JatoJlA tta.lMII-ltUttr.t31l. OaM-ft . ; CWMankA r
"-V . La ItJ fair lMlMfe tlMl 0a. Cllkjl - ' " Mar " 5 ' "v .
it
kara aiaiia.rwt ra knykW. af Kaatwk, aaa yruaa fra w.wkUjf lUa fwajl.. TW V
Uaa af Oryua. Ia kaau af IhM
aaaaf ika
. V - 'i . .
KkajNr af akal
rot tUlVKIMUt
JOHN POOL,'
or rirQioT a .'
' BAvaaaUbOaanl,
na.iiaum
A. T. 1
aaadT.
yyw ft .
CaaMaaaa
U. Fmot aarf CWa
ralavft
iana
aaMiaaaa.
trar -rtw
4 kiHa IMa.
HOO, mtli W at l mrnm rU tala. a. , . ; " . . '
i..ir. an ! Uwa H v.i. am Muf i(i m v - r" , i
Ix aw. Hi.'siiif fur a'. I linmm ail Ifcal tt HT. " 'Z-jZr.:r-.,-'.-!?' " '- -
COL'STT CA SDIDA Tl'S.
:. maw all Ikal j aajj.7
AT WkaTkat a Lav
Stala wlianaal.i.a ii.
nL Url-mtffm IwMnf vt WHiartl labkaaat , 1 M) tin
m tk.a ka. aail rfaailar. f iauf I ll jn Ilia l
uta tkr Ibi'wut m4 ckarm lur IhHI I
wak i.ij-aLlf ami I.
, n-rr llwajU 4 Ik. Sula wkaaakkiag u riW W ak ! ban j
iai ii I..n4 ii a hutt W(piaini j
i Immm of hukintf aar i an t ;
rtbiwVMtfHckarraakaluf ihMi . in farm! in I ha L'hlt0 SlalM. If l1
iliMl.MMlt .ii.tw niiaalf. I annU ihatanllr quit il.l
n v T""" ti a iii'i niana m war aaiuai jm, a
b, t ilMi.bi iW jm-pra k! m lia aakt-tl no IMnHiiiial.Mi in oar U
fEASfc , . . U-a c!.!... I...I L. I.a.a ll.a C.i..t
Di.-j(. uahsat;
W fi 'a mtemt.
F. E. WIBKR. Ea.
rLf W Uhri;LUV TO 11IK EESCt'K.
: . W't claim but ! I.a
Julius. f;rljr av.xl rj'illjf ailininlatrrvl.
IT' rt.ariil ! Ivm I ball lliii, vixiM l
LOOH
THi rirnac.
Waaaaav
UPON
a. a tni
Ialn. Tlui a.
i-fT.
"J" 'T'Okakw ajal Ckaakaa.
Ro.TKor r trcwiot.
"A-
' ftVMI 5ti4 kiHa IM a.wa. i- anrai c iirarr-
: Uoa, c. ilrvaa'l lah) aa na.lj (1m- art .
lawkna raffUaMm, aaa iIm- aaactiuM f au pub
ka ar 4nral aaknj. K ft m thrwirtj uf
Ika (aUa; tTlr nrulr4. tka .
aal I laiai'aifr miummp ml tbat nrb"fwnrnw"a
!'. I ha .! '-v il-- KtTitio'a. M naa
rj, 1 laa. Iv ..i UM'irf aj uah m.iiiji
rj gaanl, IV j nb n irnarx a-l mt-rmU .4 il.
L ar4 Kial'x ih ibr hmt aiu'Kvr tkat tltv n
f Tak arr i.a l-ts'.J
... . , , ' . , t tillbj rwnarl.14. lk-t ibb4i ajH-Mlnrra ... ,l . .1....! .. tl,.tl" ' aiwaai. M. JHataat kn.aial..4iki
.'-H .-w - -I" I bwa, !..,. -1-rJ tka LWaUna'.7 . . V " T . J7 ! an-.ii Ik. bar. a-...r
V wvi Uvfi W Ben uli. irWvw rtttlllll', -ff "-V-: it - 7. . itWrn tf tit rtiHitti their involution T Tfcu
.... I...--. ...... 1 1 i iftaTAauai i ififnuia m i ku mm nm.m uhjhi . . . . , . . -
I Ika rraala of life Jia l- 'al. a.M a.ua aj a im.ll I IW M III Slat, ft
Tlil ' - I a null. ai.1T
ftjaUa mr TWO .. pFJPASWOATS, U J"k !U.".' ""' tli?
kaa. a. a Ik .1 lamia I thnr aLaauM al lima. Cardial' ki Ikrir ValaS lltaT awvlil k. k
Tkry WM jiaikikai ka rijaima aja ra, if tka rlaU frvwi ar4 vurfc, mm4 til "
CiairaaliMa kaa karamaaal aa OXK Tak-k t aid, (Ml vf lb OkNtrf k INMrW k.
But it kaabna mrt ka aJata ""'j,, jc i , "
Wit m ia tarykt 'W ailmia) ka.aur.lir far.
It au Jruattva auw aifawt Tka koaun af "
war ai tiUintff paJ lu a. . .1 ttitt. Z.U- lr.-M Wl iMtatf
Bat k kataha kvra inH4 lkt rkia to la W ; a.ala4aa a I Caril (rwM Of. LiUa, ia
anrarareirrf a ... m-mmt al aaa. B,ra.rff ka ataia aa fcW rV.i am w.aV at Utaakak a. fakaa akaal''
anrtaol anavrUtaM la an. Ikal laa araonkj il I L. . . i i. trrtT J'JCT.ifZ ""ll-T1 Baafc aMat ta
.ml .Lai. v w- J-w farta, a rh. Hlk,! , , ,
mm crymj oat k a "Cam af ika Baulk fc
Ibvaakaaf rbrWk,a4 tka aar- aafiag fc
- .on ut kt fm. r tmh . kW Taa T
TWra ar aaw ar rakaaj ia
tka WU ka laj CuMIMalM ia ar4w ka aakjaaf a
UUk VTlX&wW.4al.lUVTm)t-w, w vUa tav- If PKa
Jrraacrai. aaa, ami tkaaaraaNaWj J, tW a ilW
Murtma Ti.j kai a an.aaJ af hkLL aaJ ' I"" " laaiiiaillie Ptmmr-m aaaj
aafa kU rNart r M IMatMkal k Ua -
kT"BI AT TUB COCRT ROC8( :
kt ralatxl tk .-a! far a tkaupt 4 jwra7
laAaaiatraajky J. a BMaa
r.
li . um .W aartharailj rt, Ibri L : ., W mm,!,,.,.! : ..,W ta a-. aanaik.
kjIk.llVi.kVr
MraaaiaaaaW. . ' , . "
fa axaka at aajkl aaaW aW aVaattaa af D.
W. H WraH. -
kVkltkTT.t" Ika .Naiw awa) rUrd ami Hi at a.var4 ia Ik Mrfraia4X
rmx btawml a-pura aaa kk ajaaM. I anJ kaJ Ika i ajT.tiaT.aj I Wa CajJ .
n lb. aMMi.d lb akn .aJaiakM r") faniianaij aia aaf.
aaJaf.tiMWfr-al ifal la aiarMa; ..ft, hy OwCanl ,li.al hjfjO of lk wfcJr auaal.y Tliww jrH bj lU IlaaiijMjr, H WaalJ ka I
aJ.duiaiM.aa'a.a' il aaaS .. .i MM.-.ii-al ' . . t .1 .. . 1 f
j.aa.awaaatl-aaHa.a.i . ' . iMrxa arxr)xa uj lum lV a a iraa aa.
! CHiiilnl lwl U JiJ aaf ikal arr arte. I r tf, 4lmmtan ata, Wa tfjaai
','nMt (. faTJ.. Jy kaT IU wtarlaJ.!'' ki ft BJI-W
''t waaia aflat tt i.al.rtratk, m ww aA Mimhm ;j a
Tl.a kaal ariiaiuaOl aa Lara rat
HaM kjr ia Oaawitaa 1 aj(4Ulal an a l tJUlT4M J Ham nl taAatir.,
A
"aaf a lkar.
. MMB ... u.f IMlltf.-lt tmT OHM M an. ' ' . . . r 11. ...,, .... 1 1.. I 1 1 . . 1 .hhm . V M 1 1. w n w mm mwiai w. ..... . .... . . 1 ... . I . IM V. I . . t ...
' . , . ' . ,' 1 WiaMlrJk.lli.1 Uihmw. kfaMntriAr. - .- . I k. rtW a I In imi niii a $ n ilium. il...jj!r.Ta-.yr: -J- : : -tvJi -.-j. r rj.Wt "J LI 'T k W'i4 toaatiW M
! - : Iht, j tlT L. j ZZiun rf that tr - " . r ,h-. ;jr! i,;,,, ,U f 14l.er n,lar "--r""'1 - -r" rfTri .' " """ V" l " " f- rvlatrtj . llial l-alk .ik. Muaf ar J-Mkta. liula IW kaM a -
I TT J. 7 TTv , V grMtL anlmm rAxiimt iai ParaaaiaJ. V!. ..C ' "r",T , Vtoajaa)i.iial k.a fka a4a at W.nr ---.-r - m " 4-AaJ, ff
T h 'Wfw"fi"h .L... tif-a-. M- " MjO.Mkl flH-lafliUJIMJttt, JCiaaf. aa.. tk. iu b. .Wie, tauaul ajrrferiB .iMf-' 'f ' 'jM k) aaaialfciM MalaUa, iXi; t . . - . ;
brfe irr;
. ??"!'!",,V'?JJ.l-S? r-?:?di. ,Ttfaltriit ft.-k W attract froiu'a- n-tw. ... ... .II. .-i- wax k )mshhA.tt!ivt,-vu.T. i-.J?rr. aiia ak a-taW aka).attaa taaia aa..,t,.:.
tali a i 4 W at .jam a Irm. a.al4 .'a 4 .uoa U
It.
- ajaaak ka. ikal a rai'b .an 1 a.n.aaw.i ' . '
a aahfi tain th LA- i
UlvU!Wf - f b'aaraitf a. 4am
. , !
rr'ir,'wwar'iy-TrTO"Tmi
iTkm.jtaa.kf a.. A-ki tLtkuL-tmrn
Tk k Wi . 1 itU W 1V
J Tka a .a.iiiitia ia dmh.i'fl iiuw lira far
iW ua.iliTauia af tha .at fxt.
t. PACKER JOUIlAX.
i ....- i i. .. ir. .,,i it. fr.4Hl1.la u Ilut. iiiiu ill tua Jk(l.aykv.---u.a.a MmmmK.ummMmimi,h"r: i " 'f-f " "IKVf Tt rr
i- t-i a .i. il. . k. .Hlml-ka tit kmJ that IktaaiartuC jLiJLUai '
.'Jii'rH tkiatiW a'WWr-TW:blit Sial"f lJ4it -vt-ft'--VraartTiVta1:iB
' i. . . .. Tri. . - ; ..... i. r..:t . i..,.. .1 . it. c ...il. I..- ... i
!wai. atia-ia'liW 1a4W
.f... a ia,.., .ika-t ?-
tafflM) .aak af th IMiMrraiiv pipr!. tu Um- -
4U Ika LrvfUlalar. kf Mr. rwi. kMaiM k Jar 1 . ,. '
- 4m kaA akri. a tf l4tara W a.antM,,'"",i : - - " -
''..! Mkiaj Jrarwii Uajr. Luuwwaa. tjr Joi.jj rqnal riflit a if b .l.rr aiT'lonr of ilia I'll-
a bat tkvt roalj aut 4o, Mr aiWfiliiaj( I. a. h m. In fi into Tarriturir wild audi J.r-
hinJrrU Uxft. o-y uf In. (-h lur ore a , .r.f a tlMf txwar IlllJyr Ilia IStala
law, ami t.i l iirntacretl in me enj .r
MuMmtLt irfiiiMrf r .Ke. if if Jba nm.
ika ... . " ...
l kf Mr. r-ui. kacalM k Jar ., " I" ' WH. emiw aur
kk k lhr kt ii aartMV fktanrl kil l MrtaMkMl art itjaliiaM 1f
WaalmraiMk Tbai J.l .r-r JarJ.a a-, bail ' ' J P Tt-dtf- i5ra ta lr f7a JaniJ atpitaMo Crt Ii JiWlMjrfj it If. i
alf Jar. rJ, to mb, aal U aa4rfMaiil
toaktaat all uf tka If afk tkat lU ikiw .iAi;t lk ttmirj alnlilfctiaJ Do
aa4 tkaaaaa aaaki batratkiall aai4f J. JWlWlijr. that 1 jaaug m-m ia I'klmaaraea af lb North. TK8tk irtmiM
WaWakkaaJa,!J. Ufc- l-aa mm, k aU J-a j Wf r(im j.,, j.
" r rU ' "V" Wm,l S- rV".;.! '7 "! t,iT.Wai"-1 1 bTwiibkM, if It 4ri H.alU.
- aaa aai aiiiMfflrt ara.irr.himr libs r -IT--.. . -"'"""- :4 fji- .wUa.a.U-an,
. fakt. towM. tka ttrrf. At Ika art! akctiaa. '" ,U .T t .1 '.rT . -
rka kaai mat Wt anh ttwaj Wram, ''J " " 1-" aia af a
lWP rir03l ,TU AXCIESfT RKVP'UK
RTSTfat OPTUE 8T4TE7
aflll!;'IVll "urf ka MMM wprt Nr. iVa. fc
ta aato aaaM tka WmI araarr. HrKMca. Jt jiaa tauesi siaua n-uoa ia oa aa aK-j--aVaa
wm )a aaa wan tin ir-HKr airt,(ii t akt Wi. It to taij
aa -ikfct' : !
Ula-B
Iuwill lba b4 ritiaf aiallars:i-.rttr, b4ji..r.a, 'r
wraeMiiia. Haawua,
Wrhatar, Jmikmm,
Irankka, lUroa,
I ravrtf f tirtaa baTtta Wf.
m-Mtftm i tut lltW aad-laa .4umhI
mar aoi b ' ia lka lira; Jiir. ju
Hrrh a arira. it rial ara .faAaa af wl fa-oWa raaiaark taiw rtw naatx ank4nt' by
(wbUytiaUlu. laKraiwat U.t. vr HafllM!r KT U.a jf-i.r-. i4 lnM tr
i waiata. ia 4baya faaiaiatai.. ttwfrtrir aa tr. t.
..t .iy fruia tua te Ika I -i.a x a. Una, aul .a iwailr
I,- Jrt. Art rr.
, IT fal M W n aii.taiaaikat ika l.tr.r i.
aai Uraik.'tkat Uy ut aajkiir aai-A 0 VJLO
RE 4 l icr.wt CwaMaara kr ik. Uilv.
all tka Taaaiiatk Mto ifliA'aTIUl'a t tk.
P. win faatv. ''-
- - - l- ":"t"
' 1 APPOINTMENTS.
P.mi aai DIi, iHk at Ika f.ilbiwint;
thna TMt.f kfaoj tb nkltia1to twni
aarnc at II "'ulocV, A. M.
BrwwnrrilV. TatVT,
u . n t i '
JSiX.Jiitf0 law
Marakall Umimm.
Wr4oriar, 2T'k Jya.
rn.Jjr. StHfc -
iwiir7:r-atar
ilua-Ur. .MAj.
T-abiy. 3d
Waralikr, 4ik :
Hrrrwiiiir. Uqik. Wuojbt. ftb -
UaJaJJtaJalL. T.JJjAjtlmll
lUlhart.aili.w, jjaOtnon, --aaaaad
Wadraa.bjr.ltlk-
a
OtM
yuii battu oMEscica
ILiaaa IRMa ia mt rear. Kir brr
aa aa.af i. raiar Jjrdw a rhr; i;; lv '
It aaii kraa-WI
at ta tka Pisf aaJ tJ H- .b.i b. k.. I ' m j -.fc f tka wwa-r'S af J.akk ImJ t 'uilufjul ia liw 'Uxruri taaanal aba-b.
A fa rtna far aVAa. fet arriirtiinlaa. , far-. 1 al tka .UtVal J.jba PV4 far (kr. ' amtMinw atan. ra.aatlw) fnim tha Eiacatirr
" iW Juria '-Aat but jjfef "A" J l-is"a4 11" a,,r"''' 'Tajriaa"'TrrT 4t;Jbitfc m ti.n tiaaiaitww iih IVr i-arttf.
akiaaiflt aa u.i J lij Li .j .IL i af it, if ar. a inraita uf tiWa-it! W allaJ la ika art gf J7W. riwtw T. "
At IUm atWaaa. Juka f-U. raa fa anhr- j WiaUfaia, ti a-aaiaa 1 tiwfajlH mmHmtrff
fir-Jh Hr IW a. 4. a. J.a.i . " lr"Ww.'V.M-.
bMjf aar4L aktoaT Ti far Vi.t1 r ka4r -la- r.taarffc.anaj. ? tU mr,mdrt!rrt.
..aa. aua aa w .aura a4 tvwbaia, a a iai.'-7? .rT7l". "T.-w.wr a!..jjr- .. usjira-.i-Iw
wka aia.ll tiulata ad kta tiiji" a.N Liw '-If I1'"' " brai).ai, rk . .rtitaaii ' lUf awrttw tS -lib aaJ Mk, it to arW f
aaJ kia Maaiakja, iflfaaak ka catt 4riii . "i". 'aaJHr. V-mX faab aa iri rtf-rt k. I VtkaU k4 ami laa.lN aak liw tnitawra-
bra, l.ut l. t a rlam.ia il a ntial.
Dia omhiiii.m .ulli rU arc kr4 au aa
by famf liiit, 1.ttijr a t4 a l.kk rrrjnirr.
Ibuaa m Imj awraf lluim tit kei tkata ia jra
pair. Tka ar oJ bjr urr UmJjt, ani
aa tutgtwu ara fxraua a wait a krrf
matttr.,. 8iathttlr br rtiaamt of tiWit
arra vttetiai biwibva; lraf tbTna'.
ajwM iln aa atafaboliiara, triwa ba-iv
aval 0rali'Mi ara not au lafjfa. N
can Jt b Hjaaibja J(ia flit Vtri ISJJJ
it wottiil b fair anaiial ta repair b
jour tij tlavalrutifar uf tli,iMitlrjr
aajajji tr.a yaUiJl ruaoa faf tiiaaa aa
Xrwvf . and, llianr. luaalert a t Ii mfm avl
ihatatyniaa arra taira aW M,mim t
Sureljr ajut, and Jal ll.i ia bwrt arj(a
twritr-ww k aiiaaj aiJut r aaira,
llw awmM Ittr taaartawl, if tbtt ItHn-F
lfW.V.lfaAf,.
,
V-TaTv, ,f( kavlxm Jrfamfa, fab ia W: " . T , . " " "
aW,., . ... , , "7 . . , (Wiaa tk anb UmtImhj U. ajuarara baa .
! a. lb.ak. ta rrariaa. kat artaJbi araaaaiaf aU T
-j frmm abaV fa Ik. ttuM af B inai
-A
rWa
4rfarlfarr
anW'aeJS
lkav anil
TV batiir
tf" Jo, in lb Cnart.
uaavarn. W kok arri'. r.if maf Uafirab
a, aaa tk m- ,ura Ta , af aH anm, at
atoafc ajt.ra.ta. Mr. lmi a. faali i,tf t"ka.lra a-ai..i.. an4 ifay -jaat.
fciaaail4.jfalVjai
.laty. aiaUllWaaaaf awta aaarV"
i k-i.l i
ltb IW kaal 44aa, aaa aa eaW aa- araa-ati-" aa.. tmraar Ar ajuai aof pM kuutif " AH !. aar aja. ,yf ..ajjfs,. awl. H;
Ikai imf rawlt K ' '. " ........ . . .... wfVAa Jfaafyfa Ut t'miltj fhttt St.' W ara Varti lfa.ifw.uf kftjr e! nur.M
. witt If riaw aaa tpak. aviM aaraui, aw
frtkttpt fa Jit t ilM "af t. -;Bt warawalu
a a iiiiuUjja
Tar..l.aiiiiiwatt. aiatka
fmimq kot, at ifrtdi, w.olJ tuaka fb VJfntiXa
r-i v , aa,ww. - v una. an am .aim in. ia wnicw
WkU 10 eania on tit f 100 falaa, tlieat
Trratnt j J'M..f ftJpa I t.iif Jbat.aa'tr'
wrt trfa(rtt'r'Xittryjr J"r'
Mjifaykamajal kf lU aaiUaUla jV.0wi liiiir tu wuik tW Uwrwixfa,--J ba
aar, whaar apraibat ar krv.i yalliBy rrparwa h.illUtk.aai,rhara ar two Ituri-
Tka tk akafa "taaltrr
v.-. --.- --tiaiMr
(Jfikk At j-''.
tka Wfa4 Jr4a aVai.aaai.tl! lkj ik
- iattii tw ka kanalay aa krat fnm't -aaJ f t-t-,2 -r. i 7tr ..rr-rr -i!ji
i . .
rnaaf ataa
Ik, fcjr a Ja4aakiaw aiWk ka arrr astt. aa.1 1
am H, Jwra 4al Ika aaaja Uiiaafaa ' r.
I ba ba4 a.a.aaa 4 A!twrta.aj tin. ! -.aawUVfa aa
,IW,.krf,.fa..tka.Xfcai
l afcar. tiara Juan. ir. T.-mne. SiVar. n4 118. ' "
i aanta wa1if,fii- fa.a. f,r jwvjiwn
Ula'.aMUiiiit fault .iaa f Aa tawuiliara, ib
V kata a a.attia la aat ta aar anrbbor
tka Jfc inir. lk.1 fwm, ar ajal jam aol, mamtmrr
aa4 aMt-A W au. tka jaa. i.paiaiai.."a
l 'ftril tka kaait a bark aMaattaaral Urn graaal
waak at twarfaa!. a, araarafaa' lata it 4
JKa, at IM aariajy a, ftauT af aaaal ataar
mtmm Wmmmmrri -.-V
Ortamlr, ir,wa 0I axwir yaar kaa ejaiatioaaJ
I v waaaaaw arr a( a Taar aawal
B raa awaa at aak tratv ia
Mar afWtWjaa aJjrav fart; iana -r-aaliai-
a raalf aa, araar, aa4 arrar tajjatat la ka, aa
kaifaj arr tijwkl af ifa"i katwara rifbi
aU WtMif. ."rra jjaatJe. aad kaakaa a
arjjarOt aaaT kijal.-a, ka tai af il aajia aaa
aiaiaaiWi(a-'iafarai4f '
An auw a. aaa faal tw ilaa.nia aamkrr,
pmf, fm m A aaaarar a -"a aiai.a. JMraw..
Sf'ttbl ym "aat; 'in a aaraOa wak aa. M mar
rauaa. La January, abaa Wf aar trlma ma al
0m artaia av Wi f-rkw4 lb A4draa.il tlm
Waka Vaaaiy Markarf ktW' Aajariatiuaj,'' aa4
war i rakf .w vor.ra af a aiiajkarraia aar!
.fajWnitiil Irwkiatxrdal rua " dkl JMaaat jVaa
m.3 kb ia. j(IM..t.rw ai.4 lull- jtjBa sWttfcaal.
AaJa rTua( t aaaap MMaaa rl ? Ana
JfJL iT9 a r aai.
w a .iir to nwi wtta or taa
i.ni(ai.M aiatr bf yn f 'ajrt aWttt
t. tliat wliicb ibrctara tliat ttwarttpa ara
teti .Wjfrue wuabi (.at itftti tlia Kuir U'faa.1 .rii faart! iMatJ bjr lb taa
lka Mf I
arbiabl
- aat af kaaib :tk awykr ata-arb a JdriM1r"aaaM:id k
jaa4 r-tiat'a al Ikair aarty wnk brea. . f- fit iiamfa, ad lU 1 1 jW jaj J br tka
Jaaitar - W.; rrfnirii ti . Wiitkiiia
JIvM Aaa.wiali.aJI wltb d.HlUa, anj tna
riy ailb i.ii:im. Af an adir a haJ
ijXMiral
A aiiawat eVaiA-. Frtva wara aaaatanf toaaat'
.-W baar f atuca -taailajiajf
TlriB3T5KVT WfltAT.
. Ttw 't aaw IW kfaaalht ta Ikai avrfaf j r
It. TtfT ii .-aaayw iWiawftn
Maintnat'wa of all th qiiaikit inri4irl
in lb .irriHaaMNl Cuaalilulbaial ifatni.
Wavb, taitalila aa a laiTI, aiiil ymi$
0MjVXw'fe
I ka r.la.1 at lavai MHta-la rack. All r. ,u iiifcitaJa. j aar tl.tVt a taar. Aaw, kaT lb lIltTer-
I... aa aaat il If fa J rJJ MUaa, aad hn tk Tjirjjwa jfa ba . lb f4 fay 4b tai- w bara naaliBra iJwr riawa.
Mj.iv-. a any ."' w.ij , .mn v rm icq at ru"'T
' p Man. a) aacfc. Aa. all alaaaa, atntjva taara
" !aa.tT)Mr.l.all ar r.h.1 at a)kl jaaja.1.. - v!bsrrrrrnrTITTW
; ah. ar tmntw- f mm, ' iai faury aa iw ' ' - - , Irtu
na.nj, aau
a a. a . . ji.a .....jt.. ..a. "
IBBJB" r- -mBJ-I m-m N alKaul TMK atatKEa tO lntTlMtIT. Il t fHarMlV 'l-Iafiif,""Tr:"", TIV "V i-w r-t t V - i r f L.. I U....a. I- ... 1 -
.jj4r-.krt-l ...J r---- 11 '''.rr '
UaaatlZrfcr i -'-" aaabtwatjaakf Mr. Ij, k. fakW . .j. tnanaA M - Uwmng, ..f Br, J.j. in tbaytar; ami ba EUI3 IX TMK BAIL ROADS. .
aaaJkj iil f'T taaja a far AaJ irjiyia thai. Dr. lUaaay aaaW, j . UmLlluuaTa. t-IT Jul j"i7.7i.TltTi U i fi .i TTVi niluu I I i n.ii. I. . .
J-artar , kaJ fattar k,, Uri tTL-lS aataaaaA aBVtajra. . -f . JrV tax rrbfaaa. lb 2 rp. tJ tbra aMrart. nr wark. a mwf l vZmlk'tUI
..- atal rajjkark ktoa imV faaaMt ka4." n fV ,- lark aiaa. itjM trataaltk af ataa tJSi-im vlWi-lti-..ii.m;i,.- .-iav.. -jj-amvy ,
la a-W wiik tfcto a. far UA a. ta rrTT PTT7. '
r nnaarnr amrm iar ii ' i jr. " - - - .
.. I-....... .....-.--..'".t-....'"t. ir"-.aTr
.1... ll. at... k.li. .lll . . . . . . J . ..
1 . " iw v'a aa. .nN. , M p aa an a aaaaaat iaa iaaaaaai.p
. . . .. . .. a "X .i:.;.-.
T wtrri; tn Wa jf aawbaatk akff - a4.
ilk Ik f EDM A Ca, auaii.-laa. aa lk
afajat. i.i'a!faa TVi -. ,:- tl Ua-a-kaaj-aal-lk. .. X ' '. '; ' . ' .' V -
ry faaaa. - tka to arbt- a bub, a-aa ! " -"7" " rTT.Cl .T -j-. lm T- r?"
.. . ' '. . .. ..Ul . a.atirilr4a Ika ai! IWJww .... j t ..
-1 -iJ.Vrsr-Jfa:
uwiai.1...... ''"'fj.b.'iaiK ajaaw-arkaa-ftliaa'Wakw'ia- Vatat 4kL. I.a4 la aaJartafa aaf a
Tkal rfl'b far ifcV a-rl laaA tfajjMwk Ji 4 a-av-a r Ur W W tnh w ' u aa I to ta. aw aar ia iiancoraya fcai1 ltr: ITnBSir ta far avkj. a. J him eawa: tk th Billiiti.mil rW int I.40 raiaaai brr arwaf a'iii - il "VfP.lSTai.Var' falfaS J
JT?? TT1- ? V V "V?:tWWi aaajaaaa.w .Jrajai4jjwjiw! aayf W atera-WyMT'-i
TT iT H... . .Mmn.aa.irUT, .. . . ' lib. ai-: af a araauMr. rmmt aaW a kararti at a .1..
-aa-j-aiMa ia.. Je,,. ftarat.ta.-11-i. JfcJaV h .'?",,Vfl
' w . . -.... . . - i.Mta m .WNawaiwai .irr am. wa -iaa en ' -p.'
an w aa aT jaat ic r txaalil j ia aajat.
mj ISnrtrO ilata fnitu liuiltn,' Wl.tVJ
tta jwry.' aittta wrrw, tiia ifrmaxnuc
'nat tbtNktbwbii aim ltaalili..i all! arcrr tatliif UiwL fwbatbar tmatlaaktira
-"iTtHf wl I - llaar 'rwt rliitialrliaifur ttotj tatnaJa w kaJ a Ut
; tk ; th Biliii ti.nt aem W t.40 rii bj; Twe$ Jpfi
e!!.?rB'' 5"f tfwaw J Jjritr' tanifaM fa 'a aiaaMi
'r fai'l: U rrfaaarJ friant roaaj w,a7k,tba aaajfc af A
tali.-.
trV B t.a.a.aaj ifa akfa
1MB af a riaaraiaai raatpatrfa faatoi fa WaalfafJ
aaHka ik aalar f tk BalMaal Vaaa
Ciaawahw-, 'IS'lavaTagvaj In
rjifaaj U ba ajraafcakaa ia ararjj at taa af k
tummuj, auik tka a4t af giriaf yaawl pV
tatty W tka firtyn. Tk till af Ik. faaay
aia fa) lb Caia0aar4. r
jllaf atf a tJ )aM Ii tti4ig tb
watarittf pi ara fa at ItanaJ, and ar baar
if S"Hi!i t-WiX tP lb Waatar Ea..
latatbaivaJaiir. la N vrtb Crulia. Wbitaj
Ul.Uar tftrrii.x ai tfa(Xtikin,f I allntaf
cr jaoa, aaii wit akaibi toai Ibar arilt aj
llitj rablkj ylirvctatitm, I all Jb raijair...
atciita of aacb :tmftr::rTT"Z
ikraatta-Oa ar. Ial.1. ktal, aaar
naaaltanr. Jl. tit a aaa laaaaria ta vr. tnriaa
liana, aaa kaaa) ay karbiwwf. .A tort kaal tab :
to water, rM at aawiit tta mat a bra a
bMrajarvairarHkulk atatlra, kiftW baaaailt aaa
aaa aa wkaA 'ar wta. aa4t Tb ka. trata '
1 aaata kk aa a awa a ak, kal wataatai
: r :.w. -:: . - . 1 .1 . luiT at trat Wfaaai Bar-., awr
3fr:-fTirrt ifal.lia WH.k Iat.afar4t4
r.r . nuM,. iiramau Kir aa i. -s . a. "' -i '
.4 it a.y wbila'iiiaaabrwitj
Jlrraa .laiirncral i,a4iua fani. a:.wJtt--
W IMWHai taf "
14 lnJtuaUy .
. 1
. . . . - ( .... .,,
rm .1 lIVIw tkat b a ill k'l
tbOamWwrfktaari4aaj,
aa-llaiywti rntf-WHI k!
aaa B. - - - - aa x A- a f. -i. .Bra. au tKal (a- a.jL .. a . a.. laaMfaato aaaa4 tat.. - - - - ... - - I II aayjlll BBUt m4Brr . uI Bt4Vi tp a
T 7. " X : . '"T ... r a. . - V . a .IMlBM k M BfllMBMlr
-rr -STf 1 ! r - r .jrLr.w ; MSe-ttfcl-a-.Hl -J ttatt k. a Ut f aJftwarta4.a?f wrt J W
ikW a aak. , tk- art tb, 1, w I. vVitaaa. ti-Zl T " ' ' " 'hglaBaaiiiw aWaaabi, eart-iai . ' "f taaaliiav .
t-a, krrWP1U3'fcHiw( f-- .k. J-.V. "aia-fa- Z4 -T 7 Tr iT 1 f-f iWr
tottrffcfaJjlt. MvU fV uf Ika W klrar a ta tkav , JJ,. mMI 1 aatlr aayrira tkat k aaaakl tkat 4rnM!r rN aa4 waMntratral my.-t km pa-.. 11 aaillj( jaatia'l lb arjerat, tararly il
r- . ,avi. ibi. t.aMttV. Mr. W -W-aayraa, j Mr. jaataVwa. A..r.maa, a Wa, tW aat- kural frwiak wafc tka aaaaea tkat w haraaotta- ba It Jaa4wbit m at aafa
a fatir.p-y.:
rl..1v. .. - aaaiaa aa-aai. am WTrwaa aa laawalHy V aa V""r -j .- -a. . . - . - - . .
Tk NaJitilla Patriot rlraatk f.OW'
lag ItrwrHn' ajixatltrt tf tb antbailatli .
favling IM tnna Til bvliatf Jub tfall
far tii PrawJanfy i , "J
rTboai! biaf m4 Lfe Uwc Ikhm
tf J.aStt Uril fa raHyfajy ta hfaaafrfiort -a
lib lb am. rd.ar au4 arbntiaatti.V'-""
Tb ataaav a nwriiia; in all diraerb-at, '
atMl (arHtlar aalinf ar UingbaaM bai
aiaay trf ma oaramk a, wwarai MxtiMta Ittafl,,,
Xhm (ia4J ara aroatc J an ibalaitifefa Ifati " .
imf tb ctatHitrT, nt ara ifaiM t
.L 1. - iJ J 1 .1 - .. .
fiarw brfw j aHr ia A Pr -
tuattlutt HtattraajvlMt- maaaB.?r
iataraaj Btifaav4 by ay arty af it) rht
lttrar." Ortfaaiia aaajaatl rottM
' . ' . ... " "... . .?.!. . ..I V. L.. I- . . t . . .L. -. '
aaMit.,. TlML.rac.Taa4 a a. latra la 1 .-, aa aawwi a- aaataa l-
AalHu E-faV, kat i, , W. ik. . I8- '
1 ;. :. . . . 4 raarwiiti IU. paaiHt arw at irwrip
Jw aarJaa.i'tf,;,i att.--."'
, .11 1 .irLV. laaai aa aa aiir a.r a.. r
ibajMaatitl a fnb tw BaHit Ta ma. .'
j . fattg aa craaiMry i at paaea fik. it j:
..Hk.Wr.Jj4fa:tfc",
ili4,
tt 4a U.ira tkn.il k- aay at .t. rial faar- Lciliatua at waf-ra, tfa-r tMy 4iBr
I fa Ik. aalaat Waaaaj ia aaat, Mrr p-alaa fa aia frf taf pulley, bat
kja it '
af taj ikat Bra a.aala-krtw tAarwrwrJ faajntafana ara ajajtifacj, 4:
tatA.avrit t m0 b ttrerturwtra, aa4 arbtra lit boriiwra
But if lb PtmneniU Prtm kia ear.
.t . i wBa wiin in aat rat Ka, mr Para.aa win
af tka Or FarWry. ia . ... , i uTTTl .l7 Il.k
1 w flit trarta va jjbm rar-aa
Blaawaa fat aW, aB)4 aaBVV a ataaaSaf
If tka Marat btafary
Hafakaty, taalj ba aja
fikrfa taaljtkt
aaaaC a4k faa U faratk. CaaV Mr.
jsT avAl tl aa.1 aaW T ' i.atj aati aba "
tbfain) aaf aaaaaiU
afPwfc-Ht. -" - ---. bat atWtw tttit t jrira, ataatar, balu',, , aakwTfaaT
'lrfat,u r- r-i-9m-imim
I, rain that afl a.1 at aUJbniia. Wa ar atrl, aa4 lb Ilk. Stttaly tb 4tmf tmtrtt . 1 ' .".
J1!; u-' 'J". r"- amtkr Praaa wital itwiat aatb aaaaf wttita , - -
and lb Balrfaibf a opfaef ry
aat ar brtrinninf twatai tkat any daiayt
fa dantrnaM, anj r pfaftariag- i rally ;
krtfar aiattdar af lb aiitatitta4t fl tb "
Unirat, Tattaiwt rVrg m far '
"II U tua a at a tat l.a ta..ra
w-rtaaUu C a w.f a . .al. I.. Aairr ' " "TTr T"' lba lanaa .a rtraw
" . ,. .. .drw a i wwa Ikat bta-al n um; .
I WW lanoli! aflrarewaa.M.rai.. I r.. . ..r.. u,.,.. TTt ... . . .T
I taliMtrf rrr tb krar atataia, tt rart"y o-aaa.a. trtatata Hkkar wui kara katk v " - - - , -.. : tB- ' " 1 "V1 erati Praat wttal Itwiat aatb paw wttita
, Ikal aa . tk. Paar -ra .iWwrd 4 L Tka a-m. a-k' W. 5QA S JC M.RAE. ' j fZHw rafaCaWrW fa-
tW aVtlar a a ta KW -kr-.l.Rj; a m.r .S.J l.u,,.-,a4.rUl , Tka ra-.b-aw. w i, bat, Ura a.aaiaatta' W aataravw af Uaa Caaaty. W. aa ta ataaa, dali. It CWrtal'kjT ea.M avi J '" ) Bay U art wal. f il mfkul la
rfajf. w 4 wa4 f twaj.inf a. &-vrjr-mrt. w ta tb tw ib. Iima-tjfjjgr. -j warUtaUtkr Jam mjnpMmmiit$at..mm nil ... jrrv " .1 - y - "T -i.r - - .a -T m - . . .- .
"'...- . "-i-. ...j-L."'.- Ijj. I j- 1 Laa. .'i . - L-.' - i;J miii. a kataw aawak tt w ratal arwat ttata. Tlaa uonr abi-a -u-.aa.la -wLj! . TT" ' " ! 1 ' ." '
V:C- 4-a by agft-vkk-fja WawtaW fa.
- W ytmrJmi r a t w wwa a-..C? rTaaa taa BUtH r-iai far. . far a Bail a tU i-trtl-taat at ika aaMw U-K "Tr"T-. !VT7Z - T 7. .1 V " i . . .. . ii H4nt.rllla.IaiifcM.aja.Jaaf mr (Hal IMI.tb tJtaOa
jar rka k-ate n-a.i, irtirrH a tna tatv
aa.at'i-1. rata at I r kall at ilaiaT Cuifajra.' ifa
arj-at a,i-a t tb. ,rtrj-t Iba r avaj ara kaal Mlrral a rrattat bjaUwaiaa aay ta-waaj a aaw a- aaaa wa at . ywaa gat-a. I laa yocw ltt: ataa BBJalt aatyruA, g- r TT.. .
Cl rTriT- taal tfaat Ifail
liiiwkM.aVyaaHUw... tb aaaaara. U lUk aak. Mr. McB-j TTT TTr rl TTT-h .!r? r-TTTv ! . 7 aad Krftwit -- f tTW gaja,
ttU wib.aW.at.ra.r. Ea-rtt aabtwf ika' aa tk- , AVw TlZ at EJtijCaA iXXttViTja kaAt ",.J tfaraj. iibj tt) ifa l,at-U AI.UB-ad fUtb
jaa-iy aay laa fUf aay 'a-r'.r -fa). aw , ...... ,. "' r--. fH- ' .' ',a.ara trar aayfag faa tb tmm Tr 'M FBft Br artmilay fatek. -trtS.!
afatar Srafaa nf tb OowfaafaracT, Na-tkj :
atwl K.aaib- and iaritra ihrt l imabaadt
rwra.,kC4.t.-Tk. iLb mil ' ta tU
Lrwmaa Pw aawa Bait Hl awajjafaaT,
VtWribat if ba bad tb wfaJ warid j
attefaaed fa atnata lUL fa U t
kaMttVfajt
' aaataaaa.
'a'
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view