North Carolina Newspapers

    v.
. ... i
KDirOlt AND a'UOPliliVJOIt.
K.' Tl'' 'L '-" '""'-."'
w tkMrtr iw tii 4 .
Tw i w ' 1 m it.
tamtam put mm ta lmi, a k . -
' aiaala aaWV4 ka J W i -
mm la ta mtut. Tka kmI,
aaa mint MnM H aaa aafci4 a to
IwiaaiKal fcailiiiii lattaa ntmit Imt lk-- s
ira avua, ,,-..
Uilt 4o , 4be taaa froaarti
lalaajr-iaadiaa. .,
la kaaa UHrt ..-
aMat ikara "
TiiTfJIuwiMf UmmIm"! mtaBattaaaua jtASK8
are krt M baud far . M IhB ttffloa. ' Ua ( f
trw.
7 y' i..T-aia.; lua.f.
M mi rtranjv. or - vf
al ! a iiaaliu i win M wi
(Mm. ' ' . ,. . .
voLrxvrii.;
alpan ab Hrtat ia aa mm aianaiaaa.
ia
abkaf a4 ! wiraaa. TWIattHaua a aa
JbF tM I a af a .
1 . ,
Uw .a.Hana af Maaaa ! n Ml Ik
afkaaiaaika, - ' ,
I !. IK,
iwal
klCHAHO (TktUNU.
, ; lV, vf .-. .yt"i .,..
i
e.-m im i . -mm t
1 i y
?"""-. . aw.!.-.
TJzTJwi... " . . ..'
kJ aK M I 4 1 '
."N
MMaM.. J"'.
IdUK OUT FOU TIIK CKNSl b TA
KKU., ' - !
Tl fall;iijt U a' .li.nl.l f. all J
tht Ooai.- i'i it In Mt-rk
Jrnlxirjrt
Taa Jmim-J a 41 no in. aig law
CtHMM Om ik , IH aitttea. U
M'l'iWaWj ajunij a Uw W4 aija l
" IW Baa u li.ttuOr klik fc uuaOa tja Ih
Cabora ba ) Balwkaiy a Cka
iatta.
TO THE VOTERS OF ;.'.'.':
CABARRUS AND STANLY COUNTIES.
' 1 I.J 1 ! '" 1.1 !'!."' j ' ,'- .1.. aaBaaMBBaiBaaBaaaaaBaaaaaBaaBBeaBMBaBa;
Un04Kj .vMrrt t JW cMte m lit mmm iiwii(..t t ha( part iIluJ-Hb UmH 4ln Um Ut tm. I ' mwf wr)ifa, lit ff.( mi rtftrtm wjll
lilaa, tou mital rainrtnlter that, amler 6or Cilititiii,'eoa
IilrraM iimr ttrnn litif f the lar la BHwVf imj Iki( far
' Taking U itioftiLw. I think w tttar, all mnflTMil aflnn, 'l tie'iit tin ie. xu aim uf mm i
lib lU pratocrar of CaUmit, iliaf tu tcb a ngtar, JO- fona umi Uj Mora aitO aiMrtlwr maa par loatl
a. . aaa ' a f -I
ia Rot V nuka
. a.-w y a -- "-' - T " " 1 "J aWMHUfTr m MT Matt I, MI Ml MRfJIM
. t . at iat ' .aaaaataai a'l a ........ T .1 . ' 9 .
jainin i luiir in raiua, paj m ui at au, vaua uu4 jpm h juraiiiaa t'Maut a cauB m minuvi aMindaa. , in ntN taerfi iiWi0. m lUat naitliar, wilJ maj baa
j itart iinl of ktcVrHalii. ialatae! aaeorrfinj b-alaa.J-Wa aaia N eonaider a iuii ikal ca ItoaU ba. f IjUia diia la, . Siucw, bovrnr, toa ak ika quaaiiaa; it aiar
WlllO "Ap. VAL'iJiKM. UtWdL'ttATIcAu VjiUX'jT ll'alrata iW aracHcal 'iffafaiiaa! km ara tw , m b aark lar i raad rarfftill'ar fia Mmir ih pUrf.ma
H'aiaua. Ur 1 Hmumhr tlU ia,. kmJrml TImi a. a riMa ItlrM of land Arth iVK) '. r lila I.W ha nata ' of tlia Iva nartlea.' Iimwitb lihlili.lil.'lTa' will La atraek
llu- IMiWiit akt uC Ikl4ltnn. brf'l 14 u IwlurtiHHi inf llauil . I '..!. li.,.. t . . t . 1 a..u. A it t i tt .l.i'.l.. .l-.-.l.t:
hMl aaa rM M)X aa KTV iwaM.4 auH.ajf laa, Kiai w
SaaU
- f aHltfrN
Tw
fata
Uf ; A . Baa, Culur, 1'fU. aisapaUua t
lnja i aai ja w.f aficra aj ;
Valaa f K'J kvaaia ; ValiM i4 l'.fwaal Km
laU llirlfl pc ; tnfrir4 Jwi( W
Wnn; al Ja., ; AttJ kawt Jan
(Jja fmwf ; I'i iaa W J14N ika iww
aaaauj aiiiaiaiaVdT Xikiit i!i!CUiaJ.
laaa, kitudr, M(rr dilil. ' ' " '
CUaVfaia lb HUM luliUUts layi U j I'KLtrtW CtTIZtX
ifaiMl s IW Wliiaaj t ftaiim m wq
IUa: aiaWf U Mr.
gttia,vila.' wi J Jmi,
Witi oanurijuw Ha yttUun W !!, aal t Hat WMfvnWIr
vara lta taranai l Halrt- Tht Kiftulwti. al ll.ia lma If Urn
yaM , Tkal ar "mi.Kl a Uniuika JW ' JfctfcCafcnaa,
GNwraiua f llai paOaia al W tMaaa h Miaia aAwa U a
lawiiaiiai ajaaral aaj a aar. auaTW.HaafcJ Mmikaia)
P-jlMinraaawiia mpm If, wbJcU aiircUia fla rIoa l!tWiOlHik tWr raaiarkaUa B)fv(aMriit lallw, iW tfc-J- atrtaki
.JlTlir lia aiaiij liaafa fw tni tha rTX'l','' r Uiav lo!acU of iliain t bfucfilta a imaJa uf lining -a.aTit 'aW.li
U!foniK4 luiii to mi a lliia aakaaoaJ ralaa pratiaet Jf WadaWVa aimrraa, IwiiUa iititr frf nmJ mc trnli,V VfMi wii!i. fliriim aiid CaJiuiliitUna. ihocrH
a ia
IktuaHl iba aula atraW m 4 kt aa aa ataanraaw lari rT, -aa aa apua rati ni a k awi,
CUa I. -U k . a 1 7T.'. J. 1 ,..J"7 . - - ' ...
a.iauf r --- arh. a-.J paa, u o , aj Ut iuJa-nJ arwJ. J u. ....... a.
W ha lal Jawr, wnlliafc twrauiia af bar in - Trfnal 1 - ' " ' -
W CVwMaaaa. aaaa U aa-
Wtka a (ki UawlM ftiftia kaHk) w
. I" am aaaf oLaaaj a fElH'kR.
- ItVaafaAat it ilmu. A mm.
- iaalk flmJlmm Y tM Immwr tm-
, , 1 . i w : w ; 7 - - ;-t-j I I : I ....
lik awn Ja!wr;TUa mlief man i woioaa aiamtJa-f mm aamairkiar, aurk tteirtoaoa ati ntWatmllcrti
fivinja Lirtli o ctiiMrvn anJ ftioa a4Df viij Jaar or.fmm He, aaek aa reialkjra, axllar'' ftcj fmm jiriiip.
(Mtaftrjwo haiTd .14 jW irau;k .akaveiata aa aa Sanka, Aa. - BatJMijitf jaf 4iaa fraaaJ a lar
ali a Jn rinta Wura aba enrnea aad rackna aritb ii'af fur do a an mla vita rt la amaarnwtft, lioatiaca or pri-
mm vtwuaniij iiicrvaaiiif waann. pua giraauiaa iairajaaiM(a. J fcptrij aaa ftvptrrf, aiuii m auaaca 10 uj infm,
tttfWa la la akl itn hi raiara a aaat of it f lataiiuo. Let Na what ia lha joat iafaranca fnym fliiaontiaaiun I Wbr,a-
a ivMihtl iba lan4lJJri f tbia tfvHatorial Dwtriat, arbajidantt that tha uoJa f uting inch tbing la la ramaia aaal-
own no klaTra. Ibat Iba ontraireoaa iaaqoalilf of a lub I hara ftrad. T aiua that bacaava iliar ara la favor of laxinf pro-
nffrrvd aa illaafrafion, UaianiMaafl fiug oa, ia tva-variaf part, therrfora, fkey ara aainat taxing eireaaea and tba Uka,
proportion, ail arvnitd Utcnt tbrwug boat tba &aU.cllu Uag '. ia juat tba uina at la bcaoM a maa think It rijriit to
a ill llir-jr NfTrr it I - 'l:.. whip b' tbilJ. liiara(.ra im h appeal I to whipping itiiMf
'-fftntitinBwftrri Wttrc ttW ar, JTIamPf n.-It laonl 1 wiaa, tndart, fo.anft ynpr tnannrr
4b,.Wia aa4 kUn.L.4Jiirtf ' Ilra are two won,.wock ch .'aff. at tha i'jL?hlppL"JJ. .. .J'WilJO??
wll Im aiu wcra.1. I'm im aaiiimaitiaii that xba Treaaerr
alii rtmiuf in. mora ravumia unJar md aWdrram ibaa it doaa
fiow h tnaat l r i.lvi.t ai a irUnr tbat tbaafaet trill km U
loa4U laka tf f 9mrr batijrad tairara.
r Nairn, W wq ali - it i ' - .
a.-, a. l ffn,! c,",f,, "
UiJ, nun,-, ijit c . j k- -nil f l!i 'riii ijiil lal
llt....LL 1.1...!.
- ti J.iaw in land ami alaT-ona ha f I3.(tu.l ia arid !.. ! particular lul.ieet. or Uvanaa y tr Hie application
VT A nit too. In alt prnl.a.niljr7af jW-;iM ljtnI-:WiliM iii.lMKi In land anJ IIOjmni in i ala ; e"prpl1jr, i.r j. tbrr. e ndudl fo aj.j.l tl.a
jtaili. rii.jf.. ThePbcfilTa.a lUlw! fctr. iHir wmild aav tliaMlieToiirit fot.a the ama.inmnr,", rala l ainnaruwuia .h- piiiif- wl.ich ar o-.t pMpcr
"yf-V HH iUMWn m..l .Mr np t-iiia m na tt cnilict hath f t., ,a iwidcrW -miWwa tbr- w.IJ-d a Haw i it f "hi. M h M a.ir.ilr .Warn an
IkHlVwi ! J-J 4whaacb-hra.id iU wj Cmrta.- L'nJwr tba ciraein-f .Al lha pr4piit ra'-nf tf crnttmialaraaand 2)ai Iai4, ; 'I'w'ifhl if all taftmd hi rl.il.i with, a i-ylierfr H
tba taarvaJina Jum I. laii'i, aituar itar ami rwiay a I am r.nv unknown M inanir ( Mt ,.u!J iv VW On bit wonartT and tba wber t-' a dif -i .lr u-Iitig lU pt(. iii lli- aahiu war. Al ant rr it
atkJa at Iba lim af Ii 4 'alb ia iba fenii t'f S fflli.w ritiama -f Ktanlt t'oiintr. Jvmm it but rcalwet- .j- a i - .1.- - - .- '- ' ii- .....Jf t i-.ll .... !,.i.i.i.,I.jL.1'j!I1
ant;- blrtk pla. Wh. HSli,
i af Ocalh. daraiMt vi iub-'M. 1
I Lara ibani al band. Teat Iba tbin ia fiiia wa Mumma
eharcfi iaf wbicb itlf uf jtm era maiabara.' .Jonr
pram bar m eda f tOO yaaA nt a aula tw n'iflral Toa i.
'', ' iil prtftjt lird vark- fiappua, fatbar, a, get ait
addition of a bwn t yMir iiiaiaUrabip,' and ar aaa af
tbaro a rich roan, brining with bint a lilm'ral frta-will offering
into tlm cbercb treaaory. lb roii tub ma artiatia tm tSact I ,
Vfbr.'of counm tba lata apon aeeb of roa ia raduoad fur th
preachei annimn, and, if need. La. toa bar a to anara. fr
w,l'r.T' l,"rJ,"!? cvogrtgatioo. Kw tbara ara la
flm Siatc, at Ia.f," 1 !u,uiu aUvc irtbat a faMMraluatlwi' -l70"'"F,0i'f,"tMii
bt" tv nt ,af laaaa ll iwauaiainx '
pmjMirtiou I Tffef pn-prrf r ur to tbeir i-wlur Tbeaa alataa
ara in llie liauda i.f ritrfi nifii, a lutjfO majority of wbuttt, Ian I
lr.i4pl, i Hiiliiijj t liata llicm i.ituJ like otbar pmpaatjr.V
na-evvr i riaui, ihvivi-xr, amler ad ntUtWK, from tuiaim- ..
invnaa capimi, fi.m in rJef uf Land, mertlianUix). aTce.'
OWrtr, t.as i:v. il.i tT;-t i priajaced, ai.' aa Dtinucrata
tH jHrJtj:-fcjgf rt t(I jrf bmd,-firafwpii, and poftlnj it
fi4 b ttff.!i if -flgtm tbat atr-rv rgament. dra'aa frwm tU U plalMrwJ.m ,l,ra, W.aimjdt br ra-JiiiaK tba taxea oaLeack i bjr f
.ii itmJmHiant nr:bm nfTafi.m, iaig wptaaW - 7.,,,. ,i:.r,,....,.t.amr.,.T- 11"iTmt imi, fliiitt tiJcViji.'' iitltf'"-'.
a . . . . . . .- , - .- . tiii 1 .1 if k"nrr..gfrjr.aailajMajllvia,.M w.iayjiw.aiaiiiwa iaaafc.wj..--. ..: - - - ; . .
ttMvm.-Jt.WM lwr, ciriparaKI 'tn-Ona it 1i1atfbTwIrT., JL1 .,,....1.. ,..n, ,1... ,i, ' "J pnrjl.-jtrt. ijr Jliat.wt.lafjrinLlft.JaI Jhrw J.l&pHpenjV
! -.7---. i--.- .
fcanaiajj n(itiB B- .i !iv.nmfji msa t L
, .. .... .--. ..... ... .. VUWIl'l 4-l.".V VV V k uHll.fJ)aVMia aa1 -lj aa -r-- -. to f-. . iiv a .j - ...... . -
.,.Mr ''. -ib i-ti a iaa4, a'4W .M4bmtf Jji,p.:Hi a u!ttJww.-rt rc-rv-t w.vj-r-!-
.Wi t g.al cit;. pMku.1. .a 4. ' niiiii.lnhft.;: ;.Uty tfritfW party.Uiw to raiaa-iwrra jjy- - jMnj ar lik.r.-aaf in tkmamwa)Wi-?B-H?!rfc" VVrXW-h&bWJVS:! .?S.Qte:,
- --;r-7-rr.-z:.j TuirILXlIXSUOTi rr r.TTr. "m TC" "Vj i ..a ... -.i ! Mra'e'itfbrward ind caiT 1 nianbnitivi.. Hat It un J
Jt of iuun1 uf Ivtur 'l rti-. ; tu, m
bat ;t bilU of ,-l,-r J $,r 4 ; 0"4-
f Lot, uf brtttM T - wl d a f..;ii-.l. aitiv
"'Mtiwit 'aatriarV;r wpT lif'f!iiaiiV
f J Kmh4 : uf flail l ', l'Jiaasbi. of (Tli
aaaoana; uf ni'ajituj ; ul t tlul.-
of logo b' ol .il a- lwin abai
: . aaia4 iua4 Ji l.u ; dui uf' Imhr-jT'.;
. ';'": I alaa ajL-tiaiaa laauiiai; :Uw-.4T aaHavat.
Uabtatvl.
CwaWniiiij; i'naia. la uf l4r)( lb fwiluaj
lag ; Xia uf l.'ti.... t-iail af wji
- ai Jaal Kaawy af trtta) a laafa; laa, aap
ila4; ra Matrrial; aa.n;.I ; k4 f ra a.
v lanat; rataaaf r iflBt f b-4- f ar
aaMuj ; wa,jva; anaaal buhMa.
II ii la ba bajani IM a,ar b .-VJ af a twaiN
" WiH aiaawaa tba at, aaatia i lflalari j .
aaj ajala aaj aaarawj bat Wain ! aa laai
.itarajr b tij M b.a W Hal Aa.ilaal M f
abal arbaa ba aall al lh ra ' flafna f
'. alaaU. - t B) jaaaiabaaV aa aajeb am-a b
. anaatj la faaoW k AMaal M bU alt Sr
a4 Ibay aaa f ukinj U C"aas a w f iW
MaMat MauvrtiOMM ibal aa jiafaUiiwa abMU br
fuUf alaiad, b apwk Aylifclaaa ;ia-
(W M Vajf.4f. JSMUa auf awa Urt
ii.K.nm of ....Hirjr lent Im rei.rd law" ; and fHire-: .ml '.' ,, Mrt U R,Wr;ff cafltaibmj al imraant hMMaW -rJ'rrfv Ii
n cbatijfo in tlm avkfein af Itctpiiiia can aiflter inertaw or di- , ' ,.tKU rt,. "ir.. "-Tli lrneTTriaTTi"'i. Tua CViiafjlniiuuN l;it li'ntwtl. M iba
ciuaiaJ'.an?jiksM , . ItHiwer ,f the LcijislatHra in rwiKTKtaxiiijfiJavetanjI ilarca
Ulilillii. w.n:i titiiixa - it.'i v. 'iv.in vi,iii ..'wi-, - -- ... v .
1 . ..3... .j I ,1. ... ....... 'tl... I i,.t.irftAM f ,A ..am
I bava . bnat vvr ilia laetaat hand, faking the wbolt
w busb b tuurUl adMit la IM it. cnuld iuA aiTvitt ll uunumJ
n I I . - ' - - - ,
V f. :. . .: ... -. ... u-it t T l .11 1 . ..'jt n : ! TJ'
"", " ; w " r"?rr -'"T aw 0,1 find iba awoant tVm- br a-b timeia of pmprf-
B wV.a f.kawai'flai lltllfltv liliriMkavtM. taVrtal Ifl I Sli JJ JflJiUM J. ttUtnla). 4
. sIVT laiffU pwi,J"t tJtfi i"f aaie.-aj i.yrnrv: I
ttntiMBaarf atajtaHB rjf k tt tl'Viia ay m mith m uniA jM.Ljaaa aa t
r-- - --" "w, lafcun, iaa aw unit ir WHuVRVv aiw ! . , t
if tha ftataeaa Bill ara alraadr paW T nif mind it k! ,Urt; ,,'tl 't
tniir.iiu. to f-4 an.H.gljj.1 .tltiftk.-jraw f..! .I ? PWJIi"w
t.min aar thin for ornunat m iniiH. wl... b. w-i"" ,B 'Jf'",
gabbling ail tba wUiiailf wlwat taxing r twrf Umg pirtia- iLin'U ' S"hef
nlar artirlca. 7 Wa know a hat w ai be wxed ndar an? 1 chain, fira alike n,Kn tba J .; wa. and af J;re.
hk It U tba raoruiir f the tte tlial mart er to ibal, har eompari at mtn trngtn in tatr npo.n iii-r t wo
taia atiarce of pabli revtna. . It nrd lampbat te tell kfad f mjK-rtr, iVranaa llirjr t-Jftairtate our clurf anaroca of
aa tbat. Va mat fct auuictbiiut from circuaca. pri rile ire. Ii
aa4 tba likawbui it WaU.aa tba dual iba Imiaucaa
ctuiarvd to what I be ra- rMirr of our own citiiena meat am
tribinct. ISomi htafr ia a ptfldie land or o:ir fuuda to rw4
lira itBiJIpelaV,l, Jrtb) Cawnlina ba rw auch reauurce.
The iwl baiiia n'lw ttati Ji put. Ii U piirvljr a qiration eon-
curning the kt'iDi uf laxa'iiMi. We dilfr alxiat f be mannar
aaataa if . i ba ,fja; i Jif f . .ui aijif . aUiog Ikttng. wfaiir mJu ajrlye m (!' a Aaaa.- A gtn
taaaa aufrani, ab m um, Tamonhl tnuST ttt fnrihff frnmTT thlf it aainlTTet-ir
- Yo". nar-ttrfutfT,"
" Crimt tt Xtm OtUan -Ttif C-rwui
at Xw Orfran baa inl.'abd bia quar
tr!j( ' jreprl fot,A
"laaf tlr, FrOin ti aliarfice nr,B(iai
. lata fWrtr.fi if, tilito baa toen knin-
""frjjtartf totba iratrJttii.tc;rlre jn IbaT
rHr. etecH aa 'm dun itnifhl im otk
taiuwd fraw tl oa(- 4Ja, in. Uw.
acai'aafaitinMnrr;Hei.tfr auriling tng.
-T)irt.ta1 an
T""""IM''T?T?rl pwunra a;.ia, ani run wm acarn-ir "'"i n
H.-r "i mqncMk uetn w. -..ii.i.v.,-,. . ,i . ,.;. t. .,.; .1.. ....ju.i
' . , . I ' ' " ' m f-"... w " VI . . . , . v
IM aaibkt 133 11.41 j rri qaarter, bw
an inrraaa i uT 5, "f 3J jHff cent.
Ij.mieidea aaii If latrt-r(
twf f lm )(bli(.!rLaiii anJ
lira wmiren finer uf wtamtr werr" fcilM
bt tbeir ba4."a",1, Jr'ej;Oisir.re
ura wer aotuii n. jajra.. .
anittad aiiiiHdr-reerwn-im-a antl t w m-
men. (Tim prarbwia oaarfer tlmra wr
. ' ' Z J.. " I. ..: 1
eniH aoiciuea. . r wij-vtm ,wa.
"were ifmnd driii 4J ina'tt' a'i'l 1
maa lt,wJ4 out Im idwatiSuil, ,l ,fft
labad brb wfk erf a ateairr wnicli
taa, " Tt'''laMfftoitti
!L JLwhlcb aiar irn fa'al. If we lake inl
-L-, widenitliiti thattfiaR-rerai?
Called when a.atW BCfnaHy eun, Hlfli
t bainrntm. at th irf ill"?.' In "nir'ont of'eil
:9mtt'4tb "ftilii of ctHllvg.""? will' Snd
that lite taentj, avru W-nairiUca n imrH-rt
imaj 'aw ittipnrtaut baaia t lim full rvewtd
wi.l.t. l'l I " 1 ' '---. -
v. m'wiiiir
wraith and rrvrnnf, and it ia jcilljr iinj'ortant to aeca re
. .... 1 i I a l.riWAan tl.tfll " ''
4!ir.ininirinf tboeer li'ana umier jyrr i to par
neitlief trioie por Jia fbart iba
whlyiy wyt tiwmfarl a Patent!" tlHi fwwlbaaik
fiir tto p-m i,4Wt
aprcice of pn'pertj mat to iard a,iding u ana with
power te diaeriininate lr in futur of Dm nntuapntdueti
of 11m Biate and tba tnUiMtrui tumtTi ttt m?r ciiiawna. uar
prApnairion, fben, U liinpfr, to amrml .the ('rmatiuiion o at
in put crcrr 'jfir if propt-rtt1, aith the, ainglfj cr-jMIin of
bcinre prndoeff, tm an ejial tViMjirig Wfora tli XrgiaTanTre in'
Trcl lu taxatiuo. "t t In rerrf tfitff, aa JUrmocrmta
faiWIt at-arrt, bnl to gne tb IgiItor tbe mwi pwer oe
iarr at it now ba ow r ittbr-riawatfaaiona, and to cMlne
li priiK'it.1 wimi wlkkfe trb4ll iir444-! taxing aif ifud
-Biittlnr'r preaenl br no te''.n '' only ir most a8rinxmlj.jH. W d- n drKtrrtn thi' l-AuTjTJirug
atanoca of iiiiualltjr In the ii bill. Take tlm tax on tj.
fur example, wbirb U on pri1 cent bu ll iucm'iMi. 'Tou
at oiice, I bat tjejerk.in a f.n or a working, man in a aJtop,
ho earn 500, pJ inor into tlm Trraaurr llian
WUer a tix taxbi nrgm ffiUnwjj.ft.at''
or tSr anoaaitj. ' tlyon wbar prtnfjtptetia, 1 if Thar tia-m
maa.Hi 1tt:"ifTfr awJ. ti:bJc4.tofert eit Jiulav r
a-wbiiig, cuiwa , trrbr ,rnmriin nauwdof ether pormrry.-
; A4 tlrrn i ib-.vpni, WJpii5ii
fax'iraitofwr 4n t liiatrtMiltliaw ttt aar bonaa aad nnr
tanttawi-rjiirrimtff pewter oafMt - Ca"hawd and
lbfiijwtorami! Jir lfal .
rjfJM&tijtar!
working bw fV jnvrv rf lain! trntt-afh i ttXift Jl f J ;
biiciid awna H BiwiUiaiaaUlj ito tbia an ebliyrr it ''-'
inrvaiinjif aUndatit wntna f pa;oim half uf It, and offrra ;
Liuk jualatjuica Ma lU tiiin 4 tot tbertark fM tarna'iiwa "t
rr-m bi frieiii and Mt, -XJ tiairwrj Jf I ta-.it for a
i2?U!8U Rot - -
frtil lake hy land, tot ; wuiTt U-ara u cryn poor man a
do
wrv."
: I wvuM aut bava roe ip Prjfl ilia rwiciadjng word of war
fjiatfWroi-.'M ajuaVf to ilvimimaU mtf -m fmiiF tit":':
l3iif!t3DX ' tor- North"
Camijna, if we can gat it thnmuglilr moftsl anil gmnndod ''j'"
her t1acl Jriklaii-m a lirr wliich, b im;firng new rigor r
to flm tytii'tlt Inwa Sndtiatrr, will at Mice rlive arid atiinaiata ,
ih rlHltfiiiri of tlm plough, the town and tWaiiriL It Ja
the inid Wllig '55ej)fdiawimin ali
prrHf icia a.n4 oar own laW againat' all oataidera. " Tba . ;
ibelr rpre'Bialiir iir lh mitif taatcyn7olS44ll"
lim tbrir band ia held batri. br a rual onliinliinal prw-
ing tinmpr ujvri-m uprcua or prnprrrt man
.... . ' ' . . i: a
.tig ina ,n a""!'. I viatort. Trtim prraingliitmrTiin(' HrH ot rimjifrij man
aaurr llian a alarp-tanotbr-r. VTa tw willin tluil oArjaea to!lJnJteX''J.;'.l!'1
torftjifrrtii tl'talkoiir'iand, "J'P'S
mat to raiatfcbirj!jr"iuil nf jtir pritr fly f iba Stale ibal I ia taxed iitora lhao foar finicau higli aa tnontf at intrrt f
m aFar,adiHitt4(4. , Uow abalut to rait?d t tbat UthedianotediTlie camtaltal baa a tond weilaoeurtd rjr i(XX!.nd taa thf
pinu 1I itiitt ito ra M-xair of tlm Stare to taxed I tbat ,7 State ilwtaua j.4t)r-TlmlatorraariM $I0 by the rat tf
be uctin, which ia adIrra4 to roar intelligaece In (110 bia face, and the State take f 10 of it Tlm capitaliat bat.
prnt tanra
rjea lika ijivcii a uilTcretit anawer, to wlucli I tog rear attenv
IVfre I cooic, however, to tt the poaitiooa of partiet on
ibm-wratHia), yoa may-4wti ra-w tother-rber fraj ly to a,ny;
xtraaioQ fr. changing oar prcacnt mode of taJtaiumf rut
jty ard apoa all jmreHatrawt afalter 'towfien maJeWwTiith
ifitetTaing TaiT up for a raloi day. Tb Utorer, alTbrSnJ
of the ar, find hi little income alt f me to feed bia wlfr
airI cbtldrfjor"Their rarr bread and meat ! taxed I gi
be lA'Mratie parly jo of 'thii admirable contrirance fW
tb tonrSt of tba laboring claatea.
fjnally oppraaaive ia lha tax npnw ujerchanib'. It ia iitii
wiib abicb pan i xa a aeal and altar btuenl iareat lim anbjact.
ecn the Lmorrata coacd that theprekent tax bill al Ba
4 u,lr tofdenaoma.ttotitoy iwtj a.
nut. to take it aa tlm toal Ibejr wilt du, if they ara mil cnnlin-
taed-ia jiowefMsaXapemiadly ha
apoken oiirnntba wareaiity fore change ia oorrertnne p4iey.
ATa Iaiocraiie ameruig bald oa Tneada of laat January
Court, urar which Col Colemaa preaidad.il waareaui t ed, with
one jivsor
preaaira, a4 iiaperatin.ly,drmand a change." Aad aeeord
inglT tto delfflrate frern Tliia Coanrr In the Democfaliii 8faia
fwHWkb- iiWua tarn jJbiiMan
trorarr. Jlanr of thvin. i rrtnm to toliere, in contempt of7
uartt leadera and macbinary, will go brateiy forward and rata
for iba (.iutnge, wbieff they raawlred waa amlmperafitelt da
mandei'3 But fof fear eoeieof t toiw ttoy to it4i'nd "i tare
itoir tocka wpoi Ui4wmlv," let nm tog tltem caJinly iu con-'
liter a tew larrt ami wgarea loaciing iue meqaauuca w tr
er fur eaali or ej-oaj-eedit, w hat In tlm efffct of anvh a tax
bat to drir et of the baaintwa enterpriaing tnr of- email
axiani, whu Iti-t ---'- "nl creditof imu
oref hw irOorer riralf r.IXtea wekw
to tax tlm capital emp'ioyeJ at aa ml vaivrrm rata,
would olaceAU pojTaiveqnaIfy !.- .
rbicb
Thia lax k Wviwd, toeide, at fbe rate of of 1 mr cent np-
on pBixhaae of .ordinary giaala 1 per ceat oo cloibiog-r4
por cent on litjaoc lawgbt in the Stale and 10 percent on for
aim .4kitrXoip,; Jaia,A..tia) fur itiuat ration Auppfiae A
nialmnt liaimaJrtliija xpwnjj apwvbam of fTOiW worth, aa
IVwi'KTata will hare it hTiTi ou utir liunwltol J and kitch
en platter.' It ia not pieaulrle lor uigt iiko.uur tWtin
plainrr. , ; r ,. , ,
Theia arenme nrrn b4n l.tkai no public intarj bnt
throtikh a woafl rKn.iria n'if!Tmpr There" wre nrlinm wht
ca"aee5i Ira in, iTifg'lirTm a Vlearaa flieligbt if lieairn
aLnoiin. ibaLiuakaa ajwwilliii: Jwn art.t..craaia; .ITu aneh
4 either aort, 1 here not a word Jo aat'. T ell of nobler monld
and mofeeiilargiHl ricw ii'A rjfeL-'oeV.caiLlmjn'fer
W aSlra thantto pfclpteM' Jatjiiyn Jwhich wc rie t
Ctfj ant thing to mora titripb-, niiilonii anJ eitaTinririi adi--eWqiarf
ration f BiipiHam our priiHino carrira, ana ina iArgiMaMure
comra to frame tax4iif ohUr if, wlutt will Im lene to far
lim - property uf wt cit ixenkia roncrmed f Aftcf exenipting
a cartajn-aitwuni lr atub-tax pavetvAatiting m.M reumtn Jmf
tttbt tba ie per rjt wlucU t
of thia exemption aboiild to, ia a matter of detail,' which mnt
todeierinined upon a fiii knwlljreof lhravrragaeofwitloo
of oar people and the exigent?! oftlm Xreatnry."" " -T"r.(
MarvlxTitl, fleorgia, Tetatv and other Slate, which Lata
adopted tha d-9iorM tyttem.bate fixed on rarioot anioanta.
Unl whatever may La itoi in. (bit partieulw, tto orntlon ;f
the lyttetn Ii nllt ahlfrm and ennui. For If a man Iit wot
Ttne japaXe.se ik BALTisfoiiE.
L'TJVinoai Jrm The arriral
;4b) JlWm EiNbaa-t' to ttiiMliirtilMf
' waa anaMinc4 l-y aaUte, and Ibey Were
: rs!ed by a grand laraxtiil. T0 pr-
inaj of military Waa Very MrgH, anil
y-j pn rent tna-intiV-
-4-., ' : ttofaid Fire UrrtrnwiTY whattaetewnr
' f re engine, formal an lolarealing (eat are
film ditplay, ,Tli ewbaaaetoa t taJala
'"" 'apea eartage. reef, atleiHivd liy a main
kir af Ifia Ifatal CJiitniaa.ai. Tbef
Ja on fbe infi-twing lawa, eoniaifitng nme or ina prmcM
pal item fnnn which lie reft oe iatlarired, with tlm aggregate
ralaea and amonntf paid by each ; i(Crtipr Ki 'wrt; tiWJt): -,.SIa
property, tjht paid f llM-TO
M.Hiey at interear. " 3I.OWJI1, . I6,.iS
MerrCant,a CapltalT - iimWrrrrr 3.3
- Kiding rehiciea, (lJIU3f, t,ll$
JiinVj:Wb-
K7 itaeTta, tnt, fwraily, howraaaacwaf theee It e made-
, They were wtkoma-l at Ito Mar land ' preeiatee la ralaa, it anatain proporMtwaUly a neatmr weight
Inatitat Hall by iafgr Saaan. "Tbry 'f uxation emt aril Ik a hag weirding eel epoej a wooden
fon nd.iioar Ttox Ja anch a eatee. tot wnimUiiil tto weak
i he kerpr t Uh.g. Tm . . ... . -WMlr 1. 1,. reader r bat
- aabordiaatea, awrr, naa.(aaXJ rm, " . , . , i , . . . lm n
1- ti t.TL, u .1.- J to.kwiat. (ta naka.tto rkh richer aad ito poor poorer I -Where will tt
Lain, anaaa ,i liwwaiM IM ng -a leaf
l"Vtiiivrt (irate ilipiianti riHiugli about it now; bat don't
eery body ere that ttoy are ploughing nit tlm while with nrvT
toiferL Tliere 1 not a word atout diacrituinatiaa for anybody .'
waxtWtig la ibpla'ftirrrfxanfl wa know thjil : iba tcaeliinga -y
of tto So'itbrni i Vtuocrncy are bitteiir hoatHe tothedoctritra.
W tiirn mw t tto ntwwee girrn by the Domoeratic party
to fbe qHeion, k.t khfoilj prp?t to taxed f iT am not
aure tTiatlritlura'an-l mr iKimocratic friend here. In one
nj!ixli4ub-jivva-v4 wa-to -dowtVoririiarake.--'
!(" at nJ to anj.consrfiatianal amendrtit&l alTceiing 1.
the" lii op..tr bi4-!i tvienui' j raiattd, toliur.ng tt te to
ptuiiiii'iue, "linpoli'l.-,' d'ieriMia ami ;unur.,"' Tliey ara " '
"pi-'-W t.ixin tav any p:hraiatt Itoa a peraoaav -Thia
ia aii trry plain. Bm aliuii itoy eonte to tell e what they
J'!jhl'$ ai;s.iiot a ljar,-and "ttiere t a diiipnta evn
anuwig ili4iua4lv!. I bare turned tlicir platform orer and,"1-,
t-v-ifke1. at If TTiV.way'an'iI'that'way. read it back ward
and forward, and I ran make iKithiog nt uf it but thia: that
while they are opposed la di'sftirbW tlm conntitntWal toaia
of rrroniie in rrirard to 1-4'ra.ltiirr aror. at ito aama tftaa.
certainly ami i pt a near eqnality at they can. They y
an. Ttoy exprrIir declare that taxation, oasht W to -to
adjiiaicd a la to L m:VL wJpracUcWeSpriihin the liraifa. .
ofjrly;Cmwrw ?
y..-Nw mti mtlvM aoaalitr Ii toaea'aanqaallr .
a prwiiaToViipW'
hLM .loax-hearrfHltilling tlm rwr letter of tlicir rntiment,r
When IheylelT a ther Ititond to ret a near ae Dractk'able to
a paitteular point, and ther to an excellent highway right in V
it, ul conraa tliey will, take tiiatwayxar cm to ibcy eWt :
mean what they eay. They meat, liSmiora, gt md extlema
WvAll J'rDirty.bnt.-alave, grjt lm-,iHkLmet, :. jLfiaraVv
tnb:g'ion and frith double ten to deeding.? (kmim of Iliem,
I , m vrforjn t not of thk:m!.lMm ttrri:
trtr, tot only w ii toetL JS to harm not to pa) llie , iLorUa-f'piaiaid u'.tin&;m iui f kt i UfH :
exceaa atoner' T'T' 7 "" Z'-T"--!."" 5 '-i-l vjt?." xrbviiry it iri,Va(aatfltff to,
TliTi1iTfTr1 frat an4 avIkJiTiwjl'leai totj-ilt tLenairmj4ittmg and diatingukdi fvi na plainly
.ciire an auirndnietit ltoJR.n;jt
battax everVi!i;ciraT4'i"rtwrtr to tlii jnat rule, it fan, gather any mttw at all ont of aneh leaflilba, it Wean Uikt
ia lolly" lo to wrangling over nhaf thali to exempted or wht ,e rirh man ought to to made to py a dirmipiwtionate tax an
taxed notil' ha e pnwid the ' K wjertj , ainjply tocatie it may eotne eaaler f him la do ;
prfmr4tv- an it to pilJ ftiat w lw Of prperir iV444tt- llw are eon nteaanr tto iiriodion I tiow
ra abimU to ailling to raUta. aTawk jo a4Jitfa.a CoiiatSiA-Jiar-WiU ibi nmailron 4.trne it it
to wbat i toy Titeamy t proteal wy b aplified hand m tto titrrm
oJtsjiolilillxAfr 1 I"1 -
yanr rrtet.ne p.4irr, atni y.-j will iVMm renJor taxatbm pop'
jdoxen of ton andertake-to farryn bavf log. If aH atand .Jar with tl"ae Mloat. bo ana ojra at kmgle and oat at
fwliowa O)0u an eediaare gmaj. VHt nf Blutliiiiat4lAl.of ito aprmifla ainoaat f bxeniptm1 tojrajJtt.g pea-4
r . a - m .... m, 1 .. . a . . a a a . . - - it - e
1lrinW rr to hmM im itwr Maf and
the oilier baJT oof or lt.v tax-UiakvJipy I Jwi
on ttot plirebaae, w iwre tton, 1 pef -eet.- lit wonW payv
did I etiy I I Jioiild. rather bate taid the drmaunarr. ' It mnt
to v Ko nmn will eatoaii t percent en hie fwrrhb"
et'iilrtakinacnl if it iityt wbsa. Ami when e
onaHler to fbi "In rraclirwriniifinndrrd ainir and fat-
erm aa all tbaj.wa ewt and Jriuk and wearwlHiw ibe rirb are
aUawiavavwjd U-hy piirrlm.ing Jog ibcraael riw in the . large
citiea, while the rW moat bay frora Ibe retailer al Ittnne
fooaiijer tli'u, anJJrjHnejtotb
r al IitMimnaT profM takatLm, a bich it nut ni
j!Land. jhpre
arj ; a8d"Jalei4.f me gim yon a hiiy iUnttriiou tlTnlfci
a aqnarely np lo tto woik.eagh man aerorJiiig hi atryogtllto Aireed, to advance on
hyihs tof gei Tight f hif?"yoii wbtitIt, nfiit ffolsiity lreiyitnr.rn raxea, tocaute,,
irdcned.. Bnt If ooe twVeini' manage, while making !f tatli5 ilMO-tifn rd t do it.- Von ojmn wiJ ito djor.
to'a, Aaaarieaa talrf, t- tto lad.
arritin at Mia Uhar II fbe
li4a pmceatiuB waa ratlewed kf "tto
' Obearre, agaJn,vre partmalarfy, the laeqaalitie among
ttoae item. . Tto eirreeata alatn peopartr f tto .Statw, yen
l-eitevia taxwd baar than an tto 1W wartto-tto.
ciMtomertbaVe aot g.MMi reaaon to thank IVwocracy
f v '., .. .. . . -
- I could extend the remark! npn the ineqaalitiea of Jin
tM-linnoiylengHl
lda with a ainirl eeneral haerration. A Rerenn iTttcinl
n enrTng:lthiat lik mB
t. . L-'j-A ti- A-t fi.. u'hmniiU im ibfiB BtMU, jba .tfUor. au.l It eaHfint to lonneatatea f fto
pllCiry, II aanai n pwnra) a iwhih; mitvii , p--"" - -r .. - - . , .;
-a k... ..nlr aa. la ot or.tr rroa.lt atNMiiet bnt it bvUmfore the etceatir wrlght will ti ll niitwi ttot. Here, follow frrnMnt. I
toaide, a cnnplirated andlntrdrtM "in n ibmbl night of;c'fi.W(, joa ht t inweftcal tfTeet at nmfr. i of tha preaent
jxrknac tint all lha Hiramm irfflrT-1 -waiM.1 fai aafi wiaa In 4toemejriimjHTmrty not
tbronghit, a? do itoy
mttAif it ' ti ra,lrmraa
th1aitTTirptobeTtw1c tTnrrn aerythaf ardenTnlrii
on li tiled If ITlilTvrefirrAWandTra poor, accK Jing ito Ir j-orcrty. Put I am t-Ud
lirneriicaily-onmtirjin ad taJoiA-moroatiaif oneapl-Jilketa a awe eatehordt, Tliey are no toothing. ; TbeJ
tal t-mtfl'ntfi im -profta tneaatimo em pwrdiaire while, expreat with eriiieal exacrseaa ito very object which am tote
ITtr" nmrar in in mnr -- ; ,-7- - - r,--rm..J
pretend 10 any Bniformll of practice" : era are not.wioaaly allowed to i.irr.Mn ito harden of tlm pue
n tot ot article more in Bern tor than lie debt. : In tha'otlet, e-y man will to fjiHeibear
alarea aretaxeda white nten. A
partof tto aehjecta
feted' to. tie.
jMVfjugatkA-af Uialnm, iue. piundrrmg tto
Wenbby, nader ito pretext of anpporting. lha
ia fit t remind tto adroeatea of IbiediVhonett
aclietne of rijaalixing tto burden of taxation, that If aon of
r wntrrnrMrare poor, tf iry am at jotf TT1iey tiT! bHta'e
no apMal to ttoi aijn of h-rerty, wbicll doea tiuleneo la
tlmir higbttacnaajf juatirnt., Ttoy will a action na eyatefn
of .takimrwmnerfWmi their lsarken fir rtie cofntaoa duf.aca .
fatd welfare, which 4-iea deal eaajy by all aceordm I
erery mtat ability. titer lb rirb nor ito' poor embt to
Bak fvr lea er entotit I mora. Jbat IVeiocratm k-.in. iuay .
erroina a ttiey pleaan, . Ttor i ttoir kabd erritiag; and apo
"tTTtt
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view