North Carolina Newspapers

    V
1. JWITOl AXO .M0TIHTO1. "'.
TERMS "
...... . . flMI
: -t.T . ' ' .
I !. . ' f t.YMl .
!. th mat afufaari.ua
a iay a xtraar.
' Tm .
Uah tar:
,kaaaa. IV
SAW
dl r-lli
at kr im ni
1 r : ut.
kaft.1 filr aalv, t Ihw urtiif. Can w T-v Vlf ff f -
1 k MJu anr pari t tlia cmuirjr, al anul - ljm Al JU
ipa-nata. 1
eii timw, . laaaaa c Ca .. .
.a, 1 .. " T.t
tat. .ft. A Ca'l. hMUt ' '
V. a B i.n-. ' " T
. a. a 5-rT"'
WW tt-4
, r I c
f OtllKf 'I'M ill
llliMi MNI,
SALISBURY; N. C
IEIt 32.
4
MOHTM C1R0UM invisimBE. Ii;:,, .
1 , ' "
HIE MUTll CAKUUXA rAKCH
Mtk UwJi y fdrd, W low )Xiylif j
W lut akj Mitrotrtjr .fiI J U l'J
; m jwopwy, tod ji a in
. ,MIn, AO i JL iMi't WIb IwkiM aana ' bt Um E. U. AUummu
J j TV. hwi mrt mJ m mlU Ik mOm II i - Mr. IVa rt
fcf r. vVlock $.m. ; ; . . ... . lit. In hit i!
I Ml a IB IHIMIMI Ml Itml Ul .
TCtsfiAT tVEMNO. XUrtUULB ii, IMUi
IMigiauM yotire.
10 llwtX.Jiii t,WKMf
$n nm' I . P. .
mim lik to r " jrMKii trmt ( Wtw
Mr.
ie ht had fen .
av(tc if mny b'
bf any mU
by ilia rM, In
bara.anil tlmm'
lafjn(a(!
i t4a to
ntaad
Ti"ta4
- f antrjr.l
la Hnmilim lUU Qirlwaia, tm T Wy at 4.1
P. M. U anaJit a-ui ii ul ana awif. ,
r a 0B.'.rBwa. ..,.. ..... ..., '
.(VUaiimTiM aa4 V. .K4 ,
ak4 la M4 iMr aatat aa Ua tanta I '
ti ta aiUiiaa ta taa wkUfal ai oaa 1
raW a Um Ualo 3Mjtt W tW aMatt.'
Ma CWiwIlalil, (Ma. UgUai Ta-w aaaaa ka
mmj amiU ikr taW ay . . -. .7
jar, wwq aflaaal taa Maaaag Bawtatlia t
im t IVat a Ca lii in rfufcia af
uiiiwWapauialiafpi ran aaAaaf aaWi i
Mt. A lin cirwa4 laat laa aVat liiiiiai
a ani aa taa a ( taa aal aa4 fail if af
ia firimjiaga kljaaaf , ' . . . i r
IW r' ! ! aw tUaiaCa "
ilaa aJjeaa4. Maaf laiaiia. k fta4 kaaat
fcaaj tiapaniala laaati aa ailta aaaaaaVj
hi ( (U irat aU. t N y" 4 - '
Taa taa af abfaUa aw Owa aaDaiV .
Oa aanNia ml Ut. iUan. laa immMam aaW.
4 f kiaa Uka aa. ta aWa LM akai
aa taa Koolatia aym4 a ' )i ' .
.Mr. WiMlrtaaaWiaaMaviaft'. k,H
Jt Int TW ta rwaaiw af aVt Cambn'
ht au)fnwi la apwa4 aa Aaaptaat Camk.
Mr. UiJl1a llawgat a trrn.'a UCl'
I'w.ilat aoWJ aau) ff.ariTT iha W"--.-? !
lb Cru mth tit t-m t ' - ' 1 1 w
.1 r iM.niiiai . j
L.-t-L. , ..li i.-m... wiitcn CiM HMrailiT ai'tiaaratl la IbaMala :aa.i iwmuw wa um a. a- - , -- r." -
aa4 taa atW av.W. u ta. l'.M a. k .-- rafca u ti. C.aa rW kV, ra..lart.. . filch ba ka4 affarH to UU U lk atiaa) rfj .11 2 i"
... 1..: k .l. a. L .1. ' (if I ' 1 1 11 lii m ' .llnaaa. fif It. alraanh and1 inula 1 """ "'" Vlul alarmmc tad
Mia i--aM a. Mar4.ta U m . rr r?T .'iT FIT: TT iiioT LZZ 5r4rto4aa )aatt aal aa4 lUtra af
iwat vwaMiaH rp f-inajlifi, n-,Wa aw 1 v"ni,iiu-a a,f v-vih VWVMlHai JaSTa U.1 ' 1 4 . .t it j jLt . . , .
t
- LOOK ti I IDS THE CanBtfty
Ti r"wr aHsan t '( a ll.t tx aiil U
arxaJ Bltkawaaaaal AJJrwv TJi iU;
XaoaiaWt, iuUat.
PoWlcJIcciln":
a- .1.. .: .1 I
vwvaMai m tarn wvmvwtwm, t i r
Wa aJwira 8o;k CunJia aa .rami a.
mu: bar auM ar roir.aaaa aM praa4,! Mf. KCW1X atf-ral.. kH
aoikil uti tiwtlifal ; aa l w aliaUaka ato. ."'W arauk tk hiai..
Maiaif wd U.4. Hut b b Mtarnf Ik, ' A- VU I akn.k Utt. Ua4-
7'Ir Ji'" propoafj 0 !h pcopln ofj
Xowm County lo 1h4u Xiwic
bffwoi niri4ma! onJ ,cw Vrar.
AH ara ililritml ami r.tti.f t'li fik al-i
11m oliWrt U" "fhrj iuHtiiig
Jtimrtud tka luthnviar mi art.
fftuj-nai.l "Mr. Atarf aaliL Ilia ia'natiw frnfli
ICaiarll liaa raiarrad to a aumwinleatliH,
in aoma ftoata traatam apar, writt.a by
mm anknova maiia, trnffttllnr Iha '
tahli.lnant uf a ewnftitatkMiaf toonar
rbjr. lid ilia (inatr Intaftd to laava
tba laiuw!. a taa a-iiadaf Iha SaAata
1bat tli Vtatta tight t artr, ar an j ala-
(ia nanioer n mat ranj, mtaa it an
lacb ebM)fa la nar.jatem f fifrtnituvM
la Iha V.Mifh f If ant ba sriaial V ;anipr
j'artjr ai.J nnrimv.ta tl. .rjx-M
Ualfitaaa, 1000 Caie aaatl in, ebartctor praa ll.rxlaat lU
tu Jjartk, lima, ajaaUtiati liwaa, aaai" t aar ton"f nmuuxm ara wnn
4a viU tat all tia-blliafa. ie wiWWaatM, J. aoaatoaaaua
If lU Klactkaa aaa la U Um aaf K1."41 " Mratng tlniir Vaad.
Vtaia taUr, wa wwaki ekanra aar Jituilodea.!, bopa aeama to Laa taaartaJ Ua
. ' . f. J. ..ft! . .
am.tU . . . . . ... ,
Ma. Ua. ifcaagU IU
ttit. 4L.
laa Paaiaail Taa anll.a m aa tba a4af .
tiaa tt taa Kwabaliai aa .iiaail .i.- r -.
MftKaaa aakaa akatW lb mmmOtm m
rlkf aaftpfWrtl " af Ika aWabjataa ar aa
aaa4.aV - Ua aaarai ta- hw batb fcaav
lalioa aaa inaJiiat aaaa lb toMa. ' : :
Taty waaa aacorJiafW bai aa laa tabia.
aaa a an a ta rapan va aaa. taanaaja.
......
CuTS. Wkaat. aval f tbitur. aaJ (sa ImwIb, t wb.41
ta aatlaralaatl it. a aa. ia laar W. la ifcia tba baap at mm calami and
ut 0O.OUO,OUU vi Jiuar OaltiHirroiaiP-J1 "B W rallff
f war I IO.OUOjOUO ua Haaar . to Tba umi W oar bUDar r ll it om-
" iba ft ig$tt mm aar pan at a? hita i
j ji
UlItnA!CA UMITCE-C " "
K. Oautaa. thK U-Oa Talaaaj, tt tba
i m MfBaaaaaaara, la t naaaifW rrpar4
aaa. HTaa auttAtet" aVai't
ia. ! Tba Wly af KawardV
tliauar
'. " ' ' ' V" I ll, -f W , n , ,.Lfll . Ik. .
aitbar j"'14' Bvt.M narawaeriwra and f.JliM ' anuria fma aw Hailb. '
tbr tka auafaai '
urr. that l"rr"tada aa4 ytilt toward f Wbm-'tlar Maaaai) naitiaT attafl V
WwitwrlwTaiitT yattwr. .. ' . --- ,,ir;a'a kM, wTaa
ratodt-tfaja
-inxillanl aorrow.at.ita in Uum rr''rr -j --'.
lJ4iM,.a;.l.-..,- a-"- t :
. . " ....... i nr. iKMv i iArM
at.ia m. Bu-atiifratir j-iB.Hr. 1 1 tvut ... ik hVaat a.b...i4.
rvaralia or a-cra.il r : U.a) ak ia rajatUa si I - ... .
ImmK af) tkraa. . I - umI'mmI KM a 'fit (VmMii.M-
- , ... 4- . . rr tit SiUtA CirvfiiHi.
Till? IH.Lvtl.rii. a. t . w.t.k. . . ... . I . . j
us nu.-ii'r..iii nr.1 vaMaVM.ll H V I . lani. I a. A aaarlia J uf fla rwe- I
Wt ail U Mb i ttautWr liaau ika CmaUi'. i miaaal liwrckanU aad oliti. U, lU-- .iallhat
U.enaaiaaaatiatatt t ltaa i l.. J r. aaakm Jtra tl f and l.'?Kra." Tt llluTrnelll bna Wat., ,
. i " , rUa n.nanr. Kaa, ar..ntir I ,Vh . 4p to imikl. aart b!bi U ' tliW U 8 fflirt" to lolaiart
I, -"'"'"' $77,.T
r-a",:;.;.; ,1...... .... .j afpiam,t.ir...iawt.
V ""-Ml1waUa. ww vaiaa awai.f i j IlljUli I CtHUvtaT afr Buafc JLaf. Il.aa(.
Aft. tl .Wi.viv, kt ".aiafwi iW tf TtT '" ."" "' i -wwm -tF-ibra.'.n' aut f. .fT. ' .i b.nrfBBuuj Ujptittiit. ' ' ixu J " t4 L-a ara : t4iiiiaat. tat aa iaatatvra lii'a tairawatrat. ff- Mc' aw!4 JIT. rtl?t .
aaaj-rH In aV--War w to nurtr -Hf-WB- Tftfwf at ajwil'i 1 .W attaaa rifa!r."
-r- aon iwjmi wivB ; , . a l...
Iil . . .-. ' ' . . 1 T " "'""I 'ti.-.:..!.. .
I. aaaaaa a uanb . . . - . I T.. IL. 'fa "..a..4-.. 3b "a-"? . . w. .. "r :r 3 . ".
mmmr-TStnm jj ; tsnattwiiit, li iriJ lii. aim h.aama - - ' iuti.-ininii faa pajMiKiaiaaa ai aaa iiiitk- -"ai i mw-i - ..... . laa
Aalaia-ia--Kaia.'ji re: -.. "'-f . T "7 ' - - ":--,--,-.,... .1 . . Ifaa.raa iaraxl aaal-tHatta , -Jr 1rruajiuj, MIMWIW OfTP rawrmcf '
. aoar k.ui irMnha.1 f nr.Kuii .. aa wwa aww i w . ..... i . .... . . ...... ... .
. . ' . . .1- " 11, 41....... ... 1- .?: X. .!) lla.lM L..;. I.. ... flC. .IW l fWInr. IIW RMMIalllll Ilia
MrTKaidiaai .. iaK. kn-fc. ' it. u. I baatiaif. Ha bad .altd aofM b.lf O-UStataa, aaa. Tla trmk U ' bih raa in ajfrdar.J
U Uua La Mi aant aaaid W a,ld WlJ'-
aa-Mtai. f - r- r - fa-aay a bad Ml that bad Irtacd MW0l iTbb It ttt lawr wA Llba a " wa--tn-vf .
Ur aa rtrfnd frma a hue. ..W'!.ttb laa-airat Aaain. aftaMiaa r.m.rk.fW iU -aL.bfiT tnrM frotwtf' --- "bfal irrflttBaaa-
li cnxlurtnj to Do (Vair , Caa.iaa4tt ". iwiif fr auhawv, ttwj CHiatu- trma fiarka (Mr. A'trj.r "a iww'"" w wr raaarai VMwina , ' " i"Y,
W a-t rwimHNi tiu,i. t Ik. k. nr- v. PaiiM Hrfaaw l't.,:,ai fctraa maaje, h (Mr. R.) bad t.romut.1i " anU-OUnarr MUlwItt . -aw. - -, tt. r ifl .n.nn. lb. Hlkr, I Daaiaiitarrr. I
...-. t Itark bad raHal La. a.1 -k-J U bnaafal la baaf atx thGa1f Jii.taM.! J fatbart tba darkaat Th. ruMiaa aaa harm rba Catted Stata
aaa. .a . . j. a. .- . : . w j . . r. ........ -- . tt . a J- . :. .. . . .
ra a: 2- f ... . a'Blin - u ua nail lai IIW rvana M JUa aa-JT" aaaaa,-aa aniai "Wi- ... . . 7 .. ..!: .a. . J n . a a.,k jt
w"'"i"" ia a-aniwr -.in, amj' i , t-.. i a ..... i.i.t. nn.. h.:.i.i. ci I lttiuiMaa atM aaa-taBUitt. Iba varK af 11 " "p a a a. a umu ,
. nua. migmiwi Ha lainaia mm aaaa ua ami aaaa. . Aaa. unaa au uwan 1 1
I liiwvof OhaaA aabaa
or at a tauan.
ft F. Jamaiu, 114, Jty U Oct,
l"f nan if' jl
a.. .a - ..... ...
al Jmmmu a iVit .Jtiriad ti ptitaijroj.
ffaaaaat-.....: - V:'"- - --.-.V.-.
rnwol dtxiurti ti state of th
- tr, -tatf pm f xjtwtt lo fur
rifai in n lfifn'f ih m, W
r in iiuiuiutiil flitnyi r of l;ing jirtv
cijiilaled iiila a cojuirfkm f ivaritti
)Mrertkn, li-n might, tmt WA,
ma tKcoDnj th rult diii tIiacorJ
and civil tJnf pretrai ataon)it ua.
Irf tm, Ihf-n. nnf: loprthr aa brotb-
ti, boutaal In a KttiHHfl tWttnr awl
laauguraieatKba nmtualHIMlvntlanU-l potmn MtaaWltr aiwl awiiifii'r. kxl oair
ins aa that liarmonv m, tvtili?""
aaR-totawaH wvjadira gmmi wfmJtmm fogtoarf-iaaa-W
b, airi ' Ir-at lU wm. aJiati. 1a jUMllaligi.'i.j. KiVZ-. J-!fr I" L ..lUWl Mart.
iurraadcd. tart aa irIA dW raaw.l2 ai-h atto. fk taa Irjj iln mij-
fa- M na) h It fi.! f afrartalrl Ua t.ri.W
laaoaaai ia mm Vf Uom oaU-af a) has l til . aaa
uoatjfaaioaarh koour. ul liaj aaal aulVirut omb
aja4 af kui)pa to aspma- tiaa iraliliaaU.al ke
. TnantawM b aa aua tw kna
Ik taaara ba aanta a. I.aakiataf itoir I.Ww
"a t tbt aoaawtaaa Iii4 aniaaataa a Uiati waaW
oaaram IlUK fvKiin Vauttoa U4 IrmUStKi Mi aa
Hi.' a Daa 17-Tba mm if kiai aa,
i iroaa urarvoai aa ua lia, araa aiat't aa aaaa !
Tia"ai"ailiaii(.--tat WTt "lr'ra'
itmMteat oaj and th mfir and ihef k-r annt . oj T&- Wp &
A fuuo aa oaVmat, frnntmt few th att
jnuranani u tU Cunta-.ta-a lu lax , wlaun,
ft m avtataa, "fnj!-luj.rA .... .
kt.laa Caiboaa ao4 aibm xftraanl tia aitkxm
arat to CkaHaaloa ; an-J 11. K-,!t, t-olak
ana mam aiTurra n.
Ifutal uf lh hIiuIo ln ixurfJ.
llrwiff arr? t itmii, ami wo itirrnnd
MI by cirrunuataticta, ttliich uo hI
wltnit of lisMr uti itMlts:rtt4 action.
Tm tlf tfoulran, hi ua tnlinly and
. :. . a t .a - ... ' " i iflf.
X ri3utjajo. ""a alftrl'
5ii(iM.fc. tuHM.ua
ma, awl Miaowim. 1"t !
- aaal ia....M t....!. 1 al. t r.a--L-a---'""'1 " "aar aa ma
- aa- aHia.i nfTinmi iri tij-m nna 0 etfaiis, r. H. . ' j
. "it l ' a . . . . . . I aiH MilCO! aa ianVl W filal HT
win oa potnimmm or m uaauran aria, . . . . i ,.. .. ' hu .ill a-.- L. t.L.i ih-i
tnm.
CI-OIWtatttaH
4iat
batoa
rata wi(m
aw .ir"a w ! aHM.l inna auntaii ... a ..i . ta - . . . . . .
.. .. -.v . r . I..-. . rmaauaa miv tarawuara IBB nara anar.
r??Ttr" TT , d B i'raa-t4 hit Oh. ITa) iauairjr, ararUHHa, ia tba tnafaetoriaa. or. lb.
:.!" r, ' TT- ""-faad tba dwalaiaaar af an iiaiatatai b !wnar T tl.a ttraata wbara men aral. I,
C'V " V.i'ZSmm. tl M,i,al, t.... U..k1T-- --r.Ttt-Tirttal. atlaaa mm tMSS-M
ir i an itia ai.iMri. laaBrtTOTia. T""l'raHa Uun Da aaal oaaa atktal. aol ('" a aoi war axtwci o aaBn
.A tl.- i... . u. It :j la.ua. thai lla-ia aaaa llaalf aaa u.al.1
. Tbl acetic of tba Stoto .ill falr ar.aaZi:
6)f J rtaj.)! 1 . Ja-iUa .ill aaaa. la M frnaa lla.1
MthatRVXtaait, twal rwath . Ala-h i'. - -Ti .i. a V. r . . I ; . . ..i. -.-..
a., It . t - laimwiii"! aaa, um a M aN HIHIIW a-, a aa aw .- va na m
rill ta alitwat aa a aait fur at-ua-1, r. . . .... ... .--1. a. aai,.- .ltiia. t. . TUa
OiM(riatiaa aad ar Lalpo, iha work of
tlmir handa. for arm rat to ataaia.
f Aa Omnliiotetit roiidaoca "iiiAj otaf.
U'bi ba, Mr: II, again eoBWiN4rf
tba Btata Jomr i aaaiiar taa a iriYro qnaattuat ta ma
prwlnoM t laaul h Da) Lirarnoul aoUoa
wa tamaai a aWSa of L kut k
aWfatfjr, Watdl wa fearfjr
hbwBVa
- Taa ia
rh
- a.a
raia atUtiua a.ila U taMrmaaaat gd I katttrim hai rajaaol At a
tfrenaJaama W talk tb a
turn, ana tba HrmajaJar .J arratli ba aaa 1 TZ.TfiV'iv- i . i-' ZT
raatraia. Lot tna toruka r iadiatda-4 r .a1 . TT.rT . . .. "'
al, ia wbatarar apbara af life ba'aiaa Uwtaar. . 7 .
p!0aj. tb iwai aMraollal tnmtltilltr lol Ii a fauraJ aSal CWaaat Aalaarl lii". ll a'fiaat '
Uud aaa aaa aoaatr lur fea4a tin oat f - avaa am imriaM wuiiwuii mil.'
kal taaat t aatalhatl. .11 a. Ia. awd arTJUalaaM fur b HiiiiB af V(
la rawtara oar actaaj an.l ininiljt(j j itJ' 1
W..-i4.r---.. tbt
"IwftliaMjMiiM tat tTiVnirirr tttil riw
ljntoua cotietju?iicea
t otir-tJvHi anj KMtfritv, .
It ktlierrid all artf "iiT-fiiTor-of
prfwrving Ue priett I 'linm of the
t tf tt X-tr W tkmV TrnTXmTilt ttimUt mm mtraaucad
i . .. . i jT ' rt--.;;a. ..4. i. . f. I "'!
: tniTrrna- Hfrrr yi mini panioi jiuua
Al .irhl Ihe llapiiat ftiur. it
kaar tlm, Anuml Wtawmona n
Aaitk. , Uaajan. tauorra4 Uiaajf. amtliair
' an wan rtixjaml. afiianiai i. aatU aa.
par ana mrtutaniia atwt Mi ail arai art-
am" tb ba-artaaf tlat ja( ajliauL an Ub4-
IVVllI'Vfltn rilt'UVV U.aana .ia li.lUivaawa laLhll. I til a-aaiLMLf aaf VaW Euarlatul. Lul mm
y a uutivuv vaavaai . i -a " a.. a. i - - - m V'T.,. -7T 4rrirtT"rrVra-
Mm. EtiijIiatWr"':aIa
: " ati-
- aoHl. ,toltatmal-tha raiwiaj w urn ramaria vara
tli.tfaijrf-tfTirt-ta.4 h ii.. n..,At It-.l.k x.- a I J gtraaaa ba-raaollcutad titan. Tbar vara
. t r : w w aw aa- w ww afvaitn aaaia. tv,a ; "
T!T i ! tWraVraraljrifi fltj(lalillaal?'
ltl ItatlH joV ttl laa.nii t..ailtk aiiaafc! (urtlawnl
L.r.. . .1... i. f ! not tacb aa awjarad aar laibatattaaii
idn-rW.ra--jTnB
rafraittcd friii puhMiing priiti rumer.
auu uta Jltrturtf, n stuftlia, ewllr
ate tbat than hKitwtrarafeu
r$ from tAd du i im4 t-iy. -Bttuagm
to tliia baa baan alluwad
to ptka) Bqanawtrtjit. alien Tvrr una in
ivnifL ajii . ...-
fAa tba Vnl Vma, m da Caiu7rr,.,B',.",-.,M-""'-"r w,.,,f !rt n0Tt
at af Aatarirw. ; I hat tie ttot mqU death Am
iYaaiWaa. Tlaat a OjmflMU uf tjinnban
Ujrtrt umtiouhU-t tmM t, -attd onlr lro
. ' .l . .t . k. r a ' .
it ia not yet loo bto to do th'ia ami
aa tre raltip thin wtrrnl work of ouri
tormtiu-1 U ta oor Jtignrsri autj tfltaaMaiaa mti0kiammwim m atatyt-foilkart atotat wbich thera ha. baan
araaak out m ita MiaNl awl worfc for fr1". "T "T1 r " - .- .
; a -a .i. , . ... ' I ip Wflacij aa aaniwauai aaamtiaTa oairB ta ana-
tt wnik Uwre w tropr. - n e t nrrr-J m- , arj, w am.,, fa.
fre Call rnaMf ttig-ripij,;if f m.lla d to ---I ia Ik. aiaia iiaaat ihfa; aaa-tftaii.-
ionait , fnm&jvyimitoawij
mad wwM mourn to tf thn tara
I W laj li Gaiirantaal vaa okraaWl ia titav too-
aarmlaao. lb tofowall, at wluotr liar. Alaja
o( vtiotrica a gtorjr wbiruag:taw
ifanrtiaiUan fra.iaa tla..a i.tai-a. ...! Ika I aaatioa ttaat tit H. J. A. Bavw. Fanmaawt
aim of ifre-Jtm- atnk firw to t ikWih. rf n.p,to
aW .1 thr4r tnrlnrmnr-la af f-'J-aJ'iaaa-at tiaa HitWaMal Ik hfe Vf-
m il . . - 1 . 1 ... a. .
We fffeat CalamitM-a ttllH b tltreattjnlajwfcw ta-aub faad apflaiaa m tV-talrfaak-- --
... jutat v aakwir Ua IUt, Mr. Uaan waa Ht
tfo4a4 a) A i aaear Intath a Ua BoaiUun
I Wbidi 4tiMiiM.aaxitanl.ita pta waa-a i.
irMrfftal ana af VoiiatkliBrjtaala-pii
our WortsJ Country.
wab tba airtoT af tba Cbarlott HallMla ataoaf
rtlaTa.blaav
fciarss
itia
37.
-a
. at, aad aWtief Mt4Ica kvij. cuaot r fta all
. llrjUtaW,taa,t. fluanal finll'ljtWBt. ttfif-
'jj oi ata-baaibad ofTIi itiuidiTmi Cbf.
. luta bwcw aartki.r aut lata faiUruijt. ra
praat'Ii qaaiilWd: tbaat br aariair, at tba
hin7 that ta dtd not blla lb famatnr
rom Catwall aalartaiaad Otm beJraf tltat
;.acb wr lia own inn of tba Hta'aa
. Air. u. tard ha had ttaara a aacb a
gatgt tl baif oVwaa Baaatora wboat lia
tbad eoB.ulted, aaid tbt-f bad hrard m
tacit lanxaapt; aad an Banator aaia
laiiiP"" Pf tliat-kind wwald .no doaM
hava baaa call! to ardor bjr tlta rtj
alaatiiab. wa iAa iaat faaiL ia owJ
a aaatp ; rmdgmtnt, 1 1 aa BtlMm iuvm.
ftttvff-jni batarran Iirac4tBada aad
Duatfli; aad w,. ,300,000 Uiibai maa in
Iba arta, .aj tba aa, wiaila you wr
Patllliyliigln ivrritorul alaMrai
tiira' aa tiara tr warafjii; jgj
iiftttnt.
Slfa... 1'. i?n'
.iaa4llawfv''
It ia bad aa'tikti fr a to La tha dia
htwvand w ara trait tnrrt to h-ar.
a.atbJliUti.4
do li.aia tli.t ancb rwcklaaa aawrtinut rl,f"?-' ". f
tbonM mil Uaiall iwad. ,,. ; TRLTU. ren,4,r ro"' lrla iliaclaont" of-
p.atm'.'V .1'. ;..wJ....Wt;.(-i..t-. a. y.n... -towalaw rnaaffltiAy-and :tha "diaclaJthar
12aJWUMiw
in of tlta praaantt of 1b. aiwntrt("" w atMiHm wranect oa W- ttVrmtkiZ
1 '
riOUTlXO IX THE CXIOS-PtSI
Vfa tod la lLa ,'. la allow iajr
htttor from 0o. M m. Haainr
t'BOU WASUI SJJT0JIV t
"" - ---- aa - a.. . T
jgfsT1lU,U turth a-tfti-wil tyaW-aaaat fct
r A ffc K'-trim-tti fmkr- njgacsr.-
T1t'alaJair-a.il. (iarrka-'ar t v. Cwarufax i. awf. ky ionlatksa af tba Pi- !
aawawpar-aitd.,a,taa irarllaa-7 f "'."IT
tha iatmla of lire fTW, .,d TJ , pTh tV-ai ifaf Obio (Vkvalta ara k
IWaia a4,d!thar v'alThtwfaw aom aubint tut
to tlto U'abta to at an jtl"?k - ;
t Tim. wd a aiundakatf akaaU a Mwat Wa . Z
. T' .
arrlttan to by a iffntlaman if CJambaa,
Oaurria, t. defln !tat ua maatit br
flhttnj ta tba taraa, ba rapiiaa aa
uf praaaraia-'
TU- Uk U A-l.t aVrt.-. t- .1 at.
.......ii.iwv.aHt wilt 111, urmKin. . , . ' , ,
Watattd rrj-aitw a dlilulim ta a' toAwatv . y ': f-ZfiZ
tawa, aa tbat baa batrt a barl i.f lit ffnt V ' ' T - -1, -
i-Mirfa of raatardaf -a'
liiia outttrr aa hia wit-kJ artand iaat Mfirrae vara wilWa Ua wallt of .
-Tli capltof, bat tha pn alar bad It arfaV
.. - il .. !". A' Aw a . . . 1
iru . tvt. w ijicu Try auirBi inn im
iWffrV?. Yaara af Iba m ali, bt
lartoUaJ, I now Utaak taa M M. A
taaraowia a f aaktray tatba tfaloa,1llt
U Kara ttta wartaf 181.
Tlta aama pataar twdar aa.j
Htr BtafW HlftlU friaWla tout ll.t-ir Cauav '.-auar.il. -. a.am.lwaat iaa.ta
ia Want ba a lMaaaa iWltn-. rrf tomu mmA 1? 1 . ' ;. V . T. Jl'--
ai-,i Wi-A- A. -Vaa-l a"-1,,W--w. wr .at wioav
SlA-taif"!-:
Mr llawr ta call t3kMrwlof miitvr.
II.aamaat AAaaAi altuf lk.ai Maa talin an.. ... la. Ifaa IVWltaaallw aftatt twAraaakawi Kw Ka KTna 4
"IA Jfatfaja Iftata a jra-VtW'lK'
'" -. Vlkl.'D.,rmm rti,aaH f iWtka. .u-.lr . t J- .. . ' a .. . .
1.-is i...ifa- .i- . - . . t v- i luttt. .. - rm,wmr rJmr
followiira timalf aad aaaaiLTa retuark. t I bail CakiwiWad it doa to birrtaaU to taakatar twaat aiaaaa aa waO aiaaaatttaftkaL'akaa
Wliar... f bar. la a itl tka ta I aiatoaaaal abltJb ha bad don to tba w I L tt alba) Hum. ba. kaVactad th iJi
af tt . - - ' A
AAa MUtiatUt IB (joa(kio caoai op oa
tbl iojtf-uoa wliiab bad -baaa -woaatriaf b baaad totaW
4rnreln thai Wwataattaja aaa lata afaiaat Uana wk
ftrhitoT feoia Iba. atAatasal Ik Mat tbiaHaiJ tha otUf.
Mtd to preaviit
and aba atitl tdera of Itia tjpoa, ttia oat: 'Mng aait
niipalliat lot iUM y ba pr-aaro.r,,f .hicliwat WT'fT1 f'T'M'
tba Uoaaraor at J. lawvr UaiWoaWa.!
l--aroar-BtT at rtftrir-vruit
.a . aa mmw m 71 . jaaanv.. . . .
(Araa U. Wa altall aaa vhataviuaa
aat j and tf tba aaApJaof both North trot r.iT'tT?
ri--omiHir.rof eraa, mAJt l
Una tad Maasaebiiaettaaaat tojraarr wad ,br - tba t
nttrwX fartbar r.rka fM",
tirj!a-r
.... - jt-t: 7- lit - V...1I. r..i:.. i. .... i
lai Hi am alia. I. flrf HQ III, tkral aaaaaMI Waa aaa 111 aaa Ilaa I. - TI a. ..
bf not a aiairtarjr na aa warn A r- --faaca aamawted aa aJi
:-;iTW?aaiiatTlUaaj(,a WtH -(Iamt.il1f CTIuMf ' ilTld- iaJaUUibllaajlta ba
ZrV.7f7riHii bf tba moba in
Mr. M-Traty. II aa. Vt UkAibaaa. ni lkf-j
hntnir inftiraf,- kt mm mm .tn aba kaukaaV it
4aa tl-k. tiaat lata aait. Tk I aa a Ma akatMrtlot fll.it
iMtiaaa taeh a aitoraaa tJadartba oiisar-
trhjt abiah tha tfraali taWart aould awi
apr aaab Uaaaafa aoaid aa b tolara
twd. 0i drhrer Iha dmimiliia uJ
tHitriolia olJ Stat of N.artb Caroiina framl obitk Mat tWaatiui aotiea, aaa a
-- " w aaa traaaaamavw.
Frenchman, fa aauinz as tiit atpraaioa :
Uytoiik damia ht poond 0 f arth," 5
rhich apoearad In tba aatlar aa feVllova t
- - -a. --
to ifcatTT iarda tWb."- IW
try, aroaa aaaa a p-ra.a ta atia4 tol a- thiak tha labwiaw from tl.a fVJ.. ;
bia tikrCi) TwW-ar W'tJa.:-?r
c-.A Vaaaf auaMa l aU awa "a Csi-I
Vy, kmlaj .aa saii-A b tha bWy1 (taaat of
tba aaaiml f aax-h" ajiaa f
a .1.' . I l.::..w j:
'lJ.. .... Cttn...
I
kratr fcr ftk-
I ti. Uklitl aaa aUaaT Wfta .AJaa AMtaalaw aan.Mi .ml i
IWWltlTfuWaira. iLa Trraiai aim, it, 1 ,1 III I i..i...ii Ihia trr rl - T
JStKTu J. aa"
ta a a euwir-t.Ua
ataantimr tha wraat arntfa
ta IM aaaaallaa' aaal tKa avf taaM will ta. rf.t
t.rt!tiratha.kaaaata "m i"
anwa act", a. iptT". . i. tw M"., ai.ajaa.w.a.tja. K1Wk, a " p
Ha. -'4tnhtfrji Mrrl
iff wilit tne hm ptt(l, and:
a-OOKITIX TUB FACE.
' Taniaaa ia ta anaaaJ fatUa ra taaat a aaal r.Ua t "Maaarim-agit OoalaaW. afi
KT h alarata-aaatt. Aa atamtaU. aa that iU.l??Tr
tH.ftk ia Aaoauartina ilka atyJ.Ha.a J lUa
lOKraaa. Thv :
d.M'wftatb$ttj
I'T' TZTtt -TS tit " ,-'-'" atKr
f-a.afc.ai baraaa) fcfa fr J0 fJ
rfl-w -.w-rfca.aai.aa- tfta a .n. . .!lt la al ran, ahlla tlia'briirtii an
IS, A. OaU,'
tntaa. '
bMi f UaaSaaa -rV - t-.t "TlVf "
. 'U ta ik etaa of twa heart r '. " V. ,r '
' Ttta.1 a. -Lt. . ) ; ' '- '
"r. -- v a .1,
-ataaa.itB aaaaaaaa aaa -r?
a haaltf. of h fif..tlJ.m - aaa rtwVTla art aanb-r I A-li. f J'led, , Wa eAlb" if-atat -yf Tatl la-ak'a,.' br iU
iaUtSra
.77-tTaia.T '
nifb. iota. liraAtiii Itta awt ri.U af -"Jlalljir tha Urmrm, tha '-wVriVifkt
wm b atnaaaVt -bw,Vr-f-J-,''' ! 1 towujjil tb"ii1.strcTimt-a iniia. dia-: kw
(IW af tba tkahai rial; ktlr
t-.rftkcwCkiitiar. A Jkm(lreSer. urtJiatiao, tiJ inaka ltr I .'lit. 7, " . . . ? , T ".tTT V TZIT- - TlT. 'T 1
tipruariartbiWakaftAaod , ' iTS aa, aaalafal
taw
"uferWCt W art k V ,-iTuJ"ih Trf Wka, aad. b7Iltoa?M y- and tba J.dta Ilrataa ma- m taHM b. SH. iv-aV M?l$mZ& '
--r',V ttL r?"'rfv 't MatwtlkbAtbM lUCawalaaWaataTramonlTa-ipW ' V"-"-
-! t? -'- S- ofUwir.tarafT GltarfoMa baa, " tiftAWl tjL tnVlttbf taaara aa'r" to",4 tb-at br tHk rrW . ,.mnd dollar. bad I baa "i , at t-a 1-aa. 4 t t
rk,.(br iitiM.. - f itaVi; tha.togh their Ititndatitva 11? aja blta J t la V : ita ZVlT u .1 . Li a ! That bait a auTWwi aaakaa ; . '
- . J.Uoo. fWbHbIin'II , Ia-a-l woatia,. U i-5
WLia Vot-H'i will af aoarw. frou. tVlaoibiv oatb Oaroliaa, (e, ; af tbr faa.iW.a, luat -abroabt lbU tb?TbaVb bibb to to-wV Tla . b- b to -aatra ,y - ' TV
tafailatateaiaatafl tba rata af'aaiplorara mf tfta CWIotta antf liutt i1 boa on tlta wwklttrf claaaaa tohldttbata. alaiaaattba Ibib aaatvo af .rh. tat att. of lb. aif7a ?T ?! ;. fSaary Mr. AleiJa CoabyS ahaeSpi P-7
to ia -Kbf Ufmm IWIrotiatoppIn, ia tiaibAto,- fbajary 0 tba lia.gr atob. I V?? T V? ata? yaa aiJd baaa baaa tharT T"?-t-VVr Vmi.t
lar baofl!(HaMya.trtalnd.fandajra ptn Slat I lf tnaar akiai af I tiaaa f . j-l--TT iVi' I "Vw . 1- ,
aa lima a. Bad tfidt i. th. ISj-a$0o4aW-tiWT S... abaa ra-,' U'' ","1 lr'- f -b- b 't (if TT t hjL Trm VUTrnTtZJi-.: -
Hat tlH-ra vara lljt.7 eiatl - 'i, . wb .ar. '-.- r1' ' " ''
wlij ii. r. 1.. 1. t . .. .., 1 . ft . .1-!. . .-.ti . .a, taraM t aa i.a aat aoaiaaM I - lAia. ' -ay rVi ra aini.atitaH to tyrapadi taa at'b
j aiaiitw. we. uarria aaa awaaa a Ilia aaatkatra - . i ?
"TraTb! - mm,iaaiiua of At, Slir, fcr ae8fa-mai.iriTy ia Uta'taTa ."ayTTiT tba "pwiti
-W fet . toward. iW Katk. J V V 1 ? .? V
. - ..aLwran iia-t--ni . a. aa.f taa
. baaa lb.af.ht roa ara aalr aaartiaa taa1?
by aiwarajblacka af tba 8oatb araJaot thair maa-,7
;ira,;
a af Army f bUy oat a aa-jreigt gut '
I ' f- -
ttk. A. W b tk
CwitrvaM
itiioa aaaataati
tufaU. ara iaaiitad aa that
- a' a . t . - . ! . .a a ,. -n, , - ... .. .. - ia
. JVUt'lJa -aaa-ta- i iX ."-' -"7 " li1? ..""""T' '. ","' I "t aTkl laT WI. Mat mto al l
a , ' , . . .-a. twa, ia aaal wnvni aiaiaa niw ii aaaaa in, a aa in a tw.pnoiai jti 1ULH an .tana a ww nrT(V
jL-JKr; , , jjttaiaarb . :JT 7 gail thawona la -lf;oa a-I 5 j ;
prneraraatioa rlitur aa tra aaatioa of iu Iaat bjaaa it aukaa aa kihiKitUa r t u. 7,
7. '-.. f I . a aaa . . ... . . " " '
ai.b. a j ..J l. .1 j ar aa:fl oa bm - raw a arasaawajaw-awa ia ww-ai ara ar f rvaa vwaa k . ai ai. i ai
V .i at J.L a a . .. ( - Jb.AVl wtHTa tabfl kfl lU . Tf HI , "7 . " . . r a r " -baf M -Vain UHH II)
li wOJfl-Hl ti .m lU1ikJrTlth mm 4T Wt .WlttTUatu iU ta-aotW W tia-t-.
I-'tilr rfiat- w trwTftlAI lAialalaM ta Aa Ul.tLuib b... k i a
wtp-autar. ... lajwwai T'. iwr7jnajtMrfci arpamyr aUA tBb
ul tUao brotaav! r ta.n.bla at tba aaava ttnataa aniri- a i!LJi ik.
nSaC'Itiata. ' .' . ... . taattbar boar ao aaak.1 - - --
. Teaw. trafr. A.
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view