North Carolina Newspapers

    (Si ' ,! f ,f
Nluple Coplr. l ire Ccula.
niE8 & H.1TIPTO.T, raVW &
Tl.e Old Xorlli Stale , rrrtrr.
VOL I.
SAOSIIUIlY.Nr C MONDAY EVENINGArKU lC,18CC.
.z.
THE
Old rJorth Stale.
DAILY.
Ztewis XXaaei A Job 1
t ITBUKHE2S A TWrtOTOtA.
xxwa KiTn. tut.
tf aires or ecsaarnSs.i
ram-ciM MM AVT1IR&
rny mm, ot Tear. -hU
M M,
- - Ua Xaala.
prxxxxx
Warily paper. W Tear,
"T
Tea ep Oaa Tear.
- Tirwli am, Oa Trm. .
A rraa kmm bus nr i 1 w unnai aa
th aaaaTiptM.
priatr mtirf'f a. JCa fate araH V vaav4
aaka H a wai a TinAac ai rrrrw Jr. teatavr
1 4u thm vc kav aar4 tar acrrwor af aW aa4
aroiplmiwa 1
I literary iaatiHaian.
RATES OF ADVERTISING.
o : s
2
H - C
ri
m -i
x
3
1 .
X.
2 : : 5 : 2 i ?u:
4. 4.
5-.xj as - as -
i1 g : i ? g : ?
. . . -
a S C
s I i:j:g:3::g: T
S e as ' in- a - as -
g I g g : g1: gT:g : $ :
ji 5 ; p j j-y-i- ai ; aa
- r gT g : - g t-f1"S : f
p.ijaijst-at;ss-
-J: s: 5: : i: s: : i
c c x - a.
g ? g : g : g . g: "gig:
- SrftrjE: f
. g I g I g I g : I g : g : J -
g : g : g : g : g ' g " g :
' g : 3 s i gLiJti : ? ? -
"5;g;gtg;g:g: g - , " ? '
ti . . -
g : 5"""S 1 3 : S'j Is js
i s : I : : g ,: - g : g : 1
2 lg t g'--i - 5 - g " g " y
l" 5f : f Z. '
r : ? r . r-: l :-, : i :
- Ti linea of aoiid miajM t-, c atu5 t
ituh lnjiliwie wf 'the eulauun. wasataaaa
irarlrlii'rttltfa, jviwh""-
Ia.rte4 a rradjup msiier wish ajjowtjiI " ;
the editor, fin arau er liaev '.. . ' .." j
- AdvertisruWnV inarriri imycir!y.aT at fa".e.-- ,
Vralis S3 per eeut. additiweiaL - '
-The rate ahiaal4fBr-etaaBJft?
One of tw aqnarra, rLasgrAUa at diacTtft-as.
60 per cent additidnal. -
Vare than twa souarr. AneaMe at dpanir. ?
tioa, per mjaMir of ara Ear, Kc rmj rAar ir.
twmty-fi. rratA -
Free aqaarea estimated at s apurter ratal.
And tea aqnai aa AaJX rctosca. lM-r
rertiidDr, wbetaer fcr the day er Tetar. wtII c y
Oocbiawd dae and rwUcrtalaV ae fctrmtm
The .ew Tort Timr.
T. i m U ltoJ7a .aainirJ
V " - ' - -
IUe WUPCM aUHA VUCdl-raA AilA
in the Tnitcd Slates.
THE XETTTOKC TIMES HAS B3XT IX
, UrtAOieiCJerUa?Lilaadri jTaaa-ai.
Eaoh Maker eamtaTaa eijfat paaw at arrra
nlmu eacA ar aurjr-u na
Ajnagme tanreai acwiyjaCTiamn- i .
Ti TaaMii AriHeeAilaiejWlarh-T
Dormmemta .- Ipnrti C-wr AT-aJJ
Full : Ftvi& mI JkmefSt TfTaWrpia-v-fT
J-WMrw M liwra
"-'.""' r"":JT T.T" IT 1
IH uaa aau x catasis aaa. ibsotvsbx -wt i
? nnpi a or ran nan w ;
remaia aArkaced. ia fir mi tiar tart Tkat it
je arai caaiiu aara Wra ia. w mm 4 tmt tmia t
The toilawnt are tA arawa ad ia arnsal &-1
timta, paralaW a all iaae ia aaHatare.
Thee wiee are TaruWau. Oaki
MaattBDed. - H Bare Aa trrrr-Iimc AaratA.
mHtalWCVar IWarllaatoTiaa-.ifa.j
KblA. Ala U. J. aUIMMiW A U. f
TTfaaj1 A TTiT-aa f
WW BUWU w a .11 W . ; '
A CeUrrl Wnwa. witlAt i
M fLlUrrA. t &1- rrarral
fur a aaaaII bi3t. Eiqwre a Iba a5-
-
M
1
taWfaTt.
TW
Mi ar
'A 1." mi. i Mmm Ua aoat clk:
aar a n aj4 ar ae , 11, n 1 war3
Iatortar aVpea m 1 toy hmttm M
M aaal aa iilll 1. aAlHal
til nlr-ii1-ii 1 . ' -. j-
' W Ym mrnl tar
aaaar a km ap4
aWnf WWW aea pirn
-TT
1 r
. m , , nt - iwk. aaai
wiWUtorfTwi KAtotfla-M Trf
-u rf Mrrr-ag
" j ' .. .
aa" OaMtMr Cla-aaKir. tta
aVIl Ur.-x tW ml tarf aMMn alaa.
baa. Mlll L r.'
w Bu B!Z HI MS
I
kraWr J
36 HO I
AM v-farma. laaw irn am aim-wia
mt c arta a -. uimph. drawiitikWr. n:lr-
Aaa ana una vvl mr vus. otrnv
wk aJ cv-ecmiar rat is Dar Wi-nurtiK tlwtr
. jfi W T- r-t "Jar (irpraiMaCua ot
i rii-mfflr m7-i--.. tr.-ur in. I tutiJi
b. --r a jpuwive af af f! fata? 'r:
i taat ia xaa eifaiattw Il;ptnu bij 1'x
A OBr-4.
iwtai av l naaaaj to "nt a bill xni par
tot 1i m Hi at.liar-ra nr tn- iii-a nam
. 3aea2rX to Si- (MCTiTifi 'Ww wfthr-
" wf a i,;a-nrl 'aarn. V, p
M Ua Aae art Mraatos. A. SV I. m M Ma
at? attar UMiaakr a i ml
ii 11 la Aaa IMMnk aaaaa ftwa
.rf.'m ijiitii urt 1 miiWihiMf-
raaf taaaa.toaWeDrat.
I -Awfciaaa it tetrftirf aiiiinalfy af tta
I WWWai hi i 4 iMoHlIf
Jaaaarr.
April.
Ja.
' Aarv4.
i, ir aa AW at r"n- 1 1 r "
"1 u,aliIKHlataiM
ill . tuaaa utbr H
u ia m ttnM lillli la nary war
t a mw
m it
is mi jim)
4 "4 i' Xi INT
jaa ira
J Mrt aatWwA tomaciatr nrt-hrft- imap j X"W. J Ala mean W arali. aVal
:Vr a-. aivurttici 5ut x-.t , u.- I aoUariiU- kt i T tliai Ujaiiil
fria Ao-am ?V i ptf lu'tiim kl! ftr ,i-r hl haa bvaa irn. It taaa ua ?r amrtl
Sr -warar to auw-ar .Jwrn aaa tt piw- (If lJfal baWa, a-a r ptmamMiaJi---ix
an cwina iaJkii .wio-fr--i alti aiaiairr, aa a eaa.. tie auJ lati.
tlrwaf M'WNSJ. . . mm '
A arar . I
j i r.nKiirK t
CSnfk aT!UB. t
CHawpIi(r. j
At THE riliWr JXSCAaTT WK itx(
cwiffijsa-nr ta yaaaCjiu. iai Ciltfity
tju-e-. f a mK.z3.-r Slvrw-r If keaii. TTw-r- '
M, sa maWncatrira " Gila irS.UTBfr l'w im-ritsl :
S.-.ca f Ttft w. .uut dur f thr i
ai sau lir nii br urtT tW r-.biL. ;
rili' iisi f-ii. JiX-ariio; ifcmi i: ECtwri. !
-.it r. ..... 'mj. in
KiTfa-TtffT ajpsr 3EasacrDfFalf Jto aaaiBMnr. , - f
Aa K Uaimr ioil'V W taiiiin-il j
tbr- I' .'53(Ot3' t1n(: Hi -.-inoaI ric-L-. . iWV
.....
-:- ' e-- .arru. Uwnunira
a"cj-: m-a-grV mjEfii-JMaal. fty xif purrr r
-K-.raa m feinarw-r Ifft VnT? (W W)llAjijllJ 2lrt Alhrfft- 1
r
Sf Tiar. :
trm . -
: UWii -wwa JfSI Wfe-
- riikAurBa. Aar-
. f-ES aV
2 - -:
THE
AiUXlAalJ XlVCUJlA ATUifc.
siwi0t.mmu-..pmT..
HUM aAAT aw nan-rU" rrOKiA
lii mi mi to) mb- itoaa.KW pMua T rwT n-sar
" ii n i iBa i ma ni hit 1 rrr r mnm t
31
aatoarM ai
IW .alar mm. SWllllrlWa
tmmafmw toVa aVat
rtowarw. ii a-
a nuKi e t m it- a vtiAATR
I Tl.ri ArMTlkm. I
MUba X PWr, ait
rai
aa.
r!a 1
ktoimaat
.m n ii rr ill n i m ii ir
ww: w acaew-v ra ejnni
- i-.-.i . . . . . i
laaiai li I rr 1 WrTT"T
mtm a a i a aa, A- a
t- -i .i'aa.aai .a i
121mZZ'mTmm
I 1 " "T " . .
Z JlWa-atoera mmrn'mtrnKKmu
IJTf l 1 111 I I II I I
T7TmZZ7&S -
car-
SOttfA.
rVraiaaaAa.
J
itom-MtatjiaaTal ' -claw a Aaaa y,
I p awtoa . in in avi t ai ar ma .
I i.tona.. na ni n'l aiafff A ya-ia.iaa-
naaini mm aTtormaja-iaaai arai mmmmmm e.aiaa, i j n ip ,. a. m i j i .a
aal m mm mmm. all! iiaaBJLalAA- alullTWfTUgy
- rat aati
f ajmv rtra
"JKP aB
STltf.niBfQW Ai
H C.H0RHI3 & CO,
u a tiwi tu MUM awexx ear ,
r 11111 ursKiszcmt.
.itWwM-re. Mala Nwt iPriHi HwTi
Away a atlart laaul af aratrt Aw a I
rMMta4 t-i 1 mm 1 f fcartraaia. Aa-fclalaam.
rwilMa aa4 taaaM, aa4 A tnat varXtf lr
AGEHT3 T7AUTED HJ
"' " t bbll rm muii
TaTaAUStkcra II jtri- '
socrnms distort rtL. wail
A A rntXA nma tiraaim
I tm w w ' aa-ta ana- taTlnnia a o
' Nr)ni rat a-.klWNH, aauniBaf as k Am b lw
I Wrl war taw aaa aaani
' mm ar W
aaaa
Bculhern Generals:
TUcir L t an 4 CaJ)ifWC
r
w. ritiri rfnr.
Witf l7Spl-B-li l Steel Pcirwts
TToi.-..; aWPaaaa .
, r.!.. .kK l .rapMr a-aa- af- -aa) aa -ma-
.4l1,. r, trt Um mianr
L,mn( K4 tumi awl In aa jaijiaajt
ran aa4 ki ia
ni
Liff Set vice and CiniTgw
Stonewall Jackson:
A Itl6li:
J ti Itea; A i aaa; i M.
mm trTiinil ranut
' " ' ' .TA M iaaVM
la aat.i.s octaA aA
Wi k Seel lVtit .f Gem. Ma". ; "
t T .1.. tfea. ; 3 ar tt TA A aaryato "aaaarjr
J tn . 0 -Uiear. a aua m awi
ttian kca
frtm Ltfa, . i
Xaa. Ocean w-aoa f aTaas.
MwtX 1 1 J. Miirtma,
- Km ,nl cWk jtrrimia,
rtiw J. I aa,
. L. aou ItmKM,
M . H.M.IIL
fuJ, hi,-lM.,l1ai aal eaatflaaia S
th, m c aarMl an iagi jar aM 1
-aV iui 'n
SwitlC
t'ka ara hain aa, '
A''njsj rr
(fkrxtWl r a7aa. Mmvf amt
k.iur frma tl riraaa awwM
W want aa aan t aa try -aiiaa anaiiiato "Hat
' Rrtuart ruktra 4i, Toaema a4 attoMk aKUlAial
e-b ia pr ttmMr aaipSafawaa
la-aatatM-r.la'j
PHOTOGRAPHIC
. . -
Phillip B. I&nnedyi
Caratar
opim:xrnrs ..asiaanc bow.
TO
TAKE PICT CUES
' v nriatTiiiB, ran. V""'
ni5het Style ftttlH,
1
srBf:
.aTt ail
.u,a1
Tfia Inatiiea, B4tWreaorACaflaA"
awrrrr antb Mek aflaa.il tawAaajj paj,nyA a
a iai-.hitiaa attg TriiAiii, waaatoiaa
mil
; aa that aaar, wit
if aO-n to toale aifl a
mm Tiac
arraacraantto.
Dftf
na
faniity.
1? . i
aatlaaa eaaaaarwaa aaare laaaralite
thaaaay aradrtor.ilWe tW aa).
1? IITILLA PKM1U! fAArllBT.
l lwac aiarer at a aik tram 1 adkja Cnltrjm. ami
raOrclT Ksarate fraa A aow nftrra. ia AA
TnuwaattT AT AW iktotty af fAc BVa. 3. W.
aaat to A weaAiBc aaA Ian;
aarartaia to yaaaf MOV aaa
SaAaaJ rJaratum. ! aclag to
itoae;areatoBliiihMil .
A'ae fcnrf t arable ymng
aitkee tfaa Callese or the iaiiwai r. a(taa
SEt . f - bataa, JA
.!.. aaJJ. K-SEA-fJOX.
TJkia CoUega, ria Ln(. X. C
Xareli W, Mia.
t-AWAAl
7.
v
7
ZZJZ. , aa4 na rwjwkm
GALLERY!
The Old North State
JobPrinling
. -
-J
- EiECTTO AIXJLXSD3 OT .'V,
Phia and Fancy Printing,
'IX I ;
ffigtet Style of tlia AjL
AEWTTPEaXEW PRESSES,
SELECT MATERIAL
JL X I '
TOE BEST WOKE
LMEJ
AT TOE
Norlh State Office.
wnn oxEorTncjtosT cosiplete
WE TO1 -5CT BE EXCELLED
FAIRXlW OF TER3IS.
H FIKT 01 SHORT MCE,
BTJSniESS CAUDS,
. . . ' ' - - 'r'. - ,r
;F;miDCG
j1 DBAT TICKETS,
;MULOFlaaIi
,: it ii txiiff A i rromr.
LWiS Cfr tlwr Best-
inKS. PAPER AND CARiBST
Call and ee Specimens
yasiTTg ajrrrn yitTCXil
TO
Cia -ITortli-State Officik
MJtwlv
OFFICE,
SXereaatlle ,' Advertisements.
iN'KWFUUI IX SAUSUL'ItV!
J.17. Gray & Co.
HATE Ja4 nwWrrnl aud opened at Xa, 9, Mar
" Oninite baildiiig, a new aud ileutlid
Stock of StiU and ' . .
, ' FANCY DRY GOODS,
arhieft tbry will nil br ealh ar barter, only, M
(Ulowavi large and branuiul aaanruurut i
, LADIESDRESS GOODS, v
embradnf the ueve4 AuJ tJinf stjrlaa of the
A Urjre aurtuMait of Crutleuica'a. TauLU'i
anil Boj- (imk1.
Ladiui Suoiuwr Vnipinjr,
Ladies' Wiw,iHl tliiidreu't
Triuiuud EtaU, new kImi-,
Ladic. jUiiwM and Cliildrrn,
llixip Skirt. Ijullmi, Ilium
and CLiuIreiint Duluuiral Shoe,
and Uoiterti, ItonneU, RittlKtiix,
, GIoVof, Uinier.r, dc. At.
Genu and Buy .Sho uf ercrj- Dicriituii,
. . Ctiuls. ry and Chiltlrxnp Ujjf
every varwty for auuiiiMir wear,
Crockcrj aud GlumwBre,
AViHd ttinl willow ware.
Drugs, Medicines, Paints,
andDyeSluffs,
of all kiudit. ,.
They an- pri-pnri-d to fill all rdrri?.' uf
eianit, for Iinijrs and JUcdU'iii', ut Uie liortcrit
mtii. Thi' Dniir d(ii(rt(iicnt will tx.- mijer tin
chiirjreof rcriifiir I'li3'iiin.
. Tiwy ulsii have a Wiiiii h of tbelr hninpiw irt r
County Line, Davie County,
when all of the a!irc nnmt'd'ftrliflois" ma- like
wim le ohtained u tlje same terrn
The aiMive iAt'H'k of Good, huviiifr U-cn pnr
chiPed cilice tin- latu h'vy uVoline of pricei in
tin- Xorthcni Citiyn, will 1m whItiH LOW us they
ean pnsajMy W bouiAHn fh!S'trifirket.
P. R. MaJtin. invih s hi old frh-nd of ln-ie
gfiT ?!5'H(rViHW . TW
. i . . . i n a i
1. ft,.MAKTLV,
4.- J. MfirilK.
Sidishnrv.y. C, April 7,-CO. tf-nol
F5 -'-5 .s
"i -r-
e
B
r)
DKA WHITKHRlv I HllaOS.
Have HM'itd thema-Ivra in the prartire of
Medieia. and ffee ibeir arafMaiidal asrviee ta th
Uucm of haJJatHUT ad aiciiuty. OrricA Aat
eoar to4wr. Pt.nJj A Co'. Jtai.
WBintweia, a. . e. a- !Eoi. a. a.
Sahabwy, Hatch 3P. ltW.
X
tep - Van' 6 f :s.
O t .1 5
aA .mmm. ? Z3
JlJ - PS1 '-.3 -te '.'v,'..-..
. ... a a . ;-w ...rr- .
aw fd ' aatoaj c
' Maw r " ' . .a . p g . .
eg.. e 1 1 :
irrr , ''v ... " .-
- tj3 :.
i 7 '. : - - a? I 5
-i-.- 1 v. oq " b b
. . , . ... ' . . , aa) ..
. . . " a k j s a
- 3- Waaaa) f - -
'aCaaBf'''''' "'1 aiw-iv-AajllfcMiMCj ,
aa" -" A S 1
ft i
lMiste Uaneoas AdTerUsemenU.
T. E. Brown & Co.,
TIN and COPPER SMITH, .
AtIlioId8.and,
SALISBTJIiy, IX. C.
18 Prrpnrvd to Mmiufw-tare or la fiircich Stills
Tin aud Sheet Iron Ware, - -
Parlor and Cooking Stoves,
UTCXS1LS OF ERY SORT,
All kindx of rppnirinpT dnne prmnptlr, and all
ordt;r whok-mtlo aud retail promptly filled.
BARTIR BCCH AS COTTOH.FOOD, MEAT, ETC,
taken m exchaupe fir good.
Thoie wwhiug ankle in thi line will do well
to call.
T. E. BKOTTX A CO.
april I.TiCb ......... "Bot.tf
B. P. WILLIAMSON & Co.,
Coiuiiiiioii .Tic rchanlA,
aw
It A LEIGH, N. C.
KLLon Conuiiixsion Cotton Yams, Sheetinp.
TCTiW. Flour. Lard. lritd Fruity Whialrr,
Urandv, ami ail kindH of ooimtry proance.
They ul-to ki op tonanlly ou hand ft- sale,
I'Iowk, 11(h-m, A xta Shovel4 Ppadeii, Corn Shel
ler. and all kindsV Arrienltiinil Implementa,
Ilanlware, Tin Wiire; and Gxyterioa of every de
mTiptioii. , .
Fanners and other, in i4Xeru part of tho
titate, and pl-d(fe thentaclvea. MLgive tneir ie
utttjutioo to all order aud cynilguinent elitraA
ed twUidilj,. v " ' ..
Hce to refer to McCuhl.iu Torter d Co., &rl;f-
l.urv, Tod: U.,Cald well, IYVU N. C K. U. Jli-
gau'tou, J.X loM.ln, State gille.
.' nprill.Vdi. r;.;. P01"
Mt&m& and yaUoi,. of Halirf urr
. KAUU1H. aould Pr.plally trl rj.
eAAlu waw
laAaSl In Rill AIL' h. N. V... vhm, hrr to aAJk'hM o ra
ceivethcir former troi)Ke. All work leut to hiia
will be atteu.ltHl to with proioptovM. and tatniartw.a
guaranteed, lie is'uriiared to do binding in all iu
Iimiu Ik'H anil in various style. -
Penoiu wkihin' to mipply themselve with Booka
and Stationery of all kiudit, can be wipplied by 4
dreiMinK Meaw. l'.ranwn A Frrr, liookwller,
Publishers and Binders, Raleigh, K. C. I-dtf.
TO BK PUULISUED SOON.
TUB PHIMNERS OF HOrS.
A tplehdid Story, IlloitrUof th Teaehiaira
of the Chureh-Idited ky th KT 6a X.
Xverhart
ABOCT 850 pigea, large octavo, in paper lark,
and sent by mail for Two Dollar a eopy. To the
trade a mtirsl aeduction.
Urderx umrt le prointl u.ade, if filled, aa the rd-
tiou will not be large.
Addrea the tditor. Char
lotte. X. r
!T" l'aiiers poblishinp; Uie above, and Uuaaotk
fhree time, will receive eopy. ,
T H E WEEKLY
u0LD NORTH STATE.'
PUBLISHED XTZBpT TilDAT, AT !Aj
ISBVST, AT. 0, IT .
HANES a
niHPTIH,
CONTAINS
All the : Latest News,
REVIEW or THE MARKETS,
ETC, KTC - '
AND PRINTED IN THE BEST ITHaV
PERSONS LIVING IW TIIE COON
TRY WILL KEPT PQSTEO IS
ALL THE NEWSiOF TIIE v .
' " DAT BY hUBSCKIBINO .
-. ., TO THE WEEKLY
OLD NORTH STATE
TEB.TISCASH IS ABUSCaV
jk. j
S0ZQD0HT,
JVST BSC KIT CD A FA Ml SCPTIT.
Bessents . r
jgMALL PLUQ-TOBACCO,
Thi bst ia Utnbit,' v -
For salt at , J .-
H- C. AXOtlR IHt-n
OffOSlU JloiTJ A HoW.
s i x m 6 n t n a i,aq . ,
HAStrTCHf, ( arehA
ya ..
J'.-r
.j....
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view