North Carolina Newspapers

    -::y
. 1 . , - - v---1
HALEIGH, HT. C. WEDISrSSDAT, AtTGTJST X, 1030.
VOL.
NO 23
gulf on A?fD rrorRlEToR.
cpropit!ou-4e circumstances Dial uurrcund
cost her much to iii? i r, t -i i .
iaxci scrrooL.
u J-'w ?.m:,?f, . , did not the radiance of hope thr,w a ha
.( Kid Iv i!,!a. u.i n-.i; c-iz.bi ill iti.tetzliM.. i i . .,
TERMS. - I--". nr l i-rliiin . O-rljIiei i" . ' V , .""
- r . . . l i , i i.i ,1 . j ft i n r i !TiiriTiirt :i'r i ntinne tv ti n' t -j
t n - . imcai. tv uucu ociutf! Htiii-n. mid ii-itim-trie ex- . r. v w it ma V
I urn r.y ...:i!S3 were titrannlcd in it? hirth.'l "u" ' " ami"' i"" . wivjhi uni 11:1,1
. : t-'-q 1 1 -' rl u ; f-'-!?."?'i :in rriirfii'T! ! fffct, m m- iiuiiiu i-ie iiiif n 4 iii-riu: "ivhh,
I "o I v ' ! UtO n-it I'm c.-r!-.i.'. i ni"'liA in at rr-tr...,! I lo I . r 111 A v f i, I i ! .. i
-I J.tm j):ir, r the'T".'"''-''": ' ,:,r 3na tchwiiot; Mat pr.e mi.-
(alflljr ileservin of pratiie, i.? falling nwA iSTcteil liv the circumstance
short oC-'hat shouM with to ntt.'iin. "'.it nl jminit. am! i incited tn cher
i'lie meek look of i Chi;t)ation, tliutt!i , ili liie mortal li tli nake of liie im-
reti'iirti in p
tJMtrintifta in V
Tor rrei riir (Jiet -e;!ii.f 15 lit. i(.i. i ,"ou rt 01 '-lB,,.v '
' t't I ") hrt in vr'iti, "ne dollars celt tub. I
i,nu....i i,..rfj.in.',i''riitv.Scteni. ' , i lie Ht'l rf ,r m
grj I'ljc i.!erliiTiti,ii of Ciertu r.ad Sheriff, j
Aiiciian fif.11 J fi-r f i. ' "ill !! ' I'rnir. 'Iif j
tiiir rir'- ir (rHr(-i:liT hy lw, j
J.fl4iT to r.'titnf mtirt I f po-;itnd, I
IK
id,
(.1
y
THE rAIS.CR'S. AUVDt'AT
Jrricuiurt, J..:erxt if, NdifTt, and tW. X'c-
chnt cai .-irit, Vie r, trr.tr fijtnaiid j
Nnlilhi'riJ.ni "he eiivf rHfty tif m V
fiKjH-iii wut s-n -i,c!, ((Hbtit'icrt tbrBiig'u nt ihc j
cuuntrT, -it fit I'ivjriilr nl nl)icrt4 tbiitin i
mlv ".-i), i' it iit''.m lo rre r riMjil if. r.
flo-lia- mi'i t; liiai (I fl fijii'luc.two ft iIsmIijw-
liiirii l Dn-iii Kul Mm j t;i.-n r.-l i!-f.rc
C'l Frni'kii'i nrl S'ut ' s.-i'li I i -l-i . n a
"111 P ' 1-1 3f '1 Imj vLil'- N .ntvr f 0,r
Mi- ii .! V.'. .-;,. .,.. , t '..J;, ..,.-,. i
Kfia K l"l m-l. . Ii' !-tfi C uriv !.' ;
I! -,- r'.l; A( i. Mi'-'Mf t '' ''vlel
1 1-: . "I 'In' .! ij ! 'I'n.li' vi I've
til l;. V'.:..hv; ! Y i iii.r.,.-. ..
.): '1 Win l ::!, )' , ot iii- k
irn!.".z..i. A fi I lurn, tji m ; i u i fA
It p;
iSt
0.i .in.
ll.r
t,i.jiii
j i h.ii
I t.'..-r
: ")!.:'
i'h'l' i,
Mrii.V
. . .
V. lif til.
h-kI. nd if r!':! i; ;i i.K-tT, .t(iic s'ulnrr rfti
! nf inf-'riiisii.ii', i"i Ion j-.-.ir.-nllt arlu-
u!;i! (; jmftt ni'i'''( "l i'i:it jir.t.'i,,! n,uet
Itnv' iifen ctrt i'.-J r s i'i if.' t'M'ti; i-t!i nl, R
10 l'l.'ritn I 10 i!il(i'i:,i,'l i-iti' ii. m-.: i
ti;., !.;.!e.ii!i''li.';JK!i A';i. i:iitf
Hl'ijr.-.ls l 'i ui-'Ii'i'IV ecill"?!'! V ' ' V" ' '
ihitivi1,, oiTi hit)' r-.i.ii! 'rt ti t.i!y Tf-' n
in n i:i:?f'"t'P . !. li-vc fjietitirt.'Mf !
l.'j-ufi! t'ri'.'-'ivi;'
iiittL ! WVtrf !,r iH. ! .rii s tl lab.
rriji r ltt.r".i! J;r d'1 li ii !;i Iflil.r"! wn. X. (.'. j
ii lit' :t't'v;ril ur.'lrr, r.'1 fimp"iiii;ii -;iii I'.i-
' '.j ive iin; in tue evi.''i"jt t'i i"ci, ""vji'i j
' in (lie lirtt pbfe. lo t e I ! !ti:.-ili)t! n.-ii-n im 'v
MM.ilL'JiS ' i!'ii i""i. i: iietie9l ii.r"rrn- ,
linn, p.-!!1! ! tn t ;c iT.r.-ri' jf f nnl raK-uln'ril r t
i,irr.'Bie i'ir rtirnl;r' n! the l-cni' .
Secc nil. I.i'ii'-vi : i!if. Iiter in,.iiit.
ti.-r. i ' tin' r-vt t . 1 1 v, '' hi tm'l m !ii! u!.!uiri; i
ntii,n'! Ii'en'l! f.ir r. J
li.ir.'Iv. tfi'-fi-Pi up-! tn.- Meciisni.Jil it,
u ii! to te tn'.'ji'Ptfi fl i!i'ii'iii'H. biui iikriat)!;
-fuf vr It lirv.'l sl.yti.' lif :i!:i 'lf .it.
I'n.M tti'' I f1? ii'ffi'inn viM 1- pr!(' suS
rt -.luh'vifil lo j.fonmie I Ii s euus nl riri'ir
mvl rel.fi ..
I' J 1 1 i . . A Ivlet noiiji! wi'l i.'n-. te (,un 'f
p'irsi'tj: I'Vcli' 9 , of in !;l!t ' tnnt wi t iiitt': rlt ii't;
ililifi-, liih Itifi''l "'nl 'I' fiii'-tit: f xrln(iiii; vi
(,'ifitK'ul wtiu'eM, unit su'.ijctts uicalHtcU lu cre
Uti ir tl flnrjl"'. .
tn i i n I , ii. i p lint will lie JtiWert, in rt-ni'.'i'
he Ailrorme aialutiitc ml inrei 'iiig vjiiier ir
i vei v tnuily, tool I.i ri;i r tiii'jout aaJ inulli
ptnl tint (In- r.' ii.tiiuiH'y.
enter ! (.,re, I lie re- efT tn'!e (ft
ytruli'C'tt- i" jt'Tp' ferf.e tti.cu
i'li -m-'. ll'inr., - j- t-.f
Mri,-t Uillrim r,!rii:t.
yt' ft.'ni'f.istl 'nr nl t
: lh i(-r.'li.i .) till-.
i:u: ' I It, it. , i..; i
' , H, . f ' it ',-. ,-, '
iIiki fi'.V'ti.,i'.if-' rr... Ir-- t
I Mi
ii Dun
:li . '-.
t 1 rsi.i
r.f tn. (V,lt
v U .
tr.-flif
ir t-ei .,
A rf ,; v nl'? vort'S have passad tueiv.
i iii.' uc .' -f sc.. ''s.1' iiss viiiltf J t.ht dark
icriw i-!'ilido'':i; crj'M nit prevails
where '''nr.-1 i- j.-i:c.!. Ti.e-I'cni'. erinij fires
M'c':.!.!' !..-.r h.-.-v. Hi latent tv.-
etire : .v.. r?v:;tJ. Hr thro-vi Tilic
'.f t'.e i !i.-,t'- (''-: .i'v
- fe-l' L- (?. l lit .licr.iIiV f! i:f'ici-:'U
!"c -.;rv t.';c c-tm ar,',; lac '-S'.ers listen to
; al-'i'.'i: M-hi:; ton t'.ca:r,;:",fj stri.f-vi-intrcd
njrrs itiiil roair n eww hi tr
? t veH'.iucr t.i "".ti'onv.'.ics -f th" r.
f f meets a i ' ' 'T-o wnvn otic ssrt irit, w)inse
i 5':iritin the frtrr,!ittf!
ati'i !fi?.ii, srravoJ ii th?
on tit" crorn
j'."r.?ili.Titv,
jiealts,
I'l .'! In
. ' tta .i I'tir i
waj4ttie, ('( !n:jLlt.'i bcoii"
ii-uif, "'p (.'lai-.'ic t"., tin. I
. (if ntn.s'.uu'is 1. 1 ' t:c
t i'i'-h '.'Ttbi-oken r,ct' .' v !v
1 I'jV? I'lhi'l' -i j., c,i.' i l ,
Jitf 3. u ;'t I es i;t tt.i ',2 t ''III
:,"V l,..ti.'A- t .
i t inr
t'i i' t:f t :.ii) , n',' i
it r 'r . f I ,
I" :.ii'0j'n!
i' n a '..!
tt,cc J
il,('l (I'M
, I
II
I i'.it.
a ' i' I -1
:t; ( rvn'C-
all I iictf j
i i ' i . i
;i'i. n, vi
i
n:l i " it
....r. .:-i
'.I. Ml- I
,ii- 1,, ij,.
') y. :,. .
s wl: ii.ii
illi'lllnl.
I Dji a'tf 4Ulili value tt ti c lii-arnm
l")...i!i'i ili'ci? L''t I'.i-v ice that t'ie ca-
, l''l tinirl) totitiii'if, t.icni, be nut
f.ii impression, ami bcconirs like com
mon earth?
lUrtford, Co'in.
; MU. PRENTIss$.
The. Whigs of Maryland liail bril
i:nt and'imuosinz. naiitical festival at
'ii!f irii 'n- crei:iiiv l.-'oki-n. JJupyj Havre dt-Ura.ee a ihy nr two siu
pi ,. j fur t!i- v.i lf.itf nl the M.uir AiHoiij those present was tlie II,:
i 1 1 in i f ok .hit !'.''ih i.i u
c'ttiv
r -I.",
A
I. U'lm tVd'k v-
i 1 ' '. .ml in -.ii
I !. Mlllfl !). "I
T'-ilH'.' wl) l ll'i'
t r M'ttfi' I 'I 1
I
Mi
IV
I I'
ll .,
ti t l (
l- llM
i rcii'.i-n '! I'
! .",'1 I I' II ! ! .
' till'. i fl tiil.l
.I")) III' i i-i'i; (i
rii.n,aii-.
C.t'' -i ' I
i.t'iin Uiil-
5
in. S
P,..ft..fta. ..I' ' ! ' ,
icuuaj, ui ,tiisissippi, wii.i, in re.
pi v to a tfomp iiiH-ntai v toast, spoke
8r
wb
I',
it,.
i
.-vitivn linn frotn th'.1 !
M;ir
i-ii i '
Fri . " - ' 1
' i Msil-t!. ti... !, ,
i.r
ft
t I'ruTit '.in tit iltv e 'ii. I.' :i-..
I!.: ".co" I M - ii-i- r i
rr: i-irpri'itn.-rr--1' t', "TT,t:' Af ' 'i
. ;i ...r rr il 'tu'i'- ti '' '
fn- will Lit ink-n e-n.
PT ;.irt t'1 '"'
- V. fx , ,
flt III
ill mi:
l. i..-
t I ' M-
v. r' v
'ic r- ii .rtrtd t-n r-,oot, p.nd hv' h'.s
. .... ,vmvr. 'tim i:.' i :i lU.-lliful i w '
his T.ri! the atit.rv oi teiis'i'HV
ifs'l
lalu';!'.: 1 ai.il
1 !;i:!.'i, .'U:''.
3r jj..'J.iiiJi!:l uLiloiii
ii- Hi-cr '.he 'i'h ,M i:.
li-if -i
' ni' e"i'..i
M- i-c'i. ,t. I .
''jx, m
'''.tr'i'l i
nsi 3 rf
i r.iaiT:c p .'
, pr.,. it-u "-f -'''' !:'::t ol .$
w't.-") i.i ti
.t ) covct.:itS.
'.tii.as atutUwsi Lmr,rf e n hvs pure.snd un
! a'j'.iUd b-iira Ins hritn'S and fears, hi soi
' r-. w-, hit joys an j l,i-s untttterfd signs, aui
: fT.ir:i in aitn '.vith iiciitmr.,-; wing- to c .n
i -.-cv tV.otr. ti S'nrie fur 'lisU-rt I'-vcd-f t.c.
ft' e Si ;rri i-llrtl .'iii'.i f (iil
! im u:v " : i"iil y i':ie,
with rtcpoil. giaCe, ' vT-i-rp -I'i boaiili i
supf.ii4il In l) tt It. j"i ,.i v, te! th'' ;-ii'!-
. i ti , t n( ii f nit .'!'. 1 1 '
lepji tt i c. ' : ct .Vi, (immuiI to ' I'iim.
Ill W-, ". 44WMtf
the
. nf
hr ir:'rt r:to: r-f cc Rtrr-rs
t'tc rretrv-cr ol"con,!;it'.'-
i:itiit r.i
t
f
r,
! i
ii?
tint
..
r rtri.;'ta vpon tiin marpiu of j
itanJs "v'fiie bie of the alcud- j ''"'
Ho stretches out his sceptre over tlto derse
fiTcr, z?4 t!i? tail trees h bef-re Ht. HoJ
;-.i ikfi 'brovifti the will rrnc';,, and vriiTovci'
iic ri.'ini-; 'i is Tctsteps, tAvni ra cities, iur
"! 5"! -icrd biitid
Ti- ii,-,n,i-.,.t,.-, ,.! I,.-)!.,,! .n, tvf.!-, ';:, (r:?:r,.:; ,i. ri,in. i v:,
nt at tt mil. lit lo he ,-nti'hie! ! h!e n'ltent en '' w i" - '- I
eMee'i;.n ti.iiirf,h.) ami !. w.i-..iniitv oi He fj t.i the tn! mU sea, nr.1 marks tri ii' "
lunf.i .i".'.inj v.i!iiu the lu.-Ki j.iuum .iii'mr ! iine thnuijh which t!'e ert-up waters fin.
t'-r . t if l.ib'-r, I it i! ii.-.n.ii men 13 chav.ne!, evi-r hills rad plains, to con v.-
II " ml!ihme..i nl th.- et.. ,,( Hi.- nrem j ('1(v r,rc,i,;'S rf estft-SMl ::d clitnate - .'
mi,; , m a,i nvian: Ha haste an ml
tf-s ic-s-wancil stnsTi'i, throws himstit' ar.u i
IB.
1 1 1
lii! ;'', 1 I .1 . iiMS'.Mlt 1 !'i-"'l(' I
S tif l'es;i'ei 1 V l.llll I s'lf tfli'V
1 ' 1
: 11' ti .ti :i -u ; n a v, ,i- n 1 k ' , 1 v. ti '
!e lu v ! : 1 ' 'iti1 1 v ; jr t ti'StU ! w'w ti"
1 , C1
S".'trs-l"l- I.I. A hat j a pi 1 lit
j-'f cs.sir j great caj-a' i.ivsol v
a'ii! niicnif'S, 111 1 v t J . : ,i')t)i.i
t"eJ hv the (fjorewt; S
tit -.. S:ilt, i' ti.i.d iaic.'C.
I r-..tr the pv.ri't, pc- bt.j.s ' !
eni'in .t nee 'if a l sn pp'n 11 1 .; n 1
wh' ci- tlinsf c.ipic it ii" h"t
at'!! v. i-ere riij,uyu
.1 '. . ' . ,
me pi rpiMuil ii.ilnen
moiii 't fit! wis, is a :i !i!i''!it tit) i li'Hf 1 en nt I t ft iri
I ' ML' if (if
linn. !
i'i i . .c
.'i;"'i i'.
1 ! ! '.VP
A . I i. 1 .
nip autiui two huur
.'';:. 1 p-iwer anu eloqus.ice. The Haltimoiu
i'-i "-'! j Uu-onicleajs 'of this ellort:
..' , i-;;-'s:i-1 "The .opening was ' peculiar! v ini
1 1 i'i 's. 1 pressi vf. He M-:;s, he said, more than
" '. 't'i.'-! !?'v" t'"'4lnd rc.'cs Itom his home and
-'! 'latter. yc', when, he l-oketl round upon tha
'.f v . rrivl-n I vast assemblnge before hini, he reccg
" 'i'i''-t 'if ln si'd r.rTlndii'!ual tvl.o did nt liva
I,'.' s.i'ti j uivdcr jhesanie laws, the same (Jonsti-
itiii 1 1 tuli.an.. tilt, tame btivei mneiit tliat nro-
C '"I
""I "' f'""""'f "'Avhoin h ...had lift at Ids
puinj (ii tite , o-.vnn me. vt nd other
.th'
ii - r
N" iiijic,
":iiri: an it'
A'iinst 1;i'
lie lljt" 'I HM- i
I'pal".,
Ijr wut
ap't.i-
!4 .'.'I '.
I'l.H
' i'.
r.ss.4
: 1 c p
, i.;l
t
'rs 1
connd-tr im
'he jniatUuTfjce .f the globe cuuld'
nu..s.'tne
sai-.i. Andlicff.lt,
3 " " ' i- 1.-1 mi mo inou-
V
mi ;iil, .Kid
r
'iliu'M :t Ii'M
HI ceij4S ''Miff flit";
il mi 1 Mi-jii!it."i iK-aiiit
otiis. ! o i'i ft ii'; cv n
9 ti'tiM-. ri'il tlii ;n
Hi unite en ! 1 1 nl Ptl t I'M
1 inns be
tot;, tha'.-aithou"
3
i'lll'l lilltoa r,,,.,, 1. . 1 1
....... 1 i, n;. nu, i,e was not
w";'-!"lr";'H' He had often ,1.
:!'.'. I, 1:1 p ,.s n'jr tliv.,Ug, the , ounirr,
i!-..tt he mivht ta'rrv by li-.e wayside, arid
riitcr (!ic (arm houses, and "W- ii,
1 1
r .t I'VI i'C
iiimc"t.
f 1 In" e rij-i
ill ii ! -t 1 .
pi eve 1 ' s f
iimiv i;rsi
!a
itn iple t Ij-,.'-', Ij r-4-tviVh- -t'- --rteTS --(f4 -lp'-(f-!() -IVJ l .irili4.il --aflT(4K)iT-.-n4--vhost"
eni-r rf a :,!.! I r :,!.'l ' Imik fur t'li- f-'.-mt trioiiels, vtis n il the 'et-liiigs a-d habits and princiiileg were
is own as those of the
4
1 1 i ' 1 1
liiil
i'ii, 1 1 : 1 r I'avH'cu lo n',1 int rri".'f, In
1
liiv !i r.-p.aiith'S oi the pe-idt-j but this had
b -'ii hei-'.'tiifni r (h'tiied !tim, and he ri.
i'.:c.M Mir.; h,i nnw had an oip.,ri unity
j.-r.itifviny; this w'h. (0 so'n'e extent,
tm-inut ' neonle who had ..i-phi.I '!.;.
l:. 1 ' e- -
' tti'i cl? the t n ; u me (if ilie 'is cnnvceii'al lo
p?rts which n! Im ri t i
, moiosenrss, .".t:d
, .nnr oftfr be t'ri c!
'hich ro';f !iotrip in "J
r,,:i!r!irii
!n-,l
. iiolinf
1 .-r.r 'll-.e ii'f' i; 1 iff
on til-? in,'. - t s e y-r.i 1 :
11 -in. . ..( T',T-.-,nT. ,i F-,,. Ti
Ten-' eet,t!rtn?'i nt iv(e!,( na.l s ,..-.un. tet.i'eitii is trresotft ?tt U tnCnntatl billoWC
it.li 4ite'iii iinnrt- "ii t.i-- mt.t i'U mi le!"! i the oc'-'a-i, and cai's to t'.c wind cf hciv-
on to tvMi iiiiti in sriii iy ti some distant
woiil
vice. An our
iltietv ! t It l-'i
1 n; r.!n.l' i-.n is f rii:( tt,
nlhl'i
tlT-
H. IJ JOS'KS, K'l J i'trtnulr-r.
Jatv.JiSS. ' 8
slirre. He rmilca it the obstinscv of un-
'it'.
Jl.ti ttll'l
to i.ats -
ilOI't.
-rlat'i"!- die n,ll-.ic:it? of c :!.'")
'II ?!hl ii i l 'he,. j :trti!f nf hi j "VS,
11 ilispu iiinjr, Dow I'Uirli jnfjie up
pret ve is Jt to ,t!'uo Jul
a" b" ir.alure ntiicil t)
'-1'u d.iet.id, whiui riitii'si h
its ininicni j v, intisl l.u..l in p'ii-iic
illH'tt I' l I'l", I"!
niM.'M W'lltoijt Ilifiliaili'S,
S'-rst wot k that 'he C
plv? th? heart p'T-
Idr -t. s'ant (1 ienui amongst whom his
ealor Bsi;ncd
f.) dn the 'ft was c-st.
"Mr. lJrciiii.i.,ft-spi)!;c for two hours.
Our renders know that lie are not iriv.
r
I hi i"j'.T'i inflicted lv co'npi t?s-. i'-t to pxasgca-,i':,i, rt:itl t'-.at v e di'Sjiise
fi'Vi nf 'he Vi'nl pHt ts. ate tot r,t'.mr- t lomnitj.i'slan ot"nT;ti billing sape r
is to bcTeiidlv M'rti'jn'cl. Irnpnn- lifinm faculties (0 any man, and tht
it.i . . . i -.i t 1 ...
(HPS int. til .1ijraa.lt tU'rncicil circulsttoii. 51 "ss eni'igies ivitii wnioii nur public
(i! a, In ' 1 ' iimiiitiii v 11 wr.iM' mvi pi-i-vcu 1 ivii"(.n- i.ieti uic na it-n-a a', 11 smo: iimi. nu U
phy
: !-.:, ! am l,.,i,uG its 1. ,..,',,. 1 ...Iji ji.
I r..asurtd sparr, snd with the more tlfn t- -7 '-. 1 ' ', -i- -f
.C c., 1,1,.. I"- i 'I' ploys V. t l Mi. 3. Or if In.
:-.i-.n'.l, of the -.f.5 -1 iv-n- litrlo lKir.ff n. i " ''-nrd lv.'i ven of .the Illolhl'l (111 IKlI
,;rii't,' 1 p.iinniinir
tita-'ft Ij 1 it! urn in their train. A phvi- t no eta--'er4ttou t sarJ ftat it is ab-
1'iitil. iIhi I'H'iiiHhciJ bvpinc'inil 'knnwl i-niutr-iy iitoesiblelor any public sppak
p(l"e nl' I he I'l iiiefiti I'm nis of i nnsidl v, ' 'r ! o pt aid 'f e a mare prol'mind effect
, - j . . 1 1 : . 1 11. r .-. . 1
n.i'i: tiiit in twos . any r.anc'iii !a rcii'.iss upon, mis occa-
r leier.itit sr.t - -rj hiieii.ceir tam.'er, .tit I " "issTl es:ai. ' ''" -.vAa of the -xa r.s a Very Utile vhir.g, an,! i " ' tv.M ves ot .tbr moihrr do not , ,-in In" y..i8v .Aaoilic.cqut.ncal -ei:- ')..'. - -t.crc w scarcely a nas
. h.."-, r.i'i-miy ami m:.-..hUo k -i.' ru.fa, !,o j Will :.i- Ut em, mi ibr -inti of Jn'y in', m flu .;1CU dro.va .thin afirv dvs jouniby of I '"ibituall V' imp'iAe s.ich ari ili i', it 1 Ijc tri.tn of vtiuitUSiidCit'bV jihiliiiithi o-, 'he '"iman heart that he did no
,; tme ir...-,i n-.i i..c,i.,t.'i.... to e .r-.niv.iiMt, the ih ht.v- r,.ive,, ttiie.. ""! k"i-" I hit rw:i'nativo !a:id. ra'is 1 1 the lr ct i" -,i r. 4, fir, m n3: I roniniir-s, tc ny 1 1 i'l 1 esli jirt'e tin- ribjo.-t "I tiuht- ni .11 ft nm its repose, and l.isli intt
tn o'.rh int-iitiiti i"l pt-atn 1 1 i ,1., (in :iv 'lu- nae.e ..I l.i.tii It. .-'re. (.huh im i-m 11 v. .- 1. 1 .1. e 1 e I 1 11 ii--' 1 .. 1 . iim 1 1
, .i,r,t. '..,, e., prueii-e. a. n.uv eB. iu 0.1- ,v. tie -pailt of.M'i i.i-..i?. t,.-iiv to . hoi'. ! "l-''7. nrahii!j.taeewl:. ard the A.-rk-jf.i,iiioti its manner-., ,-i. i. v,c.c, or its Uritn.;, has ansnred (he public, ikv-.'fsd tf'UpPNT. n It'n he spoke
'4i-i,t.i-t, ..ii i-v a r-ri.,-o,-ai merc!....ee i n'e. ! he otr.io.nee i.i 1 rotu, t' i.i-.,t, nl. j od. flarhir-T, ftktf-p'.pg liVr.in'T, hi--o the jpr.-f e( v ri 'cnanc, al 'cr t .ie inf 1 1 nrliol y nio tn u! ' ; t uil ri nil ri t'ii I ! V die I.1 v thuHcvPie niiiile -ds of the Administration,
.bortilit.. i..-ere v,i,e,i,ie (inieei 1 1 niieieiH- ''fif,'"' ';'?. (;"' '.-Vf'-k- 'or .),. j tie !mb, lies rarplcsr ct his feet. He tames ,- ,,,e Sli(p.1(., xv'.'.in it ..v..;. and discipliitc ' of hutt.nnd . ni snf. 'Ilrshail leisure or recolleciion tc
viiii'.. Jl;crc is scarce v a
I i?n. t:n-nm'Kii4.(Ti mi. ,ti f.tii. ? i-ti'irr
ltei.ei.-iut 'or Moml. iil' 'ir ti anklulA recneU.
TKKM-. ;
The ViWecttti. mi'IV p--t. . !i tt i it rrrti.thli
Wnliri-t. OItit'OJ ( tl lrtl l.-n oirl'ii-o !(.(.-,
r. ! - . '.
b-i-i 1
t", "ti'l t'ii-
-. ) mi t ;, .','r-l . . -'t'. jth;.iT, t-J,.!-'.'ctit:'!.
k , '. i-'ir: ,( I.-. n.Hlk-ll l,PlTi,ieU
l mi' "ei a 1 ir, a ! ' ir.l'ime If 2J4 hi-
stie't with
ami i n-te-jc. at
Kl A"t tier riu-, tn aih-mri
,r.) j.r.-iti t'y I 11 m a. ding . i0. f.ee fi-.iin
ch.lf'-, will he eatittil tn ln cr.p'ra
I'i t"iA,-q'i.-rife "I tlie v.ti, -.iltie t.-i logeK,
" t'lWntniy a"trnrlti-rj-ilte-e'jilH'it.iii ef e -H (mat
at a ii'iiaiite, 11" ("-ilti- l''i- 'h- tuipe-- 11 Ii at
lif le-l tf, u-.iil tli- "i'.l,. i;.;i n (ii--. v ti rartl
.ll., lit I'ir ,-i f.:;t It l' Jit-trJSLMtlui: "kiictfn te
at ir.ii.te ,.e- Mt-t.
All l'-'li-rt, enmmnuiesKiePt. ,Ve .i H.e p.ihhih
rr, linttlt ttiiile Iri-e fti.nl ')i't!4t, o. I (ivy ean
nt bi- arii-i,.it il lo. ''
f.t ire intf',,1 e-imi-.pni '.. th. pnl.lirVitoii
at.fe Itme in ili itifinttt f-f An'tinit i, IJ pfr
aft hi''lliti aiihsirnitt'itiii act Vi tueiit tl (u lOf
ttaT'l tlt-h as r-trll a. (1' sviliie
Ail t'lttors livorji,' m ( i'i- iti'virit. and lho.
tit nmv It-eJ 'li;t't-.l to et hitn- it!i it, iw .11
In ma luvor bv ei.ing O'tr 1,1 ih-iitou in inter
(ioa. JN'tl. SllUitU ('.Oil.
J-imritnwn. V (. .lime. IS"?. CS
71 Dry Go Js Mrrcjiwii i Jf through
out t!". United S'otts.
C 1. A K Ii A H V 7i T,
Vortrfrrlr J V I). CLilc Si- t. a:.', Imprrlert
-il.'aJhJtii'ji 1 . Tn. .at), WI:TiaTitKiiectj;Xi
VjBfK, han enntiaMly on 1iiiI a ! sh a.-i'd exien
ai( attertniMtt el
Ki-'-& rto.-trrrnv "' "
mtv t;ois,
tlik-h tluj oT- r xi very lu fieri, Tirlicolar
attntioil priit tO
1'rlnir,, SUrrttlKSts, rinwncls,
Ti'kinvs, it Horn, si U
(iiWKU ji;n i-tt Ily;
Hosiery, ICiinkctv, CioCi, Cas
biiaeco!, Miuincts Ac.
Tl'' : viiii 1S1-M Voin o make .ut'tlintet
ae reineauiiiiy nititew u tin mil exainttie
Iheiawlrrt, rppntnt: lim ,Mi tiimit
K nl..li Uonm.
;ok tsmiln: fffm tYoo
Vebliilmrt ami IHot.ellri 1, Iwir nfien ra-
naintleil tlie gvv 1ni-ir.11 of Norili Carolina
tit ide r. v iMeuiire vivK i f PiiOKS kept m,
hantl, ami h'-inj a'ltlnl tn lit trrrki arriralt;
'eetiarf aecatttinKltj a W hrfur them a caia
1'igiiv f a ery amall fsSiiioii of reer,( arf-irali.'
- hmut .Hie lullowiiig (hen call at No. I. elieiiji-
l, l( atsil yeutattirt nt' the pj)or;unily 0!
I"B-rlrt(ri(t a -.'tnal.le librarr:
l.:iof Anhue U I l hy Jf.oKar Hen
rr I ee, 8 mi., t he I h nl TUomae t ; irertoH,
t.nh puriit'l Mv"i rrapnailenoe, by ("Jeo. I uvk.
It 'i. Wmkt 01 Jeteph Aihlitnn in 3
TraealaiB P.urope, hy Wilbrf Fek, O. l. I t
'I he wit. 'url Ch'ie 1 4fuU, li!i h't life tail
letle'a, Uy F. N. KaUor.1. S velt Wcbater'i
fpfetliet, 11 nl: W itl'a t.ile nf Hmthilt tle.'i.
rr, I to. Steam 'a Vnrk( I ri- l.ileof Sir
WaUet Seii(. by J. O. l.Mtklar(, S ul, Al-j
lati't l,if otSci.it. 1 o. SKut llntoi-r of Si-M-
"I'-iirt, f Volt'. Itnllin't Ancieiit Hiitiui v. Flu-tsi-ah't
LtW-t 4 rf.li. Siear.'t "eikt (i 7 tell.
Hitia. nl' ihc I'ul.t'.cal Srttrm of F.ure'.e ami
itt C't'l 'iiira, from ibe JiK0ery f Amelica in
lh li1e)endenee rl Ihc Amerietin Cnoiieenl,
frtin, (lie (lermwr tf K. II. Ilteeoa, (.U.
Martit't Ifntoiy nf North V rolhia. liiaiary
al Ihc linear, I . Mclntnli', Uerolu'inn in
Knftatlil In I5SS, 1 a. (Vrantll'a .tiefnoirt, 1
1. liihhonl llntoer nl Koine, 4 to. K.mbat
tr tn the K.ailefa Court! (I'Coelith China, San
ml Ma test, in Ihe V: S. Sioo;iof ae I'eaenck.
fcr F.aiannd Nnbei ta, t i; Vemmr of Cttmoio.
ftoec Barnte, 1 . t'hamt- Mental Pbilonv
jtiy, f to." Ilaeon't worki, 10 o. Raeneu'a
Hiqr f kit own (.me, ft o. Laitr nietatne.
(onH atorkt eetnpletc in one t. Turkeia Li(til
r nature en, . Uomptc'c vorka . oiian-."
70 tola. I'otMt't wo.kt. Id volt. Swift's vorkt,
19 l.' Hrltiih Vttayiat, S ult.
AH nf whitli will b aol.l ek'thf ittiK a'CHB-
xWatilc lerma. TUttSEI h I1UOIIKS.
"'.till acMfw rre 1' "t t:-e
Tlii. .iil l, a jhj i'l it-i 1 ri.ti
i'!e, ai.'l it nuMlit tl: itei.ii.;ii
f-OlM h tht's'ict.
he lion of thrr loir at sad
ii.ie n.iri.i.
(.ititlero rt,
plays with h''i ;
Jnn 14, I3?
.10HV nifiiKr, '
'i HO WAS K.IH.
PM'in WTM)N,
j'SiiT.;: kvans'.
1 5
. --:,i-l 1 ,1
ni-a-TTy mane, wimc r.'.s isiia ro.r n suoevi-
cd to t;m ocntlc imirmtirnfauppl'cation. lie
mcrtJ the pr-cr b!ic! hc'r.r, whoso sa?ht
ajil.u.'itiiir.cd ryo-ualij strttcli iu vain to
st f-trf.-Sts-its'hfauiifnl heritaceot younj:
delnrht.
Tl-nse. sirknc'si-s !' N hit !i the most
i-obiit are ubi'Tt. bv
hehdd the unelen4e-l ffloriett -nf -rrt riaSnff'i :n wifiC.Jnitrt!
; sea, and if fco eannM with divine mtthority f,.,,tT,' att the mem1
av " tjfi tho-a o-tiir.Ri1'. he ncurs the liffht a.
WOMAN'S I.OVC.
II it i.!"st it hn f. r whom the nigh
Of ccn'le wnmerTod ij brcetheti!
oi l in t: tt tier wint-jt f ye-
ArMirnl whoa hee'ther hop or wrr.sthedt the.h sij'.it,' the doaf are ma
OH. p-irelee tt her tender btvel j dumb to speak, and the dead
'Tn th' uti'v drop t tr.antiinii mtn. fcr he meets the harbiriirers of death in the
From t'i 1-fialii IhiwI that's CIPd abnte, elsambci of aiekntMts, and with, 'hit healing
Fratn wbi'-h they unati M-.e liliaa in Mtrn! ! jrl cools the b'.uninr' fever, scfleas and re-
Bitl n- t f r ai! iiort woiran r heart
Vi -id it;i the frelirR thnrt. itnj-la.HeJ
' 'lie uft the hitter purl
Of him to -horn it ne'er ia frranto,!,
To j,rie it-moat. Thus -9 the taireat
And tiehcal gemtalwaya tin-rsri-ai!
vine cj
OTTmnWTlT
I r-f a hi,tine!l"l'l,
nr.. i. iltl.it 1 t'l I fillon tilCui'il 114 A lOl.ftiia
ot truth uto !..s bcwiucrea my.a 1 f f.rr),emrpU ct, ,h? nrwn,.vl 4
tarougntiie mc-cium 0! a prcsser sense, and .
h?h)s him to tcei ir.s way nuo mo. oecp mys-, ' . . ' . -'
teri'es of heavenly science; so lha wiUiout 'rne alT.-ction. I.t.f it must be hulli
metaphor, it may he said, the hlir.d receive ricntly obvious, th I afl-itle to that
tnc a oat are maae 10 ifar, uib want nl ronstiiuntinni vip-or, or 10 tii.H
arc raised ttn: rrrr,cr,.,p,i f.i,nnk m ,ai,;i ..i,;, !.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n T 1 1 y u u" 0 r our uui.i'uiiv, irnni ami ni nis own v.-
"'It'll IHITtllil prSCtirpt. V.' 0
mav
ei'hpr create inabilify fir i!io.e tlutie-
w liicli in must parts f our r oytilt v dr
aksion oi
it rnim-
!i into storm
poke of-the
stratum, if yon.
cd ion to look
p:oof, lotin l, vi'U would see (neirs TTiis com-
aml illti.'riilod by difarctions. ( . pre.-iicd. and uietr hruU clenched, as if
H11 not fnilhcient Hint we. molhcrs. . s'nne n-ijeci 01 uieir vengeance wero
vv hen he told tht
rnni stotyoi hit otvti v.-roii2 bow hew. 19
should, followed by foes who had miiher hon.
iittip
lu."ni v i t: .'.a.
Vol! t tot al
fdlntt lluni until n pi ituifde i ; foiiut-d j ' s I v , nor 'honor, n;ir chivalry in th
bt nhii h (Vy tft.n protect tlif'ir.selves tv.nf.uv, y.u had but to tiH-n vour
Irian tlin (t-i't-artiv .iT lni.T,i'.n !( ia otion vii-ii-
'"fti, Hull no voting lady ncknnw
to
l. g'ouiivr with iiidioiiatiiTn, and an
cir
eva
behnld evea
as.
rt herm !f tn ho laced too fiaht. Habits I'ct lull r-f ' tht (heepest syiripafhy and
i.'fiit'un the li'ht, mid filiflicr fhetn- t'' iiiicttips! i'lt.ereat. Anil then, tht
iriuw niiiji i' Huutt'i luj'.e,.. :tre ever the
mutt iliii'ifult tn cndii'iiti. "A part i f
tlir iii!r,i- w hicli is pssiMitial to iheir
eav and natural pr.iresH by which ho
would, bv on? ainsle sallv of Wit. nr
ri-ii
ills
vcsjjic racliioc .pain.- - The rgld and. stii j-vr.'
ii'F arms of 2cath, which havo already j 'O'S
or sarcasm, change the'trravo
yc upon a wif;. a inoiber, and the , rubn'miHioii, tniist bejineiitltd to hunt- and it-;ditrnant pni'esslon of thetnuntf-'
slress t a liunlv, or else cause (hem
111
f.-nliraccd 19 victim, dissolves at his warm 1 to be discharged iu latiii'ioreml w. re tell- 'lhii'di the m.Ti.'l'ir IVum tiirhl-lavrnp-
I . .., . -I-I--1 t:...jr I . . . ' . ..
I toun, an tae nowntr r,i?oa, pusair. 1.0,11 i rcness. Af.1 I teaX "i them, lii.it
I its aeakd fountains, dtuascs new litethmigh ,t!,P i; tention cf ll.nsc who eotidmt tlie
III!1
THE OCEAN DEAD.
TIo.tr eabnlv tl.ej deep on tbc ocsn floor,
Hv the aitittili'iR Rem and (1 c rjihleii ore,
The thinirg asn-l, the jflittcrirt atone,
Vt'ith the n-esllh to il,e orean iVepgnna dow;
Vns'h-ftaii-Iitau''-JUid .age and care
Hnve hit) (hem davrn in eliaml-rl-t there
A inf die opening hud am! prr!i.ng"Siwar
flloom ide hv aitie in the corn! hnwer.
.And whit, tt them in the angry rntr
At the torses lath thf pi hMy shore
Or the sea ttrJ't shriek oV the lrouh'e.1 t'.nw
Wli. ie (hey aliej) on in (.heir divvnli-sa tUep!
Sleep on aleep on, in yonr'lnwlv (tjna.
Kcneatli the weh of tht ruriini; waves.
evcrv rictremity
At last, when v caaca and worn out oy
'arlief-t nhysiral eilticaiinn of femn!i-,
iT.1 lilEl, lYtlt.il v. tauiu i:m V, iiil t'UV uv I i i I , '1 -l
the oft-rcnowed contest wiu his last enemy. I mr'-v bett.clifn.d to st-men how nn evil
he ie-ras ready u yield hiai thu victory. j '""'I1 iT.acnitude in.ty be nbviated.
VVhn the raven wins of despair hover over Mothers,, is hcre nr.y thing we ran
I him. hs flies to th altar of Philosopbr, and
; vv yiiini-j ((c v rjunu f nwtivn
o to acrj'i're f ir nur daui'itcis, a itood
nsiit lilt mi ?-J a Ihcre.-l rtrtix-m-tim-. 0-4
;r, and do
He lis- roi
tens .vitht murnla! .wart to thn co d re- j umnti tlint our sex nre brccinin-more
spares of h-r bni:hu cnc.c: . Iok bark , efTeminsti.? Are wi al well
aLnhbui a u-orm. tiar with forii- ve,r1 ,n '"""T'TK
nil own hemi'lf in be 11 ii com I' it 1 1 -
li e l.ihm ioiij reitpirniioii, the t ot-,.
mrai'ied (tioventeiif, pet hups the curvet!
sii.ui', tti i 1 1 j; ilii'Viviit ii-ntiiittin v-r"
thi'in from iln-ir- linlin-pt, ir.es. n.inre-i ai ound hnii -info the relaxatioti
in. tt (i.eion;:s to Itvjil, boisterous, and
reiieraied shout, nf latijliter. We no
longer votiiler that the .State of Migsii
sipnj was" -n-vohitiijiiiirpd.' palled as
-hr wnj in the iliinnest smoke of Loco-
!l"t in ibetc da ys of ilill'uteil know!- locoim, ); intitLhavc been insensible,
I'd',".', nl' hei'diiiMii'd islucuiiui. i it pu. iiitlecd, had she resisted nppeaU urged
sib'le that any fema'e ran put ia jenp. tvtth the eloquence which cotiid con
thmtiyrttetTt of m-alth, rvFti rbo: 't i-bci-nrdnd-Toberyrtfrr
1! it im' im or fxistetici, for a rircutn- H lrfurd in'o a cruwd whote excite
sta'ir.e of di't'si? " Will h. ttirbiv nn it-' rnentvfnr the iii'oin-enT;TtiiiDOTi'ted't'"Wa;
Ihmhii over thos who try to avc bet? triutir. phretr.v.
a 1,1. s" vi- ' "i" - j i' - 1 . - , 'till r i l '
ru.'. .'ueviis yr.t cunnd remedy, ami . you is able tn brar them witl, oui inci'tiv.-m J ntnl like Ihc .Spartan culprit, co-id1:,! "Air. IVentiss has been, gifiod by
wi' die U'tt a '-ii'.Vt.-r." core, as otir mothers? Hiveour (i,iu!i. 1 ilv deshnyer l!'. it feetls npoi her vifais? N tlui e with fancy which knows no
Hs fus o the a'.tsr of Revealed Truth; ,rrs as n-nch s'amina of cor.stilii'ion. ' !'" kiiiw tluil il it at. Who, 1l1.1t has restraint or limit but the rule of coed
.'..-' - - I - - , .-. t e 1 . 1 . I . . 1 . 1 , . I- . 1 1 ..... . 1 . "
"jvimjiiitB t.T.nsnon u-.e tcssor.s t I ncr o!-;-" mucn sptkch" ior itinnettir uinv. n iet. ii me oisin fiutein'cnT i.lsTiinr
elrs. kneels, prays erd. worships. Heavi v.-e ourselves p.isess? These (p.iestioni j doubt it? Tlsn is by Im liintni, 1
Ml, I ll.r a lit f.aVM !. fttt, it I -.A lt.r ' ! ni.l
... j - -u, 111 y i,ii-iii-tii i'tt in is it-i mt: B-'iirr i:-?ic,iin- ' u'ji i!i'iio w ft ii-e rar.PH oi ner nil i. isn. n .t, ti.,m.. min . . n"ii.. .
tier 14 rir.h their memnriea. (hey deem h he. .V - t .1, , .. .. . . V . i. ". ,v 'I
: . .-. "v r i ti'i.ur retiing mitT mere wrre einptoy- in order to neeome v';oi-tiUH, ami . m
the unity v Resign which ptmd tlw tvorks nient, whiehnonc cotibl discharg, sslmme rlan-fr from the t.:evHlcr7r. ot
of an tulimtnana ma,'v;!ibbj unnd, butiervcs I ,,.. . , ,, .... .. f. . , , '"a" l,u"'u"1 ul
.l. "in t tti-tarii :nin!-.ugniioT,a ix U11T, ISMllon.
:uinith t.T.nsport the lessors i-f her ota-; -ts much aptilud for I'mnestic duly, n 1 ef.-il lha oinnipotenfi'-nf f,isr.inn. will t .inf e and judgment. He does'not eeelt
t o- lli'l.-itl .KIOIIS. 1 leV- come tn l-lm
cprns to his view, and discloses her reas-1 mt jnterestin!: tOiiis itntilr n in-My sncriftc'f of l.r-alth that she imimscs. .unbidden. Whenever, in'thc rnurs
urcs. crowus, tiirones, kitr-dnms. He exults ,.. Thev nOLct the wi fi'.,-.. of lint it It s nr.i.i, ..( i,.v T.. I ,,, l. 1 of his a.-.tnir.ent.' it i r,.;hl ih.
ul(i
ustratmn
a-
IllCe'
BTMiis u h. amo;itKr.T. ly interested as c arc. for (he health , iy artir c uf dres's whii h could disor. 'a;nl i irlin.s. sre never cither nut nf
Have we not 1 of us seen, with of our oiTknrinir. let ua devAir neruiiar 1 lr4)id mat -hi' vitaliiTt f )ur aun U..1.I ! ointc ie in bad tJjfc. Thtv tmtiltt nn '
i- . - --i-i . . . .? . , ' I . . -.-tut " . . . i - "f
t nii 1:11. tm t nm u snail rnui m nf. in i:m tirnnp-i wiiii ranturft rrtpa out. , t .. .
"f ,- .1 " -1 ' u ;.. .u.. a... 1 . . 1 - ..!.' '0'" community, r or tnc j'niiiv or in -; are mmhiie. look to it. tuny a wan. ni-s '.vii44eHj,i- riesmi-monrrvey, wn
. - , 1 v'l w.e niritcra ft iiu rmi in ui ,' ', . npitit. i n WL'rill ft! a . uv A iuhi, uiiu ilia.) ma oa :i . . . . " , . . , . , ...
"-""'H , -i.au, ...u... ...... 1 -. -... !V'ngt a 1-t-r msT die, a ad dymtr, live and M!"J w',,,nn 'o (itscn.tr what (be as we mint lo, nl tin' tlun-cr ol gin.-t- , '-' trens-'ict.cu Jjv an ill
, .id 5 1 '" " , j r.-'i-o with God forevr! I. AlmMrhty h romimttcu to lire, tnudi-! ure on the lu.is f.ud heart, dnrina . drawn fro in Stature or from Art, it
, ti, .v..,tn.i ..rorec hieh w t.i.o . ; ' cq u ilibi in m of Eocietv. nnd t ft. . i lie ir tea-on of d c yejopmeu ; , w!iy shr.ubi.j w tits his volition, without an effort.
1 " ....... r. - f .v "v riiv ni 1 1 111 1 n ii'iT'ir-iij i. - . t '. r '. .. 'i i . .,- . i. -.i . tt. r - .i n.i - ,
! . t -... - e .1 . . . . .1 t 1 1 s. 1 14 1 .r ..i ti tii,r..i. ' 1 1 1 o 1 1 p 11 an -in ir 4 f.i etiaiPTi r.. i n i im-. we iiiir ttti hit 11 rt mi r ii tiiir!,..rv tt-tr ',t..i t 1 1 ia h -turps, tv , i ai 1 Titetr am iai
i ui t'ii, nrri.' iirtiiiia n na.-i rt-. imm i r . rti i . .. .... H ......... v-- ...... vv , ,
imperfi ct orgaiiizaimn to the lughest state
of pwicetion, present n-yt only a wido (itld
for the speculations of the ihcorist. but ofl'ers p'tv am) rrgret, rmte sickly mother, at!ntion to that r,f t,nr dauiitili i'.-
. I. .1. ..l -..!-.., 1 . . " i .., . r 0 . i . -r t
htcrpajrc i
volume of man's history in a more elevated
sphere. It prints a subjeet, in"tho coutem
p)alion of which, the most lively fancy my
rif'tin sll the rrratifieatinn of its creative cn
erpyj while the sob?r mC'ralist may leam to
strenatJicn sud fortify his virtuous princinles'
ajjidnst the despondetie-y, which is sa often j
engendered by disappointment in tlie result
JOB PUINTINU .
NvaiSysnd expeditimjily txecufad at
, 1 this OSce. -.Ii.
oi.lus well-inrcndcd euorts. I In learns that
tvhero the parent of all seems to be mcst par
simonious in his incipient bounty, he only
dosins to awnVea our hepes nd e route out
energies, that he. may itonish us with the
profuscness of his future liberality. That he
waes wirnin u-.e compass Ma saell tlie nu.
cleus of the piant tree, which waves its lefty
head above ihe clcuds, and' spreads its peti
dantbrauches over tbo tops of the sunouad-
' 4" . rrt 1
inn loresi. t no pure and limpid stream,
which t?t:sho from the mountain reck, and
ripplea down its craaged steeps, soon swells
to a Darning cataract; deepening and widen
inp.as it moves slonc the broad valley, it
a . .. HH.Att a . ' I . ,1
"w 5iiii ui a migniy uver, ana Dears on
its heavinff bosom the com mere of a tbous-
aud cities, the products ef every clime, and
the citizens of every country; and onward
rtdlimr until checked by a refluent tide, h
mincle its waters with the waves of the
jJ)i!fbty-ocean. i
Ce taat ll'.tle. drihlilinT imptto -ntti t-
has Just entered td-e vcstitulei of li.V; , the
in which ihv interest nf her husband,
the welinre of her children, the com
fort of her family, were involved du
ties which she could not depute to an
other, without bus she continued to
exert herself, above nnd beyond her
trecfrh.
?ttll her step is lanryuid, snd hereve
joyless. The spirit indeed is willing,
but the flesh is weak ' Her Jittle ones
observe her dejeUed manner, an4be
torae sad; or, they take advahragf of
her want of energy, and grow lawless.
Sin, herself, cannot lone persist iu a
course of labor that involves expense
of health, without some mental sympa
thy. A temper tire most amiable, will
sometimes become irritable and corn
plaining, when the shrinking nerve re
nutre rest, and the demands of toil, and
the claims upoti painful thought, are
perpetual. Efforts, whtrh to one in
health, are like dew-drops shaken from
the eajle's win, aeern to the invalid
like Jbe ascent of the Aim, or like heao-
ing Pelionpon 0a-
4umiitin-; that a aickly wosiiti has
solcient aelf-control to repel the in-
hsve air and exercise. n well as her
brother, and that he mt v ' not be too room to breathe.
much blamed, if In her earn-st piny she
I plead for the Utile p-T 1 1, ihut she mav
thenine'v1? erect, 'without busk, or c.ii - ;by rati! ml cvcrvescence. f coin. the e.
set, or fr.t'i.e vVoi'k nf w Ual-b:oie. hausilesH futi'ilain of his imagination,
Why dhotild P"f our daughters also? , nr.!, like the fixed air of thu inspiring
Did riot (iod wk them equally pp. ! be-ver.-ige, serve not only lu render tha
cililf Yes. Hit they have 'sought i element throtigb which they pass more
out many inventions, bnHiantand sntrkfrng. but to add to
t .. . -.1.. . . . ...... ...I... .(..II I til.. ....C. t. ...:.l '.. I i Tt" i i ... .
I.ri us rtllit ate a i hit inj aonii nave
mcst helpless, ignorant ontl attrpH (fail : so-J ,"r,ton t IrctfuSaeaj, .anil prtSfcrv .a j
I laala. llow losUiotae tL afeatMfe ! Icj alde'il Cjapiidity .this, lhoogh- cr
happen to tear or soil her apparel. 1
pleSd'Ths.f" she b'1 liot ptitii.hed hs a
romp, if sho keenly enjoy tnse Itetive
sports which city j-cn til i"fy proscribe.
I plead that the ambition "to mske'hef
aecoBiplished. do not chain her to the
4iftno7 till the spinal column, which
should consolidate t.ie frame, starts ft
side like a broken reedi nor bow her
over hc book, till the vital energy
which onght to vade the whid'e
irsme, mountii lulu the brain, and kin
(Ilea the d?alh-fever.
Surely re ought to acquaint oui
relves With the outline of the median.
itn of this our cliy-tvmpl. that we In
terfere not, through ignorance, with
those law on which it orgsniistion
depends. Rendered preclooa, by be-
ing the ahrine of an undying spirit, or
ministrations fur' it wefl being snm
an almost fearful importance. Appoint
ed, a i the mothr U, t taard 'he liar-
moor of its rcHtecfure," t r stud? the
..AJi. ... .j. . i
io y nicu iis symroeiry iicprnut, hi
i -fwc til -19- feKtHse-ow-irrocb tbn
l.ttt us nrntftUe,
e"Aen in their cradle, that their hearts
shall not hi; pinioned as iu a vice, por
Iheir spines bent like s bow, nor their
rius lorced into tne liver, liouotiess,
the husbands and fathers of the next
generation will give tis Ihanki.
Let us lea e no place in the minds
nf thou whom we educate, for the lu
natic aontimr nt, that the mind'a health
ful action, and the Integrity of the er
fr.ai on which It opmtes, are eeennda
tj to the vanities o( encrnat decora
tion. Jf they have receivsd from their
Creatsr a sound mind in a sound bo
?yt teach thetn that they are accounta
ble to him for both. If they deliberate
I r permit injury to either, haw shall
tSey answer for it before the . Ill(h
Judge?
" tivt how t)att tt Rtfr tmnttr it.
t n w hoWraad k e sil of her child wa
laid, as t water, tablet, if she suffer
fasUmn lo enter it wiih fadiastie ima-
frea, and ffo'i t tn puff "et her fever
h breath, . meftVni; the tines that wrs
(tom penciled there, tit I wbat' heirtren
wouiiTtVi ilcil fonta7J,laV the'
tile relish with which it iriihbibed. and
to inc-cuif he duration of the sense of
enjoyment in partaking of it.
''Affer speaking for twd hours, dur
ing v.hich the crowd sevei-al times in
sisted that Ire should proceed, when he
evinced a disposition to conclude, he
otT.fod a sentiment and took his scat,
the audience manifesting the same en
thusiastic feeling with which they liad
greeted Tiis distinguished compatriots.
"Ve regret that we h7e misfaid Mr.
Prentiss's toast .'1, '
IMPROVEMENT 0? . OU SEA
COAST -'- . - '
We have befor Jis ji . Report trans
mitted to 7iigregs in May last, by
Jak'S TIeArset, the'Engtneercharg.
til with msk'mg'a survey, with a view
to determine the pratlicability of open- "
tng an inland communication for steam '
ritvigation,' frtiin' the Chesapeake Bay"-'
o CnarlesUin.'' 'Ihe object" f tb''
work is to provids Tssaze fr th - -.
accommodation "of the iosttiqrgv trade--
of the Union in 'peic'e and its pVotec-i '
!lil'??i!!riL-'w-'. .'. llll'he Engineer: re
ports, that the practicability and im.
1
-v.
. '
1 '
- ' ' ' ' f'
I -
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view