FEA CAPE FEAR NEWS greets you and asks your support. Advertis in . CAPE PEAK NEWS and help us j;rowv YOI 1. NO. 3. FAYETTEY11J.E. N. FRIDAY MORN IN;. NOV PHI K. Si AH) PER YEAR GAPE R TRIBUTE TO GOOD WOMEN rail i"f imv i-rt!t l i.n of sucn a hum" MR.REDFIELD , . 1 Hon. I!. K. l..v. Stall-- 1 lea urer. j !ou lhat it it piuai.ie , 1 mi. tt,. mtr.lt-f . h faei: "I ran j IP 1 PP I II IJr:nei'i men .f the country. ih a, an w trv j IX A JjAILLiIJ iM 'U" M I t.nr re i' w tner vervW knew 1 a man .ri.nn.eiciii ;,. mimv. ,.-! Mht he , muM -.jm tK urtd without ti-i i ties r'-it iiU'-ri" a.i:d neve j ji.ir. (. .'o'!i-y and (-i-ni.- waited iwluuny rnucMr.iB: i a- a m.i IHii-:ini of the Con-! ' ' f "-"iU -', Secretary of Commerce,- i . .t . t' 1 ( Kaiser Directing ' ' Attack on Serbia federate Woman's Home it, . i i nucizta v i lesi- .-ij.trm I es. ii tr.at he t annel -speaK , !S I I M . . 1 ". jr !,f i i i f t i t trn i 111 'lit!' i M H ! ' I OI .1 l-VOMt", - " L 1 I ;IS '.-.' 'A IIAITY OCCASION' , ' 1 us ihev exli:. tt.td the u m i ji ( t.ni rives, lii i . r- ' -.-it. 'if i i i . - i . in la lit ii' 1 - i v i tippose.1 J eoniv-i.-n the f 5:1 :i r v vii.s()N co.nci;rm:d j dent f N. 1 A. i tm 1 t ii I. i i k 1 i ! .1" i: AlaMit dililo Delivetfd Addit of W f Uome )o'i'ht' i .'Statfomrn I mm arn;-j-strtiuns l the Malf. II i oununter. in Primary j1 iilii) trii !(. "iin1 a ! i ' t i l I 1" !'! ' Wli-Jltli-!' ? 0 i I. . I J, i t si 1 1 'iii Ihv rii"A! lEtfi Midi H n i i lv !(imi-'I isni VI lll'f I' f ii I I hf ')'lH.lii t Jl'lll 1 1) li U Jil i' H.,n. JutVi. I lu.i.Ii' Tnt a'j-i"'i v.n 'in A 'j jiMri .f wi-i. I 1 l i ;!i.t .'Mirm-. III. -K, 1 , i 1 I I'i'lliJiUM- an iff lilllk ' u;.t . !itll' II f . ritM ivi v.ittv ihe ii'lit atui miiikI' !!. ti.at (II M t infi?ijfi a'-v ' h-nni 1 . it r i ; i 1 .i S-1.KI .f hiS lrl 1 I 'I tt'Rrr- rit-i -. ! li p!"'- I'II!U11'. f I' . ' ri.-.-- n'--i : . iitiit iii'- ' - ' , a i i-t ... i- i.iif Miifnti' ; i , .,t... ; t . !. i" V t i- :.. ' -' I 1: ii IIHIS "-lil'i"llV HVIil ;: I'V.I : u I . . ! J. - I 1 I II 1 I . 't n ine alii) ii ?-ui n iv ! hiiuilii-i 4i i;t'i 'j''- ia;-if. i ii-'-' iifiii ' -Cil'.s- ;h- n-,..- ' ' ir ti ' i-.. fc i'ii iftiit' Hint i::!iiU:i i: ,, f is, i , rn' i .urii-- iiii'i ;ii ' i ii s - , ji i .,' ti i 'i ' -. ; ! li.- i ill ! - : i'i Hi" . in liv.M. I . MAi,i- riii.!.. Mi .M 1 hi (i ii t hi 1 i 1 j M i ti lUviv ix iii'Avi-(il ;iil-lht (ii-fi-rr thi' n.-i-T .lit.))-tr.ii, ittni.'ii- iiiim thi" Mine j - lalii-r -i' n in tit I ii t i M lull t-i tell , the livlli': ilioi'.-. h i M-.it tr. t P Ml . rtl.i! IllfV I .. '. I' tilt; MHt- il'M-x i.ii! iiil' UX'V "Ilnf rlliinn- ! rt.-si-f t.. i-'intrt'l nisi- n-.n ;tii I i I th' -i Hi 'l I ' I ' t (Ki.l it Hot lii-iin jm i'liitiii ny ur kimkI wmni 1 ''i'i 1 t I I Ii i ! . i I t tt ! i I I 'l . II n t tl. H . - ,t irst-nii i'i:: i i-i . . wa.- f ij-t-T- li li-1 it tl I ' 11 mil it iii.1 H'lliii; "itifi i .... (.i;t(ii- AUiiptt'd Uedfi'li s j ' Allitudf. Ills ( iiirt-f Would i c( niinatp Alx upl I ." i-lr;- N N ' V I T r- ( I ' t V i J --; - j ' K l t ) i. i H i x i i , s t H i !' J i r,' T iitiAi!iii 1' wi.i.Tii!'.'i (it i'i liii-sa f ti i i f . t i i i ' 1 1 I r "N ihe J li? ai.! Sevretarv UttU;fi.i w i 1 1 (M i m ) 1 i i in. fi f ni",- m-ii -iun-i ft,is:iirs M'UH-s i- rr- iirr-'rl riurv 5 ' irtteiJtpt' "It i i f r-'eitF' tf'MfJs altt'r thf war vvoui'I in t f 4 f i t 1 i ( i i " .Sdrri.-' Tito H'.'fiE ? !..,! .""i ! iirt?! i r t -i i i Ui.-U ( or:(..'rt-"- ri'fiii,t create ;t cm r .ttiiM t vst'i rnn;' t tfvil ifu'-a , titii.- fl iiriifi'ialo fni niitt e.-i m- tht n.j raJm't fi rc;f I'roi'U'iit ot uu I nit kv ? s! !au-;v. I in- wiiiirti at U-iist r . nii'ii- n- Ni iIh- hMiiiivt s ihe Presi' ?hv j .iftrt ,hi f'luiiu' tr f'hiiidr! in siu-r ith j li.'1'ti..n - 'i t Ell ; -en; afisohiU'i', :h-j un.-:vn:-r!i-a.v t'ii .jnirt. ami niMU' wiit :'f(-i;t:K-''V iv tht: .-atitikhitfs ult-ai at - j t their own jiahfira tnns. Ii?; hurt- KKVOLT IN" IIOI'SK CONSUL MAY BE RECALLED Austrian Diplomat is I ! eh to (,'el a!k- intf Papers kdiiok inolvj:d l ull Kt-pui l ill ( onspirarA to Jlnn Anicciciin Ammur: tiini l'l.mt M.uk- In Vi loriitf (ifnt'ra!. If-prt'd J lt.it I '"Hnue t-i.lt In liar Kiti hin t mi-videct'd.' t I 1 1 i u I ti l I t i il i ii i i ! i ! 1 .1 I I V ! tl I v- hitih' I .! ii- i;-iV tiu-i.irt In if- lAiii--rl. . tiwc iiu. k. r.-.'Mii t- that. !h( i ) t-)n T. ha'.. ii'.li-an i.-t -i.-avi;v in tin- !iA't:'.ini; i.-ii- hi i!un-v i 1 i'ht-riiii- iivi-r, riiui'li; A ha fir, ik i ti-i. j; i.iln --t.iti.-s tiiitl th. ( l.iiiih' . i-iti!ail;ii!. iiirei' niiikiiiir i- ;t t i:ni In- ij.t- 'rtmnl. -vrru linvn! !.."! t tiw aj I .iltini ' II f I I . l t ' i iinii- the 4 I' l A ; tii.fi. "ii. i is( htums iti tlii-Jitio Ivuiiarji ii I lii- liint- Vi'stet- .it!rti-i'..1 siiuthwcst ii .Vrumit .-a . .-li. umiirr Uu- iiip- I hi' itt-vvs t.).i;iv Hi-liriiu-ri tliat thi' : iti bar Kiti hin l-i ! r-al iter ai!vii."i'.s i t-tiorl l ti- tht- iiuh'ii-; iitiiHift i-'l. Ihe :-i! v irnt-s i.n 1-t ! riitii f.iii-i- ;it I k.ib ht-invr i( ilan- , V that li. (in. crass an- thtr.kmsr -4fi - ! iii-ri-'wniiij;, h Isuttranan tor-. j sly t .i(.i:acin(! Kiti-iitu trai- I skud is hit sttimw that it 'a t liJtT lit the i;..-.vt H.mse. 111.- -ftcK- alilp tn. spare truutH t teiril..n-e the I1 i- pnes. f-.;rtt!i'f ant pveitn'ts that i arniv on the KUH-hattitr ti I t-siih it W i u m..l:.mi:t - thi- .fiilii.i i-'.s t lir.-. r i;i n m vt - u I111-I-. It is kninvn i)iistuivi-lv that there Is I nivurn,.,! iTistma. is sa,,) t.i have .een i". l!i!j'.ri.int r - i - t i t- iijrft that the Ait-t--tan ' Usui is jnvi.ive-i ii. a, l i.ii.- en a. v in. .--( iv American i .anttiniiiti.-r. .('iuiit - !iji nis-h)iijf shd-. ! !ii-- -ti t he allies. . nll he 'tx'esented the Ilejiarnneiit ,.- Ju.-tn-e. W 1 1 h 1 I 1 t I ,i . foj ini..it nas Ueeii nuiu- tti .Attorney (it iii'i a-(.i i-i-i.; ' an-l lhat Ilr. Joat-nh t-i'srii-ai'. the t.ht.ir (i- the rrovidenee 1111 truth in th. dent ilsnririi.' th li-r re re.-titn.s i t h.ti ni ; - T'l.-it iti- m i I 1 I i I ' He s 1 1 t 'I ft ill t M It 1 1 I t mart- - i i I ' I t-r an l preitji'ts that i 'ii vii -ni MUictii.n sta ii ! iiistltivelv that there Is 'statement that iTt'-si-.anv "t Ins iiii'.hi'i '''.e'i I ytahil fiir a nt-ht .I'hin ; s niaK'f'itv lea-i-sutiieit was rner.tiiiiieil j louse 11 va6 quickly j 0 further mtenu-it ( ailiiunistiatiiiii u.t.ui. Iv aiiv iiin emeu! .w 11 h AV. I lit I t t 1 ( ' . .iMtt''t m prai'ta-Hiiv : oris ami ahit-.i.-t-;s j iv. 't'sjiet'ialiv t4.-jse i ui.-i"l. Mr. iis.nr mi I 1 tii 1 1 1 ' loyrnaL vt iii i.p - rx-iniiiiwl ' mill ail th.-r HViitet.i e aliiiiL" tins line. It m luithi-i state.! tiiat 1 uouhl nut be urinsmi.' it the A e.trian rorisul he -t.en lils watktriy. pa iei-s aih( his -ir.iiu'iit tie ri'-iiiesteil reeiil! him. Success'Over Hultrars ii,!ied. F'rist.nia 1 1 . :-i!s runes' not th st ofVl-afta-. Aithoatrli the del-man ami Austin-' ihinnanafi uar ullice n-)int fuithei (ierman Ambassador I. nil. mi;. Nnv IN. Paris reiiintis re- W,"V"""' '" - I "(.'( the- ..,-rman ami Air-t 10- j , ,1. ;lt.,u.h ,,.,.,s A.. I..'.. ... llh..,l .1.. Iv...- 1" 11. ess men i,t the eoumry. more than U,.. When the auliieit was mentii.iieil 1 rruirVess 111 northern .Serbia.' the aii- i-.- -a- 11-- ,, - . .- .- 1 1 . . . I. . -. .. . . I : J . 1. . ! i . . . " . . I .. . . . i ' ' -..... . (M.t .... 1 . ....j. .......... ..v ................ ...... ., .... ,Hl i lure 110u.se 11 was qun-M- vintif in me ieLiLi'nu lorces .11. infi.: . r...t:.i t v 1,, vef - i;. mm su.-ii a., i-mmnutiiuii. . . m-ii Knit the further statenu-itt last tew .tavs has Leen neeiiei-iiie ai 1 rri-.-a.ier.t H il.iui made hi selections ,,,,e ..H, 1 s i v . . I 1 , 1 .1 I 1- t vi ju lf j ' t 1 I tt t th. s j , ti, us i f lt , , ,,, !'' j 11 it'll. i.-.v ih exi-ellei.i fesuits (il sunn.' I t.jj- K;'"l j . iisi'.s ..1,5: (li'tiiii.' ;.lile :'esai-s jr, others. K .j tf Hns is line ilepartment. hivwnec. . ., ..f te ii. 1 1 ii tin h w a -. 1'ieatvil tor a .sierinl pur--! (, ,,..,. fi. ,...r 111.' lllteriilrm .it ( im-iuhi.-h have hat it shmil.l he !,,.,'.-,;,,,, lii.r, h.ir.iui;hh' -lamihu .iv.- I .pel i'V In the lie i 1 11 1 , I 1 s 1 t hi I 1 i 1 111 i ioi leo. lilt- people o! MiniHteV are 1 liei'11'.j.r to .(.reeie. ,1 he Ihilparian .-rte near liatonu has heed repulseti. iieran i'laim.s thi.t British surpriHe Vnd Lansinir Confer ' 1 i i D. u The Tmi ki h ! I -'i l 1 11 it WaTthnmtoli. Nov. Is. ( t 1 ( ii m ii (ii i re-! u ith eci'eiai . i-t S (: 'i.r a tew riiaati s ve- me; - n -.. 1 1 is neiteVf'! -sdM I. N Ml l II I f V J W ! . in r ni iM i:iii:sT li Knuli-th Capture Turkish Trenches -N ' v- .Viif-on lllati,-he( Lieni siii . I u r.i-s.' iva.s a mad peai e limes .Ihe inmate I't't-n 1 1 n s en in Vi ittail v. i I I i it i. - t their Ih ht Coiosi r' Iiu ..it --t ( it It.iihi m In! irA ill .Not Interfere W ith Death Sentence i i i I e Woumania- Is to Join 1 utons, avs Leatlei"" Uride and (room l'ear (tirm.Mi Stju.ulron M ke u IcMi v ; I .-..o'.ts W4M e a'-rhi ii;ii!! -to met I o f irifet them it!..! sci5,l tllem -' T'lt'il' vlitv I e Jl'll'il' L' s.i,.- siMit-.l . .... - ther that the I nilea iaus;hteis ! tfte ( oiitetierat v vv;is ihe inost, wet. !erf jl aii.l imiHt- app'-evialed oxttat!t :.:tLii!ii trf its kuiii m the i.-iaiturv- he is a charming and mterestmtf wumaii a.T:i it Uiie.s ine Kinid tti kutiw her. Mrs. HaAee Ttwt4.'tul read a rea luttvn of appreciation to those who fcaf lvapvndcd so ftsiuuiuliji, tv.thi i n ' i " - I sell these- iioo i-s ax the samt- pr: Oil llindenbUrtr (IOCS Uhivh simna' Amem-ao c ot 'P.. W.t.im Pntnt l..i.i (If eoiiise.-iii Mr. li.'.l; I M l1V9t (ll ( (I'l'Vi if simple plan, tr.ere i.s ii..neiessr. .'. r 1:.iii. Inn.' Nov. is. lneki Marsha; von Uindenhtirit has been transferred to the western front, aeeordinjf to a rtputt which has reacheil London. leterm 'iiitH'' what CiHhIs t'n.st. :or 'onsiiieriim .ei.n.sntutional rieht. ir. teniiitioiial law, or (Miin.nierciar'heit -sities AH that is needed is the oiau lulirariatvDftvr Serbian To Form a , New Documents to the Popei Cabinet in 1'ortusyese The N eathtr t isaiene. Is. The iejiariatv- have off ered to Mild th' captanvj !ser bian dii-uient to the IVpe t.i be keiii the enj of the war. . Moll. i ! Si-el. , ListKHi a tkva: the Ivrtute.-e i r V ,.r .x-.-.. tft-r.rrient i. atiut o resiii-i aiu tha-j.t.r ,.-'S t. Vt. .Aifoaxt . ivsto ui as-sunie 'irijm wuh reju.encv and fortu a new cao i-v: . I neai ike i-oa-'. Will De Colder s rrr l . .rr

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view