North Carolina Newspapers

    M ' * JrVlflMMW
ta? II 1
Al ^pMMl Maprtdlai
^ Ml |M*Im< k*U to ki> hmm n
Hnrti 7 7 t tka? <?M
' Mmm MM ? ? ?i
4M M haw lM*i M Ukautl '
km ?f Mk? ?mi< ton ?r?rr?
it*, ar* of*n ?r nn?
MMMa H M? n P?
MP to Mr rirtu k?i*i
MS SNBSL *mm II - M
| J OMii?M MM WAVM rwr
* '? ' " 4m'i '
STjTl ty ST"
AbbbBtoBML B^0B? tB
^MBMBMBBHBMBBBHHBBBBBBBBBigBI
A ?p^ A
B^r ^K^B * B
?
^ ^
MbmZS^j
g Jjf# c _?^^^IBB
h9R.v:
Notimml News
h Brief Form
rw Iltim M JU *mm 11 MwCfcl
?UglHl| tamo itao tta IllJtl >?m4
r I* kalpt IkikMU rktMMi ?t
m4 Tk* *?* wimMm ?m ik*
ml . > ki?l>W ( lb* ?>mMhi Mrtfe
?n Jm t* kt' !* Ki?atrl><l
*? *M i ?> p?U? Mai clwliwil
' < - .w i II??ai
> 4
jm ii - ~w wlrjt
i* i?n*ar) K~-? >
fk> am luuk bar im*umm kM
lla ,ia> i it kri
J? TkW ?'aln?r>l ??a ??? l<1 T
k? * - *-?* it'** l?*r ?rf Ik* ItaWML
MM ItMrtrt ml Ik* OfWa aI frh. AMr***r
it- aaalac imimi*
< aruha^ kk'at Ktm*- *d4 Rs
! <*>. H**?r4 ? < .?lp tw a>* ??'! ?*
Ma* I .1* IV kuilHta rMayaaa
' <*?- JwMi. ** >aM trfurU la Ilk* of
^ 44 r u* (fuaiai iraf a !? tUrrll
>'W?4T fur a rMilla< aa4 l***4?"
' * ainl ?' *?* i ?-4 tkat uruaiod
'? m ? ?*r* rurnki Ik*- iu?Wi| .
r*? ail* MM? H* .?*uria?tl..-a * tar
au4 (*apN> |
A4 . /.-t
* rA?r OAVM iaa It H?ri il
?*T 'he AXitbrrtll ArlllWrf Hi toal
?ix M r?lHH om* it* imiM
j a* iMfrwiwt lo? ?to ?rf
*? :i<ira<IMi Infttll i?m tolto* I
H' ' < mmrw i < * ? <?< Matnli Mk4 '
r '*wr? I
?rl H(4 to* ttot* N)i*N<?| * I
tor toltty to MM**iM (to *?w? J
? | wtorfc itot *? lawk Mi) m lb j'
mm r? wktlnrt l?to* (to war '
"J n?to"? atorfc ttoa toato to(to
toftM ftont > ttMto toto tor*
ratf ******
?* ??I,?W 3mm II ?A wmmm*
?T j JJjjjl
I '
ln^ heroes]
R^^*? - "i"',r."- "
' -,: ! 3' ;j ^:|";||5j^rv ; .; \.J: I - <
ttf^^fe^^CSLMR wgX I
mmmmmmmmmaqggj
*
f & ?
mm
i Moui
i ? H TW ? rto?? iwui ?kvk
?. ik* immtmm mm ?f ??? >? iifbi*
< k (1
TV- ?>?> ! V Mfak)
MM* Mull hit Iko (Ml to imn
* Mln ml toil h4 ! H Um'?
I: t? inttok V'i Miliikil i nUi
> < *to * ??4 iraMltaa ?f
' h- ( ' *< w* u< toM k< fetor*<>u'*
T < ?Mk>I ? Me- V?Wt ?>kl to- to
I ?r? >ar*i bl?< k
"?(? Jt t. ul'4rr>IMl toll ?-: I*
k| I to >'?Mifih to r? ' ??1?
! ?h* A ? k"f (iilltik
4?-to? w to1 M??rf Itmm I'to'U ' ?ttsi.titrijr
m,4 pioi 4* Ik*
t- .?* *Mk hirik*T to ?*-?w? for
{1 I - mull to^'illl *> if *>11*' if
1.4 < n-lt4MMi? ?? ??* HI4
If ? to??to- I- in iiifWt kUnki-i'i
V "I CM M ia ?* u>! n.*r raiMi
v?.l? (Mr* ?? i*4l; il i lit
lk< llMltMi
M MUMM DOLLAR ?IN MAR
LOAN DR:V( tTARTI MKT
/ ^Ab#mvm|P
New Bead I
Assumed He
i?>rt rvirtl Bind
Ml* t< VMHhffR CMUr? Ho A
(kil C. nrrt?r4 In Kw* Mmmo
mH iHu ml Mi Im !>mi ?
<i m4 Mr Ml km m IHmiw r( tfc*
ill)r rlikt >*?rl art o?1
UHirj wnfct i*4 H m < ?? i
m4h ikr itrrrt kx a< Ik* n*>
iMlikrtw whs < i ? I* Kl S
K*??at? a HUhl) rw?iwiiJ jjr
?>im ?f tw rum bnUr
rSy JE
.
Utttoai iMm " iiiviiiMii
ltain f
< 4a#* > ?* fikk T>m-< v?
kit KmnII IMIM k> ?* ? K>
???>? M kwak ? i va ik* ? ?
( ?>' aato fc>aw Ik'
tel ? rtowi
IkiM fe? ww? i ill I I'karto r
Ki?w id I ??i I My K I >?i4 !
k?i k? wm4i to v<?M toayH'ii)
Ml >.Ub> la lb* llalrlM W?/.?. *
U(? , k|>Mi. H? Ikat
V ? Ilk* ?<
*? >v?< lra?l to 'to?
li.- ?i it. *a i ?to?'
tJtal- ' ? < i. to-d ki* ?l< tab ?1*1'
to ?!??? ? Ilk ? 1Mb ??>?? . 1<1;m
d >Ml k> t I (?? ? lit-in
> W? ? 4-t * U4 ln.'-|"<4t
?*6* ? ?h<i r ??-*t f?c lii t (in
.oik f' + , t'.Ht k> ?lu>4,
? UW ' ?** ?* :"'b* *>. -to.I ..? *
u. ?? wit: \ A- .
j - ? ?> ? t'i ? >11 B< ; t' '-to- *
). *' Mi"-' ?i. 4 1 ni-Ml i I, -kt turiU
inM
4 ' ??4.4' |T* ? IHJ} ? I--*
.-ii* ,t??? ?v?d tiKk atinvr
ff. i!ri?4 ?turn -* ?) ?'
n?? i|? il ? <??< . ??. at' mi* ? ?f
a-ir- I to?'*n H?i*>
I. c?. j ii.aftt ot-ln-u- to
, b ua 4 IH?> i'> m\ lb
1 -"I im t <1 ?>< >* > :<<! our
?<> <?l '> ,*? 1 ) > *
b'r. ?>n| iImI 4? -m f !? ? k|
, ?*< l.? *? ? aut
u> to-ial toktllt* totiito Uu"|i
m f t Iim >- ?- ! ?' ni b di? b?ito-4
!' I to * 1 toil d rftltto ?n?t to *i?a
iu*?ldir*lki* lo ta>i*? _
aveftt p>w)?r??
Lfulrotl (Mrrwri oil!
??", a ?rk Hat* la tk* ?"n ittkk*
tfiatrtrt 4arM?? IM4 um t?<f * V.
; !Uak*i? ka?< of iki
Kim* No?*uk t lak
Leader Has
f Duties
___ _ i
towoa ROCL nCTUM J
N LlOMk HMAIINI
TM CM Im Ml *7 M- ?
MKXM. 1ATB? 1
atamm"7ea?
wmammwuml
urrutimetrmm
nkmr? %m mum
/rwwt^vwK
I
to.?l ' V. ' .'
lerald
BkUjr - Pe
At Kiwanis I
kjgl f*~
^ I^Lt
t N?t? ?? ?? Ml *v
P'N'texl ? Dm K rfi M*??<II*
KU?H|? CM >M< Thvr??*, m?
I -?? /W . _J
r linn ?n liarw
l'a?tor I He*
k< t ?!<) M:> J ' tVlaht-r ?cf?
< mlm d M tirilillf K'lU r?rlf Hala'
O.'MBlU* VI Ml Mil < ( Ih" >w4
wii d**'li ' ) lfc? l.?iiu* r ? lath* <
I' T Wiakki ? <7 Hi* d* a'h tM
itiod alxW i . * vitwk k*l?r4*r
KMt M ???? ' ??!> a* t? *W|M
fanrral *??? ??r? a'
hra' Mriku4;>| i hunk Gii?ll<
kaH- HuRdaj ?li*riH?<? *1 1- > >< !
a* a hlH*??ia rr-?iM?-nt .t ?lda*t
I UU?I) Kui iu?*i> y*ar? h* ?j
I ..Hon mu rWi tt 'tr Ititfiai a !*
??-ai? a(ii o* < ?? ) ul ill knltli
M- W ipkl'i thtwachoat m* hi* j
had * >a Ik* < karri
if- of hi* rt?uaaait
harnnaa arr hi* a idaa. Hr,i
Mary Itartkay Viafelvf aha aah Rat
I G Wiaklar haator Oatral Math
dlai < liaift. K *?? Moaatata a ad
a? 4>a?hl*r Mr* tiatca. M ki*a**
(N* af a a?fl kaavt y *a* h* r ad
S* Wr*l*ra Nartk I aiaklha t'aa
larahaa
TV* fahltty hai r tk* *fhfaih< *?f
I haat o4 frii'ad* ka Ihl* aal aril
ta I?*ri a. ?l
A aaakrr friMa kmc M<?aai*
iahiird l? att*tid th* !.a?rfl wl
e* hal arr* aaaMi la do mj ?*r. a<
aai af Mrhi at araihrt
TW laMnataa raakatraal* ha**
>ara r? rtaaaMWM hy Ik* > ' al
)ra?i MaarM TW rlaa.lWrat taa ?a?
aarkaa tfca It to tM aM MaaaMV
1A r
..v.' u jr
Ml > ?A ?P
fc I* VMM ?A M
rww ? ?? ?r irw
f* A 4a MM IAN 1AM
*??? 0<IM Aw ill . O |A
imm tr ?rw
? Nrwwf o*?r ?r t a
rm? PMtti rtfwi i A K"
AMM AHlMMlff Hmrmmm 1A 1A
I C VltM IA IA
U ,A
xwi^ltorfMi Ml . ... IA IA
IrMN ?>ml ?T IA
ImH ONI ?r tA
? ? Itr'W
x'lV
* ' rV?^M(taMl M^alM 9V
I
9^?
rwi MMfi p?a co??
eler Installed
Leaders
< iu? a a*.? ? th?t
4 aa#?^? ?h n?tWfW?4'>* ?u4
t*?*' * '#???>> v4 ?! 4 !?
Irtrt ?>m a < a ? K.
I < **(f* '??f* M.l
I f?. .?# I * . ' ** t t >S' - *
I - % - : ? ? ? . ? < <. a w
li ve ; ?tv 1^4-> t?v ? IH ? ,
KUi' V ?;? 'i r * : *? I h. -rtitffc I ???
t l* ?
U ? at - .J
? * ? " ? * ?it INl
* that f- fti?*r Ufc* t *
. A * * : xiJ-f *.*' #?
lh I.ft
||? U fi i; V ? > 4
* . . k. ?. ?
v - ' . ' v '1 ?
V ' 1
. ? ?
t.,v *. -.. ... .? . V
' 'M - a ?*?
. . C. * ' I
I .* .?.? '.<. t ? V ' * t
*' ?t* ' * J.? %* ? ' ? ' I
I* ? ?. - |J ? ?jt /* ft. c#t<rf
T.t i y ? ? ' (IIP ^
?f f h? IW>i' 4 >' l?< *i t.?i t <?
W?* t;.. ?* "* , ' * . . ; v . '
I vTwi M-4CI. ?? '*??<!.
I ?.-!& ? 9? \.- t>Wf|
I ?..?? ?
W rtrt>
V !'- *? >? i >M> n> ' al|r4 itlr* 'w
If* ?* l|>* *?f K ff'f
tnf 1*41 ? ! 1(1 ? * -P* *4 itHwy
ha |*- m ill
ri?*? in rtiim mri Kioi'tn aa
It |nr"r>f*?l ?r ?**m. i4um?
f lh< ?>f |?n(r>M In rft-rl Mrflf
mf ,? K (Nhl* l?* lr-?r? |m(
14 Ufil?| p*m" to HkiIw Ik*
ctmfl aW in4 *II4* 'suMim f?
lama I ' 4a and ?W*JMnIrt
and l? a?i*i 4t * ?**nm?* I Ir
k>4fr<hi| la '*4?* <?r )? ?. all* *"
I kkifKM iM la f na 'I tW
a?nl fc??lil o( |Milk an<1 Mat
TV fn|fnaiai maaiiiM Hair
f attt aW"' 1'?~d *? Mr lwi?,In
Vad Ika Bftnitlr. I*-? Ml a?aa
A. km*??M-ai C arl MrOala Maa?r
Ia44 Hnaarw | Pri<fTt?; Htl'm
WVM V??. afaaal UttCinrt. |m
X'hlM AvrW-altar* Jar Tk?aw?
Maaai , hair Hf-rndi i H?? >Hbi ;
Wllllao It ilana' laftnhA MalaIWWf;
fiU-< HfKrtf An?a4aara;
JfBM Anlknak
?blF Ft>?l HMarra FaMIr Atlalr?
M?ar flat >? | >*ii||tg*4
rklMrr* Harry Fir* lv.*? i*4
(lirlf M'arfc; Mahr**>r \ W?ri?l.
Kiaaal* IMara* ?aa At'trj MaWrt
F?MfH? ar' ?trr??a K?H*r,
kri Paul ttv i prnmtmr ol I tea
hrn Mr-tMltl ?C All My
arm br tv fralrr at ib? aaantaa
a' - i?>aa M' W?<l :wmatrial
paai yraaMnat ? fV Mri
by Malar? CbF alfl aim br >W?I
mr V *y 'M NrMM. r.
MT fVMMV
ml ( Mr Ciiwl
Tintu atfkl Hi ?fc? ?*H? MbM f?r
CMj T H L * <** ? r*.
pan?4 ?* tto C l HI tfeai CHr
" ?^>?? ?r ? ?n?w ?r NNtm
ton fltot M nwM ?rf 1%. f.Tiwi
A W'Mif * >* * Hi
RHta w* J? ImM ? -**9
M * t? '* W n* v*a?
>i > ! ! ? ?r kh r?' f-H f.
fiNm * ? (' tM aft ?W
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view