North Carolina Newspapers

    :V. V 4
H
lg^*
H " ?SbMHM&?
?wiumn M. M*> ?.Iml
NtartHf <W i?M M- Mn it
*' j f* ?
*.- > , rl. * u t< ??m r-" ?? Ji'
I tafMMMM tar ta tarta *
tar*"'" IM?0 rtriM ifMI?<
?hr ?Aw * > WImw . -a , -.- i ^
alfcwilm W"! fcr I IX' t* ? Mf> I \
Urifi m ? i ' * > ? ?(? ?. I'M, | it
I >?lt IIHtiw -*-f-MI < 1MT i
N< a*? rat-tarm mt- i r. to '
I I* IH. b> *! > a*-l k*. I
ft Un at karg? .? . that I o
H< t. .1' U IHnro<-t to * ~-'*a ' ia I* v^
arttr wrt fc.* kit* Ma, MHviit** . ?
\K* Ma< ?. Tar Start,
ta a I nabtrt IMW* "Matt n. a? J,
Wtb it* at a)M> aka * ? 4aa*r* ta
a* arrar baa u |*vlrrt I laaarn r" a
*? v ?m ita- ?< oi :a
rkatgr, a rat a p?-.ia**t a- a* a
far> t?j tail i<4> aitfc k* a* twa* ,,
a* jaa ? *? bain *mmt bif lb. '* lb* t,
lit tar ttat Mm ("mi |?,M| ^
la aat a f Uratb "tbr akari m*
aa.a baf-rtaUt
IIKL?M IHK. Aa>.. Mat b
batlraliaa aallta*. Ia4ar y4ar* t ?,
\ ftgm iwml eez^w mh **"
amfw "<a*f ii" *wmhm n?
WwfcrM i*'Hl nmI IW> lu-i ft?? m
4?? f??< .arH* to tw U( l.to?? ?
?4< fartoe* mm <*r <Mrrai?r4 ! m
ran^nma^anTm
??
Tit' fiH to Ikr WMVt MM M K.
) K?|* MWIM rtai'W> ,(.
M W * hy unit l? M Mat
Um? UHwto tol > ?M tor ft. i -v
A. K 7*. Tlinfrk hri*||<H (Ik Mr- fcri
ta W fit' f*> IW nM?4 i j
1 iatea i Ma
^UlLTO ^
I AMERICAN
| IT 111
' 9i? B . ' .^H |sLt J : !
B ^^B^i
I t O Mi t iM giiy? J
Kings
iliwnl News
Brief Form
(Mil' ??? l< r|? I
m i im?m * *nu?*. m|
' > 1(144(4 *k<l ' i 11I?? N I
?*(>? ?-? **immiiii -x -m
. V ? ?* ? ; I w?< at
Tk> 'IrfKyo MM (Mlrff. -I ImI .
>*n t>< l*r I (Ml f l??M?
?M IW Im sin I MKM4I H i
w#1? < >U?m
< M(t *M IV ?rf i
?WH af TrallW U4 K?l
* a 'U*> 1?f?u i* mimii'a|
l>|? ?im aar?? asaNr-l II) ;
? ,4?f. a*.) yrattol* Hk*?
1.1 II Mtki' Mai Jm.
ik*i Aanxaai Ulk * a ?
la *1 m i? riH ka- W
r??*4 ia H la Ma(b- rMlffai '
aal (Ik I ai'llMl' K f?l>
uyK. lali lit* laaihat'l * ari* a* yra '
ili?a r?a> tkal "at kait ?ail h
?U4lt lltat rk?al mm. a* Ik- ka(?
*' I aa - a?a? at*-*4." fc* aaa-i * * tkal |ir
Va.iixa- y*4a*a ?f fciyit ? ? >a |
I *>a aktrk ka< *? ?ta| <1 Mi }*i
il> aa-i 4alr >a*4ilktw** fiir* lit*
Maa a-i4r*~** .ad Ikt t?laaltaa ?
traaaa y a I at toy mil OkiWaTi '
*rr a*ar4H 4tigan?
IITHOfOtntOX, Mat to?Ot
*f? Ina4 to (i?l Ikr jaa*.- alt- i
baatf C. 4'. ItaHr ?k*>4 |
IT-"**"7**" " (
XRVMMT H Mi. * TwlH
mi fbM*4 <a IihUm Mi. af a I
iiMi ftaft. ?m W4 IW M? af
muftmmi mWl arlai aar
af Mr la II I'. R i>?.
Ml VMM UM W. ft. 1MB. r,
t n
M'feMAM. Ma. J?. A. aataf-.
ri|M?4 la W frrfa ai < later lir
?fcr M. mi a? rl-t'rt. ?? ? ? (
.rfrH fm? *m>I lak. rwa*
a|M R.N Mat.tr la. aa t . a - , d
?l I.^M tta iWf hiMHit. II.
'?
?i#'
flit.r I kwt II 11 K' ( Va- f
? ?l Mi. i lli< it ?a? tlr U!r . |
Mr* IMaat'* V I'l Ht 1ST. rf
'?> >ll?. Mi all Mai Mara Bin mt
[ ? Ma. I?* aa4 ?!? a^a*'! a
i. WaaM Jrartl Martia tl mt ^
aMMtr. Ia> It* ?a M?tai m M
iff* mt aiar Ira ta raiar la? a.tl> ,|
' -I'l Bf| IBM, -r, ' ^
IM? Mr.AI?, Ma< > It.. Kr.
V0mbam ? > itbmmrt, |
Mr (*4it to (Mr tormt Mr-a
?? T?- ?4T x ' **"
? to art ?to iMto tTMm. ito Hi
i I* Tm^t. |
" ? L* ?M ft* I ""j
ljTynr4*TM twi T! S
L . , _ | i
to* KilM> WW I ritogn to Am* , to*
to fMhtog ptoHy.^Tto Vrtotor ?. j
HEROES I.
IF' -.. . ' ' * )
i
Bk I
: i K. ?>
Ij *<
mmmmmmmmmm I*
mmm wmmntm. m ?J
H
Mll ii .,1
.
: . -
m uiaauaid
Kplomas Mo
l*r K fiitaaa talk patotar W IIk |j
M taftMl rto fc m$ jpftaafcaqp.
? , 4HnrtH Ilk *4
rm- M?Ui null 'kr lf?>1
H ? likiiI m ! i?nm
l?r tan* MM* mm '' >4?at 10a _
Iwilwli pfn'H Ifcat Iter h(M
i rU|i|fci lit of *?> tto >?Hi?'
rk Mt 'i?r .-%?? ? and * |?
I Jill lh 111 l< tWr-l nmi.'t
lit' M? II..; an . BMirp'
I*If v a* tl< If ' V * i
Mta- *
la a oar' ?.?? If
U*i i? na* tkaa flu- a. riotri '
r ?. -? ;< I a ar i. j! ! ; a
ral i a.l t?i' fi'-r- ?t ?>>?
Mr I ? a ll'M -Irtf-fr-'l of til k ?
?m ? *M ? la faff* l?H 11 ^
tr? I |4 akal ? Mr aa-t *'
Ml ? Wa' r A ? M? tar# ??
m rWd tad hir la IW Bi M
yltaf*; t ata aaar Itvr a a?U>
il ltd hir ? lfc? Itroil fairtli."
l?r. tat to aa? taf ratal ? I to InU.
taytaf. ytaar mt (to "J1
flM taarrk TW lataallit waa
? I W Mat J. O Viaklrr. **
tar ?f italit) MhW4hI rkaf'l
a toaatafm wmm bt Mat. ? U C,
"**7
Mw Una-r Vilkffi 4?r- M IW
m |W rWk> m rif tag "O* TV
I. K. Hmmwi! iV ^
|k ?Hmm tV <if> ? . k
Mr4a?i l?4 (Mt'h ?itr A |f<
N < Nil IX (
? iaig:
rwak Hrw?;h nr?u. '(J
l^l*K tfc-ramd na. * Ilia* ?.!< ??
a a.
r*h?* Jw v?
fc ?l?a *. r? Hr-a-la* Jar A* a
l?wl?
A K II ^ ,tt
Ki??' i1ti>r?Aif; laki MM
t?r?'w? i , ,
Viilii IVm**1*' H?-? r I a?fca?a
?r
lake, u?? ! Jraa l.t a- k
'>*? Maul I" T A kr?4n| n
<w- r?1 Mrvkkaa.l Q|
ta*l 'k-wl I* T A IV IkMtr a
ra r an'tikta
li*h J-an- f ( ' * ikt t
rka?-., I? I Mr Vrl a r t
rk <V rlaa * '*V-< U V a r I I* #
p*a? ? fa* far a aaw r?*r^ ? \?,
>aa-'<* aigat Ta V I. 'i < m j,
rata. >?i af Mar t*??( f.ra?
* fed k -t I*'* ' ? , tort.. 11
' ' MMBI*
ll?a? * !? b? ?*
??Ni mi Ik l-.lftl v ^
? l? *V ?4lw? tW ? ? # m4 1>#
i r? 'i? < to Mr. Tw ?p ?>?-r
Cto> m4 Hi tot ? *# . *
a* r fe * ?f A* ton f *
- ? * *?, .-v *- v?rf^r- . s"^ST~ilv
.
tain I
i
" . ??T ??- ' * ?? ?. ? ?
iOUATIOl OLAM
MB H .
t ; .; ; 'J:.
I
I
I
m.
IM
** ? ? , mm mM
I Presented
oday Night
MiLm ? ? lLalq "1 li N
rmu % W RmI. C ? * . U. I
CiJb u4 C A r. .<k
Tkt ??T*tJT? (MUMttw CI I*
t<m i* nuk< IW rr n; 41 w<
?1?!i cf tin Ut.vfJ ? tartr ?
ilMti ? ( 'A* yiai ibJ tWy an t?
cwt^MfM * rr* tt 1?n
Ink ?v: *?! ? at ? U Kiuf
TW 1? tint? MA mi In
QH^df HOIf
?'H* ?nip Ml t?ralM* (1:1.tw
M will ?*fn mmrmtrg
II arf Ik* K.00- Mwaaata.* 'hof
m TV ?'fc all * ill b> rw4lrl> l
I l?? ?>? ! BM tan Btil |trh
! t? IttMil IW ? fcnal lwi*|
4 at lb* I wf tfcwt Ihh r
f?i1' ?f? \*l la ) * ? ' ww tk?
?r rkil.tnu ar. aawa'l.. t? aa i
* ? It 'll ?td ?w Iwatk kwlfrfal
4 t hminri.
> .? .a* '.!? tjiiii ail m W?
tiff* rt-art ? ?< i? ii>a 1
at Hi tatai I taw r?*t <r> ,
a jll l aw law* |>t* r ? _ '? n a I
t *a> rawiiaJ iifc lit- liwii tw
iai>i IH a* flat <> ' I ri 'Sr-m
w?l K>?tf* M . aalaia
rWAMLOm TO HKAK
p ruvoi
M.ialwfi m4 tfcw Kiat' i ' 'ah '
-f M * I 'S < ' k * *
? rt ? l?rk' t* * V ^ #%
n* I )?i >a??W4?t , ll) *? "#* l^f?T
= ?
m r?!fct?^ t? tK# I ?iff* ^ *'
r rr? I # M?~ * ' * ar>
M? M> lrm - (* |S
it* ? irn ill wt ? # ?*
' 4?i< i ??-#
M- ?>U kr |Mt ? fir*
?\<# ' ?;> #k' . '
rt- ? ?*> t> ?i fivvt *t-i kt< ft
?f<ii^ ??t.
f i !? t|?il'? T* * . f Mi ??
? f*?* ' ' r n Nw?i.
?W rirf* r m* *~mm Ml
' Hi hfl. r? " < kf IW Iff
* Hmm <4 m? a r tw<*
W ?*? fcy ?? ? r j
> . a
J' ^illi'' - -
ierald
Hoey, Chen
ft Newton /
I ??*.. ? ' f k? r . rl
fr? ? t . ?. U 4??fc4 ??MMt
A?l ? ! % O K*? *
(vl i k Krs??*w I'l ^4 * * ?.# * 1 .->*
i W . r? ? < - V '< . \ ?
^ * ?.? ?* ? ?.> \' ? :
. V4'i4-? - v 1 V
* ? w . * #' 1 ?*
?* A' . *> ? I ? ; '* " -\. ?'
u| l.i?K ?rf ? ' '?? *? j
I A' f .' * * V-j4 fji f
U.i T ? ? ? . *
f. . M %.#-;* 1 it * *
! . t? 7 T.
#' tfc ? *1 K ^ - #?.? ** !.%
' . ? ft t ft ..
* . 4 * . K " ? V/* A
* ',- A- r- t
> ...,* % . " . .
r. v ?. ... :
. s . > *. . . *
T fc. . * . ?A,
V- * v o* ?
f- . ? t ' I*. % . 7.1 . \r ^
1 -4. **.'" *>;. ?.f. 4 14 tv-f ?.? ..
I ' ! .. I C
\ ** t * I 1 * ? "4
W ?> I ?.r 4 i>4 >'-44.
I. 4.r i * f _
I'.* 'ft* K ? ?{*? ** >? *
I ?* f Mf 1% * ? ?* ?
? * w t .*44' i' .n? r> ?* * i> tv
i .?.
? *y tft?* ?
.% ln'^4 iafrlfr *?* ' r 4
'rM fil iM f*"' ??h 1 f???f TIm ff"? *
iftl.f nilrr If
tW rrt?'n? frwcr 4 W? rig Mint
*\ rf Clk. lu*-l nt b?
MHM I7?* mum-i I Iai>' I
I H<t* m Il?r % ?trr
U ? MBMa
<1?4? M?rv
' mi Marnwi.
Vfti
M'lWit
l^?
Wr?>
iHWa
>?u1> OBMmkwt
rV ??. .
?Vlf
Jkr?^lt?cfawifica lions
HlaMj* \ . V 1 *
f I ailaH* U ' ful I #1X1'
^ II In IV K ? \ I *
i?? I L i i-ir?iii H i < '
'.?. !? M ??., ' ; i.
> t.f I VI r f i ' * .
l/i- Jj.aa*-- ' \ l
. I| W S I V *
i.?^i W <1
I . ..-?-* ? I l"?l?J?1 1I .1
tlKM- A KIM it' \
B ilti?m I*, livfi 1A L'**
l/ifin t' m.?. IA ; A
HfWfi MHliN 1A ??
Al? > r. T*iW. IA I A t
j*h? ? twani.u ?r ?n<
M?t?r It In
Jim ** ! BaMari It It'll
Jm f IMterl '.A tA
i Vakrf AT IA H
j I mi* A Ann A I AH
% >l? II 111.-a... "I ?
Hftrk > :a j a H
J?k? I' IA M la-l
TVmmh I' Ma* u r? H M l?
Vat ha*-I tMxaak IA ? If
? .laaa n?4f V 1A M la I
l'??M A H*#?? |A M l?
' Wrl" J laWf IA T<
>1a-.?a Krll I A 9 M
iawa. K ?iaa. IA ?? la <
iaaM u, IH<n IA l? la I
I lV??t l? Niciti IA M" 1*4
l>?-t l? H??'M II l? l?.
l^an IA K" 1*4
?tM Vfcftl' i? .1 *
l.?r?. Ma Iw* . i * f" U
A f\ J ina? 'ar .4 i*% (??
V- . a?? i * I jif* i H U
fl-., > M IM ?? O l A
I V*' 1 A *U> 4 1 I \
W >' pw I' Vf>' II } V
I M , I > .
V 4 J (d? -k. M t k
I'f. .tw ? I \
I * f '4i"? *> g ? ?% n* x
'a-? i I tA.? a? t'fk**
I' a? T ia-?.i a??* . -
? + 1* T*?4 f >! ! -i
a**-**. i ? wM ?*? tW?
* ? - * .-?
: 1 /? ^
I * ^ % *1rf?
-??"# *?*? * ? '
I % I! O .-f %
\ ? )i- ? k.*I ! ' t#*t fn
.1* %*- my l^'rf i^?t r*
. * Ifci r fnrf
f? f*?* *V*
r *f (1 M?f K * (
lo V r ?? ? 4** ?*? ?<?*?
" I *?<+*?? # tWi? ?f 1
ry, Weathers
ite Winners
fnisonzn killed
TBYIVO TO ESCAj?L
t n -m . t i ?
! it W> . ??r dt m -. ^ ' ?
A %* v. >
, > j *L ? * .? * . \? *' - ' * K. * #
I > \ ?. M ? -
I . .4.*y l r*?m n ?'*Lk '
;i? % \?||U .- ;#* ?> * > ;- ?.<
[ *.???? ^ -*r mm*+
* Uf, p.fc f \H -9~* . A
? ' > ictal'.l . a 4
* * -?f?.
? ;.- - ,. - \
?. H ? n
>'v. * " ho' fc #
' ??*.. * ; .? ..
' v \
. * ' ?a
h- t >' 4* *> t, .
a-* ' , . ^
-? ?! \'. t :,(ii
m i r.m
?/ ? - r _. ? k > > w ?
' > ' t'? tl H 4. T r.
. * ' 9 r*> ** * ?' f ?. . ? ! u? I ? t ?
r t ,f it*' ?. tw > i?
] ?t? ,? t ,?? .
ill KMOLAMl
Sii'uf ? ? *; *r ?.?. >| 4(
-?? . t Ufil< t f ;?
* *1 t.? >.i? tifi'ttn
H- 4?aktt M tiMfrw i? a '
*k?i < ??*, < W? %t*M , ?
I <Mtii a*t?f \#? V?fk \ V
W?m Tct*l Tau:
*u tw M( t.?41
74 Ti 14* *'?
SS? r1 44 *4?
U'? i W.I
?:* i?r '.<4i ? a-.
I'* .11 i.4?4
C'-' : / *r ?*.
TS :% |1: j-.s
fcj*. ;a' . ...|
lf 4?.
i? 4 I !* 4 , ' *
"* 4* |4'
CKITftAL P. T. 4.
REELECTS OFFICERS
.%* ?K. f 3 >;? ? ?^|f . * *^r.
* * *?* -?' ^ H.?- t * f r? ' ? r
?1 ?* ? u f ! f ! ?! /,* - A
#-r- ;?tt tu?- <i>n. t if \it
.% f.f)i i. ? . VI r *
1 i i VI # ? >.
it fl.-t -**?? "#. V V. il V *
ft-Uf I ^ itl, tu> t? ^
t .?? <*1 H' ? II W VI* ?-f? *ti <!
K t Ik ? *? # *v Tfirl ? j? f
> rtf
T Vr |tftt|rm> t?f rWlrflitmrtit* .
1 Ir t ?l A UriitMt * 4*1 V4?? mi f
tafi ' ' IjittW Hb' I ^Cir>U I't I j#
rkil4f?a fVMi Mim KalV Mrfar^a t ?
fiM ff?4t
Mr J ftl ^n?< >|?l ?f
Ikf trftMl. ?W ?ri ft
.*? ! ? iW I' T A t?ntf
Imp iffti. ytuaf *^ial ?I>|4i? ? t?
tlM p4*% ffaM-l |?r?|rH, w
'Mlri fW ff?liH ftft'i ?f
lb# ftfWft Iftrl ft# lb ?rbMl MaA*
ma f?* ? *? % frwmn-1 w+r A I'ft l|?-l #f
r p|-rMHAaiHi l#t?| Vft?##|
?# till* ) ?' |a^r. ir tafc |ii IV#
ffft'lttf *? ! irtal tif Ml f
fcfcfti t*'?r t.% IW * lit tttf
It |-ft?i* i Mr
llnMnatt frlWr I t.. M
|t? ' tl ! ili?i fct.il f.r.i a I !?
-? ft.I Ifct fc. fetMtl ft W W >??,- It", i
|.% fW? ?t ?? * *?{
|4t#? f t?f fir f >'? ? ?* #
f ?T tkr t" u kUftff '
???**?? t rifUHiN ,< *> 10++ f??f f ?*
f*?1 f i?l?- ?f?'i M W* * *# .'?- r,
ft i f?? h?'1 I-* t If * #
*i. . >V rr rrt' ??tt fa#
tii ??' #? * f '4 K ft^- il
i Kr * a i%
^ ?r ?' ? *Ahir r ? f #
VI nllsftr r? * *g%i
%* ;.? *i. < r, .f
V M' if f'V l#f jr !:. ? i?f
M li? %*?* I * J-4? r* W *4-' #?f
'i# ^ ? ?*? ? If1 fwt ? .t**f %f .?k> nf
* * . M V;f ai?r4 4 \t,fiw? \ #
' -?m fW M? * r^? r a* % -4
a??^ fW r I*
4*t ? Mi - a?4 via
!? fif ? i?ml ' fti
up ?ir iffMNI
Anp^fiafrik kf>1 * \ 9W^*n #?
|fw?l kK ? IW ' '?
tr?> f* T * 1-* IW f * ? !> < ?r
V . ?? ?*?? *V?- ?>ln?'i*" ?*
if Itr a nf ???ii ko ?? ? '
?? fk> t*? 4 of ,ktk *wa
M M H?> U'? ?? ? a?a ?f f??
>- ak > ( t W Mifwl f?? [
Mr kt ffl4 >1 raM>4'? M *| <k?
rtf
" J
I "*? !??? t- li^.f U 1 -?
t< fk> Vaa**?<<. ?*?? ?' ( .,
pMflaMag |*"tr ?.
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view